Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 86

Rīgā 2022. gada 1. februārī (prot. Nr. 5 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 2. panta
1. punkta "a" apakšpunktu un 17. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 28. nr.; 2009, 133. nr.; 2010, 115., 164. nr.; 2013, 158. nr.; 2016, 117. nr.; 2018, 240. nr.; 2020, 103B. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. mīkstajiem kviešiem (Triticum aestivum L. subsp. aestivum), cietajiem kviešiem (Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren) un spelta kviešiem (Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.) (turpmāk visi kopā - kvieši);".

2. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Triju darbdienu laikā pēc pēdējās lauka apskates dienesta inspektors, pamatojoties uz lauka apskates rezultātiem, pieņem lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai, kā arī sagatavo un sēklaudzētājam izsniedz labības sēklaudzēšanas lauku apskates protokolu."

3. Izteikt 50.32. apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.32. iesniegt Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par nepieciešamību veikt sēklu partijas neviendabīguma analīzi attiecībā uz tīrību, dīgtspēju un citu augu sēklu saturu atbilstoši Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumiem (metodes un procedūras pieejamas Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē);".

4. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Noteikto maksimālo sēklu partijas masu nedrīkst pārsniegt vairāk par pieciem procentiem. Ja sēklu partijas masa pārsniedz šo noteikumu 51. punktā norādīto maksimālo partijas masu, to sadala vairākās sēklu partijās."

5. Izteikt 57.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.2. dzīvu graudu ērču vai tādu citu dzīvu sēklu kaitēkļu klātbūtni, kuri bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, - tikai tad, ja reģistrā reģistrētā persona šo noteikumu 48. punktā minētajā iesniegumā ir norādījusi, ka vēlas, lai tiktu noteikts šis rādītājs."

6. Izteikt 78.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"78.3. novākta Latvijā un paredzēta sertificēšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, iesaiņo Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā. Sēklas iesaiņo un etiķetē saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma un šo noteikumu VI un VII nodaļas prasībām. Sēklas iesaiņojumiem piestiprina etiķeti un pievieno pavaddokumentu saskaņā ar šo noteikumu 17. pielikumu;".

7. Izteikt 78.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"78.4. novākta Latvijā vienā lauksaimniecības saimniecībā, bet paredzēta sertificēšanai citā lauksaimniecības saimniecībā Latvijā, iesaiņo Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā. Sēklas iesaiņo un etiķetē saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma un šo noteikumu VI un VII nodaļas prasībām. Sēklas iesaiņojumiem piestiprina etiķeti, kura paredzēta sēklai, kas nav līdz galam sertificēta, un pievieno pavaddokumentu saskaņā ar šo noteikumu 17. pielikumu."

8. Izteikt 89.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"89.2.2. juridiskai personai - nosaukumu un reģistrācijas numuru, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu un personas kodu;".

9. Izteikt 100. punktu šādā redakcijā:

"100. Persona, kas nodarbojas ar sēklaudzēšanu, sēklu sagatavošanu, saiņošanu vai tirgošanu, kārto sēklu uzskaites žurnālu. Sēklu uzskaites žurnālā reģistrē visus attiecīgās sugas un šķirnes sēklu sagatavošanas posmus un izmantošanas veidus, norādot katrā darbībā izmantoto sēklu daudzumu kilogramos. Ja sēkla tiek pārdota, sēklu uzskaites žurnālā norāda informāciju par pircēju (juridiskai personai - nosaukumu un reģistrācijas numuru, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu un personas kodu)."

10. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8) Komisijas 2021. gada 8. marta Īstenošanas direktīvas (ES) 2021/415, ar ko groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK un 66/402/EEK, lai konkrēto sēklu un nezāļu sugu taksonomiskās grupas un nosaukumus pielāgotu jaunākajām zinātnes un tehniskām atziņām."

11. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9) Komisijas 2021. gada 7. decembra Īstenošanas direktīvas (ES) 2021/2171, ar ko attiecībā uz Avena nuda sēklu partijas un parauga svaru groza Padomes Direktīvu 66/402/EEK."

12. Izteikt 11. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

13. Izteikt 15. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

14. Izteikt 17.1 pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

15. Izteikt 18. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. februāra
noteikumiem Nr. 86

"11. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 120

Sēklu kvalitatīvie rādītāji

1. Sēklu kvalitātes rādītāji ir šādi:

Nr.

p. k.

