Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 697

Rīgā 2021. gada 19. oktobrī (prot. Nr. 70 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 252. nr.; 2019, 12. nr.; 2020, 236. nr.; 2021, 31. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumu nosaukumu aiz vārdiem "otro kārtu" ar vārdiem un skaitli "un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"".

2. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" (turpmāk - 9.3.2. specifiskais atbalsts) projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē" (turpmāk - 13.1.5. specifiskais atbalsts) (turpmāk abi kopā - specifiskais atbalsts);".

3. Svītrot 2. punktā vārdus "pirmo un otro kārtu".

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. 13.1.5. specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību ārkārtējās situācijās, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru."

5. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Specifiskā atbalsta ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

7.1. rezultāta rādītāji:

7.1.1.  9.3.2. specifiskā atbalsta ietvaros sasniedzama ambulatoro apmeklējumu relatīvā skaita atšķirība starp iedzīvotājiem novadu teritorijās un lielajās pilsētās - apmeklējumu skaits 2,5-2,8;

7.1.2.  13.1.5. specifiskā atbalsta ietvaros izveidotas papildu gultas vietas Covid-19 pacientiem - 454 gultas vietas, tai skaitā:

7.1.2.1. par finansējumu, kas norādīts šo noteikumu 8.2.1. apakšpunktā, - 350 gultas vietas;

7.1.2.2. par finansējumu, kas norādīts šo noteikumu 8.2.2. apakšpunktā, - 104 gultas vietas;

7.2. iznākuma rādītāji:

7.2.1.  9.3.2. specifiskā atbalsta ietvaros uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, - 608 ārstniecības iestādes, tai skaitā:

7.2.1.1. projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā - 14 ārstniecības iestādes;

7.2.1.2. projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā - viena ārstniecības iestāde;

7.2.2.  9.3.2. specifiskā atbalsta ietvaros iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi, - 1 839 598 iedzīvotāji;

7.2.3.  9.3.2. specifiskā atbalsta ietvaros Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai attīstītās infrastruktūras kopējās publiskās izmaksas - 30 356 471 euro;

7.2.4.  13.1.5. specifiskā atbalsta ietvaros uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, - astoņas ārstniecības iestādes, tai skaitā:

7.2.4.1. par finansējumu, kas norādīts šo noteikumu 8.2.1. apakšpunktā, - septiņas ārstniecības iestādes;

7.2.4.2. par finansējumu, kas norādīts šo noteikumu 8.2.2. apakšpunktā, - viena ārstniecības iestāde;

7.2.5.  13.1.5. specifiskā atbalsta ietvaros attīstītās infrastruktūras vērtība Covid-19 seku mazināšanai - kopējās publiskās izmaksas 63 544 001 euro, tai skaitā:

7.2.5.1. par finansējumu, kas norādīts šo noteikumu 8.2.1. apakšpunktā, - 49 057 186 euro;

7.2.5.2. par finansējumu, kas norādīts šo noteikumu 8.2.2. apakšpunktā, - 14 486 815 euro;

7.3.  9.3.2. specifiskā atbalsta ietvaros finanšu uzraudzības rādītājs - sertificēti attiecināmie izdevumi 7 796 118 euro apmērā, tai skaitā:

7.3.1. projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā - 7 796 118 euro;

7.3.2. projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā - 0 euro."

6. Izteikt 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"8. Specifiskā atbalsta ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 363 579 361 euro (no tā virssaistību finansējums - 40 312 177 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 273 340 959 euro (no tā virssaistību finansējums - 34 265 350 euro) un nacionālais finansējums - 90 238 402 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums - 77 215 775 euro (no tā virssaistību finansējums - 4 612 096 euro) un minimālais privātais finansējums - 13 022 627 euro (no tā virssaistību finansējums - 1 434 731 euro)). Finansējums sadalījumā pa 9.3.2. specifiskā atbalsta un 13.1.5. specifiskā atbalsta mērķiem:

8.1.  9.3.2. specifiskā atbalsta ietvaros plānotais attiecināmais finansējums ir vismaz 295 979 360 euro (no tā virssaistību finansējums - 40 312 177 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 215 880 959 euro (no tā virssaistību finansējums - 34 265 350 euro) un nacionālais finansējums - 80 098 401 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums - 67 300 617 euro (no tā virssaistību finansējums - 4 612 096 euro) un minimālais privātais līdzfinansējums - 12 797 784 euro (no tā virssaistību finansējums - 1 434 731 euro));

8.2.  13.1.5. specifiskā atbalsta ietvaros plānotais attiecināmais finansējums ir vismaz 67 600 001 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 57 460 000 euro un nacionālais finansējums (valsts budžets un privātais līdzfinansējums) vismaz 10 140 001 euro, tai skaitā:

8.2.1. atbilstoši REACT-EU 2021. gada piešķīrumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 52 188 496 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 44 360 221 euro un nacionālais finansējums (valsts budžets un privātais līdzfinansējums) vismaz - 7 828 275 euro;

8.2.2. atbilstoši plānotajam REACT-EU 2022. gada piešķīrumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 411 505 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 13 099 779 euro un nacionālais finansējums (valsts budžets un privātais līdzfinansējums) vismaz - 2 311 726 euro.

