Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 841

Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 84. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu,
19.1  pantu, 30. panta pirmo un trešo daļu,
31. panta piekto daļu, 39.  panta pirmo un otro daļu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,
9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21. punktu,
6.1  panta otro daļu, 6.3  panta otro daļu, 6.4  panta otro daļu,
6.7  panta otro un trešo daļu, 6.9  panta otro daļu,
10.4  panta trešo daļu, 49.6  panta pirmo daļu
un Farmācijas likuma
5.  panta 3. un 12. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 191A., 194., 195A., 198A., 203A., 208A., 214A., 219A., 225A., 239A. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 2.27. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.27. ārvalstu akreditētiem diplomātiem izsniegts sadarbspējīgs sertifikāts - lai iespējami mazāk traucētu Latvijas ārpolitisko un starptautisko darbību Latvijas Republikā akreditētajiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri ir vakcinēti ar nosūtošās valsts vai pilsonības valsts atzītu vakcīnu vai saņēmuši nosūtošās valsts vai pilsonības valsts atzinumu par vakcinācijas atlikšanu un nevar Latvijā saņemt sadarbspējīgu sertifikātu, tiek izsniegts Latvijas teritorijā derīgs apliecinājums, ka persona Latvijā uzskatāma par pilnībā vakcinētu un ir tiesīga Latvijas teritorijā saņemt pakalpojumus, kas pieejami šo noteikumu izpratnē pilnībā vakcinētām personām. Sertifikāts tā derīguma laikā ir līdzvērtīgs sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam Latvijas teritorijā."

2. Izteikt 203. punktu šādā redakcijā:

"203. Ārstniecības iestādes un aptiekas vakcinē personas pret Covid-19 infekciju atbilstoši Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatai, ņemot vērā centra apstiprināto vakcīnu pasūtījumu. Aptiekas nevakcinē personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu."

3. Papildināt ar 203.1 punktu šādā redakcijā:

"203.1 Aptiekā farmaceits ir tiesīgs veikt vakcināciju, ja viņa profesionālo kompetenci apliecina augstskolā apgūts studiju modulis vai studiju kurss par vakcinācijas veikšanu (vakcinācijas organizēšanas kārtību, vakcīnas injicēšanas tehniku, vakcīnu darbības principiem, kontrindikācijām, rīcību blakusparādību gadījumā). Farmaceits vakcinē personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu."

4. Izteikt 206. punktu šādā redakcijā:

"206. Personu vakcināciju nodrošina ārstniecības iestādes un aptiekas, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par vakcināciju pret Covid-19 infekciju, kā arī Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādes, Valsts robežsardzes ārstniecības iestādes un ieslodzījuma vietu ārstniecības iestādes."

5. Izteikt 208. punktu šādā redakcijā:

"208. Zāļu lieltirgotavas, ar kurām Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis līgumu par šo noteikumu 207. punktā  minēto loģistikas pakalpojumu nodrošināšanu, atbilstoši līguma nosacījumiem nodrošina vakcīnu un vakcinācijai nepieciešamo piederumu piegādi ārstniecības iestādēm un aptiekām saskaņā ar centra iesniegto vakcīnu pasūtījumu."

6. Izteikt 211. punktu šādā redakcijā:

"211. Šo noteikumu 206. punktā minētās ārstniecības iestādes vai aptiekas vadītājs vai viņa pilnvarota persona vakcīnas saņemšanas laikā pārliecinās par vakcīnas transportēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtību. Ārstniecības iestāde vai aptieka nepieņem vakcīnu, ja iestādes vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir objektīvi pamatotas aizdomas par vakcīnas transportēšanas prasību neievērošanu."

7. Izteikt 212. punktu šādā redakcijā:

"212. Ārstniecības persona vai farmaceits, kas konstatējis Covid-19 vakcīnas izraisītas blakusparādības, nosūta Zāļu valsts aģentūrai zāļu blakusparādību ziņojumu, aizpildot elektronisko ziņojuma formu, kas pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē (www.zva.gov.lv). Zāļu valsts aģentūras eksperti izvērtē saņemto zāļu blakusparādību ziņojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par farmakovigilances kārtību."

