Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2021. gada 13. decembrī

Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka:

1. 2021. gada 25. janvārī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas valdības vienošanās par Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpējo aizsardzību izbeigšanu (noslēgta notu apmaiņas ceļā 2020. gada 7. jūlijā, ratificēta Saeimā 2020. gada 17. decembrī, publicēta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 250, 2020. gada 29. decembrī);

2. 2021. gada 30. novembrī stājās spēkā Latvijas Republikas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Vienošanās par Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu (noslēgta notu apmaiņas ceļā 2021. gada 30. novembrī, ratificēta Saeimā 2021. gada 11. novembrī).

Pielikumā: notu apmaiņa, kas veido Latvijas Republikas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Vienošanos par Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu latviešu un angļu valodā.

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktora p.i. K. Līce

 

Neoficiāls tulkojums

Nr. 61-27009

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija apliecina savu cieņu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vēstniecībai Rīgā un tai ir tas gods atsaukties uz tās 2021. gada 26.marta notu Nr. 006/2021, kas lasāma šādi:

"Apvienotās Karalistes vēstniecība Rīgā apliecina savu cieņu Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai un tai ir tas gods atsaukties uz 1994. gada 24. janvārī Londonā parakstīto Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības un Latvijas Republikas valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību ("Līgums") un 2000. gada 3. un 13. martā veikto notu apmaiņu starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību un Latvijas Republikas valdību par 1994. gada 24. janvārī parakstītā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības un Latvijas Republikas valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību paplašināšanu uz Menas salu, Gērnsijas salu un Džērsijas salu ("notu apmaiņa par līguma paplašināšanu").

Ievērojot apspriedes starp vēstniecību un ministriju, attiecīgi pārstāvot Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ("Apvienotā Karaliste") valdību un Latvijas Republikas valdību (kopā sauktas "Puses"), vēstniecībai ir tas gods piedāvāt turpmāko:

1. Puses vienojas izbeigt Līgumu un notu apmaiņu par Līguma paplašināšanu;

2. Neskatoties uz Līguma 14. pantu, pēc Līguma un notu apmaiņas par Līguma paplašināšanu izbeigšanas Līguma un notu apmaiņas par Līguma paplašināšanu noteikumi pārstāj darboties attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti Līguma spēkā esamības laikā.

Ja iepriekšminētais piedāvājums Latvijas Republikas valdībai ir pieņemams, Vēstniecībai ir tas gods ierosināt, ka šī nota kopā ar Latvijas Republikas atbildes notu veido Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un Latvijas Republikas vienošanos par 1994. gada 24. janvārī Londonā parakstītā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības un Latvijas Republikas valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu ("Vienošanās par līguma izbeigšanu"). Vienošanās par līguma izbeigšanu stājas spēkā dienā, kad tiek sniegta Latvijas Republikas atbildes nota.

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vēstniecība izmanto šo izdevību vēlreiz apliecināt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai visaugstāko cieņu."

Atbildot uz šo notu, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai ir tas gods informēt Apvienotās Karalistes vēstniecību Rīgā, ka Latvijas Republikas valdība pieņem iepriekšminēto piedāvājumu un apstiprina, Apvienotās Karalistes 2021. gada 26. marta nota Nr. 006/2021 un šī atbildes nota veido Latvijas Republikas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vienošanos par 1994. gada 24. janvārī Londonā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu, kas stājas spēkā dienā, kad tiek sniegta šī nota.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija izmanto šo izdevību vēlreiz apliecināt Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vēstniecībai visaugstāko cieņu.

Rīga, 2021. gada 30. novembris

Apvienotās Karalistes vēstniecība

 

No. 61-27009

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia presents its compliments to the Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Riga, and has the honour to refer to Note No. 006/2021, dated 26 March 2021, which reads as follows:

"The British Embassy Riga presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia and has the honour to refer to the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Latvia for the Promotion and Protection of Investments Done at London on 24 January 1994 ("the Agreement"), and to the Exchange of Notes between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Norther Ireland and the Government of the Republic of Latvia Extending the Agreement for the Promotion and Protection of Investments Done at London on 24 January 1994 to the Isle of Man, and the Bailiwicks of Guernsey and Jersey Done at Riga on 3 and 13 March 2000 ("the Extending Exchange of Notes").

