Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 737

Rīgā 2021. gada 9. novembrī (prot. Nr. 74 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju"

Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
21. panta 1. punktu, Izglītības likuma 14. panta 1.1 punktu
un Augstskolu likuma 3. panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 119. nr.; 2018, 196. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"4. Licence vai akreditācijas lapa, kas izsniegta tādu izglītības programmu īstenošanai, kuru pirmais un otrais koda cipars ir 00, 26 vai 48 un kuru kodā nav ietverts astotais koda cipars vai kuru astotais koda cipars ir trīs, derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 28. februārim.

5. Licence vai akreditācijas lapa, kas izsniegta tādu izglītības programmu īstenošanai, kuru trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir:

5.1.  224, 225, 310, 763 vai kuru trešais, ceturtais, piektais, sestais un septītais koda cipars ir 54303, 54801, 76203, derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim;

5.2.  222, 420, 440, 481, 524, 850, derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam."

2. Papildināt noteikumus ar 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"6. Izglītojamie, kas uzsākuši izglītības programmas apguvi vakara (maiņu) izglītības ieguves formā (astotais koda cipars 2), ir tiesīgi pabeigt attiecīgās izglītības programmas apguvi, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. augustam.

7. Vispārizglītojošā virziena (trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir 011), humanitārā un sociālā virziena (trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir 012), matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir 013), kā arī profesionāli orientēta virziena (trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir 014) izglītības programmas tiek īstenotas līdz 2022. gada 31. augustam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem un normatīvajiem aktiem par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. augustam.

8. Licence vai akreditācijas lapa, kas izsniegta tādu izglītības programmu īstenošanai, kuru trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir 851 un 852, derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam."

3. Izteikt 1. pielikuma 1. tabulu šādā redakcijā:

"1. tabula

Pirmais klasifikācijas līmenis Otrais klasifikācijas līmenis LKI/
EKI
ISCED-2011
(trīs ciparu kodējumā)
pirmais koda cipars izglītības pakāpe pirmais un otrais koda cipars (ar burtu/bez burta) izglītības programmas veids ISCED-P (izglītības programmas) ISCED-A (izglītības kvalifikācijas)
1 2 3 4 5 6 7
0 Pirmsskolas izglītība 01 Pirmsskolas izglītības programmas   0101 0201
0202 0202
1 Pamatizglītības pirmais posms 11 Vispārējā izglītība, pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas
(1.-6. klase)
  100 100
10P Profesionālās pilnveides izglītības programmas, īstenojamas bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma 1-2 251 100
10V Profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus pamatizglītības pirmā posma izglītības programmai   100 030
10T Profesionālā tālākizglītība, īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma. Mācību ilgums vismaz 480 stundu 2 251 100
2 Pamatizglītības otrais posms 21 Vispārējā izglītība, pilnas pamatizglītības programmas
(1.-9. klase)
1-2 1003 1003
2444 2444
2435 2435
23 Vispārējā izglītība, pamatizglītības otrā posma izglītības programmas
(7.-9. klase)
2 244 244
22 Profesionālā pamatizglītība, īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma. Mācību ilgums viens līdz trīs gadi 2 254 254
20T Profesionālā tālākizglītība, īstenojama pēc pilnīgas vai daļējas pamatizglītības programmas apguves. Mācību ilgums 480, 640 vai vairāk stundu 3 351 254

20P

Profesionālā pilnveide, īstenojama pēc pilnīgas vai daļējas pamatizglītības programmas apguves 3 351 254
20V Profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās pamatizglītības (1.-9. klase) programmai 2 251 100
3 Vidējās izglītības pakāpe 31 Vispārējā vidējā izglītība, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums trīs gadi 4 344 344
32 Arodizglītība, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums divi līdz trīs gadi 3 353 353
32a Arodizglītība, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums viens gads 3 351 254
32b Arodizglītība, īstenojama pēc daļējas pamatizglītības programmas apguves. Mācību ilgums trīs gadi 3 254 254
33 Profesionālā vidējā izglītība, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums trīs līdz četri gadi 4 354 354
35a Arodizglītība, īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums viens gads 3 453 453
35b Profesionālā vidējā izglītība, īstenojama pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums 1,5 līdz trīs gadi 4 453 453
36 Vispārējā vidējā izglītība, turpinājums izglītības programmai ar kodu 32. Mācību ilgums viens gads 4 344 344
37 Profesionālā vidējā izglītība, turpinājums izglītības programmai ar pirmo un otro koda ciparu 32. Mācību ilgums līdz divi gadi 4 354 354
30T Profesionālā tālākizglītība, īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums 640, 960 vai vairāk stundu 3-4 453 453
30P Profesionālā pilnveide, īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves 4 451 354
30V Profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguvei 4 351 254
4 Augstākās izglītības pakāpe

41

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās divi līdz trīs gadi 5 554 550
42 Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās četri gadi 6 655 650

6566

6506

43

Akadēmiskā izglītība (bakalaura grāds), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās trīs līdz četri gadi 6 645 640
44 Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), turpinājums izglītības programmai ar kodu 41. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens līdz divi gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz četri gadi 6 655 650
45 Akadēmiskā izglītība (maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura vai profesionālā bakalaura grāda ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās viens līdz divi gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz pieci gadi 7 747 740
46 Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz četri gadi 6 657 650
47 Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālā maģistra grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums pieci gadi 7 757 750
49 Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz pieci gadi 7 756 750
5   50 Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ārsta speciālista kvalifikācijas iegūšanai pamatspecialitātē un zobārsta speciālista kvalifikācijas iegūšanai apakšspecialitātē, turpinājums izglītības programmai ar kodu 49. Studiju ilgums vismaz trīs gadi.

