Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 723

Rīgā 2021. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 72 58. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"

Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas
likuma 2. pantu un 15. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 222A., 230B. nr.; 2021, 9., 66. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai nodokļu maksātājiem - darba devējiem to darbinieku atlīdzības kompensēšanai, pašnodarbinātām personām - fiziskām personām, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas vai saņem autoratlīdzību, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējas, vai mikrouzņēmumu īpašniekiem, vai individuālajiem komersantiem - to ienākumu kompensēšanai (turpmāk - pašnodarbinātās personas) un patentmaksātājiem atlīdzības kompensēšanai.";

1.2. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, un strādājošo darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem, pašnodarbinātām personām vai patentmaksātājiem par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk - saimnieciskās darbības ierobežojumi). ";

1.3. papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim ir tiesīgi pieteikties darba devēji un pašnodarbinātās personas, kas neveic saimniecisko darbību  kā pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs, kā arī patentmaksātāji un autoratlīdzības saņēmēji, kas neveic saimniecisko darbību  šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs.";

1.4. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Atbalstam algu subsīdijai laikposmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam ir tiesīgs pieteikties darba devējs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
3.1. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad nodokļu maksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
3.2. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.";

1.5. papildināt ar 3.2 punktu šādā redakcijā:

"3.2 Atbalstam algu subsīdijai laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim ir tiesīgs pieteikties darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
3.21. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, kad darba devējs, pašnodarbinātais vai patentmaksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
3.22. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.";

1.6. papildināt ar 3.3 punktu šādā redakcijā:

"3.3 Atbalstu algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim piešķir darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu (turpmāk  - vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts), vai kuri, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākuši vakcināciju (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju), un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, ir pabeiguši vakcināciju (saņemtas divas vakcīnas pret Covid-19 infekciju). Izņēmums neveiktai vakcinācijai  ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties.";

1.7. izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu darbinieku algu subsīdijai";

1.8. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, darba devējs līdz 2020. gada 15. decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2020. gada novembri, līdz 2021. gada 15. janvārim - attiecīgu iesniegumu par 2020. gada decembri, līdz 2021. gada 15. februārim - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada janvāri, līdz 2021. gada 15. martam - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada februāri, līdz 2021. gada 15. aprīlim - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada martu, līdz 2021. gada 15. maijam - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada aprīli, līdz 2021. gada 15. jūnijam - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada maiju, līdz 2021. gada 15. jūlijam - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada jūniju. Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai par 2021. gada oktobri un novembri, darba devējs līdz 2021. gada 15. decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu. Vienlaikus ar  iesniegumu par attiecīgo mēnesi darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesi, kā arī pievienotās vērtības nodokļa mēneša deklarāciju, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta.";

1.9. papildināt ar 15.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1.1 informāciju par darba devēja darbības veidiem, tai skaitā par pamatdarbību, atbilstoši NACE 2. redakcijas klasifikācijas kodam;"

1.10. izteikt 15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. informāciju par šo noteikumu 3. vai 3.2 punktā minēto ieņēmumu samazinājumu un pamatojumu tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;"

1.11. izteikt 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3. informāciju par darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts (darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, atbalsta mēnesis un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā);"

1.12. izteikt 15.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.6. apliecinājumu, ka bez atbalsta darba devējs būtu konkrēto darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, atlaidis vai pastāvētu risks, ka tas būtu jāatlaiž, kā arī apliecinājumu, ka ar darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, netiks pārtrauktas darba attiecības laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī vienu mēnesi pēc šā laikposma; "

1.13. papildināt ar 15.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.7. apliecinājumu, ka darbiniekiem, par kuriem tiek pieprasīts atbalsts, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai kuri, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākuši vakcināciju (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju), un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, ir pabeiguši vakcināciju (saņemtas divas vakcīnas pret Covid-19 infekciju). Izņēmums neveiktai vakcinācijai  ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties;"

