Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 102

Rīgā 2021. gada 15. decembrī (prot. Nr. 41, 1. §)

Grozījumi Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 165 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
8. punktu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 13. panta
četrpadsmito daļu, Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta
noteikumu Nr. 599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanas un izmantošanas kārtība" 35. un 68. punktu

Izdarīt Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 165 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr. 37; 2013, Nr. 16; 2015, Nr. 172; 2018, Nr. 79; 2021, Nr. 96, Nr. 135) šādus grozījumus:

1. Aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus "vienreizējā pārsēšanās biļete" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "pārsēšanās apliecinājums" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.2 punktu šādā redakcijā:

"2.2 Sabiedriskā transporta maršrutus, kuros vienreizējo braukšanas biļeti ir iespējams iegādāties pie sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja, pārvadātājs publicē tīmekļvietnē www.rigassatiksme.lv."

3. Izteikt 9. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"9. Pasažiera braukšanas tiesības apliecina derīga vienreizējā braukšanas biļete, vienreizējā braukšanas biļete, kas iegādāta pie sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja (tikai maršrutos, kuros vienreizējo braukšanas biļeti ir iespējams iegādāties pie sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja), abonementa biļete, pārsēšanās apliecinājums vai cits braukšanas tiesības apliecinošs dokuments, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem pasažierim dod tiesības lietot sabiedrisko transportu bez maksas."

4. Papildināt 13. punktu aiz vārda "iegādāties" ar vārdu "vienreizējo".

5. Izteikt 16. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"16. Ja sabiedriskā transporta maršrutos, kuros vienreizējo braukšanas biļeti ir iespējams iegādāties pie sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja, pasažieris neizmanto abonementa biļeti vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu, pasažierim ir pienākums iekāpt pa priekšējām durvīm un nekavējoties pēc iekāpšanas sabiedriskajā transportlīdzeklī iegādāties vienreizējo braukšanas biļeti pie sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja."

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 102 "Grozījumi Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 165 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 165 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu"" (turpmāk - saistošie noteikumi) paredz, ka sabiedriskā transporta vienreizējās braukšanas biļetes varēs iegādāties tikai iepriekšpārdošanā, izņemot Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" 22. autobusa maršrutu no lidostas "Rīga", kur liela daļa no sabiedriskā transporta pasažieriem nav Rīgas sabiedriskā transporta pastāvīgie lietotāji, bet gan ir iebraucēji no ārvalstīm, kuriem nav bijusi iespēja biļetes iegādāties iepriekšpārdošanā.

Ņemot vērā minēto, Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr. 165 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr. 165) tiek papildināti ar 2.2 punktu, kas paredz, ka sabiedriskā transporta maršrutus, kuros pārdod vienreizējās braukšanas biļetes pie sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja, pārvadātājs publicē tā tīmekļvietnē www.rigassatiksme.lv. Veikti atbilstoši precizējumi arī citos Saistošo noteikumu Nr. 165 punktos.

Ar saistošajiem noteikumiem termins "vienreizējā pārsēšanās biļete" tiek aizstāts ar terminu "pārsēšanās apliecinājums", jo saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr. 599) sabiedriskā transportlīdzekļa bojājuma gadījumā pasažierim nav jāiesniedz fiskāls dokuments - braukšanas biļete, uz kuras izsniegšanu un reģistrēšanu attiecas darījumu reģistrēšanas noteikumi, bet gan ir jānodrošina pasažiera iespēja pārsēsties citā transportlīdzeklī, noformējot pārsēšanās aktu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Pašreiz Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" nodrošina vienreizējo papīra biļešu pārdošanu sabiedriskajos transportlīdzekļos pie sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja un/vai sabiedriskajos transportlīdzekļos izvietotajos biļešu pārdošanas automātos.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 599 24. punktā noteikts, ka biļetes pilsētas nozīmes maršrutos sabiedriskajā transportlīdzeklī var iegādāties pie sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes, ja pilsētas nozīmes maršrutos netiek nodrošinātas alternatīvas biļešu tirdzniecības vietas.

Tādējādi kā pamata tirdzniecības veids, ja sabiedriskā transporta biļetes var nopirkt ne tikai sabiedriskajā transportlīdzeklī, bet arī citās tirdzniecības vietās, saskaņā ar Ministru kabineta noteikto regulējumu tiek paredzēta biļešu iegādāšanās iepriekšpārdošanā.

