Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 101

Rīgā 2022. gada 8. februārī (prot. Nr. 6 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada
plānošanas perioda vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 4., 111., 172., 254. nr.; 2016, 82., 169. nr.; 2017, 46., 183. nr.; 2018, 49., 240. nr.; 2020, 146. nr.; 2021, 17. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" un 14.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā" īstenošanas noteikumi".

2. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Nodarbinātība un darba spēka mobilitāte" 7.1.1. specifisko atbalsta mērķi "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" (turpmāk - 7.1.1. specifiskais atbalsta mērķis) un prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai (ESF)" 14.1.2. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā" (turpmāk - 14.1.2. specifiskais atbalsta mērķis) (turpmāk abi kopā - specifiskais atbalsts);".

3. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Specifiskā atbalsta mērķis ir veicināt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju darba tirgū, kā arī mazināt Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas nodarbinātības jomā."

4. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Specifiskā atbalsta mērķa grupa (turpmāk - mērķa grupa) ir Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - aģentūra) reģistrēti:

3.1. bezdarbnieki un darba meklētāji, īpaši bezdarbnieki un darba meklētāji ar zemu un darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni (turpmāk - bezdarbnieki);

3.2. bezdarba riskam pakļautās personas, īpaši nodarbinātās personas, kurām noteikta invaliditāte, un nodarbinātās personas, kuras sasniegušas 50 gadu vecumu. Atbalstu šai mērķa grupai sniedz 14.1.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros."

5. Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. iznākuma rādītāji, kas sasniedzami 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros:

4.1.1. bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) - 92 486, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim - 42 000;

4.1.2. bezdarbnieki, vecāki par 50 gadiem (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie), - 30 513;".

6. Papildināt ar 4.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.1 iznākuma rādītājs, kas sasniedzams 14.1.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros, - dalībnieki, kuri ir saņēmuši atbalstu no programmas "Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām" (turpmāk - REACT-EU) finanšu līdzekļiem, lai cīnītos un mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās sekas, - 16 189, tai skaitā:

4.1.11. dalībnieki, kas saņēmuši atbalstu REACT-EU finansējuma ietvaros, izmantojot REACT-EU finansējumu atbilstoši plānotajam 2021. gada piešķīrumam, - 12 497;

4.1.12. dalībnieki, kas saņēmuši atbalstu REACT-EU finansējuma ietvaros, izmantojot REACT-EU finansējumu atbilstoši plānotajam 2022. gada piešķīrumam, - 3 692;".

7. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. rezultāta rādītāji, kas sasniedzami 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros:

4.2.1. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās - 26 354;

4.2.2. pasākuma dalībnieki nodarbinātībā sešus mēnešus pēc pasākuma beigām - 24 994;".

8. Papildināt ar 4.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.1 rezultāta rādītāji, kas sasniedzami 14.1.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros, - dalībnieki, kuri ir saņēmuši atbalstu no REACT-EU finanšu līdzekļiem:

4.2.11. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas (pēc dalības projektā) - 5 099, tai skaitā:

4.2.11.1. dalībnieki, kas saņēmuši atbalstu REACT-EU finansējuma ietvaros, izmantojot REACT-EU finansējumu atbilstoši plānotajam 2021. gada piešķīrumam, - 3 936;

4.2.11.2. dalībnieki, kas saņēmuši atbalstu REACT-EU finansējuma ietvaros, izmantojot REACT-EU finansējumu atbilstoši plānotajam 2022. gada piešķīrumam, - 1 163;

4.2.12. dalībnieki, kas pēc dalības pasākumā un tā pabeigšanas ieguvuši kvalifikāciju, tādējādi cīnoties ar Covid-19 pandēmijas izraisītajām sekām, - 5 973, tai skaitā:

4.2.12.1. dalībnieki, kas saņēmuši atbalstu REACT-EU finansējuma ietvaros, izmantojot REACT-EU finansējumu atbilstoši plānotajam 2021. gada piešķīrumam, - 4 611;

4.2.12.2. dalībnieki, kas saņēmuši atbalstu REACT-EU finansējuma ietvaros, izmantojot REACT-EU finansējumu atbilstoši plānotajam 2022. gada piešķīrumam, - 1 362."

9. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Specifiskā atbalsta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 118 872 328 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 101 040 436 euro, valsts budžeta finansējums - 15 326 059 euro un privātais līdzfinansējums, ko veido šo noteikumu 17.3.6. apakšpunktā minētās izmaksas, - ne mazāk kā 2 505 833 euro, tai skaitā:

7.1. 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa finansējums - ne mazāk kā 102 772 327 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 87 355 436 euro, valsts budžeta finansējums - 13 263 648 euro un privātais līdzfinansējums - ne mazāk kā 2 153 243 euro;

7.2. 14.1.2. specifiskā atbalsta mērķa kopējais attiecināmais finansējums - ne mazāk kā 16 100 001 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 13 685 000 euro, valsts budžeta finansējums - 2 062 411 euro un privātais līdzfinansējums - ne mazāk kā 352 590 euro, tai skaitā:

7.2.1. REACT-EU finansējums atbilstoši 2021. gada piešķīrumam - ne mazāk kā 12 429 509 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 10 565 082 euro, valsts budžeta finansējums - 1 592 221 euro un privātais līdzfinansējums - ne mazāk kā 272 206 euro;

7.2.2. REACT-EU finansējums atbilstoši 2022. gada piešķīrumam - ne mazāk kā 3 670 492 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 3 119 918 euro, valsts budžeta finansējums - 470 190 euro un privātais līdzfinansējums - ne mazāk kā 80 384 euro."

10. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 86,83 procenti no specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, bet nepārsniedzot šo noteikumu 7. punktā noteikto specifiskajam atbalstam pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma maksimālo apmēru:

8.1. 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa finansējuma ietvaros maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 86,82 procenti no specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, bet nepārsniedzot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto specifiskajam atbalstam pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma maksimālo apmēru;

8.2. 14.1.2. specifiskā atbalsta mērķa finansējuma ietvaros maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 86,90 procenti no specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, bet nepārsniedzot šo noteikumu 7.2. apakšpunktā noteikto specifiskajam atbalstam pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma maksimālo apmēru, tai skaitā:

8.2.1. atbilstoši 2021. gada piešķīrumam maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 86,90 procenti no specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, bet nepārsniedzot šo noteikumu 7.2.1. apakšpunktā noteikto specifiskajam atbalstam pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma maksimālo apmēru;

8.2.2. atbilstoši 2022. gada piešķīrumam maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 86,90 procenti no specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, bet nepārsniedzot šo noteikumu 7.2.2. apakšpunktā noteikto specifiskajam atbalstam pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma maksimālo apmēru."

11. Izteikt 15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana bezdarbniekam, kas ietver:

15.2.1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvi (tai skaitā elektronisku apmācību formā), kas dod iespēju bezdarbniekam iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;

15.2.2. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi (tai skaitā elektronisku apmācību formā), kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš sekmīgi apguvis profesionālās pilnveides programmu un nokārtojis noslēguma pārbaudījumu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītību;

15.2.3. pirmajam, otrajam vai trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu bezdarbniekiem, organizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Novērtēšanu nodrošina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kompetenci;".

12. Izteikt 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3. neformālās izglītības programmu apguve (tai skaitā elektronisku apmācību formā), kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes. Mērķa grupas personai pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu. Mērķa grupas personai, kura nokārtojusi valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu, izsniedz valsts valodas prasmes apliecību;".

13. Izteikt 15.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3.2 augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu apguve (tai skaitā elektronisku apmācību formā) bezdarbniekiem, kas ietver izglītības programmas apguvi un izglītības apliecības saņemšanu akreditēta studiju virziena licencētas studiju programmas ietvaros un nodrošina sekmīgai iesaistei darba tirgū nepieciešamās mūžizglītības prasmes;".

