Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra rīkojumu Nr. 940 "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023.–2025. gadam".

Ministru kabineta rīkojums Nr. 122

Rīgā 2022. gada 22. februārī (prot. Nr. 9 23. §)

Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2022. gadam

1. Apstiprināt pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2022. gadam (turpmāk - plāns).

2. Noteikt Finanšu sektora attīstības padomi par atbildīgo institūciju plānā noteikto uzdevumu izpildes koordinācijai.

3. Par plāna rīcības virzieniem atbildīgajām institūcijām koordinēt un uzraudzīt attiecīgajos rīcības virzienos iekļauto pasākumu īstenošanu un ne retāk kā reizi pusgadā iesniegt Iekšlietu ministrijā informāciju par pasākumu īstenošanas gaitu atbilstoši plānā norādītajām atbildības jomām:

3.1. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu - par 1. rīcības virzienu "Riski, politika un koordinācija";

3.2. Finanšu ministrijai - par 3. rīcības virzienu "Uzraudzība" un 4. rīcības virzienu "Preventīvie pasākumi";

3.3. Tieslietu ministrijai - par 2. rīcības virzienu "Starptautiskā sadarbība", 5. rīcības virzienu "Juridiskās personas un veidojumi", 7. rīcības virzienu "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana" un 8. rīcības virzienu "Konfiskācija";

3.4. Iekšlietu ministrijai - par 9. rīcības virzienu "Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana" un 10. rīcības virzienu "Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas";

3.5. Ārlietu ministrijai - par 11. rīcības virzienu "Masveida iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas";

3.6. Finanšu izlūkošanas dienestam - par 6. rīcības virzienu "Finanšu izlūkošana".

4. Iekšlietu ministrijai apkopot saskaņā ar šā rīkojuma 3. punktu saņemto informāciju un iesniegt to Finanšu sektora attīstības padomei.

5. Par plāna rīcības virzieniem atbildīgajām institūcijām izstrādāt un līdz 2022. gada 31. jūlijam iesniegt Iekšlietu ministrijā priekšlikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pasākumiem laikposmam pēc 2022. gada 31. decembra.

6. Iekšlietu ministrijai apkopot no atbildīgajām institūcijām saņemtos priekšlikumus un izstrādāt pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam pēc 2022. gada 31. decembra. Minētā plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē līdz 2022. gada 15. septembrim.

7. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 576 "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 192. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministre M. Golubeva

 

(Ministru kabineta
2022. gada 22. februāra
rīkojums Nr. 122)

Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2022. gadam

Saīsinājumi

AMLD V 2018.gada 30.maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES
ANO DP Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padome
ASV Amerikas Savienotās Valstis
ĀM Ārlietu ministrija
DVI Datu valsts inspekcija
Egmont grupa Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupa
EM Ekonomikas ministrija
EMUS Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma
ES Eiropas Savienība
FATF Finanšu darījumu darba grupa
FID Finanšu izlūkošanas dienests
FKTK Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FM Finanšu ministrija
FSAP Finanšu sektora attīstības padome
ĢP Ģenerālprokuratūra
IAUI Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
IC Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
IDB Iekšējās drošības birojs
IeM Iekšlietu ministrija
IeVP Ieslodzījuma vietu pārvalde
IFIT Starptautiskā finanšu izlūkošanas darba grupa
IKS Iekšējā kontroles sistēma
IO Efektivitātes rādītājs
IS Informācijas sistēma
IT Informācijas tehnoloģijas
KL Krimināllikums
KM Kultūras ministrija
KNAB Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
KPL Kriminālprocesa likums
LAS ABLV Likvidējamā akciju sabiedrība "ABLV Bank"
Latvijas Vēstnesis Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"
LB Latvijas Banka
LDDK Latvijas Darba devēju konfederācija
LFNA Latvijas Finanšu nozares asociācija
LIAA Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Likuma subjekti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti
LMPAA Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija
LV portāls Latvijas Vēstneša portāls "Cilvēks. Valsts. Likums." (adrese: lvportals.lv)
LZAP Latvijas Zvērinātu advokātu padome
LZNP Latvijas Zvērinātu notāru padome
LZRA Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija
MK Ministru kabinets
MKD Maksātnespējas kontroles dienests
MONEYVAL Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja
MONEYVAL ziņojums 2018. gada 4. jūlijā MONEYVAL plenārsēdē apstiprinātais 5. kārtas ziņojums par Latvijas NILLTFN sistēmas efektivitāti
MP Militārā policija
NILL Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija
NILLN Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
NILLTF Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana
NILLTFN Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
NILLTPF Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana
NILLTPFN Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana
NILLTPFNL Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
NKIM Nacionālais kriminālizlūkošanas modelis
NKMP Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
NNDP Noteiktās nefinanšu darbības un profesijas
NRA Nacionālais risku novērtējums
NRA 2017.-2019. Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2017.-2019. gadu
NVO Nevalstiskā organizācija
OECD Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
PF Proliferācijas finansēšana
Plāns Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2022. gadam
PLG Patiesais labuma guvējs
PSDG Pastāvīgā starpinstitūciju darba grupa - ar Valsts policijas priekšnieka 2019. gada 7. janvāra pavēli Nr. 106 izveidotā darba grupa darba vadlīniju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju izstrādei
PTAC Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
SAB Satversmes aizsardzības birojs
TA Tiesu administrācija
TAI Tiesībaizsardzības iestādes
TF Terorisma finansēšana
TIS Tiesu informatīvā sistēma
TM Tieslietu ministrija
UKI Uzraudzības un kontroles institūcijas
UR Uzņēmumu reģistrs
VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VAS Valsts administrācijas skola
VDD Valsts drošības dienests
VID Valsts ieņēmumu dienests
VK Valsts kanceleja
VP Valsts policija
VRS Valsts robežsardze

I Kopsavilkums

Plāns ir izstrādāts, aktualizējot ar MK 2020. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 576 apstiprināto "Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam".

Plāna aktualizācija ir veikta, ņemot vērā 2020. gada nogalē pabeigtā Nacionālā NILLTPF risku novērtēšanas ziņojuma par 2017.-2019. gadu secinājumus. NRA ir apzināti un identificēti NILLTPF riski, vērtētas risku iestāšanās sekas un noteikti pasākumi šo risku mazināšanai. NRA ir analizēti arī 2020. gada būtiskākie notikumi, īpaši pievēršoties COVID-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem NILLN. NRA izstrādē piedalījās vairāk nekā 30 institūcijas, izmantots katras jomas iestāžu un ekspertu viedoklis, kā arī plaša spektra informācija un dati no FID, uzraudzības un kontroles institūcijām (piemēram, FKTK, VID), tiesību aizsardzības iestādēm, FM, TM, ĀM, IeM un citām kompetentajām iestādēm, kā arī no NILLTPFNL subjektiem un citiem privātā sektora pārstāvjiem. NRA ziņojuma secinājumi tika apstiprināti FID Konsultatīvās padomes un FSAP sēdēs. Ar šo plānu tiek īstenota uz risku novērtējumu balstīta pieeja, lai nodrošinātu, ka pasākumi NILLTPFN vai mazināšanai ir atbilstoši apzinātajiem riskiem.

Lai plāna grozījumi būtu pārskatāmi, ņemot vērā plāna grozījumu skaitu, ir sagatavota jauna plāna redakcija.

Plāns balstās uz starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem, starptautisko organizāciju ieteikumiem un ar MK 2020. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 576 apstiprinātā Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam īstenošanas gaitā gūtajiem rezultātiem. Plāns atbilst valdības prioritātēm, kas noteiktas Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, valdības rīcības plāna pasākumiem šīs deklarācijas īstenošanai. Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar vairākos citos politikas plānošanas dokumentos nosprausto mērķu sasniegšanu.

Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF un uzraudzīt NILLTPFN režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILL, TF un PF riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.

Plāna pasākumi ir sagrupēti 11 rīcības virzienos atbilstoši MONEYVAL 5. kārtas novērtēšanā izmantotajiem FATF standartos nostiprinātajiem NILLTPFN sistēmas efektivitātes rādītājiem.

Plāna pielikumos atspoguļots papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins plānā paredzēto pasākumu īstenošanai, kā arī jau īstenoto plāna pasākumu rezultāti.

II Esošās situācijas raksturojums

2020. gada 14. aprīļa MK sēdē tika izskatīts "Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas delegācijas uzdevumu izpildi Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā". Informatīvais ziņojums (turpmāk - Ziņojums) tika sagatavots atbilstoši MK 2019. gada 17. jūlija rīkojumam Nr. 360, kas paredz izveidot Latvijas Republikas delegāciju ar uzdevumu pārstāvēt Latvijas intereses MONEYVAL un FATF veiktajos novērtēšanas procesos, demonstrējot Latvijas panākto progresu, tai skaitā piedaloties 2019. gada decembra MONEYVAL plenārsēdē, FATF 2020. gada pirmajā plenārsēdē un citās sanāksmēs šo procesu ietvaros, un iesniegt MK ziņojumu par delegācijas uzdevuma izpildi.

Ziņojumā tika sniegta informācija, ka 2019. gada decembrī MONEYVAL plenārsēdē izskatīja Latvijas iesniegto tehniskās atbilstības progresa ziņojumu, kurā sniegta informācija un ekspertu novērtējums par Latvijas paveikto normatīvā ietvara pilnveidošanā, lai tas atbilstu FATF 40 rekomendācijām. Pēc progresa ziņojuma izvērtēšanas no 40 FATF tehniskās atbilstības rekomendācijām 7 rekomendāciju izpilde novērtēta kā pilnībā atbilstoša un 33 kā lielākoties atbilstoša.

Lai gan Latvijas normatīvais ietvars kopumā novērtēts kā atbilstošs visām 40 FATF rekomendācijām, būtiski norādīt, ka Latvija joprojām atrodas MONEYVAL pastiprinātajā uzraudzībā un Latvijai arī turpmāk jānodrošina regulāra ziņošana par progresu un sasniegtajiem rezultātiem NILLTPFN pasākumu ieviešanā. Latvija nākamo atskaiti MONEYVAL ir iesniegusi uz 2021. gada pirmo plenārsēdi.

Savukārt 2020. gada februārī FATF plenārsēdē tika izskatīts Latvijas iesniegtais efektivitātes progresa ziņojums, kas atspoguļo normatīvā ietvara efektīvu piemērošanu cīņā pret NILLTPF. Pēc efektivitātes ziņojuma izvērtēšanas eksperti apliecinājuši, ka visos desmit efektivitātes rādītājos, kas iepriekš vērtēti ar vērtējumu "zems" vai "vidējs", Latvija ir spējusi parādīt būtisku un pozitīvu rezultātu, kā arī demonstrējusi apņemšanos cīnīties ar ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem, tādējādi stiprinot valsts drošību, labklājību, ilgtspēju un reputāciju.

Pateicoties Latvijas valdības, UKI, kā arī FID un TAI kopējiem centieniem un ieguldītajam darbam nepilnību novēršanā NILLTPFN jomā, FATF eksperti atzinuši, ka Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un netiks iekļauta tā dēvētajā "pelēkajā sarakstā".

Lai gan izvirzītais mērķis - sakārtot finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un nodrošināt Latvijas NILLTPFN sistēmas atbilstību starptautiskajām prasībām, ir sasniegts, iesāktais darbs ir jāturpina, tajā skaitā attiecībā uz FATF ekspertu sniegtajām rekomendācijām un turpmāk veicamajām darbībām katrā no rīcības virzieniem. Vienlaikus īpaši uzsvērts, ka Latvijai jāpievērš pastiprināta uzmanība un resursi vietējās korupcijas apkarošanai un novēršanai.

Plānā ir veikti šādi būtiskākie grozījumi:

1) uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas sēdes, ieviešot uz risku novērtējumu balstītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos, turpmāk notiks FM vadībā, pārņemot šo pasākumu no FID;

2) plānots veikt sabiedriskās domas aptauju / pētījumu, lai noskaidrotu atsevišķu mērķa grupu zināšanas un redzējumu par valstī īstenotajiem NILLTPF novēršanas pasākumiem un noteiktajām prasībām, kā arī par to piemērošanas efektivitāti;

3) tiks aktualizēts pozīcijas dokuments komunikācijai par valsts situācijas raksturojumu NILLTPFN jomā;

4) plānots integrēt Sankciju reģistru TIS un EMUS;

5) tiek izstrādātas NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūciju pārbaužu pieejas (rokasgrāmatas) un tiek publiskoti pārbaužu veikšanas pamatprincipi;

6) plānots efektivizēt virtuālo valūtu maiņas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību atbilstoši identificētajam risku līmenim;

7) plānots izveidot finanšu pratības centru, nodrošinot apmācību plānveidīgu organizēšanu privātajam sektoram, NILLTPFN likuma subjektiem;

8) plānots pilnveidot IKS un likuma subjektu risku novērtējumus, t.sk. spēju identificēt un ziņot par aizdomīgiem darījumiem;

9) plānots uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai, nodrošinot, ka NILLTPFNL noteiktā informācija klienta izpētei no valsts reģistriem ir pieejama vienuviet vai atbilstoši vienotiem standartiem;

10) plānots modernizēt FID stratēģisko un operacionālo analīzi, tajā skaitā nodrošinot savlaicīgu NILL tipoloģiju identificēšanu, izmantojot mākslīgā intelekta risinājumus;

11) plānots pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā;

12) plānots stiprināt elektronisku informācijas apmaiņas risinājumu pielietošanu starp FID un TAI;

13) plānots veikt regulārus pasākumus FID digitālo informācijas resursu un datu apmaiņas kanālu aizsardzības nodrošināšanai;

14) plānots veicināt ziņojumu par aizdomām par nacionālā predikatīva noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtu līdzekļu legalizāciju skaita un kvalitātes pieaugumu;

15) plānots izstrādāt atgriezeniskās saites sniegšanas mehānismu attiecībā uz FID materiāliem un informāciju zināšanai, kas tiek nodota TAI;

16) plānots izveidot NILLTPFN jomas kompetenču centru ("AML Innovation Hub");

17) plānots izveidot vienotu tiesnešu, prokuroru, tiesu darbinieku, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju starpdisciplināros jautājumos mācību centru;

18) precizējot pasākumu formulējumus, to plānotos darbības rezultātus, rezultatīvos rādītājus un izpildes termiņus, nodrošināta visos rīcības virzienos vienotāka virzība uz plāna kopējo mērķu sasniegšanu un skaidrāki pasākumu izpildes novērtēšanas kritēriji. Vienlaikus vairākiem pasākumiem mainītas atbildīgās un līdzatbildīgās iestādes, vairāki pasākumi pārcelti uz tiem atbilstošāku rīcības virzienu.

Plāna izpildei ir nepieciešams papildus finansējums šādiem galvenajiem pasākumiem:

1) 68 619 euro 2022., 2023. gadā un turpmāk ik gadu TM (UR), lai nodrošinātu NVO sektora lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus;

2) 236 338 euro 2021.gadā, 886 834 euro 2022.gadā, 1 037 842 euro 2023.gadā un 191 000 euro turpmāk ik gadu TM (UR), lai nodrošinātu UR reģistru modernizāciju, pilnveidojot uz risku novērtējumu balstīto pieeju attiecībā uz PLG informācijas pārbaudi reģistrācijas procesā;

3) 108 433 euro 2022. gadā, 8504 euro 2023.gadā un turpmāk ik gadu TM (TA), lai nodrošinātu Kredītiestāžu likuma 131.1 panta trešajā daļā noteikto Ministru kabineta noteikumu pieņemšanu un ieviešanu, veicot nepieciešamās izmaiņas EMUS un TIS;

4) 65 000 euro 2022. gadā TM (TA), lai sankciju reģistru integrētu TIS un EMUS, kas nodrošina sistēmu lietotājiem iespēju pārbaudīt personu atrašanos reģistrā;

5) 234 376 euro 2021. gadā, 250 000 euro 2022. gadā un turpmāk VID, lai stiprinātu resursu kapacitāti noziedzīgu nodarījumu efektīvā atklāšanā;

6) 97 692 euro 2022. gadā, 34 968 euro 2023.gadā un turpmāk VID, lai nodrošinātu ar riskiem pamatotu uzraudzību procesu, tai skaitā veicot pāreju no Nodokļu informācijas sistēmas uz Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmu.

Kopumā plāna pasākumu finansējums ir:

1) samazināts par 1 436 379 euro 2021. gadā (precizētais plāns 6 420 813 euro);

2) palielināts par 963 856 euro 2022.gadā (precizētais plāns 9 191 809 euro);

3) palielināts par 1 180 486 euro 2023.gadā (precizētais plāns 7 288 437 euro);

4) palielināts turpmāk ik gadu par 331 844 euro (precizētais plāns 6 412 795 euro).

Plāns balstās uz sekojošiem starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem:

1) Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2017.-2019. gadu;

2) "Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums";

3) "Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu" (papildināts 2019.gada jūlijā);

4) "Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski";

5) "Profesionālo pakalpojumu sniedzēju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu";

6) "Virtuālās valūtas. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski";

7) "Eiropas Komisijas Pārnacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējuma ziņojums";

8) Šis plāns izstrādāts, lai turpinātu ieviest pasākumus atbilstoši saņemtajiem starptautisko organizāciju ieteikumiem, kas ietverti MONEYVAL ziņojumā, kā arī OECD un Starptautiskā Valūtas fonda ziņojumos.

Plāns ir veidots ņemot vērā ar MK 2020. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 576 apstiprinātā Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanas gaitā gūtos rezultātus.

Turpinot jau iepriekšējo valdību uzsākto, MK A.K. Kariņa vadībā ir panācis turpmāku progresu Latvijas NILLTPFN sistēmas pilnveidošanā. Atbilstoši valdības deklarācijā un rīcības plānā noteiktajam īstenojot finanšu sektora reformas un nodrošinot caurskatāmu, ilgtspējīgu un drošu finanšu sektora darbību Latvijā, tika izstrādāti un Saeimā 2019. gada 13. jūnijā pieņemti finanšu sektora "kapitālā remonta" likumprojekti - "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" un "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", kas iezīmē nozīmīgas pārmaiņas finanšu sektora uzraudzības jomā. Ar šiem grozījumiem tika papildināts FKTK darbības mērķa tvērums, nostiprinot FKTK uzraudzības lomu un uzdevumus NILLTPFN jautājumos, kā arī mainīts FKTK pārvaldības modelis. Savukārt, Kredītiestāžu likumā tika precizētas tiesību normas, kas regulē kredītiestāžu likvidācijas procesu, pilnveidojot likvidācijas procesa uzraudzību un NILL kontroli. Tika izstrādāti un Saeimā 2019. gada 13. jūnijā pieņemti būtiski grozījumi NILLTPFNL, pārņemot AMLD V, kā arī veicot virkni būtisku grozījumu ar mērķi pilnveidot NILTPFN sistēmu, tostarp paplašinot ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem saturu, ieviešot likuma subjektu pienākumu iesniegt FID sliekšņa deklarācijas, kā arī precizējot ziņojumu veidlapu. Pamatojoties uz NILLTPFN likuma 31. pantu, 2019. gadā izstrādāti noteikumi, kas paredz MK deleģējumu noteikt kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, kā arī pieņemti noteikumi, kas paredz MK deleģējumu noteikt gadījumus, kad iesniedzama sliekšņa deklarācija, sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu. Vienlaikus tika izstrādāts un Saeimā pieņemts likums "Grozījumi likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas"", lai nodrošinātu MONEYVAL ziņojumā ietvertās rekomendācijas par vairāk atturošu sistēmu attiecībā uz robežas nedeklarētās vai nepatiesi deklarētās skaidras naudas arestēšanu un konfiskāciju izpildi. Lai atslogotu TAI un prokuratūras darbu un tieslietu sistēmu kopumā, sadarbībā ar Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisiju sagatavoti priekšlikumi grozījumiem KL, likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" un KPL. Minēto grozījumu mērķis ir noziedzīgu nodarījumu, īpaši tādu, kas saistīti ar NILL, TF un PF, izmeklēšanas efektivitātes paaugstināšana. Lai ieviestu MONEYVAL ziņojumā sniegtās rekomendācijas un turpinātu stiprināt Latvijas NILLTPFN sistēmu, FSAP kā atbildīgā institūcija pieņem lēmumus un koordinē pasākumu plānā noteikto uzdevumu izpildi. FSAP tiekas regulāri, lai diskutētu par nepieciešamajiem risinājumiem, kā arī sekmētu to operatīvu īstenošanu. Lai reglamentētu kārtību, kādā notiek informācijas pieprasīšana un sniegšana no VID uzturētās politiski nozīmīgu personu datubāzes, tika pieņemti attiecīgi MK noteikumi. FID sadarbībā ar VDD ir izstrādājis Nacionālo terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas risku ziņojumu. Lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību par UR reģistrētajām juridiskajām personām, tostarp to formālajiem un īstajiem īpašniekiem jeb tām fiziskajām personām, kas ir juridisko personu PLG, kā arī lai īstenotu MONEYVAL ziņojumā par Latviju sniegto rekomendāciju izpildi, atbilstoši grozījumiem NILLTPFNL UR ir tiesības, reģistrējot uzņēmumu vai organizāciju, prasīt papildu informāciju par PLG un lietot efektīvāku likvidācijas procedūru, ja tie netiek atklāti. Tāpat UR noteikts pienākums intensīvāk sadarboties ar privāto sektoru, lai apzinātu un ziņotu TAI par iespējami nepatiesi sniegtām ziņām par PLG. Panākta vienošanās par VID atbalstu un elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošanu UR komunikācijā ar uzņēmumiem, kuri nav izpildījuši likumā noteikto pienākumu atklāt savus PLG un tiks pakļauti vienkāršotās likvidācijas procedūrai bez tiesas iesaistes. Pastiprināta krimināltiesiskā atbildība par NILL atbilstoši ES noteiktajiem standartiem par NILL apkarošanu, izstrādājot grozījumus KL un NILLTPFNL. Lai veicinātu finanšu sektora sakārtošanu un MONEYVAL rekomendāciju ieviešanu, ĀM sadarbībā ar vairāk nekā 30 institūcijām gan privātajā, gan publiskajā sektorā ir izstrādājusi būtiskus grozījumus starptautisko un nacionālo sankciju normatīvajā regulējumā, tai skaitā nodrošinot ANO DP rezolūcijās noteikto sankciju tūlītēju ieviešanu. Lai veicinātu komunikāciju un vienotu izpratni normatīvo aktu piemērošanā sankciju jomā, MK ir izveidojis Sankciju koordinācijas padomi, kurā visas iesaistītās institūcijas dalās ar zināšanām sankciju jomā. ĀM regulāri rīko informatīvus seminārus par sankcijām, ik mēnesi izdod informatīvo biļetenu, kā arī, izmantojot īpaši izveidotu elektroniskā pasta adresi, atbild uz valsts iestāžu un privātpersonu jautājumiem par sankcijām un to ietekmi uz uzņēmējdarbību. Īstenojot MONEYVAL ziņojumā ietverto prasību izpildi, lai stiprinātu Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF, notiek izmeklētāju un prokuroru apmācības par kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem, izmeklētāju un analītiķu apmācības finanšu analīzes jomā un finanšu izmeklēšanas organizēšanā, kā arī apmācības specifisku TF noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai. Ciešākai Latvijas un ASV sadarbībai, lai veicinātu Latvijas TAI spēju efektīvi novērst un apkarot finanšu un ekonomiskos noziegumus, tostarp koruptīvās un NILL shēmas, noslēgts līgums, paredzot tiesnešu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un citu iestāžu speciālistu apmācības, kā arī seminārus un juridisko analīzi, lai noteiktu iespējas efektivizēt kriminālprocesu un stiprināt tiesiskumu. TAI kapacitātes paaugstināšana ļauj samazināt arī pirmstiesas izmeklēšanas un iztiesāšanas laiku sarežģītu ekonomisko un finanšu noziegumu lietās. Lai stiprinātu Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF, ir izveidotas trīs papildu darba vietas NKMP, izstrādāti un pieņemti grozījumi NILLTPFNL, paredzot jaunu likuma subjektu kategoriju - personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, tos ievedot Latvijas Republikā vai izvedot no tās, glabājot vai tirgojot, tostarp tādas personas, kas paredzētās darbības veic antikvariātos, izsoļu namos vai ostās. Veikti sektorālie risku novērtējumi visos regulētajos sektoros un izstrādāti ar risku pamatoti to uzraudzības rīcības plāni. Izstrādātas iekšējās kārtības un vadlīnijas likuma subjektu pārbaudēm, kā arī vadlīnijas starptautiskajai sadarbībai.

2021. gada 12. jūlijā stājās spēkā grozījumi NILLTPFNL, kā arī grozījumi likuma "Par nodokļiem un nodevām" 22.2 pantā, kas paredz NILLTPFNL subjektiem iesniegt ziņojumu par aizdomīgu darījumu FID un VID, izmantojot vienotu kanālu - Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmu, kā arī veidot kopīgus divu veidu klientu izpētes rīkus.

Grozījumi NILLTPFNL izstrādāti, lai izpildītu plānā ietvertos uzdevumus.

Likums ir papildināts ar 17.1, 17.2 un 17.3 pantu, kas paredz divu veidu kopīgo klienta izpētes rīku ieviešanu - slēgtā un atvērtā -, lai pilnvērtīgi veiktu klienta izpēti un darījumu uzraudzību un pārbaudītu klienta sniegto datu patiesumu.

Pirmā modeļa - slēgtā kopīgā klientu izpētes rīka - ietvaros likuma subjekti varēs izveidot paši savu privāto klientu izpētes rīku un izmantot to vienas uzņēmumu grupas sastāvā vai vairāku likuma subjektu slēgtā grupā. Lai sniegtu slēgtā kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumus likuma subjektiem, kas nav vienas grupas sastāvā, attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam nepieciešams saņemt licenci.

Otrs modelis - atvērtais kopīgais klientu izpētes rīks - paredz, ka kopīgais klientu izpētes rīks vai daļa no tā tiks veidota kā kanāls, ar kura starpniecību likuma subjektiem iegūt informāciju neatkarīgi no tā, vai likuma subjekti par to būs savstarpēji vienojušies. Likumā norādīts, kāda informācija ir apstrādājama atvērtajā kopīgajā klienta izpētes rīkā.

Kopīgie klientu izpētes rīki nodrošinās informācijas apmaiņu un radīs iespēju efektīvāk novērst NILLTPF, mazināsies arī administratīvais slogs valsts iestāžu pusē.

Šā likuma 17.1, 17.2 un 17.3 pantu piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Likums papildināts ar IV2 nodaļu "Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijas iesniegšana".

Turpmāk informācija par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā jāiesniedz tikai FID tīmekļvietnē. Ja informācija būs paredzēta arī VID, tad likuma subjektam tas būs jāatzīmē.

Likums arī paredz, ka FID rīkojumā par līdzekļu iesaldēšanu jāietver informācija, kas ir par pamatu izdotajam rīkojumam, ciktāl informācija neapdraud kriminālprocesa mērķu sasniegšanu vai citu personu tiesības vai sabiedrības intereses.

Likuma subjektam vai valsts informācijas sistēmas pārzinim, rakstveidā informējot klientu par FID rīkojumu iesaldēt līdzekļus, būs jānosūta klientam šā dienesta rīkojuma kopija, kurā norāda līdzekļu iesaldēšanas pamatojumu un tiesības 20 dienu laikā no rīkojuma paziņošanas dienas iesniegt skaidrojumu par iesaldēto līdzekļu izcelsmes likumību un izskaidrot rīkojuma apstrīdēšanas kārtību.

Līdz šim likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā FID izdotos rīkojumus likuma subjekts vai valsts informācijas sistēmas pārzinis un personas, kuru līdzekļi tiek iesaldēti, vai šo personu pilnvarotie pārstāvji varēja apstrīdēt īpaši pilnvarotam prokuroram šajā likumā noteiktajos termiņos.

Turpmāk FID izdotos rīkojumus varēs apstrīdēt izmeklēšanas tiesnesim pēc likuma subjekta vai valsts informācijas sistēmas pārziņa atrašanās vietas šajā likumā noteiktajos termiņos.

Grozījumi, kas maina sūdzības iesniegšanas kārtību, stājas spēkā 2021. gada 1. oktobrī.

Vienlaikus tiek plānots būtiski mainīt līdzšinējo ziņošanas sistēmu attiecībā uz informācijas iesniegšanu FID.

FID 2019. gadā noslēdza līgumu ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroju (UNODC) par goAML ieviešanu FID. goAML ir pilnībā integrēts programmatūras risinājums, kas īpaši izstrādāts finanšu izlūkošanas vienību izmantošanai, nodrošinot datu vākšanas, apstrādes, analīzes, dokumentu pārvaldības, darbplūsmas un statistikas funkcijas un ir viens no UNODC stratēģiskajiem risinājumiem cīņā pret finanšu noziegumiem, NILLTF.

GoAML sistēma aizstās līdzšinējo FID pamatsistēmu un e-ziņošanas sistēmu. FID pašreizējās sistēmas aizstāšana ar jaunu, starptautiskai praksei atbilstošu risinājumu ir ne tikai datu integritātes, drošības un konfidencialitātes nodrošināšana, vienlaikus tas ir iestādes analītisko procesu konfigurācijas projekts, ar kura palīdzību tiek nodrošināta FID procesu atbilstība starptautiskajiem standartiem.

2021. gada 17. augustā tika izdoti MK noteikumi Nr. 550 "Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu". Tie paredz būtiski mainīt līdzšinējo ziņošanas sistēmu attiecībā uz informācijas iesniegšanu FID, ieviešot goAML lietojumprogrammu, kas ir pilnībā integrēts programmatūras risinājums, kas īpaši izstrādāts finanšu izlūkošanas dienestu vajadzībām un nodrošina datu vākšanas, apstrādes, analīzes, dokumentu pārvaldības, darbplūsmas un statistikas funkcijas. Vienlaikus, veicinot aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmas funkcionalitāti, tiks atcelta līdzšinējā paralēlās ziņošanas kārtība. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. oktobrī.

Ņemot vērā, ka atsevišķi plānotie pasākumi ietver sevī plašu personas datu apstrādi, tai skaitā publicējot personas datus internetā, plāna pasākumi īstenojami atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un likuma "Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā" noteikumiem.

Saskaņā ar VARAM Digitālās Transformācijas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam norādīto digitālās prasmes mūsdienās ir kļuvušas par nozaru caurvijošām, integrējoties gandrīz visu jomu speciālistu ikdienā, t.sk. valsts pārvaldē, TAI strādājošajiem, tādējādi, īstenojot darbinieku apmācības, paralēli nozares specifiskajām prasmēm jāattīsta arī digitālās prasmes, nodrošinot, ka NILLTPFN jomā strādājošie speciālisti pilnvērtīgi ir spējīgi izmantot digitālās telpas, rīkus un ar tiem saistīto procesu iespējas.

Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar mērķu sasniegšanu, kas nosprausti vairākos citos politikas plānošanas dokumentos. Tie ir 2021. gada 3. jūnijā apstiprinātais Noziedzības novēršanas padomes rīcības plāns laikposmam no 2021. līdz 2026. gadam, Saeimā 2019. gada 26. septembrī apstiprinātā Nacionālās drošības koncepcija. Ar mērķi mazināt NRA identificētos riskus plāns ir saturiski harmonizēts arī ar citiem pašlaik izstrādē esošajiem politikas plānošanas dokumentu projektiem - "Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2021.-2022.gadam", organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu, "Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu 2021.-2024.gadam". Plānā ir integrēti Finanšu sektora attīstības padomes 2020. gada 27. novembra sēdē apstiprinātā "Pasākumu plāna samērīgas pieejas nostiprināšanai, izpildot NILLTPFN prasības" pasākumi, lai veidotu saprotamu kopskatu un sasaisti starp visiem jomā noteiktajiem pasākumiem.

Par rīcības virzieniem atbildīgajām institūcijām realizējot uz risku novērtējumu balstītu pieeju, atsevišķi NRA norādītie riski tiek novērsti vai mazināti ar citiem tālāk uzskaitītajiem plānā neiekļautiem plānošanas dokumentiem vai pasākumiem.

Latvijā notikusi finanšu sektora pārveide (jeb "de-risking"), kas paredzēja kredītiestādēm atteikties no nesamērīgi augsta risku klientu - piemēram, noteiktu čaulas veidojumu, apkalpošanas. Līdz ar to būtiski samazinājās augsta riska klientu apkalpošana Latvijas finanšu sektorā un pārrobežu maksājumu apjoms, it īpaši maksājumu apjoms ārvalstu valūtās un ārvalstu klientu no paaugstināta riska valstīm veikto maksājumu apjoms.

Būtiski, lai kredītiestādes, kuru darbības profils pieļauj paaugstināta riska ārvalstu klientu un NVS finanšu plūsmu apkalpošanu, nodrošinātu atbilstošu risku pārvaldību, adekvātu šo gadījumu identificēšanu un efektīvu ziņošanu FID par aizdomīgiem darījumiem, ja tādi konstatēti. "De-risking" un tirgus kapacitātes kontekstā jāturpina pievērst uzmanība banku jauno biznesa modeļu ilgtspējai. Attiecīgi plānā ir paredzēts pasākums kredītiestāžu biznesa modeļu maiņas uzraudzības turpināšanai, pielietojot risku novērtējumā balstīto pieeju.

Lai novērstu problēmas informācijas saņemšanā no vairākām ārvalstīm (piemēram, Ķīna, ASV, Krievija), kas apgrūtina un paildzina izmeklēšanu, TM plāno diskusiju ar ĀM par specializētajiem atašejiem krimināltiesiskās starptautiskās sadarbības veicināšanai.

Attiecībā uz konstatēto risku par nepietiekamu UKI sadarbību ar valstīm, kuru finanšu iestāžu pakalpojumus izmanto ievērojams īpatsvars Latvijas rezidentu, FKTK 2020. gadā starptautiskās sadarbības ietvaros banku sektorā nosūtījusi septiņus pieprasījumi ārvalstu uzraudzības iestādēm.

