Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 19

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 373 "Kārtība, kādā sertificē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzējus"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
31. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 373 "Kārtība, kādā sertificē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzējus" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 112. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. sertificē valodas zināšanu pārbaudes organizāciju, kura vēlas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļiem veikt radiosakaru saziņai nepieciešamo angļu valodas zināšanu pārbaudi saskaņā ar regulas Nr. 1178/2011 I pielikuma FCL.055.punkta prasībām."

2. Papildināt ar IV1. nodaļu šādā redakcijā:

"IV1. Angļu valodas zināšanu pārbaudes organizācijas sertificēšanas kārtība

52.1 Latvijas Republikā angļu valodas zināšanu pārbaudes organizācijas sertifikātu var iegūt apstiprināta mācību organizācija, kura ir sertificēta šo noteikumu II nodaļā minētajā kārtībā un kura pierāda savu atbilstību Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) dokumenta "Pieņemamie līdzekļi atbilstības nodrošināšanai. FCL daļa" AMC1 FCL.055. punkta "n" apakšpunkta un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumenta "ICAO valodas prasmes prasību īstenošanas rokasgrāmata" (doc 9835) prasībām. Civilās aviācijas aģentūra neapstiprina angļu valodas zināšanas pārbaudes sistēmu.

52.2 Civilās aviācijas aģentūra publicē tīmekļvietnē www.caa.gov.lv Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) dokumentu "Pieņemamie līdzekļi atbilstības nodrošināšanai. FCL daļa" un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentu "ICAO valodas prasmes prasību īstenošanas rokasgrāmata" (doc 9835) tulkojumu latviešu valodā.

52.3 Lai iegūtu angļu valodas zināšanu pārbaudes organizācijas sertifikātu, apstiprinātā mācību organizācija iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

52.31. iesniegumu (5. pielikums);

52.32. līguma kopiju par tādas angļu valodas zināšanu pārbaudes sistēmas izmantošanu, kuru Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) vai Eiropas Savienības dalībvalsts aviācijas kompetentā iestāde ir atzinusi par atbilstošu Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumenta "ICAO valodas prasmes prasību īstenošanas rokasgrāmata" (doc 9835) prasībām;

52.33. dokumentu, kas apliecina, ka apstiprinātajai mācību organizācijai ir šāds kvalificēts personāls, lai veiktu angļu valodas zināšanu pārbaudes:

52.33.1. eksaminētājs - operacionālais vērtētājs;

52.33.2. eksaminētājs - lingvistiskais vērtētājs;

52.33.3. administrators;

52.34. valodas prasmju pārbaudes rokasgrāmatu (6.pielikums).

52.4 Par angļu valodas zināšanu pārbaudes organizācijas:

52.41. eksaminētāju - operacionālo vērtētāju - var norīkot personu:

52.41.1. kura ir saņēmusi vismaz komercpilota apliecību (CPL), kas izsniegta saskaņā ar regulas Nr. 1178/2011 I pielikumu, ar derīgu gaisa kuģu klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi un ar derīgu instruktora vai eksaminētāja kvalifikācijas atzīmi vai kura ir saņēmusi gaisa satiksmes vadības dispečera apliecību, kas izsniegta saskaņā ar Eiropas Komisijas 2015. gada 20. februāra Regulas (ES) Nr. 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, I pielikumu, ar derīgu instruktora vai vērtētāja apstiprinājumu;

52.41.2. kurai pilota vai gaisa satiksmes vadības dispečera apliecībā ir derīgs vismaz angļu valodas paaugstinātais līmenis (5. līmenis), ja pārbaudes tiks veiktas, lai noteiktu pretendenta atbilstību angļu valodas operatīvā līmeņa (4. līmenis) vai angļu valodas paaugstinātā līmeņa (5. līmenis) zināšanām, vai angļu valodas eksperta līmenis (6. līmenis), ja pārbaudes tiks veiktas, lai noteiktu pretendenta atbilstību angļu valodas eksperta līmeņa (6. līmenis) zināšanām;

52.41.3. kura ir apguvusi Eiropas Savienības dalībvalstī atzītu aviācijas angļu valodas eksaminētāju mācību kursu;

52.41.4. kurai pēdējo triju gadu laikā nav bijis izsniegts atzinums par neatbilstībām saskaņā ar regulas Nr. 1178/2011 VI pielikuma ARA.GEN.355 punktu vai regulas Nr. 2015/340 II pielikuma ATCO.AR.C.010 punktu;

52.42. eksaminētāju - lingvistisko vērtētāju - var norīkot personu:

52.42.1. kura ir ieguvusi vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību angļu valodas pedagoģijā, filoloģijā vai lingvistikā vai kurai angļu valoda ir dzimtā valoda un kura angļu valodā ir ieguvusi vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību pedagoģijas, filoloģijas vai civilās aviācijas jomā;

52.42.2. kura ir apguvusi Eiropas Savienības dalībvalstī atzītu aviācijas angļu valodas eksaminētāju mācību kursu;

52.43. administratoru var norīkot šo noteikumu 52.41. un 52.42. apakšpunktā minētos eksaminētājus vai personu, kura ir apguvusi apstiprinātās mācību organizācijas valodas prasmju pārbaudes rokasgrāmatā noteikto procedūru.

