Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 5

Rīgā 2022. gada 1. februārī

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 5

Sēdi vada

Ministru prezidents ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Pabriks (Attālināti)

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs (Attālināti)

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis (Attālināti)

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. §

Slepeni

___________________________________________________

2. §

Konfidenciāli

___________________________________________________

22-TA-1k

3. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-95

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumos Nr. 413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem""

2020-TA-1522

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Noteikt, ka noteikumus paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).

5. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr. 737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""

2020-TA-1521

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Noteikt, ka noteikumus paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).

6. §

Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"

2020-TA-1523

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

3. Noteikt, ka instrukciju paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).

4. Tiešās valsts pārvaldes iestādēm ietvert savās darbības stratēģijās vismaz vienu snieguma rādītāju par katru no šīm 2021.-2027. gada plānošanas perioda aktuālajām valsts pārvaldes attīstības tēmām: progress nozares politikas ieviešanā, iekšējo procesu efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām, cilvēkresursu prasmju attīstība un iesaistīšanās, klimatneitralitāte, digitālā transformācija, inovācija.

5. Valsts kancelejai līdz 2026. gada 31. decembrim noteikt valsts pārvaldes attīstības plānošanas dokumentā nākamā perioda aktuālās valsts pārvaldes tēmas un kopīgos snieguma rādītājus.

7. §

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi un citi ārvalstu valsts dienestu kuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās, kā arī iziet no teritoriālās jūras, iekšējiem ūdeņiem un ostām"

21-TA-1758

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

8. §

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Austrijas Republikas vienošanos par Līguma starp Latvijas Republiku un Austrijas Republiku par ieguldījumu veicināšanu un to aizsardzību denonsēšanu"

21-TA-1613

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas un Austrijas Republikas vienošanos par Līguma starp Latvijas Republiku un Austrijas Republiku par ieguldījumu veicināšanu un to aizsardzību denonsēšanu (turpmāk - Vienošanās).

2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

3. Ārlietu ministrijai pēc Vienošanās noslēgšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

4. Valsts kancelejai sagatavot Vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

9. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 35 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3. pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi""

21-TA-961

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

10. §

Noteikumu projekts "Latvijas Republikas valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi"

21-TA-1502

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

11. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""

22-TA-61

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

12. §

Noteikumu projekts "Adopcijas reģistra noteikumi"

21-TA-1102

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

13. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""

21-TA-184

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

14. §

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana" 6.1.7.2. pasākuma "Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā" īstenošanas noteikumi"

21-TA-408

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

15. §

Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

21-TA-1485

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

16. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""

21-TA-1315

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

17. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

21-TA-27

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

18. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

21-TA-104

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

19. §

Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā"

22-TA-109

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

20. §

Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

21-TA-1556

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

21. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-200

___________________________________________________
(A.K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

22. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi""

22-TA-263

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

23. §

Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"

21-TA-258

___________________________________________________
(A. Pabriks, J. Garisons, S. Šķiltere, A. T. Plešs,
K. Gerhards, A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

5. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot Ministru prezidenta biedru, aizsardzības ministru A. Pabriku izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā".

6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt pēc būtības Latvijas Pašvaldību savienības sniegtos priekšlikumus, sagatavot un līdz 2022. gada 1. jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Oficiālās elektroniskās adreses likumā.

7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un līdz 2026. gada 31. decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu, kas nosaka kritērijus un kārtību, kādā reģistrē tās personas, kuras objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvas e-vidē, kā arī kārtību, kādā krīzes vai izņēmuma stāvokļa laikā tiek nodrošināta šo personu apziņošana un informācijas piegāde.

24. §

Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

21-TA-63

___________________________________________________
(M. Golubeva, G. Eglītis, A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

25. §

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""

21-TA-709

___________________________________________________
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanu Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

5. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot satiksmes ministru T. Linkaitu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"".