8. Izteikt 219. punktu šādā redakcijā:

"219. Ja personai ir objektīvs ar veselību saistīts iemesls atlikt vakcināciju pret Covid-19 uz noteiktu laiku, klīniskās universitātes slimnīcas speciālists var sniegt atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, norādot termiņu, līdz kuram vakcinācija jāatliek. Ja nepieciešams, var sasaukt klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsīliju, lai sniegtu atzinumu par vakcinācijas atlikšanu un termiņu, līdz kuram vakcinācija jāatliek. Datus par vakcinācijas atlikšanas atzinumu klīniskās universitātes slimnīca divu darbdienu laikā ievada vietnē https://lab.covid19sertifikats.lv/, sagatavo elektronisko atzinumu par vakcinācijas atlikšanu un elektroniski nosūta personas ģimenes ārsta praksei vai pēc pieprasījuma izsniedz personai."

9. Papildināt ar 219.1 punktu šādā redakcijā:

"219.1 Šo noteikumu 219. punktā minētā elektroniskā atzinuma derīguma termiņš atbilst klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsīlija noteiktajam termiņam, līdz kuram vakcinācija jāatliek. Elektroniskais atzinums par vakcinācijas atlikšanu ir pieejams vēl trīs mēnešus pēc tā derīguma termiņa beigām."

10. Izteikt 220. punktu šādā redakcijā:

"220. Personai, kura uzrāda elektronisko atzinumu par vakcinācijas atlikšanu:

220.1. no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāti Covid-19 testi, lai iegūtu testēšanas sertifikātu;

220.2. netiek piemērota prasība būt pilnībā vakcinētai vai pārslimojušai darba pienākumu veikšanai vai dalībai klātienes studiju procesā, kā arī pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu izmantošanai (tai skaitā tirdzniecības pakalpojumu izmantošanai) epidemioloģiski drošā vidē."

11. Papildināt ar 232.1 punktu šādā redakcijā:

"232.1 Ārlietu ministrija vienas nedēļas laikā pēc ārvalstu akreditēta diplomāta iesnieguma un ārvalstī veiktās vakcinācijas apliecinošo dokumentu saņemšanas izsniedz personai sadarbspējīgu sertifikātu."

12. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 

Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 14. decembra
noteikumiem Nr. 841

"2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 28. septembra
noteikumiem Nr. 662

Personas veselības stāvokļa novērtēšanas veidlapa pirms vakcinācijas pret Covid-19

Iestāde, kura veic vakcināciju  
 

(nosaukums un reģistrācijas kods)


PERSONAS SADAĻA

Datums _____________


Personas vārds, uzvārds  

Personas kods

-

Lūdzu atbildēt uz šādiem jautājumiem par Jūsu veselības stāvokli (apvelciet atbilstošo):

Vai Jums ir zināma alerģija pret kādu no vakcīnas sastāvā esošajām vielām (polietilēnglikolu (PEG) vai citu pegilētu molekulu saturošām vielām)

Vai Jums ir bijušas anafilaktiskas reakcijas (smaga alerģiska reakcija) pēc jebkuras vakcīnas vai injicējama medikamenta ievadīšanas

Vai šobrīd jūtat kādus akūtas infekcijas simptomus, Jums ir paaugstināta temperatūra vai citas sūdzības par pašsajūtu

Vai šobrīd lietojat imūnsupresējošus medikamentus, glikokortikosteroīdus, bioloģiskos medikamentus, beta blokatorus

Vai Jums ir grūtniecība (sievietēm)

Vai pēdējo 14 dienu laikā esat saņēmis kādu vakcīnu

Vai Jums ir bijusi konstatēta Covid-19 infekcija ar pozitīvu SARS-CoV-2 PCR testa rezultātu

Vai Jūs esat jau saņēmis kādu Covid-19 vakcīnu

Vai Jūs lietojat perorālos kontracepcijas līdzekļus (sievietēm)

Vai Jūs smēķējat

Vai Jums pēdējo triju mēnešu laikā ir bijusi nopietna, ilgstoša (45< min) ķirurģiska operācija

