Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Banka

Padomes lēmums Nr. 49/2 Rīgā 1998. gada 17. septembrī

Par "Pārskatu par kredītiestādes ieguldījumiem sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Apstiprināt "Pārskatu par kredītiestādes ieguldījumiem sagatavošanas noteikumus" (pielikumā).

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 1999. gada 1. janvāri.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

 

PĀRSKATU PAR KREDĪTIESTĀDES IEGULDĪJUMIEM

SAGATAVOŠANAS NOTEIKUMI

Noteikumi ir izstrādāti "Kredītiestāžu likuma" 1. panta 7. punktā, 44., 45. un 47. pantā noteikto regulējošo prasību ievērošanas kontrolei un nosaka pārskatu par kredītiestādes ieguldījumiem (t.i., līdzdalību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatkapitālā, ieguldījumiem kustamajā un nekustamajā īpašumā) sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

 

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. Līdzdalības nominālvērtība - tiešā un netiešā ceļā iegūto uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) akciju (daļu) nominālvērtību summa. Akcijas (daļas), kuras kredītiestādes uzdevumā (pilnvarojumā) savā vārdā pārvalda trešā persona (personas), jāuzskata par kredītiestādes tiešā ceļā iegūto līdzdalību.

1.2. Netiešā ceļā iegūtā līdzdalība - uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) akcijas (daļas), kas pieder kredītiestādes meitasuzņēmumam (meitasuzņēmumiem). Akcijas (daļas), kuras kredītiestādes meitasuzņēmuma (meitasuzņēmumu) uzdevumā (pilnvarojumā) savā vārdā pārvalda trešā persona (personas), jāuzskata par kredītiestādes netiešā ceļā iegūto līdzdalību.

1.3. Līdzdalības daļa pamatkapitālā - līdzdalības nominālvērtības un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), kurā veikts ieguldījums, apmaksāto akciju (daļu) nominālvērtību kopsummas (apmaksātā pamatkapitāla apmēra) attiecība, kas izteikta procentos.

1.4. Balsstiesību daļa - tiešā un netiešā ceļā iegūto balsstiesīgo akciju (daļu) skaita un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), kurā veikts ieguldījums, emitēto balsstiesīgo akciju (daļu) kopskaita attiecība, kas izteikta procentos.

1.5. Pārņemtā līdzdalība - līdzdalība uzņēmuma(uzņēmējsabiedrības) pamatkapitālā, kuru kredītiestāde pārņēmusi kā neatmaksāto kredītu nodrošinājumu, kuru plāno pārdot un kuras valdījuma laiks (laiks no pārņemšanas dienas līdz pārskata datumam) nepārsniedz 2 gadus.

1.6. Pārņemtais kustamais un nekustamais īpašums - kustamais un nekustamais īpašums, kuru kredītiestāde pārņēmusi kā neatmaksāto kredītu nodrošinājumu, kuru plāno pārdot un kura valdījuma laiks (laiks no pārņemšanas dienas līdz pārskata datumam) nepārsniedz 2 gadus.

1.7. Palīguzņēmums - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas nav kredītiestāde vai finanšu iestāde, bet kura pamatdarbība ir īpašuma, datu apstrādes sistēmu pārvaldīšana u.tml. palīgdarbība, kas papildina, paplašina, turpina vai veicina vienas vai vairāku kredītiestāžu darbību.

1.8. Uzņēmums - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas nav kredītiestāde, finanšu iestāde vai palīguzņēmums.

 

2. PĀRSKATU PAR KREDĪTIESTĀDES

IEGULDĪJUMIEM SAGATAVOŠANA

2. 1. Bankām jāsagatavo:

2.1.1. pārskats par ieguldījumiem kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā atbilstoši UPDK 0620072 veidlapai (1. pielikums);

2.1.2. pārskats par līdzdalību palīguzņēmumu pamatkapitālā atbilstoši UPDK 0620073 veidlapai (2. pielikums);

2.1.3. pārskats par līdzdalību uzņēmumu pamatkapitālā atbilstoši UPDK 0620074 veidlapai (3. pielikums);

2.1.4. pārskats par ieguldījumiem kustamajā un nekustamajā īpašumā un līdzdalību uzņēmumu pamatkapitālā atbilstoši UPDK 0620075 veidlapai (4. pielikums).

2.2. Kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām jāsagatavo pārskats par ieguldījumiem kustamajā un nekustamajā īpašumā atbilstoši UPDK 0620076 veidlapai (5. pielikums).

2.3. Pārskatos par kredītiestādes ieguldījumiem skaitļi jāuzrāda veselos tūkstošos latu vai veselos procentos.

2.4. Sagatavojot 2.1.1. -2.1.3. punktā minētos pārskatus, jāievēro šādas prasības:

2.4.1. atsevišķi jāuzrāda ieguldījumi to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatkapitālā, kuros bankai ir būtiska līdzdalība, un ieguldījumi to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatkapitālā, kuros bankai nav būtiskas līdzdalības;

2.4.2. ieguldījumi jāsadala atbilstoši 2.4.1. punkta prasībām, ņemot vērā bankas līdzdalības daļu pamatkapitālā vai bankas balsstiesību daļu atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir lielāks;

2.4.3. par katru veikto ieguldījumu tāda uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatkapitālā, kurā bankai ir būtiska līdzdalība, jāuzrāda šāda informācija:

2.4.3.1. reģistrētais uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pilnais nosaukums, reģistrācijas vietas kods atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi" un reģistrācijas numurs,

2.4.3.2. līdzdalības bilances vērtība, atsevišķi uzrādot pārņemtās līdzdalības bilances vērtību,

2.4.3.3. līdzdalības daļa pamatkapitālā un balsstiesību daļa,

2.4.3.4. ieguldījuma veids (apgrozāmais vai ilgtermiņa);

2.4.4. par ieguldījumiem to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatkapitālā, kuros bankai nav būtiskas līdzdalības, jāuzrāda līdzdalības bilances vērtības kopsumma, atsevišķi uzrādot pārņemtās līdzdalības bilances vērtības kopsummu.

