Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 853

Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 4. februāra noteikumos Nr. 70 "Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma
5. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003. gada 4. februāra noteikumos Nr. 70 "Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 21. nr.; 2009, 129. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 1.3. apakšpunktu.

2. Svītrot 19. punktu.

3. Svītrot 33. un 34. punktu.

4. Papildināt 3.3. apakšnodaļu ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Vagonu un konteineru plombēšanai var izmantot arī cita veida plombas. To tipus un lietošanas kārtību nosaka pārvadātājs."

5. Svītrot 50., 51. un 52. punktu.

6. Svītrot 59. punktā skaitļus un vārdu "3., 4. un".

7. Svītrot 4. nodaļu.

8. Izteikt 6. nodaļu šādā redakcijā:

"6. Kravu pārvadāšana konteineros

6.1. Vispārīgās prasības

120. Kravu pārvadāšanai izmanto konteinerus, kas atbilst starptautisko līgumu un Latvijas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konteineru tehnisko drošību, parametriem un pieļaujamību pārvadājumiem ar dzelzceļa transportu. Dzelzceļa satiksmē konteineri tiek pārvadāti gan piekrauti, gan tukši.

121. Konteineru pārvadājumus uz galastacijām, kas nav atklātas kravas operācijām ar konteineriem, var veikt pēc saskaņošanas ar pārvadātāju.

122. Pārvadātājs iekrauj konteinerus vagonos un automašīnās un izkrauj tos no vagoniem un automašīnām staciju koplietošanas vietās, bet nosūtītājs vai saņēmējs - vietās, kas nav paredzētas koplietošanai.

123. Nosūtītājs vai saņēmējs konteinerus ieved koplietošanas vietās un izved no koplietošanas vietām.

6.2. Kravas iekraušana konteinerā

124. Nosūtītājs nosaka konteinera piemērotību kravas pārvadāšanai neatkarīgi no tā, kas to piešķīris - nosūtītājs vai pārvadātājs. Ja konteineram, kuru pārvadājumam piešķīris nosūtītājs, ir bojājumi, kas neietekmē kravas saglabātību un pārvadājuma drošību, tad tādu konteineru var pieņemt pārvadāšanai, bet nosūtītājam ir pienākums pavadzīmes ailē "Nosūtītāja paziņojumi" norādīt bojājumu veidu un apmēru.

125. Konteineros, kurus pārvadājumam piešķīris pārvadātājs, nav pieļaujams pārvadāt smakojošas kravas un kravas, pēc kurām nepieciešama konteinera mazgāšana vai dezinfekcija.

126. Konteinerā iekrautās kravas masu un vietu skaitu nosaka nosūtītājs. Konteinerā iekrautās kravas masa un konteinera taras masa summā nedrīkst pārsniegt konteinera bruto masu, kas norādīta uz konteinera durvīm. Ja uz konteinera durvīm norādītā konteinera bruto masa atšķiras no masas, kas norādīta Drošības atbilstības plāksnītē, kura konteineram piestiprināta atbilstoši 1972. gada 2. decembra Starptautiskajai konvencijai par drošiem konteineriem (CSC), jāizmanto Drošības atbilstības plāksnītē norādītais lielums.

127. Krava konteinerā jāizvieto un jānostiprina tā, lai nodrošinātu kravas saglabātību un pārvadājuma drošību un nepieļautu konteinera bojājumu iekraušanas, pārvadāšanas un izkraušanas laikā. Konteinera durvīm brīvi jāatveras un jāaizveras.

128. Piekrautos konteinerus (izņemot konteinerus ar mājas iedzīves lietām), kā arī bez pavadoņa pavadības pārvadājamos tukšos refrižeratorkonteinerus plombē nosūtītājs. Katrai konteinera konstruktīvajai atverei, kurai ir ierīce plombu uzlikšanai, uzliek vienu plombu, turklāt konteinera durvju ailei plombu uzliek uz pēdējās aizveramās durvju vērtnes slēgierīces kreisā roktura.

129. Nosūtītājs ir atbildīgs par kravas un konteinera bojājumu, kas radies no nosūtītāja atkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, nekvalitatīvs iepakojums, nepareizs kravas izvietojums, nepareiza kravas nostiprināšana konteinerā).

