Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols Nr. 76

Rīgā 2021. gada 23. novembrī

Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs, Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. §

Rīkojuma projekts "Par pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 2011. gada Vīnes dokumentā noteiktajās bruņojuma kontroles vizītēs un Atvērto debesu līguma novērošanas lidojumos un diplomātisko pasu izsniegšanu amatpersonām"

21-TA-356


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. §

Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežas"

TA-11s


(M. Golubeva, G. Pujāts, A. K. Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

3. §

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

21-TA-678


(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

4. §

Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"

21-TA-454


(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

5. §

Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei"

21-TA-159


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

6. §

Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"

21-TA-29


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

7. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""

21-TA-550


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

8. §

Likumprojekts "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"

21-TA-162


(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

9. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas""

21-TA-592


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

10. §

Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes ierēdņu prēmēšanu par tiešas darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem"

21-TA-919


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

11. §

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 2. septembra rīkojumā Nr. 470 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu""

21-TA-622


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

12. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

21-TA-71


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.

3. Labklājības ministrijai nodrošināt, ka bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste noteikumos paredzētajās aktivitātēs līdz Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanai par atbalstu grozījumiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" attiecībā uz bezdarba riskam pakļauto personu kā mērķa grupu turpmākam atbalstam (t.i., darbības programmas grozījumu priekšlikumi, tai skaitā tie, kas paredz mērķa grupas paplašināšanu ar "bezdarba riskam pakļautām personām" (7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" un 14.1.2. specifisko atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā" ietvaros) un "bezdarba riskam pakļautās nodarbinātās personas ar invaliditāti" (9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" ietvaros)) tiks nodrošināta tikai nodarbinātības speciālā budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros.

13. §

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"

21-TA-216


(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības nolīguma par gaisa satiksmi (turpmāk - Nolīgums) projekta parakstīšanu.

2. Pilnvarot Satiksmes ministrijas valsts sekretāri I. Stepanovu parakstīt Nolīgumu.

3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

4. Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

14. §

Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

21-TA-675


(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

15. §

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) segas pārbūves projekta īstenošanai"

21-TA-54


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Satiksmes ministrijai pirkt:

3.1. nekustamā īpašuma "Lācis" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6868 004 0056) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6868 004 0148) 0,0449 ha platībā - Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 409 euro;

3.2. nekustamā īpašuma "Šosejas iela 19A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6809 002 0465) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6809 002 0507) 0,0107 ha platībā - Kārsavā, Kārsavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 185 euro.

16. §

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

21-TA-1097


(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

17. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumos Nr. 948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem""

21-TA-566


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

18. §

Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"

21-TA-889


(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

19. §

Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā"

21-TA-315


(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

20. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 535 "Kārtība, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai radiācijas drošības jautājumos""

2021-TA-1794


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

21. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 776 "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība""

21-TA-891


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

22. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām""

21-TA-771


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

23. §

Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā"

21-TA-987


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

24. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

21-TA-626


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

25. §

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"

21-TA-551


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

26. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

21-TA-1019


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

27. §

Rīkojuma projekts "Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros""

21-TA-588


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros atbalstītajiem projektu iesniedzējiem veikt nepieciešamās darbības, lai atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" paredzētajam nodrošinātu iznākuma rādītāja "Atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās (kopējā atjaunotā zemes platība)" vērtības sasniegšanu vismaz 28,4 hektāru apmērā.

28. §

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

21-TA-1332


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

29. §

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 14. janvāra rīkojumā Nr. 22 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

21-TA-1196


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

30. §

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

21-TA-1369


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

31. §

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā EuroSkills 2021"

21-TA-842


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

32. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi""

21-TA-828


(A. Muižniece, J. Reirs, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

33. §

Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas progresu"

21-TA-467


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atzīt Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 31. §) 2.4. apakšpunktā noteikto nosacījumu par aktualitāti zaudējušu.

3. Atļaut informatīvā ziņojuma 1. tabulas 1.-6. punktā norādītajiem finansējuma saņēmējiem, kuri ir noslēguši būvniecības līgumus, turpināt 4.2.1.2. pasākuma pirmās un otrās kārtas projektu īstenošanu.

4. Atļaut informatīvā ziņojuma 1. tabulas 7.-12. punktā norādītajiem finansējuma saņēmējiem, kuri vēl nav pabeiguši iepirkumus par būvniecības darbiem, turpināt 4.2.1.2. pasākuma pirmās un otrās kārtas projektu īstenošanu ar nosacījumu, ka būvniecības līgumi tiek noslēgti līdz 2022. gada 1. februārim.

5. Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumiem Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā", 51.4 7. apakšpunkta ietvaros, 4.2.1.2. pasākuma pirmās un otrās projektu iesniegumu kārtas projektiem, kas uzskaitīti šajā informatīvajā ziņojumā, sniedzot pagarinājuma pamatojumu, pagarināt projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, tai skaitā vērtējot tautsaimniecisko nozīmi, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.

34. §

Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības jautājumiem, padomes 2021. gada 26. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

21-TA-1311


(A. T. Plešs, T. Linkaits, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram G. Zamuram pārstāvēt Latvijas Republiku par pilsētu attīstības jautājumiem atbildīgo Eiropas Savienības ministru padomes neformālajā sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

35. §

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

21-TA-1377


(D. Pavļuts, K. Bērziņš, J. Reirs, J. Vitenbergs, K. Gerhards, L. Meņģelsone, N. Puntulis,
A. Pabriks, A. K. Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

36. §

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

21-TA-1378


(D. Pavļuts, J. Reirs, J. Citskovskis, L. Meņģelsone, J. Vitenbergs, D. Zīle, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju.

2. Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas darba grupā izvērtēt iespēju, ka darbinieki, kuri uzsākuši vakcināciju līdz 2021. gada 15. novembrim un vakcinācijas sertifikātu iegūs vēlāk kā 2021. gada 15. decembrī, līdz vakcinācijas sertifikāta iegūšanai var turpināt pildīt savus darba pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms 72 stundām.

37. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 743 "Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai""

21-TA-1323


(N. Puntulis, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

38. §

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

21-TA-877


(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

39. §

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra rīkojumā Nr. 55 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

21-TA-1200


(D. Pavļuts, J. Reirs, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

40. §

Informatīvais ziņojums "Par papildu slimnīcu kapacitātes celšanu Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai"

21-TA-1278


(D. Pavļuts, I. Dreika, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 73 47. §) 7. punktu.

3. Veselības ministrijai sagatavot un divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par plānotajiem skābekļa sistēmas pievades izbūves un pielāgošanas darbiem ārstniecības iestādēm, lai tiktu atlīdzināti faktiskie izdevumi, kas radušies laika periodā no 2021. gada janvāra līdz 2021. gada decembrim.

4. Lai ārstniecības iestādēs nodrošinātu Covid-19 pacientu ārstēšanai papildus izvērsto gultu aprīkošanu, tādējādi uzlabojot arī slimnīcu gatavību potenciālajiem jaunajiem Covid-19 uzliesmojumiem, papildus nepieciešams finansējums, kas nepārsniedz 736 916 euro.

5. Lai nodrošinātu papildus izvērsto gultu aprīkošanu un atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu, kā arī skābekļa pievades vai izveides sistēmu uzlabošanu 2021. un 2022. gadā (par periodu no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada martam), Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (2021. gadā 397 211 euro, un 2022. gadā, kas nepārsniedz 120 338 euro), tai skaitā:

5.1. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles medicīnas centrs" gultu aprīkošanai (40 325 euro 2022. gadā);

5.2. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs" gultu aprīkošanai un skābekļa sistēmas uzlabošanas darbiem (1 247 euro 2021. gadā un 11 223 euro 2022. gadā);

5.3. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" gultu aprīkošanai (125 120 euro 2021. gadā);

5.4. akciju sabiedrībai "Latvijas Jūras medicīnas centrs" gultu aprīkošanai un skābekļa sistēmas uzlabošanas darbiem (32 110 euro 2021. gadā un 17 666 euro 2022. gadā);

5.5. Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1. slimnīca" gultu aprīkošanai (108 446 euro 2021. gadā);

5.6. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" gultu aprīkošanai (11 000 euro 2021. gadā);

5.7. Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams" gultu aprīkošanai (119 288 euro 2021. gadā un 51 124 euro 2022. gadā).

6. Atbalstīt, ka par izdevumiem, kas radušies Covid-19 pacientu ārstēšanai papildus izvērsto gultu aprīkošanai, ir veicams avansa norēķins 397 211 euro apmērā 2021. gadā.

7. Ja šī protokollēmuma 5. punktā minētais finansējums netiek izlietots atbilstoši noteiktajam mērķim, tad piešķirtais vai neizlietotais finansējums ārstniecības iestādei ir jāatmaksā valsts budžetā.

8. Atbalstīt, ka papildus šī protokollēmuma 5. punktā iekļautajam finansējumam par skābekļa sistēmas pievades izbūves un pielāgošanas darbiem ārstniecības iestādēm tiek atlīdzināti faktiskie izdevumi, kas radušies laika periodā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada martam.

