Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 2

Rīgā 2022. gada 11. janvārī

Ministru kabineta sēdes protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis (Attālināti)

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts (Attālināti)

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai""

21-TA-1375

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""

21-TA-458

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 704 "Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm""

21-TA-287

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

21-TA-1489

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

5. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi""

2021-TA-503

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju divu gadu laikā izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Zemesgrāmatu likumā būvniecības regulējuma pilnveidošanai.

6. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību""

21-TA-746

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

7. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 819 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām""

21-TA-1517

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

8. §

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai atmaksā"

21-TA-1753

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

9. §

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

21-TA-1364

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

10. §

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

21-TA-537

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

11. §

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

21-TA-785

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

12. §

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1994. gada 6. decembra rīkojumā Nr. 527 "Par Latvijas Republikas interešu pārstāvēšanu Starptautiskajā rekonstrukcijas un attīstības bankā""

21-TA-1133

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1.  Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

13. §

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1994. gada 6. decembra rīkojumā Nr. 526  "Par Latvijas Republikas interešu pārstāvēšanu Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā""

21-TA-1132

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1.  Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

14. §

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas-Igaunijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos"

21-TA-559

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

15. §

Par Ministru kabineta 2021. gada 12. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 69 1. §) "Informatīvais ziņojums "Par infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"" 4. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

21-TA-1510

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2021. gada 12. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 69 1. §) "Informatīvais ziņojums "Par infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"" 4. punktā ietverto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

16. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 25. februāra noteikumos Nr. 131 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis""

21-TA-1024

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

17. §

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē"

21-TA-779

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2022. gada 31. augustam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumu Vispārējās izglītības likumā, paredzot pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt izglītojamo ar speciālajām vajadzībām skaitu speciālajās klasēs un grupās, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām skaitu vispārizglītojošās klasēs un grupās.

18. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""

21-TA-575

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

19. §

Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei ''RUUKKI pludmales centrs""

21-TA-369

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

20. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr. 765  "Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi, un kārtība, kādā tiek veikta minētā maksājuma uzskaite un ieturēšana""

21-TA-1022

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

21. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686  "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""

21-TA-277

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk - CFLA) nodrošināt, ka Labklājības ministrija kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" projektā Nr. 9.2.1.1/15/I/001 "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu pēc tam, kad veikti grozījumi CFLA un Nodarbinātības valsts aģentūras 2015. gada 28. oktobra vienošanās par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" projekta Nr. 9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu.

22. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""

21-TA-516

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk - CFLA) nodrošināt, ka Labklājības ministrija kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" projektā Nr. 9.2.2.2/16/I/001 "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu pēc tam, kad veikti grozījumi CFLA un Nodarbinātības valsts aģentūras 2015. gada 28. oktobra vienošanās par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" projekta Nr. 9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu.

23. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""

21-TA-178

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka Labklājības ministrija kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 3 463 562 euro tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā:

3.1. grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 3 419 306 euro apmērā 9.1.1.3. pasākumam, Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 44 256 euro apmērā 9.1.1.3. pasākumam, un Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi", palielinot kopējo finansējumu par 3 463 562 euro;

3.2. projekta Nr. 9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" vienošanās grozījumi, kas paredz tai skaitā kopējā finansējuma samazināšanu par 3 463 562 euro.

4. Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā" 51.4 7. apakšpunktu pagarināt projekta Nr. 9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus, ja, izvērtējot attiecīgās vienošanās grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.

24. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2. pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi""

21-TA-161

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk - CFLA) nodrošināt, ka Labklājības ministrija kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2. pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" projektā Nr. 9.2.1.2/15/I/001 "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu pēc tam, kad veikti grozījumi CFLA un Nodarbinātības valsts aģentūras 2015. gada 28. oktobra vienošanās par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" projekta Nr. 9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu.

25. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""

21-TA-186

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.