9. Specifiskā atbalsta finansējums sadalījumā pa atlases kārtām:

9.1.  9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 223 132 239 euro (no tā virssaistību finansējums - 40 312 177 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 189 662 401 euro (no tā virssaistību finansējums - 34 265 350 euro) un nacionālais finansējums - 33 469 838 euro (valsts budžeta finansējums - 24 897 060 euro (no tā virssaistību finansējums - līdz 4 612 096 euro) un privātais finansējums - 8 572 778 euro (no tā virssaistību finansējums - 1 434 731 euro)), kas iekļauj 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējumu un 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumu saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu:

9.1.1.  9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas pirmās apakškārtas ietvaros kopējais attiecināmais finansējums ir 131 037 021 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 111 381 467 euro un nacionālais finansējums - 19 655 554 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums - 13 137 275 euro un minimālais privātais finansējums - 6 518 279 euro);

9.1.2.  9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas otrās apakškārtas ietvaros kopējais attiecināmais finansējums ir 69 923 372 euro (no tā virssaistību finansējums - 40 312 177 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 59 434 866 euro (no tā virssaistību finansējums -34 265 350 euro) un nacionālais finansējums - 10 488 506 euro (valsts budžeta finansējums - 8 434 007 euro (no tā virssaistību finansējums - līdz 4 612 096 euro) un privātais finansējums - 2 054 499 euro (no tā virssaistību finansējums - 1 434 731 euro));

9.1.3.  9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas trešās apakškārtas ietvaros kopējais attiecināmais finansējums ir 22 171 846 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 18 846 068 euro un nacionālais finansējums - 3 325 778 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums - 3 325 778 euro);

9.2.  9.3.2. specifiskā atbalsta otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 140 447 122 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 83 678 558 euro un nacionālais finansējums - 56 768 564 euro (valsts budžeta finansējums - 52 318 715 euro un privātais finansējums - 4 449 849 euro).

10.  9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas pirmās, otrās un trešās apakškārtas ietvaros:

10.1.  9.3.2. specifiskā atbalsta finansējuma attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus, bet valsts budžeta finansējums - deviņus procentus no šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētā atlases kārtai plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, izņemot šo noteikumu 1. pielikuma 1.2.3. apakšpunktā minēto atbalsta saņēmēju, kuram attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus, bet valsts budžeta finansējums - 15 procentus no šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētā atlases kārtai plānotā kopējā attiecināmā finansējuma;

10.2.  13.1.5. specifiskā atbalsta finansējuma attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus, bet valsts budžeta finansējums - 15 procentus no šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētā atlases kārtai plānotā kopējā publiskā attiecināmā finansējuma. Attiecināmais privātais līdzfinansējums katram projektam tiek noteikts saskaņā ar šo noteikumu 13. punktu."

7. Papildināt noteikumus ar 17.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1 Ja saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likumu atbalsts ir uzskatāms par nelikumīgu komercdarbības atbalstu, atbalsta saņēmējam atbilstoši minētā likuma IV vai V nodaļai ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem."

8. Svītrot V nodaļas nosaukumā vārdus "pirmās un otrās kārtas".

9. Izteikt 28.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.2.1. būvlaukuma ierīkošanas, novākšanas un nojaukšanas izmaksas;".

10. Papildināt 28.2.4.1. apakšpunktu aiz vārda "apzaļumošanas" ar vārdiem "un pievedceļu izveides".

11. Izteikt 29.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.3. ja šo noteikumu 28.2.4. apakšpunktā minētās izmaksas kopā pārsniedz 15 procentus no attiecināmajām būvniecības izmaksām, nepieciešams Veselības ministrijas saskaņojums;".

12. Papildināt noteikumus ar 29.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.4.  13.1.5. specifiskā atbalsta finansējuma ietvaros šo noteikumu 28.2.4. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja saņemts Veselības ministrijas saskaņojums."

13. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas ārstniecības procesam tieši nepieciešamo tehnoloģiju piegādes izmaksas (medicīniskās tehnoloģijas un iekārtas, iebūvējamās medicīniskās tehnoloģijas un iekārtas, mēbeles, saimnieciskās ierīces un aprīkojums, informāciju tehnoloģiju aprīkojums un cits aprīkojums telpu funkcionalitātes nodrošināšanai), ievērojot šādus nosacījumus:

30.1.  9.3.2. specifiskā atbalsta finansējuma ietvaros ir attiecināmas ārstniecības procesam tieši nepieciešamo tehnoloģiju iegādes, piegādes un montāžas izmaksas par medicīniskajām tehnoloģijām, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro un par kuru iegādi saņemts Veselības ministrijas saskaņojums;

30.2.  13.1.5. specifiskā atbalsta finansējuma ietvaros ir attiecināmas ārstniecības procesam tieši nepieciešamo tehnoloģiju iegādes, piegādes un montāžas izmaksas, ja saņemts Veselības ministrijas saskaņojums."

14. Papildināt 37. punktu aiz vārda "uzliesmojumu" ar vārdiem un skaitli "un 13.1.5. specifiskā atbalsta ietvaros radušās izmaksas".

15. Aizstāt 39.5. apakšpunktā skaitļus un vārdu "7.2.1. un 7.2.2." ar skaitļiem un vārdu "7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4. un 7.2.5.".

16. Aizstāt 39.7. apakšpunktā vārdu "būvapjomu" ar vārdiem "apbūves laukumu".

17. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Ja specifiskā atbalsta ietvaros īstenojamo projektu kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz 3 000 000 euro, finansējuma saņēmējs projektu plānošanai un īstenošanas kontrolei izveido vadības un kontroles komisiju un reizi ceturksnī organizē pārskata sanāksmes par projektu progresu, uz kurām uzaicina atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjus."

18. Papildināt VII nodaļu ar 46.1, 46.2 un 46.3 punktu šādā redakcijā:

"46.1  13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumu piešķir šādā kārtībā:

46.1 1. šo noteikumu 1. pielikuma 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. un 1.1.7. apakšpunktā minētie projektu iesniedzēji var iesniegt priekšlikumus par grozījumiem vienošanās nosacījumos, paredzot palielināt attiecināmo izmaksu kopsummu par 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 1. pielikuma 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. un 1.1.7. apakšpunktā norādīto finansējumu katrai iestādei atsevišķi;

46.1 2. šo noteikumu 1. pielikuma 1.2.1. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs var iesniegt priekšlikumus par grozījumiem vienošanās nosacījumos, paredzot palielināt attiecināmo izmaksu kopsummu par 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 1. pielikuma 1.2.1. apakšpunktā norādīto finansējumu;

46.1 3. sadarbības iestāde organizē ierobežotu projektu iesniegumu atlasi 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās kārtas trešās apakškārtas ietvaros, uzaicinot tajā piedalīties šo noteikumu 1. pielikuma 1.3.1. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju.

46.2 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 10. punktā noteiktā publiskā attiecināmā finansējuma un attiecināmā privātā līdzfinansējuma aprēķinu 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumam var veikt vienā no šiem veidiem:

46.2 1. saskaņā ar šo noteikumu 13. punktu papildināt 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējuma projekta ietvaros veikto infrastruktūras izmantošanas atbalstāmo darbību proporcijas aprēķinu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai ar jaunu 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējuma aprēķinu. Projektā 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumam piemēro šo noteikumu 10.1. apakšpunktā noteikto maksimālo publiskā attiecināmā finansējuma intensitāti, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus, bet valsts budžeta finansējums - deviņus procentus no šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētā atlases kārtai plānotā kopējā attiecināmā finansējuma;

46.2 2. saskaņā ar šo noteikumu 13. punktu papildināt 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējuma projekta ietvaros veikto infrastruktūras izmantošanas atbalstāmo darbību proporcijas aprēķinu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai ar jaunu 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējuma aprēķinu. Projektā 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumam piemēro 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumam faktiski aprēķināto maksimālo publiskā attiecināmā finansējuma intensitāti un nosaka projektam dalīto proporciju (intensitāti), piemērojot atsevišķi 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējumam un 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumam aprēķināto proporciju;

46.2 3. veikt jaunu šo noteikumu 13. punktā minēto infrastruktūras izmantošanas atbalstāmo darbību proporcijas aprēķinu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai un piemēro to 13.1.5. specifiskā atbalsta kopējam finansējumam.

