Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr. 37

Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 41. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 195A., 198A., 203A., 208A., 214A., 219A., 227A., 229A., 232A., 236A., 242A., 247B. nr.; 2022, 5A., 8A. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 5.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.1 darbinieks (amatpersona) vai izglītojamā asistents, kuram ir apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, ko apliecina pozitīvs antigēna tests (tai skaitā paštests), var neievērot izolācijas nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus klātienē, ja tiek ievērotas šādas prasības un pagājis attiecīgs dienu skaits kopš inficēšanās gadījuma vai aizdomu apstiprināšanās:
5.1.11. darba pienākumus uzsāk ne agrāk kā astotajā dienā, ja vismaz 24 stundas pirms darba pienākumu atsākšanas darbiniekam (amatpersonai) vai izglītojamā asistentam nav slimības pazīmju un to viņš apliecina darba devējam;
5.1.12. 10 dienas lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;
5.1.13. 10 dienas neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un neizmanto sabiedrisko transportu;".

2. Papildināt ar 5.1.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.2 darbinieks (amatpersona) vai izglītojamā asistents, kurš noteikts kā kontaktpersona, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus klātienē, ja līdz desmitajai dienai kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas par inficēšanos (turpmāk - inficētā persona), tiek ievērots viens no šādiem Covid-19 testēšanas algoritmiem un izpildītas attiecīgas prasības:
5.1.21. iespējami ātrāk pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu veic RNS vai antigēna testu un līdz negatīva testa rezultāta saņemšanai ievēro mājas karantīnu. Trešajā vai ceturtajā dienā veic atkārtotu RNS vai antigēna testu, kā arī:
5.1.21.1. lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;
5.1.21.2. neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un izvairās izmantot sabiedrisko transportu;
5.1.22. septiņu dienu laikā kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu pirms darba dienas vai maiņas sākuma veic skrīninga testēšanu darba devēja vai iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās personas uzraudzībā ar antigēna testu;".

3. Papildināt ar 5.1.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.3 darbinieks (amatpersona), kurš iesaistīts sabiedrībai svarīgu funkciju īstenošanā, kā arī cilvēku veselības aizsardzības, drošības, ekonomiskās vai sociālās labklājības nodrošināšanā un kura darba pienākumu pārtraukšana būtiski ietekmētu valsts un sabiedrības pamatfunkciju īstenošanu, un:
5.1.31. kuram ir apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, ko apliecina pozitīvs antigēna tests (tai skaitā paštests), var neievērot izolācijas nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus klātienē, ja tiek ievērotas šādas prasības un pagājis attiecīgs dienu skaits kopš inficēšanās gadījuma vai aizdomu apstiprināšanās:
5.1.31.1. darba pienākumus uzsāk ne agrāk kā ceturtajā dienā, ja vismaz 24 stundas pirms darba pienākumu atsākšanas darbiniekam (amatpersonai) nav slimības pazīmju un to viņš apliecina darba devējam;
5.1.31.2. ne agrāk kā trešajā dienā darbinieks (amatpersona) veic RNS vai antigēna testu un testa rezultāts ir negatīvs;
5.1.31.3. 10 dienas lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;
5.1.31.4. 10 dienas neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un neizmanto sabiedrisko transportu;
5.1.32. kurš ir noteikts kā kontaktpersona, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus, ja piecas līdz septiņas dienas pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu darbinieks (amatpersona) veic RNS vai antigēna testu un testa rezultāts ir negatīvs, un:
5.1.32.1. 10 dienas lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;
5.1.32.2. 10 dienas neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un neizmanto sabiedrisko transportu;".

4. Izteikt 5.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.7.1 darbiniekiem, tai skaitā brīvprātīgajiem un personām ar ārpakalpojuma līgumiem, kuri nav minēti šā rīkojuma 5.3. apakšpunktā un kuri veic darba pienākumus klātienē, nepieciešams uzrādīt primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;".