14. Papildināt ar 15.4.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.4.2 praktiskā apmācība bezdarbniekiem ar nozaru asociāciju iesaisti;".

15. Izteikt 15.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.5. specifisku pakalpojumu sniegšana mērķa grupas personām apmācību un šo noteikumu 15.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas laikā (ergoterapeita un surdotulka pakalpojumi, specializēta transporta nodrošināšana mērķa grupas personai ar invaliditāti);".

16. Izteikt 15.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.6. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu izstrāde elektronisku apmācību formā un to īstenošana;".

17. Izteikt 15.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.7. atbalsts reģionālajai mobilitātei bezdarbniekiem;".

18. Izteikt 15.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.11. izglītības iestāžu un darba devēju informēšanas pasākumi par mērķa grupas personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanas pasākumiem;".

19. Izteikt 17.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.1. finanšu atlīdzība šo noteikumu 15.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši apmācību ilgumam (ja bezdarbnieks piedalās šo noteikumu 15.2.1., 15.2.2., 15.3., 15.3.1, 15.3.2, 15.4. un 15.4.2 apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās) transporta izdevumu segšanai, piemērojot vadošās iestādes izstrādāto vienas vienības standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai (turpmāk - viena kilometra izmaksu metodika) un izdevumiem par dzīvojamās telpas īri vai dienesta viesnīcu;".

20. Izteikt 17.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.4. izmaksas šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.4. un 15.4.2 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

17.3.4.1. apmācību izmaksas - apmācību kupona izmaksas, piemērojot atbildīgās iestādes vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku apmācību programmu apguves un stipendijas izmaksām (turpmāk - atbildīgās iestādes metodika);

17.3.4.2. stipendijas izmaksas, piemērojot šo noteikumu 17.3.4.1. apakšpunktā minēto atbildīgās iestādes metodiku;

17.3.4.3. specializētā transporta izmaksas mērķa grupas personai ar invaliditāti, ievērojot normatīvos aktus par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās;

17.3.4.4. apmācību vietas pielāgošanas izmaksas mērķa grupas personai ar invaliditāti, t. sk. iekārtu un aprīkojuma iegādes un tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas, kuras piešķir kā vienreizēju dotāciju izglītības iestādei;".

21. Izteikt 17.3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.5. izmaksas, kuras finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir darba devējam šo noteikumu 15.4. un 15.4.2 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

17.3.5.1. ikmēneša darba algas dotācija praktiskajā apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem;

17.3.5.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, ko aģentūra līdzfinansē par pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti;

17.3.5.3. ikmēneša dotācija praktiskajā apmācībā iesaistīto mērķa grupas personu darba vadītājam;

17.3.5.4. (svītrots ar MK 21.01.2021. noteikumiem Nr. 50);

17.3.5.5. praktiskās apmācības vietas pielāgošanas izmaksas mērķa grupas personai ar invaliditāti, t. sk. iekārtu un aprīkojuma iegādes un tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas, kuras piešķir kā vienreizēju dotāciju;

17.3.5.6. normatīvajos aktos par darba aizsardzības prasībām, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus, paredzēto individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas, mērķa grupas personai uzsākot darbu;".

22. Izteikt 17.3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.6. izmaksas, kuras sedz darba devējs šo noteikumu 15.4. un 5.4.2 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

17.3.6.1. praktiskajā apmācībā iesaistīto bezdarbnieku darba algas daļa;

17.3.6.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem (izņemot šo noteikumu 17.3.5.2. apakšpunktā noteikto);".

23. Izteikt 17.3.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.6.1 normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas mērķa grupas personai šo noteikumu 15.4. un 5.4.2 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;".

24. Papildināt ar 17.3.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.16. dotācija biedrībai par nozares vajadzībām veiktajām aktivitātēm par katru apmācībā pie darba devēja iesaistīto bezdarbnieku šo noteikumu 15.4.2 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai."

