Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 47

Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 59. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 57. nr.; 2008, 61. nr.; 2009, 166. nr.; 2011, 151. nr.; 2012, 52. nr.; 2013, 14., 250. nr.; 2014, 236. nr.; 2015, 193. nr.; 2016, 34. nr.; 2019, 146., 251. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Medicīniskie dokumenti par primārās veselības aprūpes, sekundārās veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanu (turpmāk - medicīniskie ieraksti) veido vienotu informācijas vienību. Medicīniskos ierakstus apkopo un uzglabā ģimenes ārsts (primārās veselības aprūpes internists, primārās veselības aprūpes pediatrs). Medicīniskie ieraksti tiek elektroniski uzkrāti vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu. Ārstniecības iestāžu elektroniskajās informācijas sistēmās medicīniskos ierakstus elektroniski veic, paraksta un uzkrāj saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem."

2. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Ja pacients maina ģimenes ārstu (primārās veselības aprūpes internistu, primārās veselības aprūpes pediatru):
6.1. ģimenes ārsts, pie kura veikta pacienta pārreģistrācija, triju darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas par personas reģistrēšanos ģimenes ārsta pacientu sarakstā, pieprasa no iepriekšējā ģimenes ārsta personas pilnīgus medicīniskos ierakstus (dokumentu kopijas, norakstus un izrakstus no papīra dokumentiem un/vai elektroniskos dokumentus) par attiecīgo pacientu;
6.2. ģimenes ārsts (iepriekšējais) piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no ģimenes ārsta, pie kura veikta pacienta pārreģistrācija, nodod tam pilnīgus medicīniskos ierakstus (dokumentu kopijas, norakstus un izrakstus no papīra dokumentiem un/vai elektroniskos dokumentus) par attiecīgo pacientu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās datu aizsardzības prasības."

3. Papildināt ar 9.2 punktu šādā redakcijā:

"9.2 Šo noteikumu 64. pielikumā iekļauto Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) pavadlapas talonu stacionārā ārstniecības iestāde aizpilda un iesniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādei divu mēnešu laikā pēc personas izrakstīšanas no stacionārās ārstniecības iestādes."

4. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Stacionārās ārstniecības iestādes izmanto šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 26., 29., 30., 32., 33., 34., 35., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 64., 83., 85., 89., 90., 91., 94., 104. un 105. pielikumā minētos uzskaites dokumentus."

5. Izteikt 35.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1. šo noteikumu 5., 8., 10., 15., 18., 24., 29., 39., 40., 41., 53., 75., 83. un 100. pielikumā minētajos dokumentos, glabā vienu gadu pēc pēdējā ieraksta;".

6. Izteikt 35.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.9. šo noteikumu 63. un 64. pielikumā minētajos dokumentos, glabā četrus gadus pēc pēdējā ieraksta;".

7. Izteikt 30. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

8. Izteikt 63. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

9. Izteikt 64. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 47

"30. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 265

Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju
(veidlapa Nr. 088/u)

Ārstniecības iestādes nosaukums  

Kods          

1. Pacienta vārds, uzvārds  

2. Personas kods       -     

3. Dzimums: vīrietis sieviete

4. Diagnozes, nosūtot pacientu uz invaliditātes un darbspēju ekspertīzi

Pamatdiagnoze un blakusdiagnozes SSK10
kods
   

5. Veselības traucējumu apraksts, ieskaitot anamnēzi, veikto ārstēšanu, tās rezultātus, kā arī paredzamo ārstēšanu un prognozi, ja tāda iespējama

 

6. Izmeklējumi un konsultantu atzinumi, kas pamato 4. punktā minētās diagnozes

 

7. Pārejošā darbnespēja (norādīt periodu pēdējo 6 mēnešu laikā pamatslimības dēļ)

 

8. Fizikālās/psihiskās izmeklēšanas dati, ķermeņa funkciju traucējumu un aktivitāšu ierobežojuma novērtējums

 

9. Nosūtījuma sagatavošanas iemesls

Prognozējamās invaliditātes ekspertīzei

Invaliditātes un darbspēju ekspertīzei

 Īpašas kopšanas medicīnisko indikāciju ekspertīzei

Vieglā automobiļa speciālās pielāgošanas un pabalsta saņemšanas transporta izdevumu kompensēšanai medicīnisko indikāciju ekspertīzei

Pavadoņa pakalpojuma saņemšanas ekspertīzei

Atzinuma sniegšanai par darbnespējas lapas pagarināšanu pārejošas darbnespējas periodā

Cits iemesls ___________________________________________ (norādīt vārdiem)

10. Nosūtījuma sagatavošanas datums (dd.mm.gggg.)   .     .

11. Nosūtījumu sagatavoja      
  (ārsta vārds, uzvārds)   (paraksts)

12. Pievienoto dokumentu kopiju saraksts

Piezīme. Nosūtījums derīgs divus mēnešus no tā sagatavošanas datuma."