2.5. Pārskats par ieguldījumiem kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā jāsagatavo, ievērojot šādas papildu prasības:

2.5.1. ieguldījumi to kredītiestāžu vai finanšu iestāžu subordinētajā kapitālā, kurās bankai ir būtiska līdzdalība, jāuzrāda atsevišķi par katru kredītiestādi un finanšu iestādi;

2.5.2. jāuzrāda ieguldījumu 2.5.1. punktā neminēto kredītiestāžu un finanšu iestāžu subordinētajā kapitālā kopsumma;

2.5.3. tādas kredītiestādes vai finanšu iestādes, kurās bankai ir būtiska līdzdalība, grupējamas, norādei izmantojot šādus saīsinājumus: banka - BNK, apdrošināšanas sabiedrība - APS, cita finanšu iestāde - CFI;

2.5.4. jāuzrāda līdzdalības pamatkapitālā un ieguldījumu subordinētajā kapitālā bilances vērtības kopsummas attiecība pret bankas pašu kapitālu. Pašu kapitāls tiek noteikts kā pašu kapitāla pirmā un otrā līmeņa elementu kopsumma, kas aprēķināta saskaņā ar "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumu" (apstiprināti ar Latvijas Bankas padomes 17.05.1996. lēmumu Nr. 33/3) 2.3.1. un 2.3.2. punkta prasībām, un tā lielums ir vienāds ar summu UPDK 0620069. veidlapas 300. pozīcijā.

2.6. Pārskats par līdzdalību palīguzņēmumu pamatkapitālā jāsagatavo, ievērojot šādas papildu prasības:

2.6.1. jāuzrāda līdzdalības nominālvērtība;

2.6.2. jāuzrāda līdzdalības nominālvērtības attiecība pret bankas pašu kapitālu. Pašu kapitāls tiek noteikts saskaņā ar "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumu" 2.3. punkta prasībām, un tā lielums ir vienāds ar summu UPDK 0620069. veidlapas 500. pozīcijā.

2.7. Pārskats par līdzdalību uzņēmumu pamatkapitālā jāsagatavo, ievērojot šādas papildu prasības:

2.7.1. uzņēmuma, kurā bankai ir būtiska līdzdalība, piederība tautsaimniecības nozarei jānosaka atbilstoši "Kredītiestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas noteikumu" (apstiprināti ar Latvijas Bankas padomes 14.11.1996. lēmumu Nr. 36/6) 12.5. punkta prasībām;

2.7.2. jāuzrāda līdzdalības nominālvērtība;

2.7.3. jāuzrāda līdzdalības nominālvērtības attiecība pret bankas pašu kapitālu. Pašu kapitāls tiek noteikts saskaņā ar "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumu" 2.3. punkta prasībām, un tā lielums ir vienāds ar summu UPDK 0620069. veidlapas 500. pozīcijā.

2.8. Pārskats par ieguldījumiem kustamajā un nekustamajā īpašumā un līdzdalību uzņēmumu pamatkapitālā jāsagatavo, ievērojot šādas prasības:

2.8.1. jāuzrāda kustamā un nekustamā īpašuma, kurš nav nepieciešams bankai finanšu pakalpojumu sniegšanai (izņemot pārņemto kustamo un nekustamo īpašumu) bilances vērtība;

2.8.2. jāuzrāda līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā (izņemot pārņemto līdzdalību) bilances vērtība;

2.8.3. jāuzrāda ieguldījumu kopsummas attiecība pret bankas pašu kapitālu. Pašu kapitāls tiek noteikts saskaņā ar "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumu" 2.3. punkta prasībām, un tā lielums ir vienāds ar summu UPDK 0620069. veidlapas 500. pozīcijā.

2.9. Kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai pārskatā par ieguldījumiem kustamajā un nekustamajā īpašumā jāuzrāda:

2.9.1. kustamā un nekustamā īpašuma (izņemot pārņemto kustamo un nekustamo īpašumu) bilances vērtība;

2.9.2. ieguldījumu kopsummas attiecība pret kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības pašu kapitālu. Pašu kapitāls tiek noteikts saskaņā ar "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumu" 2.3. punkta prasībām, un tā lielums ir vienāds ar summu UPDK 0620069. veidlapas 500. pozīcijā.

 

3. PĀRSKATU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Pārskati par kredītiestādes ieguldījumiem jāsagatavo par stāvokli pārskata gada 30. jūnijā un 31. decembrī un jāiesniedz Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldei 15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma.

1. pielikums

1.JPG (75259 BYTES)

2. pielikums

2.JPG (64308 BYTES)

3. pielikums

3.JPG (73112 BYTES)

4. pielikums

4.JPG (79420 BYTES)

5. pielikums

5.JPG (74671 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Pārskatu par kredītiestādes ieguldījumiem sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: lēmums Numurs: 49/2Pieņemts: 17.09.1998.Stājas spēkā: 01.01.1999.Zaudē spēku: 01.07.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 288, 08.10.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
32956
01.01.1999
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)