Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols Nr. 79

Rīgā 2021. gada 7. decembrī

Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre, finanšu ministra pienākumu izpildītāja ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. §

Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Augšdaugavas novada domei pašvaldības autoceļa "Stupiņi-Kucini-Mackeviči" pārbūvei"

21-TA-461

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. §

Likumprojekts "Par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu"

21-TA-960

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas pievienošanos 1968. gada 7. jūnija Eiropas konvencijai par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu.

2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

3. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums""

21-TA-810

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""

21-TA-487

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

5. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""

21-TA-486

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

6. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""

21-TA-488

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

7. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""

21-TA-489

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

8. §

Noteikumu projekts "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām"

21-TA-820

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

9. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu""

21-TA-739

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

10. §

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām"

21-TA-302

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

11. §

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

21-TA-790

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

12. §

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība"

21-TA-861

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Atļaut Iekšlietu ministrijai veikt izdevumu pārdali starp izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām budžeta programmai 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalībai starptautiskajās misijās un operācijās) attiecīgajām iestādēm piešķirtā finansējuma ietvaros, lai nodrošinātu piemaksas un ceļa izdevumu segšanu starptautiskajās misijās un operācijās jau nosūtītajām amatpersonām.

4. Ja Iekšlietu ministrijai budžeta programmā 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalībai starptautiskajās misijās un operācijās) attiecīgajām iestādēm piešķirtā finansējuma apjoms nav pietiekams, lai nodrošinātu piemaksas un ceļa izdevumu segšanu, papildu izdevumus segt attiecīgi budžeta apakšprogrammai 06.01.00 "Valsts policija" un 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

13. §

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 14. augusta rīkojumā Nr. 396 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

21-TA-676

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

14. §

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu""

21-TA-1008

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

15. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 34 "Kuģu aprīkojuma noteikumi""

21-TA-505

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

16. §

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunzemnieki-2" Lizuma pagastā, Gulbenes novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"

21-TA-576

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Jaunzemnieki-2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5072 003 0125) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5072 003 0282) 0,1721 ha platībā - Lizuma pagastā, Gulbenes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 428,43 euro.

17. §

Rīkojuma projekts "Par civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumu finansēšanu 2021. gadā no valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai""

21-TA-706

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Atbalstīt, ka valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļi 72 418 euro apmērā tiek izlietoti, lai:

3.1. valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (vienotais reģistrācijas numurs 40003028055) daļēji segtu izdevumus 52 418 euro apmērā saistībā ar divu sprāgstvielu palieku detektoru iegādi valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam "Rīga";

3.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja"" (vienotais reģistrācijas numurs 40003134391) segtu izdevumus 20 000 euro apmērā saistībā ar valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka aviācijas drošības vadītāja uzturēšanu.

4. Atļaut valsts akciju sabiedrībai "Starptautiskā lidosta "Rīga"" no valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" 2020. gadā saņemto, bet sakarā ar Covid-19 ietekmes uz valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" darbības rezultātiem un negūtiem ieņēmumiem, kas bija nepieciešami plānotā sprāgstvielu detektora iepirkuma veikšanas līdzfinansējumam, neizlietoto līdzekļu daļu 8 174,92 euro apmērā papildus novirzīt šī protokollēmuma 3.1. apakšpunktā minēto sprāgstvielu palieku detektoru iegādei.

18. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""

21-TA-718

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

19. §

Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu"

21-TA-188

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

20. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""

21-TA-642

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

21. §

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 20-8, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"

21-TA-890

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

22. §

Likumprojekts "Par Ungārijas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"

21-TA-540

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Pilnvarot nacionālo militāro pārstāvi Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā Norfolkā parakstīt pievienošanās paziņojumus.