Nebanku uzraudzības jomā nosūtīti trīs FKTK informācijas pieprasījumi. Ir bijuši pieci informācijas apmaiņas gadījumi iepriekšējo pieprasījumu kopsakarā ar ārvalstu uzraudzības iestādēm.

2020. gadā banku sektorā saņemti desmit ārvalstu uzraudzības iestāžu pieprasījumi. Nebanku uzraudzības jomā saņemti četri informācijas pieprasījumi no ārvalstu uzraudzības iestādēm NILLTPFN jautājumos. Ir bijuši seši informācijas apmaiņas gadījumi iepriekšējo pieprasījumu kopsakarā ar ārvalstu uzraudzības iestādēm.

2020. gadā FKTK piedalījās 5 banku uzraudzības kolēģijās NILLTPFN jomā atbilstoši Eiropas Banku Iestādes Kopīgajām pamatnostādnēm par sadarbību un informācijas apmaiņu Direktīvas (ES) 2015/849 mērķiem starp kompetentajām kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzības iestādēm.

FKTK piedalās reģionālajā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas NILLTFPN darba grupā. 2020. gadā minētās darba grupas ietvaros organizētas trīs sanāksmes.

2021. gadā parakstīts 1 līgums par uzraudzības kolēģijas izveidi NILLTPFN jomā, kuras darbību vada FKTK. Vēl viena kolēģijas līguma parakstīšana ir procesā. Abi līgumi attiecas uz banku uzraudzības procesu.

Sadarbības un informācija apmaiņas jautājums nebanku uzraudzības jomā ar Lietuvas Centrālo banku tiek risināts reģionālās darba grupas ietvaros.

Attiecībā uz konstatēto risku, ka nav vienotas izpratnes par TAI starptautiskās sadarbības rezultātā (ARO, Eiropol, Interpol) iegūtās informācijas izmantošanu pierādīšanā kriminālprocesos, TA sadarbībā ar Eiropas Tiesību akadēmiju 2021. gadā tiek plānoti divi apmācību semināri izmeklētājiem, prokuroriem un tiesnešiem par pārrobežu sadarbību krimināllietās.

Atbilstoši 2017. gada 24. janvāra MK instrukcijai Nr. 1 "Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā" ir izveidota apakšgrupa cīņas ar finanšu noziegumiem uzlabošanai, kas izstrādā vadlīnijas starptautiskai sadarbībai. Vienlaikus ir paredzēts, ka paralēli tiks rīkotas ad hoc diskusijas visām iesaistītajām iestādēm par starptautiskās sadarbības veicināšanu.

Papildus minētajam TM plāno izstrādāt:

1) Starptautiskās sadarbības katalogu;

2) apkopojumu par KPL C daļas piemērošanu.

Lai uzlabotu starptautisko sadarbību IDB 2021. gada darba plānā ir iekļāvis šādus pasākumus:

- veikt izmaiņas IDB rīkojumā, nosakot starptautiskās sadarbības kārtību un atbildīgās personas, informācijas sniegšanas termiņus, kā arī veikt papildinājumus vadlīnijās, veicot paralēlo finanšu izmeklēšanu, norādot rīcību gadījumos, ja nepieciešams saņemt informāciju no ārvalstīm.

- Informatīva materiāla sagatavošana IDB pirmstiesas izmeklēšanas un operatīvo nodaļu nodarbinātajiem par starptautiskās sadarbības mehānismiem un to ietvaros iespējami iegūstamo informāciju, informācijas pieprasījumos, lēmumos norādāmo informāciju, kur rezultatīvais rādītājs - izstrādāts informatīvais materiāls, kas ievietots IDB (iekšējā) mājas lapā (intranet).

Lai novērstu to, ka atsevišķu veidu predikatīvo noziedzīgo nodarījumu identifikācija un turpmāka personu saukšana pie kriminālatbildības šādas lietās neatbilst (ir nepietiekoša pret) šo noziedzīgo nodarījumu veidu radītajiem ievērojamiem draudiem un to radīto ievērojamo draudu līmenim (korupcija, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, narkotisko vielu nelikumīga aprite, t.sk kontrabanda, akcīzes preču nelikumīga aprite, t.sk kontrabanda, krāpšanas lielā apmērā), VP plāno turpināt īstenot VPK apmācības programmu - "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, mantas arests un konfiskācija) (ARO - Asset Recovery Office )" gadā apmācot ap 150 amatpersonas, kā arī tiks īstenoti pasākumi, kas ietverti Valsts kontroles lietderības revīzijā "Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte" ietverto priekšlikumu ieviešanas plānā. Vienlaikus VP plāno veikt grozījumus VP vadības uzdevumā.

ĢP plāno līdz 2022. gada martam apkopot datus par kriminālvajāšanā un uz tiesu nodotajiem kriminālprocesiem, kas kvalificēti pēc KL 195. panta. Apkopojums tiks izmantots izmeklētāju, prokuroru apmācībās, lai kāpinātu izpratni NILL identificēšanai nacionālā predikatīvā noziedzīgā nodarījuma gadījumos, vienlaikus kāpinot izpratni par KL 70.11 panta piemērošanu.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde plāno noteikt NILL ar nacionālo predikatīvo noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu valsts ieņēmumu jomā un muitas lietu jomā kā prioritāti, nodrošinot noziedzīgi iegūtu līdzekļu identificēšanas un nodošanas kriminālvajāšanai rezultatīvā radītāja izpildi, proti, kriminālvajāšanas uzsākšanai nodoti ne mazāk kā 10 kriminālprocesu gadā NILL jomā.

Savukārt IDB 2021. gadā iniciējis un IeM ir apstiprinājusi Analītiskās grupas izveidi Stratēģiskās plānošanas nodaļas ietvaros, kā rezultātā izveidota 1 galvenā inspektora un 3 vecāko inspektoru grupa, kuras pienākumi saistīti ar informācijas, t.sk. finanšu analīzes veikšanu, šādu nodaļas reorganizāciju veicot IDB pieejamo amata vietu ietvaros. Iepriekš Stratēģiskās plānošanas nodaļā analītisko funkciju veica divi vecākie inspektori, tādējādi dubultota struktūrvienības analītiskā kapacitāte. Vienlaikus ar IDB 2021. gada darba plāna apstiprināšanu apstiprināti prioritārie mērķi, kas ietver noziedzīgu nodarījumu, kas vērsti uz prettiesiska mantiska labuma gūšanu, atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu, kā arī noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanu un novēršanu, kā arī NKIM ietvaros sniegti priekšlikumi par IDB prioritāriem izmeklēšanas virzieniem, kas ietver:

• noziedzīgus nodarījumus valsts institūciju dienestā (KL 317.-323. panti), ja:

o tos izdarījušas amatpersonas, kas ieņem atbildīgu stāvokli;

o to rezultātā radīts valstij būtisks kaitējums;

o tie saistīti ar ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu izlietojumu;

o to rezultātā radītas smagas sekas, t.sk. personas nāve;

o tie vērsti pret nepilngadīgo;

o tie saistīti ar akcīzes preču nelikumīgu apriti.

• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (KL 195 .pants).

IDB darbības stratēģijā 2020.-2022. gadam kā viens no IDB prioritārajiem darbības virzieniem definēts "atklāt, izmeklēt un novērst dienesta laikā izdarītus noziedzīgus nodarījumus, kas izdarīti pildot dienesta pienākumus un vērsti uz pretlikumīga mantiska labuma gūšanu", kur kā rezultatīvie rādītāji iekļauj:

• veikto paralēlos finanšu izmeklēšanu skaitu (2020. gadā - 45, 2021. un 2022. gadā - 50);

• amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti pildot dienesta pienākumus un vērsti uz pretlikumīgu mantiska labuma gūšanu, skaitu (2020. gadā - 37, 2021. un 2022. gadā - 38).

Lai nodrošinātu vienotas izpratnes par NILL definīcijas piemērošanu, t.sk. nepieciešamo pierādījumu apjomu, ĢP plāno līdz 2022. gada martam izstrādāt prakses apkopojumus NILL lietās, vērtējot, tai skaitā, FID ziņojumu kvalitātes ietekmi uz gala rezultātu - pieņemtajiem spriedumiem vai lēmumiem.

Lai novērstu to, ka noziedzīgi iegūti līdzekļi skaidras naudas veidā tiek ievesti pār Latvijas iekšējo un ārējo robežu un tiek iepludināti Latvijas ekonomikā, VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde plāno nodrošināt uz riska analīzi balstītu kontroles pasākumu realizāciju skaidras naudas pārvietošanas kontrolē un uzraudzībā, ietverot visus iespējamos transportēšanas veidus un maršrutus (aviosatiksme, jūras transports, dzelzceļš, sauszemes transports un pasta sūtījumi). Tiek plānoti ne mazāk kā 650 kontroles pasākumi skaidras naudas pārvietošanā pāri valsts robežai kontrolē un uzraudzībā.

III Plāna mērķis un rīcības virzieni

Plāna mērķis Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILLTPF un uzraudzīt NILLTPFN režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILLTPF riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.
Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i Paaugstināta Latvijas NILLTPFN sistēmas efektivitāte.

1. rīcības virziens - riski, politika un koordinācija

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM - par pasākumiem, kas saistīti ar politikas plānošanu un tās īstenošanas koordināciju

FID - par pasākumiem, kas saistīti ar risku novērtēšanu

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, EM, FKTK, FM, ĢP, IAUI, IC, KNAB, Latvijas Vēstnesis, LB, LMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKIM starpinstitūciju darba grupa, NKMP, PTAC, TA, TM, Valsts valodas centrs, VDD, VID, VP

Rīcības virziens RISKI, POLITIKA UN KOORDINĀCIJA
Sasniedzamais mērķis NILLTPF riski tiek izprasti, un valsts līmenī tiek koordinēta rīcība NILLTPF novēršanai.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdz-

atbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

1.1.

Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un īstenoto procesuālo darbību rezultātiem. Ieviest vienotu praksi statistikas datu vākšanā un apkopošanā, nodrošinot datu izsekojamību un savietojamību starp iesaistītajām institūcijām. FATF 33. rekomendācija; MONEYVAL 8.2. rekomendācija. 1. Pieejami vispusīgi statistikas dati par 2021. gada NILLTPF novēršanas sistēmas un īstenoto procesuālo darbību rezultātiem.

Nodrošināta NILLPTF novēršanas sistēmas statistikas datu uzturēšanas atbilstība FATF standartiem.

FID

VP, VID, VDD, KNAB, ĢP, TM (kā TA uzraudzības iestāde), IC

31.03.2022.

2. Pilnveidots risinājums esošo NILLTPF statistikas datu dinamikas atspoguļošanai, kas nodrošina aktuālu informāciju NILLTPF novēršanā iesaistītajām institūcijām. Izstrādāta NILLTPF statistiskās informācijas pārvaldības pilotplatforma un izveidota koncepcija tās tālākai pilnveidošanai atbilstoši saistīto datu avotu tālākai attīstībai.

FID

IC

Pastāvīgi

1.2.

Veikt Nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par 2020.-2022. gadu. FATF IO 1 -1.1. pamatjautājums. Identificēti, novērtēti un izprasti Latvijai piemītošie NILLTPF riski. 1. Izstrādāts jauno tehnoloģiju (t.sk. potenciālo draudu (emerging threats)) un ar tām saistīto NILLTPF risku novērtējums.

FID

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM, ĀM

Reizi gadā līdz 1. septembrim

2. Uzsākts darbs pie Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma izstrādes par 2020.-2022. gadu, t.sk. noteikta tā izstrādes metodoloģija.

FID

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM, ĀM

31.12.2022.

1.3.

Nodrošināt likuma subjektu un atbildīgo institūciju izpratni par likuma subjektu darbībai piemītošiem NILLTPF riskiem, informācijas sniegšanu un apmācības. FATF IO 1 -1.6. pamatjautājums; MONEYVAL 1.3., 1.5. rekomendācija;

NRA 2017.-2019. 7. nodaļa "Sektoru risku izvērtējuma rezulāti".

Pilnveidotas likuma subjektu zināšanas NILLTPF novēršanas jomā gan attiecībā uz NILLTPF risku izpratni, gan pienākumu nodrošināt korektu aizdomīgu darījumu un sliekšņa deklarāciju ziņošanu. 1. Atbilstoši institūcijas ikgadējam plānam organizēti semināri likuma subjektiem, kuros skaidroti risku novērtējumu secinājumi.

FID

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD

Pastāvīgi

2. Organizētas Naudas likumu dienas kā izglītojoša kampaņa uzņēmējiem un sabiedrībai, lai vairotu izpratni par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem ar mērķi brīdināt par riskiem tikt iesaistītiem tajos.

FID

 

Ne retāk kā reizi gadā

3. Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, - nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās.

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD

FID

Pastāvīgi

4. Pilnveidota FID tīmekļa vietnē (publiski pieejama) un e-ziņošanas sadaļā (tikai reģistrētiem lietotājiem) esošā informācija par aktualitātēm attiecībā uz NILLTPF novēršanu.

FID

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD

Pastāvīgi

5. Nodrošināta atgriezeniskā saite likuma subjektiem (izmantojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju) un UKI par aizdomīgu darījumu ziņošanu FID.

1.4.

Balstoties uz veiktajiem sektoru un citiem NILLTPF risku novērtējumiem, aktualizēt vadlīnijas par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem, kā arī likuma subjektu risku novērtējumu veikšanu. FATF 1., 6. un 7. rekomendācija; MONEYVAL 1.4., 1.5., 1.9. rekomendācija;

NRA 2017.-2019. 1.1.5. punkts.

Nodrošināta likuma subjektu informēšana par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem. Likuma subjekti izmanto NRA rezultātus, veicot savus riska novērtējumus. Aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem.

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD

 

Pastāvīgi

1.5.

Aktualizēt kompetento iestāžu rīcības plānus atbilstoši aktuālajiem NILLTPF riskiem. FATF 1., 6. un 7. rekomendācija;

MONEYVAL 1.10., 1.12. rekomendācija;

NRA 2017.-2019. 1.1.5. punkts.

Kompetento iestāžu rīcības plāni ir atbilstoši identificētajiem riskiem, definē uz nākotni vērstus un atbilstoši prioritizētus pasākumus, nosaka precīzus termiņus un izmērāmus ieviešanas rezultātus, un tie tiek ieviesti saprātīgi mazinot toleranci pret likuma subjektu formālu pieeju atbilstībai. Atbilstoši nacionālajam un citiem NILLTPF risku novērtējumiem aktualizēti kompetento iestāžu rīcības plāni.

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD, ĢP, VP, KNAB, FID

 

Pastāvīgi

1.6.

Atbilstoši nacionālajam NILLTPF risku novērtējumam veikt nepieciešamās izmaiņas politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos. FATF 1., 6. un 7. rekomendācija;MONEYVAL 1.8., 1.11. rekomendācija;

NRA 2017.-2019. 1.1.5. punkts.

Nodrošināt, ka, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un normatīvos aktus, tiek ņemti vērā identificētie NILLTPF riski. Sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos.

FM, TM, IeM, ĀM, EM

 

31.01.2022.

1.7.

Nodrošināt NILLTPF novēršanā un apkarošanā iesaistīto kompetento iestāžu ciešāku sadarbību. NRA 2017.-2019. 4.8.13. punkts. NILLTPF novēršanā un apkarošanā iesaistīto kompetento iestāžu (FID, izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras) pastāvīga sadarbība - informācijas un prakses apmaiņa. Izveidota pastāvīga starpinstitūciju ekspertu (darba) grupa ciešākas sadarbības nodrošināšanai.

NKIM starpinstitūciju darba grupa

 

Pastāvīgi

1.8.

Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem. MONEYVAL 1.3. (1.1., 1.2., 1.4. (1.8., 1.11.), 1.5. (1.10.), 1.9.), 3.4., 4.1., 4.3., 6.1., 10.4. un 11.3. rekomendācija. Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma rezultāti izskaidroti sabiedrībai (īpaši privātajam sektoram).

Sniegta informācija par paveikto NILLTPF novēršanas jomā.

Palielinās sabiedrības informētība, zināšanas un izpratne par NILLTPF (t.sk. starptautisko un nacionālo sankciju) jautājumiem.

Samazinājies to noziedzīgo nodarījumu skaits, kur personas iesaistītas NILLTPF, to neapzinoties.

1. Aktualizēts un uzturēts LV portāla izveidotais patstāvīgais satura kanāls "MONEYVAL".

Pastāvīgi aktualizēta, multimediāla tematiskā sadaļa "MONEYVAL" LV portālā visā pasākuma darbības periodā.

LV portāla sasniedzamā auditorija - vidēji 200 000 unikālo lietotāju mēnesī, tematiskās satura sadaļas "MONEYVAL" apmeklējums caurmērā 600 - 700 lietotāju ik mēnesi.

Vienuviet nodrošināta pastāvīga satura plūsma, tostarp, audiovizuālā formātā (vismaz 100 publikācijas gadā) LV portāla tematiskajā sadaļā "MONEYVAL", aptverot šādu tematisko loku:

1) informācija par progresu aktuālās "MONEYVAL" kārtas uzdevumu izpildē;

2) skaidrojumi par aktuālo regulējumu un izmaiņām tiesību aktos;

3) informācija par regulējuma piemērošanu praksē;

4) atjaunināts "MONEYVAL" Ceļvedis 11 rīcības virzienos, atbilstoši aktuālajiem mērķiem, saglabājot pieeju informācijai par "MONEYVAL" iepriekšējo kārtu;

5) nodrošināta valsts iestāžu sniegto paziņojumu/preses relīžu pieejamība vienuviet tematiskajā sadaļā "MONEYVAL";

6) multimediāls saturs tematiskajā sadaļā "MONEYVAL";

nodrošināta tematiskās sadaļas "MONEYVAL" satura komunikācija sociālajos medijos.

TM

Latvijas Vēstnesis, IeM, FID, FM, ĀM

Pastāvīgi

2. Būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulkoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas tam piešķirtā finansējuma apmērā.

TM

Valsts valodas centrs

Pastāvīgi

1.9.

Veidot vienotu izpratni (nacionāli un starptautiski) par situāciju NILLTPFN jomā. Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju.   1. Aktualizēta vienota pozīcija, komunikācija NILLTPFN jomā. Aktualizēts pozīcijas dokuments komunikācijai par valsts situācijas raksturojumu NILLTPFN jomā.

FM

FID, FKTK,

IeM, ĀM,

TM

Vismaz reizi ceturksnī atbilstoši komunikācijas nepieciešamībai

2. Izstrādāti kopīgi vēstījumi valsts iestāžu un UKI publiskajām amatpersonām. Izstrādāti kopīgi vēstījumi valsts iestāžu un UKI publiskajām amatpersonām par savas kompetences jautājumiem NILLTPFN jomā atbilstoši rīcības virzieniem.

FM koordinēti aktualizēti vēstījumi.

FM, FID,

FKTK, IeM, ĀM,

TM

 

Vismaz reizi ceturksnī atbilstoši komunikācijas nepieciešamībai

1.10.

Veikt sabiedriskās domas aptauju / pētījumu, lai noskaidrotu atsevišķu mērķa grupu zināšanas un redzējumu par valstī īstenotajiem NILLTPF novēršanas pasākumiem un noteiktajām prasībām, kā arī par to piemērošanas efektivitāti. MONEYVAL 1.2. rekomendācija;

NRA 2017.-2019. 2.3.5. punkts.

Veikta sabiedriskās domas aptauja / pētījums, definējot konkrētas mērķa grupas, izziņas tēmas un pielietojot dažādas pētījumu metodes. Sabiedriskās domas aptaujas / pētījuma rezultātā iegūtos rezultātus FID izmanto turpmākajās sabiedrības informēšanas un izglītojošās kampaņās, precīzāk formulējot galvenos vēstījumus, izvēloties komunikācijas kanālus un rīkus, kā arī, gatavojot FID stratēģiskās komunikācijas produktus.

FID

 

Reizi gadā

2. rīcības virziens - starptautiskā sadarbība

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, FID, FKTK, ĢP, IAUI, KM, LB, LIAA, LMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, TA, VID, VP

Rīcības virziens Starptautiskā sadarbība
Sasniedzamais mērķis Starptautiskā sadarbība sniedz noderīgu informāciju, sekmē finanšu izlūkošanu un pierādījumu iegūšanu un veicina vēršanos pret noziedzniekiem un to aktīviem.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdz-

atbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

2.1.

Organizēt regulāru sadarbību ar ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestiem IFIT ietvaros par LAS ABLV lietu. FATF IO 2 - 2.3. pamatjautājums.

NRA 2017.-2019. 1.1.2.4. punkts.

Nodrošināta operatīvās un stratēģiskas informācijas apmaiņa IFIT dalībnieku vidū par LAS ABLV lietas analīzes procesā konstatētajiem predikatīvajiem noziegumiem, tipoloģijām, iesaistītajām personām un naudas summām, uzsāktajiem kriminālprocesiem, kā arī naudas līdzekļiem un īpašumiem, ko potenciāli iespējams iesaldēt un konfiscēt. Ārvalstu finanšu izlūkošanas vienību skaits, kas piedalās IFIT un tās ietvaros organizētajās sanāksmēs.

FID

 

Pastāvīgi

2.2.

Nodrošināt FID pārstāvību Egmont grupas organizētajās sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā. FATF IO 2 - 2.3. pamatjautājums.

NRA 2017.-2019. 1.1.2.4. punkts.

Nodrošināta aktualitāšu un jaunāko pasaules tendenču NILLTFPN jomā izzināšana, ES aktualitāšu un jaunākās likumdošanas NILLTPFN jomā izzināšana, dalība diskusijās un nepārtraukta kontaktu veidošana un uzturēšana ar ārvalstu kolēģiem, tādējādi īstenojot FID likumā noteiktās tiesības. 1. Dalība Egmont grupas, MONEYVAL un ES finanšu izlūkošanas vienību platformas pasākumos un tajos izskatāmo politikas, procedūru, u.c. dokumentu izvērtējumos.

FID

 

Pastāvīgi

2. Dalība Egmont grupas labākās analītiskās lietas balvas konkursā.

FID

 

31.07.2022.

2.3.

Stiprināt sadarbību nelikumīgas kultūras priekšmetu aprites novēršanai starp Baltijas valstīm. NRA 2017.-2019. 4.9.5. punkts. Uzlabota Baltijas valstu UKI starptautiskā sadarbība mākslas un antikvāro priekšmetu aprites jomā. 1. Noorganizēta starptautiskā tikšanās ar Baltijas valstu kultūras mantojuma institūcijām.

NKMP

KM

31.01.2022.

2. Panākta vienošanās par sadarbības modeli.

NKMP

KM

31.12.2022.

2.4.

Starptautiskās sadarbības veicināšana NILLTPF novēršanas jomā un tās kontrole, organizējot UKI pieredzes apmaiņas pasākumus par starptautisko sadarbību un informācijas pieprasījumu prioritizāciju un izpildes kvalitāti. MONEYVAL 2.1., 2.2., 2.3. rekomendācija.

NRA 2017.-2019. 4.9.5. punkts.

Iniciēta sadarbība ar citu valstu UKI atbilstoši NILLTPFNL 46. panta pirmās daļas 7. punktam. 1. Nosūtīto informācijas apmaiņas pieprasījumu skaits.

VID, FKTK, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD

 

Pastāvīgi

2. Saņemto informācijas apmaiņas pieprasījumu skaits.

2.5.

Nodrošināt, ka Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēma saistībā ar plānotajām izmaiņām TIS atbilst FATF 37. un 38. rekomendācijai. FATF 37. un 38. rekomendācija. Ir pieejama statistika par starptautisko tiesisko palīdzību atbilstoši FATF 37. un 38. rekomendācijai. Izstrādāta Starptautiskās sadarbības moduļa tehniskā specifikācija un uzsākta tā tehniskā izstrāde un integrācija pamatdarbības informācijas sistēmās.

TM (TA), ĢP, VP

 

31.12.2022.

2.6.

Organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā. Egmont grupas iniciatīva.

NRA 2017.-2019. 1.1.2.4. punkts.

Nodrošinot Egmont plenārsēdes organizāciju Latvijā, stiprināta Latvijas kā starptautiski atbildīga partnera reputācija, kas izprot vienotas starptautiskas rīcības nozīmi NILLTPF novēršanas jomā un aktīvi sniedz savu ieguldījumu. Organizēta starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēde Rīgā.

FID

ĀM, LIAA

31.07.2022.

3. rīcības virziens - uzraudzība

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FM

Līdzatbildīgās institūcijas: EM, FID, FKTK, ĢP, IAUI, KNAB, LB, LFNA, LMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID, VP

Rīcības virziens UZRAUDZĪBA
Sasniedzamais mērķis UKI pienācīgi uzrauga, kontrolē un regulē finanšu iestādes, NNDP un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu atbilstību NILLTPFN prasībām, kas ir samērīgas atbilstošajiem riskiem.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

3.1. Nodrošināt uz risku novērtējumu balstītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos. MONEYVAL 3.1., 3.4., 4.1, 4.2., 4.3.,. 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.16., 7.3. rekomendācija;

sektorālie risku novērtējumi;

NRA 2017.-2019. Pielikums Nr. 1 "NRA nepieciešamība" 1., 1.8.9. un 4.8.3. punkti.

1.1. Pārbaudes NILLTPFN jomā tiek veiktas atbilstoši novērtētajiem riskiem. Visās UKI ir pilnveidota nozares apdraudējumu un ievainojamības risku noteikšanas un profilēšanas matrica, kas identificē augstākā riska likuma subjektus, tai skaitā ņemot vērā:

- valstij un nozarei piemītošos NILLTPF riskus;

- likuma subjekta riska profilu, tostarp, iekšējās kontroles sistēmu un tam piemītošos NILLTPF riskus;

- subjektu skaitu nozarē, kā arī to sniegtos pakalpojumus.

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD

 

Katru gadu

1.2. Balstoties uz risku novērtējumu, veiktas klātienes un neklātienes pārbaudes, veicinot uzraudzības procesu digitalizāciju. Veiktas pārbaudes atbilstoši identificētajiem riskiem, tai skaitā veicot mērķētas uzraudzības pārbaudes jomās, kur identificētas nepilnības, nodrošinot lielāku pārbaužu skaitu pie augstāka riska likuma subjektiem. Vērtēta klātienes un neklātienes pārbaužu efektivitāte, veicinot uzraudzības procesu digitalizāciju.
1.3. UKI īsteno vienotu NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūciju pārbaužu pieeju. UKI ir izstrādājušas NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūciju pārbaužu pieejas (rokasgrāmatas), tiek publiskoti pārbaužu veikšanas pamatprincipi.

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD

LFNA

31.01.2022.

1.4. Pilnveidotas iekšējās procedūras un vadlīnijas NILLTPFN uzraudzībā, ņemot vērā klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētos faktus un būtiskākās neatbilstības. Pilnveidotas iekšējās procedūras un vadlīnijas NILLTPFN uzraudzībā, ņemot vērā klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētos faktus un būtiskākās neatbilstības.

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD

 

Katru gadu

2. Nodrošināta informācijas apmaiņa, savstarpējā koordinācija un sadarbība UKI starpā. 1. Sagatavoti priekšlikumi uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas mandātam.

FM

 

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD, FID

31.01.2022.

2. Regulāri organizētas uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas sēdes, ieviešot uz risku novērtējumu balstītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos.

Pastāvīgi

3.2.

Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem. MONEYVAL 3.5. rekomendācija;

NRA 2017.-2019. 1.4.3. punkts.

Stiprināta UKI kapacitāte, efektīvi pārvaldīti UKI resursi, tiek izmantotas jaunākās tehnoloģiskās iespējas, veicināta uzraudzības procesu digitalizācija uzraudzības veikšanai, kā arī nodrošinot efektīvu UKI un NILLTPFN likuma subjektu sadarbību. 1. Efektivizēta virtuālo valūtu maiņas pakalpojumu sniedzēju uzraudzība, atbilstoši identificētajam risku līmenim.

FM

 

31.12.2022.

2. Nodrošināta Kredītiestāžu likuma 131.1 panta trešajā daļā noteikto Ministru kabineta noteikumu pieņemšana un ieviešana, veicot nepieciešamās izmaiņas EMUS un TIS.

TM, FM

MKD, TA

31.12.2022.

3.3.

LAS ABLV kontrolēta pašlikvidācijas procesa nodrošināšana. 2018. gada 21. marta FSAP lēmums. Kontrolēts pašlikvidācijas process, nodrošinot kreditoru un ar tiem saistīto personu, PLG un pārstāvju atbilstības NILLTPFN un sankciju prasībām pārbaudi un efektīvu sadarbību ar TAI. Organizētas regulāras starpinstitūciju darba grupas sanāksmes par LAS ABLV pašlikvidācijas procesu, lai nodrošinātu visu iesaistīto pušu darbības koordināciju efektīva pašlikvidācijas procesa nodrošināšanai.

FKTK, FID, VP, VID, KNAB, ĢP

VDD

Pastāvīgi

3.4.

Turpināt uzraudzīt kredītiestāžu biznesa modeļu maiņu, pielietojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju. NRA 2017.-2019. 3.3.7. un 7.1.26. punkti. Risku būtisks samazinājums kredītiestāžu nozarē. Turpināta kredītiestāžu biznesa modeļu maiņas uzraudzība. 1. Regulāri par kredītiestāžu biznesa modeļu maiņas procesu un rezultātiem informēta FSAP.

FKTK

 

Katru gadu

2. Regulāri sniegta informācija par izmaiņām riska līmenī.

3.5.

Izvērtēt klientu izpētes procesu par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11. panta pirmās daļas 4. punkta nosacījumiem, nosakot iespējas tā pilnveidošanai. Sektorālais riska novērtējums 2017-2019. Pilnveidots klientu izpētes process par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11. panta pirmās daļas 4. punkta nosacījumiem. Pilnveidotas prasības attiecībā uz video novērošanu. Sagatavots izvērtējums par klientu izpētes procesu par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11. panta pirmās daļas 4. punkta nosacījumiem, ietverot priekšlikumus tā pilnveidošanai, tai skaitā attiecībā uz video novērošanu.

IAUI

FM

31.01.2022.

3.6.

Izvērtēt, vai kredītiestāžu meitas sabiedrības, kas sniedz finanšu līzinga pakalpojumus, attiecībā uz NILLTPF riskiem būtu nepieciešams uzraudzīt FKTK, nevis PTAC.   Efektīvāka un vienota risku pārvaldība kredītiestāžu grupu ietvaros. Mazāks resursu patēriņš publiskajā un privātajā sektorā. Izvērtēts, vai ir nepieciešami grozījumi, kā arī sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi, kas paredzētu kredītiestāžu meitas sabiedrības, kas sniedz līzinga pakalpojumu, uzraudzības maiņu no PTAC uz FKTK. Izvērtējums tiks veikts vienlaicīgi ar NILLTPFN uzraudzības funkciju pārskatīšanu (piem., centralizāciju).

EM

PTAC, FKTK, LFNA

31.01.2022.

4. rīcības virziens - preventīvie pasākumi

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FM

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, DVI, EM, FID, FKTK, IAUI, IC, IeM, KM, LB, LDDK, LFNA, LMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, TA, TM, valsts reģistri, VARAM, VDD, VID, VP, par rīcības virzieniem atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas.

Rīcības virziens PREVENTĪVIE PASĀKUMI
Sasniedzamais mērķis Finanšu iestādes, NNDP un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji piemēro NILLTPF preventīvos pasākumus, kas ir atbilstoši to riskiem, un ziņo par aizdomīgiem darījumiem.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

4.1.

Izstrādāt vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam. MONEYVAL 1.3., 10.4. rekomendācija. 1. Vienkāršota informācijas pieejamība attiecībā uz sankciju jautājumiem. Izstrādāta funkcionējoša tīmekļa vietne www.sankcijas.gov.lv, kur publicēta:

1) informācija par personām saskaņā ar NILLTPFNL 4. panta 3. daļas prasībām;

2) informācija par piemērojamajām sankcijām atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma tvērumam.

ĀM

FID

31.12.2022.

2. Sankciju reģistrs integrēts TIS un EMUS, kas nodrošina sistēmu lietotājiem iespēju pārbaudīt personu atrašanos reģistrā. Nodrošināta Sankciju reģistra funkcionalitātes integrēšana TIS un EMUS.

TA, MKD

 

31.12.2022.

4.2.

Nodrošināt sistēmisku likuma subjektu informēšanu par NILLTPF riskiem un preventīvo pasākumu īstenošanu.

Attiecībā uz likuma subjektu risku un NILLTPF novēršanas prasību izpratni, nodrošināt, ka:

- likuma subjekti, veicot uzņēmuma risku novērtējumu, ir izveidojuši un piemēro pastāvīgas procedūras un atbilstošu dokumentāciju, kā arī regulāri pārskata šīs procedūras;

- uzņēmumu veiktajos riska novērtējumos tiek specifiski analizēti arī TF un PF draudi un ievainojamība, kā arī tie atspoguļo faktisko kopējo NILLTPF riska ekspozīciju.

Nodrošināt, ka likuma subjektu izpratne par TF riskiem neaprobežojas ar pārbaudēm teroristu sarakstos;

- visi likuma subjekti ar augstu darījumu aktivitāti nodrošina automatizētus IT risinājumus TF un PF kontroles nolūkos, savukārt likuma subjekti ar zemu darījumu aktivitāti pastāvīgi lieto manuālus instrumentus TF un PF kontrolei.

Nodrošināt, ka visiem likuma subjektiem:

- ir izveidoti galvenie NILLTPF novēršanas IKS (t.sk. ziņošanas par NILLTPF) elementi;

- ir ieviestas efektīvas iekšējās kontroles un procedūras;

- to veikto risku mazinošo pasākumu piemērošanas efektivitāte ir pastiprināta atbilstoši riskam;

- ir ieviestas sistēmas, kas nodrošina uz risku novērtējumu balstītu pieeju klienta izpētes pasākumu veikšanā.

Uzraudzības procesā veikt regulāras amatpersonu kvalifikācijas un reputācijas, kā arī licencēto likuma subjektu akcionāru reputācijas atbilstības kontroles gan likuma subjekta darbības uzsākšanas brīdī, gan regulāri tā darbības laikā, kā papildus riska identifikatoru nosakot iepriekš konstatētus pārkāpumus NILLTPF novēršanas jomā.

