Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 114

Rīgā 2022. gada 26. janvārī (prot. Nr. 45, 7. §)

Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 191 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta pirmo un 2.4 daļu, Vispārējās
izglītības likuma 26. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2016. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 191 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 46; 2017, Nr. 34; 2018, Nr. 25; 2019, Nr. 25; 2020, Nr. 75, Nr. 224; 2021, Nr. 23, Nr. 46) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt nosaukumā vārdu "pilsētas" ar vārdu "valstspilsētas";

1.2. aizstāt 1.1. apakšpunktā vārdu "pilsētas" ar vārdu "valstspilsētas";

1.3. izteikt 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8. portāls - valsts pārvaldes pakalpojumu portāls Latvija.lv;";

1.4. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pieteikumu reģistrācija elektroniskajā datubāzē notiek visu gadu:

7.1. vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim ierodoties reģistrācijas vietā vai aizpildot elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu portālā;

7.2. pilnvarotajai personai ar Bāriņtiesas izsniegtu vai notariāli apstiprinātu pilnvaru ierodoties reģistrācijas vietā.";

1.5. aizstāt 14. punktā vārdus "ar ierakstītu pasta sūtījumu" ar vārdu "rakstiski";

1.6. izteikt 16. punkta ievaddaļu un 16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16. Līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pretendentu sarakstā, vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim, elektroniski veicot izmaiņas pieteikumā portālā vai ierodoties reģistrācijas vietā, bet pilnvarotajai personai ar Bāriņtiesas izsniegtu vai notariāli apstiprinātu pilnvaru - ierodoties reģistrācijas vietā, ir tiesības pieteikumā mainīt:

16.1. informāciju par pirmsskolas izglītības pakalpojuma vēlamo uzsākšanas laiku Pašvaldības izglītības iestādē;";

1.7. izteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis pieteikumu atsauc, anulējot to portālā vai ierodoties reģistrācijas vietā;";

1.8. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Dibinot jaunu Pašvaldības izglītības iestādi, Departaments informāciju par iespēju pieteikties programmas apguvei Pašvaldības izglītības iestādē publicē Pašvaldības un Departamenta tīmekļvietnē un sociālajos tīklos, kā arī nodrošina šīs informācijas nosūtīšanu uz vecāku vai bērnu likumisko pārstāvju pieteikumos norādītajām elektroniskā pasta adresēm. Pieteikumus reģistrē Departamenta publicētajā informācijā norādītajā termiņā un kārtībā.";

1.9. aizstāt 23. un 24. punktā vārdu "pilsētas" ar vārdiem "valstspilsētas pašvaldības";

1.10. aizstāt 26.2. apakšpunktā vārdu "pilsētas" ar vārdiem "valstspilsētas pašvaldības";

1.11. aizstāt 27. punktā vārdu "pilsētas" ar vārdiem "valstspilsētas pašvaldības";

1.12. papildināt 27.7. apakšpunktu aiz vārda "pakāpē" ar vārdiem "vai skolotāja palīgs";

1.13. svītrot 34.3. apakšpunktu;

1.14. papildināt 34. punktu ar 34.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.4. attiecīgajā brīdi nav citas Pašvaldības izglītības iestādes uzaicinājuma.";

1.15. izteikt 35. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Departaments informāciju par brīvajām vietām Pašvaldības izglītības iestādē publicē Pašvaldības un Departamenta tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.";

1.16. aizstāt 36. punktā vārdu "pilsētas" ar vārdiem "valstspilsētas pašvaldības";

1.17. papildināt 49.3. apakšpunktu pirms vārdiem "Pašvaldības izglītības iestādi" ar vārdiem "līdz obligātās izglītības vecumam";

1.18. izteikt 54.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.2. bērna un vecāku, bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;";

1.19. izteikt 54.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.5. Privātās izglītības iestādes dibinātājs ar Departamentu ir noslēdzis Finansēšanas līgumu;";

1.20. izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Pašvaldības līdzfinansējumu pārtrauc izmaksāt ar dienu, kad nepastāv kāds no saistošo noteikumu 54.2., 54.3., 54.4. un 54.5. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.";

1.21. papildināt 58. punktu aiz vārdiem "Izglītības pārvaldes priekšnieka" ar vārdiem "- departamenta direktora vietnieka un Administratīvās pārvaldes priekšnieka";

1.22. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā;

1.23. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā;

1.24. svītrot 3. pielikumā vārdus "deklarētās dzīvesvietas adrese";

1.25. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā.