Vai Jums pēdējā mēneša laikā ir bijis ilgstoši ierobežots kustīgums, piemēram, sēžot 14 stundas no vietas vai guļot ilgāk par 12 stundām (gultas režīms pēc ķirurģiskas iejaukšanās, lūzumiem)

Vai Jums pēdējo triju mēnešu laikā ir bijis kājas lūzums, gūžas vai ceļa protezēšana

Vai pēdējo triju mēnešu laikā esat ārstējies slimnīcā miokarda infarkta, sirds mazspējas vai mirdzaritmijas dēļ

Vai Jums ir bijuši trombi

Vai pašlaik saņemat ķīmijterapiju audzēja dēļ

Vai Jums iepriekš ir bijusi imūna trombocitopēnija (bijusi asiņošana zema trombocītu līmeņa dēļ vai veidojas zilumi vai virspusēja asiņošana ādā un ar šo problēmu esat hematologa uzskaitē)

Vai Jums ir diagnosticēts kapilāru caurlaidības sindroms (šķidruma noplūde no sīkajiem asinsvadiem)

Attiecībā uz epidemioloģiskiem riskiem, saņemot balstvakcināciju

Vai Jums ir ilgstoša savstarpēja saskarsme ārpus mājsaimniecības ar citām personām, nonākot fiziskā kontaktā vai ilgstoši tuvāk par diviem metriem, atrodoties iekštelpās (piemēram, klasē, sanāksmju zālē, slimnīcas uzgaidāmajā telpā, kabinetā) vai regulāri pārvietojoties ar sabiedrisko transportu ilgāk par 15 minūtēm

Vai Jums ir paaugstināta iespēja inficēties, atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar personām, kuru veselības stāvoklis nav zināms

Vai Jums ir hroniska slimība

Persona apliecina, ka ir sniegusi patiesu informāciju un ka ārstniecības persona/farmaceits ir sniedzis informāciju par vakcināciju.

Vakcinējamā persona
(vai likumiskais, pilnvarotais pārstāvis)
     
 

(paraksts)

 

(paraksta atšifrējums)

ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS/FARMACEITA SADAĻA

Personas vecums pilnos gados _________

Apzinātie riska faktori:

NAV
IR  

Informācija par saņemtajām Covid-19 vakcīnām un nozīmēto Covid-19 vakcīnu:

Vakcīnas nosaukums

Saņemtā Covid-19 vakcīna*

Nozīmētā Covid-19 vakcīna

kārtas numurs

datums

1. deva

2. deva

papildu deva (2. vai 3. deva) imūnsupresīvam pacientam;
ne agrāk kā 28 dienas pēc 2. devas, Janssen gadījumā - pēc 1. devas

balstvakcinācija (2. vai 3. deva)

Vaxzevria

   

ne agrāk kā 6 mēnešus pēc 2. devas

Comirnaty

   

ne agrāk kā 6 mēnešus pēc 2. devas

Spikevax

   

ne agrāk kā 6 mēnešus pēc 2. devas;

labāk tuvināt 8 mēnešiem

pilna deva - 0,5 ml

puse devas - 0,25 ml

Janssen

   

ne agrāk kā 8 nedēļas pēc 1. devas

Piezīme. * Aizpilda, ja Covid-19 vakcīna ir saņemta. Ja saņemtas vairākas Covid-19 vakcīnas, tabulā norāda informāciju par pēdējo saņemto vakcīnas devu.

Ārstniecības personas/farmaceita piezīmes un lēmums par atļauju vai atteikumu veikt vakcināciju:


Vakcinācija atļauta Vakcinācija atlikta līdz  

Vakcinācija kontrindicēta, jo

Ārstniecības persona/farmaceits, kurš veica apskati pirms vakcinācijas

(vārds, uzvārds, ārstniecības iestāde vai aptieka, amats)

Paraksts _______________________________

Ievadītās vakcīnas nosaukums un daudzums  

Ārstniecības persona/farmaceits, kurš veica vakcīnas ievadi

(vārds, uzvārds)

Paraksts _______________________________"

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 841Pieņemts: 14.12.2021.Stājas spēkā: 18.12.2021.Zaudē spēku: 01.01.2024.Tēma: Covid-19; Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 244C, 17.12.2021. OP numurs: 2021/244C.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
328531
18.12.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"