Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

Gulbenē 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 16, 121. p.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā
Redakcionāli precizējumi 28.10.2021.
domes sēdē (prot. Nr. 17, 80. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta 1.1 daļu, 1.2 daļu, trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) maksātāju kategorijas, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt nodokļa atvieglojumu par īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošo nodokļa objektu, nodokļa atvieglojumu saņemšanai Gulbenes novada pašvaldībā iesniedzamos dokumentus un nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību.

2. Nodokļa maksātāju atbilstību Noteikumiem izvērtē un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa (turpmāk – Nodaļa) pēc nodokļa maksātāja iesnieguma un tam pievienoto Noteikumos noteikto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

3. Noteikumu izpratnē ar nodokļa objektam piekritīgo zemi saprot zemes vienību, uz kuras atrodas nodokļa atvieglojuma objekts.

4. Nodokļa atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas nodokļa objektam var piešķirt šādām nodokļa maksātāju kategorijām:
 

Nr.Nodokļa maksātāja kategorijaNodokļa atvieglojuma periodsNodokļa atvieglojuma apmērsIesniedzamie dokumenti un to iesniegšanas termiņšNosacījumi
4.1.Nodokļa maksātājam, kuram piešķirts maznodrošinātas personas vai ģimenes statussTaksācijas periods, kurā pastāv atbilstība attiecīgajai nodokļa maksātāja kategorijai70 % no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summasDokumentu iesniegšana nav nepieciešama.Nodokļa atvieglojuma objekts ir dzīvojamā māja neatkarīgi no tā, vai tā ir, vai nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, dzīvojamās mājas daļa, telpu grupa nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupa, kuras lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāža, pagrabs, noliktava, saimniecības telpa) un tām piekritīgā zeme.

Nodokļa atvieglojuma objekts ir arī dzīvojamo māju palīgēkas un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžas (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas).

4.2.Fiziskai personai, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte, par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas dzīvesvietaTaksācijas periods, kurā pastāv atbilstība attiecīgajai nodokļa maksātāja kategorijai50 % no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summasLīdz taksācijas gada 31. janvārim jāiesniedz:

1) iesniegums;

2) klātienē jāuzrāda derīgas invaliditātes apliecības oriģināls.

Nodokļa atvieglojuma objekts ir dzīvojamā māja neatkarīgi no tā, vai tā ir, vai nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, dzīvojamās mājas daļa, telpu grupa nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupa, kuras lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāža, pagrabs, noliktava, saimniecības telpa) un tām piekritīgā zeme.

Nodokļa atvieglojums netiek piešķirts, ja nodokļa objekts tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts arī gadījumā, ja nodokļa maksātājs dzīvesvietu deklarējis pansionātā vai sociālās aprūpes iestādē;

Nodokļa atvieglojums tiks piešķirts ar nākamo taksācijas gada mēnesi no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja iesniegums un tam pievienojamie dokumenti netiks iesniegti līdz taksācijas gada 31. janvārim.

4.3.Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar I vai II grupas invaliditāti, kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem, par nodokļa objektu, kurā nodokļa maksātājam ar minēto personu ir kopīga deklarētā dzīvesvietaTaksācijas periods, kurā pastāv atbilstība attiecīgajai nodokļa maksātāja kategorijai50 % no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summasLīdz taksācijas gada 31. janvārim jāiesniedz:

1) iesniegums;

2) klātienē jāuzrāda derīgas invaliditātes apliecības oriģināls.

Nodokļa atvieglojuma objekts ir dzīvojamā māja neatkarīgi no tā, vai tā ir, vai nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, dzīvojamās mājas daļa, telpu grupa nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupa, kuras lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāža, pagrabs, noliktava, saimniecības telpa) un tām piekritīgā zeme.

Nodokļa atvieglojums netiek piešķirts, ja nodokļa objekts tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

Nodokļa atvieglojums tiks piešķirts ar nākamo taksācijas gada mēnesi no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja iesniegums un tam pievienojamo dokumenti netiks iesniegti līdz taksācijas gada 31. janvārim.