6.3. Konteineru pārvadāšana

130. Ja konteinerus vagonā iekrāvis nosūtītājs, pārvadātājam pārvadāšanai vagonā tiek iesniegts pilns konteineru komplekts, kurā ietilpst vairāki konteineri, kas adresēti vienam saņēmējam uz vienu galastaciju, vai viens konteiners, ar nosacījumu, ka konteineru izvietošanai ir pilnīgi izmantotas vagona tehniskās iespējas (pieļaujamā summārā konteineru bruto masa vai pieļaujamā atsevišķu konteineru bruto masu kombinācija, vai vagona kravnesība, vai vagona ietilpība).

131. Nosūtītājs noformē pavadzīmi katram tukšam vai piekrautam konteineram, kuru tas iesniedz pārvadāšanai.

132. Ar vienu pavadzīmi var noformēt:

132.1. kravas pārvadājumu vairākos konteineros vai tukšu konteineru pārvadājumu, kurus iekrāvis viens nosūtītājs vienā vagonā un kurus pārvadā no vienas nosūtīšanas stacijas uz vienu galastaciju viena saņēmēja adresē, nepārkraujot un nepārliekot pārvadāšanas ceļā;

132.2. kravas pārvadājumu vairākos konteineros vai tukšu konteineru pārvadājumu neatkarīgi no nepieciešamā vagonu skaita, kurus pārvadā no viena nosūtītāja no vienas nosūtīšanas stacijas uz vienu galastaciju viena saņēmēja adresē, ja to saskaņojuši nosūtītājs un pārvadātājs.

133. Pārvadājot refrižeratorkonteinerus platformu sakabē, pavadzīmes ailē "Vagons" izdara atzīmi "Sakabe" (pavadzīmēs, kurās norādīts vagona numurs), bet pavadzīmes ailē "Kravas nosaukums" (laukā zem punktētās līnijas) izdara atzīmi "No uzkalna nenolaist".

134. Pārvadājot refrižeratorkonteinerus uz atsevišķa vagona, pavadzīmes ailē "Kravas nosaukums" (laukā zem punktētās līnijas) izdara atzīmi "No uzkalna nolaist uzmanīgi".

135. Pieņemot pārvadāšanai kravu, kuru nosūtītājs iekrāvis segtā tipa konteinerā, pārvadātājs kravas vietu skaitu, masu un stāvokli konteinerā nepārbauda, bet no ārpuses apskata konteinera stāvokli un pārbauda lūku un durvju stāvokli, plombu esību un nebojātību, kā arī zīmju uz plombām atbilstību pavadzīmē norādītajām ziņām. Plombas uz konteineriem, kurus nosūtītājs iekrāvis vagonos, pārvadātājs pārbauda tad, ja konteineru izvietojums vagonā nodrošina piekļuvi tām.

136. Pieņemot pārvadāšanai kravu, kuru nosūtītājs iekrāvis vaļējā tipa konteinerā, pavadzīmē norādot vietu skaitu, pārvadātājs kravas masu nepārbauda, bet no ārpuses apskata tikai redzamo kravas vietu (to daļu) stāvokli un pārbauda aizsargmarķējumu, kā arī vietu skaitu, ja tās var vizuāli saskaitīt.

137. Pieņemot pārvadāšanai kravu, kuru nosūtītājs iekrāvis vaļējā tipa konteinerā, pavadzīmē nenorādot vietu skaitu, pārvadātājs kravas masu nepārbauda, bet no ārpuses apskata tikai redzamo kravas vietu (to daļu) stāvokli un pārbauda uzlikto aizsargmarķējumu.

138. Kravu, kuru nosūtītājs iekrāvis konteinerā, pārvadātājs izsniedz, bet saņēmējs pieņem, nepārbaudot kravas masu, stāvokli un vietu skaitu. Izsniedzot un pieņemot minēto kravu, attiecīgi pārvadātājs un saņēmējs:

138.1. no ārpuses apskata konteinera, lūku un durvju stāvokli un pārbauda plombu esību, nebojātību, plombu zīmju atbilstību ziņām, kas norādītas pavadzīmē, ja:

138.1.1. konteinerus pārvadātājs pieņēmis no nosūtītāja, iekrautus platformā ar durvīm uz ārpusi;

138.1.2. konteinerus nosūtīšanas stacijā vagonā iekrāvis pārvadātājs;

138.1.3. konteinerus galastacijā no vagona izkrāvis pārvadātājs;

138.1.4. konteinerus pārvadātājs pārvadājis ar pārkraušanu citā vagonā vai ar pārlikšanu pārvadāšanas ceļā;

138.2. no ārpuses apskata konteineru redzamo daļu stāvokli, ja konteinerus pārvadātājs pieņēmis no nosūtītāja, iekrautus platformā ar durvīm uz iekšpusi vai pusvagonā, un pārvadājis bez pārkraušanas vai pārlikšanas, un saņēmējam tie jāizkrauj no vagona.

