Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/1

Rīgā 2022. gada 24. februārī (prot. Nr. 8, 7. p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 2. jūlija lēmumā Nr. 1/8 "Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodika"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
9. panta pirmās daļas 2. punktu un 25. panta pirmo daļu
un Iepakojuma likuma 18.7 panta otro daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 2.jūlija lēmumā Nr.1/8 "Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 126.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt lēmumu ar 55.1punktu šādā redakcijā:

"55.1 Ja kādam no depozīta iepakojuma materiāliem dalības maksas izmaksas pēc korekcijas (Idalkor) ir mazākas par nulli, dalības maksu (Mdal) nosaka vienādu ar nulli. Attiecīgā iepakojuma materiāla apsaimniekošanas izmaksas depozīta sistēmā pilnā apmērā tiek segtas ar plānotajiem komersanta ieņēmumiem saskaņā ar metodikas 9.punktu.";

1.2. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2020. gada 2. jūlija lēmumam Nr. 1/8

Komersanta nosaukums:  
Vienotais reģistrācijas numurs:  

Depozīta sistēmas dalības maksas projekta aprēķins

Nr. Postenis Apz. Mērv. Maksas projekta aprēķins*
Vienreiz lietojamais depozīta iepakojums Atkārtoti lietojamais stikls Kopā
PET (caursp.) PET (krās.) Metāls (AL) Metāls (Fe) Stikls Universāla dizaina Individ. dizaina
1. Apsaimniekotais depozīta iepakojuma daudzums kārtējā gadā Q                  
1.1. Tirgū laisto vienību skaits Qap vien.                
1.2. Savākto vienību skaits Qsav vien.                
1.3. Depozīta iepakojuma atgriešanas īpatsvars (1.2./1.1.)   %                
2. Depozīta iepakojuma pieņemšanas un savākšanas izmaksas (mainīgās izmaksas) Imain EUR                
2.1. Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas izmaksas Iapsaimn EUR                
2.1.1. Automatizēta pieņemšanas vieta    EUR                
2.1.1.1. ar iepakojuma sapresēšanas funkciju   EUR                
2.1.1.2. bez iepakojuma sapresēšanas funkcijas   EUR                
2.1.2. Manuāla pieņemšanas vieta   EUR                 
2.2. Depozīta iepakojuma pieņemšanas automātu nomas izmaksas Inoma EUR                
2.3. Depozīta iepakojuma savākšanas un loģistikas izmaksas Isav EUR                
2.4. Izmaksas iepakojuma materiāliem un aprīkojumam depozīta iepakojuma uzglabāšanai un savākšanai Iiepak EUR                
3. Depozīta sistēmas nodrošināšanas saimnieciskās darbības izmaksas (fiksētās izmaksas) Ifiks EUR                
3.1. Depozīta iepakojuma pieņemšanas automātu izmaksas Iaut EUR                
3.1.1. Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma izmaksas Inol.aut EUR                
3.1.1.1. Pamatlīdzekļu nolietojums   EUR                
3.1.1.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums   EUR                
3.1.2. Remonta un apkopes izmaksas Irem.aut EUR                
3.1.3. Nomas izmaksas Inoma.aut EUR                
3.2. Depozīta iepakojuma šķirošanas, uzskaites un sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijai centra pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma izmaksas Inol EUR                
3.2.1. Pamatlīdzekļu nolietojums, t.sk.:  Inol.pam EUR                
3.2.1.1. ēkas, būves   EUR                
3.2.1.2. iekārtas, mehānismi   EUR                
3.2.1.3. pārējie   EUR                
3.2.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums Inol.nem EUR                
3.3. Kredīta procentu maksājumi Ikr EUR                
3.4. Personāla izmaksas Ipers EUR                
3.4.1. Darba samaksa   EUR                
3.4.2. Sociālās apdrošināšanas izmaksas   EUR                
3.5. Depozīta iepakojuma šķirošanas, uzskaites un sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijai tehnoloģisko procesu nodrošināšanas izmaksas Itehn EUR                
3.5.1. Transporta līdzekļu, iekārtu remonts, uzturēšana   EUR                
3.5.2. Būvju un ēku uzturēšana, noma, komunālie pakalpojumi   EUR                
3.5.3. Depozīta iepakojuma transportēšana uz pārstrādes un reģenerācijas vietu   EUR                
3.6. Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos Iadm EUR                
3.7. Sabiedrības informēšanas izmaksas Iizgl EUR                
3.8. Pārējās izmaksas Ic EUR                
4. Nodevas Ind EUR                
5. Nodokļi Inod EUR                
6. Depozīta sistēmas nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas (2.+3.+4.+5.) I EUR                
7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 9.punktu
(7.1.-7.2.+7.3.+7.4.)
Ien EUR                
7.1. Ieņēmumi no neatmaksātās depozīta maksas Iendep EUR                
7.2. Tirgus saistību vērtības korekcija Iendep.kor EUR                
7.3. Ieņēmumi no pārstrādei un reģenerācijai sagatavotā depozīta iepakojuma pārdošanas Ienpard EUR                
7.4. Citi ieņēmumi saistībā ar depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu Ienc EUR                
8. Depozīta sistēmas dalības maksas izmaksas
(6.-7.)
Idal EUR                
9. Apgrozījuma rentabilitāte                    
9.1. Rentabilitātes procents rkred %                
9.2. Peļņa (8.×9.1.) Prent EUR                
10. Depozīta sistēmas dalības maksas izmaksas ar rentabilitāti (8.+9.2.) Irent EUR                
11. Korekcija par iepriekšējā perioda faktiskās saimnieciskās darbības finanšu rezultātu** Korrez EUR                
12. Plānotās saimnieciskās darbības finanšu rezultāts kārtējā gadā (9.2.-11.) Rezpl  EUR                
13. Depozīta sistēmas dalības maksas izmaksas pēc korekcijas (10.-11.) Idalkor EUR                
14. Depozīta sistēmas dalības maksa (13./ 1.1.) Mdal EUR/vien.                

