Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1

Rīgā 2022. gada 6. janvārī (prot. Nr. 1 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1  pantu,
30. panta pirmo un trešo daļu, 31. panta piekto daļu,
39.  panta pirmo un otro daļu, Covid-19 infekcijas
izplatības pārvaldības likuma 4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3.,
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21. punktu,
6.1  panta otro daļu, 6.3  panta otro daļu, 6.4  panta otro daļu,
6.7  panta otro un trešo daļu, 6.9  panta otro daļu, 10.4  panta trešo daļu,
49.6  panta pirmo daļu un Farmācijas likuma 5.  panta 3. un 12. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 191A., 194., 195A., 198A., 203A., 208A., 214A., 219A., 225A., 239A., 244C., 248A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.16. pilnībā vakcinēta persona - persona, kurai ir pabeigta primārā vakcinācija un pagājušas ne vairāk kā 150 dienas kopš Janssen ražotās vakcīnas devas saņemšanas vai ne vairāk kā 270 dienas, kopš saņemta pēdējā citas vakcīnas deva, vai persona ir saņēmusi balstvakcināciju;"

1.2. papildināt ar 2.16.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.16.1 pabeigta primārā vakcinācija - atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Vakcinācijas rokasgrāmatai ievadīts pirmreizējās vakcinācijas pilnam kursam paredzētais Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas vakcīnas devu skaits un kopš vakcinācijas kursa pabeigšanas ir pagājušas ne mazāk kā 14 dienas;"

1.3. papildināt ar 2.16.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.16.2 balstvakcinācija - ievadīts Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajā Vakcinācijas rokasgrāmatā noteiktajai balstvakcinācijas shēmai atbilstošs Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas vakcīnas devu skaits;"

1.4. izteikt 2.23. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.23. epidemioloģiski droša vide - telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vieta, kurā atrodas tikai pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši pakalpojuma saņēmēji vai pasākuma apmeklētāji un pakalpojuma sniedzēja vai pasākuma organizatora darbinieki (amatpersonas), kam ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāts;"

1.5. svītrot 23. punktu;

1.6. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Darbinieks, kā arī brīvprātīgais darbinieks un persona, kas nodarbināta uz ārpakalpojuma līguma pamata, darba (amata) pienākumus klātienē var veikt, ja tai ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāts. Valsts un pašvaldības institūcijas (tai skaitā kapitālsabiedrības) darbinieks (amatpersona) darba (amata, dienesta) pienākumus neatkarīgi no to veikšanas vietas var veikt, ja tam ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāts.";

1.7. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Darba devējs nepielaiž šo noteikumu 24. punktā minēto personu pie darba (amata, dienesta) pienākumu veikšanas, ja tā nav uzrādījusi sertifikātu, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikātu.";

1.8. izteikt 70.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.4. pakalpojumu sniedz personas, kuras var uzrādīt sertifikātu, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējiem, var uzrādīt sertifikātu, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikātu;"

1.9. papildināt ar 70.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.7. par valsts budžeta līdzekļiem var organizēt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu (tai skaitā klientu ar pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikātu) testēšanu ar Covid-19 skrīninga testu. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbiniekiem ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no klientiem iegūto informāciju par atbilstību pilnībā vakcinētas vai balstvakcinētas, vai pārslimojušas personas statusam (tai skaitā sertifikāta derīguma termiņu, ja personai ir pārslimošanas sertifikāts), kā arī Covid-19 testa rezultātus. Klients uzrāda attiecīgo sadarbspējīgo sertifikātu vai testa rezultātu pēc pakalpojuma sniedzēja norīkotas personas vai kontroles institūciju pieprasījuma.";

1.10. izteikt 71.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.2. pakalpojumu sniedz personas, kuras var uzrādīt sertifikātu, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ar izmitināšanu saņēmējiem, var uzrādīt sertifikātu, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikātu.";

1.11. izteikt 72.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.2. klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, ja attālināta pakalpojumu sniegšana nav iespējama. Pakalpojumu sniedz personas, kuras var uzrādīt sertifikātu, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar sociālo pakalpojumu saņēmējiem, var uzrādīt sertifikātu, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikātu. Vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu var neuzrādīt tās personas, kuras sniedz pakalpojumu, dzīvojot vienā mājsaimniecībā ar pakalpojuma saņēmēju.";

