Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/2

Rīgā 2022. gada 24. februārī (prot. Nr. 8, 8. p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 2. jūlija lēmumā Nr. 1/9 "Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
18.1 panta otro daļu, ceturto daļu
un 25. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 2.jūlija lēmumā Nr.1/9 "Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 126.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 24.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"24. Aprēķinot pārskata gada faktiskās saimnieciskās darbības finanšu rezultātu saskaņā ar noteikumu 2.pielikumu, komersants pārbauda, vai nav izpildījušies metodikas 18. un 19.punkta nosacījumi (neattiecas uz atskaiti par 2021.gada periodu, kad depozīta sistēma vēl nav sākusi darbību), kā arī atsevišķi pa posteņiem aprēķina un pamato:";

1.2. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2020. gada 2. jūlija lēmumam Nr. 1/9

Komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Pārskata periods  

Regulējamais pakalpojums: depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojums

Atskaite par __________________.gadā sniegtā pakalpojuma apjomu, izmaksām, ieņēmumiem un faktiskās saimnieciskās darbības finanšu rezultātu[1]

A. Informācija saskaņā ar komersanta gada pārskatu

Nr. p. k.

Postenis

Mērv.

Pārskata gada pakalpojumu daudzums, izmaksas un ieņēmumi

Vienreiz lietojamais depozīta iepakojums

Atkārtoti lietojamais stikls

Kopā

PET (caursp.)

PET (krās.)

Metāls (AL)

Metāls (Fe)

Stikls

Universāla dizaina

Individ. dizaina

  Ieņēmumi (neto apgrozījums), t.sk.:

EUR

               
1. Ieņēmumi no depozīta sistēmas dalības maksas

EUR

               
2 Ieņēmumi no depozīta maksas*, t.sk.:

EUR

               
2.1. ieņēmumi no neatmaksātās depozīta maksas

EUR

               
2.2.                  
3. Ieņēmumi no pārstrādei un reģenerācijai sagatavotā depozīta iepakojuma pārdošanas

EUR

               
4. Citi ieņēmumi saistībā ar depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu

EUR

               
5. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi*

EUR

               
6.                  
7.                  

* komersants dala sīkāk pēc nepieciešamības

B. Informācija saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdoto depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodiku

1. tabula

PĀRSKATA GADA DATI[2]

Nr.

Postenis

Apz.

Mērv.

Pārskata gada pakalpojumu daudzums, izmaksas un ieņēmumi

Vienreiz lietojamais depozīta iepakojums

Atkārtoti lietojamais stikls

Kopā

PET (caursp.)

PET (krās.)

Metāls (AL)

Metāls (Fe)

Stikls

Universāla dizaina

Individ. dizaina

1. Apsaimniekotais depozīta iepakojuma daudzums pārskata gadā

Q

                 
1.1. Tirgū laisto vienību skaits

Qap

vien.

               
1.2. Savākto vienību skaits

Qsav

vien.

               
1.3. Depozīta iepakojuma atgriešanas īpatsvars (1.2./1.1.)  

%

               
2. Depozīta iepakojuma pieņemšanas un savākšanas izmaksas (mainīgās izmaksas)

Imain

EUR

               
2.1. Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas izmaksas

Iapsaimn

EUR

               
2.1.1. Automatizēta pieņemšanas vieta                    
2.1.1.1. ar iepakojuma sapresēšanas funkciju                    
2.1.1.2. bez iepakojuma sapresēšanas funkcijas                    
2.1.2. Manuāla pieņemšanas vieta                    
2.2. Depozīta iepakojuma pieņemšanas automātu nomas izmaksas