4.4.Fiziskai personai, kura ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks, par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas dzīvesvietaTaksācijas periods, kurā pastāv atbilstība attiecīgajai nodokļa maksātāja kategorijai70 % no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summasLīdz taksācijas gada 31. janvārim jāiesniedz:

1) iesniegums;

2) klātienē jāuzrāda Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības oriģināls.

Nodokļa atvieglojuma objekts ir dzīvojamā māja neatkarīgi no tā, vai tā ir, vai nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, dzīvojamās mājas daļa, telpu grupa nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupa, kuras lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāža, pagrabs, noliktava, saimniecības telpa) un tām piekritīgā zeme.

Nodokļa atvieglojums netiek piešķirts, ja nodokļa objekts tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

Nodokļa atvieglojums pēc sākotnējā iesnieguma iesniegšanas par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nākamajiem kārtējiem taksācijas gadiem tiek piešķirts bez atkārtota nodokļa maksātāja iesnieguma.

Nodokļa atvieglojums tiks piešķirts ar nākamo taksācijas gada mēnesi no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja iesniegums un tam pievienojamo dokumenti netiks iesniegti līdz taksācijas gada 31. janvārim.

4.5.Fiziskai personai, kurai (pašai vai kopā ar laulāto) vai viņas laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību, par nodokļa objektu, kurā fiziskai personai vai tās laulātajam ir deklarēta dzīvesvieta kopā vismaz trim no minētajiem bērniemTaksācijas periods, kurā pastāv atbilstība attiecīgajai nodokļa maksātāja kategorijai90 % no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summasDokumentu iesniegšana nav nepieciešama.Nodokļa atvieglojuma objekts ir dzīvojamā māja neatkarīgi no tā, vai tā ir, vai nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, dzīvojamās mājas daļa, telpu grupa nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupa, kuras lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāža, pagrabs, noliktava, saimniecības telpa) un tām piekritīgā zeme.

Nodokļa atvieglojums piešķirams arī gadījumā, ja nodokļa objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem vai fiziskas personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

4.6.Fiziskai personai, kura ir 1991. gada barikāžu dalībnieks, par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas dzīvesvietaTaksācijas periods, kurā pastāv atbilstība attiecīgajai nodokļa maksātāja kategorijai50 % no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summasLīdz taksācijas gada 31. janvārim jāiesniedz:

1) iesniegums;

2) klātienē jāuzrāda 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības oriģināls.

Nodokļa atvieglojuma objekts ir dzīvojamā māja neatkarīgi no tā, vai tā ir, vai nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, dzīvojamās mājas daļa, telpu grupa nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupa, kuras lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāža, pagrabs, noliktava, saimniecības telpa) un tām piekritīgā zeme.

Nodokļa atvieglojums netiek piešķirts, ja nodokļa objekts tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

Nodokļa atvieglojums tiks piešķirts ar nākamo taksācijas gada mēnesi no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja iesniegums un tam pievienojamo dokumenti netiks iesniegti līdz taksācijas gada 31. janvārim.

4.7.Nodokļa maksātājam, kurš ir vientuļš pensionārs, par nodokļa objektu, kurā deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvietaTaksācijas periods, kurā pastāv atbilstība attiecīgajai nodokļa maksātāja kategorijai50 % no taksācijas gadam aprēķinātas nodokļa summasLīdz attiecīgā gada 15. janvārim jāiesniedz:

1) iesniegums;

2) klātienē jāuzrāda pensionāra apliecības oriģināls.

Vientuļš pensionārs Noteikumu izpratnē ir persona, kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta pensionāra apliecība un kurai nav Civillikumā noteikto apgādnieku, kā arī ar pilngadīgu personu nodokļa objektā kopīgas deklarētas dzīvesvietas.

Nodokļa atvieglojuma objekts ir dzīvojamā māja neatkarīgi no tā, vai tā ir, vai nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, dzīvojamās mājas daļa, telpu grupa nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupa, kuras lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāža, pagrabs, noliktava, saimniecības telpa) un tām piekritīgā zeme.