46.3 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 13. punktā minēto infrastruktūras izmantošanas atbalstāmo darbību proporcijas sākotnējo aprēķinu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējumam iesniedz sadarbības iestādē kopā ar jaunu projekta iesniegumu vai priekšlikumu par grozījumiem vienošanās nosacījumos."

19. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 870

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmās un otrās kārtas un 13.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē" atbalsta saņēmēji un finansējuma sadalījums

Nr.

p. k.

Atbalsta saņēmējs

Specifiskā atbalsta mērķim pieejamais attiecināmais finansējums pa finansējuma avotiem (EUR)

kopā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums

nacionālais finansējums (valsts budžeta un privātais finansējums)

valsts budžeta finansējums

privātais finansējums

1

2

3 = 4 + 5

4

5 = 6 + 7

6

7

1. 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas atbalsta saņēmēji un finansējuma sadalījums (t. sk. virssaistības)

223 132 239,00

189 662 401,00

33 469 838,00

24 897 060,00

8 572 778,00

1.1. 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas pirmās apakškārtas atbalsta saņēmēji un finansējuma sadalījums

131 037 021,00

111 381 467,00

19 655 554,00

13 137 275,00

6 518 279,00

t. sk. 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums

108 637 965,00

92 342 269,00

16 295 696,00

9 777 417,00

6 518 279,00

t. sk. 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums (REACT-EU)

22 399 056,00

19 039 198,00

3 359 858,00

3 359 858,00

0,00

1.1.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

43 600 488,00

37 060 414,95

6 540 073,05

3 924 044,03

2 616 029,02

1.1.1.1.

pamatprojekts, 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums

17 888 467,00

15 205 196,95

2 683 270,05

1 609 962,03

1 073 308,02

1.1.1.2.

ES fondu pārdale 9 korpuss, 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums

25 712 021,00

21 855 218,00

3 856 803,00

2 314 082,00

1 542 721,00

1.1.2. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

21 357 143,00

18 153 571,55

3 203 571,45

2 534 142,87

669 428,58

1.1.2.1.

9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums

11 157 143,00

9 483 571,55

1 673 571,45

1 004 142,87

669 428,58

1.1.2.2.

13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums

10 200 000,00

8 670 000,00

1 530 000,00

1 530 000,00

0,00

1.1.3. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"

17 128 786,00

14 559 466,40

2 569 319,60

1 715 597,10

853 722,50

1.1.3.1.

9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums

14 228 677,00

12 094 373,75

2 134 303,25

1 280 580,75

853 722,50

1.1.3.2.

13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums

2 900 109,00

2 465 092,65

435 016,35

435 016,35

0,00

1.1.4. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"

8 269 340,00

7 028 938,99

1 240 401,01

780 157,82

460 243,19

1.1.4.1.

9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums

7 670 720,00

6 520 111,99

1 150 608,01

690 364,82

460 243,19

1.1.4.2.

13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums

598 620,00

508 827,00

89 793,00

89 793,00

0,00

1.1.5. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

12 738 143,00

10 827 421,55

1 910 721,45

1 320 439,41

590 282,04

1.1.5.1.

9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums

9 838 034,00

8 362 328,90

1 475 705,10

885 423,06

590 282,04

1.1.5.2.

13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums

2 900 109,00

2 465 092,65

435 016,35

435 016,35

0,00

1.1.6. SIA "Vidzemes slimnīca"

9 185 985,99

7 808 088,09

1 377 897,90

1 000 745,27

377 152,63

1.1.6.1.

9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums

6 285 876,99

5 342 995,44

942 881,55

565 728,92

377 152,63

1.1.6.2.

13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums

2 900 109,00

2 465 092,65

435 016,35

435 016,35

0,00

1.1.7. SIA "Rēzeknes slimnīca"

6 869 611,00

5 839 169,35

1 030 441,65

792 271,53

238 170,12

1.1.7.1.

9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums

3 969 502,00

3 374 076,70

595 425,30

357 255,18

238 170,12

1.1.7.2.