Inoma

EUR

               
2.3. Depozīta iepakojuma savākšanas un loģistikas izmaksas

Isav

EUR

               
2.4. Izmaksas iepakojuma materiāliem un aprīkojumam depozīta iepakojuma uzglabāšanai un savākšanai

Iiepak

EUR

               
3. Depozīta sistēmas nodrošināšanas saimnieciskās darbības izmaksas (fiksētās izmaksas)

Ifiks

EUR

               
3.1. Depozīta iepakojuma pieņemšanas automātu izmaksas

Iaut

EUR

               
3.1.1. Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma izmaksas

Inol.aut

EUR

               
3.1.1.1. Pamatlīdzekļu nolietojums  

EUR

               
3.1.1.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums  

EUR

               
3.1.2. Remonta un apkopes izmaksas

Irem.aut

EUR

               
3.1.3. Nomas izmaksas

Inoma.aut

EUR

               
3.2. Depozīta iepakojuma šķirošanas, uzskaites un sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijai centra pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma izmaksas

Inol

EUR

               
3.2.1. Pamatlīdzekļu nolietojums, t.sk.:

Inol.pam

EUR

               
3.2.1.1. ēkas, būves  

EUR

               
3.2.1.2. iekārtas, mehānismi  

EUR

               
3.2.1.3. pārējie  

EUR

               
3.2.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

Inol.nem

EUR

               
3.3. Kredīta procentu maksājumi

Ikr

EUR

               
3.4. Personāla izmaksas

Ipers

EUR

               
3.4.1. Darba samaksa  

EUR

               
3.4.2. Sociālās apdrošināšanas izmaksas  

EUR

               
3.5. Depozīta iepakojuma šķirošanas, uzskaites un sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijai tehnoloģisko procesu nodrošināšanas izmaksas

Itehn

EUR

               
3.5.1. Transporta līdzekļu, iekārtu remonts, uzturēšana  

EUR

               
3.5.2. Būvju un ēku uzturēšana, noma, komunālie pakalpojumi  

EUR

               
3.5.3. Depozīta iepakojuma transportēšana uz pārstrādes un reģenerācijas vietu  

EUR

               
3.6. Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos

Iadm

EUR

               
3.7. Sabiedrības informēšanas izmaksas

Iizgl

EUR

               
3.8. Pārējās izmaksas

Ic

EUR

               
4. Nodevas

Ind

EUR

               
5. Nodokļi

Inod

EUR

               
6. Depozīta sistēmas nodrošināšanas faktiskās izmaksas pārskata gadā (2.+3.+4.+5.)

I

EUR

               
7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 9.punktu (7.1.-7.2.+7.3.+7.4.)

Ien

EUR

               
7.1. Ieņēmumi no neatmaksātās depozīta maksas

Iendep

EUR

               
7.2. Tirgus saistību vērtības korekcija

Iendep.kor

EUR

               
7.3. Ieņēmumi no pārstrādei un reģenerācijai sagatavotā depozīta iepakojuma pārdošanas

Ienpard

EUR

               
7.4. Citi ieņēmumi saistībā ar depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu

Ienc

EUR

               
8. Depozīta sistēmas dalības maksas izmaksas pārskata gadā (6.-7.)

Idal

EUR

               
9. Apgrozījuma rentabilitāte                    
9.1. Rentabilitātes procents (0%)

rkred

%

               
9.2. Peļņa (8.×9.1.)

Prent

EUR

               
10. Depozīta sistēmas dalības maksas faktiskie ieņēmumi pārskata gadā*

Irent

EUR

               
11. Korekcija par iepriekšējā perioda faktiskās saimnieciskās darbības finanšu rezultātu**

Korrez

EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

12. Saimnieciskās darbības finanšu rezultāts pārskata gadā (10.-8.)

Rezfakt

EUR

               
13. Depozīta sistēmas dalības maksas izmaksas saskaņā ar pārskata gada saimniecisko darbību (=8.)

Idalkor

EUR

               
14. Depozīta sistēmas dalības maksa saskaņā ar pārskata gada saimniecisko darbību (13./1.1.)

Mdal

EUR/vien.

               

* jāsakrīt ar A daļas 1.posteni "Ieņēmumi no depozīta sistēmas dalības maksas"
** neaprēķina (iekļauts tikai 2.tabulas attiecīgajā postenī)

2. tabula

SPĒKĀ ESOŠĀS DALĪBAS MAKSAS APRĒĶINĀ IEKĻAUTIE DATI[2]

Nr.