Nodokļa atvieglojums netiek piešķirts, ja nodokļa objekts tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts arī gadījumā, ja nodokļa maksātāja dzīvesvieta deklarēta pansionātā vai sociālās aprūpes iestādē.

Nodokļa atvieglojums tiks piešķirts ar nākamo taksācijas gada mēnesi no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja iesniegums un tam pievienojamie dokumenti netiks iesniegti līdz taksācijas gada 15. janvārim.

4.8.Nodokļa maksātājam par nodokļa objektu, kas iepriekšējā taksācijas gadā pieslēgts centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, vai kuram izbūvēta decentralizēta kanalizācijas sistēma (lokālā attīrīšanas iekārta)Turpmākie trīs taksācijas gadi50 % no taksācijas gadam aprēķinātas nodokļa summasLīdz attiecīgā gada 15. janvārim jāiesniedz:

1) iesniegums;

2) pakalpojumu sniedzēja akts par objekta gatavību pievienošanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (ja attiecināms);

3) pakalpojuma sniedzēja akts par mēriekārtas un komercuzskaites mezgla uzstādīšanu, noplombēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā (ja attiecināms);

4) pakalpojuma sniedzēja akts par decentralizētas kanalizācijas sistēmas izbūvi (nodošanu ekspluatācijā) (ja attiecināms);

5) līguma par pakalpojuma sniegšanu apliecināta kopija.

Nodokļa atvieglojuma objekts ir ēka un piekritīgā zeme. Nodokļa atvieglojuma objekta atsavināšanas gadījumā nodokļa atvieglojums netiek piemērots.
4.9.Nodokļa maksātājam par nodokļa objektu vai tā daļu, kuru lieto sabiedriskā labuma organizācijaTaksācijas periods, kurā nodokļa objekts nodots lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai90 % no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summasJāiesniedz:

1) iesniegums;

2) nodokļa objekta vai tā daļas nomas vai patapinājuma līguma apliecināta kopija, ja līgumslēdzēja puse nav pašvaldība.

Nodokļa maksātājam, ja nodokļa objekta lietošanas tiesības izbeidzas pirms līgumā noteiktā termiņa, ir pienākums nekavējoties par to paziņot nodokļa administrācijai.
4.10.Nodokļa maksātājam par nodokļa objektu vai tā daļu, kas tiek izmantots pašvaldības deleģēto funkciju realizēšanaiTaksācijas periods, kurā nodokļa objekts tiek izmantots pašvaldības deleģēto funkciju realizēšanai50 % no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summasJāiesniedz:

1) iesniegums;

2) nodokļa objekta vai tā daļas nomas vai patapinājuma līguma apliecināta kopija, ja līgumslēdzēja puse nav pašvaldība.

Nodokļa maksātājam, ja nodokļa objekta vai tā daļas lietošanas tiesības izbeidzas pirms līgumā noteiktā termiņa, ir pienākums nekavējoties par to paziņot nodokļa administrācijai.
4.11.Biedrībai, kuras biedru reģistrā kā biedrs reģistrēta Gulbenes novada pašvaldība, par nodokļa objektu, kas izmantots biedrības darbības mērķu un uzdevumu realizēšanaiTaksācijas periods, kurā nodokļa objekts vai tā daļa tiek izmantots biedrības darbības mērķu un uzdevumu realizēšanai90 % no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summasJāiesniedz:

1) iesniegums;

2) nodokļa objekta lietošanas tiesības apliecinoša dokumenta apliecināta kopija, ja līgumslēdzēja puse nav pašvaldība.

Nodokļa maksātājam, ja nodokļa objekta vai tā daļas lietošanas tiesības izbeidzas pirms līgumā noteiktā termiņa, ir pienākums nekavējoties par to paziņot nodokļa administrācijai.
4.12.

