Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 887

Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 74. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
78. panta otro daļu un 79. panta 1.1 daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 248. nr.; 2016, 233. nr.; 2017, 171. nr.; 2018, 42., 101., 142., 251. nr.; 2019, 108. nr.; 2020, 248. nr.; 2021, 48., 243. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. nacionālā e-veselības kontaktpunkta, kas nodrošina datu pārrobežu apmaiņu starp veselības informācijas sistēmu un pacienta piederības valsts e-veselības kontaktpunktu, darbību.";

1.2. aizstāt 3.2.3. apakšpunktā vārdus "vienu gadu" ar vārdiem "četrus gadus";

1.3. papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Nacionālais veselības dienests kā atbildīgā iestāde par nacionālā e-veselības kontaktpunkta darbību ir atbildīga, ka pacienta datu pārrobežu apmaiņas procesā tiek nodrošināta datu integritāte, pieejamība, konfidencialitāte, auditācija un izsekojamība un:

3.1 1. nosaka drošības un tehniskos standartus pacienta datu pārrobežu apmaiņai;

3.1 2. nosaka transkodēšanas (kartēšanas) un tulkošanas procedūru pacienta datu pārrobežu apmaiņai;

3.1 3. nosaka datu strukturēšanas un kodēšanas standartus pacienta datu pārrobežu apmaiņai;

3.1 4. nodrošina nosūtīto un saņemto datu semantisko savietojamību.";

1.4. papildināt noteikumus ar 4.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.1 šajos noteikumos minēto ar personas veselību saistīto datu un datu par personai izrakstītajām elektroniskajām receptēm (turpmāk - e-recepte) centralizētu apstrādi, lai nodrošinātu pārrobežu datu apmaiņu;";

1.5. papildināt noteikumus ar 4.11. un 4.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.11. šajos noteikumos minēto datu apstrādi par personas izteikto gribu par tās ķermeņa, audu un orgānu izmantošanu pēc nāves un patologanatomiskās izmeklēšanas (sekcijas) veikšanu saskaņā ar likumu "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā";

4.12. šajos noteikumos minēto datu apstrādi par personu, kuru pacients pilnvarojis pieņemt ar ārstniecību saistītus lēmumus pacienta vietā saskaņā ar Pacientu tiesību likumu.";

1.6. papildināt noteikumus ar 6.13.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.13.1 personas norādītā kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faktiskās dzīvesvietas adrese);";

1.7. papildināt noteikumus ar 6.18., 6.19. un 6.20. apakšpunktu šādā redakcijā:

6.18. dati par bērna līdz 14 gadu vecumam likumisko pārstāvi un likumiskā pārstāvja pilnvaroto personu vai pacienta pilnvaroto personu, kuru pacients saskaņā ar Pacientu tiesību likumu ir pilnvarojis viņa vietā piekrist ārstniecībai kopumā vai ārstniecībā izmantojamai metodei vai atteikties no ārstniecības kopumā vai ārstniecībā izmantojamās metodes un saņemt informāciju saskaņā ar Pacientu tiesību likumu:

6.18.1. pacienta pilnvarotās personas vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

6.18.2. šo noteikumu 6.14.1., 6.14.2., 6.14.3. un 6.14.4. apakšpunktā minētie dati par bērna līdz 14 gadu vecumam likumisko pārstāvi;

6.18.3. bērna līdz 14 gadu vecumam likumiskā pārstāvja pilnvarotās personas vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

6.19. personas izteiktā griba par atļauju vai aizliegumu veikt patologanatomisko izmeklēšanu (sekciju) pēc nāves;

6.20. personas izteiktā griba par ķermeņa, audu un orgānu izmantošanu pēc nāves:

6.20.1. atļauja izmantot transplantācijai šādus audus:

6.20.1.1. visus audus;

6.20.1.2. ādu;

6.20.1.3. cilmes šūnas;

6.20.1.4. cīpslas;

6.20.1.5. kaulu smadzenes;

6.20.1.6. kaulus;

6.20.1.7. radzenes (abas);

6.20.1.8. sirds vārstus;

6.20.1.9. skrimšļus;

6.20.2. atļauja izmantot transplantācijai šādus orgānus:

6.20.2.1. visus orgānus;

6.20.2.2. aizkuņģa dziedzeri;

6.20.2.3. aknas;

6.20.2.4. dzemdi;

6.20.2.5. nieres (abas);

6.20.2.6. plaušas (abas);

6.20.2.7. sirdi;

6.20.2.8. vaskularizētu kompozītu transplantātu;

6.20.2.9. zarnas;

