Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2030. gada 1. maijā.

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 29/2021

Alūksnē 2021. gada 25. novembrī

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā"

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada pašvaldības domes
25.11.2021. lēmumu Nr. 334 (prot. Nr. 18, 12. p.)

Izdoti, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā" šādus grozījumus:

1. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Licences saturs un rekvizīti (paraugi 2. pielikumā) - licences veids, sērija un numurs, cena, derīguma termiņš, attiecīgās ūdenstilpes nosaukums, ziņas par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāju, licences izsniedzēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm), licences saņēmējs un tā personas kods, tālruņa numurs un saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese, kā arī saņēmēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm) un licences izsniegšanas datums."

2. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Elektroniskās licences forma vizuāli var atšķirties no nolikuma pielikumā esošā licences parauga, bet tā satur visus šo noteikumu 14. punktā minētos rekvizītus, izņemot izsniedzēja un saņēmēja parakstu. Elektronisko licenci nav nepieciešams izdrukāt, un tās esību pārbauda pēc tās numura."

3. 17. punktā:

3.1. papildināt 17.1. apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā: "Aktuālā informācija par licenču tirdzniecību norādīta interneta saitē www.aluksnesezers.lv";

3.2. svītrot 17.2., 17.3. un 17.4. apakšpunktā vārdus "izņemot licences par samazinātu maksu".

4. Svītrot 19. punktu.

5. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, nekavējoties pēc katras līdakas vai zandarta noķeršanas (ja to paredzēts paturēt lomā) obligāti jāreģistrē savs loms, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru), tos ierakstot licences otrā pusē norādītajā tabulā, elektroniski iegādātajām licencēm attiecīgās vietnes sadaļā "Loma reģistrācija."

6. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Lomu uzskaites pārskats jāsniedz piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām."

7. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 17. un 18. punktu."

8. Svītrot 30. punktā vārdus "kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā."

9. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes."

10. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

11. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

1. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības domes
2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2021
"Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes
2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 5/2020 "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā""

"2. pielikums
Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra
nolikumam "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā"

MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU PARAUGI

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "ALJA"

Reģ. Nr. 90010446069

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

VIENAS DIENAS LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

20__. gada __ . ________

Licences cena 3,00 EUR

Ar nolikumu "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā" esmu iepazinies

(vārds, uzvārds)
(licences saņēmēja paraksts)
(licences izsniegšanas datums)
(tālrunis)
(e-pasta adrese)

 

Sērija DL
Nr. 00000

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

AĢENTŪRA "ALJA"

Reģ. Nr. 90010446069, Pilssalas ielā 10,

Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

Vides inspektora t. 26389199

VIENAS DIENAS LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

Derīga: 20___. gada __ . ________

Licences cena 3,00 EUR

Licence izdota:    
  (vārds, uzvārds)  

Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā".

3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50-70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem), 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10. maija līdz 30. jūnijam.

5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1. novembra līdz 30. aprīlim.

6. Licences darbības laiks (periods) ir uz licences norādītais attiecīgās dienas datums.

Sērija DL
Nr. 00000
 
  (licences izdevēja paraksts)

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "ALJA"

Reģ. Nr. 90010446069

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

VIENAS DIENAS LICENCE LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANAI MAIJĀ

Alūksnes ezerā

20__. gada __ . ________

Licences cena 10,00 EUR

Ar nolikumu "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā" esmu iepazinies

(vārds, uzvārds)
(licences saņēmēja paraksts)
(licences izsniegšanas datums)
(tālrunis)
(e-pasta adrese)

 

Sērija MD
Nr. 00000

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

AĢENTŪRA "ALJA"

Reģ. Nr. 90010446069, Pilssalas ielā 10,

Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

Vides inspektora t. 26389199

VIENAS DIENAS LICENCE LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANAI MAIJĀ

Alūksnes ezerā

Derīga: 20___. gada __ . ________

Licences cena 10,00 EUR

Licence izdota:    
  (vārds, uzvārds)  

Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā".