52.5 Šo noteikumu 52.41. un 52.42. apakšpunktā minētās prasības nepiemēro eksaminētājiem, kuri atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 I pielikuma FCL.055 punkta prasībām ir ieguvuši eksaminētāja - operacionālā vērtētāja - vai eksaminētāja - lingvistiskā vērtētāja - sertifikātu.

52.6 Šo noteikumu 52.34. apakšpunktā minēto rokasgrāmatu var izstrādāt kā atsevišķu dokumentu vai kā atsevišķu sadaļu šo noteikumu 12.4. apakšpunktā minētajās rokasgrāmatās, ievērojot šo noteikumu 14. punktā minētās prasības.

52.7 Civilās aviācijas aģentūra lēmumu par angļu valodas zināšanu pārbaudes programmas apstiprināšanu pieņem šo noteikumu II nodaļā minētajā kārtībā par mācību organizācijas sertificēšanu.

52.8 Angļu valodas zināšanu pārbaudes organizācija nodrošina, ka katra pretendenta eksaminācijas dokumenti tiek uzglabāti ne mazāk kā septiņus gadus."

3. Papildināt ar 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Apstiprinātās mācību organizācijas, kurām angļu valodas zināšanu pārbaudes organizācijas sertifikāts ir izdots līdz šo noteikumu IV1 nodaļas spēkā stāšanās dienai, līdz 2022. gada 1. martam nodrošina atbilstību šo noteikumu IV1 nodaļas prasībām."

4. Papildināt ar 5. pielikumu (1. pielikums).

5. Papildināt ar 6. pielikumu (2. pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 11. janvāra
noteikumiem Nr. 19

"5. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 373

Iesniegums angļu valodas zināšanu pārbaudes programmas apstiprinājuma saņemšanai

Apstiprinātā mācību organizācija

Nosaukums (sertifikātā)  
Sertifikāta numurs  
Adrese  
Tālrunis  
E-pasts  
Tīmekļvietnes adrese  

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds  
Amats  
Tālrunis  
E-pasts  

Personāls

Atbildīgais vadītājs (AM)
Vārds, uzvārds  
Tālrunis  
E-pasts  
Atbilstības uzraudzības vadītājs (CMM)
Vārds, uzvārds  
Tālrunis  
E-pasts  
Darba līgums pilna/ nepilna laika
Administrators
Vārds, uzvārds  
Tālrunis  
E-pasts  
Darba līgums pilna/ nepilna laika
Eksaminētājs - operacionālais vērtētājs (1)*
Vārds, uzvārds  
Tālrunis  
E-pasts  
Darba līgums pilna/ nepilna laika
Eksaminētājs - operacionālais vērtētājs (2)*
Vārds, uzvārds  
Tālrunis  
E-pasts  
Darba līgums pilna/ nepilna laika
Eksaminētājs - operacionālais vērtētājs (3)*
Vārds, uzvārds  
Tālrunis  
E-pasts  
Darba līgums pilna/ nepilna laika
Eksaminētājs - lingvistiskais vērtētājs (1)*
Vārds, uzvārds  
Tālrunis  
E-pasts  
Darba līgums pilna/ nepilna laika
Eksaminētājs - lingvistiskais vērtētājs (2)*
Vārds, uzvārds  
Tālrunis  
E-pasts  
Darba līgums pilna/ nepilna laika
Eksaminētājs - lingvistiskais vērtētājs (3)*
Vārds, uzvārds  
Tālrunis  
E-pasts  
Darba līgums pilna/ nepilna laika

Izmantojamā angļu valodas zināšanu pārbaudes sistēma

Sistēmas nosaukums  
Sistēmas īpašnieks  
Līguma** par sistēmas izmantošanu noslēgšanas datums un Nr.  
Līguma darbības periods  

Angļu valodas zināšanu pārbaudes telpas un aprīkojums

Telpu atrašanās vieta  
Izmantojamais aprīkojums  

Iesniegumam pievienotie dokumenti

 
 
 
 
 
 
Es,   , mācību organizācijas
 

(vārds, uzvārds)

 
  atbildīgais vadītājs,

(nosaukums)

 
apliecinu, ka visas iesniegumā minētās personas atbilst piemērojamām prasībām un visa sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza.
     