6.20.3. atļauja izmantot ķermeni:

6.20.3.1. mācību un zinātniskiem mērķiem vai pētījumiem;

6.20.3.2. ārstniecisku preparātu un bioprotēžu izgatavošanai;

6.20.4. aizliegums izmantot audus un orgānus pēc nāves transplantācijai;

6.20.5. aizliegums izmantot ķermeni pēc nāves šo noteikumu 6.20.3. apakšpunktā minētajiem mērķiem.";

1.8. izteikt 8. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8. Veselības informācijas sistēmā iekļauj šādus ierobežotas pieejamības datus par veselības informācijas sistēmas lietotāju, kurš ārstniecības iestādes, aptiekas vai augstākās izglītības iestādes vārdā veselības informācijas sistēmā apstrādā pacienta datus:";

1.9. papildināt noteikumus ar 11.12., 11.13., 11.14. un 11.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.12. pacients - šo noteikumu 6.18.1., 6.18.3., 6.19. un 6.20. apakšpunktā norādītos datus par sevi, kā arī šo noteikumu 32. punktā minētos datus;

11.13. iestādes, kas veic patologanatomisko izmeklēšanu (sekciju), par šo noteikumu 6.19. apakšpunktā norādītās informācijas ņemšanu vērā darba izpildē;

11.14. ārstniecības iestādes, kas veic audu un orgānu ieguvi vai transplantāciju, par šo noteikumu 6.20. apakšpunktā norādītās informācijas ņemšanu vērā darba izpildē;

11.15. augstākās izglītības iestāde, kas izmanto ķermeni pēc nāves mācību un zinātniskiem mērķiem vai pētījumiem, par šo noteikumu 6.20.3. un 6.20.5. apakšpunktā norādītās informācijas ņemšanu vērā darba izpildē.";

1.10. izteikt 13. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"13. Veselības informācijas sistēmā uzkrātajiem ierobežotas pieejamības pacienta datiem šo noteikumu 22., 23., 24., 25., 26., 27., 27.1, 27.2, 28. un 29. punktā noteiktajā apjomā piekļūst aptieka (aptiekas filiāle), kurai ir derīga licence farmaceitiskai darbībai, ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēta ārstniecības iestāde, Augstskolu reģistrā reģistrēta augstākās izglītības iestāde, kas ir saņēmusi Zāļu valsts aģentūras izsniegto atļauju audu vai orgānu izmantošanai akreditētas medicīnas studiju programmas vai ārstniecības personu profesionālās pilnveides programmas īstenošanai un noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par veselības informācijas sistēmas izmantošanu, kurā noteiktas veselības informācijas sistēmas lietošanas drošības un tehniskās prasības un veselības informācijas sistēmas lietotājs autentificējies veselības informācijas sistēmā, izmantojot:";

1.11. izteikt 13.1 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1 3. veselības informācijas sistēmas audita pierakstos automātiski reģistrē lietotāja veiksmīgos un neveiksmīgos piekļūšanas mēģinājumus veselības informācijas sistēmai, datumu un laiku, kad noticis katrs piekļūšanas mēģinājums, kā arī unikālo lietotāja kodu (personas kods, Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas identifikators vai farmaceita vai farmaceita asistenta reģistrācijas numurs farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā), kā arī reģistrē pacienta piederības valsts e-veselības kontaktpunkta veiksmīgos un neveiksmīgos pieprasījumus nacionālajam e-veselības kontaktpunktam, pieprasījumu datumu un laiku, pieprasījuma izveidotāja unikālo lietotāja kodu, pieprasītos datus un nacionālā e-veselības kontaktpunkta sniegtos datus.";

1.12. papildināt noteikumus ar 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 un 13.7 punktu šādā redakcijā:

"13.3 Pārrobežu apmaiņa ar pacienta datiem notiek tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai ārstniecības persona spētu pacientam, kura dati reģistrēti citā valstī (turpmāk - pacienta piederības valsts), nodrošināt veselības aprūpi ārstniecības valstī un farmaceits vai farmaceita asistents spētu nodrošināt pacienta piederības valstī izsniegtas e-receptes apstrādi, lai izsniegtu pacientam zāles. Pacientu datu apjoms pārrobežu apmaiņā atbilst šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.13., 6.14., 6.15., 6.17., 6.18. un 7.5. apakšpunktā norādītajiem pacienta datiem.

