Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 894

Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 108. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu,
19.1  pantu, 30. panta pirmo un trešo daļu,
31. panta piekto daļu, 39.  panta pirmo un otro daļu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3., 4., 5., 6., 7.,
8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21. punktu,
6.1  panta otro daļu, 6.3  panta otro daļu, 6.4  panta otro daļu,
6.7  panta otro un trešo daļu, 6.9  panta otro daļu,
10.4  panta trešo daļu, 49.6  panta pirmo daļu
un Farmācijas likuma 5.  panta 3. un 12. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 191A., 194., 195A., 198A., 203A., 208A., 214A., 219A., 225A., 239A., 244C. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9. nodaļu šādā redakcijā:

"9. Īpašie epidemioloģiskās drošības nosacījumi ūdeļu, citu Mustelidae dzimtas dzīvnieku un jenotsuņu populācijā

244. Aizliegts no citas valsts ievest Latvijas teritorijā ūdeles.
245. Pārtikas un veterinārais dienests:
245.1. izstrādā Covid-19 infekcijas uzraudzības programmu ūdelēm, citiem Mustelidae dzimtas dzīvniekiem, kā arī jenotsuņiem (turpmāk - dzīvnieks);
245.2. saskaņā ar šo noteikumu 262. punktu sniedz ziņas Eiropas Komisijai par situāciju saistībā ar Covid-19 infekciju.
246. Lai uzraudzītu un mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos dzīvnieku novietnē, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs:
246.1. izstrādā biodrošības pasākumu plānu saskaņā ar šo noteikumu 247. punktu, papildina iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai saskaņā ar šo noteikumu 249. punktu un nodrošina tā izpildi;
246.2. novietnē vai mītnē (telpa vai platība novietnē vai tās teritorijā, kurā tur dzīvniekus, kam ir līdzīgs veselības stāvokļa novērtējums, un kas ir atsevišķa epidemioloģiska vienība) dzīvniekus ieved saskaņā ar šo noteikumu 266. un 267. punktā noteiktajām prasībām;
246.3. izmantojot jebkuru saziņas veidu, sniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam šo noteikumu 251.1. apakšpunktā noteikto informāciju;
246.4. novietnē strādājošiem darbiniekiem:
246.4.1. nodrošina Covid-19 diagnostikai obligātos rutīnas skrīninga testus;
246.4.2. veic veselības kontroli, lai novērstu dzīvnieku un darbinieku inficēšanās risku;
246.4.3. nodrošina regulāru skrīninga testēšanu, izmantojot rutīnas skrīninga testu ar 72 stundu intervālu;
246.5. kontrolē, lai novietnē strādātu tikai tādi darbinieki, kam:
246.5.1. ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un saņemta balstvakcinācija pret Covid-19 atbilstoši Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai informācijai;
246.5.2. nav konstatēts Covid-19 infekcijas ierosinātājs;
246.5.3. nav infekcijas slimības pazīmju;
246.6. nodrošina, ka jebkura persona, kas atrodas novietnē, lieto sejas medicīnisko masku vai respiratoru bez vārsta;
246.7. nodrošina, ka novietnē strādājošie darbinieki pirms ierašanās novietnē vai mītnē un došanās prom no tās nomaina apģērbu un apavus, kā arī mazgā un dezinficē rokas;
246.8. ierobežo citu dzīvnieku (arī grauzēju) iekļūšanu novietnē;
246.9. nodrošina regulāru virsmu (arī inventāra un darba aprīkojuma) tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem novietnē strādājošie darbinieki bieži saskaras;
246.10. nosaka izpildes paškontroles kārtību biodrošības pasākumu plānam un iekšējās kontroles sistēmai epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai;
246.11. vismaz reizi dienā noskatās videonovērošanas ierakstus no videonovērošanas ierīcēm, kas uzstādītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par labturības prasībām kažokzvēru turēšanai, izvērtē šo noteikumu prasību ievērošanu un, ja nepieciešams, veic korektīvas darbības. Videonovērošanas ierakstus pēc pieprasījuma uzrāda Pārtikas un veterinārajam dienestam un Veselības inspekcijai.
247. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs biodrošības pasākumu plānā paredz kārtību, kādā:
247.1. tīra, dezinficē, dezinsekcē un deratizē dzīvnieku turēšanas vietas;
247.2. tīra un atbilstoši nepieciešamībai dezinficē barības uzglabāšanas rezervuārus, barības padeves iekārtas un inventāru;
247.3. dezinficē novietnes teritorijā iebraucošos transportlīdzekļus;
247.4. reģistrē dzīvnieku pārvadājumus;
247.5. reģistrē iebraucošos un izbraucošos transportlīdzekļus;
247.6. reģistrē personas, kas apmeklē novietnes teritoriju;
247.7. nodrošina, ka darbinieki un apmeklētāji ievēro biodrošības prasības un veic higiēnas pasākumus;
247.8. atbilstoši nepieciešamībai nošķir dzīvniekus, kā arī nosaka prasības nošķirto dzīvnieku kopšanai, barošanai un novērošanai;
247.9. uzglabā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, arī dzīvnieku līķus, līdz to aizvešanai uz blakusproduktu pārstrādes uzņēmumu;
247.10. darbinieki tiek instruēti par biodrošības pasākumiem pirms darba uzsākšanas un turpmāk vismaz reizi ceturksnī, saņemot instruktāžu par biodrošības plāna pasākumiem;
247.11. pie ieejas novietnes teritorijā nodrošina apavu dezinfekciju.
248. Biodrošības pasākumu plānā noteikto pasākumu īstenošanu novietnē uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests.
249. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs papildus šo noteikumu 20. punkta nosacījumiem iekšējās kontroles sistēmā epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai iekļauj šādus pasākumus:
249.1. darbinieku veselības kontroles kārtību un veicamās darbības, lai nepieļautu Covid-19 infekcijas pārnesi no cilvēkiem uz dzīvniekiem un otrādi;
249.2. obligāto rutīnas skrīninga testu organizēšanas kārtību;
249.3. kārtību un regularitāti skrīninga testēšanai, izmantojot skrīninga testu;
249.4. kārtību, kādā nodrošina, ka visas personas, kas atrodas novietnē (īpaši, ja tās nonāk saskarē ar dzīvniekiem), lieto medicīniskās sejas maskas vai respiratoru bez vārsta;
249.5. kārtību, kādā darbinieki tiek instruēti par epidemioloģiskās drošības pasākumiem pirms darba uzsākšanas un turpmāk vismaz reizi ceturksnī, saņemot instruktāžu par epidemioloģiskās drošības pasākumiem un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu.
250. Šo noteikumu 249. punktā minēto pasākumu īstenošanu novietnē uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests sadarbībā ar Veselības inspekciju.
251. Informāciju Pārtikas un veterinārajam dienestam sniedz:
251.1. novietnes dzīvnieku īpašnieks vai turētājs:
251.1.1. par dzīvnieku skaitu novietnē - mēneša pirmajā darbdienā;
251.1.2. par iepriekšējā nedēļā nobeigušos dzīvnieku skaitu novietnē - katru pirmdienu;
251.1.3. par katru gadījumu, kad dzīvniekiem novēro akūtas respiratoras infekcijas simptomus, gremošanas sistēmas darbības traucējumus, nomāktību, mazkustīgumu, atteikšanos no barības vai ūdens, vai par dzīvnieku mirstību (turpmāk - aizdomas par saslimšanu ar Covid-19 infekciju), - nekavējoties;
251.1.4. par šo noteikumu 266. punktā minēto ievesto dzīvnieku, ja tas novērošanas laikā nobeidzas vai rodas aizdomas par tā saslimšanu ar Covid-19, - nekavējoties;
251.2. jebkura persona, izmantojot jebkuru saziņas veidu, ja rodas aizdomas par dzīvnieka (izņemot novietnē turētā dzīvnieka) saslimšanu ar Covid-19 infekciju, - nekavējoties.