3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka Nodarbinātības valsts aģentūra kā finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā iesniedz atbilstošus grozījumus vienošanās par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" projekta Nr. 9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" īstenošanu, lai nodrošinātu finansējuma atbrīvošanu 11 995 998 euro apmērā, proti, 4 532 436 euro (finansējuma samazinājums atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumiem Nr. 7 (par REACT-EU)) un 7 463 562 euro (darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu Nr. 8 piedāvājums).

26. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 373 "Kārtība, kādā sertificē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzējus""

21-TA-829

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

27. §

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ausekļa iela 5" Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, daļas pirkšanu"

21-TA-834

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Ausekļa iela 5" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4250 007 0234) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4250 007 0381) 0,0030 ha platībā - Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 61,00 euro.

28. §

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Stādaudzētava" Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

21-TA-1085

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

29. §

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rozīši" Babītes pagastā, Mārupes novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija-Vārnukrogs pārbūves projekta īstenošanai"

21-TA-1116

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Rozīši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8048 004 0097) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 004 0097) daļu 0,0115 ha platībā Babītes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 926,90 euro (8,06 euro par vienu kvadrātmetru).

30. §

Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" izšķirošās ietekmes un līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "LDZ infrastruktūra" un valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" netiešas izšķirošas ietekmes izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Vagonbūves Uzņēmums "Baltija"" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss" līdzdalības un tiešas izšķirošas ietekmes izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Vagonbūves Uzņēmums "Baltija""

21-TA-1725

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

31. §

Noteikumu projekts "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība"

21-TA-652

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

32. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra noteikumos Nr. 96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem""

21-TA-627

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

33. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu""

21-TA-1135

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2022. gada 1. martam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta vienpadsmitajā daļā, lai noteiktu, ka nekustamā īpašuma atsavināšanai (pārdošanai) nav nepieciešama Ministru kabineta atļauja un lēmumu par tā atsavināšanu var pieņemt attiecīgā nekustamā īpašuma valdītājs arī gadījumā, kad Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu" noteiktā kārtībā zvērināts tiesu izpildītājs pieņēmis lēmumu nekustamā īpašuma izsoli nerīkot, kā arī gadījumā, kad zvērinātam tiesu izpildītājam nav iesniegts lūgums rīkot attiecīgi trešo izsoli un zvērināts tiesu izpildītājs secina, ka arī trešajā izsolē nekustamo īpašumu varētu nebūt iespējami pārdot vai pārdošanas izmaksas varētu pārsniegt no pārdošanas iegūto naudas summu.

34. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību""

21-TA-831

(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

35. §

Par Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 41 33. §) "Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"" 4. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

21-TA-750

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 41 33. §) "Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"" 4. punktā ietverto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu attiecībā uz grozījumu izstrādi Šķīrējtiesu likumā.

36. §

Noteikumu projekts "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"

21-TA-433

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

37. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos Nr. 407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību""

21-TA-1603

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

38. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""

21-TA-615

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

39. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

21-TA-690

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

40. §

Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Baltiņu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

21-TA-977

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

41. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

21-TA-1630

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

42. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 46 "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība""

21-TA-881

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

43. §

Noteikumu projekts "Plastmasu saturošu izstrādājumu ziņojumu iesniegšanas kārtība un kritēriji šo izstrādājumu klasifikācijai"

21-TA-284

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

44. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām""

21-TA-1561

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

45. §

Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

22-TA-62

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 77 personas.

46. §

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem"

21-TA-1441

__________________________________________________
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

47. §

Informatīvais ziņojums "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2021. gadā"

21-TA-1811

__________________________________________________
(E. Rinkēvičs, G. Eglītis, J. Bordāns, J. Vitenbergs, M. Golubeva,
A. T. Plešs, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ārlietu ministram E. Rinkēvičam iesniegt informatīvo ziņojumu Saeimā Saeimas kārtības ruļļa 118.3 panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā.

48. §

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas gatavību Arktikas padomes novērotājvalsts statusam"

21-TA-1331

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Lai sagatavotu un iesniegtu pieteikumu Arktikas padomes novērotājvalsts statusa saņemšanai, atbalstīt starpinstitūciju darba grupas Latvijas pieteikuma Arktikas padomes novērotājvalsts statusam gatavošanai un iesniegšanai noteiktās prioritārās jomas un turpmākos darbības virzienus un uzdevumus.

