Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 735

Rīgā 2021. gada 2. novembrī (prot. Nr. 73 37. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1  pantu,
30. panta pirmo un trešo daļu, 31. panta piekto daļu, 39.  panta pirmo
un otro daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,
15., 16., 17., 18., 21. punktu, 6.1  panta otro daļu, 6.3  panta otro daļu,
6.4  panta otro daļu, 6.7  panta otro un trešo daļu, 6.9  panta otro daļu,
10.4  panta trešo daļu, 49.6  panta pirmo daļu un
Farmācijas likuma 5.  panta 3. un 12. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 191A., 194., 195A., 198A., 203A., 208A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.19. antigēna tests - ārstniecības personas, medicīnas asistenta, ārstniecības atbalsta personas, farmaceita vai farmaceita asistenta, kurš strādā licencētā vispārējā tipa aptiekā, veikts izmeklējums, lai noteiktu SARS-CoV-2 antigēna (Ag) klātbūtni, atbilstoši Eiropas Padomes ieteikumiem par vienotu sistēmu ātro antigēna testu izmantošanai un validēšanai un Covid-19 testa rezultātu savstarpējai atzīšanai ES (2021/C 24/01) un Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk - centrs) tīmekļvietnē publicētajām rekomendācijām. Ar antigēna testu netiek apstiprināta Covid-19 diagnoze;"

1.2. papildināt ar 2.26. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.26. īstermiņa sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts - uz ārvalstīs izdotu dokumentu pārbaudes pamata izsniegts Latvijas teritorijā derīgs īstermiņa apliecinājums (turpmāk - īstermiņa sertifikāts), ka persona atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atzīstama par pilnībā vakcinētu pret Covid-19. Īstermiņa sertifikāts tā derīguma laikā ir līdzvērtīgs sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam Latvijas teritorijā.";

1.3. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Darbinieks, kā arī brīvprātīgais darbinieks un persona, kas nodarbināta uz ārpakalpojuma līguma pamata, darba (amata, dienesta) pienākumus klātienē var veikt, ja tai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Valsts un pašvaldības institūcijas (tai skaitā kapitālsabiedrības) darbinieks (amatpersona) darba (amata, dienesta) pienākumus neatkarīgi no to veikšanas vietas var veikt, ja tam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.";

1.4. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Darba devējs nepielaiž šo noteikumu 24. punktā minēto personu pie darba (amata, dienesta) pienākumu veikšanas, ja tā nav uzrādījusi vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.";

1.5. izteikt 100.1 punktu šādā redakcijā:

"100.1 Lai efektīvāk organizētu Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumus, pašvaldībai vai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam, kurš saņem dotāciju no pašvaldības līdzekļiem, ir tiesības nodot Nacionālajam veselības dienestam datus par pilngadīgajām personām (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods (identifikācijas numurs)), kuras saņem braukšanas maksas atvieglojumus. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības minētos datus salīdzināt ar tā rīcībā esošo informāciju un nodot atpakaļ pašvaldībai vai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam datus par personām, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Nacionālais veselības dienests, pašvaldība vai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs iegūtos personu datus dzēš, tiklīdz ir zudusi nepieciešamība tos glabāt.";

