Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 33

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 60. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"

Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas
likuma 2. pantu un 15. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 222A., 230B. nr.; 2021, 9., 66., 211., 220., 236., 240., 249A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, atbalstu strādājošo darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem, pašnodarbinātām personām vai patentmaksātājiem par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim, un atbalstu strādājošo darbinieku un pašnodarbināto personu atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem un pašnodarbinātām personām par laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk - saimnieciskās darbības ierobežojumi).";

1.2. izteikt 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim ir tiesīgi pieteikties darba devēji un pašnodarbinātās personas, kas neveic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs, kā arī patentmaksātāji un autoratlīdzības saņēmēji, kas neveic saimniecisko pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs. Atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 28. februārim ir tiesīgi pieteikties darba devēji un pašnodarbinātās personas, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 4. pielikumā minētajās nozarēs, kā arī autoratlīdzības saņēmēji, kas veic saimniecisko pamatdarbību šo noteikumu 4. pielikumā minētajās nozarēs. Atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 31. decembrim ir tiesīgi pieteikties patentmaksātāji, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 4. pielikumā minētajās nozarēs.";

1.3. izteikt 3.2 punktu šādā redakcijā:

"3.2 Atbalstam algu subsīdijai laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesīgs pieteikties darba devējs, pašnodarbinātā persona un patentmaksātājs un laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim - darba devējs un pašnodarbinātā persona, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
3.21. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, kad darba devējs, pašnodarbinātais vai patentmaksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
3.22. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.";

1.4. izteikt 3.3 punktu šādā redakcijā:

"3.3 Atbalstu algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim piešķir darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem un par laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim - darba devēja darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kurām uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu (turpmāk - vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts), vai kuras, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākušas vakcināciju (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, decembri, 2022. gada janvāri vai februāri, ir pabeigušas vakcināciju. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju.";

1.5. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, darba devējs līdz 2020. gada 15. decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2020. gada novembri, līdz 2021. gada 15. janvārim - attiecīgu iesniegumu par 2020. gada decembri, līdz 2021. gada 15. februārim - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada janvāri, līdz 2021. gada 15. martam - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada februāri, līdz 2021. gada 15. aprīlim - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada martu, līdz 2021. gada 15. maijam - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada aprīli, līdz 2021. gada 15. jūnijam - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada maiju, līdz 2021. gada 15. jūlijam - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada jūniju, līdz 2022. gada 15. janvārim - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada oktobri, novembri un decembri, līdz 2022. gada 15. februārim - attiecīgu iesniegumu par 2022. gada janvāri un līdz 2022. gada 15. martam attiecīgu iesniegumu par 2022. gada februāri. Vienlaikus ar iesniegumu par attiecīgo mēnesi darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesi, kā arī pievienotās vērtības nodokļa mēneša deklarāciju, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta.";

1.6. izteikt 15.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.7. apliecinājumu, ka darbiniekiem, par kuriem tiek pieprasīts atbalsts, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai tie, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākuši vakcināciju (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, decembri, 2022. gada janvāri vai februāri, ir pabeiguši vakcināciju. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju.";

1.7. izteikt 15.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.8. apliecinājums, ka tas ir informēts, ka pieejamā atbalsta apmērs, kam var pieteikties par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai", tiks samazināts par saņemto algu subsīdijas atbalsta apmēru, ņemot vērā minēto noteikumu 7.2 punktu.";

1.8. izteikt 16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1. darbiniekam - 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim par atbalsta periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne vairāk kā 500 euro kalendāra mēnesī, vai par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim par atbalsta periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim, bet ne vairāk kā 700 euro kalendāra mēnesī;"

1.9. izteikt 16.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. par atbalsta mēnesi darbiniekam, kurš atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, - 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi.";

1.10. izteikt 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Ja darbiniekam atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim norādīta mazāka deklarētā bruto darba samaksa nekā deklarētā vidējā bruto darba samaksa par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, atbalstu algu subsīdijai nosaka 50 % apmērā no aprēķinātās bruto darba samaksas atbalsta mēnesī, bet ne vairāk kā 700 euro.";

1.11. izteikt 19.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.7. ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 1. novembra, - par atbalsta periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam vai, ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2021. gada 30. septembra, - par atbalsta periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim;"

1.12. izteikt 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs līdz 2022. gada 15. janvārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2021. gada oktobri, novembri un decembri un pašnodarbinātā persona līdz 2022. gada 15. februārim - attiecīgu iesniegumu par 2022. gada janvāri un līdz 2022. gada 15. martam - attiecīgu iesniegumu par 2022. gada februāri.";

1.13. izteikt 26.22. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.22. informāciju par pašnodarbinātās personas darbības veidiem, tai skaitā par pamatdarbību, atbilstoši NACE 2. redakcijas klasifikācijas kodam. Patentmaksātājs un autoratlīdzības saņēmējs, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, iesniegumā apliecina, ka viņa pamatdarbība neatbilst šo noteikumu 3. pielikumā minētajām nozarēm par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim, vai apliecina, ka viņa pamatdarbība atbilst šo noteikumu 4. pielikumā minētajām nozarēm par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim. Autoratlīdzības saņēmējs, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, iesniegumā apliecina, ka viņa pamatdarbība atbilst šo noteikumu 4. pielikumā minētajām nozarēm par laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim;"

1.14. izteikt 26.28. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.28. apliecinājumu, ka pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, decembri, 2022. gada janvāri vai februāri, ir pabeigta vakcinācija. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju;"

1.15. izteikt 26.29. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.29. apliecinājumu, ka tas ir informēts, ka pieejamā atbalsta apmērs, kam var pieteikties par periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai", tiks samazināts par saņemto algas subsīdijas atbalsta apmēru, ņemot vērā minēto noteikumu 7.2 punktu.";

1.16. izteikt 26.34. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.34. pašnodarbinātai personai, kura atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, - 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi.";

1.17. izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Valsts ieņēmumu dienests iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim.";

1.18. izteikt 4. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Darbības veidi, kuros darba devēji, pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāji var kvalificēties algu subsīdijas atbalstam laikposmā no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim, un darba devēji un pašnodarbinātās personas - laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim".

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

3. Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 33Pieņemts: 11.01.2022.Stājas spēkā: 16.02.2022.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 13.01.2022. OP numurs: 2022/9.20
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
  • Ārējās saites
329157
16.02.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"