Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 108

Rīgā 2022. gada 8. februārī (prot. Nr. 6 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta 3.1 un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 92. nr.; 2018, 84. nr.; 2019, 48. nr.; 2020, 41., 160. nr.; 2021, 43. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Kopējais atbalsta apmērs 2022. gadā ir 19 500 000 euro, no tiem:
4.1. ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistīto administratīvo izmaksu segšanai, kā arī vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai paredzēti:
4.1.1. vaislas sivēnmātēm - 8 995 071 euro;
4.1.2. piena šķirņu slaucamajām govīm, tostarp pirmpienēm, - 6 364 906 euro;
4.1.3. gaļas šķirņu zīdītājgovīm un telēm, kas vecākas par 12 mēnešiem, - 3 096 907 euro;
4.1.4. piena šķirņu slaucamajām kazām, tostarp pirmpienēm, - 84 879 euro;
4.1.5. vaislas aitu mātēm - 770 005 euro;
4.2. ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistīto administratīvo izmaksu segšanai, kā arī tīršķirnes vaislas ķēvju ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem - 188 232 euro."

2. Izteikt 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1. kā vienreizēju maksājumu 348,60 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,50 euro apmērā) par tādas vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu, kura atražo vaislas jauncūkas (dzīvnieks novērtēts pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu vismaz 110), bet:
7.1.1. nepārsniedzot 95 procentus no katrā šķirnes saimniecībā esošajām sivēnmātēm (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. februārī);
7.1.2. nepārsniedzot 75 procentus no katrā pārraudzības ganāmpulkā esošajām sivēnmātēm, ja:
7.1.2.1. pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. februārī ir vairāk nekā deviņas vaislas sivēnmātes;
7.1.2.2. iepriekšējā pārraudzības un snieguma pārbaudes gadā no vaislas sivēnmātes atšķirto sivēnu skaits metienā pārraudzības ganāmpulkā ir vidēji 8,5 sivēni;".

3. Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. ja datu centrā reizi mēnesī ir iesniegts cūku kustības kopsavilkums atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un iepriekšējā gada pārraudzības vai snieguma pārbaudes rezultāti par ganāmpulku atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku pārraudzību un snieguma pārbaudi."

4. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Pretendents saņem vienreizēju maksājumu 131,28 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,50 euro apmērā) par tādas sivēnmātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu, kura atražo vaislas jauncūkas (dzīvnieks novērtēts pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības), ja:
8.1. pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. oktobrī ir vairāk nekā deviņas vaislas sivēnmātes;
8.2. iepriekšējā pārraudzības un snieguma pārbaudes gadā pārraudzības ganāmpulkā no vaislas sivēnmātes atšķirto sivēnu skaits metienā vidēji ir 8,5;
8.3. datu centrā reizi mēnesī ir iesniegts cūku kustības kopsavilkums atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un iepriekšējā gada pārraudzības rezultāti par ganāmpulku atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku pārraudzību un snieguma pārbaudi;
8.4. pārraudzības ganāmpulkā ir sagatavots un ceturtajā ceturksnī tiek īstenots vaislas sivēnmāšu mākslīgās apsēklošanas vai dabīgās lecināšanas plāns."

5. Izteikt 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Atbalstu par pakalpojuma sniegšanu piensaimniecības nozarē, lai pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošajai piena šķirnes slaucamajai govij, tostarp pirmpienei, noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti, bet ne attiecībā uz gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu, piena un gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvniekiem, pretendents saņem:
9.11. kā vienreizēju maksājumu 95,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 1,00 euro apmērā, par piena šķirņu ciltsgrāmatas pamatdaļā ierakstītu govi, kurai ir novērtēts eksterjers;
9.12. kā vienreizēju maksājumu 52,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 1,00 euro apmērā, par piena šķirņu ciltsgrāmatas papilddaļā ierakstītu vai ierakstīšanai izvērtētu govi, kā arī potenciāli ciltsdarbā izmantojamu govi, kurai:
9.12.1. pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240-305 dienas) izslaukums ir vismaz 5000 kilogramu;
9.12.2. ir novērtēts eksterjers."

6. Izteikt 9.3 punktu šādā redakcijā:

"9.3 Šo noteikumu 9.11. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir par pārraudzības ganāmpulkā esošajām Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes slaucamajām govīm, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai ir izsniegts atzinums par slaucamās govs atbilstību Latvijas brūnajai vai Latvijas zilajai šķirnei."

