Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 124

Rīgā 2021. gada 11. novembrī (prot. Nr. 45, 1. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 21.oktobrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks", vienotais reģistrācijas numurs: 40103941081, juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001 (turpmāk - SIA "Ogres Namsaimnieks"), 2021.gada 21.oktobra iesniegumu Nr.1-8/2021/294-N ar tam pievienotajiem noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķiniem un pamatojuma dokumentiem.

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. SIA "Ogres Namsaimnieks" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2020.gada 28.maija lēmumu Nr.59 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 103.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.59).

3. Lēmumā Nr.59 Regulators ir piešķīris SIA "Ogres Namsaimnieks" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, nosakot Lēmuma Nr.59 lemjošās daļas 7.punktā atļaujas nosacījumu kurināmā cenas, iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu un neparedzēto ieņēmumu gadījumā.

4. Regulators 2021.gada 5.augustā pieņēma lēmumu Nr.81 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 152.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.81).

5. Saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA "Ogres Namsaimnieks" 2021.gada 21.oktobrī (2021.gada 21.oktobris Nr.1-8/2021/294-N) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu divdaļīgajiem tarifiem (bez pievienotās vērtības nodokļa):

5.1. siltumenerģijas ražošanas divdaļīgā tarifa siltumenerģijas komponente 29,30 EUR/MWh;

5.2. siltumenerģijas ražošanas divdaļīgā tarifa siltuma jaudas maksa 6,23 tūkst. EUR/MW/gadā;

5.3. siltumenerģijas pārvades un sadales divdaļīgā tarifa siltumenerģijas komponente 5,48 EUR/MWh;

5.4. siltumenerģijas pārvades un sadales divdaļīgā tarifa siltuma jaudas maksa 11,83 tūkst. EUR/MW/gadā;

5.5. siltumenerģijas tirdzniecības divdaļīgā tarifa siltumenerģijas komponente 0,00 EUR/MWh;

5.6. siltumenerģijas tirdzniecības divdaļīgā tarifa siltuma jaudas maksa 3,64 tūkst. EUR/MW/gadā;

5.7. siltumenerģijas gala divdaļīgā tarifa siltumenerģijas komponente 35,40 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,62 EUR/MWh);

5.8. siltumenerģijas gala divdaļīgā tarifa siltuma jaudas maksa 21,70 tūkst. EUR/MW/gadā.

6. Paziņojums par SIA "Ogres Namsaimnieks" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2021.gada 21.oktobrī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 204.nr., un paziņojuma precizējums - 2021.gada 26.oktobrī, 207.nr. (turpmāk - Paziņojums). Paziņojumā SIA "Ogres Namsaimnieks" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums noteikts 2021.gada 1.decembris.

7. Regulators, izvērtējot SIA "Ogres Namsaimnieks" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA "Ogres Namsaimnieks" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to SIA "Ogres Namsaimnieks" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā.

8. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt arī par Lēmuma Nr.59 piemērošanu un Lēmuma Nr.81 atcelšanu, nosakot, ka no 2021.gada 1.decembra Regulators atceļ Lēmumu Nr.81 un SIA "Ogres Namsaimnieks" nepiemēro ar Lēmumu Nr.59 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

9. SIA "Ogres Namsaimnieks" pilnvarotais pārstāvis attālināti piedalījās padomes sēdē un uzturēja lūgumu atzīt noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu atbilstību Metodikai.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10 un 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt SIA "Ogres Namsaimnieks" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2021, 207.nr.):

1.1. siltumenerģijas ražošanas divdaļīgā tarifa siltumenerģijas komponente 29,30 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas ražošanas divdaļīgā tarifa siltuma jaudas maksa 6,23 tūkst. EUR/MW/gadā;

1.3. siltumenerģijas pārvades un sadales divdaļīgā tarifa siltumenerģijas komponente 5,48 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas pārvades un sadales divdaļīgā tarifa siltuma jaudas maksa 11,83 tūkst. EUR/MW/gadā;

1.5. siltumenerģijas tirdzniecības divdaļīgā tarifa siltumenerģijas komponente 0,00 EUR/MWh;

1.6. siltumenerģijas tirdzniecības divdaļīgā tarifa siltuma jaudas maksa 3,64 tūkst. EUR/MW/gadā;

1.7. siltumenerģijas gala divdaļīgā tarifa siltumenerģijas komponente 35,40 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,62 EUR/MWh);

1.8. siltumenerģijas gala divdaļīgā tarifa siltuma jaudas maksa 21,70 tūkst. EUR/MW/gadā, un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2021.gada 1.decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 5.augusta lēmumu Nr.81 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 152.nr.);

3. noteikt, ka no 2021.gada 1.decembra SIA "Ogres Namsaimnieks" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 28.maija lēmumu Nr.59 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 103.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Ogres Namsaimnieks" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 124Pieņemts: 11.11.2021.Stājas spēkā: 11.11.2021.Zaudē spēku: 01.06.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 222, 15.11.2021. OP numurs: 2021/222.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
327648
11.11.2021
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"