MONEYVAL 3.4., 4.1, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.16., 7.3. rekomendācija;

sektorālie risku novērtējumi;

NRA 2017.-2019. 1.8.8. punkts.

1. Atbilstoši sektoru risku novērtējumam, kā arī MONEYVAL rekomendācijās identificētajām nepilnībām aktualizēti normatīvie noteikumi un vadlīnijas likuma subjektiem. 1. Pēc nepieciešamības aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem, pamatojoties uz klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētajiem faktiem un būtiskākajām neatbilstībām.

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD

 

31.01.2022.

2. Pilnveidots UKI normatīvais regulējums sankciju un korektīvo pasākumu noteikšanai par konstatētajiem trūkumiem NILLTPF novēršanas jomā, tostarp paredzot skaidrus nosacījumus ierobežojumu noteikšanai attiecībā uz tiem risku faktoriem, uz kuriem likuma subjekti nenodrošina pietiekamu pārvaldību.

Pastāvīgi

2. Nodrošināta NILLTPF novēršanas jomas apmācību plānveidīga organizēšana. Izveidots finanšu pratības centrs, nodrošinot apmācību plānveidīgu organizēšanu privātajam sektoram, NILLTPFN likuma subjektiem.

FM

FKTK, IeM,

TM, FID, LFNA

31.12.2022.

3. UKI veiktas regulāras apmācības un sniegtas konsultācijas likuma subjektiem. Īstenotas informatīvas kampaņas, kas vērstas uz likuma subjektu izglītošanu. Organizētas mācības vai semināri par klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētajiem faktiem un būtiskākajām neatbilstībām, veicinot likuma subjektu izpratni. 2020. gadā organizētas 43 apmācības vai semināri, apmācītas 4505 personas;

2021. gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas;

2022. gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas.

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD

FID, VP, VDD

31.12.2022.

4.3.

Nodrošināt likuma subjektiem sistematizētu komunikāciju attiecībā uz valstīm, kurām, balstoties uz FATF, jāpiemēro klientu padziļinātā izpēte. MONEYVAL 4.9. rekomendācija. Saraksts aktualizēts un likuma subjekti informēti par veiktajām izmaiņām. Augsta riska valstu saraksts tiek regulāri publicēts FID un UKI tīmekļa vietnēs un likuma subjekti informēti par tā piemērošanu.

FID, FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD

 

Pastāvīgi

4.4.

Definēt indikatorus un "sarkanos karogus" aizdomīgiem darījumiem, gan vispārīgus, kas piemērojami visiem likuma subjektiem, gan nozarēm specifiskus. MONEYVAL 4.13., 4.14. rekomendācija;

sektorālie risku novērtējumi;

NRA 2017.-2019. 3.2. apakšnodaļa

"Nacionālā predikatīva NN draudi".

1. Balstoties uz FID sniegto informāciju par tipoloģijām, gan ņemot vērā nozares specifiskos riskus, UKI definē indikatorus un "sarkanos karogus" aizdomīgiem darījumiem. Pilnveidotas vadlīnijas, definēti riska indikatori ("sarkanie karogi"). Skaita un kvalitātes pieaugums ziņojumiem ar aizdomām par nacionālā predikatīva noziedzīgu nodarījumu NILL (t.sk. attiecībā uz sarežģīti identificējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, piemēram, korupcija un profesionāla NILL).

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD

FID 

Pastāvīgi

2. NILLTPFN likuma subjekti pilnveido risku novērtējumus. Tiek pilnveidotas IKS un likuma subjektu risku novērtējumi (enterprise wide risk assessment), t.sk. spēja identificēt un ziņot par aizdomīgiem darījumiem.

4.5.

Apsvērt iespējas ieviest nelicencēto likuma subjektu darbības uzsākšanas kontroles mehānismus. MONEYVAL 4.17. rekomendācija;

Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums - 9. lpp. un 10. lpp.;

Virtuālo valūtu NILL un TF risku novērtējuma ziņojums 10.3. apakšpunkts (13. lpp.).

Sagatavots izvērtējums par nepieciešamību licencēt augsta riska likuma subjektus (neatkarīgus juridisko pakalpojumu sniedzējus, nodokļu konsultantus, virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējus). Sagatavots izvērtējums.

VID

FM

31.12.2022.

4.6.

Pilnveidot normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskām konvencijām. Normatīvā regulējuma izstrāde kultūras priekšmetu apritei un tajā iesaistītajiem likuma subjektiem.   1. Starptautiski pieņemtiem principiem atbilstošs normatīvais regulējums. 1. Izveidota darba grupa normatīvo aktu izstrādei.

KM

NKMP

31.01.2022.

2. Sagatavoti jaunu normatīvo aktu projekti:

1) sagatavoti priekšlikumi grozījumiem likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību";

2) sagatavoti priekšlikumi grozījumiem MK 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā".

31.12.2022.

2. Ar normatīvo aktu noteikta likuma subjektu licencēšana vai reģistrēšana, kas nodrošina efektīvu uzraudzību un sankciju piemērošanas iespējas. 1. Sagatavots jauna normatīvā akta projekts licencēšanai vai reģistrēšanai.

31.12.2022.

2. Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma - IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums.

31.12.2022.

4.7.

Zagto/zudušo kultūras priekšmetu datu bāzes digitalizācija un datu apmaiņa ar TAI.   Digitalizēts Latvijas zagto/zudušo kultūras priekšmetu reģistrs nodots TAI, tai skaitā IC e-pakalpojuma "Kultūras objekta statusa noteikšana" un Interpol rīcībā. Veikta datu apstrāde un ievadīšana jaunizveidotā IT rīkā. Veikta datu apmaiņa ar TAI, tai skaitā IC e-pakalpojuma "Kultūras objekta statusa noteikšana" pilnveidošanai, VID Muitas pārvaldi.

KM

NKMP, IeM, IC

31.01.2022.

4.8.

Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana.

Modulim veidojama saskarne ar IS Mantojums un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru.

  Nodrošināta aktuāla informācija un kontrole par darījumiem ar kultūras pieminekļiem, automatizēta iespēja analizēt datus atbilstoši definētiem riskiem, iespējama automatizēta norādījumu nosūtīšana kultūras pieminekļu īpašniekiem. Izstrādāts kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles IT risinājums.

KM

NKMP

31.12.2022.

4.9.

Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai, nodrošinot, ka NILLTPFNL noteiktā informācija klienta izpētei no valsts reģistriem ir pieejama vienuviet vai atbilstoši vienotiem standartiem. MONEYVAL 4.6. rekomendācija; 1. Sagatavoti priekšlikumi, nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi klienta izpētes rīka (shared KYC utility) izveidei, kas ļautu likuma subjektiem izmantot klientu izpētes informāciju, ko ieguvuši citi likuma subjekti. 1. Sagatavoti priekšlikumi, nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi klienta izpētes rīka (shared KYC utility) izveidei, iesniegti izskatīšanai MK.

FM

LDDK,

LFNA

31.01.2022.

2.Nodrošināta klienta izpētes rīka (shared KYC utility) izmantotāju licencēšana un monitorēšana.

DVI

TM

01.03.2022.

2. Nodrošināta kvalitatīva datu pieejamība no valsts reģistriem. Uzsākts darbs, lai NILLTPFN noteiktā informācija klientu izpētei no valsts reģistriem ir pieejama vienuviet: dati no Fizisko personu reģistra - ar 01.05.2023., dati no citiem valsts reģistriem - ar 30.12.2024.

VARAM

Valsts reģistrus pārzinošās institūcijas

31.12.2022.

4.10.

Radīt iespēju VID, FID piekļūt kredītiestāžu FKTK sniegtajai statistiskajai informācijai par NILLTPF risku, piemēram, klientu sadalījumu pēc PLG valsts (Kredītiestāžu likuma 110.prim pants).   Uzlabota valsts iestāžu savstarpējās informācijas apmaiņa, kas palīdzētu labāk identificēt potenciālos riskus, darbības virzienus, veikt kvalitatīvāku uzraudzību, it īpaši Globālā standarta par automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem (OECD CRS) jomā. 1. Sagatavots vērtējums par apmainīšanos ar statistisko informāciju, kas palīdzētu labāk identificēt potenciālos riskus, darbības virzienus un veikt kvalitatīvāku uzraudzību.

FKTK, LFNA, VID

FM

31.01.2022.

2. Nepieciešamības gadījumā sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi, kas pieļautu apmainīšanos ar statistikas datiem konkrētu kredītiestāžu griezumā.

FM

FKTK, LFNA, VID

31.01.2022.

4.11.

Optimizēt NILLTPFN prasību īstenošanas uzraudzības institucionālo sistēmu.   Radīti sistēmiski apstākļi saskaņotai un harmonizētai NILLTPFN režīma prasību īstenošanai. Sagatavots izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajiem tiesību aktu grozījumiem NILLTPFN uzraudzības funkciju pārskatīšanai (piemēram, centralizācijai).

FM

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD, EM, LFNA

31.12.2022.

4.12.

Īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu.   Noslēgts sadarbības līgums ar ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienestu, lai saņemtu tehnisko palīdzību ar mērķi pilnveidot NILLTPFN uzraudzību, stiprināt FID kapacitāti un pilnveidot NILLTPF izmeklēšanu. Īstenots ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta projekts.

FM, FID, FKTK

Pastāvīgi līdz 31.12.2022.

4.13.

Efektivizēt savstarpējo sadarbību konsultatīva rakstura skaidrojumu sagatavošanā gadījumos, kuros kompetences par NILLTPFN un sankciju jautājumiem institūciju starpā savstarpēji pārklājas. Operatīvu un izsmeļošu konsultāciju saņemšana, mazinot NILLTPFN un sankciju prasību negatīvo ietekmi uz uzņēmējdarbības procesiem. Efektivizēts savstarpējās sadarbības process, piemērojot Iesniegumu likuma 4. panta trešo daļu, nodrošinot izsmeļošu atbilžu sniegšanu uz iesniegumiem, uz kuriem atbildi iespējams sagatavot tikai institūcijām savstarpēji sadarbojoties.

Par rīcības virzieniem atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas

Pastāvīgi

5. rīcības virziens - juridiskās personas un veidojumi

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: FKTK, FM, IeM, KM, LB, LMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, PTAC, UR, VID

Rīcības virziens JURIDISKĀS PERSONAS UN VEIDOJUMI
Sasniedzamais mērķis Novērsta iespēja juridiskām personām un veidojumiem ļaunprātīgi izmantot NILLTPF, un informācija par to PLG bez šķēršļiem ir pieejama kompetentajām iestādēm.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdz-

atbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

5.1.

Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai. MONEYVAL 5.3. rekomendācija;

NRA 2017.-2019. 2.2.13. punkts un 4.10. pasākuma ietvaros.

Nodrošināta bezmaksas piekļuve Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai. Latvijas Republikas UR bez maksas ikvienam nodrošina piekļuvi reģistru informācijai tiešsaistē.

TM (UR)

 

Pastāvīgi

5.2.

Nodrošināt NVO sektora lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus. Juridisko personu un NVO risku novērtējums;

MONEYVAL 8. rekomendācija.

NRA 2017.-2019. 8.3.75. punkts.

Pilnveidots normatīvais regulējums, mazinot juridisko personu/NVO risku novērtējumā identificētos NILLTPF un sankciju neizpildes riskus, nolūkā nodrošināt NVO sektora efektīvu uzraudzību, sekmējot to lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus. Tai skaitā papildināts gada pārskatu saturs, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu un uzlabotas NVO darbības jomu atklāšanas prasības. 1. Ievērojot FSAP apstiprinātajā ziņojumā par priekšlikumiem pasākumiem attiecībā uz NVO TF un NILL novēršanu un mazināšanu NVO sektorā secināto, izstrādāti atbilstoši normatīvo aktu grozījumi, tai skaitā, paredzot papildināt gada pārskatu saturu, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu.

FM

TM

01.07.2022.

2. Ievērojot FSAP apstiprinātajā ziņojumā par priekšlikumiem pasākumiem attiecībā uz NVO TF un NILL novēršanu un mazināšanu NVO sektorā secināto, izstrādāti normatīvo aktu grozījumi, uzlabojot NVO darbības jomu atklāšanas prasības, proti, pārskatīts NVO darbības jomu klasifikators un pilnveidots; izskatīta iespēja vienkāršotā veidā likvidēt tās NVO, kuras praktiski savu darbību neveic.

TM

KM, FM

31.01.2022.

3. Ievērojot FSAP apstiprinātajā ziņojumā par priekšlikumiem pasākumiem attiecībā uz NVO TF un NILL novēršanu un mazināšanu NVO sektorā secināto, izstrādāti normatīvo aktu grozījumi sabiedriskā labuma organizāciju regulējumā.

FM

TM

30.12.2022.

5.3.

Uzlabota izpratne un mehānismi zvērinātu notāru veiktajos klientu izpētes pasākumos, noskaidrojot PLG. MONEYVAL 3.1. un 5.4. rekomendācija.

NRA 2017.-2019. 7.18. punkts.

Stiprināts likuma subjektu (notāru) uzraudzības mehānisms, veidojot vienotu izpratni un uzlabojot mehānismus PLG noskaidrošanā. 1. Izveidots ar zvērinātu notāru starpniecību veikto darījumu reģistrs un tajā iekļauta pazīme "patiesais labuma guvējs".

LZNP

 

01.07.2022.

2. Izveidots vizualizēts attēls un metodoloģija PLG noskaidrošanai.

LZNP

 

01.07.2022.

5.4.

Nodrošināt UR reģistru modernizāciju, pilnveidojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju attiecībā uz PLG informācijas pārbaudi reģistrācijas procesā. MONEYVAL 5.1. rekomendācija. Modernizēti UR vestie reģistri, ieviešot iespējami automatizētāku reģistrācijas procesu un iekļaujot tajā uz risku novērtējumu balstītas pieejas automatizāciju UR reģistrācijai iesniegtās PLG informācijas pārbaudei. Modernizēti visi UR vestie reģistri, kas:

1. Visos UR reģistros nodrošina:

1. mūsdienīgu un ērtu datu ievadi gan klientiem, gan UR darbiniekiem, datu pārbaudi, uzglabāšanu,

2. uz risku novērtējumu balstītu pieeju, pārbaudot reģistrācijai iesniegto informāciju par PLG, maksimālu automatizāciju - risku izvērtējumu, kuriem iestājoties tiek ziņots kompetentajām iestādēm;

3. sadarbspēju ar UR informācijas izplatīšanas vidi;

4. datu apmaiņu ar citām valsts un pašvaldību iestādēm.

2. Atbrīvo cilvēkresursus UR, radot iespēju veikt kvalitatīvāku funkciju izpildi, tai skaitā PLG reģistrācijai iesniegtās informācijas pārbaudi.

TM (UR)

 

Pakāpeniski līdz 31.12.2022., nodrošinot uzturēšanu arī turpmāk

5.5.

Nodrošināt, ka likuma subjekti veic pasākumus klientu, kas ir juridiskas personas, kā arī darījumu PLG noskaidrošanai un atbilstoši veic aktīvu šādas informācijas pārbaudi. NILLTPF risku novērtējums;

sektorālie NILLTPF risku novērtējumi;

Juridisko personu un NVO risku novērtējums;

TF/PF risku ziņojums;

MONEYVAL 5.4. rekomendācija.

NRA 2017.-2019. 4.14.4.punkts.

Veiktas pārbaudes, lielāku prioritāti piešķirot tiem gadījumiem, kuros augsti riski saskatīti juridisko personu un NVO NILLTPF risku novērtējumā, sektorālajos NILLTPF risku novērtējumos, kā arī TF/PF risku ziņojumā, un nepieciešamo statistikas datu monitorings. 1. Atbilstoši TF/PF risku ziņojumam pilnveidotas UKI vadlīnijas attiecībā uz juridiskas personas, kā arī darījuma PLG noskaidrošanu.

FKTK, VID, LB, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LMPAA, MKD

 

Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz

31.12.2022.

2. Pārbaužu skaits, piemēroto soda sankciju/brīdinājumu skaits par PLG izpētes neveikšanu vai neatbilstošu veikšanu no UKI puses, tai skaitā, ja pārbaudes veiktas 3.1. pasākuma darbības rezultāta ietvaros.

Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz

31.12.2022.

3. Regulāri no likuma subjektiem iegūta informācija par gadījumu skaitu, kuros, nespējot veikt NILLTPFNL noteiktos klienta izpētes pasākumus, likuma subjekts ar klientu nav uzsācis darījuma attiecības vai nekavējoties tās izbeidzis (neatkarīgi no tā, vai ziņots FID).

Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz

31.12.2022.

5.6.

Nodrošināt sadarbību un regulāru iesaistīto institūciju informēšanu par 5. rīcības virziena aktualitātēm. NRA 2017.-2019. 4.8. punkts. Juridisko personu un NVO risku novērtējums. Stiprināta kompetento institūciju izpratne par juridisko personu radītajiem draudiem. Sniegta informācija par 5. rīcības virziena atskaišu analīzi un aktualitātēm FID sadarbības koordinācijas grupā.

TM

 

Reizi ceturksnī līdz

31.12.2022.

6. rīcības virziens - finanšu izlūkošana

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FID

Līdzatbildīgās institūcijas: FKTK, FM, ĢP, IAUI, IC, IDB, IeM, IeVP, KNAB, LB, LFNA, LMPAA, LZNP, LZAP, LZRA, MKD, MP, NKMP, PMLP, PTAC, TA, UR, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens FINANŠU IZLŪKOŠANA
Sasniedzamais mērķis Kompetentās iestādes NILLTPF izmeklēšanā pienācīgi izmanto finanšu izlūkošanā iegūto un citu būtisku informāciju.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

6.1.

Stiprināt TAI kapacitāti paralēlās finanšu izmeklēšanas jomā. MONEYVAL 6.2. rekomendācija.

NRA 2017.-2019. 4.5.10. punkts.

Organizētas regulāras TAI darbinieku apmācības un diskusijas par finanšu izlūkošanas informācijas (financial intelligence) izmantošanu. Uzlabota paralēlās finanšu izmeklēšanas laikā sagatavoto materiālu kvalitāte. Apmācīti vismaz 40 TAI darbinieki.

FID

VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, IDB, IeVP, VRS, MP

Pastāvīgi

6.2.

Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. MONEYVAL 6.3. rekomendācija.

NRA 2017.-2019. 4.4.13. punkts.

1. Nodrošināta iespēja FID pilnvērtīgi strādāt gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. Nodrošināta jauno darbinieku apmācība un esošo darbinieku zināšanu pilnveidošana atbilstoši jaunākajiem riskiem un tendencēm NILLTPF novēršanas jomā. Piesaistīts ārpakalpojuma sniedzējs LAS ABLV pašlikvidācijas procesa gaitā nodrošina atbalstu veicamajai operacionālai un stratēģiskai analīzei u.c. 1. Līdz 2022. gadam nodrošinātas papildus 8 amata vietas FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai - 2020. gadā izveidotas 2 jaunas štata vietas, 2021.gadā - vēl 2 jaunas štata vietas, 2022. gadā - vēl 4 jaunas štata vietas.

FID

 

Pastāvīgi

2. Nodrošināta pastāvīga FID darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana.
3. Stiprināta FID programmnodrošinājuma efektivitāte, regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi datu apstrādē un analīzē, pilnveidoti un papildināti FID digitālie informācijas resursi un datu apmaiņas kanāli.

FID

FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LMPAA,

IAUI, LB, NKMP, MKD

Pastāvīgi

4. FID darbinieki uzsākuši darbu telpās, kas atbilst MK 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" un MK 2016. gada 12. jūlija ieteikumos Nr. 2 "Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām" noteiktajām prasībām.

FID

 

31.01.2022.

5. Nodrošināts NILLTPFN likuma prasībām atbilstošs kreditoru prasījumu izmaksas process LAS ABLV, vienlaikus veicot stratēģisko analīzi (piem., definējot tipoloģijas, indikatorus, u.c.).

FID

 

31.12.2022.

2. Modernizēta FID stratēģiskā un operacionālā analīze, tajā skaitā nodrošinot savlaicīgu NILL tipoloģiju identificēšanu, izmantojot mākslīgā intelekta risinājumus. Izvērtēta FID mākslīgā intelekta risinājumu piemērotība NILL tipoloģiju identificēšanai.

FID

 

01.07.2022.

6.3.

Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls. MONEYVAL 4.15. rekomendācija. Ieviesta FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēma, vienkāršojot ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtību. Izbeigta paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmas izmantošana. FID nodrošinātas apmācības NILLTPFN likuma subjektiem par ziņošanu, izmantojot goAML sistēmu.

FID

 

Pastāvīgi

6.4.

Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā. MONEYVAL 4.15. rekomendācija;

NRA 2017.-2019. 1.8.9. punkts.

Paplašināta FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmas darbības efektivitāte, stiprināta datu apstrādes integritāte un konfidencialitāte. 1. Izveidota starpinstitūciju darba grupa, kas identificē FID datu saņemšanas un analīzes sistēmā nepieciešamo automatizēti apstrādājamo un pietiekamo datu apjomu no valsts informācijas sistēmām un sniedz izvērtējumu par tiesiskā regulējuma atbilstību un priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem.

FID

PMLP, UR, VID, TA

31.12.2022.

2. Nodrošināta skaidras naudas deklarāciju uz valsts robežas pieejamība FID datu saņemšanas un analīzes sistēmā.

FID, VID

 

31.12.2022.

3. Regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi finanšu izlūkošanas datu analīzes un vizualizācijas risinājumā.

FID

 

Pastāvīgi

6.5.

Stiprināt elektronisku informācijas apmaiņas risinājumu pielietošanu starp FID un TAI. NRA 2017.-2019. 1.8.9. punkts. Nodrošināta savlaicīga finanšu izlūkošanas datu apmaiņa ar TAI drošā un aizsargātā vidē. 1. Veikts ārpakalpojuma izvērtējums par optimālāko risinājumu informācijas apmaiņai starp TAI un FID.

FID

VP, VID, KNAB, IC

31.12.2022.

2. Izstrādāts risinājums, kas nodrošina automatizētu FID saņemto datu, tostarp goAML sistēmā saņemto datu, skrīningu pret Sodu reģistrā iekļautajām personām.

FID

IC

31.12.2022.

3. Izstrādāta koncepcija par globālajā tīmeklī bāzētu datu bāzi, kas ierobežotā apmērā nodrošina finanšu izlūkošanas informācijas pieejamību atbilstoši katras TAI kompetencei.

FID

VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, IDB, IeVP, VRS, MP, IC

31.12.2022.

6.6.

Veikt regulārus pasākumus FID digitālo informācijas resursu un datu apmaiņas kanālu aizsardzības nodrošināšanai. NRA 2017.-2019. 1.8.9. punkts. Stiprināta FID digitālo informācijas resursu un informācijas apmaiņas kanālu aizsardzība, nodrošināta datu integritāte un konfidencialitāte. 1. Ieviests un pastāvīgi attīstīts datu bāzes drošības risinājums datu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības nodrošināšanai FID datu saņemšanas un analīzes sistēmā.

FID

 

Pastāvīgi

2. Stiprināts datu apmaiņas kanālu aizsardzības risinājums, izveidots un pastāvīgi attīstīts risinājums kritisko resursu uzraudzībai un integritātes nodrošināšanai.

6.7.

Veicināt skaita un kvalitātes pieaugumu ziņojumiem ar aizdomām par nacionālā predikatīva noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtu līdzekļu legalizāciju. FATF 34. rekomendācija.

NRA 2017.-2019. 1.2.7. un 1.2.8. punkti.

FID apkopojis stratēģiskās analīzes rezultātus, t.sk. Nacionālā NILLTPFN risku novērtējuma ziņojuma rezultātus, kā arī starpinstitucionālās sadarbības ietvaros veiktās analīzes rezultātus, informējot likuma subjektus un UKI. 1. Pilnveidoti esošie un ik gadu izstrādāti ne mazāk kā 3 jauni tipoloģiju un aizdomīgu darījumu indikatoru saraksti, kas piemērojami visiem likuma subjektiem vai nozarēm specifiski.

FID

 

Pastāvīgi

2. Organizēts Korupcijas novēršanas un apkarošanas sadarbības koordinācijas grupas darbs, kuras ietvaros izstrādāts tipoloģiju materiāls, nolūkā identificēt shēmas, kas liecina par iespējamiem ar korupciju saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem.

FID

KNAB, ĢP

31.01.2022.

3. Organizēts noziedzīgu nodarījumu nodokļu jomā novēršanas un apkarošanas sadarbības koordinācijas grupas darbs, kuras ietvaros izstrādāts tipoloģiju materiāls, nolūkā identificēt shēmas, kas liecina par iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

FID

VID

01.09.2022.

6.8.

Izstrādāt atgriezeniskās saites sniegšanas mehānismu attiecībā uz FID materiāliem un informāciju zināšanai, kas tiek nodota TAI. FATF 2. rekomendācija.

NRA 2017.-2019. 4.4.3. un 4.4.16. punkti.

FID regulāri saņem atgriezenisko saiti par FID materiāliem un informāciju zināšanai, kas tiek nodota TAI. Tiek organizētas atgriezeniskās saites tikšanās proporcionāli materiālu skaitam: ar VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes SKG atgriezeniskās saites tikšanās tiek organizētas 2 reizes gadā, ar VDD, KNAB, VP Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes SKG atgriezeniskās saites tikšanās tiek organizēta 1 reizi gadā.

FID

VP, KNAB, VDD, VID

1 - 2 reizes gadā

6.9.

Izveidot NILLTPFN jomas kompetenču centru ("AML Innovation Hub").

 

FATF 2. un 34. rekomendācija. Nodrošināt drošu, inovatīvu un ilgtspējīgu NILLTPFN sistēmas darbību, nodrošinot digitālu kanālu informācijas apmaiņai vertikālā un horizontālā līmenī gan starp vietējām iestādēm, gan starptautiskiem partneriem (Baltijas līmeņa publiskā-privātā partnerība), veicinot stratēģisko analīzi, zinātnisko pētniecību un izglītošanu par NILLTPFN, kā arī kompetenču apmaiņas platformu. 1. Izveidots vienots finanšu izlūkošanas datu centrs NILLTPFN jomā. Paplašināta FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmas darbības efektivitāte, stiprināta datu apstrādes integritāte un konfidencialitāte.

Rezultatīvā rādītāja izpilde atkarīga no 6.4. pasākuma izpildes.

FID

PMLP, UR, VID, TA

31.12.2022.

2. Modernizēta FID stratēģiskā un operacionālā analīze, nodrošinot savlaicīgu NILL tipoloģiju identificēšanu, izmantojot mākslīgā intelekta risinājumus. Rezultatīvā rādītāja izpilde atkarīga no 6.2. pasākuma 2. darbības rezultāta izpildes.

FID

31.12.2022.

3. Izveidotas klātienes NILLTPFN jomas kompetenču centra pētījumu un komunikāciju telpas publiskojamu FID stratēģiskās analīzes un zinātnisko pētījumu mērķētai komunicēšanai likuma subjektiem, UKI, TAI.

FID

31.03.2022.

4. Izveidota Baltijas līmeņa sadarbības koordinācijas platforma sadarbībais uzlabošanai NILLTPF novēršanā un apkarošanā.

FID

31.01.2022.

7. rīcības virziens - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, FKTK, FM, ĢP, IDB, IeM, IeVP, KNAB, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, MP, PSDG, SAB, TA, Valsts policijas koledža, VAS, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens NOZIEDZĪGI IEGŪTU LIDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA
Sasniedzamais mērķis NILL noziedzīgie nodarījumi un darbības tiek izmeklēti, vainīgie tiek saukti pie atbildības, un tiem piemēro efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdz-

atbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

7.1.

1. Nosakot nacionālā predikatīvā noziedzīgā nodarījuma NILL - korupcijas - identificēšanu un nodošanu kriminālvajāšanai kā prioritāti, stiprināt KNAB kapacitāti un spēju pilnvērtīgi izmeklēt NILL, kas atbilst Latvijas riska profilam (NILL, kurās nacionālais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir korupcija). Latvijas Nacionālā NILLTPF risku novērtēšanas ziņojuma 1.2.7. apakšpunkts. Stiprināta KNAB un VID izmeklēšanas kapacitāte NILL lietās. Piešķirts finansējums papildu amata vietu izveidei KNAB.

KNAB

 

31.12.2022.

2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt VID resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā. Stiprināta VID resursu kapacitāte noziedzīgu nodarījumu efektīvā atklāšanā.

VID

7.2.

Regulāri pilnveidot prakses vadlīnijas vienotas pieejas nodrošināšanai NILL izmeklēšanā pierādījumu minimālā apjoma nodrošināšanai. MONEYVAL 7.1. un 7.3. rekomendācija; Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.4. un 4.2.19. apakšpunkti. Regulāri izvērtētas un aktualizētas vadlīnijas. Aktualizētas un pilnveidotas vadlīnijas, ietverot tajās praksē identificēto problēmjautājumu risinājumus, tostarp attiecībā par paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanu un NILL izmeklēšanas institucionālo piekritību.

PSDG

 

Reizi gadā līdz katra gada 31.decembrim

7.3.

Pastiprināt kontroli pār prokuroru rīcību saistībā ar viedokļa izteikšanu tiesā par nosakāmo soda veidu un mēru krimināllietās par NILL. Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 4.2.16. un 4.2.17. apakšpunkti. Nodrošināta konsekventa un preventīva valsts apsūdzības (prokuroru) īstenotā sodu politika NILL lietās. Reizi pusgadā sagatavots pārskats par prokuroru izteikto viedokli tiesā, t.sk. iesniegtajiem protestiem un to izskatīšanas rezultātiem NILL lietās.

ĢP

 

Pastāvīgi

7.4.

Atbilstoši izstrādātajās vadlīnijās NILL lietu prioritizēšanā (uz risku novērtējumu balstīta pieeja) noteiktajiem principiem un kritērijiem atlasīt un prioritāri izmeklēt izskatāmās NILL lietas. MONEYVAL 7.2. rekomendācija.

Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 3.2.10. apakšpunkts.

Virzītas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai vismaz 5 Latvijas riska profilam atbilstošas NILL lietas divu gadu laikā. Divu gadu laikā nodotas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai vismaz 5 Latvijas riska profilam atbilstošas NILL lietas.

VP, VID, KNAB, VDD, ĢP

VRS, IDB, MP, IeVP

31.01.2022.

7.5.

Lai nodrošinātu TAI sistēmisku un vienotu darbību noziedzības apkarošanas jomā, izveidot un pilnā apjomā ieviest Nacionālo kriminālizlūkošanas modeli. MONEYVAL 7.1. rekomendācija;

Pasākumu plāna 2017.-2019.g.

3.9. pasākums.

Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 4.8.4. apakšpunkts.

Nodrošināta iespēja operatīvās darbības subjektiem operatīvi apmainīties ar viņu rīcībā esošo operatīvo informāciju. Izvērtētas iespējas piesaistīt ES strukturālo fondu IT sistēmas attīstības 2. kārtas finansējumu vienotas IT sistēmas izveidei.

IeM

FM, VID, ĢP, TM, KNAB, SAB

31.12.2022.

7.6.

Apmācības NILL apkarošanā:

1. Organizēt un veikt tiesnešu un tiesībsargājošo iestāžu darbinieku (amatpersonu)apmācību par kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem.

MONEYVAL 7.1., 7.3., 7.4. rekomendācija;

Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.7. apakšpunkts, 8. lpp.

Veicināta izpratne par kriptovalūtu izmantošanu NILL, iespējām tās identificēt un arestēt. Apmācīti izmeklētāji un prokurori, tiesneši, FID darbinieki atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.

TM (TA), VAS

FKTK, VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP, FID

31.12.2022.

2. Organizēt un veikt izmeklētāju un analītiķu apmācības finanšu analīzes jomā un finanšu izmeklēšanas organizēšanā. Nodrošināta efektīvāka noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikācija. Apmācīti izmeklētāji un analītiķi atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.

TM (TA), VAS

VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP, FID

31.12.2022.

3. Izstrādāt un īstenot apmācību programmu "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, arests, konfiskācija pirmstiesas izmeklēšanas laikā)". Veicināta VP izmeklētāju un citu amatpersonu izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikāciju un arestu aizdomās turēto personu un personas, kas uztur pastāvīgas attiecības ar aizdomās turēto, mantai, t.sk. ārvalstīs. Apmācīti VP izmeklētāji un citas amatpersonas atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.

Valsts policijas koledža

 

31.12.2022.

4. Īstenot tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju apmācības par NILL izmeklēšanai nepieciešamā pierādījumu apjoma nodrošināšanu, tai skaitā par sodu politiku. Izveidota vienota prakse NILL izmeklēšanā, personu saukšanā pie kriminālatbildības un atturošu sodu piemērošanā. Apmācīti tiesneši, prokurori un izmeklētāji atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.

TM (TA), ĢP, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, VAS

VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP

Pastāvīgi

5. Ieviest tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju integrētu kvalifikācijas pilnveides sistēmu, nodrošinot stabilu, starpdisciplināru un mērķtiecīgu kvalifikācijas pilnveides sistēmu, izveidojot tiesnešu, prokuroru, tiesu darbinieku un prokuroru palīgu, kā arī specializēto izmeklētāju starpdisciplināros jautājumos mācību centru.. Izveidots tiesnešu, prokuroru, tiesu darbinieku un prokuroru palīgu, kā arī specializēto izmeklētāju starpdisciplināros jautājumos mācību centrs. Izstrādāts un līdz 2022. gada 31. decembrim pieteikts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē likumprojekts, kas noteic vienota tiesnešu, prokuroru, tiesu darbinieku, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju starpdisciplināros jautājumos mācību centra, kas darbību uzsāk ar 2025. gadu, izveidi un darbību.

TM

ĢP, FID,

IeM, TA

31.12.2022.

