Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 129

Rīgā 2022. gada 22. februārī (prot. Nr. 9 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu"

Izdoti saskaņā ar
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
10. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 102. nr.; 2016, 177. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka pirms distances līguma noslēgšanas sniedzamās un distances līgumā ietveramās informācijas saturu, tās sniegšanas kārtību, informācijas sniegšanas prasības tiešsaistes tirdzniecības vietām, atteikuma tiesību īstenošanas termiņus un kārtību, patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumus atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, kā arī atteikuma veidlapas paraugu un izņēmumus attiecībā uz atteikuma tiesību izmantošanu.";

1.2. papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Šo noteikumu punkti, kuri regulē pakalpojuma sniegšanu, attiecas arī uz digitālo saturu, kas netiek piegādāts materiālajā datu nesējā, un digitālo pakalpojumu sniegšanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.";

1.3. izteikt 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, kā arī citi tiešsaistes saziņas papildu līdzekļi, kas garantē rakstiskās komunikācijas (tai skaitā tās datuma un laika) saglabāšanu pastāvīgā informācijas nesējā, kā arī ziņas par minētajiem papildu līdzekļiem, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs šādus līdzekļus nodrošina. Visiem minētajiem saziņas līdzekļiem jānodrošina, ka patērētājs var ātri un efektīvi sazināties ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju. Ja attiecināms, norāda arī tās personas identitāti un juridisko adresi, kuras uzdevumā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs darbojas;";

1.4. papildināt noteikumus ar 5.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.5.1 ja attiecināms, informācija par to, ka cena ir personalizēta, balstoties uz automatizētu lēmumu;";

1.5. izteikt 5.20. un 5.21. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.20. preču ar digitāliem elementiem, digitālā satura un digitālā pakalpojuma funkcionalitāte, tai skaitā piemērojamie tehniskās aizsardzības pasākumi, ja attiecināms;

5.21. ja attiecināms, informācija par preču ar digitāliem elementiem, digitālā satura un digitālo pakalpojumu saderību un sadarbspēju, ja šī informācija pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir zināma vai viņam pamatoti vajadzēja to zināt;";

1.6. papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Pirms patērētājs ir uzņēmies distances līguma saistības vai piekritis piedāvājumam tiešsaistes tirdzniecības vietā, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs skaidri, saprotami un distances saziņas līdzekļiem atbilstošā veidā sniedz patērētājam šādu informāciju:

5.1 1. atsevišķā tiešsaistes saskarnes sadaļā, kas ir tieši un viegli pieejama no lapas, kurā izvietoti piedāvājumi, - vispārīgu informāciju par galvenajiem parametriem, kas nosaka patērētājiem sniegto preču vai pakalpojumu, digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu ranžējumu atbilstoši patērētāja meklēšanas pieprasījumam un šo parametru relatīvo svarīgumu salīdzinājumā ar citiem parametriem;

5.1 2. vai trešā persona, kas piedāvā preci vai pakalpojumu, tai skaitā digitālo pakalpojumu vai digitālo saturu, ir vai nav uzskatāma par pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē atbilstoši šīs trešās personas sniegtajai informācijai tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojumu sniedzējam;

5.1 3. ja trešā persona, kas piedāvā preci vai pakalpojumu, tai skaitā digitālo pakalpojumu vai digitālo saturu, nav uzskatāma par pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, norāda, ka uz noslēgto līgumu nebūs attiecināms patērētāju tiesību aizsardzības regulējums;

5.1 4. ja attiecināms, norāda, kā no līguma izrietošās saistības tiek sadalītas starp trešo personu, kas piedāvā preci vai pakalpojumu, tai skaitā digitālo pakalpojumu vai digitālo saturu, un tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojuma sniedzēju, neietekmējot atbildību, kas tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojuma sniedzējam vai trešajai personai ir noteikta saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem.";

1.7. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Ja līguma noslēgšanai izmantotajam distances saziņas līdzeklim ir vietas vai laika ierobežojumi informācijas norādīšanai, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pirms līguma noslēgšanas distances saziņas līdzeklī sniedz šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.5., 5.6., 5.7. un 5.17. apakšpunktā norādīto informāciju, kā arī šo noteikumu 5.10. apakšpunktā norādīto attiecībā uz informāciju par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību. Pārējo šo noteikumu 5. punktā norādīto informāciju, kā arī šo noteikumu 5.10. apakšpunktā minēto atteikuma veidlapu pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs sniedz saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu.";

1.8. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Ja līgumā paredzēts, ka patērētājam ir pienākums maksāt par pakalpojumu un patērētājs ir informējis pakalpojuma sniedzēju par vēlēšanos saņemt pakalpojumu šo noteikumu 19. punktā minētā atteikuma tiesību termiņa izmantošanas laikā, pakalpojuma sniedzējs pieprasa patērētājam iesniegt skaidru pieprasījumu un pieprasa patērētājam apliecinājumu, ka patērētājs zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts.";

1.9. izteikt 22.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz pakalpojumiem, kuru rezultātā tiek izgatavota kustama ķermeniska lieta. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums patērētāja apliecinājumu un skaidru piekrišanu iegūt tikai attiecībā uz tiem līgumiem, saskaņā ar kuriem patērētājam ir pienākums maksāt;";

1.10. izteikt 22.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.13. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, un digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu pakalpojuma uzsākšanai atteikuma tiesību izmantošanas periodā un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu, un pakalpojuma sniedzējs ir sniedzis šo noteikumu 17. punktā minēto apstiprinājumu. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums patērētāja apliecinājumu un skaidru piekrišanu iegūt tikai attiecībā uz tiem līgumiem, saskaņā ar kuriem patērētājam ir pienākums maksāt.";

1.11. izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvas 2011/83/ES par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Direktīvas (ES) 2019/2161, ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/6/EK, 2005/29/EK un 2011/83/ES attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu (Dokuments attiecas uz EEZ).";

1.12. svītrot pielikuma A daļas sadaļā "Atteikuma tiesības" vārdu "faksu";

1.13. aizstāt pielikuma A daļas sadaļas "Skaidrojums pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par A daļas aizpildīšanu" otrajā piezīmē vārdus "un, ja ir, savu tālruņa numuru, faksa numuru un e-pasta adresi" ar vārdiem "tālruņa numuru un e-pasta adresi";

1.14. svītrot pielikuma B sadaļā vārdus "un, ja ir, tālruņa numuru, faksa numuru".

2. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 15. martā.

3. Šo noteikumu 1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13. un 1.14. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 28. maijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 129Pieņemts: 22.02.2022.Stājas spēkā: 15.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 24.02.2022. OP numurs: 2022/39.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
330254
15.03.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"