1.12. izteikt 78. punktu šādā redakcijā:

"78. Ieslodzījuma vietas teritorijā var atrasties pilnībā vakcinētas personas un personas ar pārslimošanas sertifikātu, izņemot ieslodzītos, darbiniekus (amatpersonas) un personas, kuras ierodas ieslodzījuma vietā profesionālo pienākumu veikšanai. Ieslodzījuma vietu darbinieki (amatpersonas) un personas, kuras ierodas ieslodzījuma vietā profesionālo pienākumu veikšanai, uzrāda sertifikātu, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikātu. Bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, ieslodzījuma vietas teritorijā var atrasties bez sertifikāta, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāta pilngadīgas personas pavadībā, kura ir pilnībā vakcinēta vai kurai ir pārslimošanas sertifikāts. Bērni, kas vecāki par 12 gadiem, uzrāda sertifikātu, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju, vai pārslimošanas sertifikātu, testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testa negatīvu rezultātu. Persona, kurai, pamatojoties uz klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsīlija lēmumu, medicīnisku iemeslu dēļ nevar veikt vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai kurai vakcinācija atlikta, ieslodzījuma vietas teritorijā var atrasties, uzrādot konsīlija lēmumu un testēšanas sertifikātu.";

1.13. izteikt 101. punktu šādā redakcijā:

"101. Izglītības ieguves procesu, tai skaitā starptautiskajās skolās, visās izglītības pakāpēs un dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumus organizē klātienē, piedaloties personām ar primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī veicot izglītojamo (izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības pakāpē un augstākās izglītības studiju programmās) rutīnas skrīninga testu vai RNS testu atbilstoši centra algoritmam.";

1.14. izteikt 103. punktu šādā redakcijā:

"103. Bērnu uzraudzības pakalpojumu klātienē sniedz persona, kurai ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāts, ko uzrāda pirms pakalpojuma sniegšanas vai pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma.";

1.15. papildināt ar 103.1 punktu šādā redakcijā:

"103.1 Pedagoga privātprakses pakalpojumu sniedz persona, kurai ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāts, ko uzrāda pirms pakalpojuma sniegšanas, kā arī iesniedzot iesniegumu pedagoga privātprakses uzsākšanas sertificēšanai vai pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma.";

1.16. izteikt 104. punktu šādā redakcijā:

"104. Izglītības procesā un tā nodrošināšanā piedalās:
104.1. personas, kurām ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāts un kuras to uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai:
104.1.1. pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides programmās), un augstākās izglītības pakāpē nodarbinātie;
104.1.2. neformālās izglītības (tai skaitā interešu izglītības) un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātie;
104.1.3. koledžās un augstskolās studējošie;
104.1.4. pakalpojumu sniedzēji, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem (tai skaitā ēdināšanas, transporta, uzkopšanas pakalpojumu sniedzēji);
104.1.5. profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu pieaugušie izglītojamie un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas izglītojamie;
104.2. pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (tai skaitā interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības) izglītojamie ar pabeigtas primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ko tie uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai, un izglītojamie bez minētā sertifikāta;
104.3. izglītojamie, kuri speciālās izglītības iestādē vai speciālās izglītības klasē apgūst speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, tostarp izglītojamie, kurus testē atbilstoši šo noteikumu 105. punktam.";

1.17. papildināt ar 104.1 punktu šādā redakcijā:

"104.1 Šo noteikumu 104.2. apakšpunktā minētās personas (izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības pakāpē) piedalās izglītības procesa īstenošanā klātienē, veicot rutīnas skrīninga testu vai RNS testu atbilstoši centra algoritmam. Pilngadīgajiem izglītojamiem ir pienākums ārpus izglītības iestādes veikt rutīnas skrīninga testu. Nepilngadīgo izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums ārpus izglītības iestādes nodrošināt izglītojamo rutīnas skrīninga testa veikšanu un par rezultātu informēt izglītības iestādi tās noteiktajā kārtībā. Ja izglītojamā rutīnas skrīninga testa rezultāts ir pozitīvs, izglītojamais izglītības iestādē atgriežas ar negatīvu laboratorijā veiktu RNS testa rezultātu, ko uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai. Par pozitīvu rutīnas skrīninga testa rezultātu nekavējoties informē izglītības iestādi tās noteiktajā kārtībā.";

