Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 28

Tukumā 2021. gada 29. septembrī (prot. Nr. 19, 59. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Tukuma novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes 29.09.2021.
lēmumu (prot. Nr. 19, 59. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu, 23. pantu un 24. pantu

Izdarīt Tukuma novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Tukuma novada pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. 11. punktā:

1.1. 11.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: "Lietvedības un IT nodaļa";

1.2. 11.3. un 11.4. apakšpunktā vārdu "pārvalde" aizstāt ar vārdu "nodaļa";

1.3. 11.5. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: "Kultūras un sporta nodaļa";

1.4. papildināt punktu ar 11.10., 11.11., 11.12. un 11.13. apakšpunktiem šādā redakcijā:

"11.10. Juridiskā un personāla nodaļa;

11.11. Tūrisma un mantojuma attīstības nodaļa;

11.12. Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa;

11.13. Komunālā nodaļa.",

2. 16. punktā:

2.1. 16.7. apakšpunkta tekstu aiz vārda "Raiņa" papildināt ar vārdu "Valsts";

2.2. svītrot 16.14. apakšpunktu;

2.3. 16.24. apakšpunktā vārdu "pamatskola" aizstāt ar vārdu "sākumskola";

2.4. 16.38. apakšpunkta tekstu aiz vārda "Kandavas" papildināt ar vārdu "pilsētas";

2.5. svītrot 16.63., 16.65., 16.67., 16.68. apakšpunktus,

3. 21. punktā:

3.1. svītrot 21.3. apakšpunktu;

3.2. 21.20. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: "Koku vērtēšanas komisija",

4. 25. punktu papildināt ar 25.21. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.21. Latvijas Personāla vadīšanas asociācija.",

5. 29. punktā vārdu "auditors" aizstāt ar tekstu "Audita un kontroles nodaļa" un vārdu "kuru" aizstāt ar vārdiem "kuras darbiniekiem",

6. 32. punktā svītrot tekstu "Tukuma Laiks",

7. 33.10. apakšpunktā vārdus "iekšējo auditoru" aizstāt ar tekstu "Audita un kontroles nodaļa" un vārdu "tam" aizstāt ar vārdiem "tās darbiniekiem",

8. 75. punktā:

8.1. 75.1. apakšpunktā tekstu "pārvaldes vai nodaļas" aizstāt ar vārdu "struktūrvienības";

8.2. 75.2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"75.2. Juridiskās un personāla nodaļas vadītājam (turpmāk - jurists)";

8.3. 75.3. apakšpunktā vārdu "pārvaldes" aizstāt ar vārdu "nodaļas";

8.4. 75.4. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"75.4. Pašvaldības izpilddirektora vietniekam atbilstoši tā kompetencei un Pašvaldības izpilddirektoram (pēc nepieciešamības)",

9. 76. punktā visā tekstā svītrot vārdus "Pašvaldības administrācijas",

10. 140. punktā vārdu "pārvaldes" aizstāt ar vārdu "nodaļas",

11. svītrot 195. punktu,

12. 196. punktā svītrot skaitli un vārdus "11.9. apakšpunkts un" un papildināt tekstu aiz vārda "apakšpunkts" ar tekstu "un 25.21. apakšpunkts",

13. pievienot saistošajiem noteikumiem jaunu Tukuma novada pašvaldības struktūras shēmu.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 28 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Tukuma novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums  Saistošie noteikumi paredz izdarīt grozījumus Tukuma novada pašvaldības nolikumā sakarā ar pašvaldības iestādes "Pašvaldības administrācija" nolikuma apstiprināšanu (Tukuma novada domes 2021. gada 28. jūlija lēmums (prot. Nr. 14, 39. §)).

Atsevišķām pašvaldības iestādēm tiek precizēti to nosaukumi. Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros un Tukuma novada sociālā dienesta reorganizācijas rezultātā apvienojamo pašvaldību sociālie dienesti vairs nepastāv.

No 2021. gada 1. septembra reorganizācijas rezultātā Tukuma 2. pamatskola ir apvienota ar Tukuma Raiņa Valsts ģimnāziju.

Ar Tukuma novada domes 2021. gada 28. jūlija lēmumu (prot. Nr. 14, 2. §) ir reorganizēta Kandavas Izglītības pārvalde, pievienojot to Tukuma novada Izglītības pārvaldei.

