Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 111

Rīgā 2022. gada 8. februārī (prot. Nr. 6 35. §)
Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 45. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē un īsteno attālinātās mācības.

2. Neformālajā izglītībā (tai skaitā interešu izglītībā) attālinātās mācības var organizēt un īstenot atbilstoši attiecīgās izglītības programmas īstenotāja noteiktajai kārtībai.

3. Pirmsskolas izglītības pakāpē attālinātās mācības neorganizē.

4. Formālajā izglītībā attālinātās mācības var organizēt un īstenot atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem, ievērojot, ka:

4.1. reglamentēto profesiju profesionālās izglītības programmās (izņemot reglamentēto profesiju veselības aprūpes jomā profesionālās izglītības programmās) attālināto mācību saturu, īstenošanas un uzraudzības nosacījumus nosaka attiecīgās jomas kompetentā institūcija, ja tāda ir izveidota saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.2. attālinātās mācības neorganizē:

4.2.1. 1. un 2. klases izglītojamiem, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās;

4.2.2. speciālās pamatizglītības programmās izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un speciālās pamatizglītības programmās izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;

4.2.3. izglītības programmās, kas tiek īstenotas ieslodzījuma vietās un sociālās korekcijas izglītības iestādēs;

4.2.4. medicīniskās izglītības praktiskās un klīniskās mācības veselības aprūpes jomā reglamentētajās profesijās un specialitātēs;

4.3. pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, kuru izglītības programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments, attālinātās mācības kā sastāvdaļu izglītības programmas apguvei klātienes formā:

4.3.1. 3. klasei var īstenot līdz pieciem procentiem no plānotā mācību stundu skaita mācību priekšmetos mācību gadā;

4.3.2. 4. līdz 6. klasei var īstenot līdz 10 procentiem no plānotā mācību stundu skaita mācību priekšmetos mācību gadā;

4.3.3. 7. līdz 9. klasei var īstenot līdz 15 procentiem no plānotā mācību stundu skaita mācību priekšmetos mācību gadā;

4.3.4. 10. līdz 12. klasei var īstenot līdz 20 procentiem no plānotā mācību stundu skaita mācību priekšmetos (kursos) mācību gadā;

4.3.5. profesionālās pamatizglītības programmās var īstenot līdz pieciem procentiem no plānotā kopīgo stundu skaita programmā gadā, ieskaitot moduļu praktisko daļu, prakses moduli vai kvalifikācijas praksi;

4.3.6. profesionālās ievirzes izglītības programmās attālinātas mācības var īstenot līdz pieciem procentiem no plānotā kopīgo stundu skaita programmā;

4.3.7. profesionālās vidējās izglītības programmās un arodizglītības programmās var īstenot līdz 20 procentiem no plānotā kopīgo stundu skaita programmā, ieskaitot moduļu praktisko daļu, prakses moduli vai kvalifikācijas praksi;

4.3.8. (svītrots ar MK 02.05.2023. noteikumiem Nr. 214);

4.3.9. (svītrots ar MK 02.05.2023. noteikumiem Nr. 214);

4.4. augstākās izglītības pakāpē pilna un nepilna laika studijās attālinātās mācības var īstenot līdz 50 procentiem no attiecīgās studiju programmas īstenošanai noteiktā kontaktstundu skaita, kas norādīts izglītības iestādes apstiprinātajā attiecīgās studiju programmas studiju plānā;

4.5. pamatizglītības pakāpē, vidējās izglītības pakāpē un augstākās izglītības pakāpē profesionālās tālākizglītības programmu vai tās daļu var īstenot daļēji vai pilnā apjomā attālināti atbilstoši izglītības programmai, izņemot praksi un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, ko organizē klātienē;

4.6. pamatizglītības pakāpē, vidējās izglītības pakāpē un augstākās izglītības pakāpē profesionālās pilnveides izglītības programmā klātienē īstenojamo daļu nosaka izglītības programmā.

(Grozīts ar MK 02.05.2023. noteikumiem Nr. 214)

5. Attālinātās mācības un studijas tiek īstenotas kā efektīva, kvalitatīva, pilnvērtīga un iekļaujoša klātienes mācību un studiju procesa daļa, lai nodrošinātu iespēju izglītojamam apgūt mācību un studiju procesā plānotos sasniedzamos rezultātus un attīstīt caurviju prasmes, kā arī nodrošinātu izglītojamam diferencētu, personalizētu un starpdisciplināru mācību un studiju procesu.