8. rīcības virziens - konfiskācija

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, FM, ĢP, IDB, IeM, IeVP, KNAB, MP, NKIM starpinstitūciju darba grupa, TA, VAS, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens KONFISKĀCIJA
Sasniedzamais mērķis Noziedzīgi iegūti līdzekļi un nozieguma rīki tiek konfiscēti.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdz-

atbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

8.1.

Skaidras naudas, t.sk., kas saistīta ar NILLTPF, fiziskas pārvietošanas pāri robežām kontrole. MONEYVAL 8.4. rekomendācija;

Nacionālais TF un PF risku ziņojums (17. lpp.);

FATF 32. rekomendācija.

Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.2.5. apakšpunkts.

1. Nodrošināta efektīvāka skaidras naudas kontrole uz Latvijas iekšējām un ārējām robežām. 1. Gadā uzsākti ne mazāk kā 10 kriminālprocesi par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju.

VID

 

Pastāvīgi

2. Gadā ne mazāk kā 3 kriminālprocesi nodoti kriminālvajāšanas uzsākšanai par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju.

VID

ĢP

Pastāvīgi

2. Veikti grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos saistībā ar ES noteiktajām prasībām attiecībā uz ES teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli. Ir ieviestas ES noteiktās prasības attiecībā uz ES teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli.

FM

VID, TM, IeM, FID

31.01.2022.

3. Veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju. Veikts darbs pie muitas IS pielāgošanas, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu, t.sk. datu nodošanu uz Eiropas Komisijas Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Pretkrāpšanas informācijas sistēmas (Anti-Fraud Information System - AFIS) Muitas informācijas sistēmas (Customs Information System - CIS) datu bāzi.

VID

 

31.12.2022.

8.2.

Apmācības:

1. Īstenot prokuroru un izmeklētāju kopīgas apmācības par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un piemērošanu praksē.

Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.7. un 4.3.15. apakšpunkti;

MONEYVAL 8.1. rekomendācija.

Veicināta vienota izpratne par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un nodrošināta efektīvāka tā piemērošana praksē. Apmācīti NILL lietās praktizējošie vai potenciāli praktizējošie izmeklētāji un prokurori atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.

ĢP, VP

VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP

Pastāvīgi

2. Turpināt īstenot apmācības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju (t.sk. apzināšanu, līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, konfiscēšanu un lēmuma/ sprieduma izpildi, ievērojot normatīvo regulējumu, kas stājās spēkā 2017. gada 1. augustā). Vienota izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu arestu un konfiskāciju. Apmācīti izmeklētāji, prokurori un tiesneši atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.

VAS, TM (TA)

ĢP, VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID

31.12.2022.

8.3.

Pilnveidot (papildināt) vadlīnijas mantas īpašās konfiskācijas nodrošināšanai pirmstiesas kriminālprocesā. Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.7. un 4.3.15. apakšpunkti. Izveidota vienota prakse mantas īpašās konfiskācijas piemērošanā. Pilnveidotas un izplatītas vadlīnijas.

NKIM starpinstitūciju darba grupa

 

Pastāvīgi

8.4.

Regulāri apkopot un analizēt noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas statistikas datus. MONEYVAL 8.2. rekomendācija.

Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 4.5.10. apakšpunkts.

Iegūti visaptveroši un pārskatāmi statistikas dati par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas piemērošanas efektivitāti. Sagatavots pārskats par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas piemērošanas efektivitāti un izdarīti secinājumi tās uzlabošanai.

TM

TA, ĢP, VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP

Reizi gadā, pārskatu sagatavojot par iepriekšējo gadu līdz gada 1. martam

8.5.

Veikt izvērtējumu mehānisma ieviešanai par mantas konfiskāciju ārpus kriminālprocesa. FSAP 10.09.2020. sēdes lēmums. Izanalizēta iespēja veikt mantas konfiskāciju gadījumā, kad mantas likumisko izcelsmi noskaidrot nav iespējams. Sagatavots un iesniegts ziņojums izskatīšanai FSAP.

TM

FID, IeM

31.01.2022.

9. rīcības virziens - terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, VDD

Rīcības virziens TERORISMA FINANSĒŠANAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA
Sasniedzamais mērķis Tiek izmeklēti TF nodarījumi un darbības, un personas, kas finansē terorismu, tiek sauktas pie atbildības, un tām piemēro efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdz-

atbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

9.1.

Veicināt un pastiprināt starpinstitūciju sadarbību un informācijas apmaiņu TF izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā. NRA 2017.-2019. 6.1.2. punkts. Plašāka izpratne par TF jomu, tostarp par iespējamiem straptautisko sankciju pārkāpumiem, pretterorisma jomā iesaistīto valsts institūciju vidū. Katras Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksmes darba kārtībā iekļaut informatīvu punktu par aktualitātēm TF novēršanas jomā.

VDD

ĢP

Saskaņā ar sanāksmju grafiku (ne retāk kā 2 reizes gadā)

9.2.

Veicināt un pastiprināt starptautisko sadarbību TF izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā. NRA 2017.-2019. 4.9. apakšnodaļa "Starptautiskās sadarbības efektivitāte". Globālām un reģionālām aktualitātēm atbilstoša izpratne par starptautisko praksi un intensīvāka informācijas apmaiņa ar ārvalstu partneriem. 1. Dalība kopīgajās starpvalstu izmeklēšanas grupās (Joint Investigation Teams).

VDD

 

Pēc uzaicinājuma

2. Dalība starptautiska līmeņa darba grupās un semināros par TF izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.

VDD

FID, ĢP

Pēc uzaicinājuma

9.3.

Paaugstināt izmeklēšanas iestāžu darbinieku kvalifikāciju ar TF un starptautisko sankciju pārkāpumiem saistītu noziegumu izmeklēšanā. NRA 2017.-2019. 4.5. apakšnodaļa "Finanšu izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un iztiesāšanas kapacitāte un

resursi", 4.5.20., 4.5.24., 4.5.43. punkti.

Izmeklēšanas iestāžu darbinieki apmācīti sadarbībā ar ārvalstu partneru dienestiem, starptautiska līmeņa semināros un citās apmācībās. Pastāvīgi paaugstināta kvalifikācija un kompetence. Katrā izmeklēšanas iestādē ir vairāki izmeklētāji, kuri specializējušies un paaugstinājuši kvalifikāciju ar TF saistītu noziegumu izmeklēšanā.

VDD

 

Pastāvīgi

10. rīcības virziens - terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, FID, FKTK, IAUI, KM, LB, LMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID

Rīcības virziens TERORISMA FINANSĒŠANAS PREVENTĪVIE PASĀKUMI UN FINANŠU SANKCIJAS
Sasniedzamais mērķis Teroristiem, teroristu organizācijām un terorisma finansētājiem ir novērsta iespēja piesaistīt, pārvietot un izmantot līdzekļus un ļaunprātīgi izmantot bezpeļņas organizāciju sektoru.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdz-

atbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

10.1.

Nodrošināt, lai UKI un likuma subjektiem ir pieejama aktuālā informācija un vadlīnijas terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. NRA 2017.-2019. 1.1.5. punkts. UKI un likuma subjektiem zināmi un pieejami materiāli un informācijas avoti. Izvērtētas un nepieciešamības gadījumā aktualizētas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas, tostarp ņemot vērā aktuālo ārvalstu pieredzi un starptautisko organizāciju jaunākās rekomendācijas. Vadlīnijās iekļautas TF tipoloģijas un to apraksti.

FID

VDD, FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD

Vismaz reizi gadā

10.2.

Veicināt efektīvu darījumu ar TF un PF pazīmēm identificēšanu nebanku sektorā. NRA 2017.-2019. 5.1. apakšnodaļa "Terorisma finansēšana", 5.1.44. punkts. Ieviesti atbilstoši tehnoloģiskie un citi risinājumi, kā arī apmācīti attiecīgie likuma subjekti par TF novēršanu un PF novēršanu. 1. Nodrošinātas konsultācijas un likuma subjektu apmācības IKS uzlabošanai atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD

 

Pastāvīgi

2. Nebanku sektora UKI un likuma subjektu apmācības par TF novēršanu un PF novēršanu atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.

VDD

Pastāvīgi

10.3.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/880 (2019. gada 17. aprīlis) par kultūras priekšmetu ievešanu un importu ieviešanas pasākumi. NRA 2017.-2019. 7.26. apakšnodaļa "Personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē" un 7.27. apakšnodaļa "Personas, kas nodarbojas ar kultūras pieminekļu tirdzniecību". Palielināta sabiedrības informētība un atbilstoši regulēta kultūras priekšmetu ievešana. Minimizēta iespēja nelikumīgi ievest ES kultūras priekšmetus. Organizēta informācijas izplatīšanas kampaņa, kas uzlabo cilvēku zināšanas par EK importa regulu un tās noteikumiem.

NKMP

KM

31.12.2022.

10.4.

Apmācības dažādām mērķauditorijām par kultūras priekšmetu atpazīšanu. NRA 2017.-2019. 7.26. apakšnodaļa "Personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē" un 7.27. apakšnodaļa "Personas, kas nodarbojas ar kultūras pieminekļu tirdzniecību". Veicināta dažādu mērķauditoriju izpratne par apdraudētajiem kultūras priekšmetiem un pieminekļiem, tā pazeminot risku, ka šādi priekšmeti varētu parādīties Latvijas tirgū vai Latvija varētu kļūt par to tranzītvalsti. Organizētas apmācības un semināri:

1) pastam un TAI - muitai, VP, VRS;

2) mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus dalībniekiem;

3) valsts un privāto muzeju darbiniekiem.

NKMP

KM

31.12.2022.

10.5.

UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas 25-gadei veltīta starptautiska konference. NRA 2017.-2019. 7.26. apakšnodaļa "Personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē" un 7.27. apakšnodaļa "Personas, kas nodarbojas ar kultūras pieminekļu tirdzniecību". Veicināta starptautiskā sadarbība un izpratne ar valstīm, kurām ir dažāds pieredzes līmenis NILLTPF un sankciju neizpildes novēršanas jomā, pieaicinot starptautiski atzītus ekspertus un pārstāvjus no UNESCO 1970. gada konvencijas dalībvalstīm. Starptautiskajā konferencē kultūras mantojuma nelikumīgas aprites novēršanas jomā iegūtā pieredze un kontakti nodrošina darbības kvalitāti NILLTPF un sankciju neizpildes novēršanas jomā gan Latvijai, gan arī citām konferences dalībvalstīm.

NKMP

KM

31.12.2022.

10.6.

Informatīvā kampaņa plašākai sabiedrībai (piem., lidostā, pastā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) par kultūras priekšmetu nelegālas aprites novēršanu. NRA 2017.-2019. 7.26. apakšnodaļa "Personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē" un 7.27. apakšnodaļa "Personas, kas nodarbojas ar kultūras pieminekļu tirdzniecību". Palielināta iedzīvotāju informētība un izpratne par kultūras priekšmetu nelegālo apriti un samazināts neapzināti veiktas kultūras priekšmetu nelegālas aprites gadījumu skaits. Noorganizēta informatīvā kampaņa par kultūras priekšmetu nelegālo apriti un tās novēršanu.

NKMP

KM

31.01.2022.

10.7.

Informēt likuma subjektus par sankciju pārkāpšanā un apiešanā izmantotajām tipoloģijām, kas konstatētas pārbaužu gaitā. NRA 2017.-2019. 5.1.38., 5.2.40. punkti. Pieaugusi likuma subjektu informētība un spējas atpazīt sankciju pārkāpšanas un apiešanas gadījumus. Informēšanas pasākumu skaits atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD

 

Pastāvīgi

10.8.

Veikt radikalizācijas novēršanas pasākumus, lai ierobežotu radikalizētu personu skaitu, kuras varētu iesaistīties TF. NRA 2017.-2019. 5.1.21., 5.1.52. punkti, 6.2. apakšnodaļa "Nacionālie TF riski". Radikalizācijai visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām tuvu stāvošu profesionālo grupu paaugstināta informētība par radikalizācijas pazīmēm un novēršanu. 1. Veikta radikalizācijai visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām tuvu stāvošu profesionālo grupu apmācība par radikalizācijas pazīmēm un novēršanu.

VDD

 

Pastāvīgi

2. Radikalizācijas novēršanas starpinstitūciju darba grupas PREVENT sanāksmēs izvērtēta jaunu profesionālo grupu, tostarp NVO, apmācība un iesaiste radikalizācijas novēršanas pasākumos.

VDD

 

Saskaņā ar sanāksmju grafiku

10.9.

Mazināt anonimitātes un krāpniecības riskus neklātienes finanšu pakalpojumu jomā. NRA 2017.-2019. 5.1.33. punkts. Minimizēti anonimitātes un krāpniecības riski neklātienes finanšu pakalpojumu jomā. Veiktas konsultācijas un likuma subjektu apmācības IKS uzlabošanai atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD

Likuma subjekti

Vismaz reizi gadā

10.10.

Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem. NRA 2017.-2019. 8.3. apakšnodaļa "Nevalstisko organizāciju riski". Pastiprināta un plašāka NVO uzraudzība, kā arī ziņojumi FID par ar TF riskiem saistīto NVO darījumiem, tostarp ziedojumu saņemšanu. Ar TF riskiem saistīto NVO saraksts regulāri aktualizēts.

VID

FID, VDD

Reizi pusgadā

10.11.

Uzlabot privātā sektora zināšanas par TF novēršanu un spēkā esošajiem sankciju režīmiem. NRA 2017.-2019. 5.1. apakšnodaļa "Terorisma finansēšana". Nodrošināta privātā sektora intensīvāka iesaistīšana TF novēršanā. Atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam izstrādāti publiski informatīvi materiāli un notiek regulāras privātā sektora informēšanas kampaņas par aktuālajiem sankciju režīmiem.

FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LMPAA, MKD, VDD, ĀM

 

Pastāvīgi

11. rīcības virziens - masveida iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: ĀM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, FKTK, FM, IAUI, IeM, LB, LMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID

Rīcības virziens MASVEIDA IZNĪCINĀŠANAS IEROČU FINANŠU SANKCIJAS
Sasniedzamais mērķis Saskaņā ar attiecīgajām ANO DP rezolūcijām personām un organizācijām, kas iesaistītas masveida iznīcināšanas ieroču izplatīšanā, ir novērsta iespēja piesaistīt, pārvietot un izmantot līdzekļus.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdz-

atbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

11.1.

Veicināt uzraudzību PF novēršanas jomā. FATF standartu izpilde.

NRA 2017.-2019. 5.2. apakšnodaļa "Proliferācijas finansēšana".

Stiprināta ar risku pamatota uzraudzība. Atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam veiktas mērķtiecīgas pārbaudes sankciju ievērošanas un PF novēršanas jomā atbilstoši risku izvērtējumam.

FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LMPAA, MKD

 

31.12.2022.

11.2.

Stiprināt prevenciju PF novēršanas jomā. FATF standartu izpilde.

NRA 2017.-2019. 1.6. apakšnodaļa "TF un PF riski" un 5.2.40. punkts.

Paaugstināta preventīvo pasākumu izpratne un efektivitāte. 1. Pilnveidoti informatīvie materiāli, vadlīnijas un saistošie noteikumi par sankciju un PF riskiem atbilstoši aktuālākajai informācijai.

FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LMPAA, MKD

 

Reizi pusgadā

2. Izveidotas specializētas apmācību programmas par sankciju un PF jautājumiem.

ĀM, FID, VDD

Pastāvīgi

11.3.

Stiprināt Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautisko reputāciju. NRA 2017.-2019. 2.3. apakšnodaļa "Latvijas NILLTPFN sistēmas starptautiskais novērtējums". Stiprināta Latvijas finanšu sektora reputācija. 1. Nodrošināta dalība starptautiskās sanāksmēs Latvijas interešu aizstāvībai MONEYVAL un FATF jautājumos.

ĀM

IeM, FM, FID

Pastāvīgi

2. Organizēta starptautiska līmeņa konference Rīgā par PF un sankciju apiešanas apkarošanas jautājumiem.

FID

ĀM, IeM, FM, FKTK, VDD

Reizi gadā

IV Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Uzdevums

Pasākums*

Budžeta programmas (apakš-programmas) kods un nosaukums

Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums

Nepieciešamais papildu finansējums (+) vai atlikums (-)

Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta)

Saskaņā ar MK 17.12.2019. nolemto (prot. Nr.59 77. paragr.) un
MK 29.09.2020. nolemto (prot. Nr.56 51.paragr.)

(2020. - 2022. gadā plānotais finansējums budžeta resora 74. "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana"
10 000 000 euro apmērā ik gadu)
Finansējums atbilstoši MK lēmumiem tiek pārdalīts attiecīgajām institūcijām.

turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta)

turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta)

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Finansējums plāna realizācijai kopā

 

 

7 857 192

8 227 953

6 107 951

-1 436 379

963 856

1 180 486

0

331 844

x

Iekšlietu ministrija   02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"

28 520

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrija   06.01.01 "Valsts policija"

961 192

934 696

934 696

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrija   09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība"

110 836

157 681

157 681

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrija   43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"

2 169 219

3 166 101

1 691 287

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministrija   21.00.00 "Mantojums"

171 607

62 407

62 407

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrija   97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"

138 936

26 986

26 986

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrija   03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas"

32 161

29 937

29 937

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrija   06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija"

1 876 589

1 931 341

1 391 002

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrija   06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība"

55 774

51 374

51 374

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrija   09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība"

48 649

48 649

48 649

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrija   09.02.00 "Fizisko personu datu aizsardzība"

64 643

108 224

108 224

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrija   09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana"

48 041

48 041

48 041

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrija   33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"

1 592 348

816 653

816 653

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrija   97.00.00 'Nozaru vadība un politikas plānošana"

27 000

27 000

27 000

 

 

 

 

 

 

Prokuratūra   01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana"

166 577

112 761

112 761

 

 

 

 

 

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs   01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs"

365 100

706 102

601 253

 

 

 

 

 

 

IZMAIŅAS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrija   06.01.00 "Valsts policija"      

-518 742

0

0

0

0

x

Iekšlietu ministrija   43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"      

-409 388

0

0

0

0

x

Tieslietu ministrija   06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija"      

-440 249

224 114

915 461

0

68 619

x

Tieslietu ministrija   03.01.00 "Tiesu administrēšana"      

0

173 433

8 504

0

8 504

x

Finanšu ministrija   33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"      

0

503 309

254 721

 

254 721

x

Finanšu ministrija   97.00.00 'Nozaru vadība un politikas plānošana"      

0

1 800

1 800

0

0

2023

Kultūras ministrija   21.00.00 "Mantojums"      

-68 000

61 200

 

 

 

2022

Informācija par projektiem          

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrija projekts 3.4.1.0/16/I/001 "Justīcija attīstībai" 7.6. pasākums 63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)" 1 721 549 1 140 137              
* Detalizēta informācija par katru pasākumu atspoguļota pielikumā.

Iekšlietu ministre M. Golubeva

 

Pielikums Nr. 1
Pasākumu plānam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas,
terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2022. gadam

Informācija par pasākumu plāna finansējumu no 2020. gada

(Plāna pasākumu nosaukumu un numerācijas redakcijas metodika aprakstīta piezīmēs 46. lappusē)

1.tabula

Finanšu izlūkošanas dienestam

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programma 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"

EKK

Apraksts

Aprēķins

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

turpmāk katru gadu

Pamatojums

 

PAVISAM:

 

2 362 691

1 759 831

3 166 101

1 691 287

 

EKK 1000

Atlīdzība

 

199 468

530 827

726 191

390 729

 

EKK 2000

Preces un pakalpojumi

 

1 620 605

963 519

2 315 355

1 292 558

 

EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

 

503 931

188 485

116 555

0

 

EKK 7000

Transferti, starptautiskā sadarbība

 

38 687

77 000

8 000

8 000

 

1.1. Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un pasākumu efektivitāti un produktivitāti.

 

 

1.1. KOPĀ:

5 000

0

0

0

 

EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

 

5 000

 

 

 

 

EKK 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

 

5 000

 

 

 

 

 

IT infrastruktūra statistikas datu vienotai apstrādei

Darba grupas tehniskais nodrošinājums

5 000

 

 

 

 

1.2. Veikt Nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par 2017.-2019. un 2020.-2022. gadu
(izdevumi nepieciešamajiem papildu pētījumiem un tulkojumiem).
   

1.2. KOPĀ:

4 500

50 000

50 000

0

 
EKK 2000

Preces un pakalpojumi

 

4 500

50 000

50 000

 

 

EKK 2232 Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem

 

4 500

50 000

50 000

 

 

 

Nacionālo risku izvērtējuma nodrošināšanai nepieciešamo pētījumu veikšana

Līdz 3 pētījumiem katru gadu 2021. un 2022. gadā

0

45 500

45 500

 

 

 

Ar nacionālo risku novērtējumu saistīto dokumentu tulkošana no latviešu valodas uz angļu valodu un no angļu valodas uz latviešu valodu

7,50 EUR x 600 lpp. gadā

4 500

4 500

4 500

 

 

1.3. Nodrošināt likuma subjektu un atbildīgo institūciju izpratni par likuma subjektu darbībai piemītošiem NILLTPF riskiem, informācijas sniegšanu un apmācības.
1.3 (3) Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, - nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās.
   

1.3. KOPĀ:

42 100

47 100

66 800

66 800

 
EKK 2000

Preces un pakalpojumi

 

42 100

47 100

66 800

66 800

Aktivitāti nepieciešams turpināt pēc 2022. gada, jo, lai nodrošinātu efektīvu NILLTPFN sistēmas funkcionalitāti nepieciešamas regulāri veikt subjektu izglītojošos pasākumus

EKK 2231

Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

 

42 100

47 100

66 800

66 800

 

 

Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, -nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās, t.sk. piesaistot augsta līmeņa ārvalstu ekspertus

10-12 pasākumi gadā x 1 600 - 2 100 EUR

16 000

21 000

16 000

16 000

 

  Organizētas Naudas likumu dienas kā izglītojoša kampaņa uzņēmējiem un sabiedrībai, lai vairotu izpratni par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem ar mērķi brīdināt par riskiem tikt iesaistītiem tajos.

Satura sagatavošana, vizualizācija, izvietošana un sociālo mēdiju aktivitātes

26 100

26 100

50 800

50 800

 
1.10. Veikt sabiedriskās domas aptauju / pētījumu, lai noskaidrotu atsevišķu mērķa grupu zināšanas un redzējumu par valstī īstenotajiem NILLTPF novēršanas pasākumiem un noteiktajām prasībām, kā arī par to piemērošanas efektivitāti. (jauns pasākums)
   

1.13. KOPĀ:

 

6 000

10 000

10 000

 

EKK 2000

Preces un pakalpojumi

 

 

6 000

10 000

10 000 

Aktivitāti nepieciešams turpināt pēc 2022. gada, jo, lai nodrošinātu efektīvu NILLTPFN sistēmas funkcionalitāti, nepieciešams veikt regulāru mērķu grupu aptauju

EKK 2232

Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem

 

 

6 000

10 000

10 000 

 

 

Sabiedriskās domas aptauju / pētījumu veikšana

Tirgus izpēte 2021.gadā par pakalpojuma izmaksām no 5600 līdz 11 230 EUR

 

6 000

10 000

10 000 

 
2.2. Nodrošināt FID pārstāvību Egmont grupas organizētajās sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā.
 

 

2.2. KOPĀ:

35 000

10 600

69 200

69 200

 

EKK 2000

Preces un pakalpojumi

 

30 000

2 600

61 200

61 200

FID jānodrošina pastāvīga pārstāvniecība Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupas sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā

EKK 2120

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

 

25 200

2 600

52 200

61 200

 

 

Dalība Moneyval organizētajās sēdēs un darba sanāksmēs

2020.gadā 10 x 1 500 EUR, 2022. gadā un turpmāk 18-24 komandējumi x 1 500 EUR

15 000

0

27 000

36 000

 

 

Dalība Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupas sanāksmēs

2020.gadā 1 pasākums x 2 cilvēki 2500 EUR, 2022.gadā un turpmāk 2 pasākumi x 2-3 cilvēki x 3 300 EUR

5 000

0

20 000

20 000

 

 

Dalība ES finanšu izlūkošanas dienestu platformā

2-4 komandējumi x 1 300 EUR

5 200

2 600

5 200

5 200

 

EKK 2231

Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai  

4 800

0

9 000

0

 
  Dalība Egmont grupas labākās analītiskās lietas balvas konkursā.

Konkursa lietas video ilustrācijas sagatavošana 2022. gadam

4 800

 

9 000

   

EKK 7700

Starptautiskā sadarbība

 

5 000

8 000

8 000

8 000

 

EKK 7710

Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās

Iemaksa dalībai Egmont finanšu izlūkošanas dienestu grupas darbā, saskaņā ar ikgadēji apstiprināmo kontribūcijas matricu:
2020. gadā - 5 000 EUR.
2021. gadā pēc fakta un turpmāk ik gadu - 8 000 EUR (pieaugums pēc prognozes 2019./2020.gada izmaiņām)

5 000

8 000

8 000

8 000

 

2.7. Organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā.
   

2.7. KOPĀ:

  83 000 747 000    
EKK 2000 Preces un pakalpojumi     83 000 747 000    

EKK 2231

Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai    

83 000

747 000

   
  Egmont grupas plenārsēdes rīkošana Latvijā.

5 dienu augstāka līmeņa pasākuma organizēšana ar vidēji 450-500 dalībniekiem. Izmaksas aplēstas pēc līdzīgo pasākumu izmaksām 2018. (Austrālija) un 2019.gados (Nīderlande). 2021.gadā 10% pakalpojuma izpildes nodrošināšanai.

 

83 000

747 000

   
6.1. Stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāti paralēlās finanšu izmeklēšanas jomā.
   

6.1. KOPĀ:

80 000

40 000

40 000

40 000

 
EKK 2000

Preces un pakalpojumi

 

80 000

40 000

40 000

40 000

 

EKK 2231

Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

 

80 000

40 000

40 000

40 000

 

 

Apmācību, semināru, pieredzes apmaiņas pasākumu un konferenču organizēšana tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem par aktuālajām NILLTPFN tēmām, t.sk. piesaistot augsta līmeņa ārvalstu ekspertus.

4 -5 apmācību pasākumu organizēšana x 10 000 - 16 000 EUR

80 000

40 000

40 000

40 000

Aktivitāti nepieciešams turpināt pēc 2022. gada, jo, lai nodrošinātu efektīvu NILLTPFN sistēmas funkcionalitāti nepieciešamas regulāri veikt tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācības pasākumus

6.2. (1) Līdz 2022. gadam nodrošinātas papildus 8 amata vietas FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai - 2020. gadā izveidotas 2 jaunas štata vietas, 2021.gadā - vēl 2 jaunas štata vietas, 2022. gadā - vēl 4 jaunas štata vietas.
   

6.2.(1) KOPĀ:

82 513

195 365

390 729

390 729

 
EKK 1000

Atlīdzība

 

82 513

195 365

390 729

390 729

 

EKK 1100 Atalgojums  

63 450

151 884

303 768

303 768

 

EKK 1110 Mēnešalga  

54 000

132 000

264 000

264 000

 

  FID amatalgas noteiktas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta piecpadsmito daļu un 13.6 pantu. Aprēķinā izmantotas attiecīgo amata pozīciju vidējās amatalgas FID, proti analītiķu alga 2800 EUR apmērā un IT speciālista alga 2600 EUR apmērā. 2020. gadā -
2 800 EUR × 10 mēn. x 1 amata vieta + 2 600 EUR x 10 mēn. x 1 amata vieta
2021. gadā -
2 800 EUR × 12 mēn. x 3 amata vietas +
2 600 EUR x 12 mēn. x 1 amata vieta
2022. gadā -
2 800 EUR × 12 mēn. x 6 amata vietas +
2 600 EUR x 12 mēn. x 2 amata vietas

54 000

132 000

264 000

264 000

2019. gada pirmajos 11 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada (pilna gada - 12 mēnešu) darba rezultātiem, FID analītiķu kopējais FID pārbaužu ietvaros izmeklēšanas iestādēm sniegtās informācijas apjoms pieaudzis par 412% jeb par 316% uz vienu analītiķi, kopējais izdodot iesaldēšanas rīkojumu skaits palielinājies par 60% jeb par 30% uz vienu analītiķi, savukārt kopējais iesaldēto līdzekļu apjoms ir pieaudzis par 216% jeb par 157% uz vienu analītiķi. Ņemot vērā augstāk minētos rādītājus, FID, lai nodrošinātu tam likumā noteikto uzdevumu izpildi, kā arī ilgtspējīgu un kvalitatīvu funkciju veikšanu, nepieciešams izveidot papildu analītiķu amata vietas. 2020. gadā plānots izveidot 1 jaunu analītiķu amata vietu, 2021. gadā - 2 un 2022. gadā 3 jaunas amata vietas.

Ņemot vērā, ka liela nozīme analītiskās kapacitātes stiprināšanā ir IT resursu nodrošinājumam, FID analītisko operāciju atbalsta nodrošināšanai nepieciešamas ar 2 jaunas IT speciālistu amata vietas. 2020. gadā - vienu jaunu programmētāja amata vietu. Speciālists nodrošinātu FID sistēmu integrāciju ar dažādiem datu avotiem, tajā skaitā no ārējām datu bāzēm, kā arī FID analītiskās kapacitātes stiprināšanu, ieviešot un uzturot lielo datu apstrādes un mākslīgā intelekta risinājumus. 2022. gadā plānots izveidot vienu Informācijas sistēmu drošības administratora amata vietu, kas nodrošinātu sistēmas notikumu un incidentu pārvaldības (SIEM) sistēmas darbību un reaģētu uz tās fiksētajiem notikumiem. Šis speciālists arī veiktu pētniecību un konsultācijas par IT drošības attīstības tendencēm, kā arī tādiem jautājumiem kā DarkWeb, tāpat speciālists palīdzētu analītiķiem veikt izpēti attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar elektronisko norēķinu sistēmām, internetveikaliem, domēnu izpēti un citiem e-komercijas jautājumiem.

EKK 1140 Piemaksas prēmijas un naudas balvas  

9 450

19 884

39 768

39 768

 

    2020. gadā -
(2 800 EUR × 1 naudas balva + 2 800 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 1 amata vieta +
(2 600 EUR × 1 naudas balva + 2 600 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 1 amata vieta
2021. gadā -
(2 800 EUR × 1 naudas balva + 2 800 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 3 amata vietas +
(2 600 EUR × 1 naudas balva + 2 600 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 1 amata vieta

Piemaksas: 634 EUR
2022. gadā -
(2 800 EUR × 1 naudas balva + 2 800 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 6 amata vietas +
(2 600 EUR × 1 naudas balva + 2 600 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 2 amata vieta

Piemaksas: 1 268 EUR

9 450

19 884

39 768

39 768

 

EKK 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas  

19 063

43 481

86 961

86 961

 

EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  

15 936

37 127

74 254

74 254

 

    Saskaņā ar aprēķinu: 23,59% no 1110 EKK 1140 EKK, 1221. EKK

15 936

37 127

74 254

74 254

 

EKK 1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi  

3 127

6 354

12 707

12 707

 

EKK 1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2020. gadā -
2 800 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 1 amata vieta +
2 600 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 1 amata vieta
2021. gadā -
2 800 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 3 amata vietas +
2 600 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 1 amata vieta
2022. gadā -
2 800 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 6 amata vietas +
2 600 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts) x 2 amata vietas

2 700

5 500

11 000

11 000

 

EKK 1227 Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai 2020. gadā -
213,43 EUR veselības apdrošināšana x 2 amata vietas = 427 EUR
2021. gadā -
213,43 EUR veselības apdrošināšana x 4 amata vietas = 854 EUR
2022. gadā -
213,43 EUR veselības apdrošināšana x 8 amata vietas = 1 707 EUR

427

854

1 707

1 707

 

6.2. (2) Nodrošināta pastāvīga FID darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana.
   

6.2.(2) KOPĀ:

122 148

80 808

103 708

57 708

 
EKK 2000

Preces un pakalpojumi

 

122 148

80 808

103 708

57 708

Nepieciešamība pastāvīgi uzturēt FID darbinieku stratēģisko un analītisko kapacitāti, pilnveidot profesionālās zināšanas un iemaņas efektīvai darba veikšanai aizvien mainīgu NILLTPFN risku un to pārvaldības iespēju un risinājumu apstākļos

EKK 2120

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

 

27 000

4 600

27 500

21 500

 

 

Apmācības analītisko IT risinājumu izmantošanā

6 pasākumi x 1 500 EUR

2021.gadā 2 darba braucieni x 2300 EUR

9 000

4 600

9 000

9 000

 

 

Apmācības stratēģiskās analīzes kapacitātes stiprināšanai

2020.gadā 10 pasākumi x 1200 EUR

2022. gadā 4 pasākumi x 3 125 EUR, turpmākos gados 2 x 3 250 EUR

12 000

0

12 500

6 500

 

 

Apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā

4 pasākumi x 1 500 EUR

6 000

0

6 000

6 000

 

EKK 2235

Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem

 

55 148

36 208

36 208

36 208

 

 

Apmācības IT jomā

4 mācību pasākumi x 1 500 EUR

1 mācību pasākums x 2 000 EUR

8 000

8 000

8 000

8 000

 

 

Apmācības analītisko IT rīku izmantošanā

6 personas x 743 EUR un papildus 2020.gadā 29 040 EUR un turpmāk 7 500 EUR specializētas apmācības

33 498

11 958

11 958

11 958

 

 

Vispārējā darbinieku kvalifikācijas celšana

20 - 30 mācību pasākumi gadā x 250 EUR un viens vispārējs līdz 7 400 2020.gadā, turpmāk līdz 10 000 EUR

13 650

16 250

16 250

16 250

 

EKK 2239

Pārējie neklasificētie pakalpojumi

 

40 000

40 000

40 000

0

 

 

Ārējā eksperta piesaiste konsultācijām īpaši komplicētos jautājumos, t.sk. ABLV pašlikvidācijas pārraudzībā

10 konsultācijas x 4 000 EUR

40 000

40 000

40 000

 

 

6.2. (3) Stiprināta FID programmnodrošinājuma efektivitāte, regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi datu apstrādē un analīzē, pilnveidoti un papildināti FID digitālie informācijas resursi un datu apmaiņas kanāli.
   