Iepriekšējo divu kalendāro gadu laikā reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam, kas veic saimniecisko darbību un nodarbina vismaz vienu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā deklarētu darba ņēmēju, kura darba samaksas apmērs nav mazāks par valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, par nodokļa objektiem, kas tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai

Turpmākie trīs taksācijas gadiVisā nodokļa atvieglojuma periodā 90 % apmērā no katram taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summasLīdz taksācijas gada 15. janvārim jāiesniedz:

1) iesniegums;

2) saimnieciskās darbības veicēja izziņa par Gulbenes novada administratīvajā teritorijā deklarētu saimnieciskā darbības veicēja nodarbinātu darba ņēmēju, norādot darba ņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu un darbības laiku, izziņai pievienojot attiecīgā darba ņēmēja apliecinājumu par piekrišanu personas datu apstrādei Gulbenes novada pašvaldībā un pārbaudei valsts un pašvaldību reģistros un informācijas sistēmās nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, lai saimnieciskās darbības veicējs varētu saņemt nodokļa atvieglojumu.

Nodokļa atvieglojums kārtējam nodokļa atvieglojuma perioda taksācijas gadam netiek piešķirts, ja pirms nodokļa atvieglojuma perioda attiecīgā taksācijas gada Nodaļa konstatē, ka nodokļa maksātājs vairs neatbilst attiecīgajai nodokļa maksātāja kategorijai noteiktajām prasībām.

4.13.Saimnieciskās darbības veicējam, kas iepriekšējā pārskata gadā ir nodarbinājis jauniešus vasaras sezonā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) vecumā no 15 līdz 25 gadiem, nodrošinot darba samaksu apmērā, kas nav zemāka par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu, vai nodrošinājis jaunietim prakses iespējas, par nodokļa objektu, kas tiek izmatots saimnieciskās darbības veikšanaiTaksācijas gads70 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas, ja pārskata gadā nodarbināto vai praksi izgājušo jauniešu skaits ir 4 vai lielāks.

50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas, ja pārskata gadā nodarbināti vai praksi izgājuši 2 līdz 3 jaunieši.

25 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas, ja pārskata gadā nodarbināts vai praksi izgājis 1 jaunietis.

Līdz taksācijas gada 15. janvārim jāiesniedz:

1) iesniegums;

2) ar nodarbināto jaunieti noslēgtā darba līguma apliecināta kopija, pievienojot nodarbinātā jaunieša rakstveida apliecinājumu par piekrišanu nodarbinātā jaunieša personas datu apstrādei Gulbenes novada pašvaldībā nodokļa administrēšanas vajadzībām, lai saimnieciskās darbības veicējs varētu saņemt nodokļa atvieglojumu (ja attiecināms);

3) ar praktikantu noslēgtā līguma par praksi apliecināta kopija, pievienojot praktikanta rakstveida apliecinājumu par piekrišanu praktikanta personas datu apstrādei Gulbenes novada pašvaldībā nodokļa administrēšanas vajadzībām, lai saimnieciskās darbības veicējs varētu saņemt nodokļa atvieglojumu (ja attiecināms).

Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts gadījumā, ja saimnieciskās darbības veicējs jaunieti nodarbinājis vismaz vienu mēnesi.
4.14.

Saimnieciskās darbības veicējam, kurš, veicinot dzīvojamā fonda attīstību Gulbenes novadā, uz savā īpašumā esošās zemes ir uzbūvējis, pārbūvējis vai atjaunojis nodokļa objektu, kura lietošana saskaņā ar valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – VKIS) datiem ir "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa" (kods 1122), ar mērķi nodrošināt Gulbenes novada iedzīvotājus ar dzīvojamo platību, par izīrētiem dzīvokļiem, ja tajos ir deklarētas īres līgumos norādītās personas.

Turpmākie 3 (trīs) gadi no nākamā mēneša pēc īres līguma noslēgšanas, ja īres līgumā minētā persona mēneša laikā no īres līguma noslēgšanas ir deklarējusi savu dzīvesvietu minētajā adresē.