2. Saistošo noteikumu 1.3., 1.6., 1.7., 1.13. un 1.14. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī.

3. Saistošo noteikumu 1.25. apakšpunkts piemērojams no 2022. gada 1. janvāra.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

1. pielikums
Rīgas domes 2016. gada 16. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 191
(RD 26.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 114 redakcijā)

Rīgas valstpilsētas pašvaldības izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas

Nr. p. k. Iestādes nosaukums un juridiskā adrese Rajons/priekšpilsēta Īstenojamā izglītības programma Minimālais uzņemšanas vecums izglītības programmā
1. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"

Ērgļu ielā 1

Centra rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
2. Rīgas 88. pirmsskolas izglītības iestāde

Ģertrūdes ielā 28

Centra rajons Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
3. Rīgas 94. pirmsskolas izglītības iestāde

Krišjāņa Barona ielā 97B

Centra rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
4. Rīgas 200. pirmsskolas izglītības iestāde

Akas ielā 1

Centra rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
5. Rīgas Bolderājas pirmsskolas izglītības iestāde

Finiera ielā 21

Kurzemes rajons Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
6. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Annele"

Anniņmuižas bulvārī 78

Kurzemes rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
7. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Bizmārītes"

Motoru ielā 8

Kurzemes rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un

6 mēneši

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 1 gads un

6 mēneši

8. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"

Dammes ielā 42

Kurzemes rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
9. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

Tālavas gatvē 7

Kurzemes rajons Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
10. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kadiķītis"

Garajā ielā 31

Kurzemes rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
11. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte"

Slokas ielā 126A

Kurzemes rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
12. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamolītis"

Iļģuciema ielā 4

Kurzemes rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
13. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kurzeme"

Slokas ielā 130

Kurzemes rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
14. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Laismiņa"

Slokas ielā 211

Kurzemes rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
15. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Madariņa"

Dagmāras ielā 3

Kurzemes rajons Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
16. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa"

Slokas ielā 126

Kurzemes rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
17. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežrozīte"

Rododendru ielā 6

Kurzemes rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
18. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

Eiženijas ielā 8

Kurzemes rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un

6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
19. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Priedīte"

Valentīna ielā 10A

Kurzemes rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
20. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"

Riekstu ielā 14

Kurzemes rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
21. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulstariņi"

Gobas ielā 27

Kurzemes rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
22. Rīgas Valdorfskola

Baltajā ielā 10

Kurzemes rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
23. Rīgas 11. pirmsskolas izglītības iestāde

Raņķa dambī 3

Kurzemes rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
24. Rīgas 14. pirmsskolas izglītības iestāde

Vircavas ielā 2

Kurzemes rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
25. Rīgas 46. pirmsskolas izglītības iestāde

Vecumnieku ielā 5A

Kurzemes rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
26. Rīgas 62. pirmsskolas izglītības iestāde

Alīses ielā 19

Kurzemes rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
27. Rīgas 80. pirmsskolas izglītības iestāde

Garajā ielā 24

Kurzemes rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
28. Rīgas 81. pirmsskolas izglītības iestāde

Grīvas ielā 15

Kurzemes rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
29. Rīgas 104. pirmsskolas izglītības iestāde

Slokas ielā 207

Kurzemes rajons Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
30. Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestāde

Kristapa ielā 39

Kurzemes rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
31. Rīgas 197. pirmsskolas izglītības iestāde

Birzes ielā 44

Kurzemes rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
32. Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestāde

Brūžu ielā 6

Kurzemes rajons Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un 6 mēneši
33. Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestāde

Usmas ielā 10

Kurzemes rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
34. Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde

Kurzemes prospektā 86C

Kurzemes rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
35. Rīgas Grīziņkalna pirmsskola

Vārnu ielā 13A

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
36. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Asniņš"

Maskavas ielā 268C

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un

6 mēneši

37. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Domino"