6.2.(3) KOPĀ:

1 044 250

579 568

512 034

537 616

 
EKK 2000

Preces un pakalpojumi

 

524 982

397 083

400 479

537 616

 

EKK 2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

 

6 500

6 500

6 500

6 500

 

 

Biroja IT inventāra apkopes un remonti

Ikgadējie biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi

6 500

6 500

6 500

6 500

Ikgadējie biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi

EKK 2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

 

507 383

385 583

388 979

525 913

 

 

LVRTC infrastruktūras izmantošana FID informācijas sistēmām

2020. gadā -
IT sistēmu darbības nodrošināšanai 101 717 EUR, specializētas programmatūras vajadzībām - 86 500 EUR,

no 2022.gada 1.janvāra un turpmāk IT sistēmu darbības nodrošināšanai 69 000 EUR

188 217

 

69 000

69 000

 

 

FID IT sistēmu uzturēšana, t.sk. ikgadējie maksājumi par IT programmu licenču izmantošanu

2020. gadā -
Lietvedības sistēmas uzturēšana - 5 082 EUR, specializētas programmatūras uzturēšana - 253 755 EUR, IT drošības risinājumu uzturēšana - 46 704 EUR, datu apstrādes risinājumu uzturēšana - 3 630 EUR, IT risinājumu vispārējās darbības nodrošināšana - 7 260 EUR
2021. gadā -
Lietvedības sistēmas uzturēšana - 5 082 EUR, specializētas programmatūras uzturēšana - 291 543 EUR, IT drošības risinājumu uzturēšana - 71 504 EUR, datu apstrādes risinājumu uzturēšana - 3 630 EUR, IT risinājumu vispārējās darbības nodrošināšana - 7 260 EUR
2022. gadā -
Lietvedības sistēmas uzturēšana - 5 082 EUR, specializētas programmatūras uzturēšana - 205 939 EUR, IT drošības risinājumu uzturēšana - 51 504 EUR, datu apstrādes risinājumu uzturēšana - 3 630 EUR, IT risinājumu vispārējās darbības nodrošināšana - 7 260 EUR, LVRTC papildus risinājumi FID informācijas sistēmām 40 000 EUR, un turpmāk ik gadu - Lietvedības sistēmas uzturēšana - 5 082 EUR, specializētas programmatūras uzturēšana - 342 873 EUR, IT drošības risinājumu uzturēšana - 51 504 EUR, datu apstrādes risinājumu uzturēšana - 3 630 EUR, IT risinājumu vispārējās darbības nodrošināšana - 7 260 EUR, LVRTC papildus risinājumi FID informācijas sistēmām 40 000 EUR

316 431

379 019

313 415

450 349

Ikgadēja IT sistēmu un iegādātās programmatūras uzturēšana visu to lietderīgās lietošanas laiku

 

FID tīmekļvietnes uzturēšana

2020. gadā -
uzturēšana - 547 EUR x 5 mēneši,
2021. un 2022. gadā -
uzturēšana - 547 EUR x 12 mēneši

2 735

6 564

6 564

6 564

Ikgadēja tīmekļvietnes IT risinājumu uzturēšana tās funkcionalitātes nodrošināšanai visā mājaslapas darbības laikā

EKK 2312

Inventārs

 

11 099

5 000

5 000

5 203

 

 

IT biroja inventārs

IT biroja inventārs

11 099

5 000

5 000

5 203

Ikgadējie biroja tehnikas izdevumi

EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

 

485 581

113 485

111 555

0

 

EKK 5120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības

 

366 081

113 485

111 555

0

 

 

FID darbības nodrošināšanai nepieciešamo programmatūru licenču iegāde

2020. gads - Specializētās programmatūras licences - 280 815 EUR, vispārējo IT risinājumu licences - 43 266 EUR
2021. gads - Specializētās programmatūras licences - 100 055 EUR, vispārējo IT risinājumu licences -
7 430 EUR
2022. gads - Specializētās programmatūras licences - 100 555 EUR, vispārējo IT risinājumu licences -
5 000 EUR

324 081

107 485

105 555

 

 

 

FID mājaslapas pilnveidošana FID mājaslapas pilnveidošana

35 000

4 000 

4 000 

 

 

Sankcijas.gov.lv FID sadaļas izstrāde Sankcijas.gov.lv FID sadaļas izstrāde

7 000

2 000 

2 000 

 

EKK 5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika  

119 500

       
  FID nepārtrauktas darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu iegāde Serveri rezerves darbību nodrošināšanai 63 500 EUR, datu glabātuves un lenšu bibliotēka 40 000 EUR, komutatori 16 000 EUR

119 500

       

EKK 7000

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība  

33 687

69 000

0

0

 

EKK 7131

Valsts budžeta transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu  

33 687

69 000

0

0

 
  LVRTC infrastruktūras izmantošana FID informācijas sistēmām


IT sistēmu darbības nodrošināšanai līdz 2021. gada 31.decembrim

33 687

69 000

0

0

 
6.2. (4) FID darbinieki uzsākuši darbu telpās, kas atbilst MK 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" un MK 2016. gada 12. jūlija ieteikumos Nr. 2 "Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām" noteiktajām prasībām.
   

6.2.(4) KOPĀ:

9 075

68 928

653 168

516 234

 
EKK 2000

Preces un pakalpojumi

 

9 075

18 928

653 168

516 234

 

EKK 2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

 

 

2 500

48 400

48 400

 

 

Izdevumi par apkuri, ūdeni, elektroenerģiju, atkritumu izvēšana

2021.gadā - 2 500 EUR

2022. gadā un turpmāk ik gadu - 48 400 EUR (pamatojoties uz sniegto informāciju par aptuvenajiem ikgadējiem maksājumiem par komunāklajiem pakalpojumiem potenciāli izraudzītajās FID biroja telpās)

 

2 500

48 400

48 400

Ikgadējie biroja telpu uzturēšanas izdevumi

EKK 2239

Pārējie neklasificētie pakalpojumi  

9 075

5 392

     
  Projekta atbalsta pakalpojumu nodrošināšana

2020. vidēji 72,60 EUR x 45 h konsultāciju sniegšana, 217,80 EUR x 15h dalība sanāksmēs projekta ietvaros, 2 541 EUR dokumentācijas izvērtēšana, 2021, gadā 89,86 EUR x 60 h atbalsta pakalpojumu nodrošināšana

9 075

5 392

     

EKK 2244

Nekustamā īpašuma uzturēšana

 

 

400

207 572

207 572

 

 

Telpu uzkopšana

2022. gadā un turpmāk ik gadu - 2 227 EUR x 12 mēneši (pamatojoties uz sniegto informāciju par aptuvenajiem ikgadējiem maksājumiem par telpu uzkopšanas pakalpojumiem potenciāli izraudzītajās FID biroja telpās, ja pakalpojuma sniedzējam ir industriālais drošības sertifikāts)

 

0

26 724

26 724

Ikgadējie biroja telpu uzturēšanas izdevumi

 

Apsardzes pakalpojumi (pakalpojuma sniedzējs ar industriālās drošības sertifikātu)

2021.gadā 1 mēnesis x 400 EUR, apsardzes tehnisko sistēmu uzturēšana

2022. gadā un turpmāk ik gadu - 12 mēneši x 15 004 EUR, apsardzes tehnisko sistēmu uzturēšana - 800 EUR

 

400

180 848

180 848

Ikgadējie biroja telpu uzturēšanas izdevumi

EKK 2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

 

0

0

5 000

5 000

 

 

Specializētas datortehnikas slepenības režīma nodrošināšanai uzturēšana

Specializētas datortehnikas slepenības režīma nodrošināšanai uzturēšana

 

0

5 000

5 000

Ikgadējie specializētās biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi

EKK 2261

Ēku, telpu īre un noma

 

 

10 374

248 982

248 982

 

 

Potenciāli izraudzīto FID telpu noma (nomas maksa atbilstoši VNĪ sagatavotajai informācijai par konkrēto telpu nomas maksu)

2021. gada 10 374,25 EUR, 2022. gadā un turpmāk ik gadu - 20 748,50 EUR x 12 mēneši

 

10 374

248 982

248 982

 

EKK 2312

Inventārs

 

 

0

136 934

0

 

 

Jauno darba telpu aprīkošana un iekārtošana

Jauno darba telpu aprīkošana un iekārtošana

 

0

136 934 

 

 

EKK 2513

Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi

 

 

262

6 280

6 280

 
  Potenciāli izraudzīto FID telpu nekustamā īpašuma nodoklis (zeme) (atbilstoši VNĪ sagatavotajai informācijai)

2021. gada 261,67 EUR, 2022. gadā un turpmāk ik gadu - 523,33 EUR x 12 mēneši

 

262

6 280

6 280

 
EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

   

50 000

0

0

 

EKK 5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

 

 

50 000

0

0

 

 

Specializētas iekārtas slepenības režīma nodrošināšanai iegāde

5 iekārtas ar perifērajām ierīcēm un aprīkojumu x 10 000 EUR

 

50 000

 

 

 

6.2. (5) Nodrošināts NILLTPFN likuma prasībām atbilstošs kreditoru prasījumu izmaksas process LAS ABLV, vienlaikus veicot stratēģisko analīzi (piem., definējot tipoloģijas, indikatorus, u.c.).
   

6.2.(5) KOPĀ:

938 105

555 462

515 462

0

 
EKK 1000

Atlīdzība

 

116 955

335 462

335 462

0

Papildus cilvēkresursu (10 darbinieku) piesaiste ziņojumu par aizdomīgo darījumu analīzei, datu apkopošanai un nosūtīšanai tiesībsargājošām iestādēm. Amata vietas nepieciešamas līdz LAS ABLV pašlikvidācijas pabeigšanai u un ziņojuma izskatīšanai, tas ir līdz 2022. gada beigām

EKK 1100

Atalgojums

 

94 250

260 275

260 275

 

 

EKK 1110

Mēnešalga

 

94 250

226 200

226 200

 

 

  FID amatalgas noteiktas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta piecpadsmito daļu un 13.6 pantu. Aprēķinā izmantotas attiecīgo amata pozīciju vidējās amatalgas FID, proti darījumu analītiķu alga 2200 EUR apmērā un jaunākā darījumu analītika alga 1 750 EUR apmērā.

2020. gadā -
2 200 EUR × 5 mēn. x 3 amata vieta + 1 750 EUR x 5 mēn. x 7 amata vieta Ņemot vērā Pasākuma plāna apstiprināšanas gaitu, plānotais finansējums mēnešalgām 2020.gadā var tikt izmantots piemaksām.

2021. gadā un 2022.gadā -
2 200 EUR × 12 mēn. x 3 amata vietas +
1 750 EUR x 12 mēn. x 7 amata vieta

94 250

226 200

226 200

   

EKK 1140

Piemaksas prēmijas un naudas balvas

 

 

34 075

34 075

 

 

 

 

2021. gadā un 2022. gadā -

2 200 EUR × 1 naudas balva x 3 amata vietas + 2 200 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija x 3 amata vietas +

1 750 EUR × 1 naudas balva x 7 amata vietas + 1 750 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija x 7 amata vieta

Piemaksas 2021. un 2022. gadā 1 087 EUR

 

34 075

34 075

 

 

EKK 1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

 

22 705

75 187

75 187

 

 

EKK 1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Saskaņā ar aprēķinu: 23,59% no 1110 EKK 1140 EKK, 1221. EKK 

22 705

63 622

63 622

 

 

EKK 1220

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi

 

 

11 565

11 565

 

 

EKK 1221

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas


2021. gadā un 2022.gadā -
2 200 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 3 amata vietas +
1 750 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 7 amata vieta

 

9 425

9 425

 

 

EKK 1227

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai


2021. gadā un 2022. gadā-
213,43 EUR veselības apdrošināšana x 10 amata vietas

 

2 140

2 140

 

 

EKK 2000

Preces un pakalpojumi

 

807 800

220 000

180 000

0

 

EKK 2231

Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

 

10 000

10 000

10 000

0

 

 

Starptautiskas finanšu izlūkošanas darba grupas darba nodrošināšana LAS ABLV kreditoru prasījumu izmaksas procesu uzraudzībai

2-4 pasākumi gadā x 2 500 - 5 000 EUR

10 000

10 000

10 000

 

 

EKK 2239

Pārējie neklasificētie pakalpojumi

 

790 000

210 000

170 000

0

 

 

Ārpakalpojuma piesaiste NILLTPFN likuma prasībām atbilstošo LAS ABLV kreditoru prasījumu izmaksu procesu nodrošināšanai

Izmaksas modelētas atbilstoši esošajam sadarbības līgumam ar ārpakalpojumu sniedzēju un provizoriskajam analizējamo datu apjomam

790 000

210 000

170 000

 

 

EKK 2312

Inventārs

 

7 800

0

0

0

 

 

Papildus cilvēkresursu darbības nodrošināšanai nepieciešama inventāra iegāde

Darba vietu aprīkošana, t.sk. monitori kopā 3000 EUR, specializētas iekārtas 2900 EUR, telefoni un tīkla aparatūra 1900 EUR.

7 800

 

 

 

 

EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

 

13 350

0

0

0

 

EKK 5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

 

13 350

0

0

0

 

 

Papildus cilvēkresursu darbības nodrošināšanai nepieciešama datortehnikas iegāde

15 komplekti (10 darbstacijas un 5 iekārtas) x 890 EUR

13 350

 

 

 

 
6.3. Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls.

(jauna numerācija)

 

 

6.3. KOPA:

 

28 000

8 000

3 000

 

EKK 2000

Preces un pakalpojumi

 

 

3 000

3 000

3 000

Aktivitāti nepieciešams turpināt pēc 2022. gada, jo IT sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešama nepārtraukta tās uzturēšana visā tās izmantošanas laikā

EKK 2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

 

 

3 000

3 000

3 000

 

 

VID un FID vienotās ziņošanas kanāla uzturēšana

2021. gadā un turpmāk - 250 EUR x 12 mēn

 

3 000

3 000

3 000

 

EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

 

 

25 000

5 000

   

EKK 5120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības

 

 

25 000

5 000

   

 

VID un FID vienotās ziņošanas kanāla izstrāde

2021. gadā 50 EUR x 500 h 2022.gadā un turpmāk 50 EUR x 100 h - funkcionalitātes atjaunošanas pakalpojumi

 

25 000

5 000

   
11.3.(2) Organizēta starptautiska līmeņa konference Rīgā par PF un sankciju apiešanas apkarošanas jautājumiem.

(jauns finansējums)

 

 

11.3.(2) KOPA:

 

15 000

     

EKK 2000

Preces un pakalpojumi

 

 

15 000

     

EKK 2231

Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

 

 

15 000

     

 

Konferences par PF un sankciju apiešanas apkarošanas jautājumiem organizēšana

2021.gadā - 2 dienu konference, t.sk. piesaistot augsta līmeņa ārvalstu ekspertus

 

15 000

     

Iekšlietu ministrijas Informācijas centram

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta apakšprogramma 02.03.00 "Vienotā sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"

2.tabula

EKK

Apraksts

Aprēķins

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

turpmāk katru gadu

Pamatojums

 

PAVISAM:

 

0

28 520

0

0

 
EKK 2000

Preces un pakalpojumi

 

0

8 970

     
EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

 

0

19 550

     
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.

7.2. (1) Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē.

 

 

7.2. (1) KOPĀ:

0

28 520

0

0

Valsts policijas papildu darba vietu nodrošināšanai. 

EKK 2000

Preces un pakalpojumi

   

8 970

     

EKK 2312

Inventārs

 

 

8 970

     
    2021.gadā:

Monitors 24"

23 gab. x 200 EUR = 4 600 EUR;

Printeris

23 gab. x 190 EUR = 4 370 EUR.

 

8 970

     
EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

   

19 550

 

 

 

EKK 5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

 

 

19 550

 

 

 

 

  2021.gadā:

Stacionārs dators ar programmatūru

23 gab. x 850 EUR = 19 550 EUR

 

19 550 

 

 

 

Valsts policijai

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta apakšprogramma 06.01.00 "Valsts policija"

3.tabula

EKK

Apraksts

Aprēķins

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

turpmāk katru gadu

Pamatojums

 

PAVISAM:

   

442 450

934 696

934 696

 
EKK 1000

Atlīdzība

   

415 954

934 696

934 696

 
EKK 2000

Preces un pakalpojumi

   

10 396

     
EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

   

16 100

     
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.

7.2. (1) Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē.

 

 

7.2. (1) KOPĀ:

0

442 450

934 696

934 696

Papildu 23 amata vietas. Pieaug kriminālprocesu skaits ar sarežģītām shēmām noziedzīgi iegūtas mantas slēpšanā, kā arī arvien biežāk nepieciešams sniegt izvērtējumu kriminālprocesos par personu izdevumu un ienākumu samērīgumu.

Lai VP spētu veiksmīgi apkarot un izmeklēt ar FID palīdzību saņemto informāciju, ir nepieciešams stiprināt spēju izmeklēt NILL, palielinot amata vietu skaitu par 20 amata vietām (galvenie inspektori Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē), tajā skaitā, 16 izmeklētāji un 4 analītiķi.

Lai nodrošinātu pilnvērtīga atbalsta sniegšanu sarežģītu un īpaši svarīgu lietu izmeklēšanā, nepieciešams izveidot papildu 3 amata vietas (galvenie inspektori Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē), kurām piesaistīt specializētus analītiķus (t.sk. finanšu analītiķus).

EKK 1000

Atlīdzība

   

415 954

934 696

934 696

EKK 1100

Atalgojums    

321 682

729 030

729 030

EKK 1116 Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm    

232 031

500 112

500 112

    Galvenais inspektors - GKrPP ENAP 1. nodaļa - 16 amati (12.1.IIIC saime; 12.mēnešalgas grupa) un 4 amati (12.2.3.IIIC saime; 12.mēnešalgas grupa) - 1 812 EUR;

galvenais inspektors - GKrPP KVP 2. nodaļa - 3 amati (12.2.3.IIIC saime; 12.mēnešalgas grupa) - 1 812 EUR.

2021.gadā sakarā ar to, ka nav nokomplektētās visas amatu vietas plānotā izpilde 232 0315 EUR

un turpmāk ik gadu:
1 812 EUR x 12 mēneši x 23 amatpersonas = 500 112 EUR

 

232 031

500 112

500 112

EKK 1141 Piemaksa par darbu nakts laikā    

290

   
    Ir veikta izmaksa septiņām amatpersonām  

290

   
EKK 1142 Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās    

4 797

   
    Ir veiktas izmaksas septiņām amatpersonām  

4 797

   
EKK 1143 Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu    

11 805

29 256

29 256

    Plānotā speciāla dienesta pakāpe - majors (106 EUR)
2021.gadā sakarā ar to, ka nav nokomplektētās visas amatu vietas plānotā izpilde 11 805 EUR

un turpmāk ik gadu:
106 EUR x 23 amatpersonas x 12 mēn. = 29 256 EUR.

 

11 805

29 256

29 256

EKK 1146 Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti    

14 617

3 038

3 038

    2021.gadā piemaksa ir veikta vienpadsmit amatpersonām, turpmāk ik gadu tiek plānots, ka piemaksa tiks noteikta divām amatpersonām  

14 617

3 038

3 038

EKK 1147 Piemaksa par papildu darbu    

12 967

50 012

50 012

    10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

2021.gadā sakarā ar to, ka nav nokomplektētās visas amatu vietas plānotā izpilde 12 967 EUR

 

12 967

50 012

50 012

 
EKK 1148 Prēmijas un naudas balvas    

28 375

50 012

50 012

 
    10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.  

28 375

50 012

50 012

 
EKK 1149 Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas    

16 800

96 600

96 600

 
    Plānotais piemaksas apmērs mēnesī - 350 EUR.
2021.gadā un turpmāk ik gadu:
350 EUR x 23 amatpersonas x 12 mēn. = 96 000 EUR
 

16 800

96 600

96 600

 
EKK 1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

   

94 272

205 666

205 666

 
EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas    

79 394

177 878

177 878

 
    23,59% no EKK 1116;1141; 1142; 1143; 1146; 1147; 1148; 1149 un EKK 1221 summas  

79 394

177 878

177 878

 
EKK 1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas    

14 878

25 006

25 006

 
    Atvaļinājuma pabalsts.
Tiek plānots 5 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

2021.gadā sakarā ar to, ka nav nokomplektētās visas amatu vietas plānotā izpilde 14 878 EUR

 

14 878

25 006

25 006

 
EKK 1226 Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija      

2 782

2 782

 
    Plānots 23 amatpersonām:
Formas tērpa kompensācija - 120,94 EUR;
2022.gadā un turpmāk ik gadu:
23 amatpersonas x 120,94 EUR = 2 781,62 EUR
   

2 782

2 782

 
EKK 2000

Preces un pakalpojumi

   

10 396

     

EKK 2312

Inventārs

 

 

10 396

     
    2021.gadā:

Galds

23 gab. x 87 EUR = 2 001 EUR;

Biroja krēsls

23 gab. x 98 EUR = 2 254 EUR;

Dokumentu skapis

23 gab. x 125 EUR = 2 875 EUR;

Drēbju skapis

23 gab. x 122 EUR = 2 806 EUR;

Apmeklētāja krēsls

23 gab. x 20 EUR = 460 EUR.

 

10 396

     
EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

   

16 100

 

 

 

EKK 5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi    

16 100

 

 

 

 

  Seifs

23 gab. x 700 EUR = 16 100 EUR.

 

16 100

 

 

 

Valsts drošības dienests

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programma 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība"

4.tabula

EKK

Apraksts

Aprēķins

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

turpmāk katru gadu

Pamatojums

 

PAVISAM:

         

x

EKK 2271

Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību

Informācija klasificēta

 

110 836

157 681

157 681

x

Ārlietu ministrijai

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"

EKK

Apraksts

Aprēķins

2020.gadā

2021.gadā

2022.gadā

turpmāk katru gadu

 

PAVISAM:

 

24 287

138 936

26 986

26 986

4.2. Izstrādāt vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam.
 

KOPĀ:

   

111 950

   
EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

Sankciju rīka izstrāde. Skatīt 5. tabulu.  

111 950

   
11.3 Stiprināt Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautisko reputāciju.

11.3. (1) Nodrošināta dalība starptautiskās sanāksmēs Latvijas interešu aizstāvībai MONEYVAL un FATF jautājumos.

 

KOPĀ:

 

24 287

26 986

26 986

26 986

EKK 2000

Preces un pakalpojumi

12 komandējumi x 1788 euro;

2 komandējumi x 2765 euro.

24 287

26 986

26 986

26 986

5.tabula

Pamatojums

Papildu nepieciešamais finansējums

Sankciju rīks veicinās Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (Moneyval) ziņojumā iekļauto prasību izpildi un nodrošinās tālāku progresu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Šāda sankciju rīka esamība stiprinātu sabiedrības informētību un izpratni par sankciju riskiem, kā arī veicinātu terorisma un proliferācijas finansēšanas riska mazināšanu.

Sankciju rīka izstrādei 2020.gadā ir piešķirti 221 000 euro (tajā skaitā, 118 000 euro Sankciju rīka izstrāde, 18 000 euro sistēmas tehniskā uzturēšana, 21 000 euro lietotāju administrēšana un atbalsts, 34 000 euro konsultāciju pakalpojumiem (tehniskās specifikācijas un iepirkuma prasību sagatavošana), tajā skaitā eksperta pakalpojumi (iesniegto piedāvājumu vērtēšana) un projekta ieviešanas uzraudzība, 30 000 euro sistēmas drošības audits). Savukārt turpmākajos gados paredzēti 99 050 euro sankciju meklētāja (datu bāzes) uzturēšanai.

Projekta uzsākšana un konsultāciju pakalpojuma iepirkums plānots 2020. gadā, līdz ar to 10 000 euro Ārlietu ministrija plāno izmantot 2020.gada ietvaros, savukārt atlikušā summa 211 000 euro apmērā nepieciešama nākamā gada budžetā, ņemot vērā to, ka uz Sankciju rīka izstrādi attiecināms Publisko iepirkumu likums un publiskā iepirkuma procedūra ir laikietilpīga, līdz ar to faktiskā datu bāzes izstrāde varētu sākties 2021.gadā.

Ņemot vērā izmaiņas projekta īstenošanas termiņā un finansējuma sadalījumā pa gadiem, Ārlietu ministrijai 2021.gadā papildus nepieciešamais finansējumus 111 950 euro apmērā, ņemot vērā, ka 99 050 euro jau ir ieplānoti 2021.gada budžeta bāzes izdevumos un minētā Sankciju rīka izstrāde ir iekļauta Pasākumu plāna 4.2.punktā.

111 950

Kultūras ministrijai

nepieciešamo izdevumu aprēķins

EKK

Apraksts

Aprēķins

2020.gadā

2021.gadā

2022.gadā

turpmāk katru gadu

 

PAVISAM:

 

73 807

103 607

123 607

62 407

EKK 1000

Atlīdzība

Aprēķins 6.tabulā

53 607

53 607

53 607

53 607

EKK 2000

Preces un pakalpojumi

20 200

50 000

70 000

8 800

EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

0

0

0

0

6.tabula

Kultūras ministrijai

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programma 21.00.00 "Mantojums"

Nr.p.k.

Izdevumi

21.00.00 "Mantojums"

KOPĀ

 

Papildus nepieciešamie izdevumi Kultūras ministrijai  

Kopā 2020. gadā,
tai skaitā:

73 807

Uzturēšanas izdevumi

20 200

atlīdzība

53 607

Kapitālie izdevumi

0

Papildu amata vietu skaits

3

Kopā 2021. gadā,
tai skaitā:

103 607

Uzturēšanas izdevumi

50 000

atlīdzība

53 607

Kapitālie izdevumi

0

Papildu amata vietu skaits

3

Kopā 2022. gadā,
tai skaitā:

123 607

Uzturēšanas izdevumi

70 000

atlīdzība

53 607

Kapitālie izdevumi

0

Papildu amata vietu skaits

3

Kopā 2023. gadā un turpmāk katru gadu

62 407

 
Aprēķins:    

Kods

Koda nosaukums

Paskaidrojums un aprēķins

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

2000 Uzturēšanas izdevumi Kopā

20 200

50 000

70 000

8 800

    10.6. UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas 25-gadei veltīta starptautiska konference:

Ceļa izdevumi ārvalstu lektoriem 8x400 =3200

Nakšņošanas izdevumi ārvalstu lektoriem 8x3naktisx100 2400

Sinhronās tulkošanas kabīnes, prezentācijas tehnika 2000

Sinhronā tulkošana (8 tulki) 4000

2 kafijas pauzes (60 pers x 20 euro) 1200

Pusdienas lektoriem (15cilvēki x 30 euro) = 450

Pusdienas ārvalstu lektoriem (8 cilvēki x 30 euro) = 240

Vakariņas ārvalstu lektoriem (16 cilvēki x 40 euro) =640

Aprīkojums konferences vietas iekārtošanai = 870

Pasākuma tiešraide internetā 1500

Ekskursijas vadīšana (4 cilvēki) 500

17 000

     
    3.2. (1) Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP - 3 darbavietu iekārtošana (3 datori, 6 monitori, planšete, printeris)

3 200

     
    4.7. (2) (2) Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma - IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums. Uz iepirkuma pamata izvēlēta programmētāja darbs 80 EUR/h x 250 darba stundas  

20 000

   
    4.8. Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana.

Modulim veidojama saskarne ar IS Mantojums un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru.

Uz iepirkuma pamata izvēlēta programmētāja darbs 80 EUR/h x 850 darba stundas

   

68 000

 
    10.7. Informatīvā kampaņa plašākai sabiedrībai (piem., lidostā, pastā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) par kultūras priekšmetu nelegālas aprites novēršanu - Uz iepirkuma pamata izvēlētas PR kompānijas izstrādāta informatīvā kampaņa, kas ietver audiovizuālo produktu izstrādi izplatīšanai audiovizuālos un sociālajos medijos.

Kampaņas koncepcija:

Videoklipa/ -u ideja, realizācijas metodes, filmēšanas tehnika, videoklipa scenārija skices un teksts, Kampaņas publicitātes ideja, Informatīvā materiāla izstrāde, Informatīvā materiāla makets, Materiālu un drukas izmaksas, Tulkošanas pakalpojumi, Raidlaiks TV, Reklāma interneta vietnēs, Reklāma Google platformā

 

30 000

   
    4.7. (2) (2) Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma - IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums. 10% no rīka izstrādes izmaksām IT risinājuma uzturēšanai    

2 000

2 000

    4.9. Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana. 10% no rīka izstrādes izmaksām IT risinājuma uzturēšanai      

6 800

1000

Atlīdzība Kopā

53 607

53 607

53 607

53 607

    3.2. (1) Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP:

Alga 1200+DD VSAOI 289,08= 1489,08 EUR x 3 darbinieki x 12 mēneši.

Nepieciešami 3 papildus speciālisti Moneyval plāna pasākumu ieviešanai -

1 jurists iekšējo un ārējo normatīvo aktu pilnveidošanai:21.saime, 3B. līmenis, 10.algu grupa

1 eksperts - arheologs nelikumīgas arheoloģisko senlietu aprites pasākumu ieviešanai, sadarbībai ar Valsts policiju: 10.saime, 3.līmenis, 10.algu grupa

1 speciālists - datorsistēmu administrators - jauno IT sistēmu ieviešanai, iepirkumu uzraudzībai:

19.5.saime, 3.līmenis, 10.algu grupa

       

Tieslietu ministrijai

nepieciešamo izdevumu aprēķins

EKK

Apraksts

Aprēķins

2020.gadā

2021.gadā

2022.gadā

2023.gadā

turpmāk katru gadu

 

PAVISAM:

 

1 296 692

1 685 608

2 615 113

2 601 192

1 754 350

EKK 1000

Atlīdzība

Aprēķins 7., 8., 9., 10., 11, 12 un 13. tabulā

626 217

763 659

832 278

832 278

832 278

EKK 2000

Preces un pakalpojumi

574 434

774 070

882 527

826 031

826 031

EKK 3000

Subsīdijas un dotācijas

48 041

48 041

48 041

48 041

48 041

EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

48 000

99 838

852 267

894 842

48 000

7.tabula

1. Tieslietu ministrijai (VSIA "Latvijas Vēstnesis")

nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins

budžeta apakšprogramma 09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana"

1.8. Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem.

Tieslietu ministrija (VSIA "Latvijas Vēstnesis")

1.8. (1) Aktualizēts un uzturēts LV portāla izveidotais patstāvīgais satura kanāls "MONEYVAL".

Pastāvīgi aktualizēta, multimediāla tematiskā sadaļa "MONEYVAL" LV portālā visā pasākuma darbības periodā.

LV portāla sasniedzamā auditorija - vidēji 200 000 unikālo lietotāju mēnesī, tematiskās satura sadaļas "MONEYVAL" apmeklējums caurmērā 600 - 700 lietotāju ik mēnesi.

Vienuviet nodrošināta pastāvīga satura plūsma, tostarp, audiovizuālā formātā (vismaz 100 publikācijas gadā) LV portāla tematiskajā sadaļā "MONEYVAL", aptverot šādu tematisko loku:

1) informācija par progresu aktuālās "MONEYVAL" kārtas uzdevumu izpildē;

2) skaidrojumi par aktuālo regulējumu un izmaiņām tiesību aktos;

3) informācija par regulējuma piemērošanu praksē;

4) atjaunināts "MONEYVAL" Ceļvedis 11 rīcības virzienos, atbilstoši aktuālajiem mērķiem, saglabājot pieeju informācijai par "MONEYVAL" iepriekšējo kārtu;

5) nodrošināta valsts iestāžu sniegto paziņojumu/preses relīžu pieejamība vienuviet tematiskajā sadaļā "MONEYVAL";

6) multimediāls saturs tematiskajā sadaļā "MONEYVAL";

7) nodrošināta tematiskās sadaļas "MONEYVAL" satura komunikācija sociālajos medijos.

Aprēķins:

Kods

Koda nosaukums

Paskaidrojums un aprēķins

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

Turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta)3

  Izdevumi kopā  

 48 041

48 041

48 041

48 041

 

Uzturēšanas izdevumi  

 48 041

48 041

48 041

48 041

3000

Subsīdijas un dotācijas  

 48 041

48 041

48 041

48 041

 

  Atalgojums:

1) Redaktors (1 slodze) 1

1 620 EUR*1*12 = 19 440 EUR;

2) Teksta literārā rediģēšana 5h/ned. = 170*12=2040 EUR;

3) satura izplatīšana soc.tīklos 5h/ned. = 138*12= 1656 EUR;

4 ) honorāfru fonds = 8600, t.sk. multimediālie materiāli

 34 440

31 736

31 736

31 736

    Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu darba devēja daļa 24,09 %

No 2021. gada 23,59

8 297

5 457

5 457

5 457

 

  Ārpakalpojuma autoratlīdzības, t.sk. multimediālie materiāli

 5 052

0

 0

0

    Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu darba devēja daļa ārējiem autoriem 5%

252

876

876

876

    Pakalpojumi:        
    1) Infogram.com rīka Pro abonēšana vizuālā materiāla sagatavošanai sadaļā  

804

804

804

    2) Ārvalstu mediju abonēšana papildus informācijai par naudas atmazgāšanas problemātiku starptautiski  

650

650

650

    3) Informācijas izplatīšana soc. tīklos (arī maksas sadaļās);  

1 500

1 500

1 500

    4) Pētījuma veikšana - sabiedrības aptaujas par finanšu pratību, naudas atmazgāšanas problemātiku, lai iegūtu salīdzināmus rezultatīvus rādītājus un datus;  

7018

0

0

    5) Citi pakalpojumi  

0

7018

7018

Papildu skaidrojums:

1 Redaktora pienākumi un aktivitātes: intervēt amatpersonas, nozaru ekspertus, speciālistus; veikt informācijas analīzi; vadīt ārštata autoru, organizēt institūciju pārstāvju piesaisti un to sagatavoto publikāciju izvērtēšanu; sekot līdzi jaunākajai attīstībai, rediģēt, papildināt Moneyval saturu; veikt plānoto publikāciju sākotnējo literāro rediģēšanu; gatavot LV portālam publikācijas, sadarboties ar iesaistītajām institūcijām; pārstāvēt VSIA "Latvijas Vēstnesis" (LV portālu) komunikācijā ar sadarbības partneriem; nodrošināt Moneyval sadaļas satura koncepta un arhitektoniskās vīzijas izstrādi; sadarboties ar programmētāju Moneyval izstrādes procesā un turpmāko izmaiņu ieviešanā; sistematizēt sadaļai Moneyval piederīgās publikācijas atbilstoši LV portāla satura sistematizācijas kritērijiem.