3. Ārlietu ministram līdz 2022. gada 30. jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pieteikuma veidlapas aizpildīšanu Latvijas novērotājvalsts statusam Arktikas padomē, tajā skaitā par plānoto Latvijas ieguldījumu un tam nepieciešamo valsts budžeta finansējumu.

49. §

Informatīvais ziņojums "Par Igaunijas un Latvijas atkrastes vēja kopprojekta ELWIND īstenošanu"

21-TA-21

__________________________________________________
(J. Vitenbergs, G. Eglītis, T. Linkaits, A. T. Plešs, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju divu mēnešu laikā sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par sauszemes vēja parku turpmāko attīstību valstī.

50. §

Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam ieviešanai nepieciešamajiem resursiem"

21-TA-1152

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4. sadaļā sniegto informāciju par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma plānošanu, principiem un indikatīvo finansējumu, atbalstīt finansējuma sadalījumu institūcijām Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda funkciju īstenošanai (4. sadaļa, Tabula Nr. 8) un nepieciešamo priekšfinansējumu nodrošināt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

3. Jautājumu par Tieslietu ministrijai trūkstošo finansējumu risināt, sagatavojot kārtējos grozījumus Ministru kabineta noteikumos par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu.

51. §

Informatīvais ziņojums "Par brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu pilotprojekta rezultātiem un tālāko rīcību brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstībai"

21-TA-1623

__________________________________________________
(M. Golubeva, J. Bordāns, M. Baltmanis, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Noteikt Iekšlietu ministriju par atbildīgo institūciju informatīvajā ziņojumā ietvertā risinājuma īstenošanai.

52. §

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (2021-2027) kontaktpunkta darbības īstenošanu"

21-TA-1149

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 28. aprīļa regulu (ES) 2021/692, ar ko izveido programmu "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1381/2013 un Padomes Regulu (ES) Nr. 390/2014, ņemot vērā Tieslietu ministrijai nosūtīto Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta pienākumu izpildītājas Salla Saastamoinen 2021. gada 22. februāra vēstuli (Ref. Ares(2021)1406926 - 22/02/2021) par programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (2021.-2027. gads) kontaktpunktu izraudzīšanos ar Eiropas Komisijas aicinājumu norīkot Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" kontaktpunktus, atļaut Kultūras ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" kontaktpunkta darbības nodrošināšanai no 2022. gada 16. aprīļa līdz 2023. gada 15. aprīlim. Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" kontaktpunkta Latvijā darbības nodrošināšanas kopējās izmaksas norādītajā laika periodā ir 84 600 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 42 300 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 42 300 euro.

3. Kultūras ministrijai šī protokollēmuma 2. punktā minētā kontaktpunkta darbības īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no budžeta 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

4. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā līdz 2022. gada 1. jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šī protokollēmuma 2. punktā minētā kontaktpunkta darbības turpināšanu laika periodā no 2023. gada 16. aprīļa līdz Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" perioda beigām 2027. gadā.

53. §

Informatīvais ziņojums "Par Sabiedrības integrācijas fonda dalību Ziemeļvalstu Ministru padomes līdzfinansētajā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības projektā "Bēgļu un imigrantu integrācijas veicināšana vietējā līmenī, veidojot pārresoru sadarbības modeļus un reģionālos sadarbības tīklus""

21-TA-967

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atļaut Sabiedrības integrācijas fondam piedalīties un uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības projekta "Bēgļu un imigrantu integrācijas veicināšana vietējā līmenī, veidojot pārresoru sadarbības modeļus un reģionālos sadarbības tīklus" īstenošanai.

3. Šī protokollēmuma 2. punktā minētā projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu nodrošināt Sabiedrības integrācijas fondam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, veicot finansējuma pārdali no budžeta programmas 01.00.00 "Sabiedrības integrācijas fonda vadība" uz jaunveidojamu budžeta apakšprogrammu 73.06.00 "Ziemeļvalstu Ministru padomes līdzfinansētie projekti".