13.4 Pacienta pamatdatus no pacienta piederības valsts e-veselības kontaktpunkta pieprasa šādā kārtībā:

13.4 1. ārstniecības persona autentificējas veselības informācijas sistēmā un veic pacienta identitātes pārbaudi, caur nacionālo e-veselības kontaktpunktu nosūtot informācijas pieprasījumu pacienta piederības valsts e-veselības kontaktpunktam;

13.4 2. nacionālais e-veselības kontaktpunkts šo noteikumu 13.4 1. apakšpunktā minētajā informācijas pieprasījumā iekļauj arī informāciju par autentificēto ārstniecības personu, par organizāciju, kas nodrošina ārstniecības personas autentifikāciju, un informāciju par ārstniecības iestādi, kurā ārstniecības persona sniedz veselības aprūpes pakalpojumus;

13.4 3. saņemot pacienta identitātes apstiprinājumu, ārstniecības persona caur nacionālo e-veselības kontaktpunktu pieprasa un saņem pacienta pamatdatus.

13.5 Pacienta pamatdati ārstniecības valsts e-veselības kontaktpunktam tiek sniegti šādā kārtībā:

13.5 1. nacionālais e-veselības kontaktpunkts, saņemot informācijas pieprasījumu no ārstniecības valsts e-veselības kontaktpunkta, izmantojot veselības informācijas sistēmu, identificē pacientu pēc saņemtā pacienta personas koda un pārbauda, vai pacients nav liedzis piekļuvi datiem saskaņā ar šo noteikumu 32.4. apakšpunktu;

13.5 2. ja pacients tiek identificēts un nav liedzis piekļuvi datiem, nacionālais e-veselības kontaktpunkts nosūta pacienta veselības pamatdatus ārstniecības valsts e-veselības kontaktpunktam.

13.6 Informāciju pacienta piederības valsts e-veselības kontaktpunktam par pacientam izrakstītajām e-receptēm pieprasa šādā kārtībā:

13.6 1. farmaceits vai farmaceita asistents autentificējas veselības informācijas sistēmā un veic pacienta identitātes pārbaudi, caur nacionālo e-veselības kontaktpunktu nosūtot informācijas pieprasījumu pacienta piederības valsts e-veselības kontaktpunktam;

13.6 2. nacionālais e-veselības kontaktpunkts šo noteikumu 13.6 1. apakšpunktā minētajā informācijas pieprasījumā sniedz informāciju arī par farmaceitu vai farmaceita asistentu, organizāciju, kas nodrošina farmaceita vai farmaceita asistenta autentifikāciju, un informāciju par aptieku;

13.6 3. saņemot pacienta identitātes apstiprinājumu, farmaceits vai farmaceita asistents caur nacionālo e-veselības kontaktpunktu pieprasa un saņem pacienta piederības valstī izrakstītās e-receptes;

13.6 4. farmaceits vai farmaceita asistents informāciju par e-recepšu izsniegšanu (atprečošanu) vai izsniegšanas atcelšanu nosūta nacionālajam e-veselības kontaktpunktam. Nacionālais e-veselības kontaktpunkts nosūta informāciju pacienta piederības valsts e-veselības kontaktpunktam.

13.7 Informācijas apmaiņa starp nacionālo e-veselības kontaktpunktu un citas valsts e-veselības kontaktpunktu par pacientam izrakstītajām un atprečotajām e-receptēm tiek veikta šādā kārtībā:

13.7 1. nacionālais e-veselības kontaktpunkts, saņemot informācijas pieprasījumu no citas valsts e-veselības kontaktpunkta, izmantojot veselības informācijas sistēmu, identificē pacientu pēc saņemtā pacienta personas koda un pārbauda, vai pacients saskaņā ar šo noteikumu 32.4. apakšpunktu nav liedzis piekļuvi datiem;

13.7 2. ja pacients tiek identificēts veselības informācijas sistēmā un viņš nav liedzis piekļuvi datiem, nacionālais e-veselības kontaktpunkts nosūta sarakstu ar pacientam izrakstītajām un ārvalstīs izsniegšanai pieejamajām e-receptēm. Pieejamās e-receptes ir tās e-receptes, kuras informācijas pieprasījuma brīdī pacientam drīkst izsniegt ārvalstīs;

13.7 3. nacionālais e-veselības kontaktpunkts saņem informāciju par konkrētajam pacientam atprečoto e-recepti, apstiprina informācijas saņemšanu zāļu izsniegšanas valsts e-veselības kontaktpunktam un veic atzīmi par e-receptes izsniegšanu.";

1.13. papildināt noteikumus ar 14.4, 14.5 un 14.6 punktu šādā redakcijā:

"14.4 Ārstniecības iestāde, kura veic patologanatomisko izmeklēšanu (sekciju), šo noteikumu 13. punktā minētajā līgumā par veselības informācijas sistēmas izmantošanu vienojas ar Nacionālo veselības dienestu par šo noteikumu 6.19. apakšpunktā minēto datu apstrādi veselības informācijas sistēmā.

