Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā

Izdarīt Saeimas vēlēšanu likumā (Latvijas Vēstnesis, 1995, 86. nr.; 1998, 91./94., 172./173. nr.; 2002, 76., 89. nr.; 2003, 36., 123. nr.; 2006, 48., 65. nr.; 2007, 95. nr.; 2009, 43. nr.; 2010, 62. nr.; 2011, 46., 114., 144. nr.; 2012, 203. nr.; 2013, 191. nr.; 2014, 38., 140. nr.; 2016, 52. nr.; 2017, 147. nr.; 2018, 20. nr.; 2019, 118. nr.; 2021, 75. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5. panta 4. punktā vārdus "vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas" ar vārdiem "kas nav atcelts".

2. Aizstāt 8. panta pirmajā daļā vārdus "Iedzīvotāju reģistra" ar vārdiem "Fizisko personu reģistra".

3. Aizstāt 13. panta trešās daļas 4. punktā vārdus "vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas" ar vārdiem "kas nav atcelts".

4. Papildināt 16. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vēlēšanu zīmes, aploksnes, balsotāju saraksti, vēlēšanu kastes un citi vēlēšanu materiāli no to saņemšanas iecirknī līdz nodošanai pašvaldības vēlēšanu komisijai glabājami Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nodrošinot attiecīgās telpas fizisko vai tehnisko apsardzi."

5. Izteikt 20. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vēlētājs vēlēšanu iecirkņa komisijai uzrāda Latvijas Republikā derīgu personu apliecinošu dokumentu."

6. 22. pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Katrs drīkst balsot tikai vienu reizi.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vēlēšanu telpās vēlēšanu iecirkņa komisijas (turpmāk - iecirkņa komisija) loceklis pēc tam, kad vēlētāju reģistrā tiešsaistes režīmā pārliecinājies, ka persona ir vēlētājs un vēlētāju reģistrā nav atzīmes par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās, vēlētāju reģistrā tiešsaistes režīmā izdara atzīmi par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās un balsotāju sarakstā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā par visu attiecīgajā apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņemšanu.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja vēlētāju reģistrā ir atzīme par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās, taču viņš to noliedz, iecirkņa komisija sazinās ar tā iecirkņa komisiju, kur vēlētājs, pēc vēlētāju reģistra ziņām, balsojis, un noskaidro, vai tā iecirkņa balsotāju sarakstā ir vēlētāja paraksts. Ja tiek saņemts apstiprinājums, ka paraksta nav, vēlētājs var balsot. Ja tiek saņemts apstiprinājums, ka paraksts ir, vēlētājam balsošanu atsaka."

7. Papildināt 24. pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Ja vēlētāja atrašanās vietā nav iespējams pārliecināties, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, to dara, sazinoties ar vēlēšanu iecirkni. Ja tas nav iespējams, balsošana notiek ar reģistrācijas aploksni šā likuma 48.2 pantā noteiktajā kārtībā."

8. Izteikt 45. pantu šādā redakcijā:

"45. pants. (1) Vēlētājs, kas vēlas balsot pa pastu, attiecīgajā Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā klātienē, pa pastu vai elektroniski iesniedz iesniegumu par balsošanu pa pastu. Iesniegumā vēlētājs norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi. Vēlētājs var pieteikties balsošanai pa pastu 70 dienas pirms vēlēšanu dienas, bet ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms vēlēšanu dienas. Ja vēlēšanas notiek Satversmes 48. pantā paredzētajā gadījumā, vēlētājs var pieteikties balsošanai pa pastu nedēļu pēc vēlēšanu izsludināšanas dienas, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pirms vēlēšanu dienas.

(2) Saņēmusi šādu iesniegumu, iecirkņa komisija pēc vēlētāju reģistra darbības uzsākšanas:

1) vēlētāju reģistrā pārbauda, vai iesniedzējs ir vēlētājs, kas vēl nav reģistrēts balsošanai pa pastu;

2) vēlētāju reģistrā izdara atzīmi par vēlētāja pieteikšanos balsošanai pa pastu un ieraksta vēlētāja norādīto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi;

3) reģistrē vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu.