3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50-70 cm, no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10. maija līdz 30. jūnijam.

5. Licences darbības laiks (periods) ir uz licences norādītais attiecīgās dienas datums.

Sērija MD
Nr. 00000
 
  (licences izdevēja paraksts)

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "ALJA"

Reģ. Nr. 90010446069

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

MĒNEŠA LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

No 20__. gada __ . ________

līdz 20__. gada __ . ________

Licences cena 15,00 EUR

Ar nolikumu "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā" esmu iepazinies

(vārds, uzvārds)
(licences saņēmēja paraksts)
(licences izsniegšanas datums)
(tālrunis)
(e-pasta adrese)

 

Sērija ML
Nr. 00000

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

AĢENTŪRA "ALJA"

Reģ. Nr. 90010446069, Pilssalas ielā 10,

Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

Vides inspektora t. 26389199

MĒNEŠA LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

Derīga: no 20___. gada __ . ________
  līdz 20___. gada __ . ________

Licences cena 15,00 EUR

Licence izdota:    
  (vārds, uzvārds)  

Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā".

3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50-70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem), 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10. maija līdz 30. jūnijam.

5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1. novembra līdz 30. aprīlim.

6. Licences darbības laiks ir uz licences norādītais attiecīgais periods (no datuma līdz datumam).

Sērija ML
Nr. 00000
 
  (licences izdevēja paraksts)

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "ALJA"

Reģ. Nr. 90010446069

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

MĒNEŠA LICENCE PAR SAMAZINĀTU MAKSU, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

No 20__. gada __ . ________

līdz 20__. gada __. ________

Licences cena 10,00 EUR

Ar nolikumu "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā" esmu iepazinies

(vārds, uzvārds)
(licences saņēmēja paraksts)
(licences izsniegšanas datums)
(tālrunis)
(e-pasta adrese)

 

Sērija GS
Nr. 00000

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

AĢENTŪRA "ALJA"

Reģ. Nr. 90010446069, Pilssalas ielā 10,

Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

Vides inspektora t. 26389199

MĒNEŠA LICENCE PAR SAMAZINĀTU MAKSU, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

Derīga: no 20___. gada __ . ________
  līdz 20___. gada __ . ________

Licences cena 10,00 EUR

Licence izdota:    
  (vārds, uzvārds)  

Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā".

3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50-70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem), 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10. maija līdz 30. jūnijam.

5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1. novembra līdz 30. aprīlim.

6. Licences darbības laiks ir uz licences norādītais attiecīgais periods (no datuma līdz datumam).

Sērija GS
Nr. 00000
 
  (licences izdevēja paraksts)

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "ALJA"

Reģ. Nr. 90010446069

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

MĒNEŠA LICENCE PAR SAMAZINĀTU MAKSU, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

No 20__. gada __ . ________

līdz 20__. gada __. ________

Licences cena 5,00 EUR

Ar nolikumu "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā" esmu iepazinies

(vārds, uzvārds)
(licences saņēmēja paraksts)
(licences izsniegšanas datums)
(tālrunis)
(e-pasta adrese)

 

Sērija GS
Nr. 00000

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

AĢENTŪRA "ALJA"

Reģ. Nr. 90010446069, Pilssalas ielā 10,

Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

Vides inspektora t. 26389199

MĒNEŠA LICENCE PAR SAMAZINĀTU MAKSU, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

Derīga: no 20___. gada __ . ________
  līdz 20___. gada __ . ________

Licences cena 5,00 EUR

Licence izdota:    
  (vārds, uzvārds)  

Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā".

3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50-70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem), 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10. maija līdz 30. jūnijam.

5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1. novembra līdz 30. aprīlim.