2 Kopējais amata vietu skaits valsts kapitālsabiedrībā nepalielināsies un jaunas amata vietas netiks veidotas. Moneyval satura kanāla darbībai tiks novirzīts viens konkrēts redaktors uz 1 slodzi.

3 Pasākuma izpilde nav terminēta, jo NILLTPFN ir valsts pastāvīga funkcija, kuras izpilde nav terminēta un NILLTPFN jomas stratēģiska komunikācija ar sabiedrību par NILLTPFN jomas jautājumiem turpināsies līdz tiks sasniegti nospraustie darbības rezultāti: ir nodrošināta nacionālo NILLTPF risku novērtējuma rezultātu izskaidrošana sabiedrībai (īpaši privātajam sektoram), regulāri sniegta informācija par NILLTPFN jomā paveikto, palielinās sabiedrības informētība, zināšanas un izpratne par NILLTPF (t.sk. starptautisko sankciju) jautājumiem, kā arī samazinās to noziedzīgo nodarījumu skaits, kur personas iesaistītas NILLTPF, to neapzinoties.

8. tabula

2. Tieslietu ministrijai (Valsts valodas centram)

papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins

budžeta apakšprogramma 09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība"

1.8. Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem

Tieslietu ministrija (Valsts valodas centrs)

1.8. (2) Būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulkoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas tam piešķirtā finansējuma apmērā.

Aprēķins:

Kods

Koda nosaukums

Paskaidrojums un aprēķins

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

Turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta)

  Izdevumi kopā  

48 649

48 649

48 649

48 649

 

Uzturēšanas izdevumi  

48 649

48 649

48 649

48 649

1000

Atlīdzība  

19 849

19 849

19 849

19 849

 

  Atalgojums:

1) Tiesību aktu tulkošanas nodaļas vadītājs, 20% piemaksa par papildu darbu,

1 380 EUR*20%*12 = 3312 EUR;

2) Redaktors, 30%, piemaksa par papildu darbu,

1 131 EUR*30%*12 = 4072 EUR;

3) Tulkošanas projektu koordinators/tehniskais asistents 30%, piemaksa par papildu darbu,

1 131 EUR*30%*12 = 4072 EUR

4) Terminologs, 30%, piemaksa par papildu darbu,

1 261 EUR*30%*12 = 4540 EUR

15 996

15 996

15 996

15 996

    Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu darba devēja daļa 24,09 %

3 853

3 853

3 853

3 853

2000

Pakalpojumi Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem, 1600 st. lpp.*18 EUR = 28 800 EUR

28 800

28 800

28 800

28 800

Papildu skaidrojums:

Lai 2020. gadā un nākamajos periodos iztulkotu papildu 1600 lapaspuses (gadā), Valsts valodas centram tulkošanai un arī rediģēšanai (vadoties pēc abu Valsts valodas centra štata redaktoru noslodzes ārpus kārtas darbu gadījumā) jāizmanto ārpakalpojums esošā iepirkuma "Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai un Valsts valodas centram"ietvarā, kas nozīmē, ka 1 standarta lapaspuse izmaksātu aptuveni 18 EUR, kas gadā izmaksātu 28 800 EUR (18 x 1600 = 28 800). Bet jāņem vērā, ka šī summa neparedz Valsts valodas centra terminologa, redaktora, tehniskā asistenta darbu, kā arī tulkošanas un rediģēšanas procesa koordinēšanu, tulkojumu kvalitātes vērtēšanu un tulkojumu terminu saskaņošanu tabulu izskatīšanu. Tādēļ tiek paredzētas piemaksas par papildu darbu štata darbiniekiem. Vēršam uzmanību, ka 1 standarta lapaspuses izmaksa ir aprēķināta aptuveni, ņemot vērā esošā ārpakalpojuma iepirkuma rezultātus un cenas, kas varētu mainīties ar augošu tendenci, izsludinot nākamajā periodā kārtējo "Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai un Valsts valodas centram" iepirkumu. Ieviest jaunu amata vietu, lai sasniegtu vēlamo apjomu un nodrošinātu tulkojumu pieejamību, nav paredzēts.

Pasākuma izpilde nav terminēta, jo NILLTPFN ir valsts pastāvīga funkcija, kuras izpilde nav terminēta un NILLTPFN jomas ārējo normatīvo aktu pieejamība gan sabiedrībai (ārvalstu PLG, potenciāliem investoriem, iedzīvotājiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda), gan progresu uzraugošajām vai vērtējošajām institūcijām (MONEYVAL, FATF u.c.), gan sadarbības partneriem ir nodrošināma aktuālajās versijās. Normatīvais regulējums, skaidrojošais materiāls (t.sk. vadlīnijas) un dažādi izvērtējumi šajā jomā ir apjomīgi un to apjomi noteikti aptuveni, ņemot vērā iepriekšējā pasākumu plāna periodā iesniegtos pieteikumus tulkojumiem, kurus nebija iespējams nodrošināt pilnībā.

9.tabula

3. Tieslietu ministrijai (Uzņēmumu reģistram)

papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins

budžeta apakšprogramma 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija"

EKK

Apraksts

Aprēķins

2020.gadā

2021.gadā

2022.gadā

2023.gadā

turpmāk katru gadu

 

PAVISAM:

 

1 200 002

1 436 340

2 155 455

2 306 463

1 459 621

EKK 1000

Atlīdzība

 

606 368

606 368

674 987

674 987

674 987

EKK 2000

Preces un pakalpojumi

545 634

736 634

736 634

736 634

736 634

EKK 3000

Subsīdijas un dotācijas

0

0

0

0

0

EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

48 000

93 338

743 834

894 842

48 000

 
  5.1. Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai.

EKK

Apraksts

Aprēķins

2020.gadā

2021.gadā

2022.gadā

2023. gadā

turpmāk katru gadu

  Kārtējie izdevumi  

1 152 002

1 152 002

1 152 002

1 152 002

1 152 002

EKK 1000

Atlīdzība kopā

 

606 368

606 368

606 368

606 368

606 368

EKK 1100 Atalgojums  

465 308

465 308

465 308

465 308

465 308

  Mēneša amatalga  

387 756

387 756

387 756

387 756

387 756

  valsts notārs (8 a.v., 21.saime, IIIA līmenis, 9. mēnešalgu grupa 1190 EUR) 1190 EUR × 8 a.v. × 12 mēn.

114 240

114 240

114 240

114 240

114 240

  datu bāzu administrators (4 a.v., 19,4.saime, V līmenis, 13. mēnešalgu grupa 1917EUR) 1917 EUR × 4 a.v. × 12 mēn.

92 016

92 016

92 016

92 016

92 016

  sistēmanalītiķis (7 a.v., 19,4.saime, IV līmenis, 12. mēnešalgu grupa 1647EUR) 1647 EUR × 7 a.v. × 12 mēn.

138 348

138 348

138 348

138 348

138 348

  klientu apkalpošanas speciālists-informācijas nodaļa (4 a.v., 23.saime, IIA līmenis, 6. mēnešalgu grupa 899EUR) 899 EUR × 4 a.v. × 12 mēn.

43 152

43 152

43 152

43 152

43 152

  Piemaksas  

77 552

77 552

77 552

77 552

77 552

  Vispārējās piemaksas 10% apmērā no plānoto 23 a.v. skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas 387756 EUR (EKK 1110) x 10 %

38 776

38 776

38 776

38 776

38 776

  Prēmijas un naudas balvas 10% apmērā no plānoto 23 a.v. vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas 387756 EUR (EKK 1110) x 10 %

38 776

38 776

38 776

38 776

38 776

EKK 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas  

141 060

141 060

141 060

141 060

141 060

  Darba devēja VSAOI 24,09% saskaņā ar aprēķinu

116 763

116 763

116 763

116 763

116 763

  Sociālās garantijas 5 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā 387756 EUR (EKK 1110) x 5 %

19 388

19 388

19 388

19 388

19 388

  Darba devēja izdevumi veselības apdrošināšanai 213,43 EUR.

4 909

4 909

4 909

4 909

4 909

EKK 2000

Kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem

 

545 634

545 634

545 634

545 634

545 634

  Izdevumi par sakaru pakalpojumiem 26 EUR × 23 a.v. × 12 mēn.

7 176

7 176

7 176

7 176

7 176

  Telpu noma 14,78 kv.m. uz 1 a.v.. 5,05 EUR ×14,78 m2 × 23 a.v. × 12 mēn.

20 600

20 600

20 600

20 600

20 600

  Izdevumi par elektroenerģiju, ūdeni un kanalizāciju 1,50 EUR/kv.m. mēnesī 1,50 EUR × 14,78 m2 × 23 a.v.× 12 mēn.

6 119

6 119

6 119

6 119

6 119

  Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 7 EUR × 23 a.v. × 12 mēn.

1 932

1 932

1 932

1 932

1 932

  Telpu uzturēšanas izdevumi 1,1 EUR ×14,78* 23 a.v. × 12 mēn.

4 487

4 487

4 487

4 487

4 487

  UR informācijas sistēmas un tās funkcionalitātes uzturēšana, pielāgojumu veikšana 41 420 EUR × 12 mēn.

497 040

497 040

497 040

497 040

497 040

  Biroja preces 20 EUR × 23 a.v.× 12 mēn.

5 520

5 520

5 520

5 520

5 520

  Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 10 EUR × 23 a.v. × 12 mēn.

2 760

2 760

2 760

2 760

2 760

EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

 

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

  Datorprogrammas, URIS izmaiņu pieprasījum 4 000 EUR × 12 mēn.

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

  Jaunas amata vietas (jauni darbinieki)  

0

0

0

0

0

EKK 1000 Atlīdzība kopā  

606 368

606 368

606 368

606 368

606 368

EKK 1100 Atalgojums  

465 308

465 308

465 308

465 308

465 308

EKK 2000 Kārtējie izdevumi  

545 634

545 634

545 634

545 634

545 634

EKK 5000 Izdevumi pamatkapitāla veidošanai  

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

 

KOPĀ 5.1. :

 

1 200 002

1 200 002

1 200 002

1 200 002

1 200 002

5.2. Nodrošināt NVO sektora lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus.

(jauna numerācija, jauns finansējums)

EKK 1000

Atlīdzība

     

68 619

68 619

68 619

EKK 1100

Atalgojums

     

52 804

52 804

52 804

  Mēneša amatalga:

valsts notārs (2 a.v., 21.saime, IIIA līmenis, 9. mēnešalgu grupa 1190 EUR); juriskonsults (1 a.v., 21. saime III B līmenis, 10. mēnešalgu grupa 1287 EUR)

Amata vietas tiks nodrošinātas UR ietvaros, samazinot maksas pakalpojumu sniegšanā iesaistīto amata vietu skaitu, ņemot vērā maksas pakalpojumu apjoma mazināšanos.

PRECIZĒTS:

2022. gadā un turpmāk

1190 EUR × 2 a. v. × 12 mēn= 28 560. euro

1287 EUR ×1a. v. × 12 mēn = 15 444 euro

   

44 004

44 004

44 004

  Piemaksas:

Vispārējās piemaksas 10% apmērā no 3 a.v skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas;

Prēmijas un naudas balvas 10% apmērā no plānoto 3amata vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas

PRECIZĒTS:

2022. gadā un turpmāk

44004 EUR x 10 %= 4 400 euro

44004 EUR x 10 %= 4 400 euro

   

8 800

8 800

8 800

EKK 1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

     

15 815

15 815

15 815

  Darba devēja VSAOI 23,59%

PRECIZĒTS:

2022. gadā un turpmāk

saskaņā ar aprēķinu

   

12 975

12 975

12 975

  Sociālās garantijas 5 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā

PRECIZĒTS:

2022. gadā un turpmāk

44004 EUR x 5 %=2 200 euro

   

2 200

2 200

2 200

  Darba devēja izdevumi veselības apdrošināšanai

PRECIZĒTS:

2022. gadā un turpmāk

3a.v. x 213.43= 640 euro

   

640

640

640

  KOPĀ 5.2.:      

68 619

68 619

68 619

5.4. Nodrošināt UR reģistru modernizāciju, pilnveidojot uz risku novērtējumu balstīto pieeju attiecībā uz PLG informācijas pārbaudi reģistrācijas procesā.

(jauns finansējums, jauna numerācija)

EKK

Apraksts

Aprēķins

2020.gadā

2021.gadā

2022.gadā

2023.gadā

turpmāk katru gadu

EKK 2000

Kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem

   

191 000

191 000

191 000

191 000

 

Ofice 365 licence (saskaņā ar līgumu SIA DPA 185 gabali)

   

62 000

62 000

62 000

62 000

 

Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana (SIA TNA līguma sadārdzinājums, serveru Thycotic rīka īre)

10 000 EUR x 12 mēneši  

120 000

120 000

120 000

120 000

 

DocLogix licence

   

9 000

9 000

9 000

9 000

EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

   

45 338

695 834

846 842

0

EKK 5140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

 

 

45 338

695 834

846 842

0

 

PRECIZĒTS:

Uzņēmumu reģistrācijas pakalpojumu digitālā transformācija un pārrobežu pieejamība, Iepirkuma ID UR2020/9

PRECIZĒTS:

2021. gadā 45 338 euro

2022. gadā 695 834 euro

2023. gadā 846 842 euro

turpmāk katru gadu: 0

 

45 338

695 834

846 842

0

  KOPĀ 5.4.:  

0

236 338

886 834

1 037 842

191 000

10.tabula

4. Tieslietu ministrijai (Maksātnespējas kontroles dienestam)

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta apakšprogramma 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība"

EKK

Apraksts

Aprēķins

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

turpmāk katru gadu

Pamatojums

 

PAVISAM:

 

55 774

51 374

51 374

51 374

 
EKK 1000

Atlīdzība

 

51 374

51 374

51 374

51 374

 
EKK 2000

Preces un pakalpojumi

 

1 400

       
EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

 

3 000

       
3.2. Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem.

3.2. (3) Izveidotas 2 jaunas amata vietas MKD.

Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti noteikt MKD tiesības piemērot NILLNFTN paredzētos sodus bez LSMNP ierosinājumiem, ja uzraudzības un kontroles pasākumi veikti patstāvīgi - tam nepieciešams palielināt darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu.

EKK 1000

Atlīdzība

 

51 374

51 374

51 374

51 374

Papildu 2 amata vietas.

Lai stiprinātu MKD institucionālo kapacitāti, piemērot NILLNFTN noteiktās sankcijas maksātnespējas procesa administratoriem, ne tikai tad, kad LSMNP ir iesniegusi attiecīgo ierosinājumu, bet arī tad, kad Maksātnespējas kontroles dienests patstāvīgi ir konstatējis šādu pārkāpumu, nepieciešams izveidot papildu 2 amata vietas (juriskonsulti)

EKK 1100 Atalgojums  

39744

39744

39744

39744

EKK 1114 Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga  

33 120

33 120

33 120

33 120

    Juriskonsults 26.1 IV (11.mēnešalgu grupa) juriskonsulti 2 amata vietas. Mēnešalga 1 380 euro x 2 amata ietas x 12 mēneši

33 120

33 120

33 120

33 120

EKK 1147 Piemaksa par papildu darbu 2021.gadā un turpmāk ik gadu:

3312

3312

3312

3312

    10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

3312

3312

3312

3312

 
EKK 1148 Prēmijas un naudas balvas  

3312

3312

3312

3312

 
    10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

3312

3312

3312

3312

 
EKK 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas  

11 630

11 630

11 630

11 630

 
EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  

9 974

9 974

9 974

9 974

 
    24,09% no EKK 1114;1147; 1148 un EKK 1221 summas

9 974

9 974

9 974

9 974

 
EKK 1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  

1656

1656

1656

1656

 
    Atvaļinājuma pabalsts.
Tiek plānots 5 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

1656

1656

1656

1656

 
EKK 2000 Preces un pakalpojumi  

1400

       

EKK 2311

Biroja preces

 

200

       

EKK 2312

Inventārs

2021. gadā:

Galds 2 gab. x 350 EUR = 700 EUR;

Biroja krēsls 2 gab. x 250 EUR = 500 EUR; 

1200

       
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana  

3000

 

 

 

 

EKK 5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

monobloks

2gab. x 1500 EUR = 3000 EUR.

3000

 

 

 

 

11.tabula

5. Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai)

papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins

budžeta apakšprogramma 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas"

EKK

Apraksts

Aprēķins

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

turpmāk katru gadu

Pamatojums

 

PAVISAM:

 

0

32 161

29 937

29 937

Papildu 1 amata vieta.

Lai nodrošinātu finanšu noziegumu novēršanas sistēmas efektīvu darbību un vienotu izpratni par šīs jomas jautājumiem, ir nepieciešams izveidot tiesā zinātniskā asistenta/konsultanta vietu. Zinātniskā asistenta/konsultanta uzdevums būs sniegt atbalstu un konsultācijas tiesnešiem ar finanšu noziegumiem saistītu jautājumu risināšanā.

EKK 1000

Atlīdzība

 Aprēķins 11.1.tabulā. 

0

29 705

29 705

29 705

EKK 2000

Preces un pakalpojumi

0

956

232

232

EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

0

1 500

   
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.

7.2. (2) Piešķirts finansējums jaunai štata vietai tiesā - zinātniskais asistents/konsultants.

11.1.tabula

Ekonomiskās klasifikācijas kods

Ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums/ amata vietas nosaukums/ preču un pakalpojumu nosaukums

Mērvienība

Amata vietu skaits, vienību skaits

Summa par vienību, EUR

Summa mēnesī, EUR

Mēnešu skaits

Finansējums gadam, EUR

1000-3000 Ikgadējie izdevumi kopā:  

 

 

1 310

 

29 937

1000 Atlīdzība  

 

 

1 287

 

29 705

1100 Atalgojums kopā:  

1

 

1 287

 

23 166

1110

Mēnešalga  

 

 

1 287

 

15 444

1119

Tiesas priekšsēdētāja palīgs (zinātniskais konsultants) 53.1 saime, VA līmenis, 10.mēnešalu grupa skaits

1

1 287

1 287

12

15 444

1140

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas  

 

 

   

7 722

1146

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (40 % par zinātniski analītiski pētniecisko darbu)* skaits

1

515

515

12

6 178

1148

Prēmijas un naudas balvas (10% no gada algas) skaits

1

1 544

1 544

1

1 544

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas  

 

 

   

6 539

1210

Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas skaits

1

 

 

12

5 767

1220

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas (5 % no gada algas)  

1

772

772

1

772

2000

Preces un pakalpojumi  

 

 

23

0

232

2200

Pakalpojumi  

 

 

19

 

184

2250

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi  

 

 

15

 

184,08

  Datorizētās darba vietas uzturēšana ( 14,18 EUR), e-pasta uzturēšana (1,16 EUR) skaits

1

15,34

15,34

12

184,08

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000. kodā.  

 

 

4

 

48

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli skaits

1

4,00

4

12

48,00

  Vienreizējie izdevumi kopā  

 

   

0

2 224

2000

Preces un pakalpojumi  

 

   

0

724

2312

Inventārs  

 

     

724

 

Darba galds skaits

1

145,00

   

145

 

Apmeklētāju krēsls skaits

1

40,00

   

40

 

Biroja krēsls uz riteņiem skaits

1

250,00

   

250

 

Atvilktņu bloki skaits

1

89,00

   

89

 

Monitors skaits

1

200,00

   

200

5000

Kapitālie izdevumi  

 

   

 

1 500

5238

Dators skaits

1

1500,00

   

1 500

*Piezīme. Izvērtējot Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" (turpmāk - Noteikumi Nr.1075) noteikto, tika secināts, ka zinātniskā konsultanta amatam būtu piemērojama 53.1. apakšsaime un tikai IV A līmenis, kur viens no pienākumiem ir - pētījumu veikšana par konkrētiem tiesību jautājumiem. IV A līmenim atbilst 10 mēnešalgu grupa ar maksimālo atalgojumu 1287 euro mēnesī.

Analizējot Noteikumos Nr.1075 noteikto, tika secināts, ka piemēram, Augstākajai tiesai šādam konsultantam (padomniekam) būtu piemērojama 53.1. apakšsaime ar iespēju noteikt V D līmeni, kas atbilst 14 mēnešalgu grupai ar algu 2264 euro.

Līdz ar to, lai nodrošinātu iespēju, ka amatam piesakās kandidāti ar plašu zināšanu un iemaņu loku, ar lielu profesionālo pieredzi, ir jānodrošina tam atbilstošs atalgojums, kas var tikt panākts piemērojot amatalgai 40% piemaksu. Vienlaikus norādāms, ka pat ar visu 40% piemaksu, atlīdzība nesasniedz Augtākās tiesas konsultanta iespējamo atalgojumu bez piemaksām.

Nākotnē, ja būs iespējams, tiks papildināti Noteikumi Nr.1075, paredzot tiesas zinātniskā konsultanta amatu un tam atbilstošu atalgojuma līmeni.

Kopsavilkums

 

Izdevumi kopā pirmajā gadā, EUR

Turpmāk ik gadu, EUR

Ikgadējie izdevumi

29 937

29 937

Atlīdzība

29 705

29 705

Preces pakalpojumi

232

232

Vienreizējie izdevumi

2 224

0

Preces pakalpojumi

724

 

Kapitālie izdevumi

1 500

 

KOPĀ

32 161

29 937

12.tabula

6. Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai)

papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins

budžeta apakšprogramma 03.01.00 "Tiesu administrēšana"

EKK

Apraksts

Aprēķins

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

turpmāk katru gadu

Pamatojums

 

KOPĀ:

   

173 433

8 504

8 504

0

 

3.2. PAVISAM:

   

108 433

8 504

8 504

 
  3.2. Nodrošināta Kredītiestāžu likuma 131.1 panta trešajā daļā noteikto Ministru kabineta noteikumu pieņemšana un ieviešana, veicot nepieciešamās izmaiņas EMUS un TIS
EKK 2000   Preces un pakalpojumi    

8 504

8 504

 
    2023. gadam un turpmāk ik gadu ir nepieciešams finansējums sistēmu uzturēšanai - sistēmu papildinājumiem un kļūdu novēršanai.

Provizoriskās uzturēšanas izmaksas gadā 8 504 euro, tai skaitā:

1) sistēma - 58 cilvēkstundas x 35 euro (1 cilvēkstunda) = 2030 + PVN 21 % = 2456 euro;

2) tiesu informatīvā sistēma - 119 cilvēkstundas x 42 euro (1 cilvēkstunda)=4998 + PVN 21 % = 6048 euro.

         
EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

   

108 433

     
    Sistēmas pielāgošanas izmaksām Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.01.00 "Tiesu administrēšana" 2022. gadā ir nepieciešams papildus finansējums kapitālajiem izdevumiem (5000) 108 433 euro, tai skaitā,

1) Sistēmas papildinājumu izstrādei nepieciešamas 560 cilvēkstundas x 35 euro (vidējās speciālistu 1 cilvēkstundas izmaksas) = 19 600 euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk-PVN). Izmaksas kopā, ieskaitot PVN ir 23 716 euro (19 600 x 1,21);

2) jauna lietas paveida izveidei tiesu informatīvajā sistēmā kredītiestāžu maksātnespējas lietu reģistrēšanai, administratoru izvēles sistēmas izveidei kredītiestāžu maksātnespējas lietām, tīmekļpakalpes izstrādei datu apmaiņai starp tiesu informatīvo sistēmu un sistēmu kredītiestāžu maksātnespējas lietām ir nepieciešamas 1667 cilvēkstundas x 42 euro (vidējās speciālistu 1 cilvēkstundas izmaksas ) =70 014 euro, neieskaitot PVN. Izmaksas kopā, ieskaitot PVN ir 84 717 euro (70 014 x 1,21).

         
 

4.1. PAVISAM

   

65 000

     
  4.1. Izstrādāt vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam.

4.1.2. Sankciju reģistrs integrēts TIS un EMUS, kas nodrošina sistēmu lietotājiem iespēju pārbaudīt personu atrašanos reģistrā.

(jauns pasākums)

EKK 2000

Kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem

   

65 000

0

0

0

2250

Precizēts TIS un EMUS integrācija ar Sankciju reģistru

Precizēts Integrācijas darbi 1074,38 c/s x 50 EUR +PVN  

65 000

0

0

0

13.tabula

7. Tieslietu ministrijai (Datu valsts inspekcijai)

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta apakšprogramma 09.02.00 "Fizisko personu datu aizsardzība"

EKK

Apraksts

Aprēķins

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

turpmāk katru gadu

Pamatojums

 

PAVISAM:

 

64 643

108 224

108 224

108 224

 
EKK 1000

Atlīdzība

 

56 363

56 363

56 363

56 363

 
EKK 2000

Preces un pakalpojumi

 

6 280

51 861

51 861

51 861

 
EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

 

2 000

0

0

0

 
4.10. Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai.

4.10. (2.) Nodrošināta klienta izpētes rīka (shared KYC utility) izmantotāju licencēšana un monitorēšana.

EKK 1000

Atlīdzība

 

56 363

56 363

56 363

56 363

Papildu 2 amata vietas.

EKK 1100 Atalgojums  

43 604

43 604

43 604

43 604

EKK 1114 Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga Atalgojums 2 darbiniekiem licences pieteikumu izvērtēšanai, kā arī regulārai uzraudzības koordinēšanai (juriskonsults 26.3.saime, IV līmenis, 3.kategorija un IT eksperts 26.3.saime, IV līmenis, 3.kategorija) - 1 514 euro mēnesī x 2 darbinieki x 12 mēn. = 36 336 euro

36 336

36 336

36 336

36 336

EKK 1147 Piemaksa par papildu darbu Vispārējas piemaksas no mēnešalgu kopsummas gadā 10% - 36 336 euro x 10% = 3 634 euro

3 634

3 634

3 634

3 634

 
EKK 1148 Prēmijas un naudas balvas Prēmijas un naudas balvas no mēnešalgu kopsummas gadā 10% - 36 336 euro x 10% = 3 634 euro

3 634

3 634

3 634

3 634

 
EKK 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas  

12 759

12 759

12 759

12 759

 
EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24.09% - (36 336 euro + 7 268 euro + 1 817 euro) x 24.09% = 10 942 euro

10 942

10 942

10 942

10 942

 
EKK 1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  

1 817

1 817

1 817

1 817

 
    Sociālās garantijas no mēnešalgu kopsummas gadā 5% - 36 336 euro x 5% = 1 817 euro

1 817

1 817

1 817

1 817

 
EKK 2000 Preces un pakalpojumi  

6 280

51 861

51 861

51 861

 

EKK 2210

Izdevumi par sakaru pakalpojumiem Telekomunikāciju pakalpojumi (17 euro x 12 mēn.) x 2 cilv.

408

408

408

408

 

EKK 2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (21 euro x 12 mēn.) x 2 cilv.

504

504

504

504

 

EKK 2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 2021. gadā un turpmāk ik gadu:

Darbinieku apmācība 200 euro x 2 cilv. = 400 euro

Darba drošības (7 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 168 euro

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi (kārtridžu uzpilde u.c.) (7 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 168 euro

2022.gadā un turpmāk ik gadu Auditoru pakalpojumi (72 euro stundā x 166 stundas x 2 mēneši) x 2 auditori

736

48 544

48 544

48 544

 

EKK 2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi IT infrastruktūras apkalpošanas izdevumi (75 euro x 12 mēn.) x 2 cilv.

1 800

1 800

1 800

1 800

 

EKK 2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 2021. gadā un turpmāk ik gadu:

Biroja tehnikas uzturēšana - tonera kasetes iegāde 49 euro x 1 = 49 euro

Kancelejas piederumi (9 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 216 euro

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces (10 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 240 euro

Inventārs gadā 50 euro x 2 cilv. = 100 euro

2021. gadā vienreizējie izdevumi:

2 darba krēsli - 185 euro x 2 = 370 euro

1 printeris -145 euro x 1 = 145 euro

2 darba galdi - 450 euro x 2 = 900 euro

1 dokumentu skapis - 376 euro

1 drēbju skapis - 356 euro

Citas biroja preces (galda lampas u.c.) -40 euro x 2 cilv. = 80 euro

2 832

605

605

605

 
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana  

2 000

0

 

EKK 5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 2 stacionārie datori ar programmnodrošinājumu, monitoru, peli, klaviatūru, UPS - 1 000 euro x 2 = 2 000 euro.

2 000

0

 

14.tabula

Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam)

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programma 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"

8.1. Skaidras naudas, t.sk., kas saistīta ar NILLTPF, fiziskas pārvietošanas pāri robežām kontrole.

2019. gada prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" ietvaros izveidotas 51 amata vietas Valsts ieņēmumu dienestā uzturēšanai un nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšanai, kā arī izmaiņu veikšanai VID IS skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanai, analīzei un informācijas apmaiņai ar Eiropas Komisiju.

Nr.p.k.

Pasākums

2020. gads

2021. gads

2022. gads

2023. gads un turpmāk

Piezīmes

1

Aprīkojuma iegāde un uzturēšana

36 797

9 397

9 397

9 397

- 44 pistoļu iegāde, vienas pistoles iegādes cena 625 EUR.

- Munīcijas iegādei 5925 EUR gadā

- Lukturos izmantojamo bateriju iegādei 528 EUR gadā.

- Pārbaužu instrumentu nomaināmo detaļu iegādei 598 EUR gadā.

- Elektrošoka kartridžu iegādei 1 250 EUR gadā.

- 4 blīvuma mērītāju uzturēšanai 996 EUR 2020.gadā un 1096 EUR turpmākajos gados.

2

12 trafarētu mikoautobusu un 1 vieglās automašīnas, kura paredzēta darba suņu pārvadāšanai, noma, uzturēšana un 12 mikroautobusu aprīkošana ar MOTIS sistēmu

216 824

149 448

149 448

149 448

- Viena mēneša nomas izmaksas vienam mikroautobusam ir plānota 787 EUR un viena mēneša nomas izmaksas vienai vieglajai automašīnai - 500 EUR.

- 1 transportlīdzekļa uzturēšanas izdevumi vienam mēnesim 170 EUR.

- 12 operatīvo transportlīdzekļu (mikroautobusu) aprīkošana (t.sk. ar MOTIS sistēmu) 66 529 EUR 2020.gadā

- Datu pārraides izmaksas 1 mikroautobusam gadā 300 EUR

- Apmācības kurss MOTIS sistēmas lietošanai 847 EUR 2020.gadā

3

51 amatpersonu formas tērpu iegāde un nomaiņa

95 004

102 000

102 000

102 000

Pilna formas tērpa komplekta izmaksas 1 amata vietai ir 3639 EUR. Ņemot vērā to, ka 2019.gadā nav iespējams nodrošināt pilnu formas tērpa komplektu, 2020.gadā papildus nepieciešami 1863 EUR, lai nodrošinātu pilnu formas tērpu pilnu komplektu, kā arī taktisko zābaku un kurpju iegādei. Turpmāk ik gadu formas tērpu uzturēšanas izdevumi 1 amata vietai ir aptuveni 2 000 EUR.

4

Šautuves telpu noma, instruktora pakalpojumi un šaušanas mērķi

1 860

1 860

1 860

1 860

Vienā gadā plānotas 12 šaušanas nodarbības 44 amatpersonām.
Vienas nodarbības izmaksas ir 155 EUR (šaušanas nodarbības izmaksas nav atkarīgas no apmeklētāju skaita), t.sk.:
- šautuves telpu noma un instruktora pakalpojumi - 136,13 EUR
- šaušanas mērķi - 18,15 EUR
- vienā šaušanas nodarbības izmaksas nav atkarīgas no apmeklētāju skaita.
Nepieciešamais finansējums 2020, 2021., 2022.gadā un turpmāk ik gadu:
155 EUR x 12 nodarbības = 1860 EUR

5

50 darbinieka mācību nodrošināšana

15 426

15 426

15 426

15 426

50 darbinieka mācību nodrošināšana aptuveni 308,52 euro, t.sk šādiem mācību pasākumiem:
1) Mācības viltojumu atpazīšana - nauda, vērtspapīri, obligācijas utt.;
2) Viltotas naudas aprite Latvijā un ārvalstīs;
3) Personu un transportlīdzekļu identifikācijas dokumentu autentiskuma pārbaudes apmācības;
4) Rīcība konfliktsituācijās un ārkārtas situācijas;
5) Dienesta šaujamieroča pielietošanas tiesiskie aspekti;
6) Vispārējā un speciālā taktiskā pašaizsardzība (ieskaitot šaušanu);
7) Izmeklēšanas darbības - kratīšanas veikšanas kārtība, taktika un metodes.

6

Izveidoto 51 amata vietu uzturēšanas izdevumi

37 246

37 246

37 246

37 246

- Kancelejas preču iegādei 3 EUR gadā vienai amata vietai.

- Programmatūras (MS Office un MS Core Cal) licenču nomai 9133 EUR gadā.

- Datotehnikas un biroja tehnikas uzturēšanai 4 200 EUR gadā.

- Attālinātas piekļuves nodrošināšanai VID IS 1 452 EUR gadā.

- Mobilo sakaru izdevumiem 2 112 EUR gadā.

- Telpu uzturēšanas izdevumiem 20 196 EUR gadā.