26. §

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

22-TA-203

___________________________________________________
(M. Golubeva, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu, tajā skaitā samaksu par virsstundu darbu, piemaksu par dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi nakts laikā, par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, atlīdzību par laiku, kuru amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi nepavada darba vietā vai citā institūcijas norādītajā vietā, bet pēc attiecīga pieprasījuma ierodas norādītajā vietā un nekavējoties uzsāk pienākumu pildīšanu, Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbinātajiem un šo nodarbināto komandējumiem (dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ceļa izdevumi), ēdināšanu, pārtiku, apgādāšanu ar dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamo apģērbu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un inventāru, kā arī izdevumus patvēruma meklētāju izmitināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei, uztura un dienas naudai, ēdināšanai, izdevumus par pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm personām, kuras ir nelikumīgi šķērsojušas Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežu, segt no šim mērķim attiecīgajai iestādei piešķirtajiem valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu līdzekļiem, bet to nepietiekamības gadījumā - no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā.

4. Nepieciešamības gadījumā Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam un faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram.

5. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un valsts un pašvaldības stacionāro ārstniecības iestāžu izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu, tajā skaitā virsstundu darba apmaksu, segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā.

6. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 5. punktam un faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram.

7. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

27. §

Par Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 4 27. §) "Likumprojekts "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums""

22-TA-348

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

2. Atsaukt Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra sēdē (prot. Nr. 4  27. §) atbalstīto, Saeimā iesniegto likumprojektu "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums" (Saeimas likumprojekta reģistrācijas Nr. 1316/Lp13) un lūgt Saeimas Prezidiju nevirzīt likumprojektu izskatīšanai Saeimā.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra sēdes prootkollēmuma  (prot. Nr. 4  27. §) "Likumprojekts "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums"" 1.-6. punktu.

4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Prezidijam.

28. §

Informatīvais ziņojums "Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2017.-2020. gadam izpilde"

21-TA-1131

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

29. §

Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā veselības dienesta īstenotā ERAF projekta "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu" pārtraukšanu"

21-TA-1033

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Izdevumus, kas radušies, pārtraucot projekta Nr. 2.2.1.1/18/I/001 "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu" īstenošanu, 93 892 euro apmērā atzīt par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un, ievērojot, ka tos nav iespējams atgūt, attiecināt tos uz valsts budžeta izdevumiem.

30. §

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas - Lietuvas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības stiprināšanai 2021. gada 28. oktobra sēdi"

21-TA-1759

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbildīgajām institūcijām, kuru pārstāvji ir apstiprināti Latvijas - Lietuvas Starpvaldību komisijā (turpmāk - Latvijas - Lietuvas SVK), atbilstoši savai kompetencei:

2.1. nodrošināt un sekmēt informatīvā ziņojuma 2. punktā minēto lēmumu īstenošanu atbilstoši 2021. gada sēdē noteiktajiem sadarbības virzieniem un pēc pieprasījuma informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par informatīvā ziņojuma 2. punktā noteikto uzdevumu izpildes gaitu;

2.2. piedalīties un savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas intereses nākamajā Latvijas - Lietuvas SVK sēdē.

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:

3.1. organizēt Latvijas - Lietuvas SVK sēdes norisi Latvijā, ja ir panākta vienošanās ar Lietuvu par tās nepieciešamību, un nodrošināt tās vadību;

3.2. nepieciešamības gadījumā aktualizēt Latvijas delegācijas sastāvu dalībai Latvijas - Lietuvas SVK sēdē;

3.3. trīs mēnešu laikā pēc Latvijas - Lietuvas SVK sēdes protokola parakstīšanas sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai  Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas - Lietuvas SVK ietvaros.

31. §

Informatīvais ziņojums "Zinātnes un augstākās izglītības finansējuma sasaiste ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem"

21-TA-610

___________________________________________________
(A. Muižniece, J. Paiders, A. Pabriks, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju par tālāko zinātnes un augstākās izglītības finansēšanas sasaisti ar zinātnes starptautiskā novērtējuma rezultātiem.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2022. gada 28. februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par jaunu kārtību, kādā aprēķina un piešķir zinātnes bāzes finansējumu valsts zinātniskajām institūcijām, kurā būtu aktualizēta sasaiste ar zinātnisko institūciju darbības starptautisko izvērtējumu, ieviesta lielāka zinātnes snieguma nozīme zinātnes bāzes finansējuma piešķīrumā un ieviesta jauna zinātnisko institūciju attīstības finansējuma komponente, tās pakāpeniskai piemērošanai ar 2022. gadu.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2022. gada 31. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994. "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem", kas ievieš zinātnisko institūciju darbības starptautiskā izvērtējuma sasaisti ar augstākās izglītības finansēšanas kārtību.