1.18. papildināt ar 104.2 punktu šādā redakcijā:

"104.2 Šo noteikumu 104. punktā minētajām personām ir pienākums veikt rutīnas skrīninga testu vai RNS testu, ja to paredz centra algoritms. Par pozitīvu rutīnas skrīninga testa rezultātu nekavējoties informē darba devēju, izglītības iestādi vai izglītības programmas īstenotāju tā noteiktajā kārtībā. Ja personas rutīnas skrīninga testa rezultāts ir pozitīvs, persona izglītības procesā vai tā nodrošināšanā atgriežas ar negatīvu laboratorijā veiktu RNS testa rezultātu, ko uzrāda atbildīgajai personai.";

1.19. izteikt 105. punktu šādā redakcijā:

"105. Izglītības iestāde sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus, atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajam Covid-19 testēšanas algoritmam organizē (izņemot testēšanu pirmsskolas izglītības pakāpē un augstākās izglītības studiju programmās):
105.1. rutīnas skrīninga testēšanu - izglītojamo pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības pakāpē, izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas). Izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir tiesīgs pieņemt ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par minētā testa veikšanu izglītības iestādē, ja centra algoritms paredz testa veikšanu ārpus izglītības iestādes;
105.2. Covid-19 testēšanu izlases veidā - izglītojamiem, kuri speciālās izglītības iestādē vai speciālās izglītības klasē apgūst speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;
105.3. RNS testus centra tīmekļvietnē publicētajā algoritmā noteiktajos gadījumos.";

1.20. izteikt 107. punktu šādā redakcijā:

"107. Ja izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības pakāpē), izņemot izglītojamos profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās un izglītojamos, kuri speciālās izglītības iestādē vai speciālās izglītības klasē apgūst speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, atgriežas izglītības iestādē un nav iekļāvušies izglītības iestādes grafikā, viņi iepriekšējā dienā pirms ierašanās izglītības iestādē veic rutīnas skrīninga testu un atgriežas izglītības iestādē, ja tā rezultāts ir negatīvs. Ja izglītojamā rutīnas skrīninga testa rezultāts ir pozitīvs, izglītojamais izglītības iestādē atgriežas ar negatīvu laboratorijā veiktu RNS testa rezultātu, ko uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai. Par pozitīvu rutīnas skrīninga testa rezultātu nekavējoties informē izglītības iestādi tās noteiktajā kārtībā.";

1.21. izteikt 113.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"113.1. iekšējās kontroles sistēmā nosaka atbildīgo personu par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, kā arī nosaka kārtību, kādā:
113.1.1. veicama izglītojamo un nodarbināto testēšana (izņemot augstākās izglītības studiju programmas);
113.1.2. organizē un kontrolē izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmu, izmanto koplietošanas telpas, laboratorijas, dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumus, kā arī organizē ēdināšanu un profesionālās izglītības programmas patstāvīgu praktisko iemaņu individuālo apguvi izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes;
113.1.3. veic sertifikātu verificēšanu un rutīnas skrīninga testēšanas rezultātu pārbaudi;
113.1.4. izglītojamais (nepilngadīgā izglītojamā likumiskais pārstāvis), nodarbinātais un pakalpojuma sniedzējs informē izglītības iestādi par pozitīvu testa rezultātu;"

1.22. svītrot 116. punktu;

1.23. papildināt ar 118.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"118.4. nodrošina, ka dienesta viesnīcas pakalpojumus sniedz tikai personām ar pabeigtas primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.";

1.24. izteikt 128. punktu šādā redakcijā:

"128. Ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 109.1. un 109.2.5. apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti, tad:
128.1. lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām:
128.1.1. pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai - gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai;
128.1.2. ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai - gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai;
128.1.3. ja šo noteikumu 128.1.1. un 128.1.2. apakšpunktā minētā izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas šo noteikumu 128.1.1. un 128.1.2. apakšpunktā minētā izglītības iestāde, tad pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 128.1.1.​​​​​​​ un 128.1.2. ​​​​​​​apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;
128.1.4. valsts izglītības iestāde saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši iestādes vadītāja lēmumam var izlietot attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai - gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai. Ja valsts izglītības iestādē ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs tos izlietot 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai - gatavā ēdiena, pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai. Lai nodrošinātu minēto piegādi, valsts izglītības iestāde vienojas ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;
128.2. lai izlietotu speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju:
128.2.1. pašvaldība atbilstoši pašvaldības domes lēmumam minēto mērķdotāciju var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai - gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai;
128.2.2. ja speciālās izglītības iestādes izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas speciālās izglītības iestāde, tad pašvaldība, kura ir saņēmusi minēto mērķdotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 128.2.1. apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta mērķdotācijas pārskaitīšanu.";

