Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 826

Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 36. §)

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu"

Izdoti saskaņā ar
Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3. panta astoto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 228. nr.; 2018, 96., 197. nr.; 2021, 129. nr.) šādu grozījumu:

1.1. izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (​pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministre M. Golubeva

 

Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 14. decembra
noteikumiem Nr. 826

"6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 662

Piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un citu veidu atlīdzība

Nr.
p. k.
Papildu samaksas veida identifikācijas kods Papildu samaksas veids
(piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un citu veidu atlīdzība)
1. 1110 01 Atlīdzība par darba piespiedu kavējumu
2. 1110 02 Atlīdzība par mazāk apmaksāta darba veikšanu
3. 1141 01 Piemaksa par nakts darbu
4. 1142 01 Samaksa par darbu svētku dienās
5. 1142 02 Samaksa par virsstundu darbu
6. 1143 01 Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi
7. 1143 02 Piemaksa par diplomātisko rangu
8. 1144 01 Piemaksa par izdienu
9. 1144 02 Piemaksa par darba stāžu ārstniecības jomā
10. 1145 01 Piemaksa par dienestu (darbu), kas saistīts ar īpašu risku
11. 1145 02 Piemaksa par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni
12. 1145 03 Piemaksa pedagogiem valsts ģimnāzijās un profesionālās izglītības kompetences centros
13. 1145 04 Izdienas piemaksa tiesnesim
14.

(Svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

15. 1145 09 Piemaksa par dežūras dienām Augstākās tiesas priekšsēdētājam vai viņa īpaši pilnvarotiem Augstākās tiesas tiesnešiem par sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījumu akceptēšanu
16. 1145 10 Piemaksa par dežūras dienām prokuroram
17. 1145 11 Piemaksa tiesnesim par darbu nedēļas atpūtas laikā vai svētku dienā saskaņā ar izmeklēšanas tiesnešu darba grafiku
18. 1145 12 Piemaksa pedagogam par kvalitātes pakāpi
19. 1145 13 Piemaksa valsts kontrolierim par Valsts kontroles padomes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu
20. 1145 14 Piemaksa Valsts kontroles padomes loceklim par Valsts kontroles revīzijas departamenta direktora pienākumu pildīšanu
21. 1145 15 Piemaksa Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, kuras pilda ar IT un sakaru jomu saistītus dienesta pienākumus, tai skaitā kibernoziegumu apkarošanas jomā
22. 1145 16 Piemaksa amatpersonām un karavīriem, kuri veic zemūdens darbus
23. 1145 17 Piemaksa jūras vai gaisa kuģa apkalpes loceklim vai karavīram, kurš dienesta pienākumus pilda uz militārā kuģa jūrā
24. 1145 18 Piemaksa par improvizētās spridzināšanas ierīces vai nesprāgušas munīcijas neitralizēšanu
25. 1145 19 Piemaksa sapierim, kurš veic atmīnēšanas darbus
26. 1145 20 Piemaksa karavīram, kurš veic amatpersonu personīgo apsardzi vai godasardzi
27. 1145 21 Piemaksa speciālo uzdevumu vienības karavīram
27.1 1145 22 Piemaksa karavīram, kurš sniedz atbalstu, organizējot karavīru apmācības, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta apmācības dalībai starptautiskajā operācijā vai ātrās reaģēšanas spēkos, kā arī zemessargu vai rezerves karavīru apmācības, vai piedalās apmācību vadībā, ir tieši iesaistīts Latvijas Republikas kā uzņemošās valsts atbalsta funkcijas izpildes nodrošināšanā, kā arī sniedz atbalstu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējo militāro mācību organizēšanā Latvijas Republikas teritorijā vai ārvalstīs un tādu mācību organizēšanā, kas saistītas ar gatavošanos dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības kaujas dežūrās, vai piedalās minēto mācību vadībā, vai strādā ar valsts noslēpuma objektiem, ja tie saistīti ar valsts drošību, aizsardzību vai sabiedroto atbalstu
27.2 1145 23 Piemaksa par robežkontroles mobilitāti un stiprināšanu
28. 1146 02 Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti
29. 1147 01 Piemaksa par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) amata pienākumu pildīšanu
30. 1147 02 Piemaksa par vakanta amata pienākumu pildīšanu
31. 1147 03 Piemaksa par pienākumu pildīšanu papildus amata aprakstā noteiktajiem amata pienākumiem
32. 1147 04 Piemaksa par papildu pedagoģisko darbu izglītības iestādē
33. 1148 01 Prēmija atbilstoši ikgadējam darba izpildes novērtējumam
34. 1148 03 Prēmija par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata (darba, dienesta) pienākumus
35. 1148 04 Naudas balva
36. 1148 05 Prēmija Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes amatpersonai par tāda nozieguma novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai varēja radīt būtisku kaitējumu
37. 1148 06 Prēmija amatpersonai (darbiniekam) par ieguldījumu ēnu ekonomikas apkarošanā un godīgas konkurences veicināšanā
38. 1148 07 Prēmija Valsts kases amatpersonai (darbiniekam) par ieguldījumu valsts budžeta izdevumu samazināšanā, nodrošinot efektīvu valsts parāda vadību
39. 1148 08 Prēmija amatpersonai (darbiniekam) par darbību, kuras rezultātā ir nodrošināta valsts vai pašvaldību budžeta izdevumu samazināšana vai uzlaboti attiecīgās institūcijas darbības izpildes rādītāji
40. 1148 09 Prēmija Valsts ieņēmumu dienesta un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonām (darbiniekiem) par atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu un nodokļu administrēšanas jomā, aizturētām kontrabandas kravām un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
41. 1149 04 Piemaksa karavīram par augstākas dienesta pakāpes amata pildīšanu
42. 1149 05 Piemaksa par dalību starptautiskajā misijā vai operācijā
43. 1149 06 Speciālā piemaksa par iestādei būtisko funkciju nodrošināšanu vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu
44. 1221 01 Atlaišanas pabalsts
45. 1221 02 Atvaļināšanas pabalsts
46. 1221 03 Atvaļinājuma pabalsts
47. 1221 06 Izdienas pabalsts
48. 1221 07 Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (pabalsta summa lielāka par 213,43 euro)
49. 1221 08 Pārcelšanās pabalsts
50. 1221 09 Pabalsts amatpersonai (darbiniekam) par katru apgādībā esošu bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam
51. 1221 12 Kompensācija amatpersonai (darbiniekam) par sabiedriskā transporta izdevumiem (daļai, kas apliekama ar nodokli) vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei (kompensācijas summa lielāka par 57 euro mēnesī, izņemot izdevumus par patērēto degvielu)
52. 1223 01 Kompensācija mācību izdevumu segšanai
53. 1223 02 Amatpersonas (karavīra) mācību izdevumu segšana
54. 1224 01 Pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei, pārceļoties uz dienesta vietu ārvalstī
55. 1224 02 Pabalsts ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai
56. 1224 03 Algas pabalsts par dienestu ārvalstī; pabalsts ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) par laulātā un bērna uzturēšanos ārvalstī
57. 1224 04 Piemaksa ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) par apdraudējumu dienesta vietā
58. 1225 01 Uzturdevas kompensācija
59. 1226 01 Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija
60. 1227 01 Veselības apdrošināšanas, apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem izdevumu kompensācija ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) un viņas ģimenes locekļiem
61. 1227 02 Veselības apdrošināšana
62. 1227 03 Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem
63. 1227 04 Valsts obligātā dzīvības un veselības apdrošināšana
64. 1228 01 Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (pabalsta summa līdz 213,43 euro (ieskaitot))
65. 1228 02 Pabalsts amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma gadījumā, kas gūts, pildot amata (dienesta, darba) pienākumus, kā arī amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, ja persona cietusi nelaimes gadījumā, bet nav pildījusi dienesta (amata) pienākumus
66. 1228 05 Pabalsts amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda ar dalību starptautiskajā operācijā saistīta vai komandējumā uz starptautiskās operācijas rajonu gūta veselības bojājuma gadījumā
67. 1228 06 Kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem
68. 1228 07 Amatpersonas (darbinieka) vai viņas ģimenes locekļu mantai nodarīto zaudējumu kompensācija vai ģimenes locekļu veselībai nodarītā kaitējuma atlīdzināšana (sakarā ar amatpersonas dienesta pienākumu izpildi)
69. 1228 08 Optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija
70. 1228 10 Transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācija Saeimas deputātam
71. 1228 11 Kompensācija amatpersonai (darbiniekam) par sabiedriskā transporta izdevumiem vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei (kompensācijas summa līdz 57 euro mēnesī (ieskaitot), izņemot izdevumus par patērēto degvielu)
72. 1228 12 Pārcelšanās izdevumu kompensācija
73. 1228 13 Kompensācija par nestrādājošu laulāto
74. 1228 15 Veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācija
75. 1228 16 Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta un ministru reprezentācijas izdevumu kompensācija

"

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 826Pieņemts: 14.12.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 243, 16.12.2021. OP numurs: 2021/243.17
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328440
01.01.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"