252. Pārtikas un veterinārais dienests ņem līķa paraugu vai orofaringeālās iztriepes (turpmāk - kontroles paraugs) un nosūta tās laboratoriskai izmeklēšanai Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai:
252.1. pēc tam, kad saņemta šo noteikumu 251.1.3. vai 251.1.4. apakšpunktā minētā informācija. Pārtikas un veterinārais dienests nosaka nepieciešamo kontroles paraugu apjomu, pamatojoties uz 50 % slimības izplatību ar 95 % ticamību;
252.2. pēc tam, kad saņemta šo noteikumu 251.2. apakšpunktā minētā informācija. Ja pastāv aizdomas par saslimšanu ar Covid-19 infekciju:
252.2.1. līdz pieciem dzīvniekiem, - ņem vienu kontroles paraugu;
252.2.2. vairāk par pieciem dzīvniekiem, - ņem piecus kontroles paraugus pēc nejaušības principa.
253. Ja dzīvniekam apstiprināta Covid-19 infekcija:
253.1. Pārtikas un veterinārais dienests:
253.1.1. nekavējoties par to informē centru, kas sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu nodrošina epidemioloģisko izmeklēšanu, noņemot paraugus, kurus nosūta laboratoriskai izmeklēšanai Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai, kā arī nosaka turpmākos pasākumus atbilstoši iestāžu kompetencei;
253.1.2. nosaka dzīvnieku pārvietošanas un izmantošanas ierobežojumus;
253.1.3. nosaka dzīvnieku neapstrādāto kažokādu izmantošanas ierobežojumus. Ja nepieciešams, ņem kontroles paraugus no kažokādām Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai;
253.1.4. ja nepieciešams, nosaka dzīvnieku barības izmantošanas vai pārvietošanas ierobežojumus;
253.1.5. nosaka kūtsmēslu - mēslu, vircas un izmantoto pakaišu - pārvietošanas ierobežojumus un apstrādes nosacījumus vai to pārstrādi vai likvidēšanu saskaņā ar šo noteikumu 254. punktā minētajām prasībām;
253.2. centrs veic epidemioloģiskās situācijas analīzi un sagatavo riska novērtējumu par Covid-19 infekcijas izplatību un apdraudējumu sabiedrības veselībai, norādot turpmāko rīcību sabiedrības veselības apdraudējuma novēršanai.
254. Ja apstiprināta Covid-19 infekcija, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus pārstrādā vai likvidē, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula), un Eiropas Komisijas Regulu (ES) Nr. 142/2011 (2011. gada 25. februāris), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai, noteiktās pārstrādes vai likvidēšanas metodes un nosacījumus, kas novērš slimības ierosinātāja izplatīšanās iespēju.
255. Pamatojoties uz šo noteikumu 253.2. apakšpunktā minēto riska novērtējumu, centrs un Pārtikas un veterinārais dienests nosaka novietnē strādājošo darbinieku, kā arī novietnē esošo dzīvnieku kontroles paraugu noņemšanas un laboratoriskās izmeklēšanas kārtību un turpmāko rīcību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Covid-19 infekcijas skartajā novietnē.