7. Izteikt 10.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. kā vienreizēju maksājumu 253,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 2,00 euro apmērā, par šķirnes saimniecībā snieguma pārbaudē esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas zīdītājgovs ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu;".

8. Izteikt 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. kā vienreizēju maksājumu 178,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 2,00 euro apmērā, par pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas zīdītājgovs vai par 12 mēnešiem vecākas teles ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu;".

9. Izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. kā vienreizēju maksājumu 101,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 2,00 euro apmērā, par pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošas un gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstīšanai atbilstošas vai izvērtētas zīdītājgovs vai par 12 mēnešiem vecākas teles, kurai vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 93,75 procentus, ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu;".

10. Papildināt ar 10.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4. gaļas šķirnes dzīvnieka genoma analīzes kopējo izmaksu segšanai 5000 euro."

11. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Atbalstu par pakalpojuma sniegšanu kazkopības nozarē, lai pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošai (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā) piena šķirnes slaucamajai kazai, tostarp pirmpienei, noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti, bet ne attiecībā uz gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvnieku, pretendents saņem:
12.1. kā vienreizēju maksājumu 96,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 1,50 euro apmērā, par piena šķirņu ciltsgrāmatas pamatdaļā ierakstītu kazu, kurai ir novērtēts eksterjers;
12.2. kā vienreizēju maksājumu 74,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 1,50 euro apmērā, par piena šķirņu ciltsgrāmatas papilddaļā ierakstītu vai ierakstīšanai izvērtētu kazu, kā arī par potenciāli ciltsdarbā izmantojamu kazu, kurai:
12.2.1. pēdējā noslēgtajā laktācijā (150-240 dienas) izslaukums ir vismaz 400 kilogramu, bet Latvijas vietējās šķirnes slaucamajām kazām - vismaz 300 kilogramu;
12.2.2. ir novērtēts eksterjers. "

12. Papildināt ar 12.2 punktu šādā redakcijā:

"12.2 Šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir par pārraudzības ganāmpulkā esošajām Latvijas vietējās šķirnes vecā tipa slaucamajām kazām, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai ir izsniegts atzinums par slaucamās kazas atbilstību Latvijas vietējās šķirnes vecajam tipam."

13. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Dienests mēneša laikā pēc pretendenta izdevumu tāmes saņemšanas izvērtē tās atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par pretendenta izdevumu tāmes apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja šo noteikumu 15. un 16. punktā minētā izdevumu tāme tiek apstiprināta, dienests pretendentam izmaksā priekšapmaksu:
17.1. cūkkopības, piensaimniecības, gaļas liellopu audzēšanas un kazkopības nozarē - līdz 75 procentiem no plānotajām administratīvajām izmaksām;
17.2. aitkopības un zirgkopības nozarē - līdz 90 procentiem no plānotās atbalsta maksājumu summas."

14. Izteikt 19.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 8. un 15. punktā minēto izdevumu tāmi - līdz 1. decembrim;".

15. Izteikt 19.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 10. punktā minētajām prasībām atbilstošu zīdītājgovju šķirnes saimniecību un pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (2. pielikums) - līdz 1. jūnijam;".

16. Izteikt 19.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.4.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu saskaņā ar šo noteikumu 15. punktā minēto izdevumu tāmi - līdz 5. decembrim;".

17. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (​pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 8. februāra
noteikumiem Nr. 108

"1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 247

_________. gada pārskats
par vaislas sivēnmāšu sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu

Iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
               
Ganāmpulka reģistrācijas numurs Ganāmpulka īpašnieks (juridiskās personas firma (nosaukums)/fiziskās personas vārds, uzvārds) Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/personas kods (fiziskai personai) Kopējais sivēnmāšu skaits ganāmpulkā Sivēnmāšu skaits ar selekcijas indeksu 110 un vairāk Atbalstāmo sivēnmāšu skaits - 95 % no kopējā sivēnmāšu skaita Atbalstāmo sivēnmāšu skaits - 75 % no kopējā sivēnmāšu skaita Atbalstāmo sivēnmāšu skaits
               
               
               
Kopā par sivēnmātēm (euro)
Iesniedzējs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums*)
Pieņēma  
  (Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**
Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 108Pieņemts: 08.02.2022.Stājas spēkā: 11.02.2022.Zaudē spēku: 07.04.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 10.02.2022. OP numurs: 2022/29.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
329844
11.02.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)