7

1 darba suņa uzturēšanas nodrošinājums (barība, inventārs, veterinārie izdevumi, apdrošināšana)

1 520

1 520

1 520

1 520

Vidējās darba suņa uzturēšanas izmaksas mēnesī 126,67 EUR

8

Muitas IS pielāgošana, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu, t.sk. datu nodošanu uz OLAF AFIS CIS datu bāzi

0

423 135

151 555

40 229

Lai stiprinātu Eiropas Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1672) noteikto prasību ievērošanu ir nepieciešams veikt izmaiņas VID pārziņā esošajās informācijas sistēmās: Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) un sasaiste ar OLAF informācijas sistēmu (prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde 583 cilvēkdienas x 500 euro c/d cena (ar PVN)) 291 500 euro; Datu noliktavas sistēmā (DNS) (SND datu saņemšana un attēlošana DNS, prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde 250 cilvēkdienas x 505.78 euro c/d cena (ar PVN)) 126 445 euro; Integrētā riska informācijas sistēmā (IRIS) (Prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde, 100 cilvēkdienas x 417.45 euro c/d cena (ar PVN)) 41 745 euro; Funkcionalitātes izstrāde elektroniskai SND iesniegšanai (Prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde, 230 cilvēkdienas x 500 euro c/d cena (ar PVN)) 115 000 euro, kopā 574 690 euro.. Pēc izmaiņu veikšanas minēto sistēmu uzturēšanai, sākot ar 2023.gadu un turpmāk ik gadu papildus ir nepieciešams finansējums 40 229 EUR apmērā (7% apmērā no izmaiņu veikšanas kopējām izmaksām 2021. un 2022.gadā kopā)

Kopā

404 677

740 032

468 452

357 126

 
4.1. Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls.

1

Risinājuma izstrāde

0

173 006

0

0

 

2

Uzturēšanas izmaksas gadā

0

0

12 110

12 110

7% gadā no risinājuma izstrādes izmaksām.

Kopā

0

173 006

12 110

12 110

 
10.11. Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem.

1

NVO terorisma finansēšanas risku uzraudzība moduļa izstrāde

26 738

0

62 388

6 239

2020. gadā un 2022. gadā minētās izmaksas ietver risinājuma analīzi, izstrādi, testēšanu un ieviešanu produkcijā. 2023. gadā un turpmāk ik gadu nepieciešams finansējums uzturēšanas izdevumiem 7% apmērā no kopējām izmaksām.

2

EDS risinājums, lai NVO iesniegtu izvērstu UGP

8 757

0

20 433

2 044

2020. gadā un 2022. gadā minētās izmaksas ietver risinājuma analīzi, izstrādi, testēšanu un ieviešanu produkcijā. 2023. gadā un turpmāk ik gadu nepieciešams finansējums uzturēšanas izdevumiem 7% apmērā no kopējām izmaksām.

Kopā

35 495

0

82 821

8 283

 
7.1.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt VID resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.

1

Operatīvās darbības un kriminālizlūkošanas materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšana

0

414 687

408 887

408 887

Informācija satur valsts noslēpumu

2

Stiprināta resursu kapacitāte noziedzīgu nodarījumu efektīvā atklāšanā

0

234 376

250 000

250 000 Ņemot vērā, ka noziedzīgie nodarījumi kļūst aizvien komplicētāki un grūtāk atklājami un izmeklēšanā tiek iesaistīti citu valstu radniecīgi dienesti, pieprasīti dažāda veida ārvalstu dokumenti, saņemtas liecības no citu valstu pilsoņiem, kas ir iesaistītas noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, būtiski pieaug mutvārdu un rakstveida tulkojumu apjoms.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 11.panta otro daļu un 195.pantu, likuma "Par tiesu varu" 21.panta pirmo daļu, Valsts valodas likuma 8.pantā noteikto prasību izpildi procesa virzītājam bez atlīdzības personai jānodrošina mutvārdu un rakstveida tulkojums kriminālprocesā lietās.

Ņemot vērā iepriekšējos gados vērojamo izdevumu pieaugumu un 2021.gada izlietojumu, prognozējams, ka lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu efektīvāku atklāšanu un stiprināt resursu kapacitāti, mutisko un rakstisko tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanai VID ik gadu ir nepieciešams papildu finansējums 250 tūkst. euro apmērā.

Kopā

0

649 063

658 887

658 887

 
3.1. Nodrošināt ar riskiem pamatotu uzraudzības procesu.

Nr.p.k.

Pasākums

2020. gads

2021. gads

2022. gads

2023. gads un turpmāk

Piezīmes

1

Specializētā programmatūra

105 989

20 698

88 143

25 419

Plānoti izdevumi "IBM i2 Analyst" uzturēšanas izmaksām gadā 1200 EUR; NILL risku vadības risinājuma pilnveidošana un uzturēšana 2020.gadā 40 128 EUR, turpmāk ik gadu 4 928 EUR; VID uzturētās politiski nozīmīgu personu datubāzes risinājuma uzturēšanas izmaksas gadā 9 308 EUR;

Lai nodrošinātu ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas nodrošināšanai nepieciešamo izmaiņu veikšana VID informācijas sistēmās 2020.gadā ir nepieciešami 55 353 EUR, turpmāk ik gadu 5 262 EUR. 2022. gadā ir nepieciešami papildu 67 445 EUR sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas VID informācijas sistēmās, proti pāreju no Nodokļu informācijas sistēmas uz Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmu (Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde, 20 cilvēkdienas x 490,05 euro c/d cena (ar PVN)) 9 801 euro, Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā (MAIS) prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde, 120 cilvēkdienas x 480,37 euro c/d cena (ar PVN)) 57 644 euro).

Pēc izmaiņu veikšanas turpmāk ik gadu nepieciešams papildu finansējums 4 721 EUR uzturēšanas izdevumu segšanai.

2

Komandējumi un dienesta braucieni

5 425

5 425

5 425

5 425

Seši komandējumi gadā, vidējās izmaksas ir 904 EUR.

3

Mācības

4 124

4 124

4 124

4 124

Mācību izmaksas (25 darbinieki * 150 EUR vienam dalībniekam = 3750 EUR) un CAMS sertifikāta ikgadējā maksa (2 darbinieki * 187 EUR = 374 EUR)

Kopā

115 538

30 247

97 692

34 968

 

VID nepieciešamais papildu finansējums kopā

555 710

1 592 348

1 319 962

1 071 374

 

15.tabula

Finanšu ministrijai

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"

4.14. Īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu.

Apraksts

Aprēķins

2020.gadā

2021.gadā

2022.gadā

2023.gadā

PAVISAM:

 

27 000

27 000

28 800

28 800

Preces un pakalpojumi

Eksperta uzturēšanās izdevumi Latvijā ir 27 000 euro gadā (30 000 USD), kas ir līdzmaksājuma daļa atbilstoši līguma nosacījumiem starp ASV Finanšu ministriju un Finanšu ministriju, Finanšu izlūkošanas dienestu.

27 000

27 000

0

0

Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība

Precizēts aprēķins:

2022. un 2023. gadam

Eksperta uzturēšanās izdevumi Latvijā ir 28 800 euro gadā (33 318 USD), kas ir līdzmaksājuma daļa atbilstoši līguma nosacījumiem starp ASV Finanšu ministriju un Finanšu ministriju, Finanšu izlūkošanas dienestu.

   

28 800

28 800

Valsts kancelejai

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programmā 01.00.00 "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika"

16.tabula

EKK

Apraksts

Aprēķins

2020.gadā

2021.gadā

2022.gadā

turpmāk katru gadu

 

PAVISAM:

 

29 040

0

0

0

1.9. Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju.
EKK 2000

Preces un pakalpojumi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra sēdē (prot. Nr.5 37.§) nolemto (TA-141-IP)

29 040

0

0

0

Prokuratūrai

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana"

17.tabula

EKK

Apraksts

Aprēķins

2020.

gadā

2021.

gadā

2022.

gadā

turpmāk katru gadu

Pamatojums

 

PAVISAM

 

23 492

166 577

112 761

112 761

Papildu amata vietas: 2020. gada 2 amata vietas (5 mēneši) un no 2021. gada 4 amata vietas.

Stiprināt prokuratūras kapacitāti apstrādāt un izmeklēt ievērojami pieaugošo informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomā, kā arī nodrošināt sistemātisku finanšu izmeklēšanu veikšanu

EKK 1000

Atlīdzība

Skat.16.1.1 un 16.1.2. tabulu

23 492

112 761

112 761

112 761

EKK 2000

Preces un pakalpojumi

Skat. 16.2.tabulu

 

37 881

   

EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

Skat. 16.2.tabulu

 

15 935

   
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.

7.2 (3) Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei prokuratūrā.

tajā skaitā:

EKK 1000

Atlīdzība  

23 492

112 761

112 761

112 761

 

EKK 1110

Mēnešalga  

15 145

72 696

72 696

72 696

 

EKK 1140

Piemaksas un prēmijas  

3 030

14 540

14 540

14 540

 

EKK 1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  

4 560

21 891

21 891

21 891

 

EKK 1220

Darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi  

757

3 634

3 634

3 634

 

EKK 2000

Preces un pakalpojumi    

37 881

     

EKK 2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000    

37 881

     

EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana    

15 935

     

EKK 5100

Nemateriālie ieguldījumi    

720

     

EKK 5200

Pamatlīdzekļi    

15 215

     

17.1.1.tabula

Atlīdzībai papildu nepieciešamā finansējuma aprēķins 2020. gada 5 mēnešos

Amats

Mēnešalga

Amata vietu skaits

Mēnešalgas fonds 5 mēnešos

Piemaksas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.2.p.)

Prēmijas un naudas balvas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.4.p.)

Sociālās garantijas 5% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.5.1.p.)

Atalgojums un sociālās garantijas - KOPĀ 5 mēnešos

VSAOI 24,09%

Papildu nepieciešamais finansējums 2020. gada 5 mēnešos

(atalgojums un VSAOI)

Vadītājs-vecākais darījumu operāciju analītiķis

Profesiju klasifikatora kods: (23.05.2017. MK not. Nr.264): 2120 01

Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr.1075): 12.1

Mēnešalgu grupa:12

1 647

1

8 235

824

824

412

10 294

2 480

12 774

Darījumu operāciju analītiķis

Profesiju klasifikatora kods (23.05.2017. MK not. Nr.264): 2120 01

Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr.1075): 12.1

Mēnešalgu grupa:11

1 382

1

6 910

691

691

346

8 638

2 081

10 718

KOPĀ

 

2

15 145

1 515

1 515

757

18 931

4 560

23 492

17.1.2.tabula

Atlīdzībai papildu nepieciešamā finansējuma aprēķins 2021., 2022.gadā un turpmāk

Amats

Mēnešalga

Amata vietu skaits

Mēnešalgas fonds 12 mēnešos

Piemaksas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.2.p.)

Prēmijas un naudas balvas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.4.p.)

Sociālās garantijas 5% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.5.1.p.)

Atalgojums un sociālās garantijas - KOPĀ 12 mēnešos

VSAOI 24,09%

Papildu nepieciešamais finansējums 2021. gadā un turpmāk

(atalgojums un VSAOI)

Vadītājs-vecākais darījumu operāciju analītiķis

Profesiju klasifikatora kods: (23.05.2017. MK not. Nr.264):2120 01

Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr.1075): 12.1

Mēnešalgu grupa:12

1 647

2

39 528

3 953

3 953

1 976

49 410

11 903

61 313

Darījumu operāciju analītiķis

Profesiju klasifikatora kods (23.05.2017. MK not. Nr.264):2120 01

Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr.1075): 12.1

Mēnešalgu grupa:11

1 382

2

33 168

3 317

3 317

1 658

41 460

9 988

51 440

KOPĀ

 

4

72 996

7 270

7 270

3 634

90 870

21 891

112 761

17.2.tabula

Darba vietu aprīkošanai nepieciešamā finansējuma aprēķins 2021. gadam

Nr. p. k.

Vispārējā informācija

Skaits

1

Darbinieki - analītiķi

4

2

Darba kabineti

4

 

Telpu kopējā platība m2

70

     

Nr. p.k.

Iegādes pozīcija

Cena ar PVN 21%

EKK

Skaits

Summa ar PVN 21%

1

Rakstāmgalds ar dokumentu skapi rakstāmgaldam

265,03

2000

4

1 060,12

2

Atvilktņu bloks

125,60

2000

4

502,40

3

Apģērbu skapis

180,52

2000

4

722,08

4

Dokumentu skapis

168,85

2000

4

675,40

5

Kancelejas skapis

200,15

2000

4

800,60

6

Žalūzijas

407,36

2000

4

1 629,44

7

Datorkrēsls

485,94

2000

4

1 943,76

8

Apmeklētāju krēsls

60,26

2000

12

723,12

9

Apmeklētāju galds

140,17

2000

4

560,68

10

Metāla skapis

600,00

5000

4

2 400,00

11

Dokumentu smalcinātājs P6 klase Shredder Rexel Mercury RDSM750 Jam Free Micro Cut 0,8x11 P6

1 512,50

5000

4

6 050,00

12

Multifunkcionālā iekārta 40 lpp min, color (kopētājs, skeneris, printeris)

6 764,52

5000

1

6 764,52

13

Telefona aparāts Unify IP darbiniekam

315,83

2000

4

1 263,32

14

IP telefonijas Unify licence

180,00

5000

4

720,00

15

Telpu kosmētiskais remonts un pielāgošana 70 kv.m

400,00

2000

70

28 000,00

   

KOPĀ:

   

53 815,44

   

t.sk.

EKK 2000

 

37 880,92

     

EKK 5000

 

15 934,52

18. tabula

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programma 01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs"

EKK

Apraksts

Aprēķins

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

turpmāk katru gadu

Pamatojums

 

PAVISAM:

   

365 100

706 102

601 253

 
EKK 1000

Atlīdzība

   

235 836

591 867

591 867

 
EKK 2000

Preces un pakalpojumi

   

35 714

37 585

9 386

 
EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

   

93 550

76 650

0

 
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.

7.2. (4) Piešķirts finansējums papildu amata vietu izveidei Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā.

 

 

7.2. (6) KOPĀ:

0

      Papildu 19 amata vietu izveide.

Valdības rīcības plāna Deklarācijas par A.K.Kariņa vadītā MK iecerēto darbību īstenošanas 180.uzdevuma 2.pasākums paredz stiprināt KNAB kapacitāti gan cilvēkresursu, gan materiālo resursu ziņā un palielināt KNAB finansējumu un štata vietu skaitu par 23 %. Savukārt Ministru kabineta informatīvajā ziņojumā1 uzsvērts, ka MoneyVal un FATF ekspertu ieskatā Latvijai jāpievērš pastiprināta uzmanība un resursi vietējās korupcijas apkarošanai un novēršanai.

Papildu 19 amata vietu izveides mērķis ir KNAB izmeklēšanas, operatīvo un analītisko spēju stiprināšana, novēršot un apkarojot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus (tajā skaitā ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietās) un ar to saistīto noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, kurai raksturīgas sarežģītas un grūti izsekojamas finanšu plūsmas (shēmas), kas bieži saistītas ar kukuļu slēpšanu, izmantojot ārzonas un čaulas kompānijas.

Katru gadu pieaug KNAB uzsākto kriminālprocesu skaits (19 - 2016.gadā, 30 - 2017.gadā, 38 - 2018.gadā, 47 - 2019.gadā), kā arī saņemtās informācijas par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem apjoms. Tāpat, salīdzinot ar 2018.gadu, 2019.gadā izskatīto iesniegumu skaits pieaudzis par 30,8 %, uzsākto resorisko pārbaužu skaits pieaudzis par 24,5 %, bet pabeigto resorisko pārbaužu skaits pieaudzis par 26 %. Vienlaikus 2019.gadā nodrošināta 70 ārvalstu tiesiskās palīdzības lūgumu izpilde, kas ir par 30 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Turklāt pēdējos gados strauji pieaudzis no Finanšu izlūkošanas dienesta saņemto ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem, kurās iesaistītas valsts amatpersonas, skaits (0 - 2017.gadā, 4 - 2018.gadā, 45 - 2019.gadā)2, un to izskatīšanai un padziļinātai analīzei, lai konstatētu iespējamu noziedzīgu nodarījumu, nepieciešams kvalificēts personāls.

Kaut arī esošo cilvēkresursu ietvaros KNAB ir ieviesta paralēlās finanšu izmeklēšanas sistēma, kuras mērķis ir identificēt, arestēt un konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, tomēr šobrīd paralēlo finanšu izmeklēšanu galvenokārt veic paši izmeklētāji, kas var kavēt predikatīva noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu. Lai varētu vispusīgi un kvalitatīvi veikt paralēlo finanšu izmeklēšanu katrā KNAB izmeklētajā krimināllietā, nepieciešami tādi speciālisti kā finanšu analītiķi, kuri veicinātu efektīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un izmeklēšanu ekonomikas un finanšu jomā.

Mūsdienās noziedzīgu nodarījumu pierādījumi tiek slēpti, izmantojot dažādus informāciju tehnoloģiju risinājumus, tajā skaitā blokķēdes tehnoloģiju, tamdēļ būtiska ir pierādījumu nostiprināšana kriminālprocesā un pierādījumu savlaicīga izgūšana no decentralizētām, izkliedētām datu/informācijas bāzēm, mākoņpakalpojumu infrastruktūrām un datu nesējiem. Ņemot vērā minēto, nepieciešams piesaistīt informāciju tehnoloģiju (forensic - angļu val.) speciālistus.

Piešķirtā papildu finansējuma ietvaros plānots pieņemt darbā izmeklētājus, operatīvos darbiniekus, operatīvo darbību tehniskā atbalsta speciālistus, analītiķus, tajā skaitā finanšu analītiķus, informāciju tehnoloģiju speciālistus, administratīvi procesuālo darbību ekspertus. Amata vietas tiks aizpildītas pakāpeniski, proti, sākot ar 2021.gada 1.martu un līdz 31.decembrim - 9 amata vietas; savukārt 2022.gadā - 10 amata vietas.

Stiprinot KNAB kapacitāti, sagaidāms, ka pieaugs kriminālvajāšanai nodoto korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietu skaits, īpaši Latvijas riska profilam atbilstošās lietās.

EKK 1000

Atlīdzība

Galvenais inspektors - 18 amati (19.5 IVA saime; 26.1 V saime, 28.1. III saime, 28.2. IV saime, 36 III saime;12.mēnešalgu grupa) - 1647 EUR

Nodaļas vadītājs - 1 amats (19.3. IIIA saime; 13.mēnešalgu grupa) - 1917 EUR

ņemot vērā, ka amata vietas tiks aizpildītas pakāpeniski, t.i., sākot ar 2021.gada 1.martu - 9 amata vietas, savukārt 2022.gadā - 10 amata vietas, tad 2021.gadā atlīdzībai papildu nepieciešami 235 836 EUR, 2022.gadā - 591 867 EUR

 

235 836

591 867

591 867

EKK 1100

Atalgojums    

188 662

473 445

473 445

EKK 1110 Mēnešalga    

150 930

378 756

378 756

    2021.gadā (mēnešalga):

Nodaļas vadītājs: 1 x 1 917 EUR x 10 (mēneši) = 19 170 EUR

Galvenais inspektors: 8 x 1 647 EUR x 10 (mēneši) = 131 760 EUR

2021.gadā mēnešalgai papildu ir nepieciešami 150 930 EUR.

2022.gadā (mēnešalga):

Nodaļas vadītājs: 1 x 1 917 EUR x 12 (mēneši) = 23 004 EUR

Galvenais inspektors: 18 x 1 647 x 12 (mēneši) = 355 752 EUR

2022.gadā un turpmāk mēnešalgai papildu ir nepieciešami 378 756 EUR

 

 

150 930

378 756

378 756

EKK 1140 (Vispārējās) piemaksas, prēmijas un naudas balvas    

37 732

94 689

94 689

 
    25 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendārajā gadā  

37 732

94 689

94 689

 
EKK 1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

   

47 174

118 422

118 422

 
EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas    

45 449

114 052

114 052

 
    24,09% no EKK 1110 un EKK 1140 summas          
EKK 1227 Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai            
    2021.gadā:

9 amata vietas x 230 EUR

2022.gadā:

19 amata vietas x 230 EUR

 

1 725

4 370

4 370

 
EKK 2000

Preces un pakalpojumi

   

35 714

37 585

9 386

 

EKK 2310

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru

 

 

18 477

19 699

0

 
    2021.gadā:

Darba krēsls: 9 gab. x 250 EUR = 2 250,00 EUR

Darba galds: 9 gab. x 280 EUR = 2 520,00

Skapis: 4 gab. x 150 EUR = 600 EUR

Dokumentu plaukts: 9 gab. x 150 EUR = 1 350 EUR

Galda tālruņi: 9 gab. x 68 EUR = 612 EUR

Datoru skaļruņi: 9 gab. x 31 EUR = 279 EUR

Austiņas: 9 gab. x 18,40 EUR = 165 EUR

Tempest austiņas: 9 gab. x 430 EUR = 3 870 EUR

Mobilais tālrunis: 9 gab. x 250 EUR = 2 250 EUR

Diktofons: 5 gab. x 75 EUR = 375 EUR

Pārnēsājamais printeris: 5 gab. x 130 EUR = 650 EUR

SFP+ module 10G: 9 gab. x 55 EUR = 495 EUR

SFP module 1.25G: 9 gab. x 20 EUR = 180 EUR

Metāla skapis: 9 gab. x 320 EUR = 2 880 EUR

2022.gadā:

Darba krēsls: 10 gab. x 250 EUR = 2 500,00 EUR

Darba galds: 10 gab. x 280 EUR = 2 800,00

Skapis: 4 gab. x 150 EUR = 600 EUR

Dokumentu plaukts: 10 gab. x 150 EUR = 1 500 EUR

Galda tālruņi: 10 gab. x 68 EUR = 680 EUR

Datoru skaļruņi: 10 gab. x 31 EUR = 310 EUR

Austiņas: 10 gab. x 18,40 EUR = 184 EUR

Tempest austiņas: 10 gab. x 430 EUR = 4 300 EUR

Mobilais tālrunis: 10 gab. x 250 EUR = 2 500 EUR

Diktofons: 5 gab. x 75 EUR = 375 EUR

SFP+ module 10G: 10 gab. x 55 EUR = 550 EUR

SFP module 1.25G: 10 gab. x 20 EUR = 200 EUR

Metāla skapis: 10 gab. x 320 EUR = 3 200 EUR

 

18 477

19 699

0

 

EKK 2230

Dažādi pakalpojumi    

7 650

8 500

0

 
    Pieslēguma vietas izveidošana:

2021.gadā: 9 gab. x 850 EUR = 7 650 EUR

2022.gadā: 10 gab. x 850 EUR = 8 500 EUR

 

7 650

8 500

0

 

EKK 2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi    

4 446

9 386

9 386

 
    2021.gadā:

CoreCAL: 18 gab. x 54 EUR = 972 EUR

OfficeProPlus: 18 gab. x 140 EUR = 2 520 EUR

WinEnt: 18 gab. x 53 EUR = 954 EUR

2022.gadā un turpmāk:

CoreCAL: 38 gab. x 54 EUR = 2 052 EUR

OfficeProPlus: 38 gab. x 140 EUR = 5 320 EUR

WinEnt: 38 gab. x 53 EUR = 2 014 EUR

 

4 446

9 386

9 386

 

EKK 2380

Specifiskie materiāli un inventārs    

5 141

0

0

 

    2021.gadā:

Pistole: 5 gab. x 646 EUR = 3 230 EUR

Ādas paduses maks: 5 gab. x 45 EUR - 225 EUR

Ārējās jostas ādas maksts: 5 gab. x 26 EUR = 130 EUR

Roku dzelži: 18 gab. x 17 EUR = 306 EUR

Ieroču skapis: 10 gab. x 125 EUR = 1 250 EUR

 

5 141

0

0

 
EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana

   

93 550

76 650

0

 

EKK 5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika    

87 500

69 500 

0

 

    2021.gadā:

Darba stacijas komplekts: 9 gab. x 950 EUR = 8 550 EUR

Tempest darbstacijas A klase: 9 gab. x 6 000 EUR = 54 000 EUR

Dokumentu smalcinātājs: 3 gab. x 850 EUR = 2 550 EUR

Switch 48-ports: 3 gab. x 3 400 EUR = 10 200 EUR

Switch 12-ports: 3 gab. x 700 EUR = 2 100 EUR

Switch 8-ports: 1 gab. x 2 900 EUR = 2 900 EUR

Portatīvie datori: 9 gab. x 800 EUR = 7 200 EUR

2022.gadā:

Darba stacijas komplekts: 10 gab. x 950 EUR = 9 500 EUR

Tempest darbstacijas A klase: 10 gab. x 6 000 EUR = 60 000 EUR

 

87 500

69 500

0

 

EKK 5239 

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi

   

6 050

7 150

0

 
    2021.gadā:

Seifs (lielais): 2 gab. x 1 100 EUR = 2 200 EUR

Seifs (mazais): 7 gab. x 550 EUR = 3 850 EUR

2022.gadā:

Seifs (lielais): 3 gab. x 1 100 EUR = 3 300 EUR

Seifs (mazais): 7 gab. x 550 EUR = 3 850 EUR

 

6 050

7 150

0

 

Papildu pamatojums:

Papildu amata vietu piešķiršana KNAB ne vien stiprinās iestādes kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā (MoneyVal 7.1. un 7.2. rekomendācija), bet arī veicinās īpaši sarežģītu, smagu un sevišķi smagu starpreģionāla un starptautiska rakstura noziegumu - ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietu, kas ir KNAB ekskluzīvajā kompetencē - izmeklēšanu. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk - OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 3.fāzes ziņojumā3, kas publicēts 2019.gada 10.oktobrī, secināts ka Latvijā tiesībaizsardzības iestādēm, īpaši tām, kuru funkcijās ietilpst cīņa ar korupciju, budžetā izteikti pietrūkst valsts finansējuma gan personāla atbilstošam atalgojumam, gan tehniskajam nodrošinājumam. Tāpēc OECD eksperti savā vērtējumā Latvijai rekomendē veikt noteiktus pasākumus, lai sasniegtu labākus rezultātus cīņā ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanu un ar to saistīto noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, t.sk. nodrošinot pietiekošus resursus un ekspertīzi atbildīgajām iestādēm. OECD darba grupas 4 (a) rekomendācijā paredzēts, ka Latvijai jānodrošina KNAB atbilstoši piešķirti resursi kukuļošanas apkarošanai, un ka KNAB ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanai piešķir prioritāru raksturu. Tādējādi papildu amatu vietu izveide veicinās vairāku starptautisko organizāciju, kurām Latvija ir pievienojusies, rekomendāciju ieviešanu.

Piezīmes:

- visām iestādēm aprēķinos norādītas indikatīvās izmaksas. Izdevumi pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un apakšpasākumiem var tikt precizēti atbilstoši faktiskajai situācijai un iepirkumam, kā arī atbilstoši izmaiņām pasākumu ieviešanas procesos.

- lai nodrošinātu informāciju par pasākumu plānam kopumā piešķirto finansējumu no 2020. gada, pasākuma nosaukumu redakcijas un numerācija atbilst tām redakcijām, kuras bija spēkā tad, kad tika piešķirts finansējums attiecīgajam pasākumam (atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra rīkojumam Nr.576);

- Atsevišķiem pasākumiem ir norādīta papildus informācija:

1) ja iepriekšējā plāna redakcijā jau esošam pasākumam ir piešķirta jauna numerācija, tad tiek norādīts "jauna numerācija";

2) ja iekļauts jauns pasākums, kurš nav bijis iepriekšējā plāna redakcijā, tad tiek norādīts "jauns pasākums";

3) ja iepriekšējā plāna numerācija ir saglabājusies arī jaunajā plānā, bet atšķirībā no iepriekšējā plāna, pasākumam ir piešķirts finansējums, tad tiek norādīts "jauns finansējums".

KOPSAVILKUMS 2021. gadam un turpmākajiem gadiem

Institūcija

2021. gadā

2022.gadā

2023.gadā

turpmāk katru gadu

Saskaņā ar MK 29.09.2020. sēdē nolemto (prot. Nr.56, 51.paragr.)

Izmaiņas:
papildus (+), samazinājums (-)

Precizētais plāns

Saskaņā ar MK 29.09.2020. sēdē nolemto (prot. Nr.56, 51.paragr.)

Izmaiņas:
papildus (+), samazinājums (-)

Precizētais plāns

Saskaņā ar MK 29.09.2020. sēdē nolemto (prot. Nr.56, 51.paragr.)

Izmaiņas:
papildus (+), samazinājums (-)

Precizētais plāns

Saskaņā ar MK 29.09.2020. sēdē nolemto (prot. Nr.56, 51.paragr.)

Izmaiņas:
papildus (+), samazinājums (-)

Precizētais plāns

Pavisam:
tajā skaitā

7 857 192

-1 436 379

6 420 813

8 227 953

963 856

9 191 809

6 107 951

1 180 486

7 288 437

6 080 951

331 844

6 412 795

Iekšlietu ministrija, tajā skaitā

3 269 767

-928 130

2 341 637

4 258 478

0

4 258 478

2 783 664

0

2 783 664

2 783 664

0

2 783 664

Finanšu izlūkošanas dienests

2 169 219

-409 388*

1 759 831

3 166 101

 

3 166 101

1 691 287

 

1 691 287

1 691 287

 

1 691 287

Valsts policija

961 192

-518 742*

442 450

934 696

 

934 696

934 696

 

934 696

934 696

 

934 696

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

28 520

0

28 520

0

 

0

0

 

0

0

 

0

Valsts drošības dienests

110 836

0

110 836

157 681

 

157 681

157 681

 

157 681

157 681

 

157 681

Ārlietu ministrija

138 936

 

138 936

26 986

 

26 986

26 986

 

26 986

26 986

 

26 986

Kultūras ministrija

171 607

-68 000

103 607

62 407

61 200

123 607

62 407

 

62 407

62 407

 

62 407

Tieslietu ministrija

2 125 857

-440 249

1 685 608

2 217 566

397 547

2 615 113

1 677 227

923 965

2 601 192

1 677 227

77 123

1 754 350

Finanšu ministrija, tajā skaitā

1 619 348

0

1 619 348

843 653

505 109

1 348 762

843 653

256 521

1 100 174

816 653

254 721

1 071 374

Valsts ieņēmumu dienests

1 592 348

 

1 592 348

816 653

503 309

1 319 962

816 653

254 721

1 071 374

816 653

254 721

1 071 374

Finanšu ministrija (CA)

27 000

 

27 000

27 000

1 800

28 800

27 000

1 800

28 800

0

 

0

Valsts kanceleja

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

Prokuratūra

166 577

 

166 577

112 761

 

112 761

112 761

 

112 761

112 761

 

112 761

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

365 100

 

365 100

706 102

 

706 102

601 253

 

601 253

601 253

 

601 253

*Izmaiņas 2021. gadā 409 388 euro apmērā un 518 742 euro apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. novembra rīkojumu Nr.818 "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem"


1 "Par Latvijas Republikas delegācijas uzdevumu izpildi Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā" (14.04.2020. MK prot.nr. 24 para.50 (sk. 9.lpp.)).

2 Ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem skaita statistikā ietilpst gan ziņojumi, kas nosūtīti rīcībai, gan informācija zināšanai

3 OECD Pretkukuļošanas konvencijas 3.fāzes ziņojums par Latviju. Pieejams: https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Latvia-Phase-3-Report-ENG.pdf; Sk. arī Informatīvo ziņojumu "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 3. fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumu, tajā izteiktajām rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu", kas pieņemts zināšanai Ministru kabinetā 2020.gada 28.aprīlī.

 

Pielikums Nr. 2
Pasākumu plānam noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas,
terorisma un proliferācijas finansēšanas
novēršanai 2022. gadam

Pārskats par izpildi

Rīcības virziens RISKI, POLITIKA UN KOORDINĀCIJA
Sasniedzamais mērķis NILLTPF riski tiek izprasti, un valsts līmenī tiek koordinēta rīcība NILLTPF novēršanai.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

1.2.

Veikt Nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par 2017.-2019. un 2020.-2022. gadu. FATF IO 1 -1.1. pamatjautājums. Identificēti, novērtēti un izprasti Latvijai piemītošie NILLTPF riski. 1. Izstrādāts Nacionālais NILLTPF risku novērtējums par 2017.-2019.gadu.

FID

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM, ĀM

31.12.2020.

Izpilde

2020. gada nogalē FID vadībā sadarbībā ar līdzatbildīgajām institūcijām tika pabeigta Nacionālā NILLTPF risku novērtēšanas ziņojuma par 2017. - 2019. gadu izstrāde. Ziņojums ir pieejams visiem interesentiem pēc tā pieprasīšanas FID. Savukārt ziņojuma kopsavilkums 2021. gada martā tika publicēts FID tīmekļa vietnē, pieejama arī dokumenta redakcija angļu valodā.

1.9.

Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju.   Iepirkti komunikācijas pakalpojumi Latvijas finanšu sektora starptautiskās reputācijas uzlabošanai, ko nav iespējams īstenot ar valsts pārvaldes iekšējiem resursiem. Regulāri sagatavots un nosūtīts finanšu sektora apkārtraksts angļu un latviešu valodā, pilnveidots apkārtraksta saturs, saņēmēju loks un izplatīšanas efektivitāte. Izstrādāts komunikācijas produkts, regulāri atjaunots un tulkots uz angļu vai latviešu valodu (atbildes uz jautājumiem angļu valodā un citi komunikācijas materiāli).

VK

Finanšu sektora komunikācijas koordinācijas grupa

31.12.2020.

Izpilde

Lai uzlabotu Latvijas finanšu sektora reputāciju, sagatavoti un izsūtīti Latvijas un starptautiskiem adresātiem trīs finanšu sektora apkārtraksti latviešu un angļu valodās, kas skaidro Latvijas rīcības plānu un paveikto MONEYVAL rekomendāciju ieviešanā un atbild uz aktuālajiem jautājumiem.

1.10.