(3) Ja iesniegums par balsošanu pa pastu iesniegts, neievērojot šā panta pirmajā daļā noteikto kārtību, vai iesniedzējs nav vēlētājs, vai arī iesniedzējs jau ir reģistrēts balsošanai pa pastu, norādot to pašu elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi, iecirkņa komisija ar motivētu lēmumu atsaka nosūtīt vēlēšanu dokumentus. Lēmuma par atteikumu nosūtīt vēlēšanu dokumentus pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(4) Balsošanai pa pastu reģistrēts vēlētājs var mainīt norādīto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms vēlēšanu dienas, iesniedzot par to iesniegumu attiecīgajā Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. Ja vēlēšanas notiek Satversmes 48. pantā paredzētajā gadījumā, vēlētājs var mainīt norādīto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi ne vēlāk kā divas nedēļas pirms vēlēšanu dienas.

(5) Iecirkņa komisija ne vēlāk kā 15 dienas pirms vēlēšanu dienas (ja vēlēšanas notiek Satversmes 48. pantā paredzētajā gadījumā - ne vēlāk kā 10 dienas pirms vēlēšanu dienas) nosūta vēlētājam uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi tīmekļvietnes adresi, kurā ir pieejami balsošanas materiāli.

(6) Pieteikties balsošanai pa pastu var arī, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes oficiālajā tīmekļvietnē pieejamu bezmaksas elektronisko pakalpojumu, 35 dienas pirms vēlēšanu dienas, bet ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms vēlēšanu dienas (ja vēlēšanas notiek Satversmes 48. pantā paredzētajā gadījumā - ne vēlāk kā divas nedēļas pirms vēlēšanu dienas). Piesakoties šādi, vēlētājs papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām norāda ārvalsti, no kuras plāno nosūtīt savu balsojumu. Attiecībā uz elektroniskā pakalpojumā saņemtiem pieteikumiem šā panta otrajā, trešajā un piektajā daļā minētās darbības veic Centrālā vēlēšanu komisija. Centrālā vēlēšanu komisija nosūta attiecīgām iecirkņa komisijām ziņas par vēlētājiem, kas pieteikušies balsošanai pa pastu elektroniskā pakalpojumā. Iecirkņa komisijas attiecīgi papildina savu vēlētāju sarakstu balsošanai pa pastu.

(7) Ja balsošanai pa pastu pieteicies vēlētājs vēlēšanu dienā ierodas vēlēšanu iecirknī, viņš var nobalsot vēlēšanu iecirknī."

9. Papildināt 45.1 panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ieslodzījuma vietas administrācijai nodrošina piekļuvi vēlētāju reģistram tiešsaistes režīmā."

10. Papildināt 45.2 panta pirmās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "un vēlētāju reģistrā tiešsaistes režīmā izdara atzīmi par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās".

11. 45.3 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "pasu spiedogus" ar vārdiem "vēlētāju reģistrēšanas ierīces, reģistrācijas aploksnes, drošības plombas";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vēlēšanu dienā pirms balsošanas sākšanas Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarota persona pirmā vēlētāja klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kaste ir tukša, un aizzīmogo to. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarotai personai nodrošina piekļuvi vēlētāju reģistram tiešsaistes režīmā. Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarota persona, kas iepriekš tiešsaistes režīmā ir pārliecinājusies, ka persona ir vēlētājs un vēlētāju reģistrā nav atzīmes par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās, vēlētāju reģistrā tiešsaistes režīmā izdara atzīmi par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās un balsotāju sarakstā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Ja vēlētāju reģistrā ir atzīme par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās, taču viņš to noliedz, Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarota persona rīkojas šā likuma 48.1 panta 2.1 daļā noteiktajā kārtībā. Katram vēlētājam Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarota persona izsniedz visu Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes un vēlēšanu aploksni, kas apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu, un vēlētājs par to parakstās balsotāju sarakstā. Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta. Balsošana organizējama vismaz triju vēlētāju klātbūtnē. Vēlētāju reģistra tiešsaistes režīma darbības pārtraukuma gadījumā Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarota persona rīkojas šā likuma 48.2 pantā noteiktajā kārtībā.";

papildināt septīto daļu pēc vārdiem "protokola pabeigšanas" ar vārdiem "vēlētāju reģistrēšanas ierīces, reģistrācijas aploksnes".