13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums

2 900 109,00

2 465 092,65

435 016,35

435 016,35

0,00

1.1.8. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"

1 788 847,00

1 520 519,95

268 327,05

160 996,23

107 330,82

1.1.9. SIA "Rīgas Dzemdību nams"

1 172 927,00

996 987,95

175 939,05

105 563,43

70 375,62

1.1.10. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""

1 773 721,94

1 507 663,65

266 058,29

159 634,97

106 423,32

1.1.11. SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"

2 142 118,42

1 820 800,66

321 317,76

192 790,65

128 527,11

1.1.12. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"

5 009 910,00

4 258 423,50

751 486,50

450 891,90

300 594,60

1.2. 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas otrās apakškārtas atbalsta saņēmēji un finansējuma sadalījums

69 923 372,00

59 434 866,00

10 488 506,00

8 434 007,00

2 054 499,00

t. sk. 9.3.2. specifiskā atbalsta finansējums

6 582 096,00

5 594 782,00

987 314,00

592 389,00

394 925,00

t. sk. virssaistību finansējums

40 312 177,00

34 265 350,00

6 046 827,00

4 612 096,00

1 434 731,00

t. sk. 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums (REACT-EU)

23 029 099,00

19 574 734,00

3 454 365,00

3 229 522,00

224 843,00

1.2.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

46 941 276,00

39 900 084,00

7 041 192,00

5 381 618,00

1 659 574,00

1.2.1.1.

Virssaistību ietvaros*

23 912 177,00

20 325 350,00

3 586 827,00

2 152 096,00

1 434 731,00

1.2.1.2.

13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums*

3 747 397,00

3 185 288,00

562 109,00

337 266,00

224 843,00

1.2.1.3.

13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums

19 281 702,00

16 389 446,00

2 892 256,00

2 892 256,00

0,00

1.2.2. VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"

6 582 096,00

5 594 782,00

987 314,00

592 389,00

394 925,00

1.2.3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests*

16 400 000,00

13 940 000,00

2 460 000,00

2 460 000,00

0,00

1.3. 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas trešās apakškārtas atbalsta saņēmējs un pieejamais finansējums:

22 171 846,00

18 846 068,00

3 325 778,00

3 325 778,00

0,00

t. sk. 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums (REACT-EU):

22 171 846,00

18 846 068,00

3 325 778,00

3 325 778,00

0,00

1.3.1. VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca"

22 171 846,00

18 846 068,00

3 325 778,00

3 325 778,00

0,00

2. 9.3.2. specifiskā atbalsta otrās projektu iesniegumu atlases kārtas atbalsta saņēmējs un pieejamais finansējums:

140 447 122,00

83 678 558,00

56 768 564,00

52 318 715,00

4 449 849,00

2.1. VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca"

140 447 122,00

83 678 558,00

56 768 564,00

52 318 715,00

4 449 849,00

2.1.1.

pamatsumma, t.sk. papildus no valsts budžeta jau piešķirtais ar 09.08.2016. protokollēmumu Nr. 39 45. § 15 380 890 euro

91 068 678,00

64 334 618,00

26 734 060,00

22 284 211,00

4 449 849,00

2.1.2.

ES fondu pārdale

29 378 444,00

19 343 940,00

10 034 504,00

10 034 504,00

0,00

2.1.3.

valsts budžeta piešķīrums

20 000 000,00

0,00

20 000 000,00

20 000 000,00

0,00

KOPĀ 9.3.2. specifiskais atbalsts

295 979 360,00

215 880 959,00

80 098 401,00

67 300 617,00

12 797 784,00

t. sk. 9.3.2. specifiskais atbalsts, pirmā kārta

115 220 061,00

97 937 051,00

17 283 010,00

10 369 806,00

6 913 204,00

t. sk. 9.3.2. specifiskais atbalsts, otrā kārta

140 447 122,00

83 678 558,00

56 768 564,00

52 318 715,00

4 449 849,00

t. sk. virssaistību finansējums

40 312 177,00

34 265 350,00

6 046 827,00

4 612 096,00

1 434 731,00

13.1.5. specifiskais atbalsts (REACT-EU)

67 600 001,00

57 460 000,00

10 140 001,00

9 915 158,00

224 843,00

t. sk. 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās kārtas pirmā apakškārta

22 399 056,00

19 039 198,00

3 359 858,00

3 359 858,00

0,00

t. sk. 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās kārtas otrā apakškārta

23 029 099,00

19 574 734,00

3 454 365,00

3 229 522,00

224 843,00

t. sk. 9.3.2. specifiskā atbalsta pirmās kārtas trešā apakškārta

22 171 846,00

18 846 068,00

3 325 778,00

3 325 778,00

0,00

KOPĀ:

363 579 361,00

273 340 959,00

90 238 402,00

77 215 775,00

13 022 627,00

Piezīme. * Virssaistību finansējums apstiprināts ar Ministru kabineta 2020. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 717 "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu"."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 697Pieņemts: 19.10.2021.Stājas spēkā: 22.10.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 21.10.2021. OP numurs: 2021/204.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
327008
22.10.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"