Postenis

Apz.

Mērv.

Maksas projekta aprēķins

Vienreiz lietojamais depozīta iepakojums

Atkārtoti lietojamais stikls

Kopā

PET (caursp.)

PET (krās.)

Metāls (AL)

Metāls (Fe)

Stikls

Universāla dizaina

Individ. dizaina

1. Apsaimniekotais depozīta iepakojuma daudzums kārtējā gadā

Q

                 
1.1. Tirgū laisto vienību skaits

Qap

vien.

               
1.2. Savākto vienību skaits

Qsav

vien.

               
1.3. Depozīta iepakojuma atgriešanas īpatsvars (1.2./1.1.)  

%

               
2. Depozīta iepakojuma pieņemšanas un savākšanas izmaksas (mainīgās izmaksas)

Imain

EUR

               
2.1. Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas izmaksas

Iapsaimn

EUR

               
2.1.1. Automatizēta pieņemšanas vieta  

EUR

               
2.1.1.1. ar iepakojuma sapresēšanas funkciju  

EUR

               
2.1.1.2. bez iepakojuma sapresēšanas funkcijas  

EUR

               
2.1.2. Manuāla pieņemšanas vieta  

EUR

               
2.2. Depozīta iepakojuma pieņemšanas automātu nomas izmaksas

Inoma

EUR

               
2.3. Depozīta iepakojuma savākšanas un loģistikas izmaksas

Isav

EUR

               
2.4. Izmaksas iepakojuma materiāliem un aprīkojumam depozīta iepakojuma uzglabāšanai un savākšanai

Iiepak

EUR

               
3. Depozīta sistēmas nodrošināšanas saimnieciskās darbības izmaksas (fiksētās izmaksas)

Ifiks

EUR

               
3.1. Depozīta iepakojuma pieņemšanas automātu izmaksas

Iaut

EUR

               
3.1.1. Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma izmaksas

Inol.aut

EUR

               
3.1.1.1. Pamatlīdzekļu nolietojums  

EUR

               
3.1.1.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums  

EUR

               
3.1.2. Remonta un apkopes izmaksas

Irem.aut

EUR

               
3.1.3. Nomas izmaksas

Inoma.aut

EUR

               
3.2. Depozīta iepakojuma šķirošanas, uzskaites un sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijai centra pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma izmaksas

Inol

EUR

               
3.2.1. Pamatlīdzekļu nolietojums, t.sk.:

Inol.pam

EUR

               
3.2.1.1. ēkas, būves  

EUR

               
3.2.1.2. iekārtas, mehānismi  

EUR

               
3.2.1.3. pārējie  

EUR

               
3.2.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

Inol.nem

EUR

               
3.3. Kredīta procentu maksājumi

Ikr

EUR

               
3.4. Personāla izmaksas

Ipers

EUR

               
3.4.1. Darba samaksa  

EUR

               
3.4.2. Sociālās apdrošināšanas izmaksas  

EUR

               
3.5. Depozīta iepakojuma šķirošanas, uzskaites un sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijai tehnoloģisko procesu nodrošināšanas izmaksas

Itehn

EUR

               
3.5.1. Transporta līdzekļu, iekārtu remonts, uzturēšana  

EUR

               
3.5.2. Būvju un ēku uzturēšana, noma, komunālie pakalpojumi  

EUR

               
3.5.3. Depozīta iepakojuma transportēšana uz pārstrādes un reģenerācijas vietu  

EUR

               
3.6. Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos

Iadm

EUR

               
3.7. Sabiedrības informēšanas izmaksas

Iizgl

EUR

               
3.8. Pārējās izmaksas

Ic

EUR

               
4. Nodevas

Ind

EUR

               
5. Nodokļi

Inod

EUR

               
6. Depozīta sistēmas nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas (2.+3.+4.+5.)

I

EUR

               
7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 9.punktu (7.1.-7.2.+7.3.+7.4.)