12. 46. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "dokumentus" ar vārdiem "tīmekļvietnes adresi" un vārdu "izraugās" - ar vārdiem "izdrukā balsošanas materiālus un izraugās";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Aizlīmēto vēlēšanu aploksni vēlētājs ievieto pasta aploksnē kopā ar parakstītu veidlapu, kurā viņš apliecina, ka balso personiski, un norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu. Uz pasta aploksnes vēlētājs atzīmē, ka tajā ir vēlēšanu aploksne, un norāda savu vārdu, uzvārdu un kārtas numuru sarakstā balsošanai pa pastu. Pasta aploksni vēlētājs nekavējoties nosūta tai iecirkņa komisijai, kas norādīta atsūtītajā tīmekļvietnes adresē pieejamos balsošanas materiālos."

13. Izteikt 47. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Iecirkņa komisija saņemtās pasta aploksnes reģistrē un uzglabā neatvērtas līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai. Pa pastu saņemto aplokšņu atvēršanu un skaitīšanu iecirkņa komisija uzsāk tikai pēc tam, kad beigusies balsošana visos ārvalstīs izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

(3) Pa pastu saņemtās vēlēšanu aploksnes skaita atsevišķi, sagatavojot atsevišķu balsu skaitīšanas protokolu."

14. Izteikt 48. pantu šādā redakcijā:

"48. pants. (1) Sākot pa pastu saņemto aplokšņu skaitīšanu, pasta aploksnes, tās neatverot, sašķiro derīgās un nederīgās pasta aploksnēs.

(2) Par nederīgām uzskatāmas pasta aploksnes:

1) kuras atsūtījuši vēlētāji, kas nav pieteikušies balsošanai pa pastu;

2) kuras atsūtījuši vēlētāji, kas nobalsojuši vēlēšanu iecirknī;

3) uz kurām nav norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs, ar kādu viņš reģistrēts vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu;

4) kuras saņemtas pēc balsu skaitīšanas uzsākšanas;

5) kuras atsūtītas no Latvijas Republikas;

6) kuras saņemtas no vēlētājiem, kas atsūtījuši vairākas pasta aploksnes.

(3) Derīgās pasta aploksnes novieto vienkopus un vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu atzīmē, ka saņemta derīga pasta aploksne. Derīgo pasta aplokšņu kopskaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Nederīgās pasta aploksnes neatver, bet to kopskaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.

(4) Atverot derīgu pasta aploksni, pārbauda, vai tajā ir tikai viena vēlēšanu aploksne. Ja pasta aploksnē ir vairākas vēlēšanu aploksnes, tās visas uzskatāmas par nederīgām. Vēlēšanu aploksne uzskatāma par nederīgu, ja tajā nav parakstītas apliecinājuma veidlapas par to, ka vēlētājs balsojis personiski."

15. 48.1 pantā:

izslēgt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "trīs dienas";

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Vēlēšanu iecirkņus, kur var nodot balsi glabāšanā, iekārto visās pašvaldībās.";

aizstāt pirmās daļas trešajā teikumā vārdu "trešdien" ar vārdu "pirmdien";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vēlēšanu telpās iecirkņa komisijas loceklis, kas iepriekš tiešsaistes režīmā ir pārliecinājies, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un tajā nav atzīmes par šīs personas piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās, vēlētāju reģistrā tiešsaistes režīmā izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās un balsotāju sarakstā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja vēlētāju reģistrā ir atzīme par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās, iecirkņa komisija sazinās ar tā iecirkņa komisiju, kur vēlētājs, pēc vēlētāju reģistra ziņām, balsojis. Iecirkņa komisija, kur vēlētājs balsojis iepriekš, balsotāju sarakstā anulē ierakstu par balss nodošanu glabāšanā.";

papildināt trešo daļu pēc vārda "zīmes" ar vārdiem "reģistrācijas aploksni, uz kuras norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs balsotāju sarakstā";

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vēlētājs vienatnē izdara šā likuma 23. pantā noteiktās darbības, aizlīmēto vēlēšanu aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, aizlīmē to un atdod iecirkņa komisijai, kas reģistrācijas aploksni vēlētāja klātbūtnē apzīmogo ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu un iemet aizzīmogotā vēlēšanu kastē.

