Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Ministru kabineta noteikumi Nr. 710

Rīgā 2021. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 72 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 802 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 802 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 248. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt nosaukumu aiz vārdiem "situāciju novēršanai" ar vārdiem "un 14.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"".

2. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķi "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" (turpmāk - 9.2.7. SAM) un prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 14.1.3. specifiskā atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē" (turpmāk - 14.1.3. SAM) (turpmāk abi kopā - specifiskais atbalsts);".

3. Izteikt 5., 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"5. Specifiskā atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu ārstniecības personām un citām ārstniecībā iesaistītām personām, kas nodrošina sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanu un ierobežošanu.

6. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir ārstniecības personas un citas ārstniecībā iesaistītās personas.

7. Specifiskā atbalsta ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi specifiskā atbalsta uzraudzības rādītāji:

7.1.  9.2.7. SAM ietvaros:

7.1.1. rezultāta rādītājs - dalībnieku skaits, kas strādā sešus mēnešus pēc atbalsta saņemšanas, - 270;

7.1.2. iznākuma rādītājs - ārstniecības personu skaits, kuras saņēmušas Eiropas Sociālā fonda atbalstu, - 270;

7.2.  14.1.3. SAM ietvaros:

7.2.1. iznākuma rādītājs - Eiropas Sociālā fonda aktivitātes, lai cīnītos pret Covid-19 pandēmiju, - 5 948 658 euro apmērā, tai skaitā:

7.2.1.1. atbilstoši šo noteikumu 8.2.1. apakšpunktā norādītajam finansējuma piešķīrumam - 4 592 478 euro apmērā;

7.2.1.2. atbilstoši šo noteikumu 8.2.2. apakšpunktā norādītajam finansējuma piešķīrumam - 1 356 180 euro apmērā;

7.2.2. iznākuma rādītājs - veselības aprūpes personāls, kas saņēmis Eiropas Sociālā fonda atbalstu, - 1600, tai skaitā:

7.2.2.1. veselības aprūpes personāls, kas saņēmis Eiropas Sociālā fonda atbalstu atbilstoši šo noteikumu 8.2.1. apakšpunktā norādītajam finansējuma piešķīrumam, - 1 235;

7.2.2.2. veselības aprūpes personāls, kas saņēmis Eiropas Sociālā fonda atbalstu atbilstoši šo noteikumu 8.2.2. apakšpunktā norādītajam finansējuma piešķīrumam, - 365."

4. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Specifiskā atbalsta ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 8 948 658 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 7 606 359 euro un valsts budžeta finansējums - 1 342 299 euro, tai skaitā:

8.1.  9.2.7. SAM pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 3 000 000 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 2 550 000 euro un valsts budžeta finansējums - 450 000 euro;

8.2.  14.1.3. SAM pieejamais kopējais attiecināmais finansējums šo noteikumu 13.4.1. apakšpunktā minēto atbalsta pasākumu īstenošanai ārstniecības personām un citām ārstniecībā iesaistītām personām, kas nodrošina sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanu un ierobežošanu, - 5 948 658 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 5 056 359 euro un valsts budžeta finansējums - 892 299 euro, tai skaitā:

8.2.1. atbilstoši REACT-EU 2021. gada piešķīrumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 592 478 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 3 903 606 euro un valsts budžeta finansējums - ne mazāk kā 688 872 euro;

8.2.2. atbilstoši plānotajam REACT-EU 2022. gada piešķīrumam kopējais attiecināmais finansējums ir 1 356 180 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 1 152 753 euro un valsts budžeta finansējums - ne mazāk kā 203 427 euro."

5. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un tiek attiecinātas pēc tam, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu. 14.1.3. SAM ietvaros attiecināmās izmaksas var būt radušās, sākot ar 2020. gada 1. februāri."

6. Papildināt III nodaļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Finansējuma saņēmējs par sadarbības partneri var piesaistīt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu."

7. Papildināt noteikumus ar 13.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.4.1 atbalsta pasākumi ārstniecības personām un citām ārstniecībā iesaistītām personām, kas nodrošina sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanu un ierobežošanu;".

8. Papildināt noteikumus ar 14.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. šo noteikumu 13.4.1 apakšpunktā minētā atbalstāmā darbība tiek īstenota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam deleģētās valsts funkcijas nodrošināšanai;".

9. Izteikt 18.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2.1. ja medicīnas māsa vai māsas palīgs pretendē uz darbu stacionārā ārstniecības iestādē Rīgā, līgums paredz darbu stacionārā ārstniecības iestādē;".

10. Aizstāt 25. punktā vārdus "kategorijai noteiktajai zemākajai mēnešalgai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām" ar vārdiem un skaitļiem "kategorijas zemākajai mēnešalgai, kas noteikta saskaņā ar tiem normatīvajiem aktiem par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām, kas ir spēkā līdz 2021. gada 1. jūnijam".

11. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Šo noteikumu 13.4.1 apakšpunktā minētā atbalstāmā darbība ietver kopš 2020. gada 1. februāra izmaksātās piemaksas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, kas ir attiecināmas ar 2020. gada 1. februāri."

12. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības izmaksas un šo noteikumu 15., 16., 17., 28.1, 29. un 30. punktā minētās izmaksas veido projekta tiešās attiecināmās izmaksas, tai skaitā:

32.1. šo noteikumu 15. punktā minētās izmaksas veido projekta tiešās attiecināmās personāla atlīdzības izmaksas;

32.2. šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības izmaksas un šo noteikumu 16., 17., 28.1, 29. un 30. punktā minētās izmaksas veido projekta pārējās tiešās attiecināmās projekta īstenošanas izmaksas."

13. Izteikt 37.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.2. šo noteikumu 16.1. un 16.2. apakšpunktā minētā kompensācija deleģētās valsts funkcijas nodrošināšanai šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktā noteiktajām ārstniecības personām un institūcijai, kā arī šo noteikumu 28.1 punktā minētās piemaksas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem deleģētās valsts funkcijas nodrošināšanai nav uzskatāmas par valsts atbalstu;".

14. Papildināt noteikumus ar VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Noslēguma jautājums

57. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā var ierosināt grozīt vienošanos par projekta īstenošanu un pretendēt uz papildu finansējumu, nepārsniedzot šo noteikumu 8. punktā minēto kopējo attiecināmo finansējumu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 802 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 710Pieņemts: 26.10.2021.Stājas spēkā: 29.10.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 209, 28.10.2021. OP numurs: 2021/209.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
327246
29.10.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"