Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 26

Rīgā 2022. gada 10. februārī (prot. Nr. 6, 3. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2022.gada 26.janvārī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli", vienotais reģistrācijas numurs: 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk - SIA "Rēzeknes siltumtīkli"), 2022.gada 26.janvāra iesniegumu Nr.01/11-30 ar tam pievienotu noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus.

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2021.gada 11.novembra lēmumu Nr.127 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 222.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.127).

3. Lēmumā Nr.127 Regulators ir piešķīris SIA "Rēzeknes siltumtīkli" atļauju pašai saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, nosakot Lēmuma Nr.127 lemjošās daļas 7.punktā atļaujas nosacījumu kurināmā cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā.

4. Regulators 2022.gada 13.janvārī pieņēma lēmumu Nr.10 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 11.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.10).

5. Saskaņā ar Metodikas 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA "Rēzeknes siltumtīkli" 2022.gada 26.janvārī (2022.gada 26.janvāris Nr.01/11-30) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem (bez pievienotās vērtības nodokļa):

5.1. laika periodam no 2022.gada 1.marta līdz 2022.gada 31.decembrim:

5.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 30,20 EUR/MWh;

5.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 12,05 EUR/MWh;

5.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,52 EUR/MWh;

5.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,03 EUR/MWh) 42,80 EUR/MWh;

5.2. laika periodam no 2023.gada 1.janvāra:

5.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 28,32 EUR/MWh;

5.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 11,67 EUR/MWh;

5.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,52 EUR/MWh;

5.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,03 EUR/MWh) 40,54 EUR/MWh.

6. Paziņojums par SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2022.gada 26.janvārī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 18.nr. (turpmāk - Paziņojums). Paziņojumā SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, kas norādīti šā lēmuma 5.1.apakšpunktā, spēkā stāšanās datums noteikts 2022.gada 1.marts; tarifiem, kas norādīti šā lēmuma 5.2.apakšpunktā, spēkā stāšanās datums noteikts 2023.gada 1.janvāris.

7. Regulators, izvērtējot SIA "Rēzeknes siltumtīkli" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā (pirmā tarifu piemērošanas perioda sākums - 2022.gada 1.marts).

8. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmuma Nr.10 atcelšanu un Lēmuma Nr.127 piemērošanu, nosakot, ka no 2022.gada 1.marta Regulators atceļ Lēmumu Nr.10 un SIA "Rēzeknes siltumtīkli" nepiemēro ar Lēmumu Nr.127 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

9. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" pilnvarotais pārstāvis attālināti piedalījās Regulatora padomes sēdē un uzturēja lūgumu atzīt SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu atbilstību Metodikai.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10 un 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2022, 18.nr.):

1.1. laika periodam no 2022.gada 1.marta līdz 2022.gada 31.decembrim:

1.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 30,20 EUR/MWh;

1.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 12,05 EUR/MWh;

1.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,52 EUR/MWh;

1.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,03 EUR/MWh) 42,80 EUR/MWh;

1.2. laika periodam no 2023.gada 1.janvāra:

1.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 28,32 EUR/MWh;

1.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 11,67 EUR/MWh;

1.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,52 EUR/MWh;

1.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,03 EUR/MWh) 40,54 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2022.gada 1.marta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 13.janvāra lēmumu Nr.10 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 11.nr.);

3. noteikt, ka no 2022.gada 1.marta SIA "Rēzeknes siltumtīkli" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 11.novembra lēmumu Nr.127 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 222.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Rēzeknes siltumtīkli" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 26Pieņemts: 10.02.2022.Stājas spēkā: 10.02.2022.Zaudē spēku: 01.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 15.02.2022. OP numurs: 2022/32.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
329985
10.02.2022
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)