Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 756

Rīgā 2021. gada 16. novembrī (prot. Nr. 75 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 20. panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 289./290. nr.; 2001, 135. nr.; 2003, 97. nr.; 2008., 10. nr.; 2012, 126. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "autoceļš" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "ceļš" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pieejas īpašnieks" un "pieejas īpašnieks vai - viņa uzdevumā - ceļu uzturēšanas uzņēmums" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "pieejas ceļa pārvaldītājs" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

3. Izteikt 1.2. un 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. ceļa pārvaldītājs - īpašnieks vai cita fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš, tostarp dzelzceļa pārbrauktuves pieeja, nodots pārvaldījumā (pārziņā);

1.3. dzelzceļa klātne - dzelzceļa virsbūves konstrukcija, kas sastāv no sliedēm, pretsliedēm vai elementiem, kas veido reni riteņu kustībai, zemsliežu pamatnes (gulšņi, brusas vai plātnes) un to savstarpējiem stiprinājumiem;".

4. Papildināt 1.6. apakšpunktu aiz vārda "gājēju" ar vārdiem "vai velosipēdu".

5. Izteikt 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8. dzelzceļa pārbrauktuves vai pārejas segums - jebkura veida segums uz dzelzceļa klātnes, kas nodrošina ceļa transportlīdzekļu un/vai gājēju kustību un ierīkots vismaz dzelzceļa klātnes robežās. Ja dzelzceļa pārbrauktuves vai pārejas segums ir dzelzsbetona plātnes, tad klātnes robeža ar pieeju ir ārējās plātnes ārējā mala. Ja dzelzceļa pārbrauktuves vai pārejas un tās pieejas segumi ir vienādi, tad dzelzceļa pārbrauktuves vai pārejas klātnes robeža ir 0,5 metri no malējās sliedes galviņas ārējās malas;".

6. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Par pārbrauktuves daļu uzskata pāreju, kas ir organizēta un attiecīgi aprīkota sliežu ceļa šķērsošanas vieta gājējiem uz vienas klātnes ar pārbrauktuvi vai atrodas ne tālāk par vienu metru no pārbrauktuves."

7. Izteikt 4.4. un 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. attiecīgās pašvaldības pārstāvis, ja pārbrauktuve vai pāreja atrodas apdzīvotas vietas teritorijā;

4.5. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas pārstāvis (šo noteikumu 21. punktā, 27.3. apakšpunktā, 31., 37., 39., 49., 52.1, 55. un 55.1 punktā minētajos gadījumos)."

8. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Ņemot vērā pārbrauktuvju regulējamību, tās iedala šādās grupās:

6.1. regulējamās pārbrauktuves:

6.1.1. pārbrauktuves, kur lietotāju aizsardzību vai brīdinājumus ieslēdz manuāli;

6.1.2. pārbrauktuves, kur lietotājus brīdina ar ierīcēm, kuras aktivizē riteklis, kad tas tuvojas pārbrauktuvei (automātiska pārbrauktuves lietotāja brīdināšana);

6.1.3. pārbrauktuves, kur lietotājus brīdina un aizsargā ar ierīcēm, kuras aktivizē riteklis, kad tas tuvojas pārbrauktuvei (automātiska pārbrauktuves lietotāja aizsardzība un brīdināšana);

6.1.4. pārbrauktuves, kur lietotājus aizsargā ar ierīcēm (signāliem vai aizsardzības sistēmu), kas riteklim ļauj turpināt kustību tikai tad, ja dzelzceļa pārbrauktuvei ir pilnīga lietotāja puses aizsardzība un pārbrauktuve nav aizņemta (automātiska dzelzceļa sistēmas aizsardzība);

6.2. neregulējamās pārbrauktuves - pārbrauktuves, kas aprīkotas tikai ar ceļa zīmēm un kurām nav ieslēgtas nekādas brīdinājuma vai aizsardzības ierīces."

9. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Pārbrauktuves ierīko uz taisniem sliežu ceļiem vai līknēs, kuru rādiuss ir lielāks par 2000 metriem, un ceļu posmiem vietās, kur ir laba redzamība, nodrošinot minimālo redzamības attālumu (2. un 3. pielikums). Ceļu krustojuma leņķim jābūt 90 grādu. Ja tas nav iespējams, ceļu krustojuma leņķis ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras ceļiem nedrīkst būt mazāks par 60 grādiem, bet ar privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras ceļiem - mazāks par 45 grādiem. Pārbrauktuves, kurās ceļu krustojuma leņķis ir mazāks par šajā punktā minēto, pārbūvē attiecīgā ceļa posma pārbūves laikā."

10. Papildināt noteikumus ar 8.1 un 8.2 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Ceļa braucamās daļas platums pārbrauktuves zonā ir vienāds ar ceļa braucamās daļas platumu, bet ne mazāks par 6 metriem.

