Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr. 736

Rīgā 2021. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 69 45. §)

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 195A. nr.) šādu grozījumu:

1. Izteikt 5.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.1. nodrošina darbiniekiem (amatpersonām) attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj;".

2. Izteikt 5.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.3. nodrošina, ka darbinieki (amatpersonas), kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, darba telpās atrodas tikai ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai darba devēja veiktu antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām;".

3. Izteikt 5.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.4. nepieļauj darbinieku (amatpersonu) pulcēšanos vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu veikšanu;".

4. Izteikt 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. ja darba devējs ir informējis darbinieku (amatpersonu), ka darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, darbinieka (amatpersonas) pienākums ir uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 10 dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas un to pabeigt ne vēlāk kā septiņas dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa. Ja darbinieks (amatpersona) vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā termiņā (līdz 2021. gada 15. novembrim), darba devējs darbinieku (amatpersonu) atstādina no darba vai amata pienākumu veikšanas;".

5. Izteikt 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4. no 2021. gada 13. oktobra darbinieki (amatpersonas), kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savus darba pienākumus var veikt:
5.4.1. līdz 2021. gada 19. oktobrim - ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai negatīvu darba devēja organizētu SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testu, kas nav vecāks par 72 stundām;
5.4.2. no 2021. gada 20. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim - ar testēšanas sertifikātu;".

6. Izteikt 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.5. darbiniekiem (amatpersonām), kas nodarbināti sabiedrībai kritiski svarīgās nozarēs (izglītības iestāžu darbinieki, ārstniecības personas, drošības un glābšanas dienestu darbinieki un ieslodzījuma vietu darbinieki) un kas uzsākuši vakcināciju ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, bet nav pabeiguši vakcinācijas kursu, Covid-19 testi SARS-CoV-2 RNS vai antigēna noteikšanai tiek nodrošināti valsts apmaksātas rutīnas skrīninga testēšanas ietvaros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam Covid-19 testēšanas algoritmam;".

7. Izteikt 5.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.7. darba devējs izvērtē katra darbinieka (amatpersonas), tostarp brīvprātīgo un personu ar ārpakalpojuma līgumiem, darba (amata) pienākumus un darba apstākļus klātienē, nosakot inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai. Pamatojoties uz minēto inficēšanās risku izvērtējumu darba vietā, vērtējot katru gadījumu individuāli un ņemot vērā samērīguma, tiesiskuma un vienlīdzības principu, pieprasa, lai darbiniekam (amatpersonai) būtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ja pastāv kāds no minētajiem apstākļiem:
5.7.1. ja darbinieks (amatpersona) darba (amata) pienākumu pildīšanas laikā ir tiešā saskarsmē ar klientiem, nonāk fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par diviem metriem no klienta vai vairāki darbinieki (amatpersonas) darba (amata) pienākumus veic ilgstošā savstarpējā saskarsmē, nonāk fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par diviem metriem;
5.7.2. ja darbiniekam (amatpersonai) ir paaugstinātas iespējas inficēties, atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms;
5.7.3. ja darbinieka (amatpersonas) klātienes darba (amata) pienākumi ir kritiski svarīgi sabiedrībai, kā arī uzņēmuma vai iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanai;".

8. Izteikt 5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.8. ja darbiniekam (amatpersonai) darba pienākumu veikšanai, epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanai darba vietā vai pakalpojumu sniegšanai nepieciešams testēšanas sertifikāts, darbinieks (amatpersona) nodrošina Covid-19 testa veikšanu par saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju;".

9. Izteikt 5.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.9. šā rīkojuma 5.1. un 5.4. apakšpunkta prasības var neattiecināt uz darbiniekiem (amatpersonām), kam, veicot darba pienākumus, ir nebūtisks risks nonākt kontaktā ar citiem darbiniekiem (amatpersonām) vai apmeklētājiem gan darba vietā, gan koplietošanas telpās;".

10. Izteikt 5.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.10. saņemt un sniegt saimnieciskos pakalpojumus (tai skaitā kultūras pakalpojumus vai atrakcijas ārtelpās), organizēt un apmeklēt pasākumus, kā arī apmeklēt sporta sacensības var tikai epidemioloģiski drošā vidē, ja tiek nodrošināts, ka:
5.10.1. tiek veikta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija;
5.10.2. netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē;
5.10.3. tiek nodrošināta šajā rīkojumā noteikto vispārējo un specifisko epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošana;
5.10.4. tiek lietotas sejas maskas. Sejas masku var nelietot fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā, kā arī sportisti fizisko aktivitāšu laikā sporta sacensībās;
5.10.5. apmeklētāju ar bērniem plūsmas tiek nodalītas laikā vai telpā;
5.10.6. bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu;".

