Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 761

Rīgā 2021. gada 16. novembrī (prot. Nr. 75 57. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu,
19.1  pantu, 30. panta pirmo un trešo daļu,
31. panta piekto daļu, 39.  panta pirmo un otro daļu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,
10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21. punktu,
6.1  panta otro daļu, 6.3  panta otro daļu,
6.4  panta otro daļu, 6.7  panta otro un trešo daļu,
6.9  panta otro daļu, 10.4  panta trešo daļu,
49.6  panta pirmo daļu
un Farmācijas likuma
5.  panta 3. un 12. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 191A., 194., 195A., 198A., 203A., 208A., 214A., 219A. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12. izolācija - obligāta inficētas personas vai personas, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā ir inficēta ar SARS-CoV-2 vīrusu, ieskaitot personas ar pozitīvu antigēna testa rezultātu, nošķiršana no veselām personām dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā ārstēšanai, nodrošinot atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos. Par izolācijas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa;".

2. Izteikt 2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.13. mājas karantīna - ciešā kontaktā ar inficēto personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā ir inficēta, bijušas personas nošķiršana no citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus citām personām. Pārslimojušām personām sešu nedēļu laikā netiek piemērota mājas karantīna. Par mājas karantīnas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa;".

3. Papildināt ar 70.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.6. darbiniekus ar augšējo elpceļu infekcijas pazīmēm testē ar antigēna testu, kā arī veic minēto darbinieku uzskaiti atbilstoši saņemto un izlietoto testu skaitam, uzskaitē papildus iekļaujot informāciju par antigēna noteikšanai izlietoto testu skaitu, kuros konstatēts pozitīvs rezultāts. Ja tā antigēna testa rezultāts ir pozitīvs, darbinieku atstādina no darba pienākumu veikšanas un viņam uzdod nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu Covid-19 infekcijas laboratorisko diagnostiku un apzinātu kontaktpersonas, uz kurām jāattiecina pašizolācijas prasības."

4. Izteikt 72. punktu šādā redakcijā:

"72. Individuāli vai personu grupai sniedzamie sociālie pakalpojumi un tiem pielīdzinātie pakalpojumi (dienas centra, dienas aprūpes centra, psihosociālās rehabilitācijas, aprūpes mājās un citi sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, sociālā dienesta, bāriņtiesas, ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru pakalpojumi, asistenta un pavadoņa pakalpojumi) tiek sniegti:

72.1. attālināti;

72.2. klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, ja attālināta pakalpojumu sniegšana nav iespējama. Pakalpojumu sniedz personas, kuras var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar sociālo pakalpojumu saņēmējiem, var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts nav jāuzrāda tām personām, kuras sniedz pakalpojumu, dzīvojot vienā mājsaimniecībā ar pakalpojuma saņēmēju."

5. Izteikt 206. punktu šādā redakcijā:

"206. Personu vakcināciju nodrošina ārstniecības iestādes, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par vakcināciju pret Covid-19 infekciju, kā arī Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādes, Valsts robežsardzes ārstniecības iestādes un ieslodzījuma vietu ārstniecības iestādes."

6. Izteikt 209.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"209.4. nodrošina šo noteikumu 2. pielikumā minētās veidlapas aizpildīšanu. Minētā veidlapa aizvieto ambulatorā pacienta medicīnisko karti un tiek uzglabāta atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību. Veidlapā var iekļaut papildu informāciju atbilstoši Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatā minētajiem nosacījumiem;".

7. Izteikt 288. punktu šādā redakcijā:

"288. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības apstrādāt šo noteikumu 280.1.1., 280.1.2., 280.1.3., 280.1.4., 280.1.5. un 280.5. apakšpunktā minētos datus, salīdzināt tos ar veselības informācijas sistēmā esošajiem datiem, apstrādāt Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmās esošos personu dzīvesvietas datus un pieprasīt no ārstniecības iestādēm šo noteikumu 280.1.8.1., 280.1.8.2. un 280.1.8.3. apakšpunktā minēto informāciju, ja tāda nav pieejama Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmās, lai informētu personas par iespēju saņemt vakcīnu pret Covid-19, īstenotu informēšanas pasākumus digitālajā telpā par vakcinācijas drošumu un nepieciešamību un nodotu šo noteikumu 280.1.1., 280.1.2., 280.1.3., 280.1.8.1., 280.1.8.2. un 280.1.8.3. apakšpunktā minētos personu datus ārstniecības iestādēm vakcinācijas pret Covid-19 infekciju nodrošināšanai."

8. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 

"2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 28. septembra
noteikumiem Nr. 662

Iestāde, kura veic vakcināciju, - nosaukums un reģistrācijas kods  

Veidlapa personas veselības stāvokļa novērtēšanai pirms vakcinācijas pret Covid-19

PERSONAS SADAĻA

Datums

 

Personas vārds, uzvārds  

Personas kods

-

Lūdzu atbildēt uz šādiem jautājumiem par Jūsu veselības stāvokli (apvelciet atbilstošo):

Vai Jums ir zināma alerģija pret jebkuru no vakcīnas sastāvā esošajām vielām (polietilēnglikolu (PEG) vai citu pegilētu molekulu saturošām vielām)?

