Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes administratīvais līgums Nr. AL-2.1-4/1

Rīgā 2022. gada 7. februārī

Par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr. KL/2.2-5/20/3

Konkurences padome, kuras vārdā uz Konkurences likuma pamata rīkojas tās priekšsēdētājs Juris Gaiķis, no vienas puses,

un

akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas numurs: 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, kuras vārdā rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis un valdes locekle Birute Krūze, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas Puses,

ņemot vērā, ka Konkurences padome (KP) 2020. gada 17. februārī attiecībā uz AS "RĪGAS SILTUMS" (RS) ierosināja lietu Nr. KL/2.2-5/20/3 "Par Konkurences likuma 13. panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu AS "RĪGAS SILTUMS" darbībās" (Lieta);

ņemot vērā, ka 2021. gada 16. septembrī KP nosūtīja RS paziņojumu par KP lēmuma pieņemšanai nepieciešamo faktu konstatēšanu un par uzaicinājumu iepazīties ar Lietā esošajiem pierādījumiem un viedokļa izteikšanu (Paziņojums);

ņemot vērā, ka Paziņojumā KP ir norādījusi, ka (98. punkts):

• RS ir pienākums norakstīt tādus parādus, kuri personas nāves (un nav mantinieki vai bezmantinieka mantas realizācijas rezultātā nepietiek līdzekļu, lai segtu neizpildītās saistības) vai maksātnespējas gadījumā ar tiesas lēmumu (izbeigts maksātnespējas process) atzīstami par neatgūstamiem;

• maksātnespējas vai nāves iestāšanās apstākļa laika kodificēšanai [Dzīvojamo māju pārvaldīšanas] likumā ar 15.01.2014. nav būtiskas nozīmes, lai pamatotu, ka neatgūstama parāda norakstīšana nav pamatota, ja apstāklis iestājies pirms 15.0[1].2014.;

ņemot vērā, ka Paziņojumā KP ir secinājusi, ka:

(a) RS darbībās konstatēts Konkurences likuma (KL) 13. panta pirmās daļas 4. punkta pārkāpums;

(b) pārkāpums izpaudies:

• kā RS siltumenerģijas piegādes tirgū centralizētajā siltumapgādes tīklā Rīgā dominējošā stāvoklī esoša tirgus dalībnieka ekspluatējoša prakse pret pārvaldniekiem un dzīvojamās mājas īpašniekiem, pieprasot neatgūstamu parādu apmaksu un neveicot neatgūstamu parādu dzēšanu;

• un RS sniegtais pamatojums par RS rīcību, neatgūstamu parādu slogu pārliekot uz pārvaldniekiem un dzīvojamās mājas īpašniekiem, objektīvi nepamato un nav samērīgs parādu atgūšanas mērķa sasniegšanai;

ņemot vērā, ka 2021. gada 11. oktobrī RS KP sniedza viedokli, kurā skaidroja rīcības pamatojumu un iebilda pret secinājumu, ka Lietā konstatējama RS dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana;

ņemot vērā speciālā nozares regulējuma vispārējo raksturu un neviennozīmīgo piemērošanu, t.sk. pastāvot ierobežotai tiesu praksei, kurā sniegta nozares regulējuma interpretācija par neatgūstamu parādu nomaksas pienākumu, un tajā pašā laikā jebkura tirgus dalībnieka pienākumu ievērot konkurences tiesību reglamentējošos normatīvos aktus;

ņemot vērā, ka 2021. gada 20. oktobrī RS valde ar lēmumu Nr. 180 ir apstiprinājusi jaunu nolikumu "Par debitora parāda samazināšanu par neatgūstamā parāda summu" (Nolikums) un tas paredz parādu norakstīšanu neatkarīgi no parāda izveidošanās perioda un dzīvokļa īpašnieka maksātnespējas un miršanas datuma;

ņemot vērā, ka RS ir uzsākusi strīdīgo parādu norakstīšanu;

ņemot vērā, ka saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 14. panta 4.³ daļu parāda neatgūstamības dokumentēšana ir pārvaldnieka pienākums;

ņemot vērā, ka:

• dzīvojamo māju pārvaldnieku pieteikto neatgūstamo parādu summa šā administratīvā līguma sagatavošanas brīdī ir 1 262 658,94 EUR, tomēr neatgūstamība ne vienmēr ir pamatota ar to apliecinošiem dokumentiem Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 14. panta 4.³ daļas izpratnē;

• RS jau pirms KP Paziņojuma saņemšanas bija radusi iespēju norakstīt vairāk nekā 90 % jeb 1 164 772,50 EUR no pieteiktajiem neatgūstamajiem parādiem un pakāpeniski veic no pārvaldniekiem saņemto apliecinošo dokumentu pārbaudi;

