Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 134

Rīgā 2021. gada 25. novembrī (prot. Nr. 48, 2. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 2.martā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS", vienotais reģistrācijas numurs: 56803002941, juridiskā adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717 (turpmāk - SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS"), iesniegumu (2021.gada 1.marts Nr.1.8/10) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu un 2021.gada 23.maijā, 17.augustā, 16.oktobrī un 29.oktobrī - papildu informāciju un precizētu tarifu projektu (2021.gada 23.maijs Nr.1.8/137, 2021.gada 16.augusts Nr.1.8/199, 2021.gada 15.oktobris Nr.1.8/213 un 2021.gada 28.oktobris bez numura) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2021.gada 12.martā (Latvijas Vēstnesis, 2021, 50.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu Regulatorā un SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" nav saņemti.

3. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

4. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām.

5. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

6. SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas šķeldas kā kurināmā izmaksas.

7. SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" pilnvarotais pārstāvis attālināti piedalījās Regulatora padomes sēdē un uzturēja lūgumu apstiprināt SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

2. Regulators secina, ka SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" ir iespējamas kurināmā cenas izmaiņas. Tādējādi, lai SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

3. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS".

4. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Atļauja SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus nozīmē SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja vidēji svērtā šķeldas cena būs zemāka nekā piemērotajā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā un ja šķeldas cenu izmaiņu rezultātā samazinās siltumenerģijas gala tarifs.

Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai, nosacījums ir samērīgs ar SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Saņemot no SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 11., 14.punktu, 31.22., 33.17., 34.14. un 41.2.apakšpunktu, 43.8punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 28,92 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 16,48 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 2,39 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 47,79 EUR/MWh;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2022.gada 1.janvāra;

3. piešķirt SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus šķeldas cenas izmaiņu gadījumā;

4. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS";

5. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" pienākumu turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumos, ja vidēji svērtā šķeldas cena būs zemāka nekā piemērotajā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā un ja šķeldas cenas izmaiņa samazina siltumenerģijas gala tarifu;

6. uzdot SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" iesniegt Regulatoram informāciju par šķeldas cenas izmaiņām trīs darbdienu laikā;

7. uzdot SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 6.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtajiem kurināmā piegādes līgumu vai grozījumiem līgumos, iesniedzot kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājas p.i. padomes loceklis I. Mantiņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 134Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 25.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 230, 29.11.2021. OP numurs: 2021/230.7
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
327940
25.11.2021
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)