256. Covid-19 infekcijas skartās dzīvnieku novietnes īpašnieks vai turētājs sadarbojas ar Pārtikas un veterināro dienestu un centru un ievēro tā sniegtos norādījumus, lai nodrošinātu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu ieviešanu novietnē, papildus nodrošinot, ka:
256.1. dzīvniekus tur, kopj un baro darbinieki, kuriem ir derīgs sadarbspējīgs sertifikāts un kuri saņēmuši balstvakcināciju pret Covid-19 atbilstoši Zāļu valsts aģentūras mājaslapā publicētajai informācijai, darba laikā lietojot respiratoru bez vārsta;
256.2. tiek izstrādāta un ievērota atbilstoša procedūra atsevišķai darba un ielas apģērba uzglabāšanai, darba apģērba mazgāšanai un apģērba un apavu nomaiņai pirms ieiešanas novietnē un iziešanas no tās;
256.3. visi novietnē strādājošie regulāri tiek instruēti par biodrošības plāna pasākumiem un epidemioloģiskās drošības prasībām, kā arī individuālo aizsardzības līdzekļu pareizu lietošanu;
256.4. kamēr novietnē dzīvniekiem tiek konstatēta SARS-CoV-2 vīrusa izplatība, novietnē strādājošajiem darbiniekiem veic:
256.4.1. regulāru laboratorisko skrīningu un ne retāk kā reizi nedēļā - RNS testu;
256.4.2. reizi nedēļā - antigēna testu;
256.5. intervāls starp šo noteikumu 256.4. apakšpunktā minētajiem testiem nav mazāks par 72 stundām;
256.6. kažokādu iegūšanas brīdī tās dezinficē, izmantojot dezinfekcijas līdzekli, kas iznīcina Covid-19 infekcijas ierosinātāju.
257. Covid-19 infekcijas skartajā novietnē, pamatojoties uz darbiniekiem un dzīvniekiem veiktajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem un iegūto SARS-Cov-2 vīrusa izolātu ģenētisko sekvencēšanu, centrs vismaz divas reizes mēnesī analizē epidemioloģisko situāciju un sagatavo riska novērtējumu par Covid-19 infekcijas izplatību un apdraudējumu sabiedrības veselībai, norādot turpmāko rīcību sabiedrības veselības apdraudējuma novēršanai.
258. Ja Covid-19 infekcija tiek apstiprināta dzīvnieku novietnē strādājošajam darbiniekam vai tā ģimenes locekļiem, centrs:
258.1. nekavējoties par to informē Pārtikas un veterināro dienestu;
258.2. veic epidemioloģisko izmeklēšanu, organizē pretepidēmijas pasākumus, pozitīvā parauga sekvencēšanu un, ja nepieciešams, darbinieku papildu testēšanu pēc epidemioloģiskajām indikācijām.
259. Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" veic dzīvnieka līķa daļēju vai pilnu sekciju, līķu iznīcināšanu un laboratoriskos izmeklējumus, lai noteiktu:
259.1. šo noteikumu 252. punktā, 253.1.1. apakšpunktā, 255. un 264. punktā un 268.6. apakšpunktā minētajos paraugos:
259.1.1. Covid-19 infekcijas ierosinātāju;
259.1.2. ja nepieciešams, - antivielas pret Covid-19 infekcijas ierosinātāju;
259.2. Covid-19 infekcijas ierosinātāju kontroles paraugā savvaļas dzīvniekiem, kas nosūtīti laboratoriskai izmeklēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtību.
260. Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" šo noteikumu 259.1.1. un 259.2. apakšpunktā minētajiem paraugiem, kuros konstatēts Covid-19 infekcijas ierosinātājs, līdz 50 % apjomā nodrošina Covid-19 infekcijas ierosinātāja genoma analīzi. Covid-19 infekcijas ierosinātāja izolētu atlasi genoma analīzei veic Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā iegūto informāciju.
261. Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" nekavējoties nosūta Pārtikas un veterinārajam dienestam šo noteikumu 259. un 260. punktā minēto paraugu laboratoriskās izmeklēšanas rezultātus.
262. Pārtikas un veterinārais dienests sagatavo un elektroniski nosūta Eiropas Komisijai ziņojumu:
262.1. par pirmo apstiprināto dzīvnieka saslimšanas gadījumu ar Covid-19 - triju dienu laikā, bet pēc jauna Covid-19 infekcijas uzliesmojuma - pārskatu reizi nedēļā;
262.2. ja ir iegūta jauna informācija par Covid-19 infekcijas epidemioloģiju un tās zoonotisko ietekmi;
262.3. par Covid-19 infekcijas ierosinātāja filoģenētiskās analīzes rezultātiem (ja nepieciešams) - reizi mēnesī.