1.14. papildināt ar 15.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.8. piešķirto vai plānoto atbalsta apmēru par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim, kas izsniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai", norādot tā piešķiršanas datumu un atbalsta apmēru, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu pārliecināties, ka algu subsīdijas atbalsts darbiniekam nepārsniedz darbinieka bruto mēnešalgu.";

1.15. izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Atbalstu algu subsīdijai, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), nosaka šādā apmērā:
16.1. darbiniekam - 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim par atbalsta periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne vairāk kā 500 euro kalendāra mēnesī, vai par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim par atbalsta periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim, bet ne vairāk kā 700 euro kalendāra mēnesī;
16.2. par atbalsta mēnesi darbiniekam, kurš atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, - 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi.";

1.16. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp šo noteikumu 16. punktā minētā saņemtā atbalsta apmēru un no aprēķinātās bruto darba samaksas veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumus (darba devēja daļu), kā arī aprēķināt un iemaksāt budžetā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba ņēmēja daļu) un iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa.";

1.17. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto atbalstu algu subsīdijai izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz šo noteikumu 15. punktā minētajā iesniegumā norādīto darbinieka kontu, un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma iesniedzējam. Darbinieku par atbalsta izmaksu informē darba devējs.";

1.18. izteikt 19.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.4. par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai maternitātes pabalsts;"

1.19. izteikt 19.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.7. ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 1. novembra, - par atbalsta periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam vai, ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2021. gada 30. septembra, - par atbalsta periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim;"

1.20. papildināt ar 19.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.9. darba devēju darbiniekiem, kas veic saimniecisko pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs, pamatojoties uz šo noteikumu 15. punktā minēto iesniegumu par atbalsta periodu;"

1.21. papildināt ar 19.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.10. ja  darba devējam iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 euro un tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai, un darba devējam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums.";

1.22. papildināt ar IV1. nodaļu šādā redakcijā:

"IV1. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu pašnodarbināto personu un patentmaksātāju algu subsīdijai
26.1 Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs līdz 2021. gada 15. decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2021. gada oktobri un novembri. 
26.2 Pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs iesniegumu iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:
26.21. vārdu, uzvārdu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;
26.22. informāciju par pašnodarbinātās personas darbības veidiem, tai skaitā par pamatdarbību, atbilstoši NACE 2. redakcijas klasifikācijas kodam. Patentmaksātājs un autoratlīdzības saņēmējs, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, iesniegumā apliecina, ka viņa pamatdarbība neatbilst šo noteikumu 3. pielikumā minētajām nozarēm;
26.23. atbalsta mēnesi;
26.24. apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs būtu izbeidzis vai samazinājis saimniecisko darbību, ja atbalsts netiktu saņemts, apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nelikvidē saimniecisko darbību visā atbalsta periodā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī apliecinājumu, ka  ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir ierobežota pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja saimnieciskā darbība;
26.25. informāciju par šo noteikumu 3.2 punktā minēto ieņēmumu samazinājumu un pamatojumu tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
26.26. pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā;
26.27. apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav darbnespējas periodā;
26.28. apliecinājumu, ka pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju), un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, ir pabeigta vakcinācija (saņemtas divas vakcīnas pret Covid-19 infekciju). Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties;
26.29. piešķirto vai plānoto atbalsta apmēru par periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim, kas izsniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"orādot tā piešķiršanas datumu un atbalsta apmēru, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu pārliecināties, ka algu subsīdijas atbalsts pašnodarbinātai personai nepārsniedz personas deklarētos mēneša vidējos ienākumus no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības.
26.3 Atbalstu algu subsīdijai par atbalsta mēnesi pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), nosaka vienā no šādiem apmēriem:
26.31. pašnodarbinātai personai 50 % apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021. gada 1. jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi;
26.32. pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, - 50 % apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi;
26.33. patentmaksas maksātājam - 250 euro apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un patents bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas;
26.34. pašnodarbinātai personai, kura atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, - 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi.
26.4 Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz šo noteikumu 26.2 punktā minētajā iesniegumā norādīto pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja kontu, un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma iesniedzējam.
26.5 Valsts ieņēmumu dienests atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam nepiešķir:
26.51. ja pašnodarbinātai personai iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 euro un tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai, un pašnodarbinātai personai nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;
26.52. ja pašnodarbinātai personai lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
26.53. par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai maternitātes pabalsts;
26.54. pašnodarbinātai personai, kura par atbalsta mēnesi saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmas ietvaros;
26.55. ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;
26.56. ja pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību uzsākusi pēc 2021. gada 30. septembra;
26.57. ja pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 26.25. apakšpunktam vai ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
26.58. pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam, kas veic saimniecisko pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs, pamatojoties uz šo noteikumu 26.2 punktā minēto iesniegumu par atbalsta periodu.";