14.5 Ārstniecības iestāde, kura ir saņēmusi Zāļu valsts aģentūras izsniegto audu vai orgānu izmantošanas atļauju, šo noteikumu 13. punktā minētajā līgumā par veselības informācijas sistēmas izmantošanu vienojas ar Nacionālo veselības dienestu par šo noteikumu 6.20. apakšpunktā minēto datu apstrādi veselības informācijas sistēmā.

14.6 Augstākās izglītības iestāde, kura ir saņēmusi Zāļu valsts aģentūras izsniegtu audu vai orgānu izmantošanas atļauju akreditētas medicīnas studiju programmas vai ārstniecības personu profesionālās pilnveides programmas īstenošanai, šo noteikumu 13. punktā minētajā līgumā par veselības informācijas sistēmas izmantošanu vienojas ar Nacionālo veselības dienestu par šo noteikumu 6.20.3. un 6.20.5. apakšpunktā minēto datu apstrādi veselības informācijas sistēmā.";

1.14. papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu par veselības informācijas sistēmas izmantošanu ar augstākās izglītības iestādi, ja:

16.1 1. augstākās izglītības iestādei ir anulēts augstākās izglītības iestādes statuss;

16.1 2. Zāļu valsts aģentūra nav izsniegusi audu vai orgānu izmantošanas atļauju akreditētas medicīnas studiju programmas vai ārstniecības personu profesionālās pilnveides programmas īstenošanai.";

1.15. papildināt noteikumus ar 17.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4. augstākās izglītības iestādes pārstāvim lietotāja tiesības veselības informācijas sistēmā nosaka, ja vienlaikus ir spēkā šādi nosacījumi:

17.4.1. persona ir nodarbināta augstākās izglītības iestādē;

17.4.2. persona ir reģistrēta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;

17.4.3. persona ir norādīta Zāļu valsts aģentūras izsniegtajā audu vai orgānu izmantošanas atļaujā akreditētas medicīnas studiju programmas vai ārstniecības personu profesionālās pilnveides programmas īstenošanai.";

1.16. papildināt noteikumus ar 17.3, 17.4 un 17.5 punktu šādā redakcijā:

"17.3 Šo noteikumu 14.4 punktā minētās ārstniecības iestādes vadītājs šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajai ārstniecības personai, kuras amata pienākumos ietilpst patologanatomiskās izmeklēšanas (sekcijas) veikšana, papildus piešķir lietotāja tiesības veselības informācijas sistēmā apstrādāt šo noteikumu 6.19. apakšpunktā minētos datus.

17.4 Šo noteikumu 14.5 punktā minētās ārstniecības iestādes vadītājs šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajai ārstniecības personai, kuras amata pienākumos ietilpst audu vai orgānu ieguve vai transplantācija, papildus piešķir lietotāja tiesības veselības informācijas sistēmā apstrādāt šo noteikumu 6.20. apakšpunktā minētos datus.

17.5 Šo noteikumu 14.6 punktā minētās augstākās izglītības iestādes vadītājs šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētajai personai papildus piešķir lietotāja tiesības veselības informācijas sistēmā apstrādāt šo noteikumu 6.20.3. un 6.20.5. apakšpunktā minētos datus.";

1.17. aizstāt 23. punktā vārdus un skaitļus "šo noteikumu 7.10., 7.11., 7.12. un 7.21. apakšpunktā" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 6.19., 6.20., 7.10., 7.11., 7.12. un 7.21. apakšpunktā";

1.18. aizstāt 24. punktā vārdus un skaitļus "šo noteikumu 7.10., 7.11., 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus, ja ārstniecības personai šo noteikumu 17.1 un 17.2 punktā" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 6.19., 6.20., 7.10., 7.11., 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus, ja ārstniecības personai šo noteikumu 17.1, 17.2, 17.3 un 17.4 punktā";

1.19. aizstāt 25. punktā vārdus un skaitļus "šo noteikumu 7.10., 7.11., 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus, ja ārstniecības personai šo noteikumu 17.1 un 17.2 punktā" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 6.19., 6.20., 7.10., 7.11., 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus, ja ārstniecības personai šo noteikumu 17.1, 17.2, 17.3 un 17.4 punktā";