5. Informatīvajā ziņojumā paredzētās izmaiņas zinātnes bāzes finansējumā 2022.gadā īstenojamas esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros, savukārt jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai zinātnes bāzes finansējuma modeļa pilnveidošanai 2023., 2024. un 2025. gadā izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

6. Līdz 2025. gada kārtējā zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā  grozījumus  Ministru kabineta 2018. gada 2. oktobra noteikumos Nr. 619 "Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība", lai papildinātu tos ar kārtību, kādā augstskolām, kuras izvērtējumā piedalās ar vairākām vērtējamajām vienībām, tiek noteikts konsolidētais vidējais vērtējums.

32. §

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 3.-4. februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

22-TA-330

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram J. Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 3.-4. februāra neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

33. §

Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 6.-8. februāra sanāksmē izskatāmo jautājumu

22-TA-336

___________________________________________________
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Zemkopības ministrijas valsts sekretāram R. Kronbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 6.-8. februāra neformālajā sanāksmē.

34. §

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

22-TA-342

___________________________________________________
(D. Pavļuts, A. Pabriks, T. Linkaits, A. Muižniece,
J. Perevoščikovs, A. K. Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

35. §

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

22-TA-343

___________________________________________________
(D. Pavļuts, G. Eglītis, A. T. Plešs, J. Bordāns,
A. Muižniece, A. K. Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

36. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-251

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

37. §

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi" īstenošanas noteikumi"

21-TA-659

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

38. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-34

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

39. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-206

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

40. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-165

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) pieteikties kopējā iepirkumā medikamenta Regdanvimab (RegKirona) iegādē, kopā iegādājoties 400 medikamenta Regdanvimab (RegKirona) flakonu skaitu.

4. Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) pieteikties kopējā iepirkumā medikamenta Casirivimab/imdevimab (Ronapreve) iegādē, kopā iegādājoties 200 medikamenta Casirivimab/imdevimab (Ronapreve) kursu skaitu.

41. §

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-293

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Noteikt, ka rīkojumu paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).

42. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-14

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

43. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-305

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

44. §

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

22-TA-306

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

45. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-307

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

46. §

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

22-TA-323

___________________________________________________
(J. Citskovskis, A. Muižniece, D. Pavļuts,
T. Linkaits, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

4. Ņemot vērā Covid-19 kontaktpersonu lielo skaitu, jo sevišķi izglītības iestādēs, viņām noteiktās prasības un to izpildes iespējas, starpinstitūciju sadarbības koordinācijas darba grupā, piesaistot nozares ekspertus, izvērtēt Covid-19 kontaktpersonu statusa piemērošanas kritērijus, testēšanās prasības un izolācijas laiku, sagatavot priekšlikumus par elastīgākām prasībām Covid-19 kontaktpersonām un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra sēdē.

5. Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas darba grupā, piesaistot nozares ekspertus, izvērtēt jautājumu par Covid-19 pārslimošanas sertifikāta iegūšanu personām, kurām izglītības iestādē veikts tests ir uzrādījis pozitīvu rezultātu, sagatavot attiecīgus priekšlikumus un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra sēdē.

47. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

22-TA-332

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai

3. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.

48. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""

22-TA-292

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

49. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi""

22-TA-167

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

50. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-94

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Noteikt, ka rīkojumu paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).

51. §

Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem" finansējumu tās turpināšanai"

22-TA-193

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija" (turpmāk - mērķprogramma) turpināšanu līdz 2022. gada 28. februārim.

3. Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas īstenošanai nepieciešamais finansējums 2022. gadā, kas nepārsniedz 227 419 euro, tiks piešķirts no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

4. Kultūras ministrijai pēc Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas kārtu pieteikumu izvērtēšanas sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.

52. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-274

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

53. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 86 "Noteikumi par atbalstu mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""

21-TA-1627

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Kultūras ministrijai sagatavot un Eiropas Komisijā iesniegt paziņojumu par grozījumiem valsts atbalsta lietā SA.62003.

4. Kultūras ministrijai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūtīt attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

5. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

54. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""

22-TA-68

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

55. §

Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-668/21 Druvnieks

22-TA-257

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-668/21 Druvnieks.

2. Zemkopības ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-668/21 Druvnieks.

3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-668/21 Druvnieks.