5. Papildināt ar 5.9.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.9.3 darba devējs ārkārtējās situācijas laikā un divus mēnešus pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanās ir tiesīgs nodarbināt personu bez obligātās veselības pārbaudes veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību, ja persona nav veikusi periodisko veselības pārbaudi darba devēja noteiktajā laikā (termiņā) saistībā ar Covid-19 infekcijas riskiem. Izņēmums neattiecas uz pirmreizējo un ārpuskārtas veselības pārbaudi, kā arī uz periodisko veselības pārbaudi personām, kuras nodarbinātas darbā īpašos apstākļos atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" 2. pielikumam;".

6. Izteikt 5.21.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.21.1. šā rīkojuma 5.1.​​​ un 5.2. ​​ apakšpunkta nosacījumi;".

7. Izteikt 5.30. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.30. izglītības procesa īstenošanā telpās, kur atrodas vairāk par vienu personu, tiek lietotas sejas maskas, izņemot Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 17.1., 17.2., 17.2.1, 17.3., 17.4., 17.7. un 17.8. apakšpunktā minētos gadījumus;".

8. Papildināt ar 5.31.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.31.1 izglītojamais, kuram ir apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, ko apliecina pozitīvs antigēna tests (tai skaitā paštests), var neievērot izolācijas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas), vai lai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu, ja kopš inficēšanās vai aizdomu apstiprināšanās pagājušas ne mazāk kā septiņas dienas un vismaz 24 stundas pirms atgriešanās klātienes izglītības procesā vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietā viņam nav slimības pazīmju;".

9. Papildināt ar 5.31.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.31.2 izglītojamais, kurš noteikts kā kontaktpersona, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas), vai lai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem:
5.31.21. pagājušas ne mazāk kā 10 dienas;
5.31.22. septiņu dienu laikā kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu katru reizi pirms klātienes mācību uzsākšanas veic rutīnas skrīninga testēšanu izglītības iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās personas uzraudzībā atbilstoši centra algoritmam;".

10. Svītrot 5.49.1 apakšpunktu.

11. Izteikt 5.53. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.53. Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs nodot pašvaldībai datus par attiecīgajā pašvaldībā deklarētajām personām (vārds, uzvārds un tālruņa numurs), lai pašvaldība, izmantojot Nacionālā veselības dienesta nodotos datus un pašvaldības rīcībā esošos personu datus (kontaktinformāciju), nodrošinātu saziņu ar minētajām personām un aicinātu tās vakcinēties pret Covid-19;".

12. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Atļaut Valsts ieņēmumu dienesta, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts kancelejas, Valsts darba inspekcijas, Pārtikas un veterinārā dienesta robežkontroles inspektoriem, Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes ierēdņiem un darbiniekiem, kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Uz šajā punktā minētajiem gadījumiem nav attiecināmi Darba likuma 136. panta ceturtās daļas noteikumi. Izglītības un zinātnes ministrijai, Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Zemkopības ministrijai, Labklājības ministrijai un Valsts kancelejai virsstundu darba apmaksai nepieciešamos papildu finanšu līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"."

13. Papildināt ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Ja Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm saslimstības ar Covid-19 dēļ ir apdraudēta attiecīgās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes spēja nodrošināt dienesta uzdevumu izpildi, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona ir tiesīga noteikt īsāku Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nedēļas atpūtas laiku, nekā paredzēts Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 28. panta trešajā daļā. Nosakot īsāku nedēļas atpūtas laiku, ņem vērā dienesta pienākumu izpildes raksturu un nepieciešamību mazināt dienesta pienākumu izpildes radīto nogurumu. "

14. Papildināt ar 8.2 punktu šādā redakcijā:

"8.2 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras Covid-19 izplatības laikā nodrošina attiecīgās iestādes darbības nepārtrauktību, samaksu par dienesta pienākumu pildīšanu virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika izmaksā (ņemot vērā virsstundu skaitu attiecīgajā kalendāra mēnesī, ievērojot, ka dienesta pienākumu izpildes laika uzskaites periods ir četri kalendāra mēneši, un nepārsniedzot 144 stundas šajā četru mēnešu periodā) reizi mēnesī. Iekšlietu ministrija virsstundu darba samaksai nepieciešamos papildu finanšu līdzekļus pieprasa no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 37Pieņemts: 18.01.2022.Stājas spēkā: 18.01.2022.Zaudē spēku: 01.03.2022.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13A, 19.01.2022. OP numurs: 2022/13A.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
329296
18.01.2022
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"