1.20. aizstāt 26. punktā vārdus un skaitļus "šo noteikumu 7.10., 7.11., 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus, ja ārstniecības personai šo noteikumu 17.1 un 17.2 punktā" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 6.19., 6.20., 7.10., 7.11., 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus, ja ārstniecības personai šo noteikumu 17.1, 17.2, 17.3 un 17.4 punktā";

1.21. aizstāt 27. punktā vārdus un skaitļus "šo noteikumu 7.10., 7.11., 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus, ja ārstniecības personai šo noteikumu 17.1 un 17.2 punktā" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 6.19., 6.20., 7.10., 7.11., 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus, ja ārstniecības personai šo noteikumu 17.1, 17.2, 17.3 un 17.4 punktā";

1.22. papildināt noteikumus ar 27.1 un 27.2 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Šo noteikumu 17.3 un 17.4 punktā minētā ārstniecības persona, kuras pienākumos ietilpst patologanatomiskās izmeklēšanas (sekcijas) veikšana vai audu vai orgānu ieguve vai transplantācija, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai, cilvēka nāves konstatācijas laikā vai pēc tās konstatācijas, ir tiesīga apstrādāt visus veselības informācijas sistēmā uzkrātos pacienta datus, izņemot šo noteikumu 9. punktā un 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus.

27.2 Šo noteikumu 17.5 punktā minētā persona, kuras pienākumos ietilpst informācijas pārbaudīšana par personas izteikto gribu par atļauju vai aizliegumu izmantot ķermeni pēc nāves mācību un zinātniskiem mērķiem vai pētījumiem vai ārstniecisku preparātu un bioprotēžu izgatavošanai, ir tiesīga apstrādāt visus veselības informācijas sistēmā uzkrātos pacienta datus, izņemot šo noteikumu 9. punktā un 7.12. un 7.21. apakšpunktā minētos datus.";

1.23. izteikt 32. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"32. Pacientam veselības informācijas sistēmā ir tiesības veikt šādas darbības, ja tās attiecas uz pašu pacientu, personu, kas to pilnvarojusi saskaņā ar šo noteikumu 6.14.5. apakšpunktu, pacienta nepilngadīgo bērnu un aizbildnībā esošo personu:";

1.24. izteikt 32.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.2. tiešsaistē sniegt veselības informācijas sistēmai šo noteikumu 6.13., 6.13.1, 6.14.2. un 6.14.5. apakšpunktā norādītos datus un tos labot;";

1.25. izteikt 33.1 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"33.1 Lai darba devējiem Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošinātu informāciju par izsniegtajām darbnespējas lapām personām, kas darbnespējas periodā, par kuru ir izsniegta darbnespējas lapa, ir darba ņēmēja statusā pie attiecīgā darba devēja, veselības informācijas sistēma ne retāk kā reizi diennaktī nodod Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmām šādu informāciju:";

1.26. izteikt 33.1 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1 2. par Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmām nodotajām darbnespējas lapām, kas anulētas veselības informācijas sistēmā kopš iepriekšējās informācijas nodošanas;";

1.27. aizstāt 33.2 punktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmai un Nodokļu informācijas sistēmai" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmām";

1.28. aizstāt 33.2 5. apakšpunktā vārdus "Iedzīvotāju reģistra likumu" ar vārdiem "Fizisko personu reģistra likumu";

1.29. svītrot 33.2 10. un 33.2 11. apakšpunktu;

1.30. papildināt noteikumus ar 33.2 12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.2 12. darbnespējas lapas statuss (atvērta, slēgta, anulēta), statusa datums un izmaiņu vēsture.";

1.31. izteikt 33.3 1. un 33.3 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.3 1. par noslēgtajām, kā arī noslēgtajām un anulētajām darbnespējas lapām B informāciju, kas minēta šo noteikumu 4. pielikuma 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 2.2. un 2.4. apakšpunktā un 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25. un 26. punktā;

33.3 2. par atvērtajām, kā arī atvērtajām un anulētajām darbnespējas lapām B un atvērtajām, slēgtajām un anulētajām darbnespējas lapām A informāciju, kas minēta šo noteikumu 4. pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā un 5., 6., 8., 14., 17., 18. un 26. punktā.";

1.32. aizstāt 43.1 punktā skaitli "2021" ar skaitli "2022";

1.33. papildināt noteikumus ar 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Šo noteikumu 6.18.3. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā."

2. Šo noteikumu 1.5., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21. un 1.22. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. februārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 887Pieņemts: 21.12.2021.Stājas spēkā: 24.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 23.12.2021. OP numurs: 2021/248.45
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328703
24.12.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"