3. Aizsardzības ministrijai pēc pievienošanās paziņojumu parakstīšanas iesniegt tos Valsts kancelejā.

4. Valsts kancelejai sagatavot pievienošanās paziņojumus un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

23. §

Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu brīvprātīgo iemaksu ANO Miera veidošanas fondā 2021. gadā"

21-TA-1370

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

24. §

Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

21-TA-1158

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1.  Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

25. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""

21-TA-966

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

26. §

Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2022. gadā"

21-TA-1399

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

27. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai""

21-TA-670

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

28. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi""

21-TA-510

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Atbalstīt Finanšu ministrijas šī noteikumu projekta virzības ietvaros sniegto informāciju un piedāvāto risinājumu attiecībā uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras funkciju nepārtrauktības nodrošināšanu.

29. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra noteikumos Nr. 91 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" īstenošanas noteikumi"

21-TA-1025

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Iekšlietu ministrijai kā Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" apsaimniekotājam divu nedēļu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadošajai iestādei noteikumiem atbilstošus priekšlikumus grozījumiem 2019. gada 4. decembra Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas īstenošanu (turpmāk - programmas līgums), kas noslēgts starp Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju.

4. Finanšu ministrijai kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadošajai iestādei šī protokollēmuma 2. punktā minēto priekšlikumu saskaņojuma gadījumā nodrošināt programmas līguma grozījumu un ar to saistīto grozījumu Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memoranda par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.-2021. gadā (pieņemts un apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 712 "Par Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta ieviešanu 2014.-2021. gadā") un Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes saprašanās memoranda par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.-2021. gadā (pieņemts un apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 713 "Par Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.-2021. gadā") B pielikumos iesniegšanu Finanšu instrumenta birojam.

5. Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju, atbalstīt Norvēģijas finanšu instrumenta 171 000 euro ar 100 % donorvalstu finansējumu izmantošanu programmas Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas īstenošanai saistībā ar programmas iepriekš noteikto projektu "Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana" mērķu sasniegšanai.

30. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

21-TA-1528

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

31. §

Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils novada domei"

21-TA-846

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

32. §

Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei"

21-TA-845

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

33. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

21-TA-1506

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

34. §

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2020. gadā"

21-TA-990

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

35. §

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas "Apvārsnis 2020" projektu "Iedzīvotāju veselības informācijas izpētes infrastruktūra - PHIRI""

21-TA-701

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atļaut Veselības ministrijai (Slimību profilakses un kontroles centram) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas "Apvārsnis 2020" ietvertā projekta "Iedzīvotāju veselības informācijas izpētes infrastruktūra - PHIRI" īstenošanai.

3. Veselības ministrijai nodrošināt, ka nenotiek pārklāšanās ar Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros plānotajiem pasākumiem.

36. §

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021. gada 9. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

21-TA-1552

_________________________________________________________
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Satiksmes ministram T. Linkaitam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021. gada 9. decembra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

37. §

Informatīvais ziņojums "Par koordinējošās iestādes izveidi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, sociālekonomiskās iekļaušanas jomā"

21-TA-108

_________________________________________________________
(M. Golubeva, Z. Pūce, N. Puntulis, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt priekšlikumu par Sabiedrības integrācijas fonda noteikšanu par atbildīgo iestādi patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas koordinācijas jomā.

3. Atbalstīt priekšlikumu par starpnozaru darba grupas patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas jautājumu izskatīšanai izveidi Sabiedrības integrācijas fonda vadībā.

4. Sabiedrības integrācijas fondam veikt ar Ministru kabineta 2015. gada 2. decembra rīkojumu Nr. 759 apstiprinātā rīcības plāna "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā" rīcības virziena "Sociālekonomiskā iekļaušana" iekļauto uzdevumu un to izpildes kvalitatīvu izvērtējumu un sagatavot priekšlikumus plāna pilnveidei. Izvērtējuma rezultātus līdz 2023. gada 16. janvārim iesniegt Ministru prezidentam.

