Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 66

Rīgā 2021. gada 5. oktobrī

Ministru kabineta sēdes protokols

Sēdi vada

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ar balsstiesībām piedalās

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Iekšlietu ministre, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītāja ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs, finanšu ministra pienākumu izpildītājs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 14:00

1. §

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu Raņķu un Rudbāržu pagastos, Kuldīgas novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai"

21-TA-114

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Aizsardzības ministrijai pirkt:

3.1. nekustamā īpašuma "Pekaiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6278 003 0093) daļu - zemes vienību (kadastra apzīmējums 6278 003 0106) 6,23 ha platībā - Raņķu pagastā, Kuldīgas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 17 200 euro, tai skaitā īpašuma daļas tirgus vērtība - 7 900 euro un kompensējamie zaudējumi - 9 300 euro;

3.2. nekustamā īpašuma "Kriķīši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6282 005 0177) daļu - zemes vienības (kadastra apzīmējumi 6282 003 0116 un 6282 003 0119) 3,32 ha kopplatībā - Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 10 000 euro, tai skaitā īpašuma daļas tirgus vērtība - 8 400 euro un kompensējamie zaudējumi - 1 600 euro.

2. §

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai"

21-TA-234

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līguma par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai (turpmāk - Līgums) projekta parakstīšanu.

2. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt Līgumu.

3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

4. Ekonomikas ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

3. §

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai"

21-TA-119

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līguma par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai (turpmāk - Līgums) projekta parakstīšanu.

2. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt Līgumu.

3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

4. Ekonomikas ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

4. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

2021-TA-2158

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā" 51.4 7. apakšpunktu 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pagarināt projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.

5. §

Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"

2021-TA-2107

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

6. §

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā valstij piederošās 451/4000 domājamās daļas pārdošanu"

2021-TA-2143

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

7. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.908 "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība""

2021-TA-2126

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

8. §

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali valsts robežas infrastruktūras izbūves nodrošināšanai"

21-TA-142

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

9. §

Rīkojuma projekts "Par Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gadam atbildīgajām iestādēm"

2021-TA-2103

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

10. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

21-TA-99

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

11. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""

21-TA-102

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

12. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""

21-TA-89

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

13. §

Noteikumu projekts "Grozījumi ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

2021-TA-2108

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

14. §

Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu"

21-TA-219

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

15. §

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jauntreidas" Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu"

21-TA-251

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Jauntreidas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4094 014 0005) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4094 014 0064) 0,39 ha platībā - Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2148,00 euro, kas ietver nekustamā īpašuma tirgus vērtību 2028,00 euro un kompensējamos zaudējumus 120,00 euro.

16. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""

2021-TA-1932

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

17. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""

21-TA-20

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

18. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""

2021-TA-2117

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

19. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi""

2021-TA-2040

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

20. §

Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu nozarē"

21-TA-137

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

21. §

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"

21-TA-50

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

22. §

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"

21-TA-69

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

23. §

Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

21-TA-73

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

24. §

Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

21-TA-55

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

25. §

Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim"

21-TA-419

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

26. §

Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"

2021-TA-2056

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

27. §

Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2021. gada septembrim-decembrim""

21-TA-228

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

28. §

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

21-TA-264

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2021. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 830 euro un pirmskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 872 euro ar 2021. gada 1. septembri un izglītojamo skaita uz 2021. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi, Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" sagatavošanas laikā iesniegt priekšlikumus budžeta ieņēmumu un izdevumu precizēšanai 2022. gadam un turpmāk ik gadu budžeta resoram "62. Mērķdotācijas pašvaldībām":

3.1. samazinot finansējumu 1 825 529 euro apmērā 62. resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" budžeta programmā 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem";

3.2. palielinot finansējumu 350 662 euro apmērā 62. resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" budžeta programmā 05.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

3.3. palielinot finansējumu 429 854 euro apmērā 62. resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" budžeta programmā 10.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

3.4. palielinot finansējumu 1 011 180 euro apmērā Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm";

3.5. palielinot finansējumu 33 833 euro apmērā Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.08.00 "Vispārējās izglītības atbalsts pasākumi".

29. §

Pamatnostādņu projekts "Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam"

2021-TA-1918

__________________________________________
(T. Linkaits, L. Austrupe, A. Muižniece, G. Eglītis,
N. Puntulis, A. T. Plešs, P. Vilks, I. Stikāns, J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Satiksmes ministrijai precizēt rīkojuma projekta 3. punktu un 5. pielikumu, ņemot vērā valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā noteikto attiecīgā finansējuma apmēru, precizēt pamatnostādņu tekstu attiecībā par autonomu jūrniecības izglītības iestāžu tīkla saglabāšanu, saskaņot rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu ar Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

30. §

Plāna projekts "Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-2027. gadam"

21-TA-109

__________________________________________
(T. Linkaits, D. Merirands, N. Puntulis,
M. Golubeva, J. Stukāns, J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

31. §

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

21-TA-531

__________________________________________
(D. Pavļuts, N. Puntulis, J. Perevoščikovs,
K. Bērziņš, A. Muižniece, J. Bordāns)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju par priekšlikumiem Covid-19 inficēto personu un kontaktpersonu uzraudzības procesa vienkāršošanai un efektivizēšanai.

