Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 806

Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 52. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"

Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas
likuma 2. pantu un 15. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 222A., 230B. nr.; 2021, 9., 66., 211., 220., 236. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Aprēķinot saimnieciskās darbības ieņēmumu samazinājumu, neņem vērā iepriekš saņemto atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai un atbalstu algu subsīdijai.";

1.2. papildināt ar 3.2 punktu šādā redakcijā:

"3.2 Atbalstam algu subsīdijai laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim ir tiesīgs pieteikties darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

3.21. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, kad darba devējs, pašnodarbinātais vai patentmaksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

3.22. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.";

1.3. papildināt ar 3.3 punktu šādā redakcijā:

"3.3 Atbalstu algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim piešķir darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu (turpmāk - vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts), vai kuri, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākuši vakcināciju (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, decembri vai 2022. gada janvāri, ir pabeiguši vakcināciju. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju.";

1.4. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, darba devējs līdz 2020. gada 15. decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2020. gada novembri, līdz 2021. gada 15. janvārim - attiecīgu iesniegumu par 2020. gada decembri, līdz 2021. gada 15. februārim - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada janvāri, līdz 2021. gada 15. martam - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada februāri, līdz 2021. gada 15. aprīlim - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada martu, līdz 2021. gada 15. maijam - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada aprīli, līdz 2021. gada 15. jūnijam - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada maiju, līdz 2021. gada 15. jūlijam - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada jūniju, līdz 2022. gada 15. janvārim - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada oktobri, novembri un decembri un līdz 2022. gada 15. februārim - attiecīgu iesniegumu par 2022. gada janvāri. Vienlaikus ar iesniegumu par attiecīgo mēnesi darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesi, kā arī pievienotās vērtības nodokļa mēneša deklarāciju, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta.";

1.5. papildināt ar 15.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.7. apliecinājumu, ka darbiniekiem, par kuriem tiek pieprasīts atbalsts, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai tie, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākuši vakcināciju (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, decembri vai 2022. gada janvāri, ir pabeiguši vakcināciju. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju.";

1.6. papildināt ar IV1. nodaļu šādā redakcijā:

"IV1. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu pašnodarbināto personu un patentmaksātāju algu subsīdijai

26.1 Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs līdz 2022. gada 15. janvārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2021. gada oktobri, novembri un decembri un līdz 2022. gada 15. februārim - attiecīgu iesniegumu par 2022. gada janvāri.

26.2 Pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs iesniegumu iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

26.21. vārdu, uzvārdu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

26.22. informāciju par pašnodarbinātās personas darbības veidiem, tai skaitā par pamatdarbību, atbilstoši NACE 2. redakcijas klasifikācijas kodam. Patentmaksātājs un autoratlīdzības saņēmējs, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, iesniegumā apliecina, ka viņa pamatdarbība neatbilst šo noteikumu 3. pielikumā minētajām nozarēm par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim, vai apliecina, ka viņa pamatdarbība atbilst šo noteikumu 4. pielikumā minētajām nozarēm par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim;

26.23. atbalsta mēnesi;

26.24. apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs būtu izbeidzis vai samazinājis saimniecisko darbību, ja atbalsts netiktu saņemts, apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nelikvidē saimniecisko darbību visā atbalsta periodā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī apliecinājumu, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir ierobežota pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja saimnieciskā darbība;

26.25. informāciju par šo noteikumu 3.2 punktā minēto ieņēmumu samazinājumu un pamatojumu tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

26.26. pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā;

26.27. apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav darbnespējas periodā;

26.28. apliecinājumu, ka pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, decembri vai 2022. gada janvāri, ir pabeigta vakcinācija. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju;

26.29. apliecinājumu, ka tas ir informēts, ka pieejamā atbalsta apmērs, kam var pieteikties par periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai", tiks samazināts par saņemto algas subsīdijas atbalsta apmēru, ņemot vērā minēto noteikumu 7.2 punktu.

26.3 Atbalstu algu subsīdijai par atbalsta mēnesi pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), nosaka vienā no šādiem apmēriem:

26.31. pašnodarbinātai personai 50 % apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021. gada 1. jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi;

26.32. pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, - 50 % apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi;

26.33. patentmaksas maksātājam - 250 euro apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un patents ir bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Ja ar 2021. gada 1. oktobri patentmaksas maksātājs ir mainījis nodokļu maksāšanas režīmu, tam izmaksājams atbalsts kā patentmaksas maksātājam;

26.34. pašnodarbinātai personai, kura atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, - 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi.

26.4 Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz šo noteikumu 26.2 punktā minētajā iesniegumā norādīto pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja kontu, un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma iesniedzējam.

26.5 Valsts ieņēmumu dienests atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam nepiešķir:

26.51. ja pašnodarbinātai personai iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 euro un tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai, pašnodarbinātai personai nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;

26.52. ja pašnodarbinātai personai lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;

26.53. par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai maternitātes pabalsts;

26.54. pašnodarbinātai personai, kura par atbalsta mēnesi saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta programmas, mūža stipendiju programmas, jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmas ietvaros;

26.55. ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;

26.56. ja pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību uzsākusi pēc 2021. gada 30. septembra;

26.57. ja pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 26.25. apakšpunktam vai ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

26.58. ja pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs neatbilst šo noteikumu 2.1 punkta nosacījumiem.";

1.7. papildināt ar 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Nacionālais veselības dienests pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma informē Valsts ieņēmumu dienestu par darba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kuri ir uzsākuši vakcināciju vai kuri var neveikt vakcināciju, pamatojoties uz klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinumu vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdzienu par nepieciešamību atlikt vakcināciju.";

1.8. papildināt ar 3. pielikumu (1. pielikums);

1.9. papildināt ar 4. pielikumu (2. pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

3. Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. decembra
noteikumiem Nr. 806

"3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 675

Darbības veidi, kuros darba devēji, pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāji nevar kvalificēties algu subsīdijas atbalstam laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim

NACE 2. red. kodi Neatbalstāmā nozare (nosaukums)
01.11-03.22 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
05.10-09.90 Ieguves rūpniecība un karjera izstrāde
10.11-33.20 Apstrādes rūpniecība
35.11-35.30 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
36.00-39.00 Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
41.10-43.99 Būvniecība
61.10-61.90 Telekomunikācija
62.01-62.09 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
63.11-63.99 Informācijas pakalpojumi
64.11-66.30 Finanšu un apdrošināšanas darbības
78.10-78.30 Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu
81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
82.11 Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
82.19 Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
82.20 Informācijas zvanu centru darbība
84.11-84.30 Valsts pārvalde un aizsardzība
94.11-94.99 Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība

"

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. decembra
noteikumiem Nr. 806

"4. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 675

Darbības veidi, kuros darba devēji, pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāji var kvalificēties algu subsīdijas atbalstam laikposmā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim

NACE 2. red. kodi

Atbalstāmā nozare (nosaukums)

56.3 Bāru darbība
74.90

Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (ja tie saistīti ar kultūras jomas pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE 2. red. kodu 90.01 līdz 90.04 vai 93.29)

77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ja tas saistīts ar kultūras jomas pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE 2. red. kodu 90.01 līdz 90.04 vai 93.29)
90.01 Mākslinieku darbība
90.02 Mākslas palīgdarbības
90.03 Mākslinieciskā jaunrade
90.04 Kultūras iestāžu darbība
92.0

Azartspēles un derības

93.2

Izklaides un atpūtas darbība​

"

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 806Pieņemts: 07.12.2021.Stājas spēkā: 18.12.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 13.12.2021. OP numurs: 2021/240.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
  • Ārējās saites
328314
18.12.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"