56. §

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko nolūkā nodrošināt dalībvalstīm lielāku paredzamību un precizēt ar tradicionālo, PVN un NKI pašu resursu nodošanu saistītu strīdu izšķiršanas procedūras groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 609/2014"

22-TA-322

___________________________________________________
(N. Sakss, A. K. Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko nolūkā nodrošināt dalībvalstīm lielāku paredzamību un precizēt ar tradicionālo, PVN un NKI pašu resursu nodošanu saistītu strīdu izšķiršanas procedūras groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 609/2014".

57. §

Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2021. gada 2. decembra argumentēto atzinumu pārkāpumu procedūras lietā Nr. 2020/2078

22-TA-224

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2021. gada 2. decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2020/2078.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2023. gada 1. martam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnīgai Padomes 2013. gada 5. decembra Direktīvas 2013/59/Euratom, ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom, prasību pārņemšanai, kas norādītas pārkāpumu procedūras lietā Nr. 2020/2078.

58. §

Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2021. gada 2. decembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/2231

22-TA-107

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2021. gada 2. decembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2231.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

59. §

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 3.-4. februāra neformālajā sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem

22-TA-355

___________________________________________________
(M. Golubeva, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Iekšlietu ministrei M. Golubevai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 3.-4. februāra neformālajā sanāksmē.

60. §

Informatīvais ziņojums "Par enerģētiskās drošības pašreizējo situāciju"

22-TA-207

___________________________________________________
(J. Vitenbergs, E. Šaicāns, G. Eglītis, J. Bordāns,
A. T. Plešs, A. Pabriks, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra A. Pabrika priekšlikumus, kuriem pievienojas arī Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns, ka Ekonomikas ministrijai jāsagatavo analītisks ziņojums par īstermiņa risinājumiem alternatīvajiem dabas gāzes piegādes avotiem, par kodolenerģijas izmantošanas iespējām nākotnē kā alternatīvu enerģētikas avotu dabas gāzei, kā arī pieņemto lēmumu par valsts naftas rezervju glabāšanu Latvijas teritorijā izpildi.

61. §

Informatīvais ziņojums "Par konceptuālajā ziņojumā "Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību" rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu"

21-TA-503

___________________________________________________
(M. Golubeva, D. Trofimovs, A. K. Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

62. §

Informatīvais ziņojums "Par Administratīvās apgabaltiesas sprieduma izpildi"

21-TA-298

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2022. gada 1. maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi", kas nosaka nolietojuma aktualizācijas kārtību un nosacījumus inženierbūvēm, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nolietojums reģistrēts lielāks par 80 %.

63. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420123422

22-TA-215

___________________________________________________
(J. Bordāns, A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420123422.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420123422.

4. Atzīmēt, ka par paskaidrojumu attiecīgie klātesošie Ministru kabineta locekļi uztur savu atsevišķo viedokli, kas izteikts Ministru kabineta 2022. gada 18. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 3 49. §) "Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420290921" 4. punktā. 

64. §

Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu tiesas lēmuma izpildi"

21-TA-1111

___________________________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija

65. §

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas fonda plāna darbības kārtību" un noteikumu projekts "Par Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtību, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija"

22-TA-12

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Noteikt, ka noteikumus paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).

5. Nozaru ministrijām un institūcijām, kas atbildīgas par Atveseļošanas fonda plāna investīciju un reformu ieviešanu, nodrošināt saistošo atskaites punktu un mērķu izpildi Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija (turpmāk - darbības kārtība), noteiktajos termiņos.

6. Pilnvarot finanšu ministru Latvijas Republikas vārdā parakstīt darbības kārtību.

66. §

Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"

22-TA-299

___________________________________________________
(A. Pabriks, A. Pelšs, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Pilnvarot veselības ministru parakstīt Eiropas Komisijas sagatavotos tipveida divpusējos un trīspusējos līgumus par Covid-19 vakcīnas ziedošanu.

67. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-130

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

68. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

22-TA-229

___________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

69. §

Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"

22-TA-316

___________________________________________________
(A. Pabriks, A. Pelšs, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežota pieejamības informācija).

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Pilnvarot veselības ministru parakstīt divpusējos un trīspusējos līgumus par Covid-19 vakcīnu ziedošanu.

Sēdi slēdz plkst. 16:05

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 5Pieņemts: 01.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 07.02.2022. OP numurs: 2022/26.4
329694
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"