Ar Tukuma novada domes 2021. gada 25. augusta lēmumu (prot. Nr. 17, 13. §) ir izveidota Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa, kas darbojas, pamatojoties uz tās nolikumu un Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumu Nr. 545 "Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā" 2. punktu, 14. punktu.

Ar Tukuma novada domes 2021. gada 29. septembra lēmumu (prot. Nr. 19, 24. §) ir izveidota Koku vērtēšanas komisija, līdz ar to tiek mainīts līdzšinējās Vides komisijas nosaukums.

Ar Tukuma novada domes 2021. gada 29. septembra lēmumu (prot. Nr. 19, 4. §) nolemts no 2022. gada 1. janvāra iestāties biedrībā "Latvijas Personāla vadīšanas asociācija".

2. Īss projekta satura izklāsts [1] Pašvaldības administrācijas nolikums paredz, ka tajā ir 13 struktūrvienības, tiek likvidētas pārvaldes, to vietā izveidojot nodaļas. Attiecīgi visā saistošo noteikumu tekstā pārvaldes tiek aizstātas ar nodaļām un nodaļu speciālistu amatu nosaukumiem. Tukuma novada pašvaldības nolikuma 11. punkts izteikts jaunā redakcijā. Visā tekstā amats "auditors" aizstāts ar tekstu "Audita un kontroles nodaļa", kura darbu sākusi 2021. gada 1. augustā.

[2] Tukuma novada pašvaldības nolikuma 16. punkts aktualizēts sakarā ar Tukuma novada domes 2021. gada 22. jūnija lēmumu "Par Tukuma Raiņa ģimnāzijas nosaukuma maiņu" (prot. Nr. 10, 10. §) un Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas nolikums stājies spēkā 2021. gada 1. septembrī. Reorganizācijas rezultātā Tukuma 2. pamatskola no 2021. gada 1. septembra pievienota Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijai un kā atsevišķa iestāde ir beigusi pastāvēt.

Ar Tukuma novada domes 2021. gada 7. jūlija lēmumu (prot. Nr. 13, 7. §) nolemts reorganizēt apvienoto pašvaldību sociālos dienestus, izveidojot vienu iestādi - "Tukuma novada sociālais dienests". Reorganizācijas rezultātā Kandavas, Engures un Jaunpils Sociālie dienesti kā atsevišķas iestādes beigušas pastāvēt.

Zemītes sākumskolai un Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei "Zīļuks" precizēti nosaukumi atbilstoši iestāžu nolikumiem.

Kandavas Izglītības pārvalde svītrota no iestāžu saraksta, jo ar Tukuma novada domes 2021. gada 28. jūlija lēmumu (prot. Nr. 14, 2. §) ir pievienota Tukuma novada Izglītības pārvaldei.

[3] Atbilstoši Tukuma novada domes 2021. gada 25. augusta lēmumam (prot. Nr. 17, 13. §) no komisiju saraksta ir svītrota Bērnu tiesību aizsardzības komisija.

[4] Atbilstoši Tukuma novada domes 2021. gada 29. septembra lēmumam (prot. Nr. 19, 24. §) mainīts Vides komisijas nosaukums uz "Koku vērtēšanas komisija".

[5] Atbilstoši Tukuma novada domes 2021. gada 29. septembra lēmumam (prot. Nr. 19, 4. §) papildināts Tukuma novada pašvaldības nolikuma 25. punkts ar biedrību "Latvijas Personāla vadīšanas asociācija" ar norādi 196. punktā, ka šajā biedrībā pašvaldība iestājas no 2022. gada 1. janvāra.

[6] Precizēts amatpersonu saraksts, ar kurām notiek komiteju un domes lēmumu projektu saskaņošana.

[7] Tukuma novada pašvaldības nolikuma Noslēguma jautājumos izdarīti grozījumi, jo Pašvaldības administrācijas nodaļas darbu ir uzsākušas 2021. gada 1. augustā un 2021. gada 1. septembrī.

3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Budžetu neietekmē.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav piemērojams.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Tukuma novada .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28Pieņemts: 29.09.2021.Stājas spēkā: 07.10.2021.Zaudē spēku: 05.04.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 06.10.2021. OP numurs: 2021/193.41
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326549
07.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"