263. Pārtikas un veterinārais dienests šo noteikumu 262. punktā minētajā ziņojumā norāda šādu informāciju:
263.1. ziņojuma iesniegšanas datums;
263.2. valsts nosaukums;
263.3. ziņojuma veids (pirmreizējais vai iknedēļas ziņojums);
263.4. apstiprināto saslimšanas gadījumu skaits ar Covid-19, par kuriem tiek sniegts ziņojums;
263.5. par katru apstiprināto saslimšanas gadījumu ar Covid-19:
263.5.1. apstiprinātā saslimšanas gadījuma reģistrācijas numurs;
263.5.2. novads, kurā atrodas novietne, vai aptuvena ģeogrāfiskās atrašanās vieta, kur turēts vai atrasts dzīvnieks;
263.5.3. aizdomu konstatēšanas datums;
263.5.4. apstiprināšanas datums;
263.5.5. diagnostikas metode;
263.5.6. aptuvens datums, kad infekcija izplatījusies novietnē vai minētajā vietā;
263.5.7. iespējamais infekcijas avots;
263.5.8. īstenotie kontroles pasākumi - kontrole uzraudzības vai aizsardzības zonā, izsekojamība, karantīna, liemeņu, blakusproduktu un atkritumu oficiāla iznīcināšana, pilnīga izkaušana, slimības kontrole savvaļas dzīvniekiem, zonēšana, dezinfekcija, vakcinācijas atļaušana (ja ir pieejama vakcīna), skarto dzīvnieku neārstēšana vai jebkurš cits atbilstošs pasākums;
263.5.9. uzņēmīgo dzīvnieku skaits novietnē vai minētajā vietā, grupējot pēc uzņēmīgās sugas;
263.5.10. klīniski vai subklīniski skarto dzīvnieku skaits novietnē vai minētajā vietā, grupējot pēc uzņēmīgās sugas (ja nav zināms precīzs skaits, norāda aptuveno skaitu);
263.5.11. par slimības izplatību - to klīniski slimo dzīvnieku skaits novietnē vai minētajā vietā, kuriem ir Covid-19 infekcijas pazīmes, grupējot pēc uzņēmīgās sugas, attiecībā pret uzņēmīgo dzīvnieku skaitu, kā arī klīniski aizdomīgo dzīvnieku pazīmju apraksta kopsavilkums (ja nav zināms precīzs skaits, norāda aptuveno skaitu);
263.5.12. par dzīvnieku mirstību - novietnē vai minētajā vietā mirušo dzīvnieku skaits, grupējot pēc uzņēmīgās sugas (ja nav zināms precīzs skaits, norāda aptuveno skaitu);
263.6. molekulārās epidemioloģijas dati un Covid-19 infekcijas ierosinātāja būtiskas mutācijas;
263.7. dati par apstiprinātajiem saslimšanas gadījumiem cilvēkiem, kas ir saistīti ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu dzīvnieku populācijā;
263.8. cita būtiska informācija.
264. Ja saņemta šo noteikumu 258.1. apakšpunktā minētā informācija, Pārtikas un veterinārais dienests dzīvniekiem ņem kontroles paraugus un tos nosūta laboratoriskai izmeklēšanai Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai. Dienests nosaka nepieciešamo paraugu apjomu novietnē, pamatojoties uz 5 % slimības izplatību ar 95 % ticamību.
265. Pārtikas un veterinārais dienests, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju centram par cilvēku saslimstības rādītājiem ar Covid-19 infekciju attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī vai tās reģionā, kurā atrodas novietne.
