Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā

Izdarīt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2019, 91. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "Komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā), izņemot nosaukumu "Eiropas Komisija" (attiecīgā locījumā) visā likumā, kā arī pārejas noteikumus.

2. Aizstāt visā likumā vārdu "terorisma" ar vārdiem "terorisma un proliferācijas".

3. Izteikt 5. panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerus reģistrē apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā, kuru uztur Latvijas Banka."

4.  60. pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "tās darbības finansēšanai";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošināšanas brokeris, citas dalībvalsts apdrošināšanas brokera filiāle un ārvalsts apdrošināšanas brokera filiāle maksā Latvijas Bankai līdz 0,7 procentiem (ieskaitot) no ceturksnī saņemtajām komisijas maksām, bet ne mazāk par 150 euro un ne vairāk par 1000 euro gadā.";

izslēgt ceturto, piekto, sesto un septīto daļu.

5.  63. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Komisijas padome" ar vārdiem "Latvijas Banka";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šajā daļā minētās ierobežotas pieejamības informācijas statuss attiecas arī uz informāciju par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītāju un tā klientu, kā arī apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītāja un tā klienta darbību, ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītājam pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta tā likvidācija, vai tas likvidēts.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Šā panta pirmajā daļā minēto ierobežotas pieejamības informāciju Komisija ir tiesīga izpaust Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, kas attiecas uz ierobežotas pieejamības informācijas apmaiņu un izpaušanu."

6. Papildināt 64. pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Komisija ir tiesīga par Regulas Nr. 1286/2014 pārkāpumiem atbilstoši šīs regulas 24. pantam piemērot šādus uzraudzības pasākumus:

1) aizliegt apdrošināšanas ieguldījumu produkta izplatīšanu;

2) uzlikt par pienākumu apturēt apdrošināšanas ieguldījumu produkta izplatīšanu;

3) aizliegt sniegt pamatinformācijas dokumentu, kas neatbilst Regulas Nr. 1286/2014 6., 7., 8. vai 10. panta prasībām, un pieņemt lēmumu, ar kuru uzdod publicēt jaunu, šai regulai atbilstošu pamatinformācijas dokumentu;

4) uzlikt par pienākumu personai, kas sniedz rekomendācijas par apdrošināšanas ieguldījumu produktu, to izstrādā vai pārdod, informēt klientu, kurš nav profesionālais klients un kura tiesības un intereses tika skartas, par piemēroto sankciju vai uzraudzības pasākumu un par to, kur klients var iesniegt sūdzību vai vērsties, lai uzsāktu ārpustiesas strīdu izskatīšanu, kā arī par tiesībām ar prasību vērsties tiesā.

(6) Ja Komisijas izdotais administratīvais akts par šā panta piektās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minēto uzraudzības pasākumu piemērošanu tiek pārsūdzēts, šā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

7. 65. pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "uzraudzības" ar vārdu "administratīvie";

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdu "uzraudzības" ar vārdu "administratīvos";

papildināt pirmo daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10) personām, kas veic apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu bez reģistrācijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā vai apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā.";

aizstāt otrās daļas ievaddaļā un trešās daļas ievaddaļā vārdus "vienu vai vairākas šādas sankcijas un uzraudzības pasākumus" ar vārdiem "šādas sankcijas";

izslēgt otrās daļas 2. un 4. punktu;

papildināt otrās daļas 3. punktu ar vārdiem un skaitļiem "saskaņā ar šā likuma 9. panta ceturtās daļas 3. punktu";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Komisija ir tiesīga par šā panta otrās daļas ievaddaļā minētajiem pārkāpumiem apdrošināšanas komersantam, ārvalsts apdrošinātāja filiālei, apdrošināšanas starpniekam piemērot šādus administratīvos pasākumus:

1) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo rīcību;