9. Atbalstīt 2021. gadā VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 192 865 euro apmērā (Covid gultu uzlabošanai) - medicīnisko iekārtu iegādei un VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 26 502 euro apmērā (Covid - 19 pacientu gultu uzlabošanai) - medicīnisko iekārtu iegādei.

10. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 9. punkta izpildi, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas palielināšanu 219 367 euro apmērā Veselības ministrijai, tajā skaitā paredzot VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 192 865 euro apmērā un VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 26 502 euro apmērā.

11. Slimnīcu kapacitātes celšanai paredzētās iekārtas, kas minētas šī protokollēmuma 5. punktā, tiek iegādātas valsts īpašumā un nodotas slimnīcām bezatlīdzības lietošanā. Veselības ministrijai divu gadu periodā izvērtēt faktisko iekārtu noslodzi, atbilstību slimnīcas līmenim un lemt par iekārtu nodošanu citām slimnīcām atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.

12. Atbalstīt, ka slimnīcām novirzītās medicīniskās ierīces, kuras Latvijai tiek nodotas izmantošanai uz laiku (līdz 6 mēnešiem), minētajā laika periodā tiek izmantotas un atdotas palīdzību sniedzošajai valstij.

13. Veselības ministrijai sagatavot un divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par slimnīcu rezervju veidošanu.

41. §

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

21-TA-1177


(J. Citskovskis, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

42. §

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 29. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0465

21-TA-1228


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021. gada 29. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0465.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

43. §

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 29. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0466

21-TA-1232


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021. gada 29. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0466.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

44. §

Latvijas Republikas nostājas projekts uz 2021. gada 29. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0463

21-TA-1314


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021. gada 29. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. Nr.2021/0463.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

45. §

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. Ministru konferencē 2021. gada 30. novembrī - 3. decembrī un ar to saistītajā Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē 2021. gada 29. novembrī" un Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. Ministru konferenci"

21-TA-1342


(A. Pelšs, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. Ministru konferenci".

46. §

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 30. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0461 un Nr. 2021/0462

21-TA-1320


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2021. gada 30. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0461 un Nr. 2021/0462.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

47. §

Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-542/21 Mikrotīkls

21-TA-1341


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-542/21 Mikrotīkls.

2. Finanšu ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-542/21 Mikrotīkls.

3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-542/21 Mikrotīkls.

48. §

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 29. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0464

21-TA-1236


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021. gada 29. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0464.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

49. §

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2021. gada 25. novembra sanāksmei

21-TA-1383


(J. Vitenbergs, Z. Liepiņa, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Regulu par sāncensīgiem un godīgiem tirgiem digitālajā nozarē (Digitālo tirgu tiesību akts).

3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Regulu par digitālo pakalpojumu vienoto tirgu (Digitālo pakalpojumu tiesību akts), ar ko groza Direktīvu 2000/31/EK.

4. Vēstniekam, Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniekam M. Kreitusam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2021. gada 25. novembra sanāksmē.

50. §

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2021. gada 29.-30. novembra sanāksmei

21-TA-1382


(N. Puntulis, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2021. gada 29.-30. novembra sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetences jautājumos:

2.1. pozīcija Nr. 2 "Par Padomes secinājumu projektu par kultūru, kvalitatīvu arhitektūru un būvēto vidi kā iniciatīvas "Jauns Eiropas "Bauhaus"" galvenajiem elementiem";

2.2. pozīcija Nr. 2 "Par Padomes secinājumu projektu par Eiropas audiovizuālā un mediju satura pieejamības un konkurētspējas veicināšanu".

3. Kultūras ministrijas valsts sekretārei D. Vilsonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālo lietu ministru 2021. gada 30. novembra sanāksmē.

51. §

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2021. gada 26. novembra sanāksmei

21-TA-1388


(A. Muižniece, L. Lejiņa, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Padomes secinājumu projekts par "Kosmoss ikvienam"".

3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L. Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības konkurētspējas ministru 2021. gada 26. novembra sanāksmē.

52. §

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru 2021. gada 29.-30. novembra sanāksmei

21-TA-1396


(A. Muižniece, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2021.gada 29.-30. novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

2.1. pozīcija Nr. 1 "Padomes ieteikuma projekts par kombinētu mācīšanos augstas kvalitātes un iekļaujošai pamatizglītībai un vidējai izglītībai";

2.2. pozīcija Nr. 1 "Padomes rezolūcija par jauno Eiropas pieaugušo izglītības programmu 2021.-2030. gadam";

2.3. pozīcija Nr. 1 "Padomes rezolūcijas priekšlikums par stratēģisko ietvaru Eiropas sadarbībai izglītībā un mācībās ceļā uz Eiropas izglītības telpu un turpmāko pārvaldības struktūru (2021.-2030. gadam)";