• atbilstoši šā administratīvā līguma sagatavošanas brīdī saņemtajiem pārvaldnieku pieteikumiem Nolikums norakstāmo parādu summu palielina par 67 109,88 EUR;

ņemot vērā, ka tiesiskais strīds attiecas uz parādiem, kas radušies līdz 2014. gada 15. janvārim, un strīda risinājums neskar RS rīcību ar jaunākiem neatgūstamiem parādiem;

apzinoties ar tiesiskā strīda turpināšanu, tostarp ar tiesvedību saistīto resursu patēriņu un izmaksas;

lai veicinātu administratīvā procesa efektivitāti, procesuālo ekonomiju un atrisinātu Lietā pastāvošo tiesisko strīdu ar konkrētai situācijai piemērotākajiem tiesiskajiem līdzekļiem;

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 79.-86. pantu, Administratīvā procesa likuma 63.¹ pantu, KL 5. panta pirmo daļu un 27.³ pantu un KP 2022. gada 3. februāra lēmumu (protokols Nr. 5, 6.§), noslēdz šādu administratīvo līgumu (Līgums).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Līguma priekšmets ir Lietā pastāvošā tiesiskā strīda izbeigšana starp KP no vienas puses un RS no otras puses saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Līgums attiecībā uz RS Lietā aizstāj KP lēmumu, tādējādi attiecībā uz RS netiek pieņemts lēmums citādi kā vien par šī Līguma apstiprināšanu. Ar Līgumu tiek izbeigts tiesiskais strīds Lietā.

2.2. Puses vienojas, ka, lai novērstu jebkādu KP Paziņojumā novērtēto KL 13. panta pārkāpuma, kas izpaudies kā Līguma preambulā norādītās darbības, riskus, RS apņemas atturēties un turpmāk neveikt KP Paziņojumā konstatētās darbības vai darbības, kurām ir ekvivalentas sekas KP Paziņojumā novērtētajam pārkāpumam, un apņemas šādus tiesiskos pienākumus:

2.2.1. RS samazina tā uzskaitē esošo parādsaistību apmēru par neatgūstamā parāda summu, t.i., attiecīgos parādus noraksta;

2.2.2. informāciju, ka saskaņā ar Nolikumu RS noraksta neatgūstamos parādus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 14. panta 4.³ daļas izpratnē neatkarīgi no parāda izveidošanās perioda un dzīvokļa īpašnieka maksātnespējas un miršanas datuma, RS:

2.2.2.1. publicē interneta vietnē "www.rs.lv" un konkrēti lapās "Aktualitātes" (https://www.rs.lv/lv/aktualitates) un "Neatgūstamie parādi" (https://www.rs.lv/lv/saturs/neatgustamie-paradi);

2.2.2.2. nosūta dzīvojamo māju pārvaldniekiem, kuru pārvaldītajām ēkām RS piegādā siltumenerģiju.

2.3. RS dzīvojamo māju pārvaldniekiem dod iespēju paziņot par neatgūstamiem parādiem, kas radušies līdz 2014. gada 15. janvārim, un iesniegt attiecīgo informāciju apliecinošus dokumentus vismaz 12 mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

2.4. Puses vienojas, ka lietā Nr. KL/2.2-5/20/3, ņemot vērā augstākminētos apstākļus, naudas sods RS nosakāms 201 329,64 euro apmērā.

2.5. RS apņemas samaksāt naudas sodu, kas noteikts Līguma 2.4. punktā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža. Naudas sods ir iemaksājams valsts budžetā (Valsts kasē, reģ. Nr. 90000050138, kontā Nr. LV78TREL1060001019900, kods TRELLV22), norādot Līguma datumu un numuru un paziņojot KP par naudas soda samaksu, iesniedzot maksājuma uzdevumu.

3. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses.

3.2. Ja rodas ar Līguma izpildi saistīti strīdi, tie risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

3.3. Līgums sastādīts un parakstīts elektroniski. Pēc Līguma parakstīšanas Puse attiecīgo elektroniski parakstīto datni nosūta otrai Pusei.

Pielikumā: Konkurences padomes 2022. gada 3. februāra sēdes protokola (Nr. 5, 6.§) izraksts uz 1 lapas.

Pušu paraksti:

Konkurences padome:   AS "RĪGAS SILTUMS":
Priekšsēdētājs
Juris Gaiķis
  Valdes priekšsēdētājs
Normunds Talcis
    Valdes locekle
Birute Krūze

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr. KL/2.2–5/20/3 Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: AL-2.1-4/1Pieņemts: 07.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 14.02.2022. OP numurs: 2022/31.11
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
329921
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"