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 47

"63. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 265

Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) izsaukuma karte

1. Izsaukuma kartes numurs

2. Pamatinformācija:

2.1. Izsaukuma vieta

2.2. Motīvs (iemesls)

2.3. Papildinformācija

2.4. Pacienta uzvārds, vārds

2.5. Pacienta dzimšanas datums (dd.mm.gggg.)

2.6. Pacienta vecums - pacienta vecums gados (zīdaiņiem - dienas, mēneši; bērniem - gadi, mēneši)

2.7. Pacienta dzimums

2.8. Ārzemnieks - norāde, ka pacients ir ārzemnieks

2.9. Personas kods - pacienta personas kods vai ārzemnieka identifikācijas kods

2.10. Valsts - personas valstspiederība

2.11. Pacienta kontakttālrunis - NMP izsaucēja norādītais pacienta tālruņa numurs

2.12. Izsaucējs - NMP izsaucēja norādītais izsaucēja vārds, uzvārds

2.13. Izsaucēja kontakttālrunis

2.14. Izsaukuma prioritāte

2.15. Izsaukuma veids

2.16. Izsaukumu izpildes statusi - norāda izsaukuma izpildes statusus, tai skaitā transportēšanas uzsākšana - datums (dd.mm.gggg.) un laiks (hh:mm)

2.17. NMP izsaukuma izpildes rezultāts

2.18. Pacienta nogādāšanas vieta - norāda ārstniecības iestādes nosaukumu, reģistrācijas numuru un/vai filiāles reģistrācijas numuru

2.19. Pacientu pieņēma (vārds, uzvārds) - ārstniecības persona, kas pieņēma pacientu ārstniecības iestādē

2.20. Nogādāts - datums (dd.mm.gggg.) un laiks (hh:mm), kad pacients nogādāts ārstniecības iestādē

2.21. Pieņēma - datums (dd.mm.gggg.) un laiks (hh:mm), kad pacients pieņemts ārstniecības iestādē

2.22. Diagnoze saskaņā ar SSK-101

2.23. Diagnozes piezīmes - jebkāda papildu informācija par diagnozi

2.24. Sarežģījumi

2.25. Ziņojumi citiem dienestiem

2.26. Ziņojumu pieņēma - ziņojuma pieņēmēja vārds, uzvārds

2.27. Ziņojuma laiks - datums (dd.mm.gggg.) un laiks (hh:mm)

2.28. Ziņots par .. - norāda ziņojuma pamatojumu

2.29. Citu dienestu izsaukšanas pamatojums

2.30. Papildinformācija

2.31. Situācijas vadības režīmi - norāde izsaukuma kartē par sniegtajiem pirmās palīdzības padomiem līdz NMP brigādes ierašanās brīdim

3. Izpildes vēsture:

3.1. Brigāde - tās NMP brigādes numurs, kas izpilda izsaukumu

3.2. Brigādes vadītājs - NMP brigādes vadītāja vārds, uzvārds

3.3. Ārsta palīgs 1 - NMP brigādes otrās ārstniecības personas vārds, uzvārds

3.4. Ārsta palīgs 2 - NMP brigādes trešās ārstniecības personas vārds, uzvārds

3.5. Autovadītājs - operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds

3.6. Papildus - NMP brigādes sastāvā ietilpstoša papildu persona, piemēram, apmācāmā persona, brīvprātīgais, stažieris u. c. - vārds, uzvārds

3.7. Pacientu pavada - informācija par pacientu pavadošo personu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija)

3.8. Nāves konstatēšanas laiks - atzīmē gadījumā, ja tiek konstatēta pacienta nāve, un norāda nāves konstatēšanas datumu (dd.mm.gggg.) un laiku (hh:mm)2

