Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/4

Aizkrauklē 2022. gada 4. februārī

Grozījumi Aizkraukles novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/1 "Aizkraukles novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2022. gada 4. februāra ārkārtas domes sēdes
lēmumu Nr. 50 (prot. Nr. 3, 1. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Aizkraukles novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/1 "Aizkraukles novada pašvaldības nolikums" (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pašvaldības funkciju pildīšanai un darbības nodrošināšanai Dome izveido šādas iestādes:

7.1. Aizkraukles novada pašvaldības Administrācija ar šādām struktūrvienībām:

7.1.1. Kanceleja,

7.1.2. Juridiskā nodaļa,

7.1.3. Finanšu un grāmatvedības nodaļa,

7.1.4. Attīstības nodaļa,

7.1.5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodaļa,

7.1.6. Saimnieciskā nodaļa,

7.1.7. Dzimtsarakstu nodaļa,

7.1.8. Īpašumu nodaļa,

7.1.9. Personāla nodaļa,

7.1.10. Sabiedrisko attiecību nodaļa,

7.1.11. Tūrisma nodaļa,

7.1.12. Uzņēmējdarbības atbalsta centrs,

7.1.13. Aizkraukles pagasta pakalpojumu centrs.

7.2. Kokneses apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:

7.2.1. Bebru pagasta pakalpojumu centrs,

7.2.2. Iršu pagasta pakalpojumu centrs.

7.3. Pļaviņu apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:

7.3.1. Klintaines pagasta pakalpojumu centrs,

7.3.2. Vietalvas pagasta pakalpojumu centrs,

7.3.3. Aiviekstes pagasta pakalpojumu centrs.

7.4. Neretas apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:

7.4.1. Mazzalves pagasta pakalpojumu centrs,

7.4.2. Zalves pagasta pakalpojumu centrs,

7.4.3. Pilskalnes pagasta pakalpojumu centrs.

7.5. Jaunjelgavas apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:

7.5.1. Daudzeses pagasta pakalpojumu centrs,

7.5.2. Sērenes pagasta pakalpojumu centrs,

7.5.3. Seces pagasta pakalpojumu centrs,

7.5.4. Staburaga pagasta pakalpojumu centrs,

7.5.5. Sunākstes pagasta pakalpojumu centrs.

7.6. Skrīveru pagasta pārvalde.

7.7. Aizkraukles novada Izglītības pārvalde.

7.8. Jaunjelgavas pirmskolas izglītības iestāde "Atvasīte".

7.9. Seces pirmsskolas izglītības iestāde "Vasariņa".

7.10. Daudzeses pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš".

7.11. Pļaviņu pirmskolas izglītības iestāde "Jumītis" ar filiālēm.

7.12. Skrīveru pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis".

7.13. Skrīveru pirmsskolas izglītības iestāde "Saulēni".

7.14. Neretas pirmsskolas izglītības iestāde "Ziediņš".

7.15. Kokneses pirmsskolas izglītības iestāde "Gundega".

7.16. Bebru pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte".

7.17. Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte".

7.18. Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte".

7.19. Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis".

7.20. Aizkraukles pagasta sākumskola.

7.21. Pērses sākumskola.

7.22. Bebru pamatskola.

7.23. Kokneses pamatskola - attīstības centrs.

7.24. Seces pamatskola.

7.25. Daudzeses pamatskola.

7.26. Mazzalves pamatskola.

7.27. Aizkraukles novada vidusskola.

7.28. Jaunjelgavas vidusskola.

7.29. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola.

7.30. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola.

7.31. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola.

7.32. Pļaviņu vidusskola.

7.33. Aizkraukles Mākslas skola.

7.34. Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skola.

7.35. Aizkraukles novada Sporta skola.

7.36. Skrīveru Mūzikas un mākslas skola.

7.37. Kokneses mūzikas skola.

7.38. Pļaviņu Mākslas skola.

7.39. Pļaviņu Mūzikas skola.

7.40. Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs ar šādām struktūrvienībām:

7.40.1. Jaunjelgavas Jauniešu iniciatīvu centrs,

7.40.2. Pļaviņu Jauniešu iniciatīvu centrs "Ideja".

7.41. Aizkraukles novada Kultūras pārvalde.

7.42. Aizkraukles novada centrālā bibliotēka ar šādām struktūrvienībām:

7.42.1. Aizkraukles pagasta bibliotēka.

7.43. Kokneses bibliotēka ar šādām struktūrvienībām:

7.43.1. Iršu pagasta bibliotēka,

7.43.2. Ratnicēnu bibliotēka,

7.43.3. Bebru pagasta bibliotēka.

7.44. Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka ar šādu struktūrvienību:

7.44.1. Skrīveru bērnu bibliotēka.

7.45. Neretas bibliotēka ar šādām struktūrvienībām:

7.45.1. Neretas bērnu bibliotēka,

7.45.2. Pilskalnes pagasta bibliotēka,

7.45.3. Zalves pagasta bibliotēka,

7.45.4. Zalves pagasta Sproģu bibliotēka,

7.45.5. Mazzalves pagasta bibliotēka.

7.46. Pļaviņu bibliotēka ar šādām struktūrvienībām:

7.46.1. Pļaviņu Bērnu bibliotēka,

7.46.2. Gostiņu bibliotēka,

7.46.3. Klintaines pagasta bibliotēka,

7.46.4. E. Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka.

7.47. Jaunjelgavas pilsētas bibliotēka ar šādām struktūrvienībām:

7.47.1. Daudzeses pagasta bibliotēka,

7.47.2. Sērenes pagasta bibliotēka,

7.47.3. Seces pagasta bibliotēka,

7.47.4. Staburaga pagasta bibliotēka,

7.47.5. Sunākstes pagasta bibliotēka.

7.48. Aizkraukles kultūras centrs (iekļaujot Aizkraukles pagasta kultūras namu).

7.49. Kokneses kultūras centrs (iekļaujot Iršu un Bebru pagastu kultūras darba organizatorus).

7.50. Pļaviņu kultūras centrs (iekļaujot Klintaines, Vietalvas, Aiviekstes pagastu kultūras darba organizatorus).

7.51. Skrīveru kultūras centrs.

7.52. Neretas kultūras centrs (iekļaujot Pilskalnes, Sproģu un Zalves kultūras darba organizatorus) ar šādu struktūrvienību:

7.52.1. Mazzalves saieta nams.

7.53. Jaunjelgavas kultūras centrs ar šādām struktūrvienībām:

7.53.1. Sērenes tautas nams,

7.53.2. Seces pagasta kultūras nams,

7.53.3. Staburaga saieta nams,

7.53.4. Sunākstes pagasta saieta nams,

7.53.5. Daudzeses pagasta saieta nams.

7.54. Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs ar šādām struktūrvienībām:

7.54.1. Neretas novadpētniecības muzejs,

7.54.2. Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs "Riekstiņi",

7.54.3. Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja.

7.55. Aizkraukles novada Sociālais dienests.

7.56. Aizkraukles novada būvvalde.

7.57. Aizkraukles novada Pašvaldības policija.

7.58. Aizkraukles novada Sporta centrs.

7.59. Aizkraukles novada Bāriņtiesa.

7.60. Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas".

7.61. Sociālās aprūpes centrs "Nereta".

7.62. Ģimenes atbalsta centrs "Dzeguzīte".

7.63. Aģentūra "Kokneses sporta centrs".

7.64. Aģentūra "Sociālās aprūpes centrs "Ziedugravas".

7.65. Aizkraukles novada vēlēšanu komisija."

2. Papildināt Saistošos noteikumus ar 27.1 punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"27.1 Rīkojumu par komandējumiem domes priekšsēdētājam paraksta domes priekšsēdētāja vietnieki saistošo noteikumu 19. punktā noteiktajā secībā."

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums

 

Aizkraukles novada domes 2022. gada 4. februāra saistošo noteikumu Nr. 2022/4 "Grozījumi Aizkraukles novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/1 "Aizkraukles novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums [1] Spēkā esošā saistošo noteikumu redakcija paredz, ka Aizkraukles novadā esošie kultūras centri ir Kultūras pārvaldes pakļautībā, savukārt izglītības iestādes ir Izglītības pārvaldes pakļautībā. Ņemot vērā, ka Aizkraukles novada Kultūras pārvalde un Izglītības pārvalde īstenos tikai metodiska atbalsta sniegšanu iestādēm, ir nepieciešami grozījumi saistošajos noteikumos, kas paredz, ka novadā esošās kultūras un izglītības iestādes ir Aizkraukles novada pašvaldības pakļautībā.

[2] Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami arī, lai noteiktu kārtību, kādā tiek izdoti rīkojumi par domes priekšsēdētāja komandējumiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek:

1) noteikts, ka Aizkraukles novada kultūras un izglītības iestādes ir Aizkraukles novada pašvaldības pakļautībā esošas iestādes;

2) noteikts, ka rīkojumu par Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja komandējumiem izdod domes priekšsēdētāja vietnieki.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav būtiska ietekme.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav būtiska ietekme.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Aizkraukles novada dome.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas.

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Aizkraukles novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/1 "Aizkraukles .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Aizkraukles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2022/4Pieņemts: 04.02.2022.Stājas spēkā: 04.02.2022.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 09.02.2022. OP numurs: 2022/28.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
329796
04.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"