90 % no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa summas.

Jāiesniedz:

1) iesniegums;

2) dokumenti, kas apliecina objekta nodošanu ekspluatācijā;

3) noslēgtā īres līguma apliecināta kopija;

4) ar Ministru Kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" apstiprinātu uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu vai iesniegumā atzīmē apliecinājumu, ka persona nav saņēmusi noteikumu 4.13. punkta Nosacījumos minēto atbalstu (ja attiecināms).

Atvieglojumu saimnieciskās darbības veicējam piešķir, ja de minimis atbalsts nepārsniedz Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr. 1407/2013 par Līguma un par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 3. panta 2. punkta noteiktos ierobežojumus triju fiskālo gadu periodā, viena vienota uzņēmuma līmenī, atbilstoši vienota uzņēmuma definīcijai, kas noteikta regulas 2. panta 2. punktā.

Atsavināšanas gadījumā atvieglojums nepāriet nākamajam dzīvokļa īpašniekam.

Īres tiesību izbeigšanās brīdī šī informācija ir jāsniedz zināšanai Nodaļai. Izbeidzot īres tiesiskās attiecības, nodokļa atvieglojums tiek zaudēts.

4.15.

Nodokļa maksātājam, kurš par saviem līdzekļiem uz savā īpašumā esošas zemes izbūvējis maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas, ielu apgaismojums, gājēju celiņi u.tml.), vai kas investējis savus līdzekļus jaunu infrastruktūras objektu izbūvē publiskai lietošanai (spēļu un sporta laukumi, pludmales labiekārtošana, u.tml.), un kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos.

Ja atvieglojuma apmērs attiecīgajā kalendārajā gadā ir mazāks par 90 % no investīciju summas, tad atvieglojumu piemēro līdz 10. (desmitajam) kalendārajam gadam. Atvieglojumu piemēro ar nākamo mēnesi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā vai nākamajā taksācijas gadā, ja iesniegums iesniegts līdz 31. janvārim.90 % no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa summas, par zemi vai tās daļu, ko izmanto publiskai lietošanai, bet ne vairāk kā 90 % apmērā no investīciju summas.Līdz taksācijas gada 31. janvārim jāiesniedz:

1) iesniegums;

2) dokumenti, kas apliecina veikto investīciju apjomu un objekta nodošanu ekspluatācijā (ja attiecināms);

3) saimnieciskās darbības veicējiem ar Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" apstiprinātu uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu vai iesniegumā atzīmē apliecinājumu, ka persona nav saņēmusi noteikumu 4.13. punkta Nosacījumos minēto atbalstu (ja attiecināms).

Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar Gulbenes novada pašvaldību attiecīgu vienošanos.

Atvieglojumu saimnieciskās darbības veicējam piešķir, ja de minimis atbalsts nepārsniedz Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr. 1407/2013 par Līguma un par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 3. panta 2. punkta noteiktos ierobežojumus triju fiskālo gadu periodā, viena vienota uzņēmuma līmenī, atbilstoši vienota uzņēmuma definīcijai, kas noteikta regulas 2. panta 2. punktā.

4.16.Saimnieciskās darbības veicējam par no jauna uzbūvētu, rekonstruētu un renovētu nodokļa objektu vai telpu grupu, kas tiek izmantots vai iznomāts komercdarbības veikšanai, izņemot azartspēles.3 (trīs) gadi no nākamā mēneša pēc objekta nodošanas ekspluatācijā vai ar nākamo taksācijas gadu, ja iesniegums iesniegts līdz 31. janvārim.50 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 2 400 EUR par privātajām investīcijām no 30 000 EUR līdz 100 000 EUR.

70 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 3 600 EUR par privātajām investīcijām no 100 001 EUR līdz 200 000 EUR.

90 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 4 800 EUR par privātajām investīcijām vairāk nekā 200 001 EUR apmērā.