266. Novietnē vai mītnē dzīvniekus no citas Latvijas teritorijā esošas novietnes vai mītnes ieved, ievērojot šādas prasības:
266.1. novietnei nav noteikti dzīvnieku pārvietošanas un neapstrādātu dzīvnieku ādu izmantošanas ierobežojumi;
266.2. pirms dzīvnieku ievietošanas novietnē pie pārējiem dzīvniekiem īsteno šo noteikumu 268., 269. un 271. punktā noteiktās prasības.
267. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nodrošina dzīvnieku pārvadāšanai izmantotā transportlīdzekļa un aprīkojuma tīrīšanu, mazgāšanu un dezinficēšanu pēc dzīvnieku pārvadāšanas. Dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas līdzekļus, kas iznīcina Covid-19 infekcijas ierosinātāju.
268. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs pēc dzīvnieku ievešanas tos tur atsevišķi no pārējiem dzīvniekiem (ja tādi ir novietnē) vismaz 14 dienas (turpmāk - novērošanas periods), kuru laikā:
268.1. dzīvnieku turēšana, tostarp kopšana un barošana, ir tādu darbinieku pārziņā, kuriem ir sadarbspējīgs sertifikāts;
268.2. nodrošina šo noteikumu 247. punktā noteiktā biodrošības pasākumu plāna izpildi;
268.3. izmanto atsevišķu aprīkojumu dzīvnieku turēšanai, barošanai un kopšanai;
268.4. katru dienu novēro dzīvnieku veselības stāvokli un sniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam informāciju par nobeigušos dzīvnieku skaitu novietnē;
268.5. nekavējoties informē Pārtikas un veterināro dienestu par katru gadījumu, kad rodas aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar Covid-19 infekciju;
268.6. noņem paraugus un nosūta tos laboratoriskai izmeklēšanai SARS-Cov-2 vīrusa RNS noteikšanai. Minētos paraugus noņem no:
268.6.1. dzīvniekiem, kuri nobeigušies;
268.6.2. dzīvajiem dzīvniekiem septītajā līdz desmitajā dienā pēc to ievešanas. Pārtikas un veterinārais dienests nosaka nepieciešamo reprezentatīvo paraugu apjomu, pamatojoties uz 20 % slimības izplatību ar 95 % ticamību.
269. Novērošanas periodā no novietnes ir aizliegts pārvietot šo noteikumu 268. punktā minētos dzīvniekus.
270. Novērošanas periodā šo noteikumu 268. un 269. punktā noteikto pasākumu īstenošanu novietnē uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests.
271. Ja novērošanas periodā dzīvniekiem nav konstatēts SARS-Cov-2 vīrusa RNS vai aizdomas par saslimšanu ar Covid-19 infekciju, kā arī novietnes darbinieku vidū nav reģistrēta Covid-19 infekcija, ievestos dzīvniekus ievieto pie pārējiem dzīvniekiem (ja tādi ir novietnē) un tiem turpmāk veic šo noteikumu 252.1. apakšpunktā minētos laboratoriskos izmeklējumus.
272. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs sedz izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 256.4. apakšpunktā, 267. un 268. punktā minētajiem pasākumiem, tostarp paraugu ņemšanu, nosūtīšanu un laboratorisko izmeklēšanu, kā arī transportlīdzekļa un aprīkojuma tīrīšanu, mazgāšanu un dezinfekciju.
273. (Svītrots)".

2. Papildināt ar 341. punktu šādā redakcijā:

"341. Šo noteikumu 246.11. apakšpunktā noteiktās prasības piemēro vienlaikus ar grozījumu spēkā stāšanos Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai" attiecībā uz prasībām par videokameru ierīkošanu dzīvnieku novietnē."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 894Pieņemts: 21.12.2021.Stājas spēkā: 24.12.2021.Zaudē spēku: 01.01.2024.Tēma: Covid-19; Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 248A, 23.12.2021. OP numurs: 2021/248A.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328760
24.12.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"