2.4. pozīcija Nr. 1 "Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijas projekts par ES Jaunatnes dialoga astotā cikla iznākumiem";

2.5. pozīcija Nr. 1 "Padomes secinājumu projekts par ES Jaunatnes stratēģijas īstenošanu 2019.-2021. gadā un ES Padomes rezolūcijas projekts par ES Jaunatnes stratēģijas darba plānu 2022.-2024. gadam";

2.6. pozīcija Nr. 1 "Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projekts par jauniešu pilsoniskās telpas, kas veicina jēgpilnu jauniešu līdzdalību, radīšanu un aizsardzību";

2.7. pozīcija Nr. 1 "Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu pārstāvju rezolūcijas projekts par Eiropas sporta modeļa galvenajām iezīmēm";

2.8. pozīcija Nr. 1 "Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu pārstāvju secinājumu projekts par fiziskajām aktivitātēm mūža garumā".

3. Izglītības un zinātnes ministrei A. Muižniecei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2021. gada 29.-30. novembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.

53. §

Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu palīdzības stratēģiskās komunikācijas jomā pieņemšanu ar Covid-19 ierobežošanu saistītās epidemioloģiskās drošības integrētās komunikācijas kampaņas izplatīšanai"

21-TA-1127

Ierobežotas pieejamības informācija

54. §

Informatīvais ziņojums "Par atjaunojamās enerģijas statistikas darījumiem"

21-TA-836


(J. Vitenbergs, E. Šaicāns, A. T. Plešs, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 115. §) "Informatīvais ziņojums "Par atjaunojamās enerģijas statistikas darījumiem"" 5. punktā doto uzdevumu.

55. §

Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju lietā pret "Staur Eiendom" AS, "EBO Invest" AS un "Rox Holding" AS"

21-TA-720


(T. Linkaits, J. Reirs, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Satiksmes ministrijai turpināt darbu ar juridiskajiem birojiem "Lalive" un "Wieserholm".

56. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420263521

21-TA-1335


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420263521.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420263521, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

57. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420266421

21-TA-1337


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420266421.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420266421, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

58. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420267221

21-TA-1283


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420267221.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420267221, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

59. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420269021

21-TA-1300


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420269021.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420269021, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

60. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420269121

21-TA-1328


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420269121.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420269121, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

61. §

Papildu paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420257421

21-TA-1333


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto papildu paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420257421.

2. Valsts kancelejai noformēt papildu paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420257421, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

62. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420269521

21-TA-1312


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420269521.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420269521, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

63. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420269621

21-TA-1385


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420269621.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420269621, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

64. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420269921

21-TA-1281


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420269921.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420269921, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

65. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420270221

21-TA-1301


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420270221.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420270221, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

66. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420270421

21-TA-1303


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420270421.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420270421, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

67. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420267521

21-TA-1309


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420267521.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420267521, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

68. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420270521

21-TA-1306


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420270521.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420270521, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

69. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420270821

21-TA-1308


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420270821.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A42027082, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

70. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420271321

21-TA-1358


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420271321.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420271321, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

71. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420271521

21-TA-1356


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420271521.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420271521, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

72. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420272121

21-TA-1353


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420272121.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420272121, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

73. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420273121

21-TA-1355


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420273121.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420273121, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

74. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420272521

21-TA-1351


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420272521.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420272521, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

75. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420272221

21-TA-1354


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420272221.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420272221, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

76. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420272321

21-TA-1352


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420272321.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420272321, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

77. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420272421

21-TA-1362


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420272421.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420272421, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

78. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420272821

21-TA-1363


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420272821.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420272821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

79. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420273321

21-TA-1372


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420273321.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420273321, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

80. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420273521

21-TA-1361


(A. K. Kakriņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420273521.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420273521, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

81. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420274221

21-TA-1346


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420274221.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420274221, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

82. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420274321

21-TA-1347


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420274321.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420274321, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

83. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420275421

21-TA-1381


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420275421.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420275421, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

84. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420274821

21-TA-1384


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420274821.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420274821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

85. §

Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Valsts robežsardzes un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem"

21-TA-981

Ierobežotas pieejamības informācija

86. §

Informatīvais ziņojums "Par pārstāvības nodrošināšanu ierosinātajās administratīvajās lietās par Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.3. apakšpunktu"

21-TA-1268


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pilnvarot Veselības ministriju jau uzsāktajās administratīvajās lietās iesniegt papildu paskaidrojumus un veikt citas procesuālās darbības patstāvīgi.

Sēdi slēdz plkst. 14:40

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 76Pieņemts: 23.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 232, 01.12.2021. OP numurs: 2021/232.9
327983
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"