6. Atkarībā no attālināto mācību īstenošanas mērķa, uzdevuma un iespējām var izmantot:

6.1. dažādas mācību organizācijas formas, tai skaitā individuālu un grupu darbu, konsultācijas, projekta darbu;

6.2. dažādas norises vietas, tai skaitā bibliotēku, laboratorijas, pētniecības iestādes, muzejus, dabu, mājas;

6.3. dažādus mācību līdzekļus, tai skaitā tehnoloģiju risinājumus.

7. Lai organizētu attālinātās mācības šo noteikumu 4.3.4.5. un 4.6. ​​​​​​​apakšpunktā minētajās izglītības pakāpēs, izglītības iestāde:

7.1. mācību priekšmetu (kursu) stundu (nodarbību) sarakstā norāda attālināto mācību ietvaros plānotās stundas (nodarbības);

7.2. ja attālinātās mācības plānots īstenot, izmantojot informācijas tehnoloģijas, sadarbībā ar tās dibinātāju (izņemot valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes) nodrošina tiešsaistes mācīšanās tehnisko vidi, kas atbalsta sinhronu un asinhronu attālināto mācīšanos, kā arī digitālu mācību materiālu pieejamību izglītojamiem, ievērojot, ka:

7.2.1. sinhronas attālinātas mācīšanās risinājumiem jānodrošina nepieciešamā tehnika video un audio translācijai un ierakstam, kā arī programmatūra sinhronai tiešsaistes video un audio komunikācijai ar ekrāna pārraides atbalstu;

7.2.2. asinhronas attālinātas mācīšanās risinājumiem jānodrošina vide digitālu mācību materiālu izvietošanai, izglītojamo patstāvīgo darbu izstrādei un iesniegšanai, izglītojamo savstarpējai komunikācijai un komunikācijai ar pedagogu;

7.3. saskaņojot ar tās dibinātāju (izņemot valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes), iekšējos normatīvajos aktos nosaka attālināto mācību organizēšanas kārtību, cita starpā iekļaujot:

7.3.1. kārtību, kādā izglītības iestāde apzina, vai izglītojamiem ir pieejami tehniskie līdzekļi attālināto mācību procesa nodrošināšanai, kā arī minēto tehnisko līdzekļu nodrošināšanas kārtību, ja izglītojamiem tie nav pieejami;

7.3.2. kārtību, kādā tiek uzskaitīta izglītojamo dalība attālinātajās mācībās un uzdoto uzdevumu izpilde;

7.3.3. rīcību gadījumā, ja izglītojamā dalība attālinātajās mācībās nav iespējama vai ir traucēta tehnisku iemeslu dēļ;

7.3.4. kārtību, kādā nodrošina drošības prasību ievērošanu attālināto mācību laikā, un saziņas kārtību ar nepilngadīga izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem drošības vai veselības apdraudējuma gadījumā;

7.3.5. kārtību, kādā izglītojamie attālinātajās mācībās izmanto izglītības iestādes resursus un infrastruktūru (piemēram, telpas, bibliotēku);

7.3.6. rīcību gadījumā, ja tiek konstatēta vardarbība vai ir aizdomas par vardarbību pret izglītojamo.

(MK 02.05.2023. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

8. Šo noteikumu 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5.​​​​​​, 4.3.6. un 4.3.7. apakšpunktā minētajās izglītības programmās mācību gada laikā attālinātās mācības var īstenot:

8.1. vismaz divās no šādām izglītības programmas sastāvdaļām – mācību priekšmetos (kursos), moduļos un kvalifikācijas praksēs;

8.2. līdz 30 procentiem no mācību priekšmetam (kursam), modulim un kvalifikācijas praksei noteiktā apjoma.

(MK 02.05.2023. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

9. Izglītības iestādes līdz 2023. gada 31. jūlijam papildina iekšējos normatīvos aktos par attālināto mācību īstenošanu un atbilstoši šo noteikumu 7.3.6. apakšpunktam norāda rīcību gadījumā, ja attālināto mācību laikā tiek konstatēta vardarbība pret izglītojamo vai ir aizdomas par vardarbību pret izglītojamo.

(MK 02.05.2023. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 111Pieņemts: 08.02.2022.Stājas spēkā: 11.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 10.02.2022. OP numurs: 2022/29.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
329849
{"selected":{"value":"04.05.2023","content":"<font class='s-1'>04.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.05.2023","iso_value":"2023\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2022","iso_value":"2022\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2022.-03.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.05.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)