Līdz taksācijas gada 31. janvārim jāiesniedz:

1) iesniegums;

2) dokumenti, kas apliecina veikto investīciju apjomu un objekta nodošanu ekspluatācijā;

3) starp nodokļa maksātāju un nomnieku noslēgtā nomas līguma apliecināta kopija, kas apliecina nomas maksas atlaides apmēru, kas atbilst attiecīgā taksācijas gadā piešķiramai nodokļu atvieglojumu summai;

4) ar Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" apstiprinātu uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu vai iesniegumā atzīmē apliecinājumu, ka persona nav saņēmusi noteikumu 4.13. punkta Nosacījumos minēto atbalstu (ja attiecināms).

Atvieglojumu saimnieciskās darbības veicējam piešķir, ja de minimis atbalsts nepārsniedz Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr. 1407/2013 par Līguma un par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 3. panta 2. punkta noteiktos ierobežojumus triju fiskālo gadu periodā, viena vienota uzņēmuma līmenī, atbilstoši vienota uzņēmuma definīcijai, kas noteikta regulas 2. panta 2. punktā.
4.17.

Saimnieciskās darbības veicējam par ēku vai telpu grupām, kurās tiek uzsākta jaunu plašizklaides pakalpojumu sniegšana (lietošanas veidi saskaņā ar VKIS ir 1265 vai 1261, izņemot azartspēles) vai par zemi, uz kuras izvietotas pastāvīgas vai sezonāla rakstura iekārtas jaunu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu sniegšanai.

Turpmākie 3 (trīs) gadi pakalpojuma sniegšanas laikā. Par visu taksācijas gadu, ja pakalpojums pieejams nepārtraukti. Atvieglojumu par vissezonas pakalpojumu sniegšanu piemēro ar nākamo mēnesi pēc pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas vai nākamajā taksācijas gadā, ja iesniegums iesniegts līdz 31. janvārim.

Par vasaras sezonas pakalpojumiem – no 1. aprīļa līdz 1. novembrim par faktiskās darbības sniegšanas mēnešiem. Atvieglojumu par pilnu mēnesi piemēro, ja pakalpojums sniegts vismaz 20 kalendārās dienas.

Par ziemas perioda pakalpojumiem – no 1. novembra līdz 1. aprīlim par faktiskās darbības sniegšanas mēnešiem, ja pakalpojums sniegts vismaz 20 kalendārās dienas.

90 % no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa summas.

Jāiesniedz:

1) par vissezonas pakalpojumu sniegšanu iesniegumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu iesniedz ar nākamo mēnesi pēc pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas;

2) par sezonāla rakstura pakalpojumu sniegšanu iesniegumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu iesniedz mēnesi pēc pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām;

3) dokumentu, kas apliecina plašizklaides vai sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu;

4) starp nodokļa maksātāju un nomnieku noslēgtā nomas līguma apliecināta kopija, kas apliecina nomas maksas atlaides apmēru, kas atbilst attiecīgā taksācijas gadā piešķiramai nodokļu atvieglojumu summai (ja attiecināms);

5) ar Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" apstiprinātu uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu vai iesniegumā atzīmē apliecinājumu, ka persona nav saņēmusi noteikumu 4.13. punkta Nosacījumos minēto atbalstu (ja attiecināms).

Atvieglojumu saimnieciskās darbības veicējam piešķir, ja de minimis atbalsts nepārsniedz Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr. 1407/2013 par Līguma un par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 3. panta 2. punkta noteiktos ierobežojumus triju fiskālo gadu periodā, viena vienota uzņēmuma līmenī, atbilstoši vienota uzņēmuma definīcijai, kas noteikta regulas 2. panta 2. punktā.
4.18.Fiziskai personai par telpu grupām (dzīvokļiem), ievērojot piekrītošās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā, ja:

1) veikta ēkas pilna renovācija (atjaunošana) t.sk. ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu:

- ēkas fasādes siltināšana;

- inženierkomunikāciju nomaiņa;

- apkures sistēmas nomaiņa;

- zibens aizsardzības sistēmas uzstādīšana;

2) kurā veikta ēkas daļēja renovācija (atjaunošana), t.sk. ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, proti, ēkas fasādes siltināšana.