8. Dzelzceļa pārbrauktuves luksoforu un 134. vai 135. ceļa zīmi uzstāda ne tuvāk par 6 metriem un ne tālāk par 10 metriem no malējās sliedes."

11. Izteikt 9.2 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2 3. stratēģiskās (valsts) un reģionālās nozīmes dzelzceļa iecirkņu posmu vietās, kur nav nodrošināts:

9.2 3.1. minimālais vilciena atrašanās attālums no pārbrauktuves centra, kad tas kļūst redzams transportlīdzekļa vadītājam, kas atrodas 10 metru attālumā no malējās sliedes, - 400 metri;

9.2 3.2. minimālais vilciena atrašanās attālums no pārbrauktuves, kad vilciena vadītājam (mašīnistam) kļūst pārredzams pārbrauktuves centrs, - 1000 metri;

9.2 3.3. minimālā dzelzceļa pārbrauktuves luksofora, 134. vai 135. ceļa zīmes redzamība saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;".

12.  Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Ja vilcienu kustības ātrums ir lielāks par 140 km/h, ceļi, ieskaitot velosipēdu un gājēju ceļus, nedrīkst krustoties ar sliežu ceļu vienā līmenī."

13. Izteikt 14. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja ceļa krustojums ir aprīkots ar automātisko signalizāciju, leņķis nedrīkst būt mazāks par 60  grādiem, citu ceļa krustojumu leņķim jābūt 90 grādu."

14. Svītrot 16. punktu.

15. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Pārbrauktuvju un pāreju aprīkojumam jāatbilst normatīvajiem aktiem par dzelzceļa tehnisko ekspluatāciju, būvprojektiem un ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu standartiem. Pārbrauktuves un pārejas aprīkojumi nedrīkst būt bīstamā vai avārijas stāvoklī. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs nosaka katras pārbrauktuves ierīču un cita aprīkojuma lietošanas kārtību."

16. Papildināt 18.1. apakšpunktu aiz vārda "pārbrauktuvju" ar vārdiem "vai pāreju".

17. Papildināt 25. punktu aiz vārda "laikrakstā" ar vārdiem "vai savā tīmekļvietnē".

18. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Pēc aktā noteikto pasākumu veikšanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs demontē automātikas un elektroapgādes iekārtas, un dzelzceļa pārbrauktuves pieejas ceļa pārvaldītājs saskaņā ar komisijas aktu, ja nepieciešams, uzstāda 207. ceļa zīmi "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts" (turpmāk - 207. ceļa zīme)."

19. Aizstāt 27.3. apakšpunktā skaitli un vārdus "I tehniskās kategorijas valsts" ar vārdiem "valsts galvenais".

20. Papildināt V nodaļas 1. apakšnodaļu ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Ja nevar nodrošināt šo noteikumu 3. un 4. pielikumā minēto vilciena redzamību, jebkuras kategorijas pārbrauktuvei ir nepieciešama dežurējoša apkalpe, ja pārbrauktuve nav aprīkota ar tālkontroles ierīcēm un nav tehnisku risinājumu, kas nodrošinātu pārbrauktuves pilnīgu norobežošanu no autotransporta un cilvēku piekļuves pārbrauktuves klātnei, vilcienam šķērsojot pārbrauktuvi."

21. Izteikt 40.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.1. pārbrauktuves vai pārejas seguma uzturēšanu un remontu;".

22. Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Ja paredzams, ka pārbrauktuves aprīkojuma remonta laikā tiks traucēta vai apgrūtināta transportlīdzekļu satiksme, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs saskaņo ar institūciju, kas pārrauga satiksmes drošību uz autoceļiem, un ceļa pārvaldītāju kārtību, kādā organizējama transportlīdzekļu satiksme pāri pārbrauktuvei vai tās apbraukšana pa apvedceļu."

23. Izteikt 49. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā komisijas sastāvā ir ieinteresētā persona, dzelzceļa pārejas pieejas pārvaldītājs, attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija."

24. Papildināt 50.1. apakšpunktu aiz vārda "sasaukšanu" ar vārdiem "un aktu sastādīšanu".

25. Papildināt 50.3. apakšpunktu aiz vārda "lielgabarīta" ar vārdiem "un smagsvara".

26. Svītrot 54. punktu.

27. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 392

Minimālais redzamības attālums

Ceļu satiksmes transportlīdzekļa ātrums (km/h) Minimālais transportlīdzekļa atrašanās attālums (metros) no pārbrauktuves, kad kļūst redzams pārbrauktuves luksofors, 134. vai 135. ceļa zīme
90 175
70 115
50 75
40 55
30 45"

28. Svītrot 5. pielikuma 1. punkta otro teikumu.

29. Svītrot 5. pielikuma 2. punktā vārdus un skaitļus "atbilstoši LVS 77 prasībām".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 756Pieņemts: 16.11.2021.Stājas spēkā: 23.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 22.11.2021. OP numurs: 2021/225.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
327756
23.11.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"