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ārsta speciālista kvalifikācijas iegūšanai apakšspecialitātē un papildspecialitātē. Īstenojama pēc ārsta speciālista kvalifikācijas ieguves pamatspecialitātē. Studiju ilgums vismaz viens gads

8 851 750
 

51

Doktora studijas (doktora grāds), īstenojamas pēc maģistra vai profesionālā maģistra grāda ieguves vai kā turpinājums izglītības programmai ar kodu 49. Studiju ilgums pilna laika studijās trīs līdz četri gadi 8 864 860

Piezīmes.

1 Pirmsskolas izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie līdz triju gadu vecumam.

2 Pirmsskolas izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie pēc triju gadu vecuma.

3 Izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie 1.-6. klasē.

4 Izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie 7.-9. klasē.

5 Izglītības programmas ar piekto un sesto koda ciparu 58 vai 59, kuras apgūst izglītojamie 7.-9. klasē.

6 Izglītības programmas, kuru ilgums pilna laika studijās ir vairāk nekā četri gadi."

4. Izteikt 2. pielikuma 0 rindu šādā redakcijā:

"0 Vispārējā izglītība 01 Vispārizglītojošā izglītība 011 Pamatizglītības programmas 0011
015 Speciālās izglītības programmas 0011
016 Vispārējās vidējās izglītības programmas 0011
017 Izglītības iestādes izstrādātas izglītības programmas 0011
018 Starptautiskās izglītības programmas 0011
019 Starptautiskā bakalaurāta izglītības programmas 0011
09 Personības attīstība 090 Personības attīstība 0031"

5. Papildināt 2. pielikumu aiz 42. izglītības tematiskās jomas "Dzīvās dabas zinātnes" ar 43. izglītības tematisko jomu "Vides zinātne" šādā redakcijā:

"43 Vides zinātne 431 Vides zinātne un vides pārvalde 0521
432 Dabas aizsardzība 0522"

6. Izteikt 2. pielikuma 85. tematisko jomu šādā redakcijā:

"85 Vides veselība 853 Vide un ūdenssaimniecība 1021"

7. Svītrot 3. pielikuma 1. ailē skaitli "18" un 2. ailē vārdus "Pedagoģiskās korekcijas programmas".

8. Izteikt 3. pielikuma tabulas 5. un 6. aili šādā redakcijā:

"1 Klātiene  
3 Neklātiene  
4 Tālmācība  
5 Izglītība ģimenē"  

9. Izteikt 4. pielikuma 213. izglītības programmu grupā "Audiovizuālā māksla un mediju māksla" 213 01 izglītības programmu kopu šādā redakcijā:

"213 01 Audiovizuālā māksla un tehnoloģijas".

10. Izteikt 4. pielikuma 214. izglītības programmu grupā "Dizains" 214 01 izglītības programmu kopu šādā redakcijā:

"214 01 Komunikācijas dizains".

11. Svītrot 4. pielikuma 214. izglītības programmu grupā "Dizains" 214 13 izglītības programmu kopu "Foto dizains".

12. Papildināt 4. pielikuma 214. izglītības programmu grupu "Dizains" ar 214 15 izglītības programmu kopu un 214 16 izglītības programmu kopu šādā redakcijā:

"214 15 Produktu dizains

214 16 Pakalpojumu dizains".

13. Papildināt 4. pielikuma 215. izglītības programmu grupu "Amatniecība" ar 215 08 izglītības programmu kopu šādā redakcijā:

"215 08 Floristika".

14. Izteikt 4. pielikuma 341. izglītības programmu grupā "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība" 341 03 izglītības programmu kopu šādā redakcijā:

"341 03 Nekustamā īpašuma tirdzniecība".

15. Svītrot 4. pielikuma 345. izglītības programmu grupā "Vadība un administrēšana" 345 07 izglītības programmu kopu "Telemātika un loģistika" un 345 12 izglītības programmu kopu "Telemehānika un loģistika".

16. Papildināt 4. pielikumu aiz izglītības programmu grupas "Darba dzīve" ar 422. izglītības programmu grupu šādā redakcijā (1., 2., 3., 4. aile):

"422 Bioķīmija 422 01 Biotehnoloģija"

17. Papildināt 4. pielikuma 523. izglītības programmu grupu "Elektronika un automātika" ar 523 06 izglītības programmu kopu "Telemātika un telemehānika".

18. Izteikt 4. pielikuma 529. izglītības programmu grupā "Vides inženierzinātnes" 529 01 izglītības programmu kopu šādā redakcijā:

"529 01 Vides aizsardzības tehnoloģija".

19. Svītrot 4. pielikuma 816. izglītības programmu grupu "Audiopakalpojumi, videopakalpojumi un fotopakalpojumi" un 817. izglītības programmu grupu "Floristikas pakalpojumi".

20. Papildināt 4. pielikuma 840. izglītības programmu grupu "Transporta pakalpojumi" ar 840 11 izglītības programmu kopu "Loģistika".

21. Svītrot 4. pielikuma 851. izglītības programmu grupu "Vides zinātne un vides pārvalde" un 852. izglītības programmu grupu "Dabas aizsardzība".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 322 "Noteikumi par Latvijas izglītības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 737Pieņemts: 09.11.2021.Stājas spēkā: 12.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 219, 11.11.2021. OP numurs: 2021/219.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
327540
12.11.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"