1.6. papildināt ar 4.3. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"4.3. Īstermiņa sertifikāta izsniegšanas un izmantošanas kārtība
173.1 Īstermiņa sertifikātu izsniedz personai (izņemot šo noteikumu 232. punktā minētās personas) par Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē, Austrālijas Savienībā, Jaunzēlandē vai Kanādā veiktu vakcināciju, lai atbilstoši šo noteikumu 2.16. apakšpunktam apliecinātu, ka persona Latvijā ir uzskatāma par pilnībā vakcinētu personu.
173.2 Īstermiņa sertifikātu izsniedz tūrisma informācijas centri, kas noslēguši sadarbības līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par personas datu apstrādi un attiecīgu īstermiņa apliecinājumu izsniegšanu, Alūksnē, Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Salacgrīvā, Valmierā un Ventspilī.
173.3 Šo noteikumu 173.2 punktā minētie tūrisma informācijas centri:
173.31. nodrošina, ka īstermiņa sertifikātu izsniegšanā iesaistītie darbinieki atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam ar Nacionālo veselības dienestu ir apmācīti attiecībā uz personas datu apstrādi un vakcinācijas faktu apliecinošo dokumentu autentifikācijas noteikšanu;
173.32. ir tiesīgi pienākumu izsniegt īstermiņa sertifikātu deleģēt citām tūrisma pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām institūcijām, nodrošinot ne vairāk kā vienu minēto apliecinājumu izsniegšanas vietu. Rīgā var nodrošināt līdz piecām minēto apliecinājumu izsniegšanas vietām;
173.33. īstermiņa sertifikātu izsniedz:
173.33.1. pamatojoties uz personas rakstisku pieteikumu;
173.33.2. pēc personu apliecinošu dokumentu un vakcināciju apliecinošu dokumentu autentiskuma un atbilstības pārbaudes;
173.33.3. atbilstoši Nacionālā veselības dienesta izstrādātajai procedūrai;
173.33.4. iekļaujot tajā informāciju, kas atbilst šo noteikumu 222. punktā minētajam sertifikāta saturam, kā arī informāciju par personu, kas apliecinājumu izdevusi (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods);
173.34. paraksta īstermiņa sertifikātu, kā arī reģistrē, izsniedz un pārbauda to atbilstoši prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 7. nodaļā attiecībā uz sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu, ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā pēc personas pieteikuma saņemšanas;
173.35. par dokumentu pārbaudi un īstermiņa sertifikāta izsniegšanu ir tiesīgi iekasēt samaksu, kuras apmērs nepārsniedz 10 euro.
173.4 Īstermiņa sertifikāts ir derīgs līdzvērtīgi sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam un tikai Latvijas teritorijā. Īstermiņa sertifikāts ir derīgs 30 dienas no izsniegšanas brīža un pēc minētā termiņa tiek dzēsts.";

1.7. papildināt ar 177.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"177.1.3. Latvijas Farmaceitu biedrībā reģistrēts farmaceits vai farmaceita asistents, par kuru antigēna testa veikšanai Veselības inspekcija ir iekļāvusi informāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, pamatojoties uz aptiekas vadītāja Veselības inspekcijai sniegto informāciju, norādot farmaceita vai farmaceita asistenta vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu, reģistrācijas numuru Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā, kā arī norādot datumu, kad farmaceits vai farmaceita asistents ir uzsācis vai beidzis antigēna testu veikšanu attiecīgajā aptiekā;"

1.8. izteikt 231. punktu šādā redakcijā:

"231. Nacionālais veselības dienests:
231.1. pamatojoties uz tiesībaizsardzības iestāžu sniegto informāciju kriminālprocesā, anulē vai atjauno veselības informācijas sistēmā norādi par vakcinācijas faktu pret Covid-19, kā arī attiecīgi anulē vakcinācijas sertifikātu vai atjauno tā darbību;
231.2. pamatojoties uz personas iesniegumu par to, ka tās vakcinācijas fakts pret Covid-19 ir viltots, un iesniegumam pievienoto apliecinājumu par atteikšanos no seroloģiskās izmeklēšanas vai ja saņemts seroloģiskās izmeklēšanas rezultāts atbilstoši Covid-19 testēšanas algoritmam, kas ļauj secināt, ka personas Covid-19 vakcinācijas fakts ir viltots, anulē veselības informācijas sistēmā norādi par vakcinācijas faktu pret Covid-19, kā arī anulē vakcinācijas sertifikātu.";

1.9. izteikt 236.1 punktu šādā redakcijā:

"236.1 Ārkārtas medicīniskajā situācijā ārstniecības iestādes vadītājs, lai nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību, palīdzību akūtos gadījumos vai Covid-19 pacientu ārstēšanu, ja nepieciešams, var nodarbināt ārstus ar ārstniecības personas sertifikātu vai bez tā neatkarīgi no specialitātes un iesaistīt pacientu aprūpē visu profesiju ārstniecības personas.";

1.10. papildināt ar 280.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"280.7. par personas RNS testēšanas parauga paņemšanas datumu, ja apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu.";

1.11. papildināt ar 339. punktu šādā redakcijā:

"339. Šo noteikumu 4.3. apakšnodaļa stājas spēkā 2021. gada 15. novembrī."

2. Šo noteikumu 1.3. un 1.4. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 12. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 735Pieņemts: 02.11.2021.Stājas spēkā: 05.11.2021.Zaudē spēku: 01.01.2024.Tēma: Covid-19; Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 214A, 04.11.2021. OP numurs: 2021/214A.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
327416
05.11.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"