Labības sugas un sēklu kategorijas Minimālā dīgtspēja (tīrām sēklām %) Minimālā tīrība (% no masas) Citu augu sugu sēklu maksimālais piejaukums (gab./1000 g)
citas augu sugas kopā, ne vairāk (6., 7., 8. un 9. aile) citas labības sugas augu sugas, kas nav labība vējauzas (Avena fatua, Avena sterilis), reibuma airene (Lolium temulentum) pērkone (Raphanus raphanistrum), kokaļi (Agrostemma githago)
1. Auzas, arī Bizantijas auzas (Avena sativa L., Avena byzantina K. Koch), velna auzas (Avena strigosa Schreb.), mīkstie kvieši (Triticum aestivum L. subsp. aestivum), cietie kvieši (Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren), spelta kvieši (Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.):
1.1. bāzes sēklas 85 99 8 2 6 0 2
1.2. sertificētas sēklas, pirmās un otrās paaudzes sertificētas sēklas 85 98 20 14 14 0 6
2. Kailgraudu auzas (Avena nuda L.):
2.1. bāzes sēklas 75 99 8 2 6 0 2
2.2. sertificētas sēklas, pirmās un otrās paaudzes sertificētas sēklas 75 98 20 14 14 0 6
3. Mieži (Hordeum vulgare L.):
3.1. bāzes sēklas 85 99 8 2 6 0 2
3.2. sertificētas sēklas, pirmās un otrās paaudzes sertificētas sēklas (izņemot kailgraudu miežus) 85 98 20 14 14 0 6
3.3. sertificētas sēklas, pirmās un otrās paaudzes sertificētas sēklas (kailgraudu miežiem) 75 98 20 14 14 0 6
4. Rudzi (Secale cereale L.), griķi (Fagopyrum esculentum Moench):
4.1. bāzes sēklas 85 98 8 2 6 0 2
4.2. sertificētas sēklas 85 98 20 14 14 0 6
5. Tritikāle (x Triticosecale Wittm. ex. A. Camus):
5.1. bāzes sēklas 80 98 8 2 6 0 2
5.2. sertificētas sēklas, pirmās un otrās paaudzes sertificētas sēklas 80 98 20 14 14 0 6
6. Kukurūza (Zea mays L.) 90 98 0 0 0 0 0

2. Sēklas ir praktiski brīvas no kaitīgajiem organismiem."

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. februāra
noteikumiem Nr. 86

"15. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 120

Oficiālās etiķetes, zīmogojuma un dokumenta saturs

A. Etiķetes un zīmogojuma saturs

1. Eiropas Savienības tiesību akti*.

2. Sertificētājinstitūcijas un valsts nosaukums.

3. Ražotājvalsts nosaukums.

4. Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.

5. Sēklu partijas numurs.

6. Deklarētā sēklu neto vai bruto masa vai sēklu skaits iesaiņojumā.

7. Suga (norāda vismaz botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem).

8. Šķirne (norāda latīņu burtiem).

9. Kategorija.

10. Saiņošanas mēnesis un gads vai pēdējā parauga ņemšanas mēnesis un gads. Ja iesaiņojums noslēgts atkārtoti, norāda noslēgšanas datumu, kā arī atbildīgās iestādes nosaukumu.

11. Ja ir norādīta masa un ir lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas cietās piedevas, norāda piedevu nosaukumu, kā arī aptuvenās proporcijas starp sēklu masu un kopējo masu.

12. Ja šķirne ir hibrīds vai inbrīdinga līnija:

12.1. bāzes sēklai:

12.1.1. ja hibrīds vai inbrīdinga līnija, pie kuras sēkla pieder, ir akceptēta saskaņā ar Latvijas augu šķirņu kataloga nolikumu, norāda šī komponenta nosaukumu kopā ar atsauci uz gala šķirni vai tikai komponenta nosaukumu;

12.1.2. ja hibrīds vai inbrīdinga līnija ir paredzēta par komponentu vienīgi gala šķirnei, norāda vārdu "Komponents";

12.1.3. citos gadījumos komponentu, pie kura bāzes sēkla pieder, var norādīt koda formā kopā ar atsauci uz gala šķirni un ar atsauci uz tās funkciju (vīrišķais vai sievišķais) (vai bez atsauces uz funkciju), kā arī norāda vārdu "Komponents";

12.2. sertificētai sēklai norāda tās šķirnes nosaukumu, pie kuras sēkla pieder, un vārdu "Hibrīds".