2) noteikt pagaidu aizliegumu apdrošināšanas starpnieka, apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles valdes loceklim vai filiāles vadītājam, vai citai par pārkāpuma izdarīšanu atbildīgajai fiziskajai personai pildīt pienākumus apdrošināšanas starpniekā, apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātāja filiālē.";

izslēgt trešās daļas 1. punktu;

papildināt trešās daļas 2. punktu ar vārdiem un skaitļiem "saskaņā ar šā likuma 9. panta ceturtās daļas 1., 3., 4. un 5. punktu";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Komisija ir tiesīga par šā panta trešās daļas ievaddaļā minētajiem pārkāpumiem piemērot administratīvo pasākumu - pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo rīcību.";

izslēgt septītās daļas ievaddaļā vārdus "un uzraudzības pasākumus";

izslēgt septītās daļas 1., 2., 3. un 4. punktu;

aizstāt septītās daļas 8. punktā vārdus "šā panta" ar vārdiem "šīs daļas";

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Komisija ir tiesīga par šā panta pirmās daļas 10. punktā minēto pārkāpumu izteikt brīdinājumu vai uzlikt personai soda naudu līdz 14 200 euro.";

izslēgt devīto daļu.

8. Izslēgt 66. pantu.

9. 68. pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda "sankciju" ar vārdiem "administratīvo pasākumu";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "un uzraudzības pasākumiem" ar vārdiem un skaitli "administratīvajiem pasākumiem un šā likuma 64. panta piektajā daļā minētajiem uzraudzības pasākumiem";

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdus "tās personas datu atklāšana, kurai piemērota sankcija vai uzraudzības pasākums" ar vārdiem "personas datu atklāšana";

aizstāt otrās daļas 1. un 3. punktā vārdus "uzraudzības pasākumiem" ar vārdiem un skaitli "administratīvajiem pasākumiem vai šā likuma 64. panta piektajā daļā minētajiem uzraudzības pasākumiem";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Komisija informē EAAP iestādi par personai piemērotajām, bet saskaņā ar šā panta otrās daļas 3. punktu nepubliskotajām sankcijām, administratīvajiem pasākumiem un šā likuma 64. panta piektajā daļā minētajiem uzraudzības pasākumiem, tai skaitā par attiecīgā administratīvā akta pārsūdzību un tās rezultātu, publiskotajām personai piemērotajām sankcijām, administratīvajiem pasākumiem un šā likuma 64. panta piektajā daļā minētajiem uzraudzības pasākumiem. Komisija reizi gadā sniedz EAAP iestādei apkopotu informāciju par visām sankcijām un administratīvajiem pasākumiem, kas piemēroti personām saskaņā ar šā likuma 65. pantu, kā arī par visiem uzraudzības pasākumiem, kas piemēroti personām saskaņā ar šā likuma 64. panta piekto daļu."

10. Aizstāt 69. panta pirmajā un trešajā daļā vārdus "normatīvo noteikumu" ar vārdu "noteikumu".

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11. Šā likuma grozījumi par vārda "Komisija" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) visā likumā, izņemot nosaukumu "Eiropas Komisija" (attiecīgā locījumā) un pārejas noteikumus, 5. panta piektās daļas jaunā redakcija, grozījums 60. panta otrajā daļā, 60. panta trešās daļas jaunā redakcija un grozījumi par 60. panta ceturtās, piektās, sestās un septītās daļas izslēgšanu, grozījums 63. panta pirmajā daļā par vārdu "Komisijas padome" aizstāšanu ar vārdiem "Latvijas Banka", grozījums par 66. panta izslēgšanu un grozījumi 69. panta pirmajā un trešajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar Latvijas Bankas likumu.

12. Uz šā likuma pamata līdz Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanās dienai izdotie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi piemērojami līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie Latvijas Bankas noteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 23. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 6. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 20.10.2021.Tēma: ApdrošināšanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 06.10.2021. OP numurs: 2021/193.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326553
20.10.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)