(5) Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst balsot vēlēšanu dienā. Tā iecirkņa komisija, kur viņš nodevis balsi glabāšanā, balsotāju sarakstā anulē ierakstu par balss nodošanu glabāšanā, un vēlētājs balso šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā.";

aizstāt sestajā daļā vārdus "vēlēšanu dienā" ar vārdiem "vēlreiz vēlāk, ja tā nav apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu".

16. Papildināt likumu ar V2 nodaļu šādā redakcijā:

"V2 nodaļa
Balsošanas kārtība vēlētāju reģistra tiešsaistes režīma darbības pārtraukuma gadījumā

48.2 pants. (1) Ja nav iespējams pārliecināties, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos vēlēšanās, balsošana notiek ar reģistrācijas aploksni un attiecīgos vēlētājus ieraksta atsevišķā balsotāju sarakstā.

(2) Vēlētājs vienatnē izdara šā likuma 23. pantā noteiktās darbības, aizlīmēto vēlēšanu aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, uz kuras iecirkņa komisija norādījusi viņa vārdu, uzvārdu un kārtas numuru balsotāju sarakstā, reģistrācijas aploksni aizlīmē un nodod iecirkņa komisijai, kas to apzīmogo ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu un iemet aizzīmogotā vēlēšanu kastē.

(3) Tiklīdz iespējams pārliecināties, ka ziņas par personu iekļautas vēlētāju reģistrā un tajā nav izdarīta atzīme par personas piedalīšanos vēlēšanās, iecirkņa komisija, netraucējot balsošanu, pārbauda šīs ziņas pēc atsevišķajiem balsotāju sarakstiem, vēlētāju reģistrā izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās un balsotāju sarakstos atzīmē, vai personas balss ir līdzskaitāma.

(4) Iecirkņa komisija pēc vēlēšanu beigām atver vēlēšanu kastes un sašķiro reģistrācijas aploksnes divās grupās - derīgās un nederīgās aploksnes. Reģistrācijas aploksne ir nederīga, ja:

1) uz tās nav norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs balsotāju sarakstā;

2) tā nav apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu;

3) attiecīgā persona nav atrodama vēlētāju reģistrā;

4) pēc vēlētāju reģistra ziņām, attiecīgā persona jau ir balsojusi.

(5) Nederīgās reģistrācijas aploksnes saskaita un neatvērtas iesaiņo. Derīgās reģistrācijas aploksnes iecirkņa komisija atver un balsis skaita atbilstoši šā likuma IV nodaļā noteiktajai kārtībai.

48.3 pants. (1) Ja pēc šā likuma 31. panta otrajā daļā minēto ziņu ierakstīšanas balsu skaitīšanas protokolā pirms vēlēšanu kastes atvēršanas iecirkņa komisija konstatē, ka ir palicis ievērojams skaits balsotāju, attiecībā uz kuriem nav pārbaudīts, vai ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un tajā jau nav izdarīta atzīme par personas piedalīšanos attiecīgās vēlēšanās, iecirkņa komisija ar attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas atļauju var izsludināt pārtraukumu. Ja ir saņemta pašvaldības vēlēšanu komisijas atļauja izsludināt pārtraukumu, iecirkņa komisija pirms tā izsludināšanas iesaiņo vai ievieto atsevišķā aizzīmogotā kastē balsotāju sarakstus. Attiecīgā pašvaldības vēlēšanu komisija var noteikt citu vietu, kur atsākt balsu skaitīšanu, un balsu skaitīšanas nodrošināšanai pieaicināt papildu speciālistus no vēlētāju vidus.

(2) Ja balsošana ar reģistrācijas aploksnēm notikusi iecirknī ārvalstīs, iecirkņa komisija rīkojas Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktā kārtībā."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 23. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 6. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 20.10.2021.Tēma: Saeima; Vēlēšanas; Konstitucionālās tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 06.10.2021. OP numurs: 2021/193.23
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326566
20.10.2021
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"