32. §

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

21-TA-530

__________________________________________
(D. Pavļuts, E. Juhņēviča, G. Eglītis,
N. Puntulis, A. Muižniece, J. Bordāns)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju.

33. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

2021-TA-2063

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

34. §

Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums"

21-TA-293

__________________________________________
(D. Pavļuts, R. Bremšmits, J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

35. §

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

21-TA-247

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

36. §

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 1. marta rīkojumā Nr. 130 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

21-TA-267

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

37. §

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 13 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

21-TA-280

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

38. §

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 15 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

21-TA-272

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

39. §

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 12 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

21-TA-278

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

40. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

21-TA-167

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

41. §

Informatīvais ziņojums "Par SMS apziņošanas turpināšanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem"

21-TA-427

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto piedāvājumu un turpināt veikt SMS apziņošanu personām, kuras ieceļo vai atgriežas Latvijā no ārvalstīm.

3. Noteikt, ka 2021. un 2022. gadā elektronisko sakaru komersanta faktiskie izdevumi, kas radušies, lai viesabonentiem, kuri ir reģistrējušies Latvijas mobilo sakaru operatora tīklā, nosūtītu SMS paziņojumu, tiek segti no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

4. Satiksmes ministrijai, apkopojot un izvērtējot mobilo operatoru iesniegto informāciju, noteiktā kārtībā sagatavot un ne vēlāk kā līdz 2022. gada 10. maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" mobilo operatoru izdevumu kompensēšanai par visu laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. martam.

5. Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas darba grupai izvērtēt SMS apziņošanas efektivitāti un lietderību un līdz 2022. gada 22. martam informēt Ministru kabinetu par izvērtējuma rezultātiem un priekšlikumiem turpmākajai rīcībai.

42. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

21-TA-522

__________________________________________
(D. Pavļuts, J. Citskovskis, G. Eglītis,
I. Braunfelde, J. Vitenbergs, J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimai.

43. §

Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"

21-TA-306

__________________________________________
(D. Pavļuts, R. Bremšmits, J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

44. §

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2021. gada 12. oktobra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

21-TA-499

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniecei resursu un pārmaiņu vadības jautājumos A. Vaļulienei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru 2021. gada 12. oktobra neformālajā sanāksmē.

45. §

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021. gada 7.-8. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

21-TA-508

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram J. Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021. gada 7.-8. oktobra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

46. §

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz paziņojumu par izlīdzināšanas prasībām attiecībā uz Savienībā reģistrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem attiecībā uz globālā tirgus pasākumu"

21-TA-482

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz paziņojumu par izlīdzināšanas prasībām attiecībā uz Savienībā reģistrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem attiecībā uz globālā tirgus pasākumu".

47. §

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu ilgtspējīgam gaisa transportam"

21-TA-483

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu ilgtspējīgam gaisa transportam".

48. §

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/631 attiecībā uz CO2 emisiju standartu noteikšanas stiprināšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saskaņā ar Savienības klimata ambīciju palielināšanu"

21-TA-484

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/631 attiecībā uz CO2 emisiju standartu noteikšanas stiprināšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saskaņā ar Savienības klimata ambīciju palielināšanu".

49. §

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021. gada 7.-8. oktobra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

21-TA-528

__________________________________________
(M. Golubeva, J. Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Iekšlietu ministrei M. Golubevai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021. gada 7.-8. oktobra sanāksmē.

50. §

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Konvencijai par ārvalstu spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās"

21-TA-165

__________________________________________
(J. Bordāns)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Konvencijai par ārvalstu spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās".

51. §

Informatīvais ziņojums "Par 2021. gada 11.-17. oktobra Pasaules Bankas grupas un Starptautiskā Valūtas fonda pilnvarnieku valdes gada sanāksmēs izskatāmajiem darba kārtības jautājumiem"

21-TA-236

__________________________________________
(J. Bordāns)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

52. §

Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt citas valsts pilsonību"

21-TA-60

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

53. §

Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt citas valsts pilsonību"

21-TA-70

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

54. §

Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt citas valsts pilsonību"

21-TA-75

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

55. §

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 19.marta rīkojumā Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""

21-TA-327

__________________________________________
(J. Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Sēdi slēdz plkst. 16:15

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs,
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 66Pieņemts: 05.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 197, 12.10.2021. OP numurs: 2021/197.1
326733
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"