6. Licences darbības laiks ir uz licences norādītais attiecīgais periods (no datuma līdz datumam).

Sērija GS
Nr. 00000
 
  (licences izdevēja paraksts)

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "ALJA"

Reģ. Nr. 90010446069

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

BĒRNU UN PUSAUDŽU GADA (NO 1. JANVĀRA LĪDZ 31. DECEMBRIM) BEZMAKSAS LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

No 20__. gada __ . ________

līdz 20__. gada 31. decembrim

Ar nolikumu "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā" esmu iepazinies

(vārds, uzvārds)
(licences saņēmēja paraksts)
(licences izsniegšanas datums)
(tālrunis)
(e-pasta adrese)

 

Sērija GB
Nr. 00000

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

AĢENTŪRA "ALJA"

Reģ. Nr. 90010446069, Pilssalas ielā 10,

Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

Vides inspektora t. 26389199

BĒRNU UN PUSAUDŽU GADA (NO 1. JANVĀRA LĪDZ 31. DECEMBRIM) BEZMAKSAS LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

Derīga: no 20___. gada __ . ________
  līdz 20___. gada 31. decembrim
Licence izdota:    
  (vārds, uzvārds)  

Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā".

3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50-70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem), 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10. maija līdz 30. jūnijam.

5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1. novembra līdz 30. aprīlim.

6. Licences darbības laiks ir no norādītā datuma līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

Sērija GB
Nr. 00000
 
  (licences izdevēja paraksts)

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "ALJA"

Reģ. Nr. 90010446069

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

GADA (NO 1. JANVĀRA LĪDZ 31. DECEMBRIM) BEZMAKSAS LICENCE MAKŠĶERĒŠANAI NO KRASTA

Alūksnes ezerā

No 20__.gada __ . ________

līdz 20__.gada 31. decembrim

Ar nolikumu "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā" esmu iepazinies

(vārds, uzvārds)
(licences saņēmēja paraksts)
(licences izsniegšanas datums)
(tālrunis)
(e-pasta adrese)

 

Sērija GB
Nr. 00000

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

AĢENTŪRA "ALJA"

Reģ. Nr. 90010446069, Pilssalas ielā 10,

Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

Vides inspektora t. 26389199

GADA (NO 1. JANVĀRA LĪDZ 31. DECEMBRIM) BEZMAKSAS LICENCE MAKŠĶERĒŠANAI NO KRASTA

Alūksnes ezerā

Derīga: no 20___. gada __ . ________
  līdz 20___. gada 31. decembrim
Licence izdota:    
  (vārds, uzvārds)  

Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā".

3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50-70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem), 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10. maija līdz 30. jūnijam.

5. Licences darbības laiks ir no norādītā datuma līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

Sērija GB
Nr. 00000
 
  (licences izdevēja paraksts)

"

 

Pielikums Nr. 2
Alūksnes novada pašvaldības domes
2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2021
"Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes
2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 5/2020 "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā""

"3. pielikums
Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra
nolikumam "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā"

LOMU UZSKAITES TABULAS PARAUGS

  LOMU UZSKAITES FORMA

Licences darbības laikā lomā paturētās zivis:

Datums Suga Skaits Svars
       

Makšķernieka paraksts: ____________

Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv un mobilajā lietotnē "Mana Cope" iegādātajām licencēm šīs vietnes sadaļā "Loma reģistrācija".

"

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami, lai, ņemot vērā normatīvo regulējumu, precizētu kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Alūksnes ezerā.

1.2. Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumiem "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība"".

1.3. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2021. gada 20. oktobra vēstuli Nr. 4.1-2e/2024/2021.

2. Īss projekta satura izklāsts Veikti grozījumi, kuri saistīti ar licenču rekvizītiem, licenču saņemšanas kārtību, par lomu uzskaites pārskata iesniegšanas termiņu un kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Būtiska ietekme netiek prognozēta.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var vērsties Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā "ALJA", Pilssalas ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā vai Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās procedūras, privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas no Alūksnes novada pašvaldības, šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4210.

Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Alūksnes Novada Vēstis" un ievietoti Alūksnes novada pašvaldības interneta mājaslapā www.aluksne.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Alūksnes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 29/2021Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 06.01.2022.Zaudē spēku: 01.05.2030.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 05.01.2022. OP numurs: 2022/3.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328940
06.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)