Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 42

Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 13. §)

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par reglamentētajām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"
36. panta 3. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 188. nr.; 2019, 63. nr.; 2021, 77. nr.) šādu grozījumu:

1. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (​pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 42

"2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. septembra
noteikumiem Nr. 566

Institūcijas, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās

Nr. p. k. Institūcija, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās Reglamentētā profesija vai specialitāte
1. Aizsardzības ministrija Militārais paramediķis
2. Biedrība "Latvijas Arhitektu savienība" Arhitekts
3. Biedrība "Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība" Fizioterapeits, ergoterapeits, fizioterapeita asistents, ergoterapeita asistents, tehniskais ortopēds, audiologopēds (klīniskais logopēds), radiologa asistents, radiogrāfers, biomedicīnas laborants, zobu tehniķis, skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā, kosmētiķis, podologs, uztura speciālists, masieris, mākslas terapeits
4. Biedrība "Latvijas Ārstu biedrība" Ārsts, ārsta pamatspecialitātes, apakšspecialitātes un papildspecialitātes, zobārsts, zobārsta pamatspecialitātes un apakšspecialitātes
5. Biedrība "Latvijas Farmaceitu biedrība" Farmaceits, farmaceita asistents
6. Biedrība "Latvijas Māsu asociācija" Māsas (vispārējās aprūpes māsas) pamatspecialitātes un papildspecialitātes, vecmāte, zobārstniecības māsa, zobu higiēnists
7. Biedrība "Latvijas Mērnieku biedrība" Mērnieks
8. Biedrība "Latvijas Optometristu un optiķu asociācija" Optometrists
9. Biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome" Sporta speciālists
10. Biedrība "Latvijas Veterinārārstu biedrība" Veterinārārsts
11. Biedrība "Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija" Zvērināts revidents
12. Biedrības "Latvijas Būvinženieru savienība" Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Būvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība - inženierizpēte, ēku konstrukciju projektēšana, ceļu projektēšana, tiltu projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība - ēku būvdarbu vadīšana, restaurācijas būvdarbu vadīšana, ceļu būvdarbu vadīšana, tiltu būvdarbu vadīšana, ēku būvdarbu būvuzraudzība, restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība, ceļu būvdarbu būvuzraudzība, tiltu būvdarbu būvuzraudzība)
13. Biedrības "Latvijas Dzelzceļnieku biedrība" Sertificēšanas centrs Būvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība - dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana, dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana, dzelzceļa kontakttīklu projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība - dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana, dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana, dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana)
14. Biedrības "Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija" Specializētais sertifikācijas centrs Elektroinženieris (reglamentētā profesionālā darbība - elektroietaišu projektēšana), elektrisko iekārtu speciālists (reglamentētā profesionālā darbība - elektroietaišu izbūves darbu vadīšana, elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība)
15. Biedrības "Latvijas Īpašuma vērtētāju asociācija" Vērtētāju sertifikācijas birojs Nekustamā īpašuma vērtētājs
16. Biedrības "Latvijas Jūrniecības savienība" Sertificēšanas centrs Būvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība - ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība - ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana, ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība)
17. Biedrības "Latvijas Melioratoru biedrība" Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Būvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība - meliorācijas sistēmu projektēšana, hidrotehnisko būvju projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība - meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana, hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana, meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība)
18. Biedrības "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība" Būvspeciālistu sertificēšanas centrs Neatkarīgs ēku energoefektivitātes eksperts, būvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana, pārvades gāzes apgādes sistēmu projektēšana, pārvades naftas apgādes sistēmu projektēšana, saldēšanas sistēmu projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība - ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana, pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana, pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana, saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzība, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība)
19. Būvniecības valsts kontroles birojs Arhitekts būveksperts (reglamentētā profesionālā darbība - būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze), būvinženieris būveksperts (reglamentētā profesionālā darbība - būvprojektu konstrukciju ekspertīze, ēku ekspertīze, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvprojektu ekspertīze, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze, pārvades gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze, pārvades naftas apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze, ceļu būvprojektu ekspertīze, tiltu būvprojektu ekspertīze, meliorācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze, hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze, dzelzceļa sliežu ceļu būvprojektu ekspertīze, dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze, dzelzceļa kontakttīklu būvprojektu ekspertīze, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze, saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze, ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze, hidrotehnisko būvju ekspertīze, ceļu ekspertīze, tiltu ekspertīze, meliorācijas sistēmu ekspertīze, dzelzceļa sliežu ceļu ekspertīze, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu ekspertīze, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīze, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspertīze, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspertīze, dzelzceļa signalizācijas sistēmu ekspertīze, dzelzceļa kontakttīklu ekspertīze, pārvades gāzes apgādes sistēmu ekspertīze, saldēšanas sistēmu ekspertīze, ostu un jūras hidrotehnisko būvju ekspertīze, pārvades naftas apgādes sistēmu ekspertīze), elektroinženieris būveksperts (reglamentētā profesionālā darbība - elektroietaišu būvprojektu ekspertīze, elektroietaišu ekspertīze)
20. Dabas aizsardzības pārvalde Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperts
21. (Svītrots ar MK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 131)
22. Izglītības un zinātnes ministrija Pedagogs
23. Latvijas Zvērinātu advokātu padome Advokāts
24. Lauksaimniecības datu centrs Reglamentētās profesijas ciltsdarba jomā
25. (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 248)
26. (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 248)
27. (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 248)
28. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs Reglamentētās profesijas jūrniecības jomā
29. (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 248)
30. Valsts policija Detektīvs, apsardzes darbinieks, pirotehniķis, spridzinātājs, spridzināšanas darbu vadītājs
31. (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 248)
32. Veselības inspekcija Māsa (vispārējās aprūpes māsa), ārsta palīgs, māsas palīgs, zobārsta asistents
33. Patentu valde Profesionālais patentpilnvarnieks
34. Psihologu sertifikācijas padome Psihologs

"

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 566 "Noteikumi par informācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 42Pieņemts: 18.01.2022.Stājas spēkā: 21.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 20.01.2022. OP numurs: 2022/14.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
329314
21.01.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"