Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 4

Rīgā 2022. gada 6. janvārī (prot. Nr. 1, 4. p.)

Par akciju sabiedrības "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 17.decembrī saņēma akciju sabiedrības "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", vienotais reģistrācijas numurs: 50003182001, juridiskā adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114 (turpmāk - AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"), 2021.gada 17.decembra iesniegumu Nr.1-3/1017 ar tam pievienotu noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus un 2021.gada 22.decembrī - papildu informāciju (2021.gada 22.decembra elektronisks sūtījums).

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2020.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.33 "Par akciju sabiedrības "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 72.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.33). Ar Lēmumu Nr.33 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes kā kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas.

3. Lēmumā Nr.33 Regulators ir piešķīris AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" atļauju pašai saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, nosakot Lēmuma Nr.33 lemjošās daļas 6.punktā atļaujas nosacījumu dabasgāzes cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā.

4. Regulators 2021.gada 3.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.34 "Par akciju sabiedrības "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 108.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.34).

5. Saskaņā ar Metodikas 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt tarifus, AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" 2021.gada 17.decembrī (2021.gada 17.decembris Nr.1-3/1017) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem (bez pievienotās vērtības nodokļa):

5.1. laika periodam no 2022.gada 20.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim:

5.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 89,61 EUR/MWh;

5.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 17,02 EUR/MWh;

5.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,12 EUR/MWh;

5.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,67 EUR/MWh) 107,42 EUR/MWh;

5.2. laika periodam no 2022.gada 1.maija:

5.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 92,33 EUR/MWh;

5.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 20,03 EUR/MWh;

5.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,24 EUR/MWh;

5.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,67 EUR/MWh) 113,27 EUR/MWh.

6. Paziņojums par AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2021.gada 17.decembra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 244.nr. Paziņojumā AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums tarifiem, kas norādīti šā lēmuma 5.1.apakšpunktā, noteikts 2022.gada 20.janvāris; tarifiem, kas norādīti šā lēmuma 5.2.apakšpunktā, spēkā stāšanās datums noteikts 2022.gada 1.maijs.

7. Ar Lēmumu Nr.33 apstiprināto AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas izmaksu pozīcijas "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" un "Neto peļņa" (turpmāk kopā - Peļņa). Olaines novada dome 2021.gada 9.decembra ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu (protokola pielikums Nr.16, 4.p.) uzdot AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" "par periodu no 2022.gada 20.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim iesniegt apstiprināšanai siltumenerģijas piegādes tarifu aprēķinu, izslēdzot aprēķina pozīciju "Neto peļņa"", pamatojot lēmumu ar siltumenerģijas gala tarifa pieauguma samazinājumu apkures periodā.

8. Šā lēmuma 5.1.apakšpunktā norādītie AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi laika periodam no 2022.gada 20.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim ir aprēķināti, ievērojot Olaines novada domes 2021.gada 9.decembra ārkārtas sēdes lēmumu - izslēdzot Peļņu.

9. Regulators, izvērtējot AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā.

10. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmuma Nr.33 piemērošanu un Lēmuma Nr.34 atcelšanu, nosakot, ka no 2022.gada 20.janvāra Regulators atceļ Lēmumu Nr.34 un AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" nepiemēro ar Lēmumu Nr.33 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

11. AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties Regulatora padomes sēdē, bet nepiedalījās.

Saskaņā ar Metodikas 31., 33., 34., 43.9, 43.10, 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2021, 244.nr.):

1.1. laika periodam no 2022.gada 20.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim:

1.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 89,61 EUR/MWh;

1.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 17,02 EUR/MWh;

1.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,12 EUR/MWh;

1.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,67 EUR/MWh) 107,42 EUR/MWh;

1.2. laika periodam no 2022.gada 1.maija:

1.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 92,33 EUR/MWh;

1.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 20,03 EUR/MWh;

1.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,24 EUR/MWh;

1.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,67 EUR/MWh) 113,27 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2022.gada 20.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 3.jūnija lēmumu Nr.34 "Par akciju sabiedrības "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 108.nr.);

3. noteikt, ka no 2022.gada 20.janvāra AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.33 "Par akciju sabiedrības "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 72.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par akciju sabiedrības "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 4Pieņemts: 06.01.2022.Stājas spēkā: 06.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 11.01.2022. OP numurs: 2022/7.8
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
329066
06.01.2022
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)