Ien

EUR

               
7.1. Ieņēmumi no neatmaksātās depozīta maksas

Iendep

EUR

               
7.2. Tirgus saistību vērtības korekcija

Iendep.kor

EUR

               
7.3. Ieņēmumi no pārstrādei un reģenerācijai sagatavotā depozīta iepakojuma pārdošanas

Ienpard

EUR

               
7.4. Citi ieņēmumi saistībā ar depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu

Ienc

EUR

               
8. Depozīta sistēmas dalības maksas izmaksas (6.-7.)

Idal

EUR

               
9. Apgrozījuma rentabilitāte                    
9.1. Rentabilitātes procents

rkred

%

               
9.2. Peļņa (8.×9.1.)

Prent

EUR

               
10. Depozīta sistēmas dalības maksas izmaksas ar rentabilitāti (8.+9.2.)

Irent

EUR

               
11. Korekcija par iepriekšējā perioda faktiskās saimnieciskās darbības finanšu rezultātu**

Korrez

EUR

               
12. Plānotās saimnieciskās darbības finanšu rezultāts kārtējā gadā (9.2.-11.)

Rezpl

EUR

               
13. Depozīta sistēmas dalības maksas izmaksas pēc korekcijas (10.-11.)

Idalkor

EUR

               
14. Depozīta sistēmas dalības maksa (13./1.1.)

Mdal

EUR/vien.

               

3. tabula=1. tabula - 2. tabula

SALĪDZINĀJUMS STARP PĀRSKATA GADA FAKTISKAJIEM DATIEM UN SPĒKĀ ESOŠĀS DALĪBAS MAKSAS APRĒĶINĀ IEKĻAUTAJĀM IZMAKSĀM, IEŅĒMUMIEM, APJOMIEM[2]

Nr.

Postenis

Apz.

Mērv

Pārskata gada un spēkā esošās dalības maksas starpība

Vienreiz lietojamais depozīta iepakojums

Atkārtoti lietojamais stikls

Kopā

PET (caursp.)

PET (krās.)

Metāls (AL)

Metāls (Fe)

Stikls

Universāla dizaina

Individ. dizaina

1. Apsaimniekotais depozīta iepakojuma daudzums kārtējā gadā

Q

                 
1.1. Tirgū laisto vienību skaits

Qap

vien.

%

%

%

%

%

%

%

%

1.2. Savākto vienību skaits

Qsav

vien.

%

%

%

%

%

%

%

%

1.3. Depozīta iepakojuma atgriešanas īpatsvars (1.2./1.1.)  

%

               
2. Depozīta iepakojuma pieņemšanas un savākšanas izmaksas (mainīgās izmaksas)

Imain

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

2.1. Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas izmaksas

Iapsaimn

EUR

               
2.1.1. Automatizēta pieņemšanas vieta  

EUR

               
2.1.1.1. ar iepakojuma sapresēšanas funkciju  

EUR

               
2.1.1.2. bez iepakojuma sapresēšanas funkcijas  

EUR

               
2.1.2. Manuāla pieņemšanas vieta  

EUR

               
2.2. Depozīta iepakojuma pieņemšanas automātu nomas izmaksas

Inoma

EUR

               
2.3. Depozīta iepakojuma savākšanas un loģistikas izmaksas

Isav

EUR

               
2.4. Izmaksas iepakojuma materiāliem un aprīkojumam depozīta iepakojuma uzglabāšanai un savākšanai

Iiepak

EUR

               
3. Depozīta sistēmas nodrošināšanas saimnieciskās darbības izmaksas (fiksētās izmaksas)

Ifiks

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

3.1. Depozīta iepakojuma pieņemšanas automātu izmaksas

Iaut

EUR

               
3.1.1. Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma izmaksas

Inol.aut

EUR

               
3.1.1.1. Pamatlīdzekļu nolietojums  

EUR

               
3.1.1.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums  

EUR

               
3.1.2. Remonta un apkopes izmaksas

Irem.aut

EUR

               
3.1.3. Nomas izmaksas

Inoma.aut

EUR

               
3.2. Depozīta iepakojuma šķirošanas, uzskaites un sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijai centra pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma izmaksas