* dalības maksas projekta aprēķinā iekļautās gala summas tiek atšifrētas detalizētāk pa pozīcijām dalības maksas projekta veidojošo izmaksu pamatojumā

** aprēķinu veic, pamatojoties uz Regulatoram iesniegtajā atskaitē par depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu iepriekšējā kalendārajā gadā, kas iesniegta saskaņā ar Regulatora lēmumu par vispārējās atļaujas, reģistrēšanas un informācijas iesniegšanas noteikumiem depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē sniegtajiem datiem

Datums _____._____._______________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  paraksts un atšifrējums

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.3. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2020. gada 2. jūlija lēmumam Nr. 1/8

Komersanta nosaukums:  

Depozīta sistēmas dalības maksas projekta aprēķinā izmantotie konti, apakškonti un pazīmes

Nr.p.k. Maksu veidojošie izmaksu un ieņēmumu posteņi* Konta, apakškonta Nr. vai citas pazīmes, kas tiek nodrošinātas ar komersanta grāmatvedības programmas un iekšējās uzskaites sistēmas palīdzību
1. 2.1. Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas izmaksas  
2. 2.1.1. Automatizēta pieņemšanas vieta  
3. 2.1.2. Manuāla pieņemšanas vieta  
4.  2.2. Depozīta iepakojuma pieņemšanas automātu nomas izmaksas  
5. 2.3. Depozīta iepakojuma savākšanas un loģistikas izmaksas  
6. 2.4. Izmaksas iepakojuma materiāliem un aprīkojumam depozīta iepakojuma uzglabāšanai pirms savākšanas un savākšanai  
7. 3.1. Depozīta iepakojuma pieņemšanas automātu izmaksas  
8. 3.1.1. Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma izmaksas  
9. 3.1.2. Remonta un apkopes izmaksas  
10. 3.1.3. Nomas izmaksas  
11. 3.2. Depozīta iepakojuma šķirošanas, uzskaites un sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijai centra pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma izmaksas  
12. 3.3. Kredīta procentu maksājumi  
13. 3.4. Personāla izmaksas  
14. 3.5. Depozīta iepakojuma šķirošanas, uzskaites un sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijai tehnoloģisko procesu nodrošināšanas izmaksas  
15. 3.5.1. Transporta līdzekļu, iekārtu remonts, uzturēšana  
16. 3.5.2. Būvju un ēku uzturēšana, noma, komunālie pakalpojumi  
17. 3.5.3. Depozīta iepakojuma transportēšana uz pārstrādes un reģenerācijas vietu  
18. 3.6. Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos  
19. 3.7. Sabiedrības informēšanas izmaksas  
20. 3.8. Pārējās izmaksas  
21. 4. Nodevas  
22. 5. Nodokļi  
23. 7.1. Ieņēmumi no neatmaksātās depozīta maksas  
24. 7.2. Tirgus saistību vērtības korekcija  
25. 7.3. Ieņēmumi no pārstrādei un reģenerācijai sagatavotā depozīta iepakojuma pārdošanas  
26. 7.4. Citi ieņēmumi saistībā ar depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu  
27. 12. Ieņēmumi no depozīta sistēmas dalības maksas atbilstoši katram depozīta iepakojuma materiāla veidam  
28. 1.1. Tirgū laisto depozīta iepakojuma vienību skaits  
29. 1.2. Savākto depozīta iepakojuma vienību skaits  

* numerācija un nosaukumi atbilst 1.pielikumā noteiktajiem posteņiem

Datums _____._____._______________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  paraksts un atšifrējums

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 2. jūlija lēmumā Nr. 1/8 "Depozīta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/1Pieņemts: 24.02.2022.Stājas spēkā: 01.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 28.02.2022. OP numurs: 2022/41.18
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Ārējās saites
330351
01.03.2022
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)