Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 148

Rīgā 2021. gada 16. decembrī (prot. Nr. 52, 9. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Adven Sigulda" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 26.novembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Adven Sigulda"1, vienotais reģistrācijas numurs: 40003709385, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 (turpmāk - SIA "Adven Sigulda"), 2021.gada 26.novembra iesniegumu Nr.260 ar tam pievienotu noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un 2021.gada 1.decembrī pamatojumu jaunajiem tarifiem (2021.gada 1.decembris bez numura).

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku2, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. Regulators 2020.gada 21.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.134 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Wesemann-Sigulda" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 207.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.134). Ar Lēmumu Nr.134 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes un šķeldas kā kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas.

3. Lēmumā Nr.134 Regulators ir piešķīris SIA "Adven Sigulda" atļauju pašai saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, nosakot Lēmuma Nr.134 lemjošās daļas 5.punktā atļaujas nosacījumu kurināmā cenu un iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņu gadījumā.

4. Regulators 2020.gada 26.novembrī pieņēma lēmumu Nr.154 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Wesemann-Sigulda" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 230.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.154) par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem laika periodam līdz 2022.gada 30.novembrim.

5. Saskaņā ar Metodikas 43.9punktu, ņemot vērā Lēmumā Nr.134 piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA "Adven Sigulda" 2021.gada 26.novembrī un 1.decembrī (2021.gada 26.novembris Nr.260 un 2021.gada 1.decembris bez numura) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem (bez pievienotās vērtības nodokļa):

5.1. laika periodam no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.novembrim:

5.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 50,86 EUR/MWh;

5.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 18,87 EUR/MWh;

5.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,64 EUR/MWh;

5.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 EUR/MWh) 71,66 EUR/MWh;

5.2. laika periodam no 2022.gada 1.decembra:

5.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 51,46 EUR/MWh;

5.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 19,24 EUR/MWh;

5.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,67 EUR/MWh;

5.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 EUR/MWh) 72,66 EUR/MWh.

6. Paziņojums par SIA "Adven Sigulda" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2021.gada 29.novembrī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 230.nr. Paziņojumā SIA "Adven Sigulda" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums tarifiem, kas norādīti šā lēmuma 5.1.apakšpunktā, noteikts 2022.gada 1.janvāris; tarifiem, kas norādīti šā lēmuma 5.2.apakšpunktā, spēkā stāšanās datums noteikts 2022.gada 1.decembris.

7. Regulators, izvērtējot SIA "Adven Sigulda" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA "Adven Sigulda" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to SIA "Adven Sigulda" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā.

8. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmuma Nr.134 un Lēmuma Nr.154 piemērošanu, nosakot, ka no 2022.gada 1.janvāra SIA "Adven Sigulda" nepiemēro ar Lēmumu Nr.134 un Lēmumu Nr.154 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

9. SIA "Adven Sigulda" pilnvarotais pārstāvis attālināti piedalījās Regulatora padomes sēdē un uzturēja lūgumu atzīt SIA "Adven Sigulda" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu atbilstību Metodikai.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10 un 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt SIA "Adven Sigulda" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2021, 230.nr.):

1.1. laika periodam no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.novembrim:

1.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 50,86 EUR/MWh;

1.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 18,87 EUR/MWh;

1.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,64 EUR/MWh;

1.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 EUR/MWh) 71,66 EUR/MWh;

1.2. laika periodam no 2022.gada 1.decembra:

1.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 51,46 EUR/MWh;

1.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 19,24 EUR/MWh;

1.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,67 EUR/MWh;

1.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 EUR/MWh) 72,66 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. noteikt, ka no 2022.gada 1.janvāra SIA "Adven Sigulda" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 21.oktobra lēmumu Nr.134 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Wesemann-Sigulda" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 207.nr.) un ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.154 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Wesemann-Sigulda" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 230.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Adven Sigulda" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Uzņēmumu reģistra 2021.gada 6.decembra lēmums Nr.6-12/121861 par firmas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Wesemann-Sigulda" nosaukuma maiņu pret sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adven Sigulda"

2 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Adven Sigulda" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 148Pieņemts: 16.12.2021.Stājas spēkā: 16.12.2021.Zaudē spēku: 01.08.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 246, 21.12.2021. OP numurs: 2021/246.28
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
328569
16.12.2021
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)