4. Sūdzības un anamnēze:

4.1. Sūdzības - sūdzību (simptomu) sākuma datumu (dd.mm.gggg.) un laiku (hh:mm) obligāti norāda gadījumā, ja izsaukuma izpildes laikā pacientam konstatē:

4.1.1. akūtu koronāru sindromu

4.1.2. akūtus galvas smadzeņu asinsrites traucējumus

4.1.3. smagu traumu

4.2. Anamnēze - ieraksta būtiskāko informāciju par pacienta medikamentu lietošanu, alerģijām, slimību anamnēzi

4.3. Darba asinsspiediens - norāda pacientam raksturīgā normālā asinsspiediena līmeni gadījumā, ja tas ir būtiski pacienta ārstēšanai

5. Objektīvais stāvoklis:

5.1. Objektīvais stāvoklis - pacienta veselības stāvoklis apskates un izmeklēšanas brīdī

5.1.1. Perifērās arteriālās asinsrites novērtēšana - aizpilda gadījumos, ja pastāv aizdomas par asinsvada aterosklerotisku slēgumu, emboliju vai traumatisku bojājumu

5.1.2. Izsitumi

5.1.3. Uzvedība, menstruālais cikls, rīkle, kuņģa-zarnu trakts, alkohola un citu apreibinošu vielu lietošana

5.1.4. Objektīvā stāvokļa papildu apraksts

5.2. Traumas mehānisms

6. Skalas

Skalas aizpilda atbilstoši pacientam konstatētajai diagnozei un veselības stāvoklim.

6.1. GKS - Glāzgovas komas skalu aizpilda galvas traumu guvušiem pacientiem un pacientiem ar apziņas traucējumiem

6.2. FAST tests - aizpilda, ja ārstniecības personai pēc pacienta izmeklēšanas rodas aizdomas par akūtiem galvas smadzeņu asinsrites traucējumiem

6.3. ABCD2 - aizpilda, ja, pamatojoties uz pacienta sūdzībām un anamnēzi, pastāv aizdomas par tranzistoru išēmisku lēkmi, bet apskates brīdī pacientam centrālās nervu sistēmas perēkļa simptomātika vairs netiek konstatēta

6.4. Apgares skala - aizpilda, ja brigādes klātbūtnē piedzimst jaundzimušais

6.5. Westley skala - aizpilda, ja pacientam konstatēta balsenes stenoze un nepieciešams izvērtēt tās smaguma pakāpi

7. Ārstēšana:

7.1. Datums (dd.mm.gggg.) un laiks (hh:mm), kad noteikti pacienta dzīvībai svarīgo orgānu funkciju rādītāji, - obligāti norāda vidēji smagā un smagā veselības stāvoklī esošajiem pacientiem, kā arī kardiopulmonālās reanimācijas gadījumā

7.2. Medikamenti - norāda ievadīto medikamenta devu mililitros, mikrogramos, miligramos vai gramos un medikamenta ievadīšanas veidu

7.3. Veiktās manipulācijas

7.4. Rādītāji - norāda pacienta dzīvībai svarīgo orgānu funkciju rādītājus - arteriālo asinsspiedienu, pulsa frekvenci, elpošanas biežumu, ķermeņa temperatūru un skābekļa piesātinājumu perifērajās asinīs, kardiopulmonālās reanimācijas gadījumā arī oglekļa dioksīda parciālo spiedienu izelpas beigās (alveolārā gāze)

7.5. Apraksts - norāda reanimācijas procesa gaitu, pacienta veselības stāvokļa izmaiņas, sūdzības dinamikā, kā arī pacientam ievadīto personīgo medikamentu

8. Atteikumi:

8.1. Atteikums no .. - norāda, ja pacients atsakās no apskates, transportēšanas uz nestuvēm/sēdkrēsla, nogādāšanas ārstniecības iestādē, objektīvās izmeklēšanas vai no kādas manipulācijas

8.2. Atteikums no objektīvas izmeklēšanas - norāda konkrētu izmeklēšanas metodi, no kuras pacients atteicies

8.3. Atteikums no medicīniskas palīdzības - norāda manipulācijas/medikamentus, no kurām/-iem pacients atteicies

9. Ārstniecības personas paraksts

Piezīmes.

1 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK - 10. redakcija).