1.23. papildināt ar V1. nodaļu šādā redakcijā:

"V1. Atbalsta uzraudzības kārtība
32.1 Ja tiek konstatēts, ka darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs pārkāpis Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) prasības un saņemtais atbalsts uzskatāms par nelikumīgu valsts atbalstu, darba devējam, pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam ir pienākums atbilstoši šiem noteikumiem saņemto nelikumīgo valsts atbalstu atmaksāt Valsts ieņēmumu dienestam no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem.
32.2 Valsts ieņēmumu dienests nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto atbalstu. Minēto informāciju Valsts ieņēmumu dienests glabā 10 gadus no  pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.
32.3 Darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nodrošina dokumentu glabāšanu 10 gadus no dienas, kad ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu atbilstoši šiem noteikumiem.
32.4 Atbilstoši šiem noteikumiem sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu, izņemot  atbalstu, kas sniegts saskaņā ar  Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai".
32.5 Par valsts atbalsta piešķiršanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Valsts ieņēmumu dienests pieņem šo noteikumu 18. un 26.4 punktā minēto lēmumu par atbalsta piešķiršanu.";

1.24. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Atbalsta kopsumma, ko veido saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtais atbalsts darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās, kopā nedrīkst pārsniegt 700 euro par kalendāra mēnesi. Iesniegumus izskata, ievērojot to iesniegšanas secību.";

1.25. svītrot 37. punktu;

1.26. svītrot 38. punktu;

1.27. svītrot 39. punktu;

1.28. papildināt ar 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Nacionālais veselības dienests pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma informē Valsts ieņēmumu dienestu par darba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kuri ir uzsākuši vakcināciju vai  kuri var neveikt vakcināciju, pamatojoties uz  ārstu konsīlija slēdzienu par atļauju nevakcinēties.";

1.29. papildināt ar 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Valsts ieņēmumu dienests pieņem līdz Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.10. iedaļā noteiktajam atbalsta sniegšanas termiņam. ";

1.30. papildināt ar 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Valsts ieņēmumu dienests iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim. ";

1.31. papildināt ar 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 18. un 26.4 punktā minēto lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.";

1.32. papildināt ar 3. pielikumu (Pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

3. Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒
zemkopības ministrs K. Gerhards

 

Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 26. oktobra
noteikumiem Nr. 723

"3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 675

Darbības veidi, kuros darba devēju darbinieki, pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāji nevar kvalificēties algu subsīdijas atbalstam

NACE 2. red. kodi Neatbalstāmā nozare (nosaukums)

01.11 - 03.22

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
05.10 - 09.90 Ieguves rūpniecība un karjera izstrāde

10.11 - 33.20

Apstrādes rūpniecība
35.11 - 35.30 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
36.00 - 39.00 Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
41.10 - 43.99 Būvniecība
61.10 - 61.90 Telekomunikācija
62.01 - 62.09

Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības

63.11 - 63.99 Informācijas pakalpojumi
64.11 - 66.30 Finanšu un apdrošināšanas darbības
78.10 - 78.30 Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu
81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
82.11 Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
82.19 Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
82.20

Informācijas zvanu centru darbība

84.11 - 84.30 Valsts pārvalde un aizsardzība
94.11 - 94.99 Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība
 "
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 723Pieņemts: 26.10.2021.Stājas spēkā: 18.12.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 211, 01.11.2021. OP numurs: 2021/211.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
  • Ārējās saites
327301
18.12.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"