Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 98

Rīgā 2022. gada 8. februārī (prot. Nr. 6 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
72. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 63. nr.; 2012, 39. nr.; 2013, 40., 251. nr.; 2015, 132. nr.; 2018, 89. nr.; 2019, 166., 257. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. petroleja, dīzeļdegviela un petrolejas veida reaktīvā degviela - kodi no 2710 19 15 līdz 2710 19 25, no 2710 19 43 līdz 2710 19 47, kā arī 2710 20 11 un 2710 20 16;".

2. Izteikt 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. degvieleļļa - kodi no 2710 19 51 līdz 2710 19 66, 2710 20 32 un 2710 20 38;".

3. Izteikt 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Kopējais Latvijas Republikas teritorijā uzglabājamais drošības rezervju apjoms:

2.11. sākot ar 2023. gadu, ir ne mazāks kā 75 % no kopējā drošības rezervju apjoma;

2.12. sākot ar 2024. gadu, ir ne mazāks kā 85 % no kopējā drošības rezervju apjoma;

2.13. sākot ar 2025. gadu, ir 100 % no kopējā drošības rezervju apjoma."

4. Izteikt 2.2 punktu šādā redakcijā:

"2.2 Ja komersantu piedāvājumi iepirkumā par drošības rezervju uzglabāšanu Latvijas Republikas teritorijā pārsniedz šo noteikumu 2.1 1. vai 2.1 2. apakšpunktā minēto kopējā uzglabājamo drošības rezervju apjoma daļu, Būvniecības valsts kontroles birojs pēc iepirkuma rezultātu izvērtēšanas var lemt, ka attiecīgie apjomi tiek ieskaitīti pirmie, ja cena par uzglabāšanu Latvijas Republikas teritorijā nepārsniedz komersantu piedāvāto cenu par uzglabājamo drošības rezervju apjomu citās Eiropas Savienības dalībvalstīs."

5. Izteikt 2.3 punktu šādā redakcijā:

"2.3 2023. gadā ne vairāk kā 25 % un 2024. gadā ne vairāk kā 15 % no kopējā uzglabājamo drošības rezervju apjoma var uzglabāt citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ja tiek nodrošināta šādu nosacījumu izpilde vienlaikus:

2.31. rezerves, ko veido jēlnafta un naftas starpprodukti (komponentes), var uzglabāt tādā Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras teritorijā ir naftas pārstrādes rūpnīca, kas var nodrošināt naftas produktu ražošanu enerģētiskās krīzes periodos;

2.32. enerģētiskās krīzes laikā drošības rezerves tiek piegādātas naftas produktos atbilstoši šo noteikumu 2.3., 2.4., 2.5.vai 2.6. apakšpunktā minētajiem naftas produktiem."

6. Izteikt 2.4 punktu šādā redakcijā:

"2.4 Šo noteikumu 2.1 punktā noteiktā kopējā uzglabājamo drošības rezervju apjoma daļa var būt mazāka šo noteikumu 2.5 punktā noteiktajā gadījumā."

7. Izteikt 2.5 punktu šādā redakcijā:

"2.5 Ja komersanti, kas izraudzīti iepirkuma procedūrā, nenodrošina drošības rezervju uzglabāšanu Latvijas Republikas teritorijā vismaz šo noteikumu 2.1 punktā minētajos apmēros, Būvniecības valsts kontroles birojs var lemt par nepieciešamā drošības rezervju apjoma nodrošināšanu, izvēloties to komersantu piedāvājumus, kuri nodrošina drošības rezervju uzglabāšanu kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī."

8. Svītrot 2.6 punktu.

9. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Naftas produktus visā iepirkuma līguma darbības periodā atļauts uzglabāt, nepievienojot biodegvielu, kā arī naftas produktus atļauts uzglabāt bez piedevām - vielām, kas nav ogļūdeņraži un ko naftas produktam pievieno vai piejauc, lai mainītu tā īpašības, - ja saņemta speciāla atļauja (licence) apstiprinātā akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, muitas noliktavas turēšanas atļauja vai atļauja darbībai brīvajā zonā."

10. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Ja tiek izsludināta valsts enerģētiskā krīze, komersanti, kas sniedz drošības rezervju pakalpojumu, pamatojoties uz noslēgto iepirkuma līgumu par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu rezervju izveidei, piegādā drošības rezervēs uzglabātos naftas produktus bez pievienotās biodegvielas, kā arī bez piedevām - vielām, kas nav ogļūdeņraži un ko naftas produktam pievieno vai piejauc, lai mainītu tā īpašības - saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbībām ar akcīzes precēm un nodrošina piegādāto drošības rezervju atbilstību kvalitātes prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu."

11. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Šo noteikumu ​7. punktā minētie komersanti var sniegt drošības rezervju pakalpojumu Latvijas Republikā, ja drošības rezervju pakalpojums ir naftas produktu uzglabāšana:

8.1. ko sniedz Latvijas Republikā Uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants, kurš veic komercdarbību ar akcīzes precēm (naftas produktiem) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbībām ar akcīzes precēm, kura valdījumā vai īpašumā Latvijas Republikas teritorijā ir normatīvo aktu prasībām atbilstošas stacionāras naftas produktu uzglabāšanas tvertnes, kas atrodas drošības rezervju pakalpojuma sniedzēja norādītajā vietā, un kura īpašumā ir drošības rezervju pakalpojuma sniegšanai pietiekams naftas produktu apjoms vai kuram ir līgumiskas tiesības iegādāties naftas produktus (izņemot komersantus, kas sniedz drošības rezervju pakalpojumu par degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50 ºC ir 25 mm2/s vai lielāka);

8.2. ko sniedz citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants, kura valdījumā vai īpašumā ir attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām atbilstošas stacionāras naftas produktu uzglabāšanas tvertnes, kas atrodas drošības rezervju pakalpojuma sniedzēja norādītajā vietā, un kura īpašumā ir drošības rezervju pakalpojuma sniegšanai pietiekams naftas produktu apjoms vai kuram ir līgumiskas tiesības iegādāties naftas produktus;

8.3. ko sniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai citā valstī reģistrēts komersants, izmantojot cita komersanta valdījumā vai īpašumā esošas attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām atbilstošas stacionārās naftas produktu uzglabāšanas tvertnes, un kura īpašumā ir drošības rezervju pakalpojuma sniegšanai pietiekams naftas produktu apjoms vai kuram ir līgumiskas tiesības iegādāties naftas produktus. Naftas produktu uzglabāšanas tvertnes un naftas produkti atbilst attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvo aktu prasībām;

8.4. (svītrots ar MK 07.07.2015. noteikumiem Nr.375)."

12. Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. par paredzēto drošības rezervju apjomu vai uzglabāšanas faktisko vietu Latvijā ir maldinoša vai nepatiesa, Būvniecības valsts kontroles biroja pilnvarotās personas saskaņā ar šo noteikumu 13.1. apakšpunktu veic uzglabājamo naftas produktu pārbaudi;".

13. Izteikt 12.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. Būvniecības valsts kontroles biroja pilnvarotajām personām pieeju naftas produktiem, lai pārbaudītu plānoto vai esošo drošības rezervju apjoma atbilstību iesniegtajai dokumentācijai un produkta atbilstību šo noteikumu 2. punktā norādītajām kategorijām;".

14. Izteikt 12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2. lai plānotajās vai esošajās drošības rezervju uzglabāšanas vietās būtu naftas produktu daudzuma mērīšanas līdzekļi atbilstoši metroloģijas jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām;".

15. Izteikt 12.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3. nepieciešamo mērījumu veikšanu pārbaudes laikā."

16. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Būvniecības valsts kontroles biroja pilnvarotās personas veic pārbaudi:

13.1. iepirkumam iesniegto piedāvājumu vērtēšanas laikā - paredzētajās drošības rezervju uzglabāšanas vietās. Pārbaudes aktus sastāda divos eksemplāros, un pārbaudes veikšanas vietā tos paraksta visas Būvniecības valsts kontroles biroja pilnvarotās personas un komersanta pilnvarots pārstāvis. Viens pārbaudes akta eksemplārs paliek pie komersanta, otrs - pie pilnvarotajām personām;

13.2. ne retāk kā reizi trijos mēnešos - esošajās drošības rezervju uzglabāšanas vietās pie drošības rezervju pakalpojuma sniedzējiem, ar kuriem noslēgti iepirkuma līgumi vispārīgās vienošanās ietvaros. Pārbaudes aktus sastāda divos eksemplāros, un pārbaudes veikšanas vietā tos paraksta visas Būvniecības valsts kontroles biroja pilnvarotās personas un komersanta pilnvarots pārstāvis. Viens pārbaudes akta eksemplārs paliek pie komersanta, otrs - pie pilnvarotajām personām."

17. Izteikt 17.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3. naftas produktus, ko komersants uzglabā citā Eiropas Savienības dalībvalstī atbilstoši šo noteikumu 8.2. un 8.3. apakšpunktam tādā apjomā, kas kopā ar Latvijas Republikas teritorijā uzglabājamām drošības rezervēm nepārsniedz apjomu, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 5. punktā minēto aprēķinu metodi."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 286 "Kārtība, kādā komersanti .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 98Pieņemts: 08.02.2022.Stājas spēkā: 12.02.2022.Zaudē spēku: 01.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 11.02.2022. OP numurs: 2022/30.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
329878
12.02.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"