1.25. papildināt ar 148.1 punktu šādā redakcijā:

"148.1 Šīs nodaļas izpratnē derīgs vakcinācijas sertifikāts apliecina, ka personai ir pabeigta primārā vakcinācija un kopš pēdējās vakcīnas devas saņemšanas dienas ir pagājušas ne vairāk kā 270 dienas, vai apliecina to, ka persona ir saņēmusi balstvakcināciju.";

1.26. izteikt 209.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"209.4. nodrošina šo noteikumu 2. pielikumā minētās veidlapas aizpildīšanu. Minētā veidlapa aizvieto ambulatorā pacienta medicīnisko karti un tiek uzglabāta atbilstoši normatīvajos aktos par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību un ambulatorā pacienta medicīniskajai kartei noteiktajam termiņam. Veidlapā var iekļaut papildu informāciju atbilstoši Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatā minētajiem nosacījumiem;"

1.27. svītrot 238. punktu;

1.28. izteikt 307.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"307.3. par pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu personu, kurai nav piemērojami pašizolācijas nosacījumi:
307.3.1. par personas ieceļošanu Latvijā:
307.3.1.1. ieceļošanas datums un laiks;
307.3.1.2. ieceļošanas veids (gaisa kuģis, kuģošanas līdzeklis, autobuss, vilciens vai cits);
307.3.2. par personas uzturēšanos augsta vai īpaši augsta riska valstī (valstīs) pēdējo 10 dienu laikā:
307.3.2.1. valsts;
307.3.2.2. datums, kad persona izceļojusi no valsts;
307.3.3. personas kontaktinformācija:
307.3.3.1. tālrunis;
307.3.3.2. elektroniskā pasta adrese;
307.3.3.3. dzīvesvietas (uzturēšanās vietas) adrese Latvijā, kurā persona būs sasniedzama;
307.3.4. derīgs sadarbspējīgs sertifikāts vai dokuments, kas apliecina vakcinēšanos vai pārslimošanu;"

1.29. izteikt 321. punktu šādā redakcijā:

"321. Lai uzraudzītu noteiktās prasības izpildi par apliecinājuma anketas iesniegšanu, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām nodotu valstīm informāciju par personu pārvietošanos, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, Valsts robežsardze piekļūst personu uzraudzības informācijas sistēmā iekļautajām šo noteikumu 307.1., 307.2., 307.3. un 307.4. apakšpunktā minētajām ziņām.";

1.30. izteikt 322. punktu šādā redakcijā:

"322. Lai identificētu ar personu kopā ceļojušās vai ceļojošās citas personas, centrs piekļūst personu uzraudzības informācijas sistēmā iekļautajām šo noteikumu 307.1., 307.2.1., 307.3., 307.4.1.1., 307.4.1.2., 307.4.2. un 307.4.3. apakšpunktā minētajām ziņām par visām personām, kuras atbilstoši šo noteikumu 150. punktam aizpildījušas apliecinājuma anketas.";

1.31. papildināt ar 342. punktu šādā redakcijā:

"342. No 2022. gada 7. marta privātajās izglītības iestādēs attālināti nodarbinātās personas, kuras iesaistītas izglītības procesā un tā nodrošināšanā, savus darba pienākumus veic, ja tām ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāts.";

1.32. papildināt ar 343. punktu šādā redakcijā:

"343. Šo noteikumu 148.1 punkts stājas spēkā 2022. gada 1. februārī."

2. Šo noteikumu 1.28. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 17. janvārī.

3. Šo noteikumu 1.1. un 1.4. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 15. februārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 06.01.2022.Stājas spēkā: 08.01.2022.Zaudē spēku: 01.01.2024.Tēma: Covid-19; Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 5A, 07.01.2022. OP numurs: 2022/5A.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
329039
08.01.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"