Ilūkstes ielā 2

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
38. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš"

Ikšķiles ielā 12

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
39. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Jumis"

Jaunrozes ielā 12

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
40. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Māra"

Sesku ielā 33B

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
41. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārdega"

Tallinas ielā 64

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
42. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

Augšielā 8

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
43. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Rotaļa"

Lauku ielā 2B

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
44. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zilbīte"

Malnavas ielā 4

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
45. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte"

Zvaigžņu ielā 6

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
46. Rīgas Ukraiņu vidusskola

Visvalža ielā 4

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 5 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un 6 mēneši
47. Rīgas Ziedoņdārza pirmsskola

Matīsa ielā 75

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
48. Rīgas 7. pirmsskolas izglītības iestāde

Ludzas ielā 30

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
49. Rīgas 40. pirmsskolas izglītības iestāde

Zilupes ielā 2

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
50. Rīgas 41. pirmsskolas izglītības iestāde

Ludzas ielā 74

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
51. Rīgas 44. pirmsskolas izglītības iestāde

Sapieru ielā 5

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas

izglītības programma

1 gads un
6 mēneši
52. Rīgas 68. pirmsskolas izglītības iestāde

Ādmiņu ielā 9A

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
53. Rīgas 97. pirmsskolas izglītības iestāde

Ikšķiles ielā 8

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
54. Rīgas 125. pirmsskolas izglītības iestāde

Salacas ielā 28

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
55. Rīgas 170. pirmsskolas izglītības iestāde

Firsa Sadovņikova ielā 20A

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
56. Rīgas 172. pirmsskolas izglītības iestāde

Glūdas ielā 5

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
57. Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde

Maskavas ielā 254

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
58. Rīgas 193. pirmsskolas izglītības iestāde

Maskavas ielā 266

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
59. Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestāde

Salaspils ielā 18 k-5

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
60. Rīgas 216. pirmsskolas izglītības iestāde

Salaspils ielā 10

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
61. Rīgas 220. pirmsskolas izglītības iestāde

Izvaltas ielā 2

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un

6 mēneši

62. Rīgas 224. pirmsskolas izglītības iestāde

Prūšu ielā 82

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
63. Rīgas 225. pirmsskolas izglītības iestāde

Ikšķiles ielā 10

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
64. Rīgas 229. pirmsskolas izglītības iestāde

Ogres ielā 8

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
65. Rīgas 239. pirmsskolas izglītības iestāde

Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 32

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
66. Rīgas 254. pirmsskolas izglītības iestāde

Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 4

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
67. Rīgas 255. pirmsskolas izglītības iestāde

Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
68. Rīgas 256. pirmsskolas izglītības iestāde

Ilūkstes ielā 28

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
69. Rīgas 258. pirmsskolas izglītības iestāde

Tīnūžu ielā 1

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
70. Rīgas 259. pirmsskolas izglītības iestāde

Jāņa Grestes ielā 3

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
71. Rīgas 262. pirmsskolas izglītības iestāde

Jukuma Vācieša ielā 2E

Latgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
72. Rīgas 266. pirmsskolas izglītības iestāde

Pļavnieku ielā 4

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
73. Rīgas 267. pirmsskolas izglītības iestāde

Dravnieku ielā 8

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
74. Rīgas 270. pirmsskolas izglītības iestāde

Salnas ielā 18

Latgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
75. Bērnu un jauniešu centrs
"IK Auseklis"

Mežciema ielā 41

Vidzemes priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
76. Mežciema pamatskola

Hipokrāta ielā 31

Vidzemes priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
77. Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola

Nīcgales ielā 15

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 3 gadi*
78. Rīgas Juglas vidusskola

Kvēles ielā 64

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un

6 mēneši

79. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzilniņa"

Dzilnas ielā 20

Vidzemes priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
80. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks"

Hipokrāta ielā 25A

Vidzemes priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
81. Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestāde

Grostonas ielā 6

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
82. Rīgas 57. pirmsskolas izglītības iestāde

Mazajā Caunes ielā 3

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
83. Rīgas 59. pirmsskolas izglītības iestāde