54. §

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas Latvijai 2021.-2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā" 4.3.1.2. pasākuma "Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem" īstenošanu"

21-TA-397

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda darbības programmas 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā" 4.3.1.2. pasākuma "Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem" (turpmāk - pasākums) īstenošanas uzsākšanai.

3. Pieņemt zināšanai, ka valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" (turpmāk - VSIA "Šampētera nams") kā finansējuma saņēmējs uzsāk informatīvajā ziņojumā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanu ar 2021. gada 4. ceturksni, t. i., pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos, tai skaitā publisko iepirkumu regulējošajos tiesību aktos, noteiktos un informatīvajā ziņojumā ietvertos pasākuma īstenošanas nosacījumus.

4. Noteikt, ka pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas pasākumā atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) un valsts budžeta līdzfinansējuma, ja tās atbilst informatīvajā ziņojumā ietvertajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk par 2021. gada 1. decembri.

5. Pieņemt zināšanai, ka VSIA "Šampētera nams" līdz projekta apstiprināšanai un pēc projekta apstiprināšanas kopējās attiecināmās izmaksas indikatīvi ir paredzētas 26 100 000 euro apmērā, tai skaitā ERAF finansējums - 22 185 000 euro un valsts budžeta finansējums - 3 915 000 euro. Kopējo attiecināmo izmaksu indikatīvais sadalījums pa gadiem ir šāds:

5.1. 2022. gadā - 180 000 euro, valsts budžeta finansējums 31 765 euro;

5.2. 2023. gadā - 2 180 000 euro, valsts budžeta finansējums 384 705 euro;

5.3. 2024. gadā - 9 912 500 euro, valsts budžeta finansējums 1 749 265 euro;

5.4. 2025. gadā - 9 912 500 euro, valsts budžeta finansējums 1 749 265 euro.

6. Pieņemt zināšanai, ka pasākuma īstenošanas izmaksas līdz līguma par projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru VSIA "Šampētera nams" priekšfinansē no saviem līdzekļiem.

7. Pieņemt zināšanai, ka VSIA "Šampētera nams" pasākuma īstenošanai piesaista nepieciešamo projekta vadības personālu, projekta īstenošanai nepieciešamos pakalpojuma sniedzējus, ievērojot informatīvajā ziņojumā noteiktās pieļaujamās attiecināmās izmaksas un to ierobežojumus, kā arī slēdz nodomu protokolus ar sadarbības partneriem par projekta īstenošanu.

8. Labklājības ministrijai un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai veikt grozījumus 2018. gada 2. oktobra starpresoru vienošanās Nr. LM2018/21-07/15 "Starpresoru vienošanās par sadarbību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā 2014. - 2020. gada plānošanas periodā", paredzot sadarbību pasākuma īstenošanā atbilstoši informatīvajam ziņojumam.

9. Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas projektā veiktas pirms tā apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ERAF, sagatavojot attiecīgu informāciju, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu. Projekta turpmāka īstenošana vai tā pārtraukšana notiek, ievērojot Ministru kabinetā lemto.

10. Labklājības ministrijai pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma sniegt informāciju par pasākuma īstenošanu.

11. Labklājības ministrijai pēc Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likuma spēkā stāšanās sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtībā Ministru kabineta noteikumu projektu par pasākuma īstenošanu.

55. §

Par finansējuma nodrošināšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanai 2022. gadā

21-TA-852

__________________________________________________
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)

1. Atļaut Satiksmes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.07.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)" Rail Baltica projekta īstenošanai 12 555 euro apmērā, lai nodrošinātu finansējumu Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanai 2022. gadā.

2. Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei, nepārsniedzot šī protokollēmuma 1. punktā noteikto maksimālo valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru, no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

3. Satiksmes ministrijai līdz 2022. gada 1. novembrim sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par papildu valsts budžeta saistībām pēc 2022. gada Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodrošināšanai.