Inol

EUR

               
3.2.1. Pamatlīdzekļu nolietojums, t.sk.:

Inol.pam

EUR

               
3.2.1.1. ēkas, būves  

EUR

               
3.2.1.2. iekārtas, mehānismi  

EUR

               
3.2.1.3. pārējie  

EUR

               
3.2.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

Inol.nem

EUR

               
3.3. Kredīta procentu maksājumi

Ikr

EUR

               
3.4. Personāla izmaksas

Ipers

EUR

               
3.4.1. Darba samaksa  

EUR

               
3.4.2. Sociālās apdrošināšanas izmaksas  

EUR

               
3.5. Depozīta iepakojuma šķirošanas, uzskaites un sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijai tehnoloģisko procesu nodrošināšanas izmaksas

Itehn

EUR

               
3.5.1. Transporta līdzekļu, iekārtu remonts, uzturēšana  

EUR

               
3.5.2. Būvju un ēku uzturēšana, noma, komunālie pakalpojumi  

EUR

               
3.5.3. Depozīta iepakojuma transportēšana uz pārstrādes un reģenerācijas vietu  

EUR

               
3.6. Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos

Iadm

EUR

               
3.7. Sabiedrības informēšanas izmaksas

Iizgl

EUR

               
3.8. Pārējās izmaksas

Ic

EUR

               
4. Nodevas

Ind

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

5. Nodokļi

Inod

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

6. Depozīta sistēmas nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas (2.+3.+4.+5.)

I

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 9.punktu (7.1.-7.2.+7.3.+7.4.)

Ien

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

7.1. Ieņēmumi no neatmaksātās depozīta maksas

Iendep

EUR

               
7.2. Tirgus saistību vērtības korekcija

Iendep.kor

EUR

               
7.3. Ieņēmumi no pārstrādei un reģenerācijai sagatavotā depozīta iepakojuma pārdošanas

Ienpard

EUR

               
7.4. Citi ieņēmumi saistībā ar depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu

Ienc

EUR

               
8. Depozīta sistēmas dalības maksas izmaksas (6.-7.)

Idal

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

9. Apgrozījuma rentabilitāte                    
9.1. Rentabilitātes procents

rkred

%

               
9.2. Peļņa (8.×9.1.)

Prent

EUR

               
10. Depozīta sistēmas dalības maksas izmaksas ar rentabilitāti (8.+9.2.)

Irent

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

11. Korekcija par iepriekšējā perioda faktiskās saimnieciskās darbības finanšu rezultātu*

Korrez

EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

12. Plānotās saimnieciskās darbības finanšu rezultāts kārtējā gadā

Rezfakt - Rezpl

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

13. Korekcija par iepriekšējā perioda faktiskās saimnieciskās darbības finanšu rezultātu**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

* neaprēķina (iekļauj tikai dalības maksas aprēķinā)
** summējas pārskata gada 12.rindas (Rezfakt - Rezpl) starpība, kā arī iepriekšējo gadu atskaitēs aprēķinātās starpības, ja tās vēl nav bijušas nokoriģētas spēkā esošajā dalības maksā

Komersants iesniedz regulatoram skaidrojumu par izmaiņām, kas radušās pārskata gadā, salīdzinot ar spēkā esošajā dalības maksā un iepriekšējā gada atskaitē iekļauto informāciju, informāciju par būtiskām notikušām un plānotām apsaimniekotā depozīta iepakojuma daudzuma vai tehnoloģiskām izmaiņām komersanta darbībā, kā arī par pārskata gadā izbeigtu vai uzsāktu saimniecisko darbību.

Paskaidrojumi:

[1] Informāciju sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanu noteikto.

[2] Numerācija un apzīmējumi atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanu noteiktajam.

Datums ____.____.__________________.

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums*/


/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 

Tālrunis __________________

e-pasts __________________

* Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 2. jūlija lēmumā Nr. 1/9 "Vispārējās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/2Pieņemts: 24.02.2022.Stājas spēkā: 01.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 28.02.2022. OP numurs: 2022/41.19
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Ārējās saites
330352
01.03.2022
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)