Grostonas ielā 4

Vidzemes priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
84. Rīgas 61. pirmsskolas izglītības iestāde

Vaidavas ielā 11

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
85. Rīgas 66. pirmsskolas izglītības iestāde

Vesetas ielā 13

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un

6 mēneši

86. Rīgas 74. pirmsskolas izglītības iestāde

Jāņa Daliņa ielā 6A

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
87. Rīgas 79. pirmsskolas izglītības iestāde

Klijānu ielā 17

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
88. Rīgas 106. pirmsskolas izglītības iestāde

Ūnijas ielā 83

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
89. Rīgas 112. pirmsskolas izglītības iestāde

Brīvības gatvē 363A

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
90. Rīgas 126. pirmsskolas izglītības iestāde

Zemgaļu ielā 23B

Vidzemes priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
91. Rīgas 148. pirmsskolas izglītības iestāde

Tomsona ielā 18

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
92. Rīgas 152. pirmsskolas izglītības iestāde

Juglas ielā 1B

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
93. Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestāde

Andromedas gatvē 3

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
94. Rīgas 160. pirmsskolas izglītības iestāde

Vangažu ielā 40A

Vidzemes priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
95. Rīgas 167. pirmsskolas izglītības iestāde

Raunas ielā 43B

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
96. Rīgas 180. pirmsskolas izglītības iestāde

Tebras ielā 6A

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un 6 mēneši
97. Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestāde

Dzelzavas ielā 17A

Vidzemes priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 1 gads un
6 mēneši
98. Rīgas 213. pirmsskolas izglītības iestāde

Vesetas ielā 11

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
99. Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestāde

Kazarmu ielā 1A

Vidzemes priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
100. Rīgas 231. pirmsskolas izglītības iestāde

Dzelzavas ielā 87

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
101. Rīgas 233. pirmsskolas izglītības iestāde

Madonas ielā 24B

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
102. Rīgas 236. pirmsskolas izglītības iestāde "Eglīte"

Biķernieku ielā 47A

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un 6 mēneši
103. Rīgas 241. pirmsskolas izglītības iestāde

Hipokrāta ielā 25

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
104. Rīgas 243. pirmsskolas izglītības iestāde

Saktas ielā 3A

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un 6 mēneši
105. Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestāde

Marsa gatvē 8

Vidzemes priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
106. Rīgas 251. pirmsskolas izglītības iestāde "Mežciems"

Mežciema ielā 43A

Vidzemes priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
107. Rīgas 252. pirmsskolas izglītības iestāde

Purvciema ielā 32

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
108. Rīgas 273. pirmsskolas izglītības iestāde

Ilūkstes ielā 101 k-4

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
109. Rīgas 80. vidusskola

Andromedas gatvē 11

Vidzemes priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
110. Rīgas 85. vidusskola

Purvciema ielā 23A

Vidzemes priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
111. Rīgas Arkādijas vidusskola

Melnsila ielā 6

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 3 gadi*
112. Rīgas Āgenskalna pirmsskola

Cieceres ielā 3

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
113. Rīgas Pārdaugavas pirmsskola

Zvārdes ielā 17

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
114. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Daugaviņa"

Kukšu ielā 5

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
115. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Ligzdiņa"

Apuzes ielā 74

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un 6 mēneši
116. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"

Pārslas ielā 16

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
117. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Vadakstīte"

Vadakstes ielā 16

Zemgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
118. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Imantas 18. līnijā 5A

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
119. Rīgas Ziepniekkalna pirmsskola

Svētes ielā 7

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
120. Rīgas Ziepniekkalna vidusskola

Ozolciema ielā 26

Zemgales priekšpilsēta Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
121. Rīgas Zolitūdes pirmsskola

Imantas 18. līnijā 3A

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
122. Rīgas 4. pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš"

Īslīces ielā 10

Zemgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
123. Rīgas 13. pirmsskolas izglītības iestāde "Ābecītis"

Altonavas ielā 1

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
124. Rīgas 27. pirmsskolas izglītības iestāde

Stendes ielā 4

Zemgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
125. Rīgas 124. pirmsskolas izglītības iestāde "Dzērvenīte"