Vai Jums ir bijušas anafilaktiskas reakcijas (smaga alerģiska reakcija) pēc jebkuras vakcīnas vai injicējama medikamenta ievadīšanas?

Vai šobrīd jūtat kādus akūtas infekcijas simptomus, Jums ir paaugstināta temperatūra vai citas sūdzības par pašsajūtu?

Vai šobrīd lietojat imūnsupresējošus medikamentus, glikokortikosteroīdus, bioloģiskos medikamentus, beta blokatorus?

Vai Jums ir grūtniecība (sievietēm)?

Vai pēdējo 14 dienu laikā esat saņēmis kādu vakcīnu?

Vai Jums ir bijusi konstatēta Covid-19 infekcija ar pozitīvu SARS-CoV-2 PCR testa rezultātu?

Vai Jūs esat jau saņēmis kādu Covid-19 vakcīnu?

Vai Jūs lietojat perorālos kontracepcijas līdzekļus (sievietēm)?

Vai Jūs smēķējat?

Vai Jums pēdējo triju mēnešu laikā ir bijusi nopietna, ilgstoša (45< min) ķirurģiska operācija?

Vai Jums pēdējā mēneša laikā ir bijis ilgstoši ierobežots kustīgums, piemēram, sēžot 14 stundas no vietas vai guļot ilgāk par 12 stundām (gultas režīms pēc ķirurģiskas iejaukšanās, lūzumiem)?

Vai Jums pēdējo triju mēnešu laikā ir bijis kājas lūzums, gūžas vai ceļa protezēšana?

Vai pēdējo triju mēnešu laikā esat ārstējies slimnīcā miokarda infarkta, sirds mazspējas vai mirdzaritmijas dēļ?

Vai Jums ir bijuši trombi?

Vai pašlaik saņemat ķīmijterapiju audzēja dēļ?

Vai Jums iepriekš ir bijusi imūna trombocitopēnija (bijusi asiņošana zema trombocītu līmeņa dēļ vai veidojas zilumi vai virspusēja asiņošana ādā un ar šo problēmu esat hematologa uzskaitē)?

Vai Jums ir diagnosticēts kapilāru caurlaidības sindroms (šķidruma noplūde no sīkajiem asinsvadiem)?

Attiecībā uz epidemioloģiskiem riskiem, saņemot balstvakcināciju

Vai Jums ir ilgstoša savstarpēja saskarsme ārpus mājsaimniecības ar citām personām, nonākot fiziskā kontaktā vai ilgstoši tuvāk par diviem metriem, atrodoties iekštelpās (piemēram, klasē, sanāksmju zālē, slimnīcas uzgaidāmajā telpā, kabinetā) vai regulāri pārvietojoties ar sabiedrisko transportu ilgāk par 15 minūtēm?

Vai Jums ir paaugstināta iespēja inficēties, atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar personām, kuru veselības stāvoklis nav zināms?

Vai Jums ir hroniska slimība?

Persona apliecina, ka ir sniegusi patiesu informāciju un ka ārstniecības persona ir sniegusi informāciju par vakcināciju.

Vakcinējamās personas (vai likumiskā, pilnvarotā pārstāvja) paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS SADAĻA

Personas vecums pilnos gados    

Apzinātie riska faktori:

NAV
IR  
   

Informācija par saņemtajām Covid-19 vakcīnām un nozīmēto Covid-19 vakcīnu:

Vakcīnas nosaukums

Saņemtā Covid-19 vakcīna*

Nozīmētā Covid-19 vakcīna

kārtas numurs

datums

1. deva

2. deva

papildu deva (2. vai 3. deva) imūnsupresīvam pacientam;
ne agrāk kā 28 dienas pēc 2. devas, Janssen gadījumā - pēc 1. devas

balstvakcinācija (2. vai 3. deva)

Vaxzevria

   

ne agrāk kā 6 mēnešus pēc 2. devas

Comirnaty

   

ne agrāk kā 6 mēnešus pēc 2. devas

Spikevax

   

ne agrāk kā 6 mēnešus pēc 2. devas;

labāk tuvināt 8 mēnešiem

pilna deva - 0,5 ml

puse devas - 0,25 ml

Janssen

   

ne agrāk kā 8 nedēļas pēc 1. devas

* Aizpilda, ja Covid-19 vakcīna ir saņemta. Ja saņemtas vairākas Covid-19 vakcīnas, tabulā norāda informāciju par pēdējo saņemto vakcīnas devu.

Ārstniecības personas piezīmes un lēmums par atļauju vai atteikumu veikt vakcināciju:

 
 

Vakcinācija atļauta

Vakcinācija atlikta līdz

 

Vakcinācija kontrindicēta, jo  
 

Ārstniecības persona, kura veica apskati pirms vakcinācijas, - vārds, uzvārds, ārstniecības iestāde, amats

 

Paraksts    

Ievadītās vakcīnas nosaukums un daudzums  

Ārstniecības persona, kura veica vakcīnas ievadi, - vārds, uzvārds

 

Paraksts   "
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 761Pieņemts: 16.11.2021.Stājas spēkā: 23.11.2021.Tēma: Covid-19; Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 225A, 22.11.2021. OP numurs: 2021/225A.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
327797
23.11.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)