25. Izteikt 17.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.12. izmaksas par ergoterapeita un surdotulka pakalpojumiem pasākumos iesaistītajām mērķa grupas personām šo noteikumu 15.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;".

26. Izteikt 17.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.19. atbalsta personas piesaistes izmaksas darbā ar mērķa grupas personām ar garīga rakstura traucējumiem šo noteikumu 15.4. un 15.4.2 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja tās vienīgais uzdevums ir palīdzība mērķa grupas personai ar invaliditāti;".

27. Papildināt ar 17.110. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.110. aģentūras pārziņā esošās Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas pielāgošanas izmaksas atbildīgās iestādes metodikas piemērošanai."

28. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 15.1., 15.1.1, 15.2., 15.3., 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.4., 15.4.1, 15.4.2, 15.5., 15.6. un 15.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno un šo noteikumu 17.2., 17.3.4., 17.3.5., 17.3.6.1, 17.3.7.1, 17.3.8., 17.3.16., 17.11., 17.11.1, 17.12. un 17.19. apakšpunktā minētās izmaksas plāno atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi."

29. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.4. un 15.4.2 apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista mērķa grupu, kura nav iesaistīta citos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, apmācību pasākumos vai pasākumos, kuri paredz darba līguma slēgšanu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem."

30. Izteikt 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Šo noteikumu 15.2.1. un 15.2.2. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista bezdarbniekus, kuri nav iesaistīti profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas, studiju moduļa vai studiju kursa augstskolā vai koledžā apguvē darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumos."

31. Papildināt ar 21.2 punktu šādā redakcijā:

"21.2 Lai nodrošinātu 14.1.2. specifiskā atbalsta mērķa demarkāciju ar darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifisko atbalsta mērķi "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci", bezdarba riskam pakļautās personas iesaista šo noteikumu 15.1., 15.1.1, 15.3., 15.3.1, 15.3.3, 15.4. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās."

32. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Īstenojot šo noteikumu 15.4. un 15.4.2 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, finansējuma saņēmējs ievēro šādas prasības:

24.1. (svītrots ar MK 26.04.2016. noteikumiem Nr. 252);

24.2. pirms mērķa grupas personas ar invaliditāti iesaistes praktiskajā apmācībā darba devēja piedāvāto apmācības vietu izvērtē un nepieciešamos apmācību vietas pielāgojumus nosaka finansējuma saņēmēja izvēlēts ergoterapeits;

24.3. ergoterapeits pēc piedāvātās praktiskās apmācības vietas novērtēšanas finansējuma saņēmējam iesniedz rakstisku atzinumu par apmācību vietas atbilstību mērķa grupas personas ar invaliditāti nodarbināšanai un praktiskās apmācības vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem (aprīkojumu, tehniskajām sistēmām) atbilstoši mērķa grupas personas funkcionālā traucējuma veidam, smaguma pakāpei un veicamajam darbam. Ja ergoterapeits atzinumā norāda, ka mērķa grupas personas ar invaliditāti nodarbināšana darba devēja piedāvātajā praktiskajā apmācības vietā nav iespējama, mērķa grupas persona ar invaliditāti pie izvēlētā darba devēja netiek nodarbināta;

24.4. mērķa grupas personas ar invaliditāti nodarbināšanai piedāvātās praktiskās apmācības vietas pielāgošanas nosacījumus nosaka finansējuma saņēmēja un darba devēja līgumā par pasākumu īstenošanu;

24.5. ja pasākuma īstenošanas laikā tiek sabojāts pielāgotās praktiskās apmācības vietas aprīkojums, tā remonta vai atjaunošanas izmaksas sedz darba devējs un šīs izmaksas nav attiecināmas."

33. Izteikt 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 15.6. apakšpunktā minētos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus elektronisku apmācību formā var padarīt publiski pieejamus jebkuram interesentam."

34. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Asistenta pakalpojumus mērķa grupas personām ar invaliditāti nodrošina pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā."