Bērzupes ielā 3

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
126. Rīgas 132. pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa"

Ventspils ielā 13A

Zemgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
127. Rīgas 141. pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis"

Stērstu ielā 19

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
128. Rīgas 149. pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Biešu ielā 2A

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
129. Rīgas 209. pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Bišu ielā 5

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
130. Rīgas 264. pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta atslēdziņa"

Imantas 18. līnijā 1

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un 6 mēneši
131. Rīgas 272. pirmsskolas izglītības iestāde "Pērlīte"

Jelgavas ielā 86A

Zemgales priekšpilsēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un

6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
132. Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestāde "Austriņa"

Dižozolu ielā 6

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
133. Rīgas 95. vidusskola

Bruknas ielā 5

Zemgales priekšpilsēta Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
134. Rīgas Čiekurkalna pamatskola

Čiekurkalna 1. līnijā 53

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 1 gads un 6 mēneši
135. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"

Katrīnas ielā 5A

Ziemeļu rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
136. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Blāzmiņa"

Skuju ielā 14

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un

6 mēneši

137. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepiņa"

Viestura prospektā 29

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
138. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežaparks"

Stokholmas ielā 3A

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un 6 mēneši
139. Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenītes"

Mores ielā 8

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 1 gads un
6 mēneši
140. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"

Vecmīlgrāvja 1. līnijā 41

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
141. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Viršu dārzs"

Cimzes ielā 3

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
142. Rīgas Rīnūžu vidusskola

Augusta Dombrovska

ielā 88

Ziemeļu rajons Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
143. Rīgas 5. pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš"

Gaujas ielā 32B

Ziemeļu rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
144. Rīgas 21. pirmsskolas izglītības iestāde "Laimiņa"

Kalngales ielā 2

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
145. Rīgas 36. pirmsskolas izglītības iestāde

Lugažu ielā 8

Ziemeļu rajons Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un

6 mēneši

146. Rīgas 42. pirmsskolas izglītības iestāde

Sofijas ielā 3

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un 6 mēneši
147. Rīgas 110. pirmsskolas izglītības iestāde

Baltāsbaznīcas ielā 29

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
148. Rīgas 135. pirmsskolas izglītības iestāde "Liepziediņi"

Čiekurkalna 1. līnijā 53A

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
149. Rīgas 161. pirmsskolas izglītības iestāde

Augusta Dombrovska ielā 9C

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un 6 mēneši
150. Rīgas 169. pirmsskolas izglītības iestāde

Viestura prospektā 27

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
151. Rīgas 192. pirmsskolas izglītības iestāde

Kārļa Vatsona ielā 11A

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
152. Rīgas 223. pirmsskolas izglītības iestāde

Aptiekas ielā 12

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un

6 mēneši

153. Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestāde

Augusta Dombrovska ielā 87

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši
154. Rīgas 7. pamatskola

Jaunciema 4. šķērslīnijā 4

Ziemeļu rajons Pirmsskolas izglītības programma 1 gads un
6 mēneši

* Uzņem bērnus, kuriem attiecīgajā kalendārajā gadā aprit pilni trīs vai pieci gadi.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

2. pielikums
Rīgas domes 2016. gada 16. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 191
(RD 26.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 114 redakcijā)

Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds  

Bērna likumiskā pārstāvja personas kods I__I__I__I__I__I__I - I__I__I__I__I__I

Bērna likumiskā pārstāvja deklarētās
dzīvesvietas adrese, pasta indekss
 
Kontakttālrunis    
Elektroniskā pasta adrese    
Bērna deklarētās dzīvesvietas adrese  
Bērna unikālais identifikators    

Pieteikums Nr. ______

Lūdzu reģistrēt manu bērnu elektroniskajā datubāzē pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

Ziņas par Pašvaldības izglītības iestādi, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības ieguvi:

Nosaukums  
Adrese  
Programma  
Mācību valoda  
Vēlamais uzsākšanas datums  

Ziņas par bērnu:

Vārds, uzvārds    

Personas kods I__I__I__I__I__I__I - I__I__I__I__I__I

Es esmu informēts (-a), ka šis pieteikums tiks anulēts tad, kad pieteikumā norādītā Pašvaldības izglītības iestāde bērnu iekļaus pretendentu sarakstā; pieteikums par bērna reģistrēšanu pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai citās Pašvaldības izglītības iestādēs tiek anulēts tad, kad bērns tiek uzņemts kādā Pašvaldības izglītības iestādē.