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" biļetes pie transportlīdzekļu vadītājiem iegādājas ļoti mazs pasažieru skaits - apmēram 0,4 %-1 %, tātad finanšu ieguldījumi šī pienākuma nodrošināšanai ir nesamērojami un tie ietekmē braucienu tarifu.

Turklāt jāņem vērā, ka:

- ka Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" ir uzsākusi mobilajās lietotnēs ielādētu biļešu jeb t. s. kvadrātkoda (QR) biļešu tirdzniecību, kuras pasažieris var iegādāties "24/7 režīmā". Šo biļešu tirdzniecības apjoms pieaug, un to iegādes iespēja aizstāj nepieciešamību iegādāties vienreizējo braukšanas biļeti transportlīdzeklī, tostarp ņemot vērā, ka kvadrātkoda (QR) biļetes cena ir 1,15 euro, bet vienreizējā biļete pie transportlīdzekļa vadītāja maksā 2 euro;

- pārvadātājam ir jānodrošina maiņas nauda, kas it sevišķi ir apgrūtinoši rīta stundās. Piemēram, Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" gadījumā, ja biļetes cena pie transportlīdzekļa vadītāja ir 2 euro, neapšaubāmi rodas grūtības ar maiņas naudas nodrošināšanu, ja pasažieris vēlas norēķināties ar, piemēram, 20 euro banknoti;

- nodrošinot maiņas naudu vadītājiem, pārvadātājam faktiski ir "jāiesaldē" ievērojami finanšu resursi;

- pārvadātājam ir jānodrošina pie transportlīdzekļu vadītājiem iekasētās naudas inkasācija un nodošana kredītiestādei;

- tiek fiksēti gadījumi, kad pie transportlīdzekļu vadītājiem tiek veikti norēķini ar viltotu naudu, ko transportlīdzekļu salona vājā apgaismojuma dēļ ir grūti konstatēt;

- līdz brīdim, kamēr transportlīdzekļu vadītāju iekasētā nauda tiek nodota pārvadātājam, pastāv paaugstināts transportlīdzekļu vadītāju aplaupīšanas risks;

- pārvadātājam ir jānodrošina droša naudas uzglabāšana transportlīdzeklī, novēršot transportlīdzekļa apzagšanas risku;

- pārvadātājam ir jānodrošina atbilstoši kases aparāti un cits tehniskais aprīkojums.

Atsakoties no biļešu pārdošanas transportlīdzeklī, izmaksu ietaupījums varētu sasniegt pat ~580 000 euro gadā (samazinātos transportlīdzekļu vadītāju apmaksājamais laiks par naudas nodošanu, nebūtu jāveic samaksa par biļešu tirgošanas pienākumu, nebūtu izmaksas inkasentiem un uzskaitvežiem).

Pārvadātāja pienākums tirgot braukšanas biļetes transportlīdzeklī samazina arī pārvadājumu drošību, jo transportlīdzekļa vadītāji nereti biļešu tirdzniecību veic jau braukšanas laikā, kaut arī tas ir aizliegts.

Tāpat sabiedriskā transporta vadītājiem, kontaktējoties ar pasažieriem, palielinās risks inficēties ar dažādām slimībām, kas savukārt pārvadātājam rada papildu izdevumus, jo ir jāapmaksā darbinieku darbnespēja un jāorganizē transportlīdzekļu vadītāju rezerve gadījumiem, ja plānotais darbinieks ir saslimis, kā arī šāda situācija rada risku, ka netiek nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi noteiktajā apmērā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 11. pantu ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus pārvadātājam kompensē atbilstoši apmēram un kārtībai, ko nosaka Ministru kabinets. Šī kārtība noteikta ar Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu", kuru 2. punktā noteikts, ka pārvadātājam kompensē zaudējumus un izdevumus, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi.

Ievērojot to, ka saistošo noteikumu projekts paredz samazināt Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" uzdevumu apjomu, ir prognozējams, ka Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" izdevumu apmērs sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai samazināsies.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 165 "Par Rīgas pilsētas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 102Pieņemts: 15.12.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252A, 31.12.2021. OP numurs: 2021/252A.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328718
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"