35. Papildināt ar 27.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.4.1 nodrošina, lai maksājumu pieprasījumos iekļautā informācija par šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajām izmaksām tiktu nodalīta atsevišķi;".

36. Izteikt 27.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.5. līgumos, kurus aģentūra slēdz šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.3.1, 15.3.2, 15.4. un 15.4.2 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 50 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;".

37. Izteikt 27.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.9. uzskaita traucējošos apstākļus mērķa grupas personu iesaistei pasākumā;".

38. Papildināt ar 27.12.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.12.1 izvēlas pakalpojuma sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru;".

39. Izteikt 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 27.13. apakšpunktā minētos datus iegūst no aģentūras pārziņā esošās Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas vai no dalībnieku aptauju datiem."

40. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Finanšu atbalstu, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir saimnieciskās darbības veicējam šo noteikumu 17.3.4.4. apakšpunktā paredzētajām mācību vietas pielāgošanas izmaksām, šo noteikumu 17.3.5. un 17.3.16. apakšpunktā paredzētajām izmaksām, sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013), Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (ES Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354), vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1408/2013)."

41. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir saimnieciskās darbības veicējam šo noteikumu 17.3.4.4. apakšpunktā paredzētajām apmācību vietas pielāgošanas izmaksām, kā arī šo noteikumu 17.3.5. apakšpunktā un 17.3.16. apakšpunktā paredzētajām izmaksām, ievēro šādus nosacījumus:

32.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;

32.2. pirms finanšu atbalsta piešķiršanas finansējuma saņēmējs pārbauda, vai saimnieciskās darbības veicējam minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013) vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā (saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

32.3. finanšu atbalstu nepiešķir, ja, sniedzot finanšu atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 717/2014 vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013, saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

32.4. (svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 135);

32.5. saimnieciskās darbības veicējam piešķirto de minimis atbalstu nekumulē ar citu de minimis atbalstu un citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam."

42. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Atbalsta saņēmējs (saimnieciskās darbības veicējs) dokumentus par piešķirto atbalstu shēmas ietvaros glabā 10 fiskālos gadus no atbalsta piešķiršanas dienas. Atbalsta sniedzējs (finansējuma saņēmējs) datus par de minimis atbalsta shēmu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kad saskaņā ar šo shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts."

43. Izteikt 34.2 punktu šādā redakcijā:

"34.2 Ja tiek konstatēti Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 prasību pārkāpumi, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, kurus aprēķina no dienas, kad de minimis atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu."

44. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Šo noteikumu 17.2.1. apakšpunktā minēto finanšu atlīdzību atbilstoši viena kilometra izmaksu metodikai aprēķina, ja līgums ar bezdarbnieku noslēgts pēc 2019. gada 1. janvāra."

45. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Šo noteikumu 15.4.1 apakšpunktā minēto darbību īsteno un šo noteikumu 17.3.7.1 un 17.1 2. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja līgums ar bezdarbnieku vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) vai bezdarbnieku ar invaliditāti par iesaisti šo noteikumu 15.4.1 apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā noslēgts līdz 2020. gada 31. augustam."

46. Papildināt ar 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Grozījumi šo noteikumu 17.3.4.1. un 17.3.4.2. apakšpunktā, kas paredz atbildīgās iestādes metodikas piemērošanu, stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā, un atbildīgās iestādes metodiku piemēro to saistību ietvaros, kas radušās, sākot ar 2022. gada 1. jūliju."

47. Papildināt ar 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Izmaksas, kas saistītas ar grozījumu šo noteikumu 17.3.5.2. apakšpunktā, ar kuru ir noteikts, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas algas dotācijas daļai finansējuma saņēmējs līdzfinansē visiem iesaistītajiem darba devējiem, kas nodarbina bezdarbniekus ar invaliditāti, ir attiecināmas, ja tās ir radušās ne agrāk par 2022. gada 1. janvāri."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 101Pieņemts: 08.02.2022.Stājas spēkā: 12.02.2022.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 11.02.2022. OP numurs: 2022/30.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
329881
12.02.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"