(datums***)

 

(paraksts***)

Piezīmes.

1. * Pievieno kvalifikāciju apliecinošos dokumentus.

2. ** Pievieno līguma kopiju.

3. *** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 11. janvāra
noteikumiem Nr. 19

"6. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 373

Valodas prasmju pārbaudes rokasgrāmatas izstrādes nosacījumi

1. Valodas prasmju pārbaudes rokasgrāmatu (turpmāk - rokasgrāmata) izstrādā, ievērojot prasības, kas noteiktas Komisijas 2011. gada 3. novembra Regulas (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.  216/2008 Nr. 1178/2011, I pielikuma FCL.055 punktā, Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) dokumentā "Pieņemamie līdzekļi atbilstības nodrošināšanai. FCL daļa" un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentā "ICAO valodas prasmes prasību īstenošanas rokasgrāmata" (doc 9835).

2. Rokasgrāmatā iekļauj šādu informāciju:

2.1. vispārēja informācija par rokasgrāmatu:

2.1.1. rokasgrāmatas struktūras un izkārtojuma apraksts;

2.1.2. rokasgrāmatas izplatīšana un konfidencialitāte;

2.1.3. grozījumu veikšanas procedūra, tai skaitā pagaidu grozījumi, grozījumu reģistrācijas lappuse, personāla informēšana par grozījumiem utt.;

2.1.4. rokasgrāmatā lietoto saīsinājumu un terminu skaidrojums;

2.1.5. atsauces uz piemērojamo tiesisko regulējumu;

2.2. informācija par valodas prasmju pārbaudes organizācijas struktūru un personālu:

2.2.1. valodas prasmju pārbaudes organizācijas struktūras shēma;

2.2.2. atbildīgā vadītāja un atbilstības uzraudzības vadītāja vārds, uzvārds, kontaktinformācija;

2.2.3. eksaminētāju un administratora vārds, uzvārds, kontaktinformācija;

2.2.4. eksaminētāju un administratora atlases procedūra, kvalifikācijas prasības, kvalifikācijas uzturēšanas un apmācības prasības;

2.2.5. eksaminētāju un administratoru pirmreizējā un periodiskā standartizācija;

2.2.6. eksaminētāju ētikas kodekss;

2.3. valodas prasmju pārbaudes organizācijas drošuma politikas detalizēts apraksts un mērķi:

2.3.1. personāla pienākumi un atbildība;

2.3.2. apdraudējumu identificēšana;

2.3.3. risku izvērtēšana;

2.3.4. risku mazināšanas pasākumu efektivitātes novērtēšana;

2.3.5. ziņošana par atgadījumiem;

2.3.6. drošības pasākumu plānošana;

2.3.7. tūlītēja reakcija uz drošības problēmām;

2.4. valodas prasmju pārbaudes organizācijas atbilstības uzturēšana piemērojamām prasībām un pārvaldības sistēma:

2.4.1. pārvaldības sistēma un tās darbības principi;

2.4.2. pārvaldības sistēmas dokumentācija, procedūras un formas;

2.4.3. atbilstības uzraudzība un auditi;

2.4.4. auditu grafiki un izpildes plāni;

2.4.5. neatbilstību novēršanas procedūras, galveno iemeslu analīze, korektīvo darbību izstrāde un neatbilstību novēršana, atbildīgās personas un procedūras;

2.4.6. klientu apmierinātība;

2.5. valodas prasmju pārbaudes veikšana:

2.5.1. piemērojamā valodas zināšanu pārbaudes sistēma;

2.5.2. pretendentu pieteikšanās eksāmenam un apstiprināšanas kārtība;

2.5.3. pretendenta identificēšana un reģistrācija;

2.5.4. valodas prasmju pārbaudes veids, posmi un ilgums;

2.5.5. eksaminētāju norīkošana un skaits;

2.5.6. vērtēšanas gradācijas, pārbaudes nokārtošanas un nenokārtošanas kritēriji;

2.5.7. pretendenta informēšana par rezultātiem;

2.5.8. rezultātu apstrīdēšanas kārtība;

2.6. informācija par valodas prasmju pārbaudes norises vietu:

2.6.1. tās telpas apraksts, kurā tiek veikta valodas prasmju pārbaude;

2.6.2. aprīkojums;

2.7. dokumentu glabāšana, arhivēšana un aizsardzība;

2.8. pielikumi (veidlapu, sertifikātu, reģistrācijas žurnālu utt. formas)."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 373 "Kārtība, kādā sertificē civilās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 11.01.2022.Stājas spēkā: 14.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 13.01.2022. OP numurs: 2022/9.14
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
329122
14.01.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"