5. Šī protokollēmuma 2. punkta īstenošanai atbalstīt divu amata vietu izveidi Sabiedrības integrācijas fondā no 2022. gada 1. janvāra. Lai nodrošinātu, ka nepalielinās kopējais amata vietu skaits valsts pārvaldes iestādēs, noteikt, ka amata vietas (bez finansējuma) tiek pārdalītas no Iekšlietu ministrijas resora.

6. Lai no 2022. gada 1. janvāra nodrošinātu finansējumu Sabiedrības integrācijas fondam divām amata vietām, atbalstīt priekšlikumu 2022. gadā nepieciešamo finansējumu 84 004 euro apmērā (tajā skaitā atlīdzībai 47 604 euro) nodrošināt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

7. Atbalstīt priekšlikumu, ka Sabiedrības integrācijas fondam divām amata vietām nepieciešamais finansējums 2023. gadā un turpmāk ik gadu 54 004 euro apmērā (tajā skaitā atlīdzībai par 47 604 euro) tiek iekļauts Sabiedrības integrācijas fonda budžetā, sagatavojot Sabiedrības integrācijas fonda valsts pamatbudžeta bāzes izdevumus 2023., 2024. un 2025. gadam.

38. §

Atbildes projekts tiesībsargam (par pieeju bankomātiem lielajos tirdzniecības centros)

21-TA-1525

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

39. §

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

21-TA-1594

_________________________________________________________
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

40. §

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

21-TA-1596

_________________________________________________________
(D. Pavļuts, A. Muižniece, A. K. Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

41. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

21-TA-1155

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 

2.  Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 

42. §

Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"

21-TA-772

_________________________________________________________
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

5. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot labklājības ministru G. Eglīti izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā".

6. 2022. gada izdevumus, kas saistīti ar vienreizēja atbalsta izmaksu personām ar alternatīvo statusu, nepārsniedzot 91 800 euro, segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā.

7. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 6. punktam.

43. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību""

21-TA-975

_________________________________________________________
(A. Muižniece, L. Martinsons, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

44. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

21-TA-1493

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

45. §

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 1. marta rīkojumā Nr. 130 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

21-TA-1499

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

46. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

21-TA-1130

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Izdevumus, kas saistīti ar slimības palīdzības pabalsta izmaksu personām, ja tām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai tās ir saņēmušas klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, par laikposmu no 2021.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim, nepārsniedzot 263 875 euro, segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022.gadā.

4. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.

47. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

21-TA-1123

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

48. §

Informatīvais ziņojums "Par līdzekļu piešķiršanu ārstniecības iestādēm par papildu resursu piesaistes piemaksu personu vecumā no 60 gadiem pirmreizējās vakcinācijas pret Covid-19 prioritizēšanai īpaši augstas vīrusa cirkulācijas periodā"

21-TA-1461

_________________________________________________________
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Lai nodrošinātu personu vecumā no 60 gadiem vakcinācijas aptveres paaugstināšanu, Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 1 195 737 euro apmērā 2022. gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu faktiski nepieciešamajā finansējuma apmērā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

49. §

Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem" pagarinājumu"

21-TA-1564

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija" nosacījumu precizēšanu.

3. Kultūras ministrijai septiņu darba dienu laikā sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai informāciju "Par grozījumiem lietā SA.60528 (2021/N)" saskaņojuma saņemšanai.

4. Atbalstu saskaņā ar plānotajiem grozījumiem atbalsta pasākumā varēs piešķirt tikai pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas par atbalsta pasākuma saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu. 

50. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 772 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām""

21-TA-1507

_________________________________________________________
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

51. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""

21-TA-1535

_________________________________________________________
(J. Vitenbergs, O. Bogdanova, A. K. Kariņš)

1.  Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Ekonomikas ministrijai tehniski precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši  Finanšu ministrijas priekšlikumiem un iesniegt to Valsts kancelejā. 

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

52. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos""

21-TA-1533

_________________________________________________________
(J. Vitenbergs, O. Bogdanova, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Ekonomikas ministrijai tehniski precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumiem un iesniegt to Valsts kancelejā. 