Further to discussions which have taken place between the Embassy and the Ministry on behalf of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ("the United Kingdom") and the Government of the Republic of Latvia (together, "the Parties"), the Embassy has the honour to propose the following:

1. The Parties agree to expressly terminate the Agreement and the Extending Exchange of Notes; and

2. Notwithstanding Article 14 of the Agreement, following the termination of the Agreement and the Extending Exchange of Notes, the provisions of the Agreement and the Extending Exchange of Notes shall cease to have effect in respect of investments made while the Agreement was in force.

If the aforementioned proposal is acceptable to the Government of the Republic of Latvia, the Embassy has further the honour to propose that this Note together with the Note of the Republic of Latvia in reply shall constitute the Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Latvia on Termination of the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Latvia for the Promotion and Protection of Investments done at London on 24 January 1994 ("the Termination Agreement"). The Termination Agreement shall enter into force on the date of the Note of the Republic of Latvia in reply.

The Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia the assurances of its highest consideration."

In reply, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia has the honour to inform the Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Riga that the Government of the Republic of Latvia accepts the foregoing proposal and confirms that Note No. 006/2021 of the United Kingdom of 26 March 2021 and this Note in reply shall constitute the Agreement between the Republic of Latvia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Termination of the Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Promotion and Protection of Investments done at London on 24 January 1994, which shall enter into force on the date of this Note.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland the assurances of its highest consideration.

Riga, 30 November 2021

Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

 

neoficiāls tulkojums

006/2021

Apvienotās Karalistes vēstniecība Rīgā apliecina savu cieņu Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai un tai ir tas gods atsaukties uz 1994. gada 24. janvārī Londonā parakstīto Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības un Latvijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību ("Līgums") un 2000. gada 3. un 13. martā veikto notu apmaiņu starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību un Latvijas Republikas valdību par 1994. gada 24. janvārī parakstītā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības un Latvijas Republikas valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību paplašināšanu uz Menas salu, Gērnsijas salu un Džērsijas salu ("notu apmaiņa par līguma paplašināšanu").

Ievērojot apspriedes starp vēstniecību un ministriju, attiecīgi pārstāvot Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ("Apvienotā Karaliste") valdību un Latvijas Republikas valdību (kopā sauktas "Puses"), vēstniecībai ir tas gods piedāvāt turpmāko:

1. Puses vienojas izbeigt Līgumu un notu apmaiņu par Līguma paplašināšanu;

2. Neskatoties uz Līguma 14. pantu, pēc Līguma un notu apmaiņas par Līguma paplašināšanu izbeigšanas Līguma un notu apmaiņas par Līguma paplašināšanu noteikumi pārstāj darboties attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti Līguma spēkā esamības laikā.

Ja iepriekšminētais piedāvājums Latvijas Republikas valdībai ir pieņemams, Vēstniecībai ir tas gods ierosināt, ka šī nota kopā ar Latvijas Republikas atbildes notu veido Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un Latvijas Republikas vienošanos par 1994. gada 24. janvārī Londonā parakstītā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības un Latvijas Republikas valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu ("Vienošanās par līguma izbeigšanu"). Vienošanās par līguma izbeigšanu stājas spēkā dienā, kad tiek sniegta Latvijas Republikas atbildes nota.

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vēstniecība izmanto šo izdevību vēlreiz apliecināt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai visaugstāko cieņu.

Rīga, 2021. gada 26. marts

Ārlietu ministrija

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Pieņemts: 13.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 242, 15.12.2021. OP numurs: 2021/242.3
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
328381
2537
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"