56. §

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

22-TA-85

__________________________________________________
(D. Pavļuts, E. Baldzēns, A. Muižniece, K. Bērziņš, J. Reirs,
T. Linkaits, J. Garisons, I. Dreika, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Veselības ministrijai sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", nosakot, ka ar 2022. gada 25. janvāri sabiedriskās vietās lietojamas tikai medicīniskās maskas vai atbilstošas klases respiratori. Šīs prasības netiek attiecinātas uz skolām, kamēr tās izmanto piegādāto masku krājumus, kuras atbilstoši specifikācijai nodrošina pienācīgu aizsardzību.

3. Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un pašvaldībām atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem" noteiktajai kārtībai nodrošināt 3 166 700 masku (Type I) izsniegšanu trūcīgajām un maznodrošinātajam personām, katrai personai nodrošinot 50 maskas.

4. Veselības ministrijai sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem", nosakot respiratorus FFP2 bez vārsta kā iegādājamo individuālo aizsardzības līdzekļu kategoriju un paredzot atbilstošu respiratoru krājuma apjomu.

5. Veselības ministrijai sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru sagatavot tehnisko specifikāciju FFP2 respiratoru iepirkumam.

6. Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram organizēt respiratoru FFP2 bez vārsta iegādi atbilstoši šī protokollēmuma 5. punktā minētajai specifikācijai, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 3. punktu.

7. Veselības ministrijai sadarbībā ar ekspertiem steidzami izvērtēt nepieciešamību precizēt ātro antigēna testu specifikāciju, ņemot vērā Covid-19 Omikron celma jutību, un iesniegt attiecīgu informāciju Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram.

8. Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram atbilstoši Veselības ministrijas iesniegtajai informācijai organizēt ātro antigēna testu iegādi, pamatojoties uz esošo vispārējo vienošanos, vai izsludināt jaunu iepirkumu atbilstoši precizētai ātro antigēna testu specifikācijai, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 3. punktu.

9. Veselības ministrijai sadarbībā ar ekspertiem pārskatīt ātro antigēna testu veikšanas protokolu, ņemot vērā Covid-19 Omikron celma jutību, lai nodrošinātu precīzu paštesta rezultāta iegūšanu un attiecīgi informētu paštestu veicējus.

10. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai nedēļas laikā:

10.1. izstrādāt risinājumus bezmaksas vai daļēji apmaksātu ātro antigēna testu pieejamībai dažādām sabiedrības grupām;

10.2. izvērtēt jautājumu par pašizolācijas termiņa saīsināšanu kontaktpersonām un sagatavot priekšlikumus tā piemērošanai attiecīgajām kontaktpersonu grupām.

57. §

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

22-TA-91

__________________________________________________
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

58. §

Informatīvais ziņojums "Par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju"

21-TA-1729

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.

59. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""

22-TA-32

__________________________________________________
(J. Vitenbergs, J. Reirs, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

60. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos""

22-TA-31

__________________________________________________
(J. Vitenbergs, J. Reirs, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

61. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-10

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

62. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

21-TA-1801

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

63. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

21-TA-1822

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

64. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

21-TA-1786

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

65. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-38

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

66. §

Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"

21-TA-1230

__________________________________________________
(J. Reirs, A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

5. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot finanšu ministru J. Reiru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā".

67. §

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

22-TA-55

__________________________________________________
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

5. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot labklājības ministru G. Eglīti izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"".

6. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram, lai laikposmā no 2022. gada 17. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim nodrošinātu slimības pabalsta izmaksu no pirmās darbnespējas dienas personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai atzinums par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, ja tām izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos mājas karantīnā, vai no darbnespējas pirmās dienas līdz darbnespējas trešajai dienai, ja tām izsniegta darbnespējas lapa akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ.

68. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-47

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

69. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

22-TA-75

__________________________________________________
(J. Citskovskis, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.

70. §

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

22-TA-77

__________________________________________________
(J. Citskovskis, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

71. §

Latvijas Republikas nostājas projekts uz 2021. gada 24. novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2021)0536

21-TA-1720

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2021. gada 24. novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2021)0536.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

72. §

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 24. novembra oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0535

21-TA-1819

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2021. gada 24. novembra oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0535.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

73. §

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības vienloga vidi muitas jomā un groza Regulu (ES) Nr. 952/2013"

22-TA-65

__________________________________________________
(J. Reirs, J. Krastiņa, A. K. Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības vienloga vidi muitas jomā un groza Regulu (ES) Nr. 952/2013".