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

53. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

21-TA-1544

_________________________________________________________
(J. Citskovskis, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.

54. §

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

21-TA-1547

_________________________________________________________
(J. Citskovskis, D. Pavļuts, J. Vitenbergs, J. Bordāns, N. Puntulis,
J. Endziņš, A. Muižniece, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

4. Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas darba grupai: 

4.1. sagatavot priekšlikumus testēšanas aptveres paplašināšanai, lai mazinātu Covid-19 infekcijas paveida "Omikron" izplatīšanos Latvijā, un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta 2021. gada 14. decembra sēdē;

4.2. sagatavot variantus epidemioloģiskās drošības pasākumu noteikšanai pēc 2022. gada 11. janvāra, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības iespējamās tendences, un attiecīgus priekšlikumus iesniegt  izskatīšanai Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra sēdē.

55. §

Informatīvais ziņojums "Par sesto Austrumu partnerības samitu 2021. gada 15. decembrī"

21-TA-1558

_________________________________________________________
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Ministru prezidentam A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku sestajā Austrumu partnerības samitā 2021. gada 15. decembrī.

56. §

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par 2021. gada 16.-17. decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"

21-TA-1565

_________________________________________________________
(A. Pelšs, M. Golubeva, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2021. gada 16.-17. decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".

3. Ministru prezidentam A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropadomē un Eiro samitā.

57. §

Informatīvais ziņojums "Par 2021. gada 6. decembra Euro grupas un 2021. gada 7. decembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem"

21-TA-1570

_________________________________________________________
(A. Muižniece, N. Sakss, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai  iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Finanšu ministram J. Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku 2021. gada 6. decembra Euro grupas un 2021. gada 7. decembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs.

58. §

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 13. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

21-TA-1575

_________________________________________________________
(A. Pelšs, M. Golubeva, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 13. decembra sanāksmē.

59. §

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 14. decembra sanāksmei

21-TA-1576

_________________________________________________________
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 14. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".

3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par ES paplašināšanos un stabilizācijas un asociācijas procesu".

4. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 14., 15., 21. un 27. sadaļā (4. klasteris) "Zaļā programma un ilgtspējīga savienojamība"".

5. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas nākotnes konferences 2021. gada 18. decembra plenārsēdē izskatāmajiem jautājumiem".

6. Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 14. decembra sanāksmē.

60. §

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021. gada 9.-10. decembra sanāksmei

21-TA-1579

_________________________________________________________
(M. Golubeva, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par nākamās paaudzes ES - organizētās noziedzības iefiltrēšanās novēršanu".

3. Iekšlietu ministrei M. Golubevai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021. gada 9.-10. decembra sanāksmē.

61. §

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021. gada 9.-10. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

21-TA-1586

_________________________________________________________
(J. Bordāns, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Tieslietu ministrijas parlamentārajai sekretārei I. Kronbergai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021. gada 9.-10. decembra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

62. §

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021. gada 12.-13. decembra sanāksmei

21-TA-1589

_________________________________________________________
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Padomes regulai, ar ko 2022. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un - attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem - konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi".

3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Ārkārtas rīcības plāns par pārtikas apgādi un nodrošinātību ar pārtiku krīzes laikā"".

4. Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram E. Kronbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021. gada 12.-13. decembra sanāksmē.

63. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420261621

21-TA-1298

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420261621.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420261621, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

64. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420278321

21-TA-1482

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420278321.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420278321, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

65. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420279121

21-TA-1569

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420279121.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420279121, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

66. §

Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-40-0103

21-TA-1117

_________________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.

3. Iekšlietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. 2021-40-0103.

67. §

Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pieejamību 2021. gadā, prognozēm 2022. gadā un bērnu vakcināciju pret Covid-19"

21-TA-1595

Ierobežotas pieejamības informācija

Sēdi slēdz plkst. 13:30

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 79Pieņemts: 07.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 13.12.2021. OP numurs: 2021/240.6
328316
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"