2 Informācija nepieciešama, ja NMP brigāde mirušo nogādā morgā."

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 47

"64. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 265

Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) pavadlapa

Ārstniecības iestādei nododamās informācijas apjoms no Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukuma kartes

1. Izsaukuma kartes numurs

2. Pamatinformācija:

2.1. Izsaukuma vieta

2.2. Motīvs (iemesls)

2.3. Pacienta uzvārds, vārds

2.4. Pacienta dzimšanas datums (dd.mm.gggg.)

2.5. Pacienta vecums - pacienta vecums gados (zīdaiņiem - dienas, mēneši; bērniem - gadi, mēneši)

2.6. Pacienta dzimums

2.7. Ārzemnieks - norāde, ka pacients ir ārzemnieks

2.8. Personas kods - pacienta personas kods vai ārzemnieka identifikācijas kods

2.9. Valsts - pacienta valstspiederība

2.10. Izsaukuma izpildes statuss par transportēšanas uzsākšanu, datums (dd.mm.gggg.) un laiks (hh:mm)

2.11. Pacienta nogādāšanas vieta - norāda ārstniecības iestādes nosaukumu, reģistrācijas numuru un/vai filiāles reģistrācijas numuru

2.12. Nogādāts - datums (dd.mm.gggg.) un laiks (hh:mm), kad pacients nogādāts ārstniecības iestādē

2.13. Diagnoze saskaņā ar SSK-101

2.14. Diagnozes piezīmes - jebkāda papildu informācija par diagnozi

2.15. Sarežģījumi

3. Izpildes vēsture:

3.1. Brigāde - tās NMP brigādes numurs, kas izpilda izsaukumu

3.2. Brigādes vadītājs - NMP brigādes vadītāja vārds, uzvārds

3.3. Pacientu pavada - informācija par pacientu pavadošo personu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija)

3.4. Nāves konstatēšanas laiks - atzīmē gadījumos, kad tiek konstatēta pacienta nāve, un norāda nāves konstatēšanas datumu (dd.mm.gggg.) un laiku (hh:mm)2

4. Sūdzības un anamnēze:

4.1. Sūdzības - sūdzību (simptomu) sākuma datumu (dd.mm.gggg.) un laiku (hh:mm) obligāti norāda gadījumā, ja izsaukuma izpildes laikā pacientam konstatē:

4.1.1. akūtu koronāru sindromu

4.1.2. akūtus galvas smadzeņu asinsrites traucējumus

4.1.3. smagu traumu

4.2. Anamnēze - ieraksta būtiskāko informāciju par pacienta medikamentu lietošanu, alerģijām, slimību anamnēzi

4.3. Darba asinsspiediens - norāda pacientam raksturīgā normālā asinsspiediena līmeni gadījumā, ja tas ir būtiski pacienta ārstēšanai

5. Objektīvais stāvoklis:

5.1. Objektīvais stāvoklis - pacienta veselības stāvoklis apskates un izmeklēšanas brīdī

5.1.1. Perifērās arteriālās asinsrites novērtēšana - aizpilda gadījumā, ja pastāv aizdomas par asinsvada aterosklerotisku slēgumu, emboliju vai traumatisku bojājumu

5.1.2. Izsitumi

5.1.3. Uzvedība, menstruālais cikls, rīkle, kuņģa-zarnu trakts, alkohola un citu apreibinošu vielu lietošana

5.1.4. Objektīvā stāvokļa papildu apraksts

5.2. Traumas mehānisms

6. Skalas

Skalas aizpilda atbilstoši pacientam konstatētajai diagnozei un veselības stāvoklim.

6.1. GKS - Glāzgovas komas skalu aizpilda galvas traumu guvušiem pacientiem un pacientiem ar apziņas traucējumiem

6.2. FAST tests - aizpilda, ja ārstniecības personai pēc pacienta izmeklēšanas rodas aizdomas par akūtiem galvas smadzeņu asinsrites traucējumiem

6.3. ABCD2 - aizpilda, ja, pamatojoties uz pacienta sūdzībām un anamnēzi, pastāv aizdomas par tranzistoru išēmisku lēkmi, bet apskates brīdī pacientam centrālās nervu sistēmas perēkļa simptomātika vairs netiek konstatēta

6.4. Apgares skala - aizpilda, ja brigādes klātbūtnē piedzimst jaundzimušais

6.5. Westley skala - aizpilda, ja pacientam konstatēta balsenes stenoze un nepieciešams izvērtēt tās smaguma pakāpi

7. Ārstēšana:

7.1. Datums (dd.mm.gggg.) un laiks (hh:mm), kad noteikti pacienta dzīvībai svarīgo orgānu funkciju rādītāji, - obligāti norāda vidēji smagā un smagā veselības stāvoklī esošajiem pacientiem, kā arī kardiopulmonālās reanimācijas gadījumā

7.2. Medikamenti - norāda ievadīto medikamenta devu mililitros, mikrogramos, miligramos vai gramos un medikamenta ievadīšanas veidu

7.3. Veiktās manipulācijas

7.4. Rādītāji - norāda pacienta dzīvībai svarīgo orgānu funkciju rādītājus - arteriālo asinsspiedienu, pulsa frekvenci, elpošanas biežumu, ķermeņa temperatūru un skābekļa piesātinājumu perifērajās asinīs, kardiopulmonālās reanimācijas gadījumā arī oglekļa dioksīda parciālo spiedienu izelpas beigās (alveolārā gāze)

7.5. Apraksts - norāda reanimācijas procesa gaitu, pacienta veselības stāvokļa izmaiņas, sūdzības dinamikā, kā arī pacientam ievadīto personīgo medikamentu

8. Atteikumi:

8.1. Atteikums no .. - norāda, ja pacients atsakās no apskates, transportēšanas uz nestuvēm/sēdkrēsla, nogādāšanas ārstniecības iestādē, objektīvās izmeklēšanas vai no kādas manipulācijas

8.2. Atteikums no objektīvas izmeklēšanas - norāda konkrētu izmeklēšanas metodi, no kuras pacients atteicies

8.3. Atteikums no medicīniskas palīdzības - norāda manipulācijas/medikamentus, no kurām/-iem pacients atteicies

9. Ārstniecības personas paraksts3

Piezīmes.

1 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK - 10. redakcija).

2 Informācija nepieciešama, ja NMP brigāde mirušo nogādā morgā.

3 Nav nepieciešams, ja ārstniecības iestādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem ir vienojušās par informācijas elektronisku apmaiņu un parakstīšanu ar elektronisku parakstu.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) pavadlapas talons (aizpilda stacionārā ārstniecības iestāde)

No ārstniecības iestādes saņemamās informācijas apjoms:

1. Pieņēma - datums (dd.mm.gggg.) un laiks (hh:mm), kad pacients pieņemts ārstniecības iestādē

2. Pacientu pieņēma - ārstniecības persona, kas pieņēma pacientu ārstniecības iestādē (vārds, uzvārds)

3. Stacionāra kartes numurs

4. Pakalpojuma sniedzēja aizpildītās NMP izsaukuma kartes numurs

5. Pacienta vārds, uzvārds

6. Pacienta personas kods

7. Ārstniecības iestāde - norāda ārstniecības iestādes nosaukumu, reģistrācijas numuru un/vai filiāles reģistrācijas numuru

8. Uzņemšanas nodaļas diagnoze(-s): SSK-10 kods1

9. Galīgā diagnoze(-s): SSK-10 kods(-i) un diagnozes(-žu) nosaukums(-i) ar norādi par pazīmi - pamata un papildu

10. Sarežģījumi (akūto stāvokļu un sarežģījumu veidu un to iestāšanās datums (dd.mm.gggg.) un laiku (hh:mm))

11. Ārstniecības rezultāts:

11.1. atteicies no palīdzības - aizgājis

11.2. ārstēšanās slimnīcā nav nepieciešama - saņēmis ambulatoro palīdzību, t. sk. atradies observācijā

11.3. pacients atteicies no ārstēšanās slimnīcā - saņēmis ambulatoro palīdzību

11.4. ārstējies stacionārā - izrakstīšanās vai nāves iestāšanās datums (dd.mm.gggg.)

11.5. pacients pārvests uz citu slimnīcu (datums (dd.mm.gggg.))

12. Ārstējošā ārsta vārds, uzvārds

13. Ārstniecības iestādes piezīmes par ārstniecības procesu

14. Ārstniecības iestādes ieteikumi ārstniecības procesam

15. Ārstniecības personas paraksts2

Piezīmes.

1 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK - 10. redakcija).

2 Nav nepieciešams, ja ārstniecības iestādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem ir vienojušās par informācijas elektronisku apmaiņu un parakstīšanu ar elektronisku parakstu."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 47Pieņemts: 18.01.2022.Stājas spēkā: 21.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 20.01.2022. OP numurs: 2022/14.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
329315
21.01.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"