74. §

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 17. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

22-TA-78

__________________________________________________
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Zemkopības ministram K. Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 17. janvāra sanāksmē.

75. §

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pārstāvību Starptautiskās atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) 12. asamblejā 13.-16. janvārī"

21-TA-1787

__________________________________________________
(J. Vitenbergs, E. Cilinskis, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras Asamblejas divpadsmito sesiju 2022. gada 15.-16. janvārī".

3. Pilnvarot Ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāri I. Indriksoni valdības vārdā ar balsstiesībām piedalīties un pieņemt lēmumus Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras Asamblejas divpadsmitajā asamblejā atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā apstiprinātajai pozīcijai.

76. §

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā sanāksmē 2022. gada 13.-14. janvārī izskatāmajiem jautājumiem

22-TA-82

__________________________________________________
(E. Rinkēvičs, A. T. Plešs, J. Garisons, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru 2022. gada 13. un 14. janvāra neformālajā sanāksmē.

77. §

Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas projekta "Virtuālās realitātes apmācību simulators" ietvaros 2022.-2023. gadā"

21-TA-1208

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

78. §

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

21-TA-105

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

79. §

Likumprojekts par starptautiska līguma apstiprināšanu

2021-TA-1309

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par Protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības 2012. gada 30. janvāra vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem".

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un protokolu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

4. Atzīt Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 60 50. §) 5. un 6. punktu par spēku zaudējušu.

80. §

Likumprojekts "Līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu"

2021-TA-337

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un līgumu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.

4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

5. Atzīt Ministru kabineta 2021. gada 4. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 23 47. §) 5. un 6. punktu par spēku zaudējušu.

81. §

Informatīvais ziņojums "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas rezultāti atsevišķās Izglītības un zinātnes ministrijas padotības izglītības iestādēs un veiktā finansējuma attiecināšana uz valsts budžeta kopējiem izdevumiem"

21-TA-1512

Ierobežotas pieejamības informācija

82. §

Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta progresu Latvijā un Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Baltijas valstu pieteikumā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta astotajam projektu uzsaukumam"

21-TA-1622

Ierobežotas pieejamības informācija

83. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420288821

22-TA-9

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420288821.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420288821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

84. §

Paskaidrojuma projekts par blakus sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420268121, Nr. A420272821, Nr. A420274021, Nr. A420272321, Nr. A420270421, Nr. A420265221, Nr. A420264321

22-TA-5

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai par blakus sūdzību lietās Nr. A420268121, Nr. A420272821, Nr. A420274021, Nr. A420272321, Nr. A420270421, Nr. A420265221, Nr. A420264321.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu par blakus sūdzību un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.

85. §

Paskaidrojuma projekts par blakus sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420263821, Nr. A420267921, Nr. A420261621, Nr. A420271821, Nr. A420267421

22-TA-56

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai par blakus sūdzību lietās Nr. A420263821, Nr. A420267921, Nr. A420261621, Nr. A420271821, Nr. A420267421.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu par blakus sūdzību un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.

86. §

Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta pieteikumā militārās mobilitātes projektu uzsaukumam"

21-TA-1795

Ierobežotas pieejamības informācija

87. §

Viedokļa projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420289721

22-TA-7

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420289721.

2. Valsts kancelejai noformēt viedokli un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

88. §

Informatīvais ziņojums "Par neformālo ES aizsardzības ministru sanāksmi 2022. gada 12. un 13. janvārī Brestā, Francijā"

22-TA-88

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).

2. Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram A. Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2022. gada 12. un 13. novembra neformālajā sanāksmē.

89. §

Konfidenciāli

21-TA-18k

Konfidenciāli

Sēdi slēdz plkst. 14:35

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 2Pieņemts: 11.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 17.01.2022. OP numurs: 2022/11.2
329198
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"