Pilnveidot uz risku novērtējumu balstīto pieeju finanšu sektorā klientu sākotnējās izpētes procesā, lai novērstu finanšu pakalpojumu nepieejamību nepamatotas sadarbības uzsākšanas atteikumu gadījumos.   Nodrošināta labāka un adekvātāka risku pārvaldība, mazinot to personu skaitu, kuriem nav pieejami finanšu pakalpojumi tikai tādu normatīvo aktu prasību dēļ, kas paredz uz noteikumiem balstītu pieeju. Izdots normatīvais akts vai vadlīnijas.

FKTK

LFNA

01.07.2021.

Izpilde

FKTK 2020. gadā sadarbībā ar LFNA izstrādājusi un publicējusi mājaslapā "Ieteikumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei". Ieteikumu mērķis ir sniegt finanšu iestādēm skaidrojumus par normatīvo aktu piemērošanas prasībām un praktiskus piemērus saistībā ar risku novērtējumu, iekšējās kontroles sistēmas elementiem, klientu izpēti un ziņojumu sniegšanu iestādēm, tādējādi veicinot vienotu izpratni par normatīvo aktu prasību piemērošanu un risku novērtējumā balstītas pieejas piemērošanu. Ieteikumi no 20.07.2020. ir pieejami FKTK tīmekļa vietnē.

FKTK izstrādājusi apjomīgu ieteikumu grozījumu projektu, kas ir saskaņošanas procesā ar LFNA, un vienlaikus tiek papildināta ar aktuālo tirgus dalībnieku praksi.

2020. gada jūnijā un 2021. gada martā atjauninātas LFNA "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politika un vadlīnijas". Tās ir pieejamas LFNA tīmekļa vietnē.

1.12.

Atkārtoti izvērtēt un noteikt Latvijas riska profilu, lai atbilstoši aktuālajiem riskiem reaģētu uz situācijas izmaiņām un nodrošinātu NILL konfiskāciju un noteiktu prioritātes NILL izmeklēšanā. FATF 1.2. pamatjautājums;

FATF 1. rekomendācija.

Noteiktas NILL izmeklēšanas prioritātes un nodrošināta NILL konfiskācija atbilstoši Latvijas riska profilam. Aktualizēts Latvijas riska profils.

FID

ĢP, izmeklēšanas iestādes, TM, IeM

30.06.2021.

Izpilde

Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma par 2017. - 2019. gadu ietvaros, kura izstrāde tika pabeigta 2020. gada decembrī, tika pārvērtēts un definēts Latvijas riska profils. NRA secinājumi apstiprināja Latvijas riska profila dualitāti: (1) NILL risks, kas piemīt reģionālajiem finanšu centriem; (2) NILL risks, kas izriet no Latvijā un citās ES valstīs izdarītiem noziegumiem.

1.13.

NILLTPF apkarošanā iesaistītajām institūcijām aktuālo izmeklēšanu ietvaros pēc iesaistītās institūcijas iniciatīvas sasaukt FID sadarbības koordinācijas grupu. FATF 2. rekomendācija. Turpināta sadarbības koordinācijas grupu praktiskā darbība.

Nodrošināta efektīvāka informācijas apmaiņa starp publisko un privāto sektoru.

Pastāvīgi turpinātas FID sadarbības koordinācijas grupas sanāksmes.

Regulāras FID sadarbības koordinācijas grupas sanāksmes.

Dalība starptautiska mēroga publiskās - privātās partnerības formātos.

FID

UKI, VP, VDD, VID, KNAB, VRS, IDB, MP, IeVP, ĢP un likuma subjekti, LFNA

Reizi mēnesī

Izpilde

Laika posmā no 01.01.2021. līdz 30.06.2021. ir notikušas 121 SKG sēde, no kurām 92 sēdēm iniciators ir bijis FID, 20 - publiskā sektora iestāde, 9 - NILLTFPFN likuma subjekts vai privātā sektora pārstāvis.

Kopumā SKG sēdēs ir piedalījušies 14 privātā sektora iestāžu pārstāvji, 19 publiskās sektora iestāžu un NILLTFPFN likuma subjektu pārstāvji.

Notikušas 11 sesijas atgriezeniskās saites saņemšanai ar NILLTFPF likuma subjektiem un kredītiestādēm; 12 sanāksmes ar publiskā sektora pārstāvjiem sadarbības u.c. jautājumos; 9 sanāksmes ar privātā sektora pārstāvjiem aktuālo jautājumu apspriešanai, apmācībai u.tml.; 77 sasitībā ar operacionālo lietu; 4 uzraugu sanāksmes platformas; 7 speciālizētās darba grupas; 1, lai risinātu privātā un publiskā sektora kopīgos jautājumus.

Notiek regulāra dalība Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) Steering Committee, EFIPPP threats & typologies working group, EFIPPP Plenaries un citos pasākumos. Minētais pasākums tiek svītrots no plāna, ievērojot to, ka NILLTFPFN likuma 55. panta otrā daļa nosaka pienākumu FID koordinēt sadarbības koordinācijas grupu un pasākumu nav nepieciešams ietvert politikas plānošanas dokumentā.

 

Rīcības virziens Starptautiskā sadarbība
Sasniedzamais mērķis Starptautiskā sadarbība sniedz noderīgu informāciju, sekmē finanšu izlūkošanu un pierādījumu iegūšanu un veicina vēršanos pret noziedzniekiem un to aktīviem.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

2.6.

Nodrošināt, ka UKI, FID un izmeklēšanas iestādes var ātri, konstruktīvi un efektīvi nodrošināt visplašāko starptautisko sadarbību attiecībā uz NILL, saistītiem sākotnējiem noziedzīgajiem nodarījumiem un terorisma finansēšanu atbilstoši FATF 40. rekomendācijas prasībām. FATF 40. rekomendācija;

Latvia's First Enhanced Follow up Report - 73. un 75. rindkopa.

UKI, FID un izmeklēšanas iestāžu īstenotā starptautiskā sadarbība attiecībā uz NILL, saistītiem sākotnējiem noziedzīgajiem nodarījumiem un terorisma finansēšanu atbilst FATF 40.rekomendācijas prasībām. Papildinātas un aktualizētas "Vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzības un kontroles institūciju starptautiskajai sadarbībai", attiecinot tās arī uz FID un izmeklēšanas iestāžu īstenoto starptautisko sadarbību saskaņā ar FATF 40.rekomendācijas prasībām.

TM

VID, FKTK, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, FID, VP, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP

31.12.2020.

Izpilde

TM ir papildinājusi un aktualizējusi "Vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzības un kontroles institūciju starptautiskajai sadarbībai", attiecinot tās arī uz FID un izmeklēšanas iestāžu īstenoto starptautisko sadarbību saskaņā ar FATF 40. rekomendācijas prasībām. Vadlīnijas ir saskaņotas ar izmeklēšanas iestādēm un FID un tiks izplatītas uzraudzības un kontroles institūcijām, kā arī izmeklēšanas iestādēm un FID, kā arī publicētas TM mājas lapā.

 

Rīcības virziens UZRAUDZĪBA
Sasniedzamais mērķis UKI pienācīgi uzrauga, kontrolē un regulē finanšu iestādes, NNDP un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu atbilstību NILLTPFN prasībām, kas ir samērīgas atbilstošajiem riskiem.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

3.2.

Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem. MONEYVAL 3.5. rekomendācija. Stiprināta UKI kapacitāte. 1. Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP.

NKMP

KM

31.12.2020.

2. 1) Pilnveidots FKTK Atbilstības kontroles departamentā ieviestais IT risinājums, nodrošinot iespēju pēc nepieciešamības veikt pārbaudei izvēlēto klientu vai to darījumu skrīningu pret "Adverse media search" un politiski nozīmīgu personu sarakstiem;

2) nodrošināta IT speciālistu iesaiste gadījumos, kad NILLTPF pārbaudes ietvaros nepieciešams pārliecināties par iestādes IT risinājumu atbilstību NILLTPF jomas prasību izpildei;

3) SRSS (Structural Reform Support Service / Strukturālo reformu atbalsta dienests) un EEZ (Eiropas Ekonomikas zona) projektu ieviešana FKTK kapacitātes stiprināšanai.

FKTK

 

31.12.2020.

3. Izveidotas 2 jaunas amata vietas MKD.

MKD

TM

31.12.2020.

Izpilde

2020. un 2021. gadā ir turpināts stiprināt uzraugošo un kontroles iestāžu kapacitāti, ir izveidotas 3 jaunas amata vietas NMKP, 2 jaunas amata vietas MKD, kā arī pilnveidots FKTK Atbilstības kontroles departamenta ieviestais IT risinājums.

3.7.

Izstrādāt grozījumus NILLTPFNL. (Pasākums izpildāms atbilstoši MONEYVAL novērtējumam par Latvijas progresu tehnisko rekomendāciju izpildē). FATF 10., 17., 26. un 28. rekomendācija. Nodrošināta pilnīga atbilstība FATF rekomendācijām, tai skaitā:

- noteikts pienākums identificēt juridisku veidojumu augstāko vadību;

- pilnveidots regulējums attiecībā uz klienta izpētei nepieciešamās informācijas atzīšanu un iegūšanu;

- izvērtētas iespējas pilnveidot klienta izpētes regulējumu attiecībā uz gadījumiem, kad piemērojama klienta privilēģija;

- noteiktas galvenās prasības ar risku pamatotai uzraudzībai.

Izstrādāti likumprojekti un iesniegti izskatīšanai MK.

FM

 

01.09.2020.

Izpilde

2021. gada 12. jūlijā stājās spēkā grozījumi NILLTPFNL, kas cita starpā nodrošina normatīvā regulējuma atbilstību FATF 10., 17., 26. un 28. rekomendācijai.

Grozījumi paredz:

1) pienākumu identificēt juridisku veidojumu augstāko vadību klienta izpētes ietvaros (NILLTPFNL 13. un 14. pants);

2) veicināt uz risku novērtējumu balstītas pieejas īstenošanu klienta izpētē, t.sk. paredzot tiesības veikt vienkāršotu klienta izpēti gadījumos, kad klienta, piemītošais NILLTPF risks ir zems vai tiek sniegti konkrēti pakalpojumi, kuru risks uzskatāms par zemu (NILLTPFN 26. pants);

3) tiesības Likuma subjektam veikt klienta neklātienes identifikāciju balstoties uz risku novērtējumu un iekšējām procedūrām, neierobežojot tiesības neklātienes identifikāciju veikt konkrētām klientu kategorijām (NILLTPFNL 23. pants).

3.8.

Izstrādāt grozījumus Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. FATF 26. rekomendācija Noteiktas reputācijas prasības reģistrēto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku akcionāriem un vadībai. Izstrādāts likumprojekts un iesniegts izskatīšanai MK.

FM

 

30.06.2020.

Izpilde

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteiktas reputācijas prasības reģistrēto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku akcionāriem un vadībai.

3.9.

Sagatavot priekšlikumus vienotai pieejai reputācijas izvērtēšanai attiecībā uz saistītām personām un to sodāmību. FATF 26. un 28. rekomendācija. Nodrošināta atbilstība FATF rekomendācijām. Sagatavoti priekšlikumi izskatīšanai FSAP.

FM

 

01.09.2020.

Izpilde

Sagatavoti priekšlikumi izskatīšanai FSAP, 2021. gada 12. jūlijā stājās spēkā grozījumi NILLTPFNL, kas cita starpā nodrošina normatīvā regulējuma atbilstību FATF 26. un 28. rekomendācijai.

Grozījumi paredz atbilstības prasības Likuma subjektu patiesajiem labuma guvējiem - par Likuma subjekta patieso labuma guvēju vai par likuma subjektu - fizisko personu - nedrīkst būt persona, kura ir sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu pret valsti, īpašumu vai pārvaldības kārtību, tīša nozieguma izdarīšanu tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā vai par tāda nozieguma izdarīšanu, kurš saistīts ar terorismu, ja sodāmība nav noņemta vai dzēsta (NILLTPFNL 10.1 pants).

 

Rīcības virziens PREVENTĪVIE PASĀKUMI
Sasniedzamais mērķis Finanšu iestādes, NNDP un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji piemēro NILLTPF preventīvos pasākumus, kas ir atbilstoši to riskiem, un ziņo par aizdomīgiem darījumiem.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

4.1.

Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls. MONEYVAL 4.15. rekomendācija. Ieviesta FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēma, vienkāršojot ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtību. Izbeigta paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmas izmantošana. 1. Izstrādāts risinājums jeb koncepcija ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtības vienkāršošanai, tai skaitā paredzot paralēlās aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmas izbeigšanu un informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanu FID un VID vienā kanālā, un jauns MK noteikumu projekts par ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijām iesniegts FM.

FID

IeM, FM, VID, LFNA

01.09.2020.

2. MK noteikumi stājušies spēkā 01.07.2021. FID datu saņemšanas un analīzes goAML sistēmas ieviešanai un paralēlās ziņošanas FID un VID atcelšanai.

FM

IeM, LFNA, FID, VID

01.07.2021.

3. FID nodrošina, ka tā tīmekļvietnē tiek publicētas aizdomīgu darījumu ziņojumu goAML sistēmā XML shēmas, atbilstoši 4.1.2. apakšpunktā minēto MK noteikumu projektam.

Ja XML shēma netiek publicēta noteiktajā termiņā, par nokavēto termiņu tiek pagarināts VID atvēlētais goAML sistēmas vienota ziņošanas kanāla pielāgošanas termiņš.

FID

 

31.10.2020.

5. FID ir ieviesis goAML sistēmu, tostarp datu saņemšanu un analīzi. VID atbilstoši FID publicētajai XML shēmai ir ieviesis iespēju no FID goAML sistēmas saņemt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā.

FID, VID

FM, LFNA, IeM

01.07.2021.

Izpilde

Izstrādāts risinājums jeb koncepcija ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtības vienkāršošanai, tai skaitā paredzot paralēlās aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmas izbeigšanu un informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanu FID un VID vienā kanālā, un jauns MK noteikumu projekts par ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijām iesniegts FM. MK noteikumi Nr. 550 "Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu" pieņemti 17.08.2021. un stājušies spēkā 01.10.2021.

FID tīmekļvietnē 31.10.2020. tika publicēta sākotnējā sistēmas strukturālās shēmas versija un XML shēmas apraksts.

FID ir ieviesis goAML sistēmu, tostarp datu saņemšanu un analīzi. VID atbilstoši FID publicētajai XML shēmai ir ieviesis iespēju no FID goAML sistēmas saņemt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā.

4.12.

Pārskatīt gadījumus un kārtību, kādā kredītiestādes sniedz neizpaužamās ziņas tiesībaizsardzības iestādēm (Kredītiestāžu likuma 63.pants), tostarp, paredzot kredītiestādes tiesības pašai izpaust šīs ziņas samērīgā apjomā finanšu stabilitātes nodrošināšanai, atbildot uz publiskā telpā esošiem pārmetumiem, kā arī precizēt kredītiestāžu darbinieku kriminālatbildības tvērumu par informācijas sniegšanu valstij (piemēram, ja informācija sniegta plašāk nekā formāli pieprasīts).   Kredītiestādēm pašām dota iespēja atbildēt uz nepatiesām ziņām, līdz ar to stiprināt finanšu stabilitāti. Kriminālatbildības tvēruma kredītiestāžu darbiniekiem pārskatīšanas rezultātā valsts iegūst pilnīgāku informāciju, kā arī informācijas apmaiņa notiek raitāk. Kopumā uzlabota informācijas apmaiņa gan starp kredītiestādēm un valsti, gan starp kredītiestādēm un sabiedrību. Sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi.

FM

FKTK, LFNA

31.12.2020.

Izpilde

Ar grozījumiem Kredītiestāžu likumā, kas pieņemti Saeimā 2021. gada 29. aprīlī un stājušies spēkā 19. maijā, Kredītiestāžu likuma 62. pants tika papildināts ar 11. un 12. daļu, paredzot gadījumus, kad kredītiestādes klients publiski izplatījis ziņas par savu sadarbību ar kredītiestādi, kas neatbilst kredītiestādes rīcībā esošajai informācijai, vai žurnālistiskās darbības ietvaros informāciju par kredītiestādes sadarbību ar klientu publiski izplatījis Latvijā vai citā valstī reģistrētā masu informācijas līdzeklī, kredītiestāde ir tiesīga publiski atklāt tās rīcībā esošās neizpaužamās ziņas par attiecīgo personu, sniedzot skaidrojošu atbildi saistībā ar izplatītajām ziņām vai informāciju izvēlētā formā.

 

Rīcības virziens JURIDISKĀS PERSONAS UN VEIDOJUMI
Sasniedzamais mērķis Novērsta iespēja juridiskām personām un veidojumiem ļaunprātīgi izmantot NILLTPF, un informācija par to PLG bez šķēršļiem ir pieejama kompetentajām iestādēm.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

5.2.

Nodrošināt vienotu pieeju rīcībai gadījumos, kuros UR vestajos reģistros, iespējams, iesniegta nepatiesa informācija par PLG.   Izveidota vienota pieeja visos sektoros rīcībai gadījumos, ja konstatēts, ka UR iesniegtā informācija par PLG, iespējams, ir nepatiesa. Ievērojot izstrādāto metodiku ziņošanai UR par gadījumiem, kad likuma subjekti, UKI konstatējušas, ka noskaidrotā informācija par PLG neatbilst UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai, izstrādātas vai papildinātas jau esošās vadlīnijas rīcībai gadījumos, kuros konstatēts, ka noskaidrotā informācija par PLG neatbilst UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai.

FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LB, LSMPAA, MKD

TM (UR)

01.10.2020.

Izpilde

Sadarbībā ar UKI izstrādātas vadlīnijas (aktualizēta versija apstiprināta UR 19.11.2020., pieejama UR tīmekļa vietnē), kuras nosaka vienotu pieeju visu likuma subjektu, kā arī UKI rīcībai gadījumos, ja konstatēts, ka UR vestajos reģistros reģistrētā informācija par PLG, iespējams, ir nepatiesa. Sākot ar 2020. gada 1. jūliju likuma subjekti, kā arī UKI ziņo UR, ja to konstatētā informācija nesakrīt ar UR reģistros reģistrēto par tā klienta PLG. Pēc minētā ziņojuma saņemšanas tiek reģistrēts brīdinājums par, iespējami, nepatiesi sniegtu informāciju UR par PLG. Brīdinājums pieejams likuma subjektiem, to UKI, ka arī TAI. Tāpat šī informācija tiek nodota TAI. Kopumā izveidojusies veiksmīga sadarbība starp UR un likuma subjektiem.

5.3.

Nodrošināt NVO sektora lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus. Juridisko personu un NVO risku novērtējums;

MONEYVAL 8. rekomendācija.

Pilnveidots normatīvais regulējums, mazinot juridisko personu/NVO risku novērtējumā identificētos NILLTPF un sankciju neizpildes riskus, nolūkā nodrošināt NVO sektora efektīvu uzraudzību, sekmējot to lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus. Tai skaitā papildināts gada pārskatu saturs, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu un uzlabotas NVO darbības jomu atklāšanas prasības. 1. Sagatavots un noteiktajā kārtībā FSAP iesniegts ziņojums, ietverot priekšlikumus pasākumiem attiecībā uz juridisko personu/NVO risku novērtējumā identificēto NILLTPF un sankciju neizpildes risku mazināšanu NVO sektorā.

TM

FM, KM, VID, FID

01.11.2020.

2. Ievērojot 1. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajā ziņojumā secināto, sagatavots un noteiktajā kārtībā FSAP iesniegts ziņojums, ietverot priekšlikumus pasākumiem attiecībā uz NILLTPF un sankciju neizpildes risku mazināšanu sabiedrisko labuma organizāciju sektorā.

FM

TM, VID, FID

01.01.2021.

Izpilde

TM iesniegusi FSAP ziņojumu ar priekšlikumiem pasākumiem attiecībā uz NVO terorisma finansēšanas un NILL novēršanu un mazināšanu NVO sektorā. Ziņojumā ir integrēti arī FM vadībā izstrādātie priekšlikumi pasākumiem attiecībā uz NILLTPF un sankciju neizpildes risku mazināšanu sabiedrisko labuma organizāciju sektorā. 2021. gadā FSAP ir apstiprinājusi minēto ziņojumu un uzdevusi TM un FM uzsākt ziņojumā noteikto uzdevumu izpildi noteiktajos termiņos.

5.8.

Ieviest sadarbības mehānismu starp UR un UKI, lai nodrošinātu atbilstošu un efektīvu pašu NILLTPFN likuma subjektu PLG noskaidrošanu un atklāšanu UR vestajos reģistros. Juridisko personu un NVO risku novērtējums;

FATF labās prakses vadlīnijas juridisko personu PLG atklāšanā.

Nodrošināta atbilstoša un efektīva NILLTPFN likuma subjektu PLG noskaidrošana un atklāšana. Izstrādāta kārtība kādā UR un UKI rīkojas, lai, savstarpēji apmainoties ar informāciju, nodrošinātu, ka UR tiek atbilstoši reģistrēta informācija par NILLTPFN likuma subjektu PLG. Gadījumi, kuros informācijas apmaiņa nepieciešama, nosakāmi ievērojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju, un mehānisms ieviešams UR informācijas sistēmā vienlaikus ar 5.5. pasākuma izpildi. Ja nepieciešams, sagatavojami priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos.

TM (UR)

FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LB, LSMPAA, MKD

31.12.2020. un UR 5.5. pasākuma ietvaros

Izpilde

VID noslēgts līgums par informācijas apmaiņu ar UR. No 2020. gada 1. jūlija UKI, likuma subjektiem un to deleģētām personām pieejama UR ziņošanas tīmekļa vietne.

5.9.

Izveidot procesu un noteikt procedūras metodoloģijā, lai izmeklēšanas iestādes efektīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām iespējām iegūtu informāciju par juridiskajām personām un to patiesajiem labuma guvējiem. Juridisko personu un NVO risku novērtējums;

FATF labās prakses vadlīnijas juridisko personu patieso labuma guvēju atklāšanā.

Nodrošināts, ka izmeklēšanas iestādes ir pietiekami informētas un efektīvi iegūst juridisko personu pamatinformāciju un informāciju par to PLG. 1. Izstrādāta metodoloģija, kurā izskaidrots process un procedūras, kā izmeklēšanas iestādēm efektīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām iespējām iegūt informāciju par juridiskajām personām un to PLG.

IeM

TM

31.12.2020.

2. Izmeklēšanas iestāžu apmācībās ietvertas apmācības par iespējām iegūt informāciju par juridiskajām personām un to PLG.

IeM

TM

31.03.2021.

Izpilde

Eiropas Sociālā fonda projekta "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā" ietvaros VAS sadarbībā ar VP 21.10.2020. organizēja specializēto mācību semināru "Krimināllikuma 195.1 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma novēršana un apkarošana". Seminārā uzstājās vairāku institūciju, t.sk. LFNA, FID, UR, VP, VID un prokuratūras pārstāvji. Diskusijās tika pausti TAI izmeklētāju viedokļi un sniegti ieteikumi.

Ņemot vērā kriminālprocesu skaita pieaugumu un apstākli, ka izmeklētājiem trūkst pieredzes šāda rakstura kriminālprocesu izmeklēšanā, VP izstrādājusi skaidrojošo materiālu par Krimināllikuma 195.1 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanu, kas tika izplatīts izmantošanai VP kriminālpolicijas struktūrvienībām. Minētais skaidrojošais materiāls satur informāciju arī par iespējām iegūt ziņas par juridiskajām personām un to PLG. Šo materiālu VP sadarbībā ar prokuratūru pastāvīgi aktualizē un pilnveido.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē tika izstrādāts skaidrojošais materiāls par noziedzīga nodarījuma, kas paredzēts Krimināllikuma 195.1.pantā (Ziņu nesniegšana un nepatiesu ziņu sniegšana par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju), izmeklēšanu. Minētais skaidrojošais materiāls ievietots Valsts policijas Koledžas uzturētajā e-mācību vidē specializācijās "Kriminālpolicija - Izmeklēšana" un "Kriminālpolicija - operatīvie darbinieki" sadaļā teorijas mācības dienesta vietās.

 

Rīcības virziens NOZIEDZĪGI IEGŪTU LIDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA
Sasniedzamais mērķis NILL noziedzīgie nodarījumi un darbības tiek izmeklēti, vainīgie tiek saukti pie atbildības, un tiem piemēro efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

7.1.

Ieviest vienotu pieeju paralēlajām finanšu izmeklēšanām, veicot predikatīvā noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanu. MONEYVAL 7.1. rekomendācija. Veiktas sistemātiskas paralēlās finanšu izmeklēšanas. 1. Visās izmeklēšanas iestādēs ieviesta paralēlās finanšu izmeklēšanas veikšanas sistēma.

VP, IDB, VID, KNAB, VRS, MP, VDD, IeVP

 

01.08.2020.

        2. Izstrādāts metodiskais materiāls par paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanu izmeklēšanas iestādē.

ĢP

VP, IDB, VID, KNAB, VRS, MP, VDD, IeVP

31.03.2021.

Izpilde

Katrā izmeklēšanas iestādē ir ieviesta paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanas sistēma.

VP paralēlās finanšu izmeklēšanas veikšanas sistēma ir ieviesta 2019. gada februārī ar VP vadības uzdevumu par izmeklēšanas prioritāti un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguvi.

KNAB ir ieviesta paralēlās finanšu izmeklēšanas veikšanas sistēma un paralēlā finanšu izmeklēšana tiek veikta katrā pirmstiesas izmeklēšanas procesā. Tāpat KNAB 2020. gada jūnijāizdevis rīkojumu par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas izmeklēšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanas prioritizēšanu, ar kuru attiecīgajām amatpersonām, apkopojot informāciju par ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanu saistīto kriminālprocesu virzību un kriminālvajāšanā nodotajiem kriminālprocesiem, uzdots pienākums iekļaut, tostarp, informāciju par paralēlās finanšu izmeklēšanas gaitu.

IDB 2020. gada jūlijā apstiprinājis Iekšējās drošības biroja vadlīnijas, veicot paralēlo finanšu izmeklēšanu, kas nosaka paralēlās finanšu izmeklēšanas veikšanas kārtību IDB, izmeklējot predikatīvo noziedzīgo nodarījumu.

VRS 2019. gada oktobrī izdevusi rīkojumu, kurā tika noteikts, ka izmeklēšanā pirmstiesas procesā un operatīvās darbības procesā par VRS apkarošanai piekritīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem NILL apkarošana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve ir VRS prioritārs darbības virziens. Rīkojumā noteikts, ka noziedzīga nodarījuma, kas vērsts uz materiāla labuma tiešu vai netiešu gūšanu atklāšanā, novēršanā un izmeklēšanā operatīvās darbības procesā un kriminālprocesā ir jāveic paralēlā finanšu izmeklēšana noziedzīgi iegūtas mantas vai citas mantas, kura var kļūt par konfiskācijas priekšmetu, identificēšanai un konfiscēšanai, kā arī noziedzīgo darbību pierādīšanai nepieciešamo ziņu iegūšanu. Tādējādi VRS tika ieviesta vienota paralēlās finanšu izmeklēšanas veikšanas kārtība.

VDD izmeklētāji gadījumos, kad ir konstatētas pazīmes, kas liecina par iespējamu NILL, un kriminālprocesos, kas saistīti ar finanšu līdzekļu apgrozību, veic visas nepieciešamās izmeklēšanas darbības, lai šīs ziņas pārbaudītu, pierādītu un nostiprinātu Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā. Paralēlās izmeklēšanas veikšanas lietderība tiek izvērtēta katrā lietā, kas nonāk VDD lietvedībā.

MP uzsāktajos kriminālprocesos tiek veikta paralēlā finanšu izmeklēšana, un atbilstoši izstrādātajām vadlīnijām NILL lietās ieviesta vienota pieeja šādu noziedzīgo nodarījumu konstatēšanai, izmeklēšanai, kā arī rīcībai ar NILL rezultātā iegūto mantu.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2019. gada janvārī ar rezolūciju uzdevusi gan operatīvo darbību, gan kriminālprocesu ietvaros veikt pasākumus noziedzīgi iegūtas mantas atrašanai un identificēšanai ne tikai Latvijas Republikā, bet arī ārvalstīs, veikt pasākumus, lai nodrošinātu aresta uzlikšanu iespējamai noziedzīgi iegūtai mantai, t.sk. ārvalstīs, kā arī veikt pasākumus procesa par noziedzīgi iegūtas mantas izdalīšanu un nodošanu tiesai, ņemot vērā, ka par noziedzīgi iegūtu mantu var atzīt mantu, ja personas īpašumā vai valdījumā tā tieši vai netieši nonākusi noziedzīga nodarījuma rezultātā, kā arī mantu, kas pieder Kriminālprocesa likuma 356. panta otrajā daļā norādītajām personām un tās nespēj pierādīt šīs mantas likumīgo izcelsmi.

ĢP vadībā līdz 2021. gada rudens sesijai pabeigta metodiskā materiāla par paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanu izmeklēšanas iestādē izstrāde.

7.2.

Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā. MONEYVAL 7.1. un 7.2. rekomendācija. Stiprināta izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un iztiesāšanas kapacitāte NILL lietās. 1. Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē.

VP

 

31.12.2021.

        2. Piešķirts finansējums jaunai štata vietai tiesā - zinātniskais asistents/konsultants.

TM

TA

31.12.2021.

        3. Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei prokuratūrā.

ĢP

 

31.12.2021.

Izpilde

Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē, jaunai amata vietai tiesā, jaunu amata vietu izveidei prokuratūrā.

 

Rīcības virziens TERORISMA FINANSĒŠANAS PREVENTĪVIE PASĀKUMI UN FINANŠU SANKCIJAS
Sasniedzamais mērķis Teroristiem, teroristu organizācijām un terorisma finansētājiem ir novērsta iespēja piesaistīt, pārvietot un izmantot līdzekļus un ļaunprātīgi izmantot bezpeļņas organizāciju sektoru.

Nr. P.k.

Pasākums

Pamatojums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

10.2.

Paaugstināt sabiedrības un likuma subjektu izpratni par terorisma un proliferācijas finansēšanas draudiem un iesaistes šādos darījumos sekām.   Paaugstināta plašākas sabiedrības informētība par terorisma un proliferācijas finansēšanas draudiem un veicināta pastarpināta iesaiste to novēršanā.

Paaugstināta likuma subjektu informētība par terorisma un proliferācijas finansēšanas draudiem.

1. Izstrādāts publisks informatīvs e-buklets ar vispārīgu, sabiedrībai saprotamu informāciju par terorismu un terorisma finansēšanu.

FID

VDD

01.07.2020.

Izpilde

Informatīvais e-buklets ir izstrādāts un pieejams FID tīmekļa vietnē, kā arī izvietots FID sociālo tīklu kontos.

10.6.

UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas 25-gadei veltīta starptautiska konference.   Veicināta starptautiskā sadarbība un izpratne ar valstīm, kurām ir dažāds pieredzes līmenis NILLTPF un sankciju neizpildes novēršanas jomā, pieaicinot starptautiski atzītus ekspertus un pārstāvjus no UNESCO 1970. gada konvencijas dalībvalstīm. 1. Noorganizēta starptautiska konference kultūras mantojuma nelikumīgas aprites novēršanas jomā, kas ir veicinājusi pieredzes apmaiņu un sadarbību starp UNESCO 1970. gada konvencijas dalībvalstīm, nostiprinot tiešāku savstarpējo tīkla izveidošanu.

NKMP

KM

31.12.2020.

Izpilde

Noorganizēta starptautiska konference kultūras mantojuma nelikumīgas aprites novēršanas jomā, kas ir veicinājusi pieredzes apmaiņu un sadarbību starp UNESCO 1970. gada konvencijas dalībvalstīm, nostiprinot tiešāku savstarpējo tīkla izveidošanu.

10.12.

Izstrādāt un ieviest kritērijus kredītiestāžu sankciju risku vērtēšanai.   Ieviesti vienoti kritēriji kredītiestāžu riska vērtēšanai sankciju atbilstības jomā. Izstrādāti un ieviesti kritēriji.

FKTK

 

31.12.2020.

Izpilde

FKTK 2020. gadā ir izstrādājusi un uzsākusi pielietot jaunu klātienes pārbaužu metodoloģiju NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības jomā, kas aptver 10 galvenos iekšējās kontroles sistēmas elementus, tai skaitā ietver arī sankciju riska novērtējuma izvērtējumu un sankciju skrīniga efektivitātes izvērtējumu.

10.13.

Pilnveidot kārtību, kas paredz sankciju riska ņemšanu vērā, nosakot kredītiestādes riska klasifikāciju.   Nodrošināta sankciju riska ietekme kredītiestādes riska klasifikācijā. Pilnveidota kredītiestāžu risku klasifikācija.

FKTK

 

31.12.2020.

Izpilde

FKTK 2020. gadā ir aktualizējusi banku risku klasifikāciju, kur tiek ņemta vērā arī iestādes ģeogrāfiskā riska ekspozīcija un iekšējās kontroles sistēmas kvalitāte sankciju jomā.

10.14.

Pilnveidot sankciju atbilstības uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtību, pamatojoties uz sankciju riska vērtējumu.   Attīstīta ar risku pamatota uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtība. Veikti grozījumi uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtību reglamentējošos dokumentos.

FKTK

 

31.12.2020.

Izpilde

Atbilstoši iestādes riska klasifikācijai tiek plānotas pārbaudes un pārbaudē īpaša uzmanība pievēršama riska jomām, tai skaitā sankciju atbilstības pārbaudēm. 2021. gada pirmajā ceturksnī apstiprināta procedūra, kas nosaka kārtību, kādā tiek sagatavota un veikta bankas pilnā pārbaude NILLTPFN un starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldības jomā klātienē, nodrošinot efektīvu, uz risku izvērtējumu balstītu, bankas atbilstības pārbaudi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām NILLTPFN un starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldības jomā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 122Pieņemts: 22.02.2022.Stājas spēkā: 22.02.2022.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 40, 25.02.2022. OP numurs: 2022/40.2
Politikas plānošanas dokuments Nosaukums: Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas .. Veids: plānsPolitikas joma: Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi Atbildīgā iestāde: Iekšlietu ministrija
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
330241
22.02.2022
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"