139. Kravu, kuru nosūtītājs iekrāvis vaļējā tipa konteinerā un kuru pārvadā, pavadzīmē norādot vietu skaitu, pārvadātājs izsniedz, bet saņēmējs pieņem, nepārbaudot kravas masu. Izsniedzot un pieņemot minēto kravu, attiecīgi pārvadātājs un saņēmējs no ārpuses apskata tikai redzamo kravas vietu (to daļu) stāvokli un pārbauda aizsargmarķējumu, kā arī vietu skaitu, ja tās var vizuāli saskaitīt.

140. Kravu, kuru nosūtītājs iekrāvis vaļējā tipa konteinerā un kuru pārvadā, pavadzīmē nenorādot vietu skaitu, pārvadātājs izsniedz, bet saņēmējs pieņem, nepārbaudot kravas masu. Izsniedzot un pieņemot minēto kravu, attiecīgi pārvadātājs un saņēmējs no ārpuses apskata tikai redzamo kravas vietu (to daļu) stāvokli un pārbauda uzlikto aizsargmarķējumu.

141. Konteinera izsniegšanu un pieņemšanu apliecina attiecīgi ar pārvadātāja un nosūtītāja vai saņēmēja pilnvaroto personu parakstiem dokumentā, kuru noteicis pārvadātājs.

142. Ja konteiners, kuru pārvadātājs piešķīris pārvadājumam, ir bojāts, pārvadātājs kravu no tā pārkrauj citā konteinerā. Ja pārvadātājam nav konteinera, kas piemērots kravas pārkraušanai, vai ja pārvadātājs nevar pārkraut kravu tās īpašību dēļ, vai ja bojāto konteineru pārvadājumam piešķīris nosūtītājs, pārvadātājs pieprasa nosūtītāja norādījumus.

143. Ja, izsniedzot pieostas stacijā konteinerus, kurus tālāk paredzēts pārvadāt ar jūras transportu, pārvadātājam ir pienākums piedalīties konteinerā iekrautās kravas pārbaudē vai ja pārvadātāja vainas dēļ kravu nepieciešams pārkraut citā konteinerā, kravu no konteinera izkrauj un konteinerā iekrauj saņēmējs pārvadātāja klātbūtnē ostas teritorijā. Ar kravas izkraušanu un iekraušanu saistītos izdevumus sedz pārvadātājs. Pēc pārbaudes vai pārkraušanas konteineru plombē ar pārvadātāja plombām vai slēgplombām.

144. Izsniedzot mājas iedzīves lietas, pārvadātājs pēc saņēmēja pieprasījuma pārbauda tās atbilstoši dokumentam, kuru noteicis pārvadātājs.

145. Saņēmējs pēc kravas izkraušanas nodrošina konteinera tīrīšanu no iekšpuses un ārpuses, ja nepieciešams, arī mazgāšanu un dezinfekciju, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus.

146. Pēc kravas izkraušanas konteinerus, kas pieder pārvadātājam, saņēmējs atdod atpakaļ pārvadātājam.

147. Pārvadātājs privātkonteineru izsniedz saņēmējam kopā ar kravu. Ar konteineru, kuru pārvadātājs izsniedz saņēmējam saskaņā ar pārvadājuma līgumu, saņēmējs rīkojas atbilstoši konteinera īpašnieka norādījumam."

9. Svītrot 225. punktu.

10. Svītrot 249. punktu.

11. Svītrot 9.3. apakšnodaļu.

12. Svītrot 1. pielikuma 3. un 4. punktu.

13. Svītrot 2. pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 4. februāra noteikumos Nr. 70 "Dzelzceļa kravas pārvadājumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 853Pieņemts: 21.12.2021.Stājas spēkā: 24.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 23.12.2021. OP numurs: 2021/248.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
328640
24.12.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"