13. Ja sēklas dīgtspēja ir novērtēta atkārtoti, norāda iestādi, kura to novērtējusi, kā arī norādi "Atkārtoti novērtēts (mēnesis un gads)". Šo informāciju var norādīt uz oficiālās uzlīmes, kuru pielīmē etiķetei.

14. Pirmsbāzes sēklai norāda paaudžu skaitu pirms sertificētām sēklām vai pir­mās paaudzes sertificētām sēklām.

15. Ja šķirne ir ģenētiski modificēta, norāde "Ģenētiski modificēta šķirne".

16. Norāde par augu aizsardzības līdzekļiem, kas lietoti sēklu apstrādē.

17.Kailgraudu miežiem pirmās un otrās paaudzes sertificētajām sēklām norāda minimālo dīgtspēju - 75 %.

B. Dokumenta saturs

1. Sēklu partijas numurs.

2. Suga (norāda vismaz botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem).

3. Šķirne (norāda latīņu burtiem).

Piezīme. * Atsauci nenorāda griķu oficiālajā sēklu etiķetē. "

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. februāra
noteikumiem Nr. 86

"17.1 pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 120

Atkārtotās sēklu pārbaudes termiņi un nosacījumi

Nr.

p. k.

Grupa Atkārtotas pārbaudes termiņš, skaitot no dīgtspējas analīzes pabeigšanas dienas
2 gadi 1 gads 3 mēneši
1. Sēklas ir apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām
1.1. sēklas sertificētas novākšanas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam pēc novākšanas gada dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā šo noteikumu 11. pielikumā noteiktā minimālā dīgtspēja dīgtspēja ir mazāka par 3. ailē norādīto, bet nav mazāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju neattiecas
1.2. sēklas sertificētas vēlāk par šā pielikuma 1.1. apakšpunktā noteikto termiņu vai veikta atkārtota pārbaude pēc šā pielikuma 1.1. apakšpunktā noteiktā termiņa neattiecas dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju neattiecas
2. Sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām
2.1. sēklas sertificētas novākšanas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam pēc novākšanas gada un saskaņā ar šo noteikumu 57. punktā minētās pārbaudes rezultātiem mitruma saturs sēklās nepārsniedz:
2.1.1. griķiem sēklu mitrums nepārsniedz 16,5 % un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā šo noteikumu 11. pielikumā noteiktā minimālā dīgtspēja sēklu mitrums nepārsniedz 16,5 % un dīgtspēja ir mazāka nekā 3. ailē norādītā, bet nav mazāka par šo noteikumu 12. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 16,5 % un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 12. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
2.1.2. citām sugām sēklu mitrums nepārsniedz 15,0 % un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā šo noteikumu 11. pielikumā noteiktā minimālā dīgtspēja sēklu mitrums nepārsniedz 15,0 % un dīgtspēja ir mazāka par 3. ailē norādīto, bet nav mazāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 15,0 % un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 11. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
2.2. sēklas sertificētas vēlāk par šā pielikuma 2.1. apakšpunktā noteikto termiņu vai pēc 2.1. apakšpunktā noteiktā termiņa veikta atkārtota pārbaude:
2.2.1. griķiem neattiecas sēklu mitrums nepārsniedz 16,5 % un dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 16,5 % un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 11. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
2.2.2. citām sugām neattiecas sēklu mitrums nepārsniedz 15,0 % un dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 15,0 % un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 11. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju

"

 

4. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. februāra
noteikumiem Nr. 86

"18. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 120

Iesnieguma saturs personas iekļaušanai vai izmaiņu veikšanai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā

1. Informācija par personu:

1.1. juridiskai personai:

1.1.1. nosaukums;

1.1.2. juridiskā adrese;

1.1.3. reģistrācijas numurs;

1.1.4. kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

1.1.5. pārstāvja vārds, uzvārds;

1.2. fiziskai personai:

1.2.1. vārds, uzvārds;

1.2.2. personas kods;

1.2.3. dzīvesvietas adrese;

1.2.4. kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

2. Darbības veids, ar kuru paredzēts nodarboties.

3. Ražotņu, noliktavu, veikalu un citu tirdzniecības vietu adrese (atrašanās vieta).

4. Atsauce uz pievienotajiem dokumentiem.

5. Norāde "Personas datus apstrādā saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumu Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" 90.6 punktu".

6. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 86Pieņemts: 01.02.2022.Stājas spēkā: 04.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 03.02.2022. OP numurs: 2022/24.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
329612
04.02.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"