Piekrītu saņemt informāciju uz norādīto elektroniskā pasta adresi par Pašvaldības jaundibinātajām pirmsskolas izglītības iestādēm vai jaunatvērtajām programmām iestādēs.

Apliecinu, ka norādītās ziņas ir patiesas  
  (bērna likumiskā pārstāvja paraksts, datums)
(reģistrācijas datums, laiks) (Pašvaldības darbinieka paraksts) (vārds, uzvārds)

Pašvaldības izglītības iestāde negarantē vietu, bērnam sasniedzot pusotra gada vecumu. Kamēr Pašvaldības izglītības iestāde vietu nav piedāvājusi un ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, Jums ir tiesības Rīgas domes noteiktajā kārtībā saņemt Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam privātā izglītības iestādē.

Privātuma atruna par e-pakalpojumā
"Reģistrācija pirmsskolai" veikto datu apstrādi

Pārzinis datu apstrādei ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments), Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts: iksd@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists - Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, tālrunis 67012055, e-pasts dac@riga.lv.

Personas datu apstrādes mērķis ir pirmsskolas vecuma bērnu likumisko pārstāvju pieteikumu reģistrēšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārziņa juridiskā pienākuma izpilde, kas noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un Rīgas domes 2016. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 191 "Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments apstrādā šādus personas datus:

- bērna likumiskā pārstāvja, kas veic pieteikumu, identificēšanai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu: pieteicēja vārds, uzvārds un personas kods;

- bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, kā arī bērna likumisko pārstāvju vārds, uzvārds un personas kods un bērna likumiskā pārstāvja, kas veic pieteikumu, deklarētā dzīvesvietas adrese tiek saņemta no Iedzīvotāju reģistra;

- bērna brāļa un/vai māsas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese;

- informācija par statusu izglītības iestādēs (mācās) tiek saņemta no Valsts izglītības informācijas sistēmas;

- pieteicēja tālrunis, e-pasta adrese (informāciju ievada pašvaldības darbinieks).

Personas datu saņēmēji ir pieteikumā izvēlēto iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, atbildīgie darbinieki, veidojot izglītojamo uzņemšanas sarakstu, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pirmsskolu rindu administratori un atbildīgie darbinieki, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra atbildīgie darbinieki, reģistrējot pieteikumu klātienē, e-pakalpojums "Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam" fakta par esību pirmsskolu rindā apstiprinājumam, Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs tehniskā atbalsta nodrošināšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā e-pakalpojuma uzturētāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir noslēgusi līgumus par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Jūsu personas dati tiks glabāti atbilstoši Arhīvu likumam.

Jums kā datu subjektam ir tiesības:

- pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu un Jūsu bērna kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu;

- iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu un Jūsu bērna personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Datums:

likumiskā pārstāvja paraksts Paraksta atšifrējums

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

4. pielikums
Rīgas domes 2016. gada 16. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 191
(RD 26.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 114 redakcijā)

Detalizēts atšifrējums pašvaldības izdevumiem pirmsskolas izglītības programmas nodrošināšanai pa izdevumu pozīcijām

Nosaukums Nr. Pakalpojums EKK kods KOPĀ (euro)
1. Atalgojums 1.1. Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 1100 52 837 041
2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2.1. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 1200 13 780 112
3. Komandējumi un darba braucieni 3.1. Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 2100 0
4. Pakalpojumu samaksa 4.1. Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210 3239
4.2. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 3 432 117
4.3. Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 392 474
4.4. Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 2240 1 032 201
4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 2782
4.6. Īres un nomas maksa 2260 8610
5. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 5.1. Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 1 693 989
5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 18 309
5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 2340 40 324
5.4. Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 399 452
5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 2360 165 313
5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 2370 319 384
6. Izdevumi par periodikas iegādi 6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0
7. Pamatlīdzekļu nolietojums 7.1. Pašvaldības izglītības iestāžu kopējais pamatlīdzekļu nolietojums, ko aprēķina, ievērojot pašvaldībām noteikto ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību, un ko dala ar bērnu skaitu attiecīgajās izglītības iestādēs   302 980
8. Valsts budžeta mērķdotācija 8.1. Mērķdotācija pedagogu atalgojumam 1100 8 736 432
8.2. Mērķdotācija valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1200 2 060 925
8.3. Mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei 2370 262 522
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem* 307,85
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam obligātās izglītības vecumā* 229,27

* Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam aprēķināts, ievērojot Ministru kabineta noteikumos noteikto metodiku un ņemot vērā, ka Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 2021. gada 1. septembrī pirmsskolas izglītības programmas apguvei Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēti 24 043 bērni, no kuriem 12 314 bērni vecumā no pusotra gada līdz četriem gadiem un 11 729 bērni obligātās izglītības vecumā.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2022. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 114 "Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 191 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Rīgas domes 2016. gada 16. februāra saistošie noteikumi Nr. 191 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr. 191), nosakot to, ka no 2022. gada 1. aprīļa e-pakalpojums "Bērna reģistrācija pirmsskolu iestāžu rindā" tiks īstenots portālā Latvija.lv, kā arī to, ka bērna likumiskajiem pārstāvjiem (aizbildņiem) būs tiesības, tāpat kā vecākiem, elektroniski reģistrēt bērnu rindā, veikt izmaiņas vai atcelt pieteikumus, un ka tiks dzēsta atzīme "pašlaik nevēlos saņemt piedāvājumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam no Pašvaldības izglītības iestādes, jo bērna uzraudzību nodrošina vecāks vai vecāku izvēlēta privātpersona vai bērns saņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu Privātā izglītības iestādē".

Lai aizpildītu skolotāja palīga vakances un nodrošinātu pirmsskolas pakalpojuma nepārtrauktību iestādēs, Saistošajos noteikumos Nr. 191 precizēta Pirmsskolas vecuma bērnu ārpuskārtas uzņemšanas komisijas kompetence, nosakot to, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) izglītības iestādē strādājošā skolotāja palīga bērnam ir tiesības pirmsskolas izglītības pakalpojumu saņemt ārpus kārtas.

Precizēta informācija sarakstā par Pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Vienlaikus noteikts Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu vienam bērnam mēnesī.

Saistošajos noteikumos Nr. 191 precizēts Pašvaldības nosaukums atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4. pantam.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra īstenoto ERAF projektu "Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums" turpmāk virknei pašvaldību
e-pakalpojumi tiks nodrošināti portālā Latvija.lv. Pašvaldībā e-pakalpojums "Bērna reģistrācija pirmsskolu iestāžu rindā" tiks nodrošināts portālā Latvija.lv no 2022. gada 1. aprīļa.

Lai īstenotu Vispārējās izglītības likuma 21. panta otrajā daļā noteikto prasību nodrošināt iespēju visās padotībā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs apgūt pirmsskolas izglītības programmu valsts valodā, ar 2021. gada 1. septembri visās pirmsskolās izglītības iestādēs, kurās vēl līdz šim nebija licencētas pirmsskolas izglītības programmas valsts valodā, tika saņemtas licences un atvērtas grupas. Precizēts Saistošo noteikumu Nr. 191 1. pielikums.

Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" noteikts, ka pašvaldības līdzfinansējums privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu ir jāaprēķina, diferencējot izmaksas bērniem vecumā no pusotra līdz četriem gadiem un bērniem obligātās izglītības vecumā. Atbilstoši minētajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajai izmaksu aprēķināšanas metodikai grozījumi aktualizē Saistošo noteikumu Nr. 191 4. pielikumu, nosakot apmēru Pašvaldības līdzfinansējumam privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu vienam bērnam mēnesī.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības pakalpojumu portāla programmas papildinājumu izmaksas un līdzfinansējuma izmaksas tiks segtas no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam apstiprinātā budžeta.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 191 "Kārtība, kādā Rīgas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 114Pieņemts: 26.01.2022.Stājas spēkā: 04.02.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 03.02.2022. OP numurs: 2022/24.26
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329638
04.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"