5 nākamie taksācijas gadi pēc pilnas vai daļējas renovācijas darbu pabeigšanas.90  % no mājoklim aprēķinātās nodokļa summas;

70 % no mājoklim aprēķinātās nodokļa summas.

Līdz taksācijas gada 31. janvārim mājas pilnvarotā persona iesniedz:

1) iesniegumu;

2) dokumentus, kas apliecina veikto darbu apjomu un objekta nodošanu ekspluatācijā (akts un apliecinājuma karte).

Renovācijas darbi pabeigti ne agrāk kā 2019. gada 1. janvārī.

Dzīvokļa īpašnieka deklarētā adrese uz 1. janvāri ir nodokļa objektā.

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds taksācijas gada 1. janvārī nedrīkst būt vecāks par 1 gadu un pārsniegt 5 % no mājai aprēķinātās nodokļa kopsummas.

Atsavināšanas gadījumā, atvieglojums nepāriet nākamajam dzīvokļa īpašniekam.

4.19.Saimnieciskās darbības veicējam, kura īpašumā atrodas tirdzniecības vietas ar vasaras kafejnīcām/terasēm Gulbenes novada teritorijā, par objektu, kas piekļaujas vasaras kafejnīcai/terasei, kura lietošanas veids saskaņā ar VKIS ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211).Par faktiskās darbības sniegšanas mēnešiem, ja pakalpojums sniegts vismaz 20 kalendārās dienas.

25 % apmērā par īpašumā esošo ēku periodā no 1. maija līdz 31. oktobrim.

Jāiesniedz:

1) iesniegums (iesniegumu iesniedz mēnesi pēc pakalpojuma sniegšanas termiņa;

2) starp nodokļa maksātāju un nomnieku noslēgtā nomas līguma apliecināta kopija, kas apliecina nomas maksas atlaides apmēru, kas atbilst attiecīgā taksācijas gadā piešķiramai nodokļu atvieglojumu summai.

Atvieglojumu saimnieciskās darbības veicējam piešķir, ja de minimis atbalsts nepārsniedz Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr. 1407/2013 par Līguma un par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 3. panta 2. punkta noteiktos ierobežojumus triju fiskālo gadu periodā, viena vienota uzņēmuma līmenī, atbilstoši vienota uzņēmuma definīcijai, kas noteikta regulas 2. panta 2. punktā.

5. Nodokļa maksātājam, izņemot 4.1. apakšpunktu, noteikto nodokļa atvieglojums netiek piešķirts, ja nodokļa maksātājam iesnieguma par atvieglojuma piešķiršanu izskatīšanās laikā un atvieglojuma piemērošanas periodā ir:

5.1. kavēti nodokļa maksājumi, kas lielāki par 2 euro, izņemot 4.5. un 4.18. apakšpunktu;

5.2. citu nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (Nodaļa izmanto Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē atspoguļoto informāciju).

6. Nodokļa atvieglojuma piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamības gadījumā Nodaļai ir tiesības pieprasīt nodokļa maksātājam papildu informāciju. Nodaļai ir tiesības apsekot nodokļa objektu un iegūto informāciju izmantot lēmuma pieņemšanai.

7. Nodaļa, konstatējot nodokļa maksātāja atbilstību Noteikumu prasībām, par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu.

8. Nodaļa, konstatējot nodokļa maksātāja nepatiesu ziņu sniegšanu, nepiešķir vai atceļ piešķirto nodokļa atvieglojumu.

9. Nodaļas izdoto administratīvo aktu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt tā adresāts var apstrīdēt Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2018. gada 25. oktobra saistošos noteikumus Nr. 16 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 09.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 216, 08.11.2021. OP numurs: 2021/216.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327463
{"selected":{"value":"06.05.2022","content":"<font class='s-1'>06.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.05.2022","iso_value":"2022\/05\/06","content":"<font class='s-1'>06.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.11.2021","iso_value":"2021\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2021.-05.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.05.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"