11. Papildināt ar 5.13.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.9. saņemt pakalpojumu klātienē, ja to nav iespējams sniegt attālināti vai pakalpojuma sniegšana attālināti rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai, kā arī var saņemt atbalstu psiholoģiskās palīdzības grupās, ja pasākuma organizatoram, pakalpojuma sniedzējam vai grupas vadītājam ir sadarbspējīgs sertifikāts;".

12. Izteikt 5.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.14. netiek sniegti pakalpojumi un organizēti pasākumi laikposmā no plkst. 21.00 līdz plkst. 6.00, izņemot ēdināšanu līdzņemšanai un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas termināļos sniegtos pakalpojumus, 5.13.9. apakšpunktā minētos saimnieciskos pakalpojumus un tirdzniecības pakalpojumus 5.16. apakšpunktā​ minētajās tirdzniecības vietās, kā arī kultūras pasākumus, kuru norisei jābeidzas līdz plkst. 23.00. Darba laika izņēmumus reliģisko darbību veikšanas vietās var noteikt tieslietu ministrs pēc saskaņošanas ar Veselības ministriju;".

13. Papildināt ar 5.14.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.14.1 saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs;".

14. Izteikt 5.15.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.15.1. iekštelpās epidemioloģiski drošā vidē, nosakot tādu maksimālo apmeklētāju skaitu, lai vienai personai nodrošinātu ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības, un lietojot sejas maskas. Vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs;".

15. Izteikt 5.15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.15.2. ārtelpās epidemioloģiski nedrošā vidē, lietojot sejas maskas;".

16. Izteikt 5.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.16. tirdzniecības pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē var sniegt iekštelpās, ja apmeklētāju plūsma pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem, tiek nodrošināta atsevišķa ieeja no ārtelpas un vienai personai publiski pieejamā telpu platība ir ne mazāka par 25 m2 (vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs), šādās tirdzniecības vietās:
5.16.1. pārtikas veikalos (veikalos, kur 70 % no sortimenta ir pārtikas preces, higiēnas preces, dzīvnieku barība un preses izdevumi);
5.16.2. aptiekās (tai skaitā veterinārās aptiekas);
5.16.3. optikas veikalos;
5.16.4. dzīvnieku barības veikalos;
5.16.5. preses tirdzniecības vietās;
5.16.6. higiēnas preču veikalos (veikalos, kur 70 % no sortimenta ir higiēnas preces);
5.16.7. telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietās;
5.16.8. degvielas uzpildes stacijās;".

17. Izteikt 5.20. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.20. aizliegta tirdzniecības pakalpojumu sniegšana tirdzniecības centros brīvdienās un svētku dienās, izņemot šā rīkojuma 5.13.9. apakšpunktā minētos pakalpojumus un 5.16. apakšpunktā minētās tirdzniecības vietas. Šis nosacījums netiek attiecināts uz pakalpojuma sniedzējiem un tirdzniecības vietām, kurām ir atsevišķa ieeja no ārtelpas un tiek nodrošināta apmeklētāju plūsmas nodalīšana no tirdzniecības centra koplietošanas telpām;".

18. Izteikt 5.25.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.25.1. tai skaitā uz kultūras pasākumiem, konferencēm, sporta pasākumiem un sacensībām, kas izsludināti līdz 2021. gada 8. oktobrim un notiek epidemioloģiski drošā vidē, netiek attiecināti šā rīkojuma 5.14. un 5.24. apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz cilvēku skaitu un pasākuma norises laiku līdz 2021. gada 18. oktobrim; ".

19. Izteikt 5.25.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.25.2. uz tirdzniecības izstādēm un privātiem pasākumiem, kas ieplānoti līdz 2021. gada 8. oktobrim un notiek publiskās vietās epidemioloģiski drošā vidē, netiek attiecināti šo noteikumu nosacījumi, izņemot prasību par sejas masku lietošanu, līdz 2021. gada 18. oktobrim; ".

20. Izteikt 5.27. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.27. no 2021. gada 25. oktobra pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus pilngadīgām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta;".

21. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Šā rīkojuma 5. punktā minēto ierobežojumu kontroli nodrošina Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju, Valsts robežsardzi, Valsts darba inspekciju un Izglītības kvalitātes valsts dienestu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 736Pieņemts: 13.10.2021.Stājas spēkā: 13.10.2021.Zaudē spēku: 01.03.2